Η συνάρτηση IFNA επιστρέφει την τιμή που καθορίζετε στην περίπτωση που ένας τύπος επιστρέφει την τιμή σφάλματος #N/A. Διαφορετικά, επιστρέφει το αποτέλεσμα του τύπου.

Σύνταξη

IFNA(τιμή; τιμή_εάν_δυ)

Η σύνταξη της συνάρτησης IFNA περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα.

Όρισμα

Περιγραφή

τιμή

Απαιτείται

Το όρισμα που ελέγχεται για την τιμή σφάλματος #Δ/Υ.

value_if_na

Απαιτείται

Η τιμή που επιστρέφεται εάν ο τύπος καταλήξει σε τιμή σφάλματος #Δ/Υ.

Παρατηρήσεις

  • Εάν το όρισμα τιμή ή value_if_na είναι ένα κενό κελί, η συνάρτηση IFNA το αντιμετωπίζει ως τιμή κενής συμβολοσειράς ("").

  • Εάν το όρισμα τιμή είναι τύπος πίνακα, η συνάρτηση IFNA επιστρέφει έναν πίνακα αποτελεσμάτων για κάθε κελί της περιοχής που καθορίζεται από το όρισμα τιμή.

Παράδειγμα

Στο παρακάτω παράδειγμα, η συνάρτηση IFNA ελέγχει το αποτέλεσμα της συνάρτησης VLOOKUP. Επειδή ο Πειραιάς δεν βρέθηκε στην περιοχή αναζήτησης, η συνάρτηση VLOOKUP επιστρέφει την τιμή σφάλματος #Δ/Υ. Η συνάρτηση IFNA επιστρέφει τη συμβολοσειρά "Δεν βρέθηκε" στο κελί, αντί για την τυπική τιμή σφάλματος #Δ/Υ.

Εικόνα της χρήσης της συνάρτησης IFNA με τη συνάρτηση VLOOKUP για την αποτροπή της εμφάνισης σφαλμάτων #N/Α.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel ή να λάβετε υποστήριξη από την Κοινότητα απαντήσεων.

Δείτε επίσης

Πώς να αποφύγετε εσφαλμένους τύπους

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης >

Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες

Συμμετοχή στο Microsoft Insider >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×