Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης OFFSET στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει την αναφορά σε μια περιοχή, η οποία καθορίζεται με μετατόπιση κατά δεδομένο αριθμό γραμμών και στηλών από ένα κελί ή περιοχή κελιών. Η επιστρεφόμενη αναφορά μπορεί να είναι ένα μεμονωμένο κελί ή μια περιοχή κελιών. Μπορείτε να καθορίσετε τον αριθμό των γραμμών και τον αριθμό των στηλών που θα επιστραφούν.

Σύνταξη

OFFSET(αναφορά; γραμμές; στήλες; [ύψος]; [πλάτος])

Η σύνταξη της συνάρτησης OFFSET περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Αναφορά    Υποχρεωτικό. Η αναφορά στην οποία θέλετε να αποτελέσει τη βάση για τη μετατόπιση. Το όρισμα αναφορά πρέπει να είναι αναφορά σε κελί ή περιοχή γειτονικών κελιών, διαφορετικά η συνάρτηση OFFSET αποδίδει την τιμή #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

  • Γραμμές    Υποχρεωτικό. Ο αριθμός γραμμών, προς τα επάνω ή προς τα κάτω, όπου θέλετε να βρίσκεται το επάνω αριστερά κελί της αναφοράς. Εάν στο όρισμα γραμμές χρησιμοποιήσετε την τιμή 5, τότε το άνω αριστερά κελί της αναφοράς που θα επιστραφεί θα βρίσκεται πέντε γραμμές κάτω από το αντίστοιχο κελί του ορίσματος αναφορά. Το όρισμα γραμμές μπορεί να είναι θετικός ή αρνητικός αριθμός (για αντίστοιχη μετατόπιση προς τα κάτω ή προς τα επάνω από την αρχική αναφορά).

  • Στήλες    Υποχρεωτικό. Ο αριθμός των στηλών, αριστερά ή δεξιά από το άνω αριστερά κελί του ορίσματος αναφορά, όπου θέλετε να βρίσκεται το άνω αριστερά κελί της αναφοράς που θα επιστραφεί. Εάν στο όρισμα στήλες χρησιμοποιήσετε την τιμή 5, τότε το άνω αριστερά κελί της αναφοράς που θα επιστραφεί θα βρίσκεται πέντε στήλες κάτω από το αντίστοιχο κελί του ορίσματος αναφορά. Το όρισμα στήλες μπορεί να είναι θετικός ή αρνητικός αριθμός (για αντίστοιχη μετατόπιση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά από την αρχική αναφορά).

  • Ύψος    Προαιρετικό. Το ύψος, σε γραμμές, που θέλετε να έχει η επιστρεφόμενη αναφορά. Το όρισμα ύψος πρέπει να είναι θετικός αριθμός.

  • Πλάτος    Προαιρετικό. Το πλάτος, σε στήλες, που θέλετε να έχει η επιστρεφόμενη αναφορά. Το όρισμα πλάτος πρέπει να είναι θετικός αριθμός.

Παρατηρήσεις

  • Εάν τα ορίσματα γραμμές και στήλες μετατοπίζουν τα κελιά του ορίσματος αναφορά πέρα από το άκρο του φύλλου εργασίας, τότε η συνάρτηση OFFSET αποδίδει την τιμή #ΑΝΑΦ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν παραλειφθεί ένα από τα ορίσματα πλάτος ή ύψος, θεωρείται ίσο με το πλάτος ή το ύψος του ορίσματος αναφορά.

  • Η συνάρτηση OFFSET στην πραγματικότητα δεν μετακινεί κελιά ούτε αλλάζει την επιλογή κελιών, αλλά επιστρέφει απλώς μια αναφορά. Η συνάρτηση OFFSET μπορεί να χρησιμοποιηθεί με κάθε συνάρτηση που δέχεται όρισμα αναφοράς. Για παράδειγμα, ο τύπος SUM(OFFSET(C2;1;2;3;1)) υπολογίζει το άθροισμα μιας περιοχής τριών γραμμών και μίας στήλης, που βρίσκεται 1 γραμμή προς τα κάτω και 2 στήλες προς τα δεξιά του κελιού C2.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=OFFSET(D3;3;-2;1;1)

Εμφανίζει την τιμή στο κελί B6 (4)

4

=SUM(OFFSET(D3:F5;3;-2; 3; 3))

Αθροίζει την περιοχή B6:D8

34

=OFFSET(D3; -3; -3)

Επιστρέφει σφάλμα επειδή γίνεται αναφορά σε περιοχή του φύλλου εργασίας που δεν υπάρχει.

#ΑΝΑΦ!

Δεδομένα

Δεδομένα

4

10

8

3

3

6

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×