Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Συμβουλή: Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε τη νέα συνάρτηση XLOOKUP , μια βελτιωμένη έκδοση της συνάρτησης HLOOKUP που λειτουργεί προς οποιαδήποτε κατεύθυνση και επιστρέφει ακριβείς αντιστοιχίες από προεπιλογή, διευκολύνοντας και διευκολύνοντας τη χρήση της από την προαπαιτούμενη.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης HLOOKUP στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Αναζητά μία τιμή στην πρώτη γραμμή ενός πίνακας τιμών και επιστρέφει μια τιμή στην ίδια στήλη από τη γραμμή που καθορίζετε στον πίνακα. Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση HLOOKUP όταν οι τιμές που συγκρίνετε βρίσκονται σε μια γραμμή στο επάνω μέρος ενός πίνακα δεδομένων και τα δεδομένα που θέλετε βρίσκονται σε συγκεκριμένη γραμμή, χαμηλότερα. Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση VLOOKUP, όταν οι τιμές που συγκρίνετε βρίσκονται σε μια στήλη αριστερά από τα δεδομένα που θέλετε να εντοπίσετε.

Το H στη συνάρτηση HLOOKUP αντιπροσωπεύει τη λέξη "Horizontal" (οριζόντια).

Σύνταξη

HLOOKUP(τιμή_αναζήτησης; πίνακας; αριθμός_δείκτη_γραμμής; [περιοχή_αναζήτησης])

Η σύνταξη της συνάρτησης HLOOKUP περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

 • Τιμή_αναζήτησης    Υποχρεωτικό. Η τιμή που θα αναζητήσετε στην πρώτη γραμμή του πίνακα. Το όρισμα τιμή_αναζήτησης μπορεί να είναι τιμή, αναφορά ή συμβολοσειρά κειμένου.

 • Πίνακας    Υποχρεωτικό. Ένας πίνακας τιμών, στον οποίο θα αναζητηθούν τα δεδομένα που θέλετε. Χρησιμοποιήστε μια αναφορά σε περιοχή ή όνομα περιοχής.

  • Οι τιμές στην πρώτη γραμμή του ορίσματος πίνακας μπορεί να είναι κείμενο, αριθμοί ή λογικές τιμές.

  • Εάν range_lookup είναι TRUE, οι τιμές στην πρώτη γραμμή του table_array πρέπει να τοποθετηθούν με αύξουσα σειρά: ...-2, -1, 0, 1, 2,... , A-Z, FALSE, TRUE. Διαφορετικά, η συνάρτηση HLOOKUP ενδέχεται να μην δώσει τη σωστή τιμή. Εάν range_lookup είναι FALSE, table_array δεν χρειάζεται να ταξινομηθούν.

  • Τα κεφαλαία και πεζά γράμματα θεωρούνται ισοδύναμα.

  • Ταξινομήστε τις τιμές με αύξουσα σειρά, από αριστερά προς τα δεξιά. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ταξινόμηση δεδομένων σε περιοχή ή πίνακα.

 • Αριθμός_δείκτη_γραμμής    Υποχρεωτικό. Ο αριθμός γραμμής στο όρισμα πίνακας από την οποία θα επιστραφεί η τιμή που ταιριάζει. Όταν η τιμή του ορίσματος αριθμός_δείκτη_γραμμής είναι 1 επιστρέφεται η τιμή της πρώτης γραμμής στο όρισμα πίνακας, ενώ όταν είναι 2 επιστρέφεται η τιμή της δεύτερης γραμμής κ.ο.κ. Εάν η τιμή του ορίσματος αριθμός_δείκτη_γραμμής είναι μικρότερη του 1, η συνάρτηση HLOOKUP επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος, ενώ εάν είναι μεγαλύτερη από τον αριθμό των γραμμών στο όρισμα πίνακας, επιστρέφει #ΑΝΑΦ! ως τιμή σφάλματος.

 • Περιοχή_αναζήτησης    Προαιρετικό. Μια λογική τιμή που καθορίζει εάν η συνάρτηση HLOOKUP θα αναζητήσει ακριβή ή κατά προσέγγιση τιμή. Εάν το όρισμα περιοχή_αναζήτησης είναι TRUE ή παραλειφθεί, επιστρέφεται κατά προσέγγιση τιμή. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει ακριβές αποτέλεσμα, επιστρέφεται η αμέσως μεγαλύτερη τιμή, που είναι μικρότερη από την τιμή του ορίσματος τιμή_αναζήτησης. Εάν είναι FALSE, η συνάρτηση HLOOKUP θα αναζητήσει ακριβή τιμή. Εάν δεν υπάρχει, επιστρέφεται η τιμή σφάλματος #Δ/Υ.

Παρατήρηση

 • Εάν η συνάρτηση HLOOKUP δεν μπορέσει να εντοπίσει την τιμή στο όρισμα τιμή_αναζήτησης και το όρισμα περιοχή_αναζήτησης είναι TRUE, τότε χρησιμοποιεί τη μεγαλύτερη τιμή που είναι μικρότερη από την τιμή του ορίσματος τιμή_αναζήτησης.

 • Εάν η τιμή του ορίσματος τιμή_αναζήτησης είναι μικρότερη από τη μικρότερη τιμή της πρώτης γραμμής του ορίσματος πίνακας, η συνάρτηση HLOOKUP επιστρέφει την τιμή σφάλματος #Δ/Υ.

 • Αν το όρισμα περιοχή_αναζήτησης είναι FALSE και το όρισμα τιμή_αναζήτησης είναι κείμενο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους χαρακτήρες μπαλαντέρ λατινικό ερωτηματικό (?) και αστερίσκος (*) στο όρισμα τιμή_αναζήτησης. Το ερωτηματικό αντιστοιχεί σε έναν οποιονδήποτε χαρακτήρα, ενώ ο αστερίσκος αντιστοιχεί σε μία οποιαδήποτε ακολουθία χαρακτήρων. Εάν θέλετε να εντοπίσετε ένα πραγματικό ερωτηματικό ή αστερίσκο, πληκτρολογήστε το σύμβολο περισπωμένης (~) πριν από το χαρακτήρα.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Άξονες

Ρουλεμάν

Μπουλόνια

4

4

9

5

7

10

6

8

11

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=HLOOKUP("Άξονες τροχού";A1:C4;2;TRUE)

Αναζητά την τιμή "Άξονες τροχού" στη γραμμή 1 και επιστρέφει την τιμή της γραμμής 2 που βρίσκεται στην ίδια στήλη (στήλη Α).

4

=HLOOKUP("Ρουλεμάν";A1:C4;3;FALSE)

Αναζητά την τιμή "Ρουλεμάν" στη γραμμή 1 και επιστρέφει την τιμή της γραμμής 3 που βρίσκεται στην ίδια στήλη (στήλη Β).

7

=HLOOKUP("Ρ"; A1:C4; 3; TRUE)

Αναζητά το γράμμα "Ρ" στη γραμμή 1 και επιστρέφει την τιμή της γραμμής 3 που βρίσκεται στην ίδια στήλη. Επειδή δεν υπάρχει ακριβής αντιστοιχία για το γράμμα "Ρ", χρησιμοποιείται η μεγαλύτερη τιμή της γραμμής 1 που είναι μικρότερη από το "Ρ": η τιμή "Άξονες τροχού" στη στήλη A.

5

=HLOOKUP("Παξιμάδια"; A1:C4; 4)

Αναζητά την τιμή "Παξιμάδια" στη γραμμή 1 και επιστρέφει την τιμή της γραμμής 4 που βρίσκεται στην ίδια στήλη (στήλη C).

11

=HLOOKUP(3; {1;2;3\"α";"β";"γ";"δ";"ε";"ζ"};2;TRUE)

Αναζητά τον αριθμό 3 στη σταθερά πίνακα τριών γραμμών και επιστρέφει την τιμή από τη γραμμή 2 στην ίδια στήλη (στη συγκεκριμένη περίπτωση, στην τρίτη στήλη). Υπάρχουν τρεις γραμμές τιμών στη σταθερά πίνακα και κάθε γραμμή διαχωρίζεται με ερωτηματικό (;). Επειδή το "γ" υπάρχει στη γραμμή 2 και στην ίδια στήλη ως 3, επιστρέφεται η τιμή "γ".

γ

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×