Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της oct2BIN  σε Microsoft Excel.

Περιγραφή

Μετατρέπει έναν οκταδικό αριθμό σε δυαδικό.

Σύνταξη

OCT2BIN(αριθμός; [θέσεις])

Η σύνταξη της συνάρτησης OCT2BIN περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Αριθμός    Υποχρεωτικό. Ο οκταδικός αριθμός που θέλετε να μετατρέψετε. Ο αριθμός δεν μπορεί να έχει περισσότερα από 10 ψηφία. Το σημαντικότερο bit του αριθμού είναι το bit προσήμου. Τα υπόλοιπα 29 bit είναι bit μεγέθους. Οι αρνητικοί αριθμοί αναπαριστώνται με σήμανση συμπληρώματος του δύο.

  • Θέσεις    Προαιρετικό. Ο αριθμός των χαρακτήρων που θα χρησιμοποιηθούν. Εάν παραλειφθεί το όρισμα θέσεις, τότε η συνάρτηση OCT2BIN χρησιμοποιεί τον ελάχιστο αριθμό χαρακτήρων που είναι απαραίτητος. Το όρισμα θέσεις είναι χρήσιμο για την προσθήκη μηδενικών στην αρχή της επιστρεφόμενης τιμής.

Παρατηρήσεις

  • Εάν το όρισμα αριθμός είναι αρνητικός αριθμός, η συνάρτηση OCT2BIN παραβλέπει το όρισμα θέσεις και επιστρέφει έναν δυαδικό αριθμό με 10 χαρακτήρες.

  • Εάν το όρισμα αριθμός είναι αρνητικός αριθμός, δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 7777777000, και αν είναι θετικός αριθμός, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 777.

  • Εάν το όρισμα αριθμός δεν είναι έγκυρος οκταδικός αριθμός, η συνάρτηση OCT2BIN επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν το αποτέλεσμα της συνάρτησης OCT2BIN απαιτεί περισσότερους χαρακτήρες από αυτούς του ορίσματος θέσεις, η συνάρτηση επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν το όρισμα θέσεις δεν είναι ακέραιος αριθμός, τότε περικόπτεται.

  • Εάν το όρισμα θέσεις δεν είναι αριθμητικό, η συνάρτηση OCT2BIN επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν το όρισμα θέσεις είναι αρνητικός αριθμός, η συνάρτηση OCT2BIN επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=OCT2BIN(3; 3)

Μετατρέπει τον οκταδικό αριθμό 3 σε δυαδικό αριθμό με 3 χαρακτήρες

011

=OCT2BIN(7777777000)

Μετατρέπει τον οκταδικό αριθμό 7777777000 σε δυαδικό αριθμό

1000000000

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με την ποιότητα της μετάφρασης;

Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Έχετε πρόσθετα σχόλια; (Προαιρετικό)

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×