Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Η συνάρτηση MINIFS επιστρέφει την ελάχιστη τιμή μεταξύ κελιών που καθορίζονται από ένα δεδομένο σύνολο συνθηκών ή κριτηρίων.

Σημείωση: Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη σε Windows ή Mac, εάν έχετε Office 2019 ή εάν έχετε συνδρομή στο Microsoft 365. Αν είσαστε συνδρομητής του Microsoft 365, βεβαιωθείτε ότι έχετε την τελευταία έκδοση του Office.

Σύνταξη

MINIFS(min_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], ...)

Όρισμα

Περιγραφή


min_range (απαιτείται)

Η πραγματική περιοχή κελιών στην οποία θα προσδιοριστεί η ελάχιστη τιμή.


criteria_range1 (απαιτείται)

Είναι το σύνολο των κελιών που θα υπολογιστεί με τα κριτήρια.

κριτήρια1
(απαιτείται)

Είναι τα κριτήρια με μορφή αριθμού, παράστασης ή κειμένου, που καθορίζει ποια κελιά θα υπολογιστούν ως ελάχιστο. Το ίδιο σύνολο κριτηρίων λειτουργεί για τις συναρτήσεις MAXIFS, SUMIFS και AVERAGEIFS.

criteria_range2,
criteria2, ...(προαιρετικό)

Πρόσθετες περιοχές και τα συσχετισμένα τους κριτήρια. Μπορείτε να εισαγάγετε έως και 126 ζεύγη περιοχών/κριτηρίων.

Παρατηρήσεις

  • Το μέγεθος και το σχήμα των ορισμάτων ελάχιστη_περιοχή και περιοχή_κριτηρίωνN πρέπει να είναι το ίδιο, διαφορετικά αυτές οι συναρτήσεις επιστρέφουν σφάλμα #ΤΙΜΗ!.

Παραδείγματα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος σε καθέναν από τους παρακάτω πίνακες και μετά επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για να εμφανίσουν οι τύποι τα αποτελέσματα, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και μετά πατήστε το πλήκτρο Enter. Αν χρειαστεί, μπορείτε να ρυθμίσετε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Παράδειγμα 1

Βαθμός

Βάρος

89

1

93

2

96

2

85

3

91

1

88

1

Τύπος

Αποτέλεσμα

=MINIFS(A2:A7,B2:B7,1)

88

Στο criteria_range1 τα κελιά B2, B6 και B7 συμφωνούν με τα κριτήρια του 1. Από τα αντίστοιχα κελιά στο min_range, το A7 έχει την ελάχιστη τιμή. Το αποτέλεσμα είναι συνεπώς 88.

Παράδειγμα 2

Βάρος

Βαθμός

10

b

11

a

100

a

111

b

1

a

1

a

Τύπος

Αποτέλεσμα

=MINIFS(A2:A5,B3:B6,"a")

10

Σημείωση: Τα criteria_range και min_range δεν είναι στοιχισμένα, ωστόσο έχουν το ίδιο σχήμα και μέγεθος.

Στο criteria_range1, το 1ο, το 2ο και το 4ο κελί συμφωνούν με τα κριτήρια του "a". Από τα αντίστοιχα κελιά στο min_range, το A2 έχει την ελάχιστη τιμή. Το αποτέλεσμα είναι συνεπώς 10.

Παράδειγμα 3

Βάρος

Βαθμός

Κλάση

Επίπεδο

10

b

Επιχειρήσεις

100

11

a

Τεχνική

100

12

a

Επιχειρήσεις

200

13

b

Τεχνική

300

14

b

Τεχνική

300

15

b

Επιχειρήσεις

400

Τύπος

Αποτέλεσμα

=MINIFS(A2:A7,B2:B7,"b",D2:D7,">100")

13

Στο criteria_range1, τα B2, B5, B6 και B7 συμφωνούν με τα κριτήρια του "b". Από τα αντίστοιχα κελιά στο criteria_range2, τα D5, D6 και D7 συμφωνούν με τα κριτήρια του >100. Τέλος, από τα αντίστοιχα κελιά στο min_range, το D5 έχει την ελάχιστη τιμή. Το αποτέλεσμα είναι συνεπώς 13.

Παράδειγμα 4

Βάρος

Βαθμός

Κλάση

Επίπεδο

10

b

Επιχειρήσεις

8

1

a

Τεχνική

8

100

a

Επιχειρήσεις

8

11

b

Τεχνική

0

1

a

Τεχνική

8

1

b

Επιχειρήσεις

0

Τύπος

Αποτέλεσμα

=MINIFS(A2:A7,B2:B7,"b",D2:D7,A8)

1

Το όρισμα criteria2 είναι A8. Ωστόσο, επειδή το A8 είναι κενό, αντιμετωπίζεται ως 0 (μηδέν). Τα κελιά στο criteria_range2 που συμφωνούν με το 0 είναι D5 και D7. Τέλος, από τα αντίστοιχα κελιά στο min_range, το A7 έχει την ελάχιστη τιμή. Το αποτέλεσμα είναι συνεπώς 1.

Παράδειγμα 5

Βάρος

Βαθμός

10

b

1

a

100

a

1

b

1

a

1

a

Τύπος

Αποτέλεσμα

=MINIFS(A2:A5,B2:C6,"a")

#VALUE!

Επειδή το μέγεθος και το σχήμα των ορισμάτων ελάχιστη_περιοχή και περιοχή_κριτηρίων δεν είναι το ίδιο, η συνάρτηση MINIFS επιστρέφει σφάλμα #ΤΙΜΗ!.

Παράδειγμα 6

Βάρος

Βαθμός

Κλάση

Επίπεδο

10

b

Επιχειρήσεις

100

1

a

Τεχνική

100

100

a

Επιχειρήσεις

200

1

b

Τεχνική

300

1

a

Τεχνική

100

1

a

Επιχειρήσεις

400

Τύπος

Αποτέλεσμα

=MINIFS(A2:A6,B2:B6,"a",D2:D6,">200")

0

Δεν υπάρχουν κελιά που να συμφωνούν με τα κριτήρια.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel ή να λάβετε υποστήριξη στις Κοινότητες.

Δείτε επίσης

Συνάρτηση MAXIFS

Συνάρτηση SUMIFS

Συνάρτηση AVERAGEIFS

Συνάρτηση COUNTIFS

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×