Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης FLOOR.MATH στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό προς τα κάτω στον πλησιέστερο ακέραιο ή στο πλησιέστερο σημαντικό πολλαπλάσιο.

Σύνταξη

FLOOR.MATH(αριθμός; σημαντικότητα; λειτουργία)

Η σύνταξη της συνάρτησης FLOOR.MATH περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα.

  • Αριθμός    Υποχρεωτικό. Ο αριθμός για στρογγυλοποίηση προς τα κάτω.

  • Σημαντικότητα    Προαιρετικό. Το πολλαπλάσιο με βάση το οποίο θέλετε να γίνει η στρογγυλοποίηση.

  • Επικρατούσα τιμή    Προαιρετικό. Η κατεύθυνση (προς το 0 ή μακριά από το 0) για τη στρογγυλοποίηση αρνητικών αριθμών.

Παρατηρήσεις

  • Από προεπιλογή, οι θετικοί αριθμοί με δεκαδικό μέρος στρογγυλοποιούνται προς τα κάτω στον πλησιέστερο ακέραιο. Για παράδειγμα, το 6,3 στρογγυλοποιείται προς το 6, χρησιμοποιώντας το προεπιλεγμένο σημαντικό πολλαπλάσιο (1).

  • Από προεπιλογή, οι αρνητικοί αριθμοί με δεκαδικά τμήματα στρογγυλοποιούνται μακριά από το 0 στον πλησιέστερο ακέραιο. Για παράδειγμα, το -6,7 στρογγυλοποιείται στο -7.

  • Χρησιμοποιώντας 0 ή έναν αρνητικό αριθμό ως όρισμα λειτουργίας, μπορείτε να αλλάξετε την κατεύθυνση της στρογγυλοποίησης για τους αρνητικούς αριθμούς. Για παράδειγμα, η στρογγυλοποίηση -6,3 με σημαντικό πολλαπλάσιο 1 και όρισμα λειτουργία 1 στρογγυλοποιεί προς το 0, στο -6.

  • Το όρισμα σημαντικότητα στρογγυλοποιεί τον αριθμό στον πλησιέστερο ακέραιο προς τα κάτω που είναι το πολλαπλάσιο της σημαντικότητας που καθορίζεται. Η εξαίρεση είναι όταν ο αριθμός που στρογγυλοποιείται είναι ακέραιος. Για παράδειγμα, για τιμή του ορίσματος σημαντικότητα 3, ο αριθμός στρογγυλοποιείται προς τα κάτω στον επόμενο ακέραιο αριθμό που είναι πολλαπλάσιο του 3.

  • Εάν το όρισμα αριθμός διαιρεμένο από τιμή 2 ή μεγαλύτερη για το όρισμα σημαντικότητα έχει ως αποτέλεσμα υπόλοιπο, το αποτέλεσμα στρογγυλοποιείται προς τα κάτω.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

Αποτέλεσμα

=FLOOR.MATH(24,3;5)

Στρογγυλοποιεί τον αριθμό 24,3 προς τα κάτω στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό που είναι πολλαπλάσιο του 5 (20).

20

=FLOOR.MATH(6,7)

Στρογγυλοποιεί τον αριθμό 6,7 προς τα κάτω στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό (6).

6

=FLOOR.MATH(-8,1;2)

Στρογγυλοποιεί τον αριθμό -8,1 προς τα κάτω (απομάκρυνση από το 0) στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό που είναι πολλαπλάσιο του 2 (-10).

-10

=FLOOR.MATH(-5,5;2;-1)

Στρογγυλοποιεί το -5,5 προς το 0, προς τον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό που είναι πολλαπλάσιο του 2, με χρήση μη μηδενικής στρογγυλοποίησης, το οποίο αντιστρέφει την κατεύθυνση στρογγυλοποίησης (-4).

-4

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×