Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης GCD στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει το μέγιστο κοινό διαιρέτη δύο ή περισσότερων ακέραιων αριθμών. Ο μέγιστος κοινός διαιρέτης είναι ο μεγαλύτερος ακέραιος που διαιρεί τους αριθμούς στα ορίσματα αριθμός1 και αριθμός2 χωρίς υπόλοιπο.

Σύνταξη

GCD(αριθμός1; [αριθμός2]; ...)

Η σύνταξη της συνάρτησης GCD περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Αριθμός1; αριθμός2; ...    Το όρισμα αριθμός1 είναι υποχρεωτικό, οι επακόλουθοι αριθμοί είναι προαιρετικοί. 1 έως 255 τιμές. Εάν κάποια τιμή δεν είναι ακέραιος αριθμός, τα δεκαδικά ψηφία περικόπτονται.

Παρατηρήσεις

  • Εάν κάποιο από τα ορίσματα δεν είναι αριθμός, η συνάρτηση GCD επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν κάποιο από τα ορίσματα είναι μικρότερο του μηδενός, η συνάρτηση GCD επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

  • Η μονάδα διαιρεί ακριβώς κάθε αριθμό.

  • Ο τέλειος διαιρέτης για έναν πρώτο αριθμό είναι ο εαυτός του ή η μονάδα.

  • Εάν μια παράμετρος στη συνάρτηση GCD είναι >=2^53, η συνάρτηση GCD επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=GCD(5; 2)

Μέγιστος κοινός διαιρέτης του 5 και του 2

1

=GCD(24; 36)

Μέγιστος κοινός διαιρέτης του 24 και του 36

12

=GCD(7; 1)

Μέγιστος κοινός διαιρέτης του 7 και του 1

1

=GCD(5; 0)

Μέγιστος κοινός διαιρέτης του 5 και του 0

5

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×