Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση του MDETERM  σε Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει την ορίζουσα ενός πίνακα.

Σύνταξη

MDETERM(πίνακας)

Η σύνταξη της συνάρτησης MDETERM περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Πίνακας    Υποχρεωτικό. Ένας αριθμητικός πίνακας με ίσο αριθμό γραμμών και στηλών.

Παρατηρήσεις

  • Το όρισμα πίνακας μπορεί να είναι περιοχή κελιών, για παράδειγμα, A1:C3, πίνακας, όπως {1\2\3;4\5\6;7\8\9} ή όνομα που αντιστοιχεί σε ένα από τα παραπάνω.

  • Η συνάρτηση MDETERM επιστρέφει την τιμή σφάλματος #ΤΙΜΗ! όταν:

    • Κάποια κελιά στον πίνακα είναι κενά ή περιέχουν κείμενο.

    • Το όρισμα πίνακας δεν περιέχει ίσο αριθμό γραμμών και στηλών.

  • Η ορίζουσα ενός πίνακα είναι αριθμός που εξάγεται από τις τιμές του πίνακα. Για έναν πίνακα με τρεις γραμμές και τρεις στήλες, A1:C3, η ορίζουσα καθορίζεται ως:

MDETERM(A1:C3)
ισούται με A1*(B2*C3-B3*C2) + A2*(B3*C1-B1*C3) + A3*(B1*C2-B2*C1)

  • Οι ορίζουσες πινάκων χρησιμοποιούνται γενικά για την επίλυση συστημάτων μαθηματικών εξισώσεων με πολλές μεταβλητές.

  • Η συνάρτηση MDETERM υπολογίζεται με ακρίβεια περίπου 16 ψηφίων, πράγμα που μπορεί να οδηγεί σε μικρό αριθμητικό σφάλμα, όταν ο υπολογισμός δεν είναι πλήρης. Για παράδειγμα, η ορίζουσα ενός μοναδιαίου πίνακα μπορεί να διαφέρει από το μηδέν κατά 1E-16.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

Δεδομένα

Δεδομένα

Δεδομένα

1

3

8

5

1

3

6

1

1

1

1

0

7

3

10

2

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=MDETERM(A2:D5)

Ορίζουσα του παραπάνω πίνακα

88

=MDETERM({3;6;1,1;1;0,3;10;2})

Ορίζουσα του πίνακα ως σταθερά πίνακα

1

=MDETERM({3;6,1;1})

Ορίζουσα του πίνακα στη σταθερά πίνακα

-3

=MDETERM({1;3;8;5,1;3;6;1})

Επιστρέφει σφάλμα, γιατί ο πίνακας δεν έχει ίσο αριθμό γραμμών και στηλών.

#ΤΙΜΗ!

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×