Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Επιστρέφει την κανονική λογαριθμική κατανομή του x, όπου η ln(x) κατανέμεται κανονικά με παραμέτρους τα ορίσματα μέση_τιμή και τυπική_απόκλιση.

Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση αυτή για να αναλύσετε δεδομένα που έχουν υποστεί λογαριθμικό μετασχηματισμό.

Σύνταξη

LOGNORM.DIST(x;μέση_τιμή;τυπική_απόκλιση;αθροιστική)

Η σύνταξη της συνάρτησης LOGNORM.DIST περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • X     Υποχρεωτικό. Η τιμή για την οποία υπολογίζεται η συνάρτηση.

  • Μέση_τιμή     Υποχρεωτικό. Ο αριθμητικός μέσος της κατανομής ln(x).

  • Τυπική_απόκλιση     Υποχρεωτικό. Η τυπική απόκλιση της κατανομής ln(x).

  • Αθροιστική     Υποχρεωτικό. Μια λογική τιμή που καθορίζει το είδος της συνάρτησης. Εάν το όρισμα αθροιστική είναι TRUE, η συνάρτηση LOGNORM. Η συνάρτηση DIST επιστρέφει τη συνάρτηση αθροιστικής κατανομής. εάν FALSE, επιστρέφει τη συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας.

Παρατηρήσεις

  • Εάν κάποιο από τα ορίσματα δεν είναι αριθμός, η συνάρτηση LOGNORM.DIST επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν x ≤ 0 ή τυπική_απόκλιση ≤ 0, η συνάρτηση LOGNORM.DIST επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

  • Η εξίσωση της κανονικής λογαριθμικής αθροιστικής κατανομής είναι:

    LOGNORM.DIST(x;µ;o) = NORM.S.DIST(ln(x)-µ / o)

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

Περιγραφή

4

Η τιμή για την οποία θα υπολογιστεί η συνάρτηση (x)

3,5

Αριθμητικός μέσος της ln(x)

1,2

Τυπική απόκλιση της ln(x)

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=LOGNORM.DIST(A2;A3;A4;TRUE)

Αθροιστική λογαριθμική κατανομή στο 4, με χρήση των ορισμάτων στα κελιά A2:A4.

0,0390836

=LOGNORM.DIST(A2;A3;A4;FALSE)

Λογαριθμική κατανομή πιθανότητας στο 4, με χρήση των ίδιων ορισμάτων.

0,0176176

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης >

Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ MICROSOFT 365 INSIDERS >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×