Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης HEX2BIN στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Μετατρέπει έναν δεκαεξαδικό αριθμό σε δυαδικό.

Σύνταξη

HEX2BIN(αριθμός; [θέσεις])

Η σύνταξη της συνάρτησης HEX2BIN περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Αριθμός    Υποχρεωτικό. Ο δεκαεξαδικός αριθμός που θέλετε να μετατρέψετε. Ο αριθμός δεν μπορεί να έχει περισσότερoυς από 10 χαρακτήρες. Το σημαντικότερο bit του αριθμού είναι το bit προσήμου (το 40ό bit από δεξιά). Τα υπόλοιπα 9 bit είναι bit μεγέθους. Οι αρνητικοί αριθμοί αναπαριστώνται με σήμανση συμπληρώματος του δύο.

  • Θέσεις    Προαιρετικό. Ο αριθμός των χαρακτήρων που θα χρησιμοποιηθούν. Εάν παραλειφθεί το όρισμα θέσεις, τότε η συνάρτηση HEX2BIN χρησιμοποιεί τον ελάχιστο αριθμό χαρακτήρων που είναι απαραίτητος. Το όρισμα θέσεις είναι χρήσιμο για την προσθήκη μηδενικών στην αρχή της επιστρεφόμενης τιμής.

Παρατηρήσεις

  • Εάν το όρισμα αριθμός είναι αρνητικός αριθμός, η συνάρτηση HEX2BIN παραβλέπει το όρισμα θέσεις και επιστρέφει έναν δυαδικό αριθμό με 10 χαρακτήρες.

  • Εάν το όρισμα αριθμός είναι αρνητικός αριθμός, δεν μπορεί να είναι μικρότερος από το FFFFFFFE00, και αν είναι θετικός αριθμός, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από το 1FF.

  • Εάν το όρισμα αριθμός δεν είναι έγκυρος δεκαεξαδικός αριθμός, η συνάρτηση HEX2BIN επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν το αποτέλεσμα της συνάρτησης HEX2BIN απαιτεί περισσότερους χαρακτήρες από αυτούς του ορίσματος θέσεις, η συνάρτηση επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν το όρισμα θέσεις δεν είναι ακέραιος αριθμός, τότε περικόπτεται.

  • Εάν το όρισμα θέσεις δεν είναι αριθμητικό, η συνάρτηση HEX2BIN επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν το όρισμα θέσεις είναι αρνητικός αριθμός, η συνάρτηση HEX2BIN επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=HEX2BIN("F"; 8)

Μετατρέπει το δεκαεξαδικό αριθμό F σε δυαδικό με 8 ψηφία (τα 4 μηδενικά στην αρχή είναι επιπρόσθετα).

00001111

=HEX2BIN("B7")

Μετατρέπει το δεκαεξαδικό αριθμό B7 σε δυαδικό.

10110111

=HEX2BIN("FFFFFFFFFF")

Μετατρέπει το δεκαεξαδικό αριθμό FFFFFFFFFF σε δυαδικό.

1111111111

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με την ποιότητα της μετάφρασης;

Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Έχετε πρόσθετα σχόλια; (Προαιρετικό)

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×