Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Η συνάρτηση MUNIT επιστρέφει το μοναδιαίο πίνακα για την καθορισμένη διάσταση.

Σύνταξη

MUNIT(διάσταση)

Η σύνταξη της συνάρτησης MUNIT περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα.

Διάσταση    Υποχρεωτικό. Το όρισμα διάσταση είναι ένας ακέραιος αριθμός που καθορίζει τη διάσταση του μοναδιαίου πίνακα που θέλετε να επιστραφεί. Επιστρέφει έναν πίνακα. Το όρισμα διάσταση πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το μηδέν.

Η συνάρτηση MUNIT χρησιμοποιεί την εξής εξίσωση:

Εξίσωση Munit

Παρατηρήσεις

  • Εάν το όρισμα διάσταση είναι μια τιμή που ισούται με ή είναι μικρότερη από το μηδέν (0), η συνάρτηση MUNIT επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

Παραδείγματα

Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει τα αποτελέσματα της συνάρτησης MUNIT σε έναν πίνακα 3X3 παρακάτω, στα κελιά A1:C3.

Σημείωση: Εάν έχετε μια τρέχουσα έκδοση του Microsoft 365,μπορείτε απλώς να εισαγάγετε τον τύπο στο επάνω αριστερό κελί της περιοχής εξόδου και, στη συνέχεια, να πατήσετε το πλήκτρο ENTER για να επιβεβαιώσετε τον τύπο ως δυναμικό τύπο πίνακα. Διαφορετικά, ο τύπος πρέπει να εισαχθεί ως παλιός τύπος πίνακα επιλέγοντας πρώτα την περιοχή εξόδου (A1:C3 σε αυτή την περίπτωση), εισάγοντας τον τύπο στο επάνω αριστερό κελί της περιοχής εξόδου και, στη συνέχεια, πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+ENTER για επιβεβαίωση. Το Excel εισαγάγει άγκιστρα στην αρχή και στο τέλος του τύπου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους πίνακα, ανατρέξτε στο θέμα Γενικές οδηγίες και παραδείγματα τύπων πίνακα.

Παράδειγμα συνάρτησης MUNIT

Η συνάρτηση MUNIT μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλες συναρτήσεις πίνακα, όπως η συνάρτηση MMULT.

Παράδειγμα συνάρτησης MUNIT

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel ή να λάβετε υποστήριξη από την Κοινότητα απαντήσεων.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης >

Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ MICROSOFT 365 INSIDERS >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×