Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης FORMULATEXT στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει έναν τύπο ως συμβολοσειρά.

Σύνταξη

FORMULATEXT(αναφορά)

Η σύνταξη της συνάρτησης FORMULATEXT περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα.

 • Αναφοράς    Υποχρεωτικό. Μια αναφορά σε ένα κελί ή μια περιοχή κελιών.

Παρατηρήσεις

 • Η συνάρτηση FORMULATEXT επιστρέφει αυτό που εμφανίζεται στη γραμμή τύπων εάν επιλέξετε το κελί στο οποίο γίνεται αναφορά.

 • Το όρισμα αναφορά μπορεί να αναφέρεται σε κάποιο άλλο φύλλο εργασίας ή βιβλίο εργασίας.

 • Εάν το όρισμα αναφορά αναφέρεται σε βιβλίο εργασίας που δεν είναι ανοιχτό, η συνάρτηση FORMULATEXT επιστρέφει την τιμή σφάλματος #Δ/Υ.

 • Εάν το όρισμα αναφορά αναφέρεται σε μια ολόκληρη γραμμή ή στήλη ή σε μια περιοχή ή ένα καθορισμένο όνομα που περιέχει περισσότερα από ένα κελιά, η συνάρτηση FORMULATEXT επιστρέφει την τιμή στο επάνω αριστερά κελί της γραμμής, στήλης ή περιοχής.

 • Στις παρακάτω περιπτώσεις, η συνάρτηση FORMULATEXT επιστρέφει την τιμή σφάλματος #Δ/Υ:

  • Το κελί που χρησιμοποιείται ως το όρισμα αναφορά δεν περιέχει έναν τύπο.

  • Ο τύπος του κελιού είναι μεγαλύτερος από 8.192 χαρακτήρες.

  • Ο τύπος δεν μπορεί να εμφανιστεί στο φύλλο εργασίας, για παράδειγμα, λόγω προστασίας του φύλλου εργασίας.

  • Ένα εξωτερικό βιβλίο εργασίας που περιέχει τον τύπο δεν είναι ανοικτό στο Excel.

 • Οι μη έγκυροι τύποι δεδομένων που χρησιμοποιούνται ως είσοδοι επιστρέφουν την τιμή #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

 • Η εισαγωγή μιας αναφοράς στο κελί στο οποίο εισάγετε τη συνάρτηση ως το όρισμα δεν έχει ως αποτέλεσμα προειδοποίηση κυκλικής αναφοράς. Η συνάρτηση FORMULATEXT θα επιστρέψει με επιτυχία τον τύπο ως κείμενο στο κελί.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=TODAY()

Ο τύπος του κελιού C2 επιστρέφει τον τύπο που βρίσκει στο κελί A2 ως συμβολοσειρά κειμένου, προκειμένου να διευκολύνει την εξέταση της δομής του. Ο τύπος που καταχωρείται στο κελί A2 είναι =TODAY() και θα επιστρέψει την τρέχουσα ημέρα στο κελί A2. Ο τύπος =TODAY() θα πρέπει να εμφανιστεί ως κείμενο στο κελί C2.

=FORMULATEXT(A2)

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×