Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Σημαντικό: Η συνάρτηση FORECAST. Το ETS δεν είναι διαθέσιμο στο Excel για το Web, iOS ή Android.

Υπολογίζει ή προβλέπει μια μελλοντική τιμή με βάση υπάρχουσες (ή ιστορικές) τιμές, χρησιμοποιώντας την έκδοση AAA του αλγορίθμου εκθετικής εξομάλυνσης (ETS). Η προβλεπόμενη τιμή είναι η συνέχεια των ιστορικών τιμών στην καθορισμένη ημερομηνία-στόχο, η οποία θα πρέπει να είναι προέκταση της λωρίδας χρόνου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη συνάρτηση για να προβλέψετε μελλοντικές πωλήσεις, απαιτήσεις αποθεμάτων ή καταναλωτικές τάσεις.

Αυτή η συνάρτηση απαιτεί η λωρίδα χρόνου να είναι οργανωμένη με ένα βήμα σταθεράς μεταξύ διαφορετικών σημείων. Για παράδειγμα, αυτό θα μπορούσε να είναι μια μηνιαία λωρίδα χρόνου με τιμές στην 1η κάθε μήνα, μια ετήσια λωρίδα χρόνου ή μια λωρίδα χρόνου με αριθμητικές τιμές. Για αυτόν τον τύπο λωρίδας χρόνου, είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να συγκεντρώνετε μη επεξεργασμένα, λεπτομερή δεδομένα πριν από την εφαρμογή της πρόβλεψης, κάτι που παράγει επίσης πιο ακριβή αποτελέσματα πρόβλεψης.

Σύνταξη

FORECAST.ETS(ημερομηνία_στόχος; τιμές; λωρίδα χρόνου; [εποχικότητα]; [ολοκλήρωση_δεδομένων]; [συνάθροιση])

Η σύνταξη της συνάρτησης FORECAST.ETS έχει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Ημερομηνία_στόχος    Υποχρεωτικό. Το σημείο δεδομένων του οποίου την τιμή θέλετε να προβλέψετε. Η ημερομηνία_στόχος μπορεί να είναι ημερομηνία/ώρα ή αριθμός. Εάν η ημερομηνία στόχος βρίσκεται χρονολογικά πριν από τη λήξη της ιστορικής λωρίδας χρόνου, η συνάρτηση FORECAST.ETS επιστρέφει το σφάλμα #ΑΡΙΘ!.

  • Τιμές    Υποχρεωτικό. Οι Τιμές είναι οι τιμές ιστορικού, για τις οποίες θέλετε να προβλέψετε τα επόμενα σημεία.

  • Λωρίδα χρόνου    Υποχρεωτικό. Ο ανεξάρτητος πίνακας ή η περιοχή αριθμητικών δεδομένων. Οι ημερομηνίες στη λωρίδα χρόνου, πρέπει να έχουν ένα συνεπές βήμα μεταξύ τους και δεν μπορεί να είναι μηδέν. Η λωρίδα χρόνου δεν χρειάζεται να ταξινομηθεί, καθώς η συνάρτηση FORECAST.ETS θα την ταξινομήσει σιωπηρά για υπολογισμούς. Εάν ένα βήμα σταθεράς δεν μπορεί να αναγνωριστεί στη λωρίδα χρόνου που παρέχεται, η συνάρτηση Forecast.ETS θα επιστρέψει το σφάλμα #ΑΡΙΘ!. Εάν η λωρίδα χρόνου περιέχει διπλότυπες τιμές, η συνάρτηση FORECAST.ETS θα επιστρέψει το σφάλμα #ΤΙΜΗ!. Εάν οι περιοχές της λωρίδας χρόνου και οι τιμές δεν είναι του ίδιου μεγέθους, η συνάρτηση FORECAST.ETS θα επιστρέψει το σφάλμα #Δ/Υ.

  • Εποχικότητα     Προαιρετικό. Μια αριθμητική τιμή. Η προεπιλεγμένη τιμή 1 σημαίνει ότι το Excel εντοπίζει αυτόματα την εποχικότητα για την πρόβλεψη και χρησιμοποιεί θετικούς, ακέραιους αριθμούς για τη διάρκεια του εποχικού μοτίβου. Η τιμή 0 δείχνει ότι δεν υπάρχει εποχικότητα, γεγονός που σημαίνει ότι η πρόβλεψη θα είναι γραμμική. Οι θετικοί ακέραιοι αριθμοί θα υποδείξουν στον αλγόριθμο να χρησιμοποιήσει μοτίβα αυτής της διάρκειας ως εποχικότητα. Για οποιαδήποτε τιμή, η συνάρτηση FORECAST.ETS θα επιστρέψει το σφάλμα #ΑΡΙΘ!.

    Η μέγιστη υποστηριζόμενη εποχικότητα είναι 8.760 (ο αριθμός των ωρών ενός έτους). Οποιαδήποτε εποχικότητα επάνω από αυτόν τον αριθμό θα έχει ως αποτέλεσμα το σφάλμα #ΑΡΙΘ!.

  • Ολοκλήρωση δεδομένων    Προαιρετικό. Παρόλο που η λωρίδα χρόνου απαιτεί ένα βήμα σταθεράς μεταξύ των σημείων δεδομένων, η συνάρτηση FORECAST. Το ETS υποστηρίζει έως και 30% απόντων δεδομένα και προσαρμόζεται αυτόματα. Το 0 υποδεικνύει ότι ο αλγόριθμος θα λάβει υπόψη τα σημεία που λείπουν ως μηδενικά. Η προεπιλεγμένη τιμή 1 θα αντισταθμίσει τα σημεία που λείπουν συμπληρώνοντάς τα ώστε να είναι ο μέσος όρος των παρακείμενων σημείων.

  • Συνάθροιση    Προαιρετικό. Παρόλο που η λωρίδα χρόνου απαιτεί ένα βήμα σταθεράς μεταξύ των σημείων δεδομένων, η συνάρτηση FORECAST.ETS συναθροίζει πολλά σημεία που έχουν την ίδια χρονική σήμανση. Η παράμετρος συνάθροισης είναι η αριθμητική τιμή που υποδεικνύει ποια μέθοδος θα χρησιμοποιηθεί για τη συνάθροιση πολλών τιμών με την ίδια χρονική σήμανση. Η προεπιλεγμένη τιμή 0 θα χρησιμοποιήσει τη συνάρτηση AVERAGE, ενώ άλλες επιλογές είναι οι συναρτήσεις SUM, COUNT, COUNTA, MIN, MAX, MEDIAN.

Δείτε επίσης

Συναρτήσεις πρόβλεψης (αναφορά)

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×