Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης NEGBINOM.DIST στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει την αρνητική διωνυμική κατανομή, την πιθανότητα ότι θα υπάρξει ο αριθμός αποτυχιών του ορίσματος αριθμός_αποτυχιών πριν από την επιτυχία με τον αριθμό του ορίσματος αριθμός_επιτυχιών, με πιθανότητα επιτυχίας τιμή του ορίσματος πιθανότητα _επιτυχίας.

Η συνάρτηση αυτή είναι ανάλογη της διωνυμικής κατανομής, με τη διαφορά ότι ο αριθμός επιτυχιών είναι καθορισμένος και ο αριθμός δοκιμών είναι μεταβλητός. Όπως και στη διωνυμική κατανομή, οι δοκιμές θεωρούνται ανεξάρτητες.

Για παράδειγμα, πρέπει να βρείτε 10 άτομα με εξαιρετικά αντανακλαστικά και ξέρετε ότι η πιθανότητα να έχει ένας υποψήφιος αυτά τα προσόντα είναι 0,3. Η συνάρτηση NEGBINOM.DIST υπολογίζει την πιθανότητα που υπάρχει να πάρετε συνέντευξη από έναν δεδομένο αριθμό υποψηφίων χωρίς τα ανάλογα προσόντα, πριν να μπορέσετε να βρείτε 10 υποψηφίους με τα προσόντα αυτά.

Σύνταξη

NEGBINOM.DIST(αριθμός_αποτυχιών;αριθμός_επιτυχιών;πιθανότητα_επιτυχίας;αθροιστική)

Η σύνταξη της συνάρτησης NEGBINOM.DIST περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

 • Αριθμός_αποτυχιών     Υποχρεωτικό. Ο αριθμός των αποτυχιών.

 • Αριθμός_επιτυχιών     Υποχρεωτικό. Ο οριακός αριθμός επιτυχιών.

 • Πιθανότητα_επιτυχίας     Υποχρεωτικό. Η πιθανότητα μιας επιτυχίας.

 • Αθροιστική     Υποχρεωτικό. Μια λογική τιμή που καθορίζει το είδος της συνάρτησης. Εάν το όρισμα αθροιστική είναι TRUE, NEGBINOM. Η συνάρτηση DIST επιστρέφει τη συνάρτηση αθροιστικής κατανομής. εάν FALSE, επιστρέφει τη συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας.

Παρατηρήσεις

 • Στα ορίσματα αριθμός_αποτυχιών και αριθμός_επιτυχιών περικόπτονται τα δεκαδικά ψηφία, ώστε να αποτελούν ακέραιους αριθμούς.

 • Εάν κάποιο από τα ορίσματα δεν είναι αριθμητικό, η συνάρτηση NEGBINOM.DIST επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

 • Εάν πιθανότητα_επιτυχίας < 0 ή πιθανότητα_επιτυχίας > 1, η συνάρτηση NEGBINOM.DIST επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

 • Εάν το όρισμα αριθμός_αποτυχιών < 0 ή αριθμός_επιτυχιών < 1, η συνάρτηση NEGBINOM.DIST επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

 • Η εξίσωση για την αρνητική διωνυμική κατανομή είναι:

  Εξίσωση

  όπου:

  x είναι ο αριθμός_αποτυχιών, r ο αριθμός_επιτυχιών και p είναι η πιθανότητα_επιτυχίας.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

Περιγραφή

10

Αριθμός αποτυχιών

5

Οριακός αριθμός επιτυχιών

0,25

Πιθανότητα μιας επιτυχίας

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=NEGBINOM.DIST(A2;A3;A4;TRUE)

Αθροιστική αρνητική διωνυμική κατανομή για τους παραπάνω όρους

0,3135141

=NEGBINOM.DIST(A2;A3;A4;FALSE)

Αρνητική διωνυμική κατανομή πιθανότητας για τους παραπάνω όρους

0,0550487

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×