Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Τμήμα Web εικόνας για να προσθέσετε μια εικόνα ή ένα γραφικό σε μια σελίδα Τμημάτων Web. Για τον ευκολότερο συντονισμό της εικόνας με άλλα Τμήματα Web της σελίδας, μπορείτε να ελέγξετε την κατακόρυφη στοίχιση, την οριζόντια στοίχιση και το χρώμα φόντου της εικόνας μέσα στο Τμήμα Web εικόνας, τροποποιώντας τις προσαρμοσμένες ιδιότητες σε μια κοινόχρηστη προβολή.

Σε αυτό το άρθρο

Τρόποι χρήσης του Τμήματος Web εικόνας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Τμήμα Web εικόνας στις παρακάτω ενέργειες:

 • Προσθήκη εταιρικού λογότυπου ή λογότυπου έργου σε μια σελίδα.

 • Εμφάνιση φωτογραφιών υπαλλήλων ή προϊόντων.

 • Δημιουργία ελκυστικότερης παρουσίασης της σελίδας.

Αρχή της σελίδας

Τρόποι εμφάνισης μιας εικόνας

Υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους μπορείτε να εμφανίσετε μια εικόνα:

 • Εισαγάγετε τη διαδρομή αρχείου ή την υπερ-σύνδεση προς το αρχείο εικόνας στο πλαίσιο κειμένου της ιδιότητας Σύνδεση εικόνας. Σε αυτήν την περίπτωση, η εικόνα είναι στατική και δεν αλλάζει (εκτός αν επεξεργαστείτε την ιδιότητα).

 • Συνδέστε το Τμήμα Web εικόνας σε άλλο Τμήμα Web που παρέχει τη διαδρομή αρχείου ή την υπερ-σύνδεση. Σε αυτήν την περίπτωση, η εικόνα μπορεί να είναι δυναμική και μπορεί να αλλάζει ως αποτέλεσμα μιας ενέργειας στο άλλο Τμήμα Web, όπως είναι ένας χρήστης που επιλέγει μια γραμμή σε Τμήμα Web προβολής λίστας.

  Για παράδειγμα, μπορείτε να συνδέσετε ένα Τμήμα Web προβολής λίστας που περιέχει επαφές στο Τμήμα Web εικόνας. Κάθε φορά που επιλέγετε μια γραμμή στο Τμήμα Web προβολής λίστας επαφών που περιέχει μια στήλη με υπερ-σύνδεση προς αρχείο που περιέχει μια εικόνα αυτής της επαφής, μπορείτε να δείτε την εικόνα της επαφής να εμφανίζεται στο Τμήμα Web εικόνας.

Αρχή της σελίδας

Σύνδεση του Τμήματος Web εικόνας σε άλλο Τμήμα Web

 1. Στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας Εικόνα κουμπιού, κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία σελίδας.

 2. Κάντε κλικ στο μενού Τμήμα Web Μενού Τμήματος Webκαι, στη συνέχεια, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Συνδέσεις.

 3. Θέστε τον δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Λήψη εικόνας από και μετά κάντε κλικ στο όνομα του Τμήματος Web προς το οποίο θέλετε να κάνετε τη σύνδεση.

Σημείωση: Εάν η ιδιότητα Σύνδεση εικόνας έχει ήδη μια τιμή και συνδέσετε το Τμήμα Web εικόνας σε άλλο Τμήμα Web, η ιδιότητα Σύνδεση εικόνας δεν λαμβάνεται υπόψη. Εάν το Τμήμα Web εικόνας είναι ήδη συνδεδεμένο σε άλλο Τμήμα Web και θέλετε να ορίσετε μια τιμή για την ιδιότητα Σύνδεση εικόνας, πρέπει πρώτα να καταργήσετε τη σύνδεση.

Αρχή της σελίδας

Προσαρμοσμένες ιδιότητες του Τμήματος Web εικόνας

Οι προσαρμοσμένες ιδιότητες του Τμήματος Web εικόνας παραθέτονται πιο κάτω.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να προβάλετε ή να επεξεργαστείτε καμία από αυτές τις προσαρμοσμένες ιδιότητες σε προσωπική προβολή.

Ιδιότητα

Περιγραφή

Σύνδεση εικόνας

Καθορίζει μια διαδρομή αρχείου ή υπερ-σύνδεση προς την εικόνα που θέλετε να εμφανίζεται στο Τμήμα Web εικόνας.

Ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, οι υποστηριζόμενες μορφές αρχείων γραφικών περιλαμβάνουν τα παρακάτω.

Μορφή αρχείου γραφικών

Τύπος αρχείου

Windows Bitmap (BMP)

.bmp

Windows Enhanced Metafile (EMF)

.emf

Graphics Interchange Format (GIF)

.gif

Joint Photographic Experts Group (JPEG)

.jpg, .jpeg

Portable Network Graphics (PNG)

.png

Η ιδιότητα Σύνδεση εικόνας ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, επειδή το Τμήμα Web εικόνας είναι συνδεδεμένο σε άλλο Τμήμα Web που παρέχει την εικόνα.

εναλλακτικό κείμενο

Καθορίζει το κείμενο εμφάνισης, όταν ένας χρήστης αφήνει τον δείκτη του ποντικιού πάνω από την εικόνα. Αυτό το κείμενο εμφανίζεται όταν η εικόνα δεν είναι διαθέσιμη.

Κατακόρυφη στοίχιση εικόνας

Τοποθετεί την εικόνα κατακόρυφα μέσα στο Τμήμα Web εικόνας. Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω: Επάνω, Μέση ή Κάτω. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι Μέση.

Οριζόντια στοίχιση εικόνας

Τοποθετεί την εικόνα οριζόντια μέσα στο Τμήμα Web εικόνας. Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω: Αριστερά, Κέντρο ή Δεξιά. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι Κέντρο.

Χρώμα φόντου Τμήματος Web

Καθορίζει το χρώμα του παραθύρου του Τμήματος Web εικόνας πίσω από την εικόνα. Το προεπιλεγμένο χρώμα είναι το χρώμα φόντου του τρέχοντος θέματος.

Για να καθορίσετε ένα χρώμα, κάντε κλικ Εικόνα κουμπιούστα δεξιά του πλαισίου κειμένου και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

 • Επιλέξτε ένα χρώμα στο πλέγμα χρώματος.

 • Πληκτρολογήστε ένα όνομα χρώματος HTML.

 • Πληκτρολογήστε μια τιμή χρώματος RGB.

Για να κάνετε το χρώμα φόντου ίδιο με το θέμα της τοποθεσίας, κάντε κλικ στην επιλογή Διαφανές του παραθύρου διαλόγου Χρώμα φόντου Τμήματος Web.

Αρχή της σελίδας

Κοινές ιδιότητες των Τμημάτων Web

Όλα τα Τμήματα Web έχουν ένα κοινό σύνολο ιδιοτήτων που ελέγχουν την εμφάνιση, τη διάταξη και τα σύνθετα χαρακτηριστικά τους.

Σημείωση: Οι κοινές ιδιότητες του Τμήματος Web που βλέπετε στο παράθυρο εργαλείων ενδέχεται να είναι διαφορετικές από εκείνες που τεκμηριώνονται σε αυτήν την ενότητα για διάφορους λόγους:

 • Για να προβάλετε την ενότητα Για προχωρημένους, στο παράθυρο εργαλείων, πρέπει να έχετε το κατάλληλο δικαίωμα.

 • Για ένα συγκεκριμένο Τμήμα Web, ένας προγραμματιστής Τμημάτων Web ίσως έχει επιλέξει να μην εμφανίζονται μία ή περισσότερες από αυτές τις κοινές ιδιότητες ή ίσως έχει επιλέξει να δημιουργήσει και να εμφανίσει πρόσθετες ιδιότητες που δεν παρατίθενται σε λίστα στις ενότητες Εμφάνιση, Διάταξη και Για προχωρημένους του παραθύρου εργαλείων που εμφανίζονται στη συνέχεια.

 • Ορισμένες ρυθμίσεις δικαιωμάτων και ιδιοτήτων ενδέχεται να απενεργοποιούν ή να αποκρύπτουν ιδιότητες Τμημάτων Web.

Εμφάνιση

Ιδιότητα

Περιγραφή

Τίτλος

Καθορίζει τον τίτλο του Τμήματος Web που εμφανίζεται στη γραμμή τίτλου του Τμήματος Web.

Ύψος

Καθορίζει το ύψος του Τμήματος Web.

Πλάτος

Καθορίζει το πλάτος του Τμήματος Web.

Κατάσταση Chrome

Καθορίζει εάν ολόκληρο το Τμήμα Web θα εμφανίζεται στη σελίδα όταν ο χρήστης ανοίγει τη Σελίδα Τμήματος Web. Από προεπιλογή, η κατάσταση chrome είναι ορισμένη ως Κανονική και εμφανίζεται ολόκληρο το Τμήμα Web. Εμφανίζεται μόνο η γραμμή τίτλου όταν η κατάσταση είναι ορισμένη ως Ελαχιστοποιημένη.

Τύπος Chrome

Καθορίζει εάν εμφανίζονται η γραμμή τίτλου και το περίγραμμα του πλαισίου του Τμήματος Web.

Διάταξη

Ιδιότητα

Περιγραφή

Κρυφό

Καθορίζει εάν το Τμήμα Web θα είναι ορατό όταν ο χρήστης ανοίγει τη Σελίδα Τμήματος Web. Εάν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου, το Τμήμα Web είναι ορατό μόνο όταν σχεδιάζετε τη σελίδα και έχει το επίθεμα (Κρυφό) προσαρτημένο στον τίτλο.

Μπορείτε να αποκρύψετε ένα Τμήμα Web εάν θέλετε να το χρησιμοποιήσετε για να παρέχετε δεδομένα σε ένα άλλο Τμήμα Web μέσω μιας σύνδεσης με Τμήμα Web, αλλά δεν θέλετε να εμφανίζεται το Τμήμα Web.

Κατεύθυνση

Καθορίζει την κατεύθυνση του κειμένου στο περιεχόμενο του Τμήματος Web. Για παράδειγμα, τα Αραβικά είναι γλώσσα με κατεύθυνση γραφής από δεξιά προς τα αριστερά. Τα Αγγλικά και οι περισσότερες ευρωπαϊκές γλώσσες είναι γλώσσες με κατεύθυνση γραφής από αριστερά προς τα δεξιά. Αυτή η ρύθμιση ενδεχομένως να μην είναι διαθέσιμη για όλους τους τύπους των Τμημάτων Web.

Ζώνη

Καθορίζει τη ζώνη της Σελίδας Τμημάτων Web στην οποία βρίσκεται το Τμήμα Web.

Σημείωση: Οι ζώνες στη Σελίδα Τμημάτων Web δεν παρατίθενται στο πλαίσιο λίστας όταν δεν έχετε δικαιώματα τροποποίησης της ζώνης.

Δείκτης ζώνης

Καθορίζει τη θέση του Τμήματος Web σε μια ζώνη, όταν η ζώνη περιέχει περισσότερα από ένα Τμήματα Web.

Για να καθορίσετε τη σειρά, πληκτρολογήστε έναν θετικό ακέραιο αριθμό στο πλαίσιο κειμένου.

Εάν τα Τμήματα Web στη ζώνη έχουν ταξινομηθεί από επάνω προς τα κάτω, η τιμή 1 σημαίνει ότι το Τμήμα Web εμφανίζεται στην κορυφή της ζώνης. Εάν τα Τμήματα Web στη ζώνη έχουν ταξινομηθεί από αριστερά προς τα δεξιά, η τιμή 1 σημαίνει ότι το Τμήμα Web εμφανίζεται στην αριστερή πλευρά της ζώνης.

Για παράδειγμα, όταν προσθέτετε ένα Τμήμα Web σε μια κενή ζώνη που έχει ταξινόμηση από επάνω προς τα κάτω, ο Δείκτης ζώνης είναι 0. Όταν προσθέσετε ένα δεύτερο Τμήμα Web στο κάτω μέρος της ζώνης, ο Δείκτης ζώνης του είναι 1. Για να μετακινήσετε το δεύτερο Τμήμα Web στο επάνω μέρος της ζώνης, πληκτρολογήστε 0 και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε 1 για το πρώτο Τμήμα Web.

Σημείωση: Κάθε Τμήμα Web στη ζώνη πρέπει να διαθέτει μια μοναδική τιμή "Δείκτη ζώνης". Συνεπώς, εάν αλλάξετε την τιμή του δείκτη ζώνης για το τρέχον Τμήμα Web, μπορεί να αλλάξει και η τιμή του δείκτη ζώνης για τα υπόλοιπα Τμήματα Web στη ζώνη.

Για προχωρημένους

Ιδιότητα

Περιγραφή

Να επιτρέπεται η ελαχιστοποίηση

Καθορίζει εάν είναι δυνατή η ελαχιστοποίηση του Τμήματος Web.

Να επιτρέπεται το κλείσιμο

Καθορίζει εάν είναι δυνατή η κατάργηση του Τμήματος Web από τη σελίδα Τμήματος Web.

Να επιτρέπεται η απόκρυψη

Καθορίζει εάν είναι δυνατή η απόκρυψη του Τμήματος Web.

Να επιτρέπεται η αλλαγή ζώνης

Καθορίζει εάν είναι δυνατή η μετακίνηση του Τμήματος Web σε άλλη ζώνη.

Να επιτρέπονται οι συνδέσεις

Καθορίζει εάν είναι δυνατή η συμμετοχή του Τμήματος Web σε συνδέσεις με άλλα Τμήματα Web.

Να επιτρέπεται η επεξεργασία στην προσωπική προβολή

Καθορίζει εάν είναι δυνατή η τροποποίηση των ιδιοτήτων του Τμήματος Web σε μια προσωπική προβολή.

Κατάσταση εξαγωγής

Καθορίζει το επίπεδο των δεδομένων που επιτρέπεται να εξαχθούν για αυτό το Τμήμα Web. Ανάλογα με τη ρύθμιση των παραμέτρων, αυτή η ρύθμιση ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη.

Διεύθυνση URL τίτλου

Καθορίζει τη διεύθυνση URL ενός αρχείου που περιέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το Τμήμα Web. Το αρχείο εμφανίζεται σε ένα ξεχωριστό παράθυρο του προγράμματος περιήγησης όταν κάνετε κλικ στον τίτλο του Τμήματος Web.

Περιγραφή

Καθορίζει τη Συμβουλή οθόνης που εμφανίζεται όταν τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού στον τίτλο ή το εικονίδιο του Τμήματος Web. Η τιμή αυτής της ιδιότητας χρησιμοποιείται όταν αναζητάτε Τμήματα Web χρησιμοποιώντας την εντολή Αναζήτηση στο μενού Εύρεση Τμημάτων Web του παραθύρου εργαλείων στις ακόλουθες συλλογές Τμημάτων Web: "Τοποθεσία", "Εικονικός διακομιστής" και "Σελίδα Τμημάτων Web".

Διεύθυνση URL βοήθειας

Καθορίζει τη θέση ενός αρχείου που περιέχει πληροφορίες της Βοήθειας σχετικά με το Τμήμα Web. Οι πληροφορίες της Βοήθειας εμφανίζονται σε ένα ξεχωριστό παράθυρο του προγράμματος περιήγησης, όταν κάνετε κλικ στην εντολή Βοήθεια από το μενού του Τμήματος Web.

Κατάσταση βοήθειας

Καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο το πρόγραμμα περιήγησης εμφανίζει το περιεχόμενο της Βοήθειας για ένα Τμήμα Web.

Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

 • Με βοηθητικό Ανοίγει ένα ξεχωριστό παράθυρο του προγράμματος περιήγησης, εάν το πρόγραμμα έχει αυτήν τη δυνατότητα. Ο χρήστης πρέπει να κλείσει το παράθυρο για να επιστρέψει στην ιστοσελίδα.

 • Χωρίς βοηθητικό Ανοίγει ένα ξεχωριστό παράθυρο του προγράμματος περιήγησης, εάν το πρόγραμμα έχει αυτήν τη δυνατότητα. Ο χρήστης δεν χρειάζεται να κλείσει το παράθυρο για να επιστρέψει στην ιστοσελίδα. Αυτή η τιμή είναι προεπιλεγμένη.

 • Περιήγηση Ανοίγει την ιστοσελίδα στο τρέχον παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

Σημείωση: Παρόλο που τα προσαρμοσμένα Τμήματα Web του Microsoft ASP.NET υποστηρίζουν αυτή την ιδιότητα, τα προεπιλεγμένα Windows SharePoint Services 3.0Θέματα βοήθειας ανοίγουν μόνο σε ξεχωριστό παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

Διεύθυνση URL εικόνας εικονιδίου καταλόγου

Καθορίζει τη θέση ενός αρχείου που περιέχει μια εικόνα, η οποία χρησιμοποιείται ως εικονίδιο του Τμήματος Web στη λίστα Τμημάτων Web. Το μέγεθος της εικόνας πρέπει να είναι 16 επί 16 pixel.

Διεύθυνση URL εικόνας εικονιδίου τίτλου

Καθορίζει τη θέση ενός αρχείου που περιέχει μια εικόνα που θα χρησιμοποιηθεί στη γραμμή τίτλου Τμήματος Web. Το μέγεθος της εικόνας πρέπει να είναι 16 επί 16 pixel.

Μήνυμα σφάλματος εισαγωγής

Καθορίζει ένα μήνυμα το οποίο εμφανίζεται σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα στην εισαγωγή του Τμήματος Web.

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×