Οι δομές beta του Office για Mac ενημερώνονται τακτικά, για να παρέχουν νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες, ενημερώσεις ασφάλειας και επιδιορθώσεις σφαλμάτων. 

Μάθετε πώς μπορείτε να εγκαταστήσετε ενημερώσεις του Office για Mac και δείτε τις πληροφορίες παρακάτω για να μάθετε περισσότερα σχετικά με κάθε έκδοση Beta.

Το νέο Outlook για Mac

Στις 22 Σεπτεμβρίου 2020, ανακοινώσαμε τη διαθεσιμότητα του νέου Outlook για Mac στους χρήστες του Καναλιού τρεχουσών ενημερώσεων ξεκινώντας από την έκδοση 16.42. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην καταχώρηση ιστολογίου Tech Community. Εκτός εάν επισημαίνεται διαφορετικά, οι δυνατότητες και οι επιδιορθώσεις που αναφέρονται αφορούν το νέο Outlook. 

Κυκλοφορία 1 και 5 Σεπτεμβρίου 2022

Έκδοση : 16.66 (22083100) & 16.66 (22090502)

Επιδιορθώσεις:

 • Αλληλογραφία: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κολλάνε στα Εξερχόμενα για λογαριασμούς Google που έχουν ρυθμιστεί ως IMAP.

 • Αλληλογραφία: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο οι χρήστες έλαβαν το μήνυμα "Σφάλμα Παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα [1805]" κατά τον έλεγχο ταυτότητας με Office 365 λογαριασμό.

 • Αλληλογραφία: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο οι χρήστες δεν μπορούν να προσθέσουν λογαριασμούς M365 σε Outlook για Mac όταν η γλώσσα του macOS έχει οριστεί σε Τουρκικά.

 • Ημερολόγιο: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο οι νέες προτάσεις ώρας εμφανίζουν εσφαλμένη ζώνη ώρας.

 • Αναζήτηση: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο το πεδίο κειμένου αναζήτησης εμφανίζει διπλότυπα μετά την επιλογή προτάσεων.

 • Σφάλμα: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα σφάλματος που προκλήθηκε κατά τη δημιουργία νέου συμβάντος στη γραμμή εργασιών "Η ημέρα μου" για χρήστες GCCH.

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Επαφές: Προστέθηκε ενοποίηση του LinkedIn με την κάρτα live persona

 • Υποστήριξη: Τώρα δείχνουμε τη συγκατάθεση των χρηστών προτού επικοινωνήσουμε με την υποστήριξη, για να διασφαλίσουμε ότι κατανοούν ότι τα δεδομένα θα συλλεχθούν αμέσως.

 • Υπενθυμίσεις: Τώρα έχετε επιλογές για να επιλέξετε μεταξύ του στυλ υπενθύμισης ειδοποιήσεων του Outlook ή του macOS. Μπορείτε να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις από Το Outlook > Προτιμήσεις > Ειδοποίηση και Ήχος > Στυλ υπενθύμισης συμβάντος.

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση : 16.65 (22082703)

Επιδιορθώσεις:

 • Αλληλογραφία: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο ο επιλογέας ατόμων εμφανίζεται εκτός της οθόνης, ειδικά όταν οι χρήστες έχουν συνδεδεμένες πολλές οθόνες.

 • Αλληλογραφία: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο η χρήση της εντολής Αναίρεση (CMD+Z) δεν καταργούσε παραλήπτες.

 • Αλληλογραφία: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα συμβάντα σύνθεσης μηνυμάτων ενεργοποιούνται πολλές φορές.

 • Αλληλογραφία: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο η "Αποστολή αργότερα" δεν λειτουργούσε κατά το αναμενόμενο.

 • Συγχρονισμός: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο τα απεσταλμένα μηνύματα δεν συγχρονίζονται στο Outlook για λογαριασμούς DirectSync σε ένα συγκεκριμένο σενάριο.

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Αντιδράσεις: Εγκρίνεται, γέλιο, καρδιά, εορτασμός, έκπληξη ή χύστε ένα δάκρυ σε αντίδραση σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook. Εφαρμόστε το συναίσθημα και δείτε την αντίδραση των άλλων σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook χωρίς αποστολή ή λήψη τμηματικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση : 16.65 (22082100) & 16.65 (22082401)

Επιδιορθώσεις:

 • Αλληλογραφία: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο οι τροφοδοσίες γραμμών καταργούνται κατά την απάντηση ή προώθηση ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε απλό κείμενο στο παλαιού τύπου πρόγραμμα-πελάτη outlook.

 • Αλληλογραφία: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο οι χρήστες δεν μπορούσαν να αναιρέσουν τη φόρτωση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 • Αλληλογραφία: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο η χρήση του πλήκτρου διαστήματος για την κύλιση προς τα κάτω του περιεχομένου του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο παράθυρο ανάγνωσης δεν λειτουργεί με συνέπεια όταν χρησιμοποιείται από τη λίστα μηνυμάτων.

 • Αλληλογραφία: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο ο επιλογέας ατόμων εμφανίζεται εκτός της οθόνης, ειδικά όταν οι χρήστες έχουν συνδεδεμένες πολλές οθόνες.

 • Υπενθυμίσεις: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο το κλικ στο κουμπί "X" δεν ματαίωνε όλες τις υπενθυμίσεις.

 • Επαφή: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο η εισαγωγή ενός αρχείου .vcf δημιουργεί μια κενή επαφή.

 • Αναζήτηση: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο το μενού "Σύνθετη αναζήτηση" και η συντόμευση πληκτρολογίου δεν αποκρίνονται στο Outlook παλαιού τύπου από τη δομή 16.64.22080400.

 • Σφάλμα: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα σφάλματος που προκλήθηκε όταν το Outlook προσπάθησε να ανακτήσει τις ώρες εργασίας.

 • Σφάλμα: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα σφάλματος που προκλήθηκε κατά τη δημιουργία της προβολής ημερολογίου.

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Τώρα, ανοίξτε online έγγραφα του Office απευθείας στις εφαρμογές του Office που είναι εγκατεστημένες στη συσκευή. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή από το Outlook > προτιμήσεις > σύνθεση. Η επιλογή είναι στην περιοχή Μορφοποίηση ενότητας "Άνοιγμα αρχείων σε εφαρμογές του Office για Mac όποτε είναι δυνατό".

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση : 16.65 (22081401) & 16.65 (22081605)

Επιδιορθώσεις:

 • Αλληλογραφία: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο κάνοντας κλικ στην επιλογή Απάντηση/Προώθηση δημιουργήστε ένα πρόχειρο αλλά δεν είναι το ενεργό παράθυρο.

 • Ημερολόγιο: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο ο βοηθός προγραμματισμού εμφανίζει τον 5ο συμμετέχοντα χωρίς πληροφορίες διαθεσιμότητας.

 • Ημερολόγιο: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο Outlook για Mac δεν τηρούσε την κατάσταση "Εργασία σε άλλη θέση" στο Mini Scheduler.

 • Ημερολόγιο: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο η πρόσκληση σε σύσκεψη εμφανίζει εσφαλμένη ημερομηνία και ώρα στην προεπισκόπηση πρόσκλησης σε σύσκεψη.

 • Ημερολόγιο: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο εμφανίζεται η ένδειξη "Δεν απαιτείται απάντηση" στα απεσταλμένα στοιχεία όταν ο διοργανωτής ενημερώνει ένα συμβάν.

 • Ημερολόγιο: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο ο Add-In ζουμ λείπει κατά τον προγραμματισμό για το κοινόχρηστο γραμματοκιβώτιο.

 • Ημερολόγιο: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο ο συνδυασμός CMD+ESC δεν απορρίπτει την πρόχειρη σύσκεψη.

 • Ημερολόγιο: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο οι χρήστες δεν μπορούν να δημιουργήσουν ηλεκτρονική σύσκεψη του Teams εάν η προαιρετική συνδεδεμένη υπηρεσία είναι απενεργοποιημένη στο Outlook παλαιού τύπου.

 • Αναζήτηση: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο η εκ των προτέρων αναζήτηση δεν λειτουργούσε σε ορισμένα σενάρια.

 • Σφάλμα: Διορθώθηκε ένα σφάλμα που προκλήθηκε κατά τη διαγραφή πολλών συμβάντων ημερολογίου σε προβολή λίστας.

 • Επιδόσεις: Βελτιωμένες επιδόσεις κατά την αναζήτηση αλληλογραφίας.

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.65 (22081001) & 16.65 (22081201)

Επιδιορθώσεις:

 • Αλληλογραφία: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο ο Τίτλος στο παράθυρο λεπτομερειών λογαριασμού δεν αλλάζει κατά την εναλλαγή μεταξύ λογαριασμών.

 • Αλληλογραφία: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο οι ειδοποιήσεις για αναγνωσμένα μηνύματα δεν απορρίπτονταν αυτόματα.

 • Αλληλογραφία: Διορθώθηκε το παράθυρο προεπισκόπησης κύλισης με το πλήκτρο διαστήματος από τη λίστα μηνυμάτων.

 • Αλληλογραφία: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο αποτυγχάνει η μεταφορά και απόθεση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ένα πρόσθετο JavaScript.

 • Αλληλογραφία: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο οι χρήστες δεν μπορούν να δημιουργήσουν νέες υπογραφές σε νέα Outlook για Mac και λείπουν υπάρχουσες υπογραφές.

 • Ημερολόγιο: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο οι χρήστες δεν μπορούν να ακυρώσουν σειρές συσκέψεων χρησιμοποιώντας το μενού όταν μια εμφάνιση της σύσκεψης ανοίγει σε ξεχωριστό παράθυρο.

 • Ημερολόγιο: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο ο προεπιλεγμένος χρόνος συμβάντος είναι εσφαλμένος εάν η ζώνη ώρας δημιουργίας συμβάντος είναι διαφορετική από τη ζώνη ώρας του συστήματος.

 • Ημερολόγιο: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο τα ημερολόγια δεν εμφανίζονται στο αριστερό τμήμα παραθύρου μετά την αναβάθμιση σε δομή 16.63 στο Outlook για Mac παλαιού τύπου.

 • Περιβάλλον εργασίας χρήστη: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο το παράθυρο προτίμησης του Outlook παραμένει στην οθόνη ακόμα και μετά την αλλαγή μεγέθους του παραθύρου.

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Ημερολόγιο: Η παρουσία του Teams θα λειτουργεί πλέον για τους μισθωτές GCCH.

 • Ημερολόγιο: Τώρα επιτρέπουμε στους χρήστες να ορίζουν χρώμα για ένα ημερολόγιο για ένα κοινόχρηστο γραμματοκιβώτιο.

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση : 16.64 (22073100)

Επιδιορθώσεις:

 • Ημερολόγιο: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο η Εύρεση αίθουσας δεν λειτουργούσε σε συγκεκριμένο σενάριο ανάθεσης.

 • Σφάλμα: Διορθώθηκε ένα σφάλμα που παρουσιαζόταν κατά την προσπάθεια επαλήθευσης του διακριτικού στην κλειδοθήκη από το Outlook.

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση : 16.64 (22072501) & 16.64 (22072800)

Επιδιορθώσεις:

 • Αλληλογραφία: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο το κουμπί επισύναψης λείπει για τους χρήστες όταν είναι ενεργοποιημένη η έξυπνη σύνδεση.

 • Αλληλογραφία: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο οι χρήστες δεν μπορούν να δημιουργήσουν νέες υπογραφές και λείπουν υπάρχουσες υπογραφές.

 • Αλληλογραφία: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο οι χρήστες δεν μπορούν να εφαρμόσουν μια μη προστατευμένη ετικέτα κατά την απάντηση σε ένα μήνυμα Encrypt-Only προστατευμένο.

 • Ημερολόγιο: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο τα ημερολόγια σταματούσε να εμφανίζονται στο αριστερό τμήμα παραθύρου μετά την αναβάθμιση σε δομή 16.63 στο Outlook παλαιού τύπου.

 • Τοπική προσαρμογή: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο το εύρος αναζήτησης όλων των γραμματοκιβωτίων δεν μεταφράζεται σωστά κατά τη χρήση ιταλικής γλώσσας.

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Ημερολόγιο: Χρειάζεστε ακόμα λίγο χρόνο για να προσθέσετε περισσότερο περιεχόμενο στην πρόσκλησή σας; Τώρα μπορείτε να αποθηκεύσετε την πρόσκλησή σας ως πρόχειρη. Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού δίπλα στο κουμπί Αποστολή και λάβετε την επιλογή "Αποθήκευση ως πρόχειρου".

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση : 16.64 (22071702) & 16.64 (22072000)

Επιδιορθώσεις:

 • Αλληλογραφία: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο οι κανόνες δεν λειτουργούσαν για παλαιού τύπου Outlook για κοινόχρηστο γραμματοκιβώτιο.

 • Αλληλογραφία: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο η Κατάργηση αλληλογραφίας δεν λειτουργεί σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ξεχωριστό ή σε πλήρες παράθυρο.

 • Αναζήτηση: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο η μετονομασία των "Αποθηκευμένων αναζητήσεων" δεν λειτουργούσε κατά το αναμενόμενο.

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Ημερολόγιο: Προστέθηκε η γραμμή πληροφοριών για αρχική ώρα στις απαντήσεις σε συσκέψεις προτάσεων νέας ώρας.

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση : 16.62 (22052300) & 16.62 (22052500)

Επιδιορθώσεις:

 • Αλληλογραφία: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου οι χρήστες δεν μπορούσαν να ανοίξουν τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δίπλα-δίπλα σε προβολή πλήρους οθόνης.

 • Αλληλογραφία: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο οι χρήστες δεν μπορούν να προσθέσουν λογαριασμό Google. Σφάλμα - Το πρόγραμμα περιήγησης δεν άνοιξε.

 • Ημερολόγιο: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου οι προσκεκλημένοι και οι τοποθεσίες που προστίθενται στη σελίδα του βοηθού προγραμματισμού εξαφανίζονται μετά την επιλογή μιας αίθουσας στην εύρεση αίθουσας.

 • Ημερολόγιο: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο η ζώνη ώρας δεν ήταν σωστή κατά την επιλογή ολοήμερης λειτουργίας στο νέο Outlook για Mac.

 • Επιδόσεις: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου το Outlook σταματά να αποκρίνεται κατά την ανάλυση μεγάλου μηνύματος HTML.

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Αλληλογραφία: Τώρα μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε φακέλους ανάθεσης στη λίστα αγαπημένων σας.

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση : 16.62 (22050804) & 16.62 (22051100)

Επιδιορθώσεις:

 • Εγκατάσταση: Διορθώθηκε ένα συγκεκριμένο σενάριο όπου οι χρήστες λαμβάνουν προτροπή ανακατεύθυνσης αυτόματου εντοπισμού σε κάθε εκκίνηση.

 • Ημερολόγιο: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο η ενημέρωση των ωρών εργασίας στις προτιμήσεις του Outlook δεν ενημερώνει το περιβάλλον εργασίας χρήστη εάν το ημερολόγιο είναι ανοιχτό.

 • Σφάλμα: Διορθώθηκε ένα σφάλμα που προκλήθηκε κατά τη μετονομασία ή τη δημιουργία αποθηκευμένων αναζητήσεων.

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Ημερολόγιο: Η υπερ-σύνδεση στη θέση που αρχειοθετήθηκε από την υπενθύμιση έχει πλέον δυνατότητα κλικ.

 • Αλληλογραφία: Οι κανόνες υποστηρίζονται πλέον για υψηλούς μισθωτές GCC.

 • Μετεγκατάσταση: Βελτιώθηκαν ορισμένα σενάρια όπου η μετεγκατάσταση απέτυχε για λογαριασμούς IMAP.

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση : 16.62 (22050200) & 16.62 (22050301)

Επιδιορθώσεις:

 • Αλληλογραφία: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστέλλονται αμέσως ακόμη και μετά τη χρήση της εντολής "Αποστολή αργότερα".

 • Αλληλογραφία: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο οι κανόνες για μισθωτές GCC δεν λειτουργούσαν.

 • Ημερολόγιο: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου το Room Finder κόλλησε κατά τη φόρτωση σε ένα συγκεκριμένο σενάριο.

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Αναίρεση αποστολής: Η αναίρεση αποστολής σας επιτρέπει να σταματήσετε την αποστολή ενός μηνύματος αφού κάνετε κλικ στην αποστολή για τη χρονική περίοδο που έχει επιλεγεί στις προτιμήσεις. Για να ενεργοποιήσετε την αναίρεση αποστολής, μεταβείτε στις Προτιμήσεις > Σύνθεση.

 • Κοινόχρηστο γραμματοκιβώτιο: Επιτρέπουμε πλέον αλλαγές σε κανόνες και κατηγορίες για κοινόχρηστα γραμματοκιβώτια.

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.61 (22041701), 16.61 (22041802) & 16.61 (22041904)

Επιδιορθώσεις:

 • Έλεγχος ταυτότητας: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο η ρύθμιση παραμέτρων ενός λογαριασμού Google γινόταν σε βρόχο ελέγχου ταυτότητας.

 • Ημερολόγιο: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου το Ημερολόγιο εκτύπωσης είναι απενεργοποιημένο στην προβολή λίστας.

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Αλληλογραφία: Εμποδίζουμε τώρα τη φόρτωση των εξωτερικών εικόνων εάν τα μηνύματα βρίσκονται στο φάκελο Ανεπιθύμητα.

 • Αναζήτηση: Βελτίωση των αποτελεσμάτων αναζήτησης κατά την αναζήτηση στον φάκελο "Ομάδα".

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.61 (22041003) και 16.61 (22041300)

Επιδιορθώσεις:

 • Αλληλογραφία: Επιδιορθώθηκε ένα σενάριο όπου το σύρσιμο του μηνύματος από τη λίστα μηνυμάτων θα πρέπει να μετακινείται αντί για αντιμετώπιση.

 • Αλληλογραφία: Επιδιορθώθηκε ένα σενάριο όπου δεν εμφανίζονται συνημμένα σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 • Ημερολόγιο: Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο η εκτύπωση ή ο ορισμός μιας κατηγορίας είναι απενεργοποιημένη από την προβολή λίστας στο Ημερολόγιο.

 • Ημερολόγιο: Επιδιορθώσαμε ένα πρόβλημα όπου το αναδυόμενο μενού έλειπε όταν γινόταν κλικ σε ένα συμβάν από την προβολή λίστας.

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.61 (22040301) και 16.61 (22040703)

Επιδιορθώσεις:

 • Αλληλογραφία: Επιδιορθώσαμε ένα πρόβλημα κατά το οποίο το κουμπί Delete δεν πραγματοποιούσε καμία ενέργεια όταν ένας χρήστης άνοιγε συνημμένο με διπλό κλικ στο αρχείο.

 • Αλληλογραφία: Επιδιορθώσαμε ένα πρόβλημα κατά το οποίο τα κουμπιά "Λήψη όλων" και "Προεπισκόπηση όλων" για τα συνημμένα δεν λειτουργούσαν.

 • Αλληλογραφία: Επιδιορθώσαμε ένα πρόβλημα κατά το οποίο τα "Απεσταλμένα" μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από λογαριασμούς IMAP δεν εμφάνιζαν προεπισκόπηση μηνύματος και σώμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 • Ημερολόγιο: Επιδιορθώσαμε ένα πρόβλημα κατά το οποίο η Κατηγορία απενεργοποιόταν από την προβολή λίστας στο Ημερολόγιο.

 • Ημερολόγιο: Επιδιορθώσαμε ένα πρόβλημα όπου το αναδυόμενο μενού έλειπε όταν γινόταν κλικ σε ένα συμβάν από την προβολή λίστας.

 • Έλεγχος ταυτότητας: Επιδιορθώσαμε ένα πρόβλημα κατά το οποίο γινόταν εκ νέου έλεγχος ταυτότητας, όταν εντοπιζόταν ένας λογαριασμός σε κατάσταση εκτός σύνδεσης και απαιτούσε προσοχή.

 • Έλεγχος ταυτότητας: Επιδιορθώσαμε ένα πρόβλημα όπου οι χρήστες δεν μπορούσαν να αλλάξουν τη θύρα που χρησιμοποιείται στους λογαριασμούς IMAP.

 • Προσβασιμότητα: Επιδιορθώσαμε ένα πρόβλημα όπου το Ημερολόγιο του Outlook και το VoiceOver δεν λειτουργούσαν σωστά κατά την προβολή συναντήσεων ως λίστα.

 • Διακοπή απόκρισης: Επιδιορθώσαμε ένα πρόβλημα κατά το οποίο η διεργασία περιεχομένου web της Microsoft προκαλούσε υψηλή χρήση CPU.

 • Σφάλμα: Επιδιορθώσαμε ένα πρόβλημα όπου το Outlook παρουσίαζε σφάλμα κατά το άνοιγμα του παραθύρου σε λειτουργία πλήρους οθόνης.

 • Σφάλμα: Επιδιορθώσαμε ένα πρόβλημα όπου το Outlook παρουσίαζε σφάλμα κατά την προσθήκη ενός συμμετέχοντα ενώ ο χρήστης είχε το Skype ως την προεπιλεγμένη υπηρεσία παροχής του.

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Προστέθηκε κουμπί "Φόρτωση περισσότερων συνομιλιών" για τους χρήστες του DirectSync όταν φτάσουν στο τέλος της λίστας μηνυμάτων για να φορτώσουν μηνύματα.

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.60 (22032800) & 16.60 (22033000)

Επιδιορθώσεις:

 • Αλληλογραφία: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο το παράθυρο ανάγνωσης δεν ενημερώνεται μετά την εναλλαγή μεταξύ σκουρόχρωμης και ανοιχτόχρωμης λειτουργίας.

 • Αλληλογραφία: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο τα κρυπτογραφημένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά την αποστολή ως απλού κειμένου με χρήση του Outlook για Mac εμφανίζουν τα απορριφθέντων μηνυμάτων σε έναν υπολογιστή Linux.

 • Αλληλογραφία: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο τα συνημμένα μετονομάζονται κατά τη χρήση της επιλογής "Επανάληψη αποστολής".

 • Αλληλογραφία: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα στο Outlook παλαιού τύπου όπου η χρήση της συντόμευσης πληκτρολογίου (Control + E) δεν αρχειοθετεί το μήνυμα στο macOS Big Sur και το macOS Monterey.

 • Αλληλογραφία: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου δεν εμφανίζεται η ετικέτα ευαισθησίας.

 • Αναζήτηση: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο η Γραμμή αναζήτησης ενεργοποιήθηκε όταν κάνετε κλικ στο κουμπί "Εύρος φακέλου".

 • Πρόσθετο: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο δεν γινόταν φόρτωση των πρόσθετων κατά διαστήματα.

 • Πρόσθετο: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο το κουμπί "Λήψη πρόσθετων" σταματούσε να λειτουργεί σε πλήρες παράθυρο σύνταξης.

 • Σφάλμα: Διορθώθηκε ένα σφάλμα που προκλήθηκε κατά το άνοιγμα μιας επαφής με αντιστοιχισμένη την κατηγορία 1.

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.60 (22032100) και 16.60 (22032304)

Επιδιορθώσεις:

 • Αλληλογραφία: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο η επιλογή Διαγραφή στο μενού βάσει περιεχομένου αντικαταστάθηκε ως "Αυτό το συμβάν"

 • Αλληλογραφία: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο η συντόμευση πληκτρολογίου για την Αρχειοθήκη (Control + E) δεν λειτουργούσε για τους χρήστες macOS Big Sur και macOS Monterey.

 • Αλληλογραφία: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο η χρήση της δυνατότητας "Επανάληψη αποστολής" προκαλούσε τη μετονομασία των ονομάτων συνημμένων.

 • Αλληλογραφία: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο η διαγραφή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να προκαλέσει την ενεργοποίηση μιας γραμμής αναζήτησης.

 • Αναζήτηση: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου εμφανίζεται η ένδειξη "Χωρίς αποτελέσματα" κατά την αναζήτηση στο γραμματοκιβώτιο ομάδας χρησιμοποιώντας τη συνθήκη "Κατάσταση ανάγνωσης" στην επιλογή "Προσθήκη περισσότερων επιλογών".

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.59 (22020700) και 16.59 (22020901 )

Επιδιορθώσεις:

 • Αλληλογραφία: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο οι ενσωματωμένες εικόνες χάνονταν κατά την αλλαγή λογαριασμών κατά την απάντηση ή την προώθηση ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 • Αλληλογραφία: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο οι χρήστες δεν ήταν δυνατό να επεκτείνουν τις λίστες διανομής εάν η αλληλογραφία δημιουργείται από ένα κοινόχρηστο γραμματοκιβώτιο.

 • Ημερολόγιο: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο οι χρήστες δεν μπορούν να προωθήσουν τη σύσκεψη με επιτυχία.

 • Ημερολόγιο: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο το σύμβολο κράτησης θέσης πρόσκλησης σε σύσκεψη δεν εμφανιζόταν σωστά στη λωρίδα χρόνου.

 • Ημερολόγιο: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο το ημερολόγιο Gmail είναι επιλεγμένο από προεπιλογή.

 • Ημερολόγιο: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο το Outlook συγχρονίζει το ημερολόγιο δημόσιων φακέλων που προστέθηκε στο OWA και εμφανίζεται ως διπλότυπο του κύριου ημερολογίου.

 • Προσβασιμότητα: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου το κουμπί "Έλεγχος προσβασιμότητας" απενεργοποιείται μόλις ο χρήστης πλοηγηθεί από το σώμα του μηνύματος.

 • Επιδόσεις: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο η σελίδα "Προσθήκη πληρεξούσιου" εμφανίζεται πάντα ως κατάσταση φόρτωσης όταν το Outlook βρίσκεται σε κατάσταση εργασίας χωρίς σύνδεση.

 • Crash: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα που προκαλούσε τη διακοπή λειτουργίας του Outlook κατά τη μεταφορά και απόθεση από το φάκελο των ομάδων σε εξωτερικές εφαρμογές, όπως το εύρεση ή μία μονάδα δίσκου.

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.58 (22010904) & 16.58 (22011201)

Επιδιορθώσεις:

 • Mail: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου τα πεδία Προς, Κοιν. και Ιδιαίτ. κοινοποίηση στο παράθυρο συνθέτη μηνυμάτων στο παλιό Outlook εμφανίζουν γραμμές κύλισης.

 • Αλληλογραφία: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου τα κουμπιά απάντησης/προώθησης είναι απενεργοποιημένα κατά το άνοιγμα ενός συνημμένου .eml από ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 • Υπενθύμιση: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο το κουμπί υπενθύμισης αναβολής σύσκεψης σταμάτησε να λειτουργεί.

 • Περιβάλλον εργασίας χρήστη: Διορθώθηκε ένα περιβάλλον εργασίας χρήστη όπου το κείμενο στην επιλογή Παροχή σχολίων είναι αποκομμένο στη γαλλική γλώσσα.

 • Περιβάλλον εργασίας χρήστη: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο έλειπε το νέο κουμπί εναλλαγής του Outlook.

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Το νέο Outlook προσφέρει τώρα μια επιλογή για να επιτρέπεται στους χρήστες η λήψη εικόνων από το internet σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μόνο από επαφές.

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.58 (22010302) & 16.58 (22010406)

Επιδιορθώσεις:

 • Αναζήτηση: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα αναζήτησης στο παλιό Outlook που παρουσιάστηκε μετά την εγκατάσταση της ενημέρωσης macOS Monterey 12.1.

 • Σφάλμα: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα σφάλματος που εμφανιζόταν κατά την αποθήκευση των αποτελεσμάτων αναζήτησης.

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.57 (21120501) & 16.57 (21120801)

Επιδιορθώσεις:

 • Αλληλογραφία: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο το πλήθος των ενδείξεων για τον φάκελο "Ανεπιθύμητη αλληλογραφία " και "Πρόχειρο" δεν ενημερώνεται εκτός εάν επανεκκινήσετε το Outlook.

 • Ομάδες: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου οι παλιοί χρήστες του Outlook για Mac δεν ήταν δυνατό να δημιουργήσουν Ομάδες Office365.

 • Ημερολόγιο: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο όλα τα συμβάντα της σειράς επισημαίνονταν ως "αβέβαια αποδεκτά" μετά την εκτέλεση της εντολής "Απάντηση σε πρόσκληση σε αυτό το συμβάν".

 • Αναζήτηση: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου τα αποτελέσματα αναζήτησης για ολοήμερα συμβάντα εμφανίζονταν μία ημέρα νωρίτερα.

 • Διακοπή απόκρισης: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο το Outlook μεταβαίνει σε κατάσταση διακοπής απόκρισης κατά την προώθηση ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως συνημμένου.

 • Προσβασιμότητα: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα προσβασιμότητας όπου η εστίαση του voiceover δεν ακολουθούσε την εστίαση του πληκτρολογίου στο πεδίο αναζήτησης.

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση:   16.56 (21111500) & 16.56 (21111700)

Επιδιορθώσεις:

 • Έλεγχος ταυτότητας: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου οι λογαριασμοί Gmail στέλνουν δύο φορές το μήνυμα ελέγχου ταυτότητας.

 • Αλληλογραφία: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο ο παραλήπτης απαλείφεται ή εξαφανίζεται κατά τη μεταφορά και απόθεση από το πεδίο "Προς" στο πεδίο "Κοιν.".

 • Αναζήτηση: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου η αναπτυσσόμενη λίστα αναζήτησης απορρίφθηκε απροσδόκητα.

 • Σφάλμα: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα σφάλματος που συμβαίνει κατά την αναζήτηση.

 • Σφάλμα: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα σφαλμάτων που συμβαίνει κατά την επισήμανση προτάσεων αναζήτησης.

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση:16.55 (21103100) & 16.56 (21110201)

Επιδιορθώσεις:

 • Αλληλογραφία: Η προβολή προέλευσης είναι πλέον διαθέσιμη και για τα μηνύματα στον φάκελο Ηλεκτρονική αρχειοθήκη.

 • Αλληλογραφία: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου η υποχρεωτική ετικέτα παρακάμπτει τις ρυθμίσεις "Αποστολή αργότερα".

 • Αλληλογραφία: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο η απάντηση ή η προώθηση ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η προσθήκη μιας υπογραφής με μια ενσωματωμένη εικόνα που προκαλούσε απώλεια της εικόνας από την πλευρά του παραλήπτη.

 • Αλληλογραφία: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο το αναδυόμενο στοιχείο νέου μηνύματος παραμένει στην επιφάνεια εργασίας.

 • Αλληλογραφία: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο το πρόχειρο μήνυμα διαγράφεται οριστικά όταν απορρίπτεται. Τώρα το μήνυμα θα μετακινηθεί στο φάκελο "Διαγραμμένα".

 • Αλληλογραφία: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο οι διευθύνσεις URL καταργούνται σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απλού κειμένου.

 • Ημερολόγιο: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο τα κουμπιά RSVP εξαφανίζονται μέχρι την επανεκκίνηση.

 • Άτομα: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο οι χρήστες δεν μπορούσαν να ξεκινήσουν συνομιλία στο Teams όταν έκαναν κλικ στο εικονίδιο συνομιλίας σε μια κάρτα επαφής.

 • Σφάλμα: Διορθώθηκε ένα σφάλμα κατά την προσθήκη πληρεξουσίων.

 • Σφάλμα: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κρασαρίσματος που προκλήθηκε κατά το καρφίτσωμα μηνύματος σε ομάδες M365.

 • Σφάλμα: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κρασαρίσματος που προκλήθηκε όταν κάνετε κλικ στο κουμπί "Πίσω" κατά τη ρύθμιση παραμέτρων του λογαριασμού Yahoo.

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Προσβασιμότητα: Βελτιωμένη προσβασιμότητα στις προτιμήσεις Outlook.

 • Ημερολόγιο: Τώρα μπορείτε να εξαγάγετε συμβάντα ως αρχεία ICS! Απλώς σύρετε και αποθέστε αρχεία και συμβάντα στην επιφάνεια εργασίας ή κάντε κλικ σε ένα συμβάν και στη συνέχεια, μεταβείτε στην επιλογή Αρχείο > Αποθήκευση ως... για να το/την αποθηκεύσετε ως αρχείο ICS.

 • Ημερολόγιο: Μετακινήστε ή αντιγράψτε συναντήσεις μεταξύ λογαριασμών ή φακέλων με μεταφορά και απόθεση για μετακίνηση ή με Option+μεταφορά και απόθεση για αντιγραφή. (Σημείωση: Η δυνατότητα αντιγραφής συμβάντων στο ίδιο ημερολόγιο θα είναι σύντομα διαθέσιμη)

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.54 (21092601) & 16.54 (21092802)

Fixes:

 • Αλληλογραφία: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο η επιλογή "Δημιουργία σύσκεψης" δεν ήταν ενεργοποιημένη στο ενοποιημένο φάκελο "Εισερχόμενα".

 • Αλληλογραφία: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο οι διευθύνσεις URL καταργούνται μετά από ελληνικό ερωτηματικό σε μορφή απλού επόμενου. Αυτή η επιδιόρθωση αφορά παλιά Outlook για Mac.

 • Αλληλογραφία: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο οι Outlook για Mac χρήστες δεν μπορούν να ανοίξουν έναν κοινόχρηστο φάκελο ημερολογίου εάν το γραμματοκιβώτιο φιλοξενείται σε Exchange διακομιστή 2013. Αυτή η επιδιόρθωση αφορά παλιά Outlook για Mac.

 • Αλληλογραφία: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο οι κατηγορίες στην κεφαλίδα μηνύματος περικόπτονται ή εμφανίζουν μόνο αποσιωπητικά.

 • Αλληλογραφία: Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο όταν κάνετε κλικ στις συνδέσεις ShareTo ή MailTo μετακινεί το δρομέα στο κύριο σώμα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αντί να παραμένετε στην κεφαλίδα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 • Ημερολόγιο: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου οι προτάσεις αναζήτησης τοποθεσίας στην προβολή σύνθεσης συμβάντος εμφανίζουν όλους τους πόρους της αίθουσας με κατάσταση "Απασχολημένος".

 • Άτομα: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο τα συνημμένα επαφής και vCard δεν προστίθενται σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν έχουν επιλεγεί οι επιλογές "Αποστολή αλληλογραφίας" και "Προώθηση ως vCard" στη σελίδα λεπτομερειών της επαφής.

 • Αναζήτηση: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου η αναζήτηση με χρήση των λέξεων-κλειδιών "μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με σημαία" σε αποθηκευμένες αναζητήσεις που επιστρέφουν αποτελέσματα χωρίς συνέπεια.

 • Σφάλμα: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα σφάλματος που προκαλείται όταν κάνετε κλικ στο κουμπί "Όχι τώρα" κατά τη μετεγκατάσταση του λογαριασμού Yahoo.com.

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Ηλεκτρονική αρχειοθήκη: Η Ηλεκτρονική αρχειοθήκη είναι πλέον διαθέσιμη στην πλαϊνή γραμμή. Οι χρήστες μπορούν είτε να κάνουν μη αυτόματα μηνύματα από το κύριο γραμματοκιβώτιο στην Ηλεκτρονική αρχειοθήκη είτε να χρησιμοποιήσουν πολιτικές διατήρησης ή κανόνες για την αυτόματη αρχειοθέτηση μηνυμάτων.

 • Φιλτράρισμα κατά κατηγορία: Οι χρήστες μπορούν τώρα να χρησιμοποιήσουν το μενού φίλτρου στο επάνω μέρος της λίστας μηνυμάτων για να φιλτράρουν τα μηνύματα κατά κατηγορίες.

 • Απαντήσεις αρχείων: Χρησιμοποιήστε καθημερινή γλώσσα, όπως "Αρχεία από τον προγραμματισμό" ή "Αρχεία από τον Ιωάννη" για να φιλτράρετε και να περιορίσετε την αναζήτησή σας σε αρχεία. Η αναζήτησή σας μπορεί να περιλαμβάνει το όνομα αρχείου, το άτομο που το έχει συντάξει ή αρχεία που αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή Teams.

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.54 (21091904) & 16.54 (21092101)

Επιδιορθώσεις:

 • Αλληλογραφία: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο η επιλογή "Κανόνες" δεν ήταν πλέον διαθέσιμη στη λίστα μηνυμάτων.

 • Αλληλογραφία: Βελτίωση της θέσης στοίχισης του δείκτη στη λίστα μηνυμάτων.

 • Ημερολόγιο: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου οι χρήστες δεν μπορούσαν να μετακινήσουν στοιχεία ημερολογίου με μεταφορά και απόθεση.

 • Ημερολόγιο: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο η ημερομηνία και η ώρα μετατοπίζονταν στο πρόσθετο "Προτεινόμενες συσκέψεις".

 • Άτομα: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο δεν άνοιγε το παράθυρο του προγράμματος επεξεργασίας κάνοντας κλικ στην "Επεξεργασία επαφής" στην κάρτα "Άτομα".

 • Σφάλμα - Διορθώθηκε ένα πρόβλημα σφάλματος κατά το άνοιγμα ενός παραθύρου επαφής.

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Αναζήτηση: Προστέθηκε μια συμβουλή εργαλείου στη γραμμή αναζήτησης κατά την αναζήτηση ομάδων σε λογαριασμούς καταναλωτών. Προς το παρόν, δεν υποστηρίζουμε την αναζήτηση σε Ομάδες για λογαριασμούς καταναλωτών.

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.54 (21091201) & 16.54 (21091405)

Επιδιορθώσεις:

 • Αλληλογραφία: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα που προκαλούσε κάποιο σφάλμα σχεδίασης κατά την κύλιση στη λίστα μηνυμάτων.

 • Αλληλογραφία: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα εμφάνισης στο παράθυρο ανάγνωσης κατά την εκτέλεση Outlook σε σκουρόχρωμη λειτουργία.

 • Αλληλογραφία: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο η μέτρηση της κάρτας Dock σταματά να συμπεριλαμβάνει τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τα εισερχόμενα πληρεξουσίου μετά την επανεκκίνηση του Outlook.

 • Αναζήτηση: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου η γραμμή αναζήτησης εξαφανίζεται μετά την αλλαγή του θέματος του Outlook.

 • Αναζήτηση: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο το πάτημα του πλήκτρου esc κλείνει τη λειτουργία πλήρους οθόνης αντί να κλείνει τις προτάσεις αναζήτησης.

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Αλληλογραφία: Δυνατότητα αντιγραφής διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μετά την επιλογή πολλών παραληπτών. Η επιλογή είναι διαθέσιμη επίσης στο μενού με βάση τα συμφραζόμενα.

 • Αναζήτηση: Ξεκίνησε να τηρεί την προτίμηση αναζήτησης για να εξαιρέσει τα διαγραμμένα στοιχεία στην προβολή συνομιλίας.

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.54 (21090500) & 16.54(21090705)

Επιδιορθώσεις:

 • Υπενθυμίσεις: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο μερικές φορές δεν διαγράφονται οι υπενθυμίσεις που απορρίπτονται ενώ είστε εκτός σύνδεσης.

 • Ημερολόγιο: Βελτιώστε την προσβασιμότητα στην ενότητα ημερολογίου.

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Επαναφορά λογαριασμού: Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα συγχρονισμού με έναν λογαριασμό email που έχει ρυθμιστεί στο Outlook, μπορείτε να δοκιμάσετε να επαναφέρετε τον λογαριασμό. Αυτό είναι διαθέσιμο στο κουμπί "Αναδιάταξη λογαριασμών" στην ενότητα Εργαλεία> Λογαριασμοί.

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.53 (21082201) & 16.53 (21082406)

Επιδιορθώσεις:

 • Αλληλογραφία: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου το @mention σταμάτησε να λειτουργεί.

 • Επίδοση: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα απόδοσης όταν μεγάλα δεδομένα του Outlook πρέπει να ευρετηριαστούν για αποτελέσματα αναζήτησης κατά την αναζήτηση εκτός σύνδεσης.

 • Σφάλμα: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα συντριβής του Outlook που προκλήθηκε κατά το άνοιγμα συμβάντων ημερολογίου μετά την έκδοση 16.53.21081705 Insider.

 • Σφάλμα: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα συντριβής του Outlook που προκλήθηκε κατά την αφαίρεση παραληπτών.

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Αλληλογραφία: Στοιχείο μενού 'Εισαγωγή' στο Μενού μηνυμάτων που επιτρέπει την εισαγωγή αρχείων EML σε ένα φάκελο

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.53 (21072700)

Επιδιορθώσεις:

 • Αλληλογραφία: Διορθώθηκε ένα ζήτημα όπου το περιεχόμενο μηνυμάτων δεν φορτώνεται όταν μεταβαίνετε σε νέο μήνυμα χρησιμοποιώντας το πλήκτρο διαστήματος.

 • Ημερολόγιο: Βελτιώστε τη μορφοποίηση των πληροφοριών ηλεκτρονικής σύσκεψης.

 • Αναζήτηση: Διορθώθηκε ένα ζήτημα αναζήτησης σε σενάριο ανάθεσης.

 • Σφάλμα: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα σφάλματος που προκλήθηκε κατά την εκτύπωση ημερολογίου σε προβολή πλέγματος.

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Νέες προτιμήσεις γραμματικής: Οι χρήστες μπορούν τώρα να ορίσουν και να βελτιώσουν το στυλ γραφής τους από τις προτιμήσεις του Outlook (Outlook> Προτιμήσεις… > Ορθογραφία και γραμματική).

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.52 (21071804) & 16.52 (21072100)

Επιδιορθώσεις:

 • Αλληλογραφία: Βελτίωση επικυρώσεων συμβουλών εργαλείων.

 • Αλληλογραφία: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου η πληκτρολόγηση μιας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είχε επισημανθεί με μη αυτόματο τρόπο ως ανεπίλυτη.

 • Η ημέρα μου: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα διεπαφής χρήστη όπου το πλαίσιο προτίμησης "Η ημέρα μου" αποκόπτεται στη γερμανική έκδοση του Νέου Outlook.

 • Σφάλμα: Διορθώθηκε ένα σφάλμα που προκλήθηκε από τη μεταφορά φακέλων στο παράθυρο περιήγησης.

 • Σφάλμα: Διορθώθηκε ένα σφάλμα που προκλήθηκε μετά την εκχώρηση προτεραιότητας.

 • Αναζήτηση: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα με την αναζήτηση χωρίς σύνδεση με προσαρμοσμένες ημερομηνίες.

 • Επιδόσεις: Βελτιωμένο πρόβλημα επιδόσεων κατά τη σύνταξη μηνύματος.

 • Ομάδες: Διορθώθηκε η δυνατότητα αντιγραφής 365 μηνυμάτων ομάδας σε άλλους φακέλους μέσω μεταφοράς και απόθεσης.

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανόνες: Υποστηρίζονται πλέον κανόνες για λογαριασμούς MSA.

 • Βελτίωση χωρίς αποτελέσματα αναζήτησης: Αν σε: και από: φίλτρα στο ερώτημα χρήστη έχουν ως αποτέλεσμα ένα σενάριο χωρίς αποτέλεσμα και, στη συνέχεια, για να βοηθήσουμε τον χρήστη να βρει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναζητά, μετατρέπουμε το ερώτημα σε αναζήτηση λέξεων-κλειδιών.

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.52 (21062904) & 16.52 (21070600)

Επιδιορθώσεις:

 • Αλληλογραφία: Οι επιλογές Ping και Αρχειοθέτηση θα είναι πλέον απενεργοποιημένες εάν ο χρήστης δεν έχει δικαιώματα επεξεργασίας ή υψηλότερου επιπέδου σε ένα κοινόχρηστο γραμματοκιβώτιο.

 • Ημερολόγιο: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο τα ημερολόγια ομάδας M365 σταματούσαν να εμφανίζονται

 • Ημερολόγιο: Οι ακυρωμένες συσκέψεις δεν θα εμφανίζουν πλέον το κουμπί "Συμμετοχή σε Σύσκεψη Teams". 

 • Προσβασιμότητα: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα προσβασιμότητας όπου κατά την προσπάθεια ανοίγματος ενός κοινόχρηστου γραμματοκιβωτίου θα εκφωνείται πλέον το μήνυμα οπτικής κατάστασης από το VoiceOver

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Προέλευση Mηνύματος: Μπορείτε πλέον να βλέπετε την δυνατότητα Προέλευση Μηνυμάτων. Κάντε δεξί κλικ (ή κάντε ctrl-κλικ) στο μήνυμα στα Εισερχόμενα ή σε άλλο φάκελο και επιλέξτε Προβολή Προέλευσης

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.51 (21061301)

Επιδιορθώσεις:

 • Ημερολόγιο - Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο εμφανιζόταν εσφαλμένη ημερομηνία για τις απαντήσεις σε προσκλήσεις εισερχομένων συσκέψεων. 

 • Εφαρμογή - Διορθώθηκε ένα σπάνιο σφάλμα κατά την προσαρμογή του πλάτους της πλαϊνής γραμμής. 

 • Σύνθεση μηνύματος - Διορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου η πληκτρολόγηση ήταν μερικές φορές αδύνατη πάνω από κείμενο που έφερε εισαγωγικά σε ένα αρχικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά την απάντηση

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Μια νέα εμπειρία προσθήκης λογαριασμών - Εάν είστε νέος χρήστης του Outlook, επιτρέψτε μας να σας καθοδηγήσουμε στην αρχική ρύθμιση μέσω ενός νέου οδηγού υποδοχής και προσθήκης λογαριασμών

 • Θέματα - Το Outlook υποστηρίζει πλέον τα θέματα! Εξατομικεύστε το Outlook επιλέγοντας ένα από τα έξι διαθέσιμα χρώματα.

 • Οι αναδυόμενες ειδοποιήσεις έχουν καινούργιο χρώμα - Οι αναδυόμενες ειδοποιήσεις στο Outlook έχουν βελτιωμένη εμφάνιση

 • Περισσότεροι τρόποι για να ταξινομήσετε τα μηνύματά σας - Μπορείτε πλέον να ταξινομήσετε τα μηνύματά σας κατά σπουδαιότητα και μέγεθος μηνύματος

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.49 (21042701)

Επιδιορθώσεις:

 • Επαφές: Τώρα μπορούμε να διαγράψουμε πολλές κατηγορίες ταυτόχρονα από τις επαφές.

 • Σύνθεση: Προστέθηκε ένα μήνυμα κατά την απόρριψη ενός πρόχειρου μηνύματος.

 • Αναζήτηση: Η προσθήκη περισσότερων επιλογών δεν είναι πλέον ενεργοποιημένη, όταν είναι ενεργοποιημένες όλες οι επιλογές σε εκτεταμένη αναζήτηση.

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Υποστήριξη POP - Οι λογαριασμοί POP σας υποστηρίζονται πλέον στο νέο Outlook! Προσθέστε τους λογαριασμούς POP σας μέσω των Προτιμήσεων λογαριασμών.

 • Καρφίτσωμα μηνυμάτων: Εξασφαλίστε ότι τα σημαντικά μηνύματα θα τραβούν την προσοχή σας στο μέλλον, καρφιτσώνοντας τα. Μπορείτε να καρφιτσώσετε με γρήγορες ενέργειες ή προσαρμόζοντας τη γραμμή εργαλείων.

 • S/MIME: Οι χρήστες μπορούν να δουν προτάσεις αναζήτησης για τους παραλήπτες από τον κατάλογο LDAP.

 • WkWebview για πρόσθετα βάσει περιβάλλοντος - Τα πρόσθετα βάσει περιβάλλοντος υποστηρίζονται τώρα στο WkWebView.

 • Αυτόματος καρφίτσωμα προσθέτων - Τα πρόσθετα που εγκαθίστανται από διαχειριστές και χρήστες καρφιτσώνονται αυτόματα στη γραμμή εργαλείων για ενίσχυση της δυνατότητας εντοπισμού.

 • Υποστήριξη πληρεξουσίου προσθέτων - Εσωτερικής εγκατάστασης - Οι χρήστες εσωτερικής εγκατάστασης που χρησιμοποιούν το παλαιό Outlook μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πρόσθετα σε σενάρια πληρεξουσίου.

 • Σιωπηρή ενημέρωση MAU - Η αυτόματη ενημέρωση της Microsoft μπορεί να ενημερώσει αυτόματα την εφαρμογή Outlook στο παρασκήνιο χωρίς παρέμβαση χρήστη και επαναφέρει την περίοδο λειτουργίας αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.49 (21042104 και 21042501)

Επιδιορθώσεις:

 • Αλληλογραφία: Το MRU φακέλου θα εμφανίζει πλέον το όνομα του λογαριασμού, όταν έχει προστεθεί μόνο ένας λογαριασμός στο Outlook. 

 • Αναζήτηση: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα, ώστε να επιστρέφονται αποτελέσματα κατά την αναζήτηση επαφών μέσω προτάσεων σε λειτουργία εκτός σύνδεσης.

 • Αλληλογραφία: Οι επιλογές απάντηση / απάντηση σε όλους / προώθηση δεν θα απενεργοποιούνται πλέον όταν είναι επιλεγμένη η επιλογή "απάντηση στο επιλεγμένο κείμενο".

 • Σύνθεση: Όταν κάνετε κλικ στο μήνυμα "Συνέχιση" σε ένα ξεχωριστό παράθυρο, η επιλογή "Πρόχειρη γραμμή μενού" δεν θα αντικαθίσταται πλέον από το μήνυμα

 • Αυτόματες απαντήσεις: Η επιλογή αποστολής αυτόματων απαντήσεων για έναν λογαριασμό θα μεταβιβάζει τον έλεγχο πλέον στη σελίδα ρύθμισης αυτόματων απαντήσεων όταν είναι ενεργοποιημένες οι αυτόματες απαντήσεις.

 • Προτίμηση: Διορθώθηκε η ρύθμιση προτίμησης έτσι ώστε να εφαρμόζεται η επιλογή "Απάντηση και προώθηση" χρησιμοποιώντας τον προεπιλεγμένο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Η μετακίνηση και η αντιγραφή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ λογαριασμών υποστηρίζεται τώρα στο νέο Outlook.

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.49 (21041105 και 21041803)

Επιδιορθώσεις:

 • Λογαριασμοί: Διορθώθηκε ένα σφάλμα, έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να στέλνουν μηνύματα σε λογαριασμούς άμεσου συγχρονισμού iCloud και Yahoo. 

 • Λογαριασμοί: Προσθήκη για επιδιόρθωση για να διακόψετε την απόπειρα μετεγκατάστασης λογαριασμών που απέτυχαν. 

 • Κλασικό Outlook: Διορθώθηκε ένα σφάλμα εκτύπωσης για συμβάντα, επαφές, εργασίες και σημειώσεις.

 • Αγαπημένα άτομα: Η λειτουργία αναζήτησης θα λαμβάνει πλέον ενημερώσεις ιδιοτήτων των αγαπημένων.

 • Σύνθεση: Διορθώθηκε ζήτημα γραμματοσειράς για τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ετικέτα βάσης.

 • Ημερολόγιο: Πλέον, μπορείτε να κάνετε κλικ στις πληροφορίες συσκέψεων. 

 • Ημερολόγιο: Διόρθωση για εμφάνιση μόνο της επιλογής πρότασης νέας ώρας για τα υποστηριζόμενα συμβάντα. 

 • Κοινόχρηστο γραμματοκιβώτιο: Προστέθηκε σφάλμα εάν το κοινόχρηστο γραμματοκιβώτιο δεν είναι Λογαριασμός O365. 

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.49 (21040406 και 21040700)

Επιδιορθώσεις:

 • Πρόσθετα: Διορθώθηκε ένα σφάλμα, έτσι ώστε το πρόσθετο Dynamics να λειτουργεί για όλους τους χρήστες

 • Προσβασιμότητα: Η αναζήτηση δεν θα παραλείπει πλέον τη γραμμή πληροφοριών λειτουργίας εκτός σύνδεσης, όταν το Outlook βρίσκεται σε λειτουργία εκτός σύνδεσης

 • Αλληλογραφία: Η Προεπισκόπηση RSVP στη Λίστα μηνυμάτων θα εφαρμόζει πλέον τις ρυθμίσεις συστήματος macOS

 • Προσβασιμότητα: Στην προβολή αναζήτησης, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης θα ανακοινώνει το πρώτο στοιχείο του σύνθετου πλαισίου "Αναζήτηση σε" μόνο όταν είναι επιλεγμένο

 • Ημερολόγιο: Δεν εμφανίζεται πλέον η γραμμή πληροφοριών UTC εάν η ζώνη ώρας προέρχεται από το TZone

 • Αλληλογραφία: Η ειδοποίηση γραμμής πληροφοριών εκτός σύνδεση θα εμφανίζεται πλέον στην ένθετη σύνθεση

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Εμφάνιση ωραρίου εργασίας: Τώρα, θα εμφανίζουμε το ωράριο εργασίας των συμμετεχόντων στον βοηθό προγραμματισμού, όταν οι χρήστες προσπαθούν να προγραμματίσουν μια σύσκεψη.

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.49 (21033100)

Επιδιορθώσεις:

 • Ημερολόγιο: Η αλλαγή του ωραρίου εργασίας ενώ το συμβάν είναι ανοιχτό δεν θα μεταφέρει πλέον την ώρα/ημερομηνία σε προβολή προγραμματισμού.

 • Αλληλογραφία: Όταν χρησιμοποιείτε το έγγραφο κοινής χρήσης σε email από εφαρμογές του Office, θα ισχύει πλέον η υπογραφή

 • Αλληλογραφία: Η λίστα κατηγοριών θα εμφανίζει πλέον ένα σημάδι επιλογής δίπλα στην τοπική κατηγορία εάν έχει ήδη εκχωρηθεί

 • Ημερολόγιο: Η γραμμή πληροφοριών δεν θα εμφανίζει πλέον τη φράση "παρακαλώ απαντήστε" αφού ο πληρεξούσιος έχει αποδεχτεί την πρόσκληση σε σύσκεψη

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Πλήρης επανασχεδιασμός σύνταξης αλληλογραφίας: Επανασχεδιάστηκε η πλήρης σύνταξη αλληλογραφίας ώστε να αντιστοιχεί με την ένθετη σύνταξη. 

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.48 (21032104 και 21032401)

Επιδιορθώσεις:

 • Αναζήτηση: Διορθώθηκε ένα σφάλμα όπου στην εκτεταμένη αναζήτηση, η συντόμευση πληκτρολογίου CMD+Backspace στο θέμα ή στη λέξη-κλειδί διαγράφει το επιλεγμένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αντί να διαγράψει το περιεχόμενο στο αντίστοιχο πεδίο

 • Προσβασιμότητα: Διορθώθηκε ένα σφάλμα όπου η εστίαση μεταφέρεται στη γραμμή αναζήτησης όταν ο χρήστης αλληλεπιδρά με την επιλογή "Η ημέρα μου"

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Πρόσθετα: Πρόσθετα API 1.8 που περιλαμβάνουν υποστήριξη για συνημμένα, κατηγορίες, πρόσβαση πληρεξουσίου, βελτιωμένη θέση, κεφαλίδες Internet και αποκλεισμό στις δυνατότητες αποστολής.

Γνωστά ζητήματα:

 • Οι χρήστες δεν μπορούν να δημιουργήσουν ή να εντοπίσουν υπάρχουσες Επαφές ή Ημερολόγια μετά τη μετάβαση σε νέους λογαριασμούς άμεσου συγχρονισμού IMAP του Outlook και IMAP cache στο cloud

Έκδοση: 16.48 (21030904 και 21031404)

Επιδιορθώσεις:

 • Υποστήριξη: Διορθώθηκε ένα σφάλμα όπου τα μηνύματα από την υποστήριξη που αποστέλλονταν ενόσω το Outlook ήταν κλειστό δεν εμφανίζονταν στο περιβάλλον εργασίας χρήστη ή στο κέντρο ειδοποιήσεων

 • Ημερολόγιο: Διορθώθηκε ένα σφάλμα που εμφάνιζε διενέξεις συσκέψεων όταν ένας χρήστης λάμβανε διπλότυπες προσκλήσεις για το ίδιο συμβάν

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Παράθυρο εργασιών: Επανασχεδιασμένο παράθυρο εργασιών που περιλαμβάνει πρόσθετα, τις λειτουργίες "Η ημέρα μου", "Τι νέο υπάρχει" και "WordMail", όπως και τα "Θησαυρός" και "Μορφοποίηση εικόνας"

Γνωστά προβλήματα:

Κανένα

Έκδοση: 16.47 (21020801 & 21021100)

Επιδιορθώσεις:

 • Γραμμή εργαλείων: Τα πρόσθετα που τοποθετούνται στη γραμμή εργαλείων διατηρούνται στην επόμενη έκδοση του Outlook

 • Ημερολόγιο: Προστέθηκε προτροπή πριν από την απόρριψη της γρήγορης σύνθεσης συμβάντων

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

Κανένα

Γνωστά προβλήματα:

Κανένα

Έκδοση: 16.47 (21020801 & 21021100)

Επιδιορθώσεις:

 • Γραμμή εργαλείων: Τα πρόσθετα που τοποθετούνται στη γραμμή εργαλείων διατηρούνται στην επόμενη έκδοση του Outlook

 • Ημερολόγιο: Προστέθηκε προτροπή πριν από την απόρριψη της γρήγορης σύνθεσης συμβάντων

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

Κανένα

Γνωστά προβλήματα:

Κανένα

Έκδοση: 16.47 (21020100 & 21020300)

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Αλληλογραφία: Νέα βελτιωμένη κάρτα σε καμβά για προτάσεις ορθογραφίας και γραμματικής Νέα κάρτα σε καμβά

 • Αλληλογραφία: μπορείτε να διακόψετε τα ανεπιθύμητα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιώντας τις ενέργειες αποκλεισμού και ηλεκτρονικού "ψαρέματος" στην αναφορά ανεπιθύμητης αλληλογραφίας

Επιδιορθώσεις:

 • Λογαριασμοί: διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο συγκεκριμένοι λογαριασμοί Google απέτυχαν να προστεθούν στο Outlook

 • Λογαριασμοί: επιλύθηκε ένα πρόβλημα με το οποίο ορισμένοι λογαριασμοί IMAP δεν μπορούν να αποστείλουν ή συγχρονίσουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 • Αλληλογραφία: το νέο Outlook εμφανίζεται πλέον σωστά στην ελληνική γλώσσα συστήματος

 • Αλληλογραφία: η εκτύπωση πολλών μηνυμάτων λειτουργεί στο νέο Outlook

 • Ημερολόγιο: οι μεμονωμένες συνδέσεις στο πεδίο θέσης θα ανοίγουν πλέον στο πρόγραμμα περιήγησης αντί στην κάρτα θέσης

Γνωστά ζητήματα:

 • Τα πρόσθετα που τοποθετούνται στη γραμμή εργαλείων καταργούνται στην επόμενη εκκίνηση του Outlook

Έκδοση: 16.46 (21012403)

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κοινόχρηστα ημερολόγια

  • Το άνοιγμα κοινόχρηστων ημερολογίων έχει οδηγήσει στην έναρξη λειτουργίας στο κανάλι beta. Τα υφιστάμενα κοινόχρηστα ημερολόγια θα μετεγκατασταθούν κατά τη μετάβασή σας στο νέο Outlook

 • Εισαγωγή αρχείων .ics

  • Μπορείτε πλέον να εισαγάγετε αρχεία συμβάντων ημερολογίου .ics, με μεταφορά και απόθεση στο Outlook ή κάνοντας διπλό κλικ και, στη συνέχεια, επιλέγοντας τον λογαριασμό/ημερολόγιο όπου θα αποθηκεύονται τα συμβάντα

Εισαγωγή ICS στο Outlook

Επιδιορθώσεις:

 • Ημερολόγιο: Το κουμπί σύσκεψης του Teams εμφανίζεται πλέον κατά τη δημιουργία συμβάντων σε περιβάλλοντα όπου επιβάλλονται πολιτικές Πρόσβασης υπό όρους (CA)

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.46 (21012005)

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Ανάθεση και κοινόχρηστα γραμματοκιβώτια

  • Ρύθμιση παραμέτρων και άνοιγμα εξουσιοδοτημένων και κοινόχρηστων γραμματοκιβωτίων. Τα υφιστάμενα εξουσιοδοτημένα και κοινόχρηστα γραμματοκιβώτια θα μετεγκατασταθούν κατά τη μετάβασή σας στο νέο Outlook

  • Προβολή ρυθμίσεων στην περιοχή "Ανάθεση και κοινή χρήση" στις προτιμήσεις λογαριασμών 

Ανάθεση Outlook για Mac

Επιδιορθώσεις:

 • Αλληλογραφία: Το VoiceOver ανακοινώνει πλέον τους σωστούς παραλήπτες μηνυμάτων στο παράθυρο ανάγνωσης όταν αλλάζει η επιλογή μηνύματος στη λίστα μηνυμάτων

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.46 (21011805)

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Υποστήριξη για το Yahoo

  • Οι λογαριασμοί Yahoo υποστηρίζονται πλέον στο νέο Outlook, συμπεριλαμβανομένου του συγχρονισμού αλληλογραφίας, ημερολογίου και επαφών. Προσθέστε τους λογαριασμούς Yahoo σας μέσω τις προτιμήσεις λογαριασμών ή για τους χρήστες με λογαριασμούς Yahoo που έχουν ήδη προστεθεί στο τρέχον Outlook, θα σας ζητηθεί να μετεγκαταστήσετε τους λογαριασμούς σας όταν μεταβείτε στο νέο Outlook

Υποστήριξη λογαριασμού Yahoo στο Outlook

Επιδιορθώσεις:

 • Αλληλογραφία: κατά τη σύνταξη, εμφανίζονται πλέον οι σωστές επιλογές προτύπου στην περιοχή "Ευαισθησία και κρυπτογράφηση"

 • Γραμμή εργαλείων: βελτιωμένη περιήγηση με πληκτρολόγιο για το κουμπί "Νέο μήνυμα", συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε αναπτυσσόμενες επιλογές για τη δημιουργία άλλων τύπων στοιχείων

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.46 (21011300)

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Απάντηση σε πρόσκληση στη λίστα μηνυμάτων

  • Απαντήστε σε προσκλήσεις σε σύσκεψη απευθείας στη λίστα μηνυμάτων, χωρίς να πρέπει να μεταβείτε στο παράθυρο ανάγνωσης ή να ανοίξετε την πρόσκληση σε ξεχωριστό παράθυρο

Απάντηση σε προσκλήσεις για σύσκεψη στη λίστα μηνυμάτων

Επιδιορθώσεις:

 • Ημερολόγιο: τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους πλέον λειτουργούν για να επιλεγούν χρόνοι, κατά τη δημιουργία ενός συμβάντος στο macOS Big Sur

 • Τρέχουσα έκδοση Outlook | Εισαγωγή: κατά την εισαγωγή αρχείων αρχειοθέτησης .olm από παλαιότερες δομές του Outlook, το κενό περιεχόμενο δεν θα εμφανίζεται πλέον

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.46 (21011100)

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Υποστήριξη για συσκέψεις που ξεκινούν καθυστερημένα ή ολοκληρώνονται νωρίτερα

  • Εάν έχετε ρυθμίσει τις συσκέψεις να ξεκινούν αργότερα ή να ολοκληρώνονται νωρίτερα στο Outlook για το Web, το Outlook για Mac θα μπορεί να διαβάζει και να ακολουθεί αυτές τις ρυθμίσεις κατά τη δημιουργία ενός νέου συμβάντος

 • Κοινή χρήση στο Teams

  • Η κοινή χρήση στο Teams χρησιμοποιεί πλέον μια νέα εγγενή εμπειρία με βελτιωμένες επιδόσεις. Αυτή η δυνατότητα εμφανίζεται μόνο εάν έχετε εγκατεστημένο το πρόγραμμα-πελάτη "Teams" και εγκαταστήσετε το πρόσθετο "Κοινή χρήση στο Teams" από το κατάστημα πρόσθετων στο Outlook

Επιδιορθώσεις:

 • Αλληλογραφία: όταν μετακινείται ή αντιγράφεται ένα μήνυμα, το VoiceOver ανακοινώνει πλέον τα ενημερωμένα αποτελέσματα αναζήτησης κατά την αναζήτηση ενός φακέλου

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.46 (21010607)

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Πληροφορίες μετακίνησης και παράδοσης σε συμβάντα ημερολογίου

  • Οι κάρτες σύνοψης εμφανίζονται πλέον σε συμβάντα μετακίνησης και παράδοσης και αντιστοιχίζονται με τις κάρτες σύνοψης που εμφανίζονται στις αντίστοιχες επιβεβαιώσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τα συμβάντα

Επιδιορθώσεις:

 • Λογαριασμοί: διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο συγκεκριμένοι λογαριασμοί Google απέτυχαν να προστεθούν στο Outlook

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.46 (21010303)

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Βελτιωμένες κάρτες επαφών 

  • Στην κάρτα επαφών περιλαμβάνονται νέοι πίνακες για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αρχεία παρέχοντας έτσι γρήγορη πρόσβαση σε σχετικά στοιχεία που αφορούν την επαφή

  • Προστέθηκε το κουμπί "Προσθήκη στην επαφή" στο κάτω μέρος της κάρτας επαφών για γρήγορη προσθήκη επαφών καταλόγου στις επαφές σας

Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αρχεία στην κάρτα επαφής στο Outlook

Επιδιορθώσεις:

 • Ημερολόγιο: εμφανίζονται πλέον προτάσεις τοποθεσίας (επιδιορθώθηκε γνωστό πρόβλημα από την τελευταία ενημέρωση)

 • Ημερολόγιο: η δυνατότητα "Εύρεση αίθουσας" προσθέτει τώρα αίθουσες σε συσκέψεις (επιδιόρθωση γνωστού προβλήματος από την τελευταία ενημέρωση)

 • Επαφές: μετά το κλείσιμο μιας αναζήτησης στην προβολή "Επαφές", τα αποτελέσματα αναζήτησης εκκαθαρίζονται σωστά πλέον από τη λίστα στοιχείων

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.45 (20121703, περιλαμβάνει όλες τις εκδόσεις beta από την 19η Νοεμβρίου) 

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Υποστήριξη IMAP - Οι λογαριασμοί IMAP σας υποστηρίζονται πλέον στο νέο Outlook! Προσθήκη των λογαριασμών IMAP μέσω των προτιμήσεων λογαριασμών ή για τους χρήστες με λογαριασμούς IMAP που έχουν ήδη προστεθεί στο τρέχον Outlook, θα σας ζητηθεί να μετεγκαταστήσετε τον λογαριασμό σας στο νέο Outlook. Σημείωση: εντός των επόμενων εβδομάδων η υποστήριξη θα τεθεί σταδιακά σε λειτουργία στο κανάλι beta

 • Αναζήτηση - Τώρα μπορείτε να προσαρμόζετε την αναζήτησή σας όπως εσείς θέλετε και να έχετε πιο γρήγορα πρόσβαση σε αυτό που αναζητάτε. Χρησιμοποιήστε τον επιλογέα εμβέλειας αναζήτησης για να επιλέξετε από ποιο φάκελο ή γραμματοκιβώτιο θα πραγματοποιήσετε αναζήτηση. Συμπεριλάβετε ή εξαιρέστε τα κορυφαία αποτελέσματα και τα διαγραμμένα στοιχεία για να περιορίσετε τα αποτελέσματα της αναζήτησής σας

 • Ημερολόγιο - Το νέο Outlook υποστηρίζει πλέον τα γραφικά στοιχεία ημερολογίου στο macOS Big Sur. Τα γραφικά στοιχεία διατίθενται επίσης σε διαφορετικά μεγέθη, ώστε να μπορείτε να επιλέξετε αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα

Επιδιορθώσεις:

 • Γενικά - Διορθώθηκε ένα σφάλμα που πρωτοεμφανίστηκε στην έκδοση 16.45.20121604

 • Αλληλογραφία - Διορθώθηκε ένα πρόβλημα προσβασιμότητας όπου η αναβολή της αλληλογραφίας δεν ανακοινώνονταν από το Voice Over

 • Αλληλογραφία - Διορθώθηκε ένα πρόβλημα με τα μεγέθη γραμματοσειρών κατά την αντιγραφή και επικόλληση περιεχομένου

 • Αναζήτηση - Διορθώθηκε ένα πρόβλημα προσβασιμότητας όπου η εστίαση δεν παρέμενε στο πεδίο αναζήτησης κατά το πάτημα του πλήκτρου "Esc"

 • Webex και Zoom - Διορθώθηκε η λογική εντοπισμού, ώστε οι χρήστες να παραπέμπονται στην τοποθεσία aka.ms/InjectionPlugins

Γνωστά προβλήματα:

 • Ημερολόγιο - Η παράδοση λογισμικού για τα "Κοινόχρηστα ημερολόγια" έχει διακοπεί λόγω προβλημάτων σταθερότητας

 • Ημερολόγιο - Οι προτάσεις τοποθεσίας δεν εμφανίζονται και η δυνατότητα "Εύρεση αίθουσας" δεν προσθέτει αίθουσες σε μια σύσκεψη

Έκδοση: 16.44 (20111807) 

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Ημερολόγιο - Το άνοιγμα κοινόχρηστων ημερολογίων υποστηρίζεται πλέον! Τα υφιστάμενα θα μετεγκατασταθούν κατά τη μετάβαση από το παλιό στο νέο Outlook 

 • Αυτόματες και προτεινόμενες ετικέτες ευαισθησίας – Ο διαχειριστής μπορεί να ρυθμίσει τις παραμέτρους των ετικετών ευαισθησίας, ώστε να εφαρμόζονται αυτόματα στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ώστε το Outlook να μπορεί να παρέχει προτάσεις στο χρήστη για την εφαρμογή της ετικέτας ευαισθησίας.  
   

Επιδιορθώσεις:

 • Ημερολόγιο – Διορθώθηκε ένα σφάλμα που δημιουργεί διπλότυπες παρουσίες συμβάντων για σειρές που διασταυρώνονται με μεταβάσεις DST. 

 • Λογαριασμοί Google – Διορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου τα συνημμένα δεν εμφανίζονται για λογαριασμούς Google.

 • Κανόνες - Διορθώθηκε ένα πρόβλημα που δεν επιτρέπει τη δημιουργία ή τις ενημερώσεις κανόνων ακόμη και για υποστηριζόμενους λογαριασμούς.

 • Πρόσθετα – Διορθώθηκε ένα σφάλμα όπου τα συμβάντα ημερολογίου δεν συμπληρώνονται με λεπτομέρειες σύσκεψης από το πρόσθετο BlueJeans.

 • Συνημμένα – Διορθώθηκε ένα σφάλμα όπου τα συνημμένα δεν εμφανίζονται στην κεφαλίδα του email κατά την αποστολή μόνο σε παραλήπτες ιδιαίτ. κοιν..

 • Ένθετη σύνταξη – Διορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου οι δυνατότητες "Αποθήκευση ως" και "Αποθήκευση ως πρότυπο" δεν λειτουργούν από τη ένθετη σύνταξη.

 • Συντομεύσεις πληκτρολογίου – Διορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου αποτρεπόταν η σήμανση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως αναγνωσμένων με τη συντόμευση πληκτρολογίου.
   

Γνωστά ζητήματα:

 • Τα εικονίδια μπορεί να έχουν λάθος μέγεθος στην τρέχουσα έκδοση IF, αλλά σύντομα αναμένεται μια ενημέρωση.

Έκδοση: 16.44(20110306) 

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Η δυνατότητα S/MIME είναι ξανά διαθέσιμη στην πιο πρόσφατη δομή του Insider Fast. 

 • Το Outlook θα ενημερώνει πλέον τους χρήστες όταν εγκαθιστούν την προσθήκη Zoom και θα προτείνει αντί αυτού το υποστηριζόμενο πρόσθετο Zoom.

Γραμμή πληροφοριών που εμφανίζει το Zoom

Επιδιορθώσεις:

 • Λογαριασμοί - Διορθώθηκε ένα σφάλμα κατά το οποίο δεν ήταν δυνατή η προσθήκη λογαριασμών Google στο Outlook από τους χρήστες (Σφάλμα μη υποστηριζόμενου λογαριασμού.) 

 • Ημερολόγιο - Διορθώθηκε ένα σφάλμα κατά το οποίο η επιλογή συνδέσεων σε ένα πεδίο τοποθεσίας συμβάντος, κατά την προβολή συμβάντος, δεν ήταν δυνατή.

 • Προτιμήσεις - Το Outlook αναγνωρίζει ορθώς πλέον τη γλώσσα που ορίστηκε στις προτιμήσεις συστήματος.

 • Προτιμήσεις - Όταν το νέο κουμπί εναλλαγής του Outlook είναι κρυφό μέσω της πολιτικής, το Outlook αποκρύπτει ορθώς, πλέον, την καταχώρηση μενού Δοκιμή του νέου Outlook.

 • Σφάλματα περιβάλλοντος εργασίας χρήστη - Διορθώθηκαν συγκεκριμένα ζητήματα περιβάλλοντος εργασίας χρήστη του Big Sur σε διάφορα σημεία του Outlook. 

 • Προσβασιμότητα - Βελτιωμένο AX (VoiceOver) για τα πεδία αυτόματη καταχώρησης όταν δεν προκύπτουν αποτελέσματα.

 • IRM - Διορθώθηκε ένα σφάλμα κατά το οποίο το νέο Outlook επέτρεπε την επεξεργασία των παραληπτών σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου IRM με τίτλο "Να μη γίνει προώθηση".

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.43 (20101507)

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Προσθέστε άτομα στα Αγαπημένα σας: Δώστε προτεραιότητα στα μηνύματα από τις πιο σημαντικές επαφές σας, καταχωρώντας τα στα Αγαπημένα σας στην προβολή Άτομα και ταξινομώντας τα μαζί με τους υπόλοιπους αγαπημένους φακέλους σας στην προβολή Αλληλογραφία.

Αγαπημένα άτομα

Προσθήκη Αγαπημένων ατόμων

Επιδιορθώσεις:

 • API πρόσθετων – Επιδιορθώθηκε ένα σφάλμα όπου το API περιοδικότητας όριζε εσφαλμένα τις ώρες έναρξης και λήξης

 • Προσβασιμότητα – Επιδιορθώθηκαν προβλήματα πλοήγησης μέσω πληκτρολογίου με την πλαϊνή γραμμή και τα παράθυρα εργασιών

 • Διαχειριζόμενες προτιμήσεις – Επιδιορθώθηκε ένα σφάλμα όπου η επιλογή "Δοκιμάστε το νέο Outlook" ήταν ορατή ακόμα και αν το EnableNewOutlook ήταν ορισμένο σε μηδέν

 • Ημερολόγιο – Επιδιορθώθηκε ένα σφάλμα με τις εκδηλώσεις πολλών ημερών όπου εμφανίζονταν εσφαλμένες ημέρες

 • Ημερολόγιο – Επιδιορθώθηκε ένα σφάλμα στην πρόταση νέας ώρας όπου εμφανιζόταν η εσφαλμένη ώρα

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.43 (20100803)

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • S/MIME: Εφαρμόστε ψηφιακή κρυπτογράφηση για να είσαστε σε θέση να ελέγχετε ποιοι μπορούν να προβάλλουν μηνύματα και τη χρήση υπογραφών για να εξασφαλίσετε ότι τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν έχουν αλλοιωθεί.

SMIME

 • Υποχρεωτική ετικέτα: Ως διαχειριστής μισθωτών, μπορείτε πλέον να απαιτείτε την εφαρμογή μιας ετικέτας, προτού επιτραπεί στους χρήστες να αποστέλλουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Υποχρεωτική ετικέτα

Επιδιορθώσεις:

 • Ημερολόγιο: Κατά τη δημιουργία ενός συμβάντος, η επιλογή ώρας λήξης συμβάντος είναι πλέον πιο εύκολη στη χρήση της

 • Ημερολόγιο: Διορθώθηκε ένα σφάλμα που αφορά τις νέες προτάσεις χρόνου, όπου οι πληροφορίες συμμετεχόντων χανόταν

 • Επαφές: Διορθώθηκε ένα σφάλμα κατά το οποίο το παράθυρο "Λεπτομέρειες επαφής" δεν άνοιγε όταν το Outlook βρισκόταν εκτός σύνδεσης

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.43 (20093000)

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Το νέο Outlook για Mac λαμβάνει μια ενημέρωση για την εμπειρία χρήστη ώστε να ευθυγραμμιστεί καλύτερα με τις αλλαγές UX μέσα στο MacOS Big Sur. Σμιλευμένο αποκλειστικά για τον Mac, θα βρείτε τώρα στρογγυλεμένες γωνίες στα κουμπιά, τη λίστα μηνυμάτων και το παράθυρο συνομιλίας που επηρεάζονται από το Big Sur. Έχουμε ενσωματώσει επίσης φιλικά και μοντέρνα εικονίδια Fluent που καθιερώνουν μια συνεπή εμπειρία σε όλη την έκταση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.

  δδ

 • Αναζήτηση σε φυσική γλώσσα: Με την αναζήτηση σε φυσική γλώσσα, απλώς, πληκτρολογείτε ακριβώς με τον τρόπο με τον οποίο θα κάνατε μια ερώτηση/πρόταση, χωρίς να απαιτείται σύνταξη. Αφαιρούμε τις εικασίες επιλέγοντας τις κατάλληλες λέξεις και κατανοούμε τις προθέσεις σας, τις οποίες έχετε εκφράσει με φυσικό τρόπο. 

 • Αποθηκευμένη αναζήτηση (γνωστή ως "Έξυπνοι φάκελοι"): Μια "Αποθηκευμένη αναζήτηση", επίσης γνωστή και ως έξυπνος φάκελος ή φάκελος αναζήτησης, είναι ένας εικονικός φάκελος που εμφανίζει δυναμικά ένα σύνολο αποτελεσμάτων αναζήτησης. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια αναζήτηση για να ανεύρετε όλα τα στοιχεία στην κατηγορία "Διαχειριστής". Αυτή η αναζήτηση μπορεί να αποθηκευτεί ως "Αποθηκευμένη αναζήτηση", έτσι ώστε να είσαστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε όμοια κριτήρια αναζήτησης σε μεταγενέστερο χρόνο, χωρίς να χρειαστεί να αναδημιουργήσετε με μη αυτόματο τρόπο την αναζήτηση.

  δδ

  δδ

  δδ

Επιδιορθώσεις:

 • Ημερολόγιο: διορθώθηκε το σφάλμα που προκαλείτο όταν κάνατε κλικ στο κουμπί "Τέλος" στη σελίδα "Προβολή όλων των προτάσεων"

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.42 (20092705)

Επιδιορθώσεις:

 • Συνημμένα: Προστέθηκε ειδοποίηση που αφορά την ενημέρωση των χρηστών ότι η λήψη κάποιου συνημμένου βρίσκεται σε εξέλιξη, εάν το άνοιγμα ενός συνημμένου διαρκεί περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα. Δεν θα εμφανίζουμε πλέον σφάλμα όταν το άνοιγμα του συνημμένου έχει ολοκληρωθεί. 

 • Αλληλογραφία: προστέθηκε ανακοίνωση VoiceOver, αναλογία αντίθεσης χρωμάτων και μεγέθυνση κειμένου κατά τη μετακίνηση του δείκτη ποντικιού για "Συμβουλές αλληλογραφίας"

 • Προστέθηκε υποστήριξη για την προκαταρκτική μέθοδο πακέτου αξιολόγησης συγγραφής για μια σύνδεση HTTP με χρήση του NTLM

 • Επαφές: αντιστοίχιση της εντολής "Σε μηνύματα από τις επαφές μου" στο τρέχον Outlook με την εντολή "Ποτέ" στο νέο Outlook

 • Ημερολόγιο: προσθέσαμε τη δυνατότητα "κλικ" για τα χάπια θέσης όταν βρίσκονται σε απλό κείμενο

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.42 (20092300)

Επιδιορθώσεις:

 • Επαφές: διορθώθηκε μια μη αναμενόμενη εστίαση του πληκτρολογίου κατά την κατάδειξη για κλήση/email/συνομιλία στη λίστα ατόμων

 • Αλληλογραφία: τώρα είναι ενεργοποιημένη η εισαγωγή πίνακα κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ένθετο παράθυρο σύνθεσης 

 • Προστέθηκε μια δυνατότητα για να ενεργοποιήσουν το Microsoft Teams οι χρήστες εσωτερικής εγκατάστασης που δεν διαθέτουν ταυτότητα Office

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.42 (20092101)

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Υποστήριξη iCloud: Προσθέστε τον λογαριασμό iCloud στο νέο Outlook, που υποστηρίζει τον συγχρονισμό αλληλογραφίας, ημερολογίου και επαφών. Εάν ο λογαριασμός σας έχει ήδη προστεθεί στο τρέχον Outlook, θα σας ζητηθεί να τον μετεγκαταστήσετε στο νέο Outlook. Απαιτείται ενεργοποίηση της συνδρομής στο M365.

  Προστέθηκε ο λογαριασμός iCloud:
  image

  Αλληλογραφία iCloud:
  image

  Ημερολόγιο iCloud:
  image

  Επαφές iCloud:
  εικόνα

Επιδιορθώσεις:

 • Ήχοι Αλληλογραφίας του Outlook: αναπαραγωγή νέου ήχου αλληλογραφίας για νέα μηνύματα κατά την άφιξή τους στα Εισερχόμενα ή στα Εστιασμένα εισερχόμενα (εάν είναι ενεργοποιημένα)

 • Πρόσθετα: όταν ο χρήστης επιχειρήσει να ανιχνεύσει μια σύσκεψη σε μια καρτέλα Dynamics, δεν θα καλείται πλέον να στέλνει ξανά την πρόσκληση σε σύσκεψη

 • Λογαριασμοί: διορθώθηκε το σφάλμα όταν κάνετε κλικ σε λογαριασμούς Google στις προτιμήσεις λογαριασμών

 • Συνημμένα: διορθώθηκε ένα πρόβλημα έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να ανοίγουν τα συνημμένα των μηνυμάτων

 • Επαφές: προστέθηκε αφήγηση στα πεδία Γενέθλια/Επέτειος για να αναγγέλλεται ο τύπος ημερομηνίας

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.42 (20091509)

Επιδιορθώσεις:

 • Ημερολόγιο: η σήμανση "Ιδιωτικό" θα απενεργοποιηθεί για την τροποποιημένη εξαίρεση και την εμφάνιση σειρών. Ενεργοποιείται μόνο για μια μεμονωμένη εμφάνιση ή γονικές σειρές 

 • Αναζήτηση: το κουμπί: "Προσθήκη περισσότερων επιλογών" δεν θα παραμένει πλέον ενεργό όταν απενεργοποιηθούν όλες οι επιλογές του αναδυόμενου παραθύρου 

 • Λογαριασμοί: Οι λογαριασμοί IMAP και POP δεν θα εμφανίζονται πλέον στην οθόνη ρύθμισης παραμέτρων και τώρα θα εμφανίζεται το "δεν υποστηρίζεται" 

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.42 (20091400)

Επιδιορθώσεις:

 • Ημερολόγιο: επιδιορθώθηκε ένα σφάλμα αιφνίδιας διακοπής που συνέβαινε κατά το κλείσιμο ενός παραθύρου όταν είχαν επιλεγεί δύο ημερολόγια με απενεργοποιημένη επικάλυψη

 • Τρέχον Outlook | Αγαπημένα: η μετακίνηση προς τα επάνω ή κάτω της λίστας στο μενού περιβάλλοντος καταργείται για τους φακέλους ομάδας ατόμων

 • Ημερολόγιο: ο υπολογισμός των λεπτών της μετατόπισης και του χρόνου έναρξης θα είναι πλέον παράγοντας για τη θερινή ώρα και την ημερομηνία που αφορά

 • Ημερολόγιο: επιδιορθώθηκε σφάλμα αιφνίδιας διακοπής στον πίνακα "Συμβάντα" κατά την εμφάνιση του χρώματος του ημερολογίου

 • Παράθυρο ανάγνωσης: προστέθηκε υποστήριξη μενού περιβάλλοντος για το παράθυρο ανάγνωσης

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.42 (20090901)

Επιδιορθώσεις:

 • Λίστα μηνυμάτων: θα επιλεγεί ένα μήνυμα μετά την απάντηση ή την προώθηση ενός μηνύματος

 • Πρόσθετα: η επανεγκατάσταση ορισμένων πρόσθετων που διαχειρίζεται ο διαχειριστής δεν θα αποτυγχάνει πλέον στο Outlook

 • Αναζήτηση: τώρα, υπάρχει δυνατότητα κύλισης από το πληκτρολόγιο για όλα τα περιεχόμενα του αναδυόμενου παραθύρου "Εκτεταμένη αναζήτηση"

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.42 (20090700)

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Αναδιάταξη των στοιχείων εντός των φακέλων "Αγαπημένα" και "Λογαριασμοί": Τακτοποιήστε τα στοιχεία μέσα στον φάκελο "Αγαπημένα" και αναδιατάξετε τους διάφορους λογαριασμούς που έχουν προστεθεί στην πλαϊνή γραμμή με μια απλή μεταφορά και απόθεση, ώστε να καταστούν ταχύτατα προσβάσιμα

 • Αναζήτηση: Όταν για το ερώτημα ενός χρήστη δεν εμφανίζεται κανένα αποτέλεσμα, η αναζήτηση θα εμφανίσει αποτελέσματα που αντιστοιχούν σε μια τροποποίηση του αρχικού ερωτήματος. Οι πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση εμφανίζονται στον χρήστη

  ορθογράφος

Επιδιορθώσεις:

 • Αναζήτηση: Επιδιορθώθηκε σφάλμα προσβασιμότητας ως προς την επικοινωνία με τα κουμπιά "Πεδίο επεξεργασίας αναζήτησης", "Το νέο Outlook", "Αποστολή αναφοράς σφάλματος" και "Τι νέο υπάρχει" κατά την αντίστροφη περιήγηση με χρήση πληκτρολογίου

 • Πρόσθετα: Το όνομα του πρόσθετου θα εμφανίζεται πλέον ως ετικέτα στο κουμπί, εάν υπάρχει μόνο ένα πρόσθετο

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.41 (20090201)

Επιδιορθώσεις:

 • Αλληλογραφία: το παράθυρο ένθετης σύνταξης δεν παραμένει πλέον ανοιχτό για ορισμένα μηνύματα μετά την αποστολή

 • Επαφές: κάνοντας διπλό κλικ σε μια επαφή στη λίστα ανοίγει τώρα την πρόσφατα επιλεγμένη επαφή

 • Αναζήτηση: η εστίαση στο πρόγραμμα υπολογιστικού φύλλου διατηρείται κατά το κλείσιμο της αναπτυσσόμενης λίστας "Αναζήτηση στο" στην Εκτεταμένη αναζήτηση

 • Αναζήτηση: βελτιωμένες ανακοινώσεις VoiceOver για το "Προσθήκη περισσότερων επιλογών" στην Εκτεταμένη Αναζήτηση

 • Κύριο παράθυρο: Η πλαϊνή γραμμή στο μενού "Κύρια προβολή" εμφανίζεται τώρα ως επιλεγμένο όταν αναπτύσσεται η πλαϊνή γραμμή

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά ζητήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.41 (20083005)

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Αναζήτηση: προβολή λεπτομερειών επαφών με απευθείας κλικ στο κουμπί "προτάσεις αναζήτησης" Προβολή λεπτομερειών επαφών στις προτάσεις αναζήτησης

Επιδιορθώσεις:

 • Αναζήτηση: τα πλήκτρα αριστερού και δεξιού βέλους συνεχίζουν να λειτουργούν με την πληκτρολόγηση της αναζήτησης

 • Αλληλογραφία: μετά την εγκατάσταση της ενημέρωσης εφαρμογών, ο προεπιλεγμένος λογαριασμός θα είναι πλέον επιλεγμένος κατά την εκκίνηση

 • Τρέχον Outlook | macOS Big Sur: διορθώθηκαν διάφορες περιπτώσεις στις οποίες το κείμενο ήταν κομμένο

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.41 (20082600)

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Λίστα μηνυμάτων: πραγματοποιήστε γρήγορα αναζήτηση για όλα τα μηνύματα που βρίσκονται μέσα σε ένα συγκεκριμένο φίλτρο, καθώς και μη αναγνωσμένα, με σημαία και συνημμένα, κάνοντας κλικ στην επιλογή απευθείας στο κάτω μέρος της λίστας Εκτέλεση αναζήτησης από φίλτρο μέσα στη λίστα μηνυμάτων

Επιδιορθώσεις:

 • Κανόνες: τώρα μπορείτε να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε κανόνες με επιτυχία 

 • Ημερολόγιο: οι συσκέψεις για τους λογαριασμούς Google μπορούν να ακυρωθούν από την ειδοποίηση συμβάντος

 • Κύριο παράθυρο: η ανάπτυξη ή η σύμπτυξη της πλευρικής εργαλειοθήκης ενημερώνει μόνο το επιλεγμένο Κύριο παράθυρο

 • Επαφές: τώρα μπορούν να ταξινομηθούν πολλές επιλεγμένες επαφές (μέσω της γραμμής εργαλείων και των επιλογών στο μενού)

 • Σύνταξη: Η γραμμή πληροφοριών "Δεν έγινε λήψη ορισμένων εικόνων σε αυτό το μήνυμα" δεν εμφανίζεται πλέον κατά τη σύνταξη νέων μηνυμάτων με την ένδειξη "Αυτόματη λήψη εικόνων από το Internet" ρυθμισμένη στην επιλογή Ποτέ

 • Διαχειρισιμότητα διαχειριστή: Η προτίμηση AutomaticallyDownloadExternalContent, η οποία διαχειρίζεται τη ρύθμιση "Αυτόματη λήψη εικόνων από το Internet", εμφανίζεται τώρα ως απενεργοποιημένη κατά τη διαχείριση 

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.41 (20082300)

Επιδιορθώσεις:

 • Αλληλογραφία: όταν ανοίγετε ένα μήνυμα σε μια συνομιλία, ανοίγει το επιλεγμένο μήνυμα αντί για το πιο πρόσφατο

 • Ημερολόγιο: η σύμπτυξη της πλευρικής εργαλειοθήκης δεν τοποθετεί πλέον το κουμπί "Νέο συμβάν" επάνω από τη γραμμή εργαλείων

 • Αναζήτηση: Η επιλογή "Κατάσταση σημαίας" στη διευρυμένη αναζήτηση έχει πλέον ανακοινωθεί σωστά από το VoiceOver

 • Τρέχον Outlook | Ημερολόγιο: δυνατότητα ανοίγματος κοινόχρηστων ημερολογίων για λογαριασμούς εσωτερικής εγκατάστασης του Exchange 

 • Τρέχον Outlook | Αλληλογραφία: ορισμένα μηνύματα για τα οποία δεν ήταν δυνατόν να γίνει λήψη, πλέον εμφανίζονται σωστά

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.41 (20081900)

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Ημερολόγιο: συμβάντα επάνω ή κάτω από την τρέχουσα προβολή στο πλέγμα ημερολογίου υποδεικνύονται τώρα στο επάνω ή το κάτω μέρος κάθε ημέρας με τον αριθμό των συμβάντων που παρέχονται με την παραμονή του δείκτη του ποντικιού Δείκτης όταν τα συμβάντα βρίσκονται επάνω ή κάτω από την τρέχουσα προβολή πλέγματος ημερολογίου

Επιδιορθώσεις:

 • Λογαριασμοί: οι αλλαγές στο πεδίο "Λογαριασμός περιγραφής" στις ρυθμίσεις αποθηκεύονται τώρα με επιτυχία

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.41 (20081700)

Επιδιορθώσεις:

 • Αλληλογραφία: οι συνδέσεις τώρα ανοίγουν κανονικά σε μηνύματα που έχουν συρθεί από την Ανεπιθύμητη αλληλογραφία σε άλλους φακέλους

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.41 (20081200)

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Επαφές: ταξινόμηση επαφών στην προβολή Άτομα με βάση το εμφανιζόμενο όνομα, το όνομα, το επώνυμο ή την εταιρεία Ταξινόμηση κατά μενού επαφών

 • Επαφές: προβολή επαφών στην προβολή Άτομα πρώτο το όνομα ή πρώτο το επώνυμο  Εμφάνιση ονομάτων ως Επαφών στο μενού Προβολή

Επιδιορθώσεις:

 • Τρέχον Outlook | Λογαριασμοί Outlook.com: ο λογαριασμός τώρα προσθέτει μετά τον έλεγχο ταυτότητας 

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.41 (20081001)

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Αναζήτηση: προβολή του ονόματος φακέλου του μηνύματος στα αποτελέσματα αναζήτησης χωρίς να χρειάζεται να ανοίξετε το μήνυμα Προβολή ονομάτων φακέλων στα αποτελέσματα αναζήτησης

Επιδιορθώσεις:

 • Αλληλογραφία: το πλήθος ενδείξεων στο Dock πλεόν σέβεται την προτίμηση για την ειδοποίηση "να περιλαμβάνονται μόνο τα εστιασμένα μηνύματα" 

 • Συνημμένα: οι επιλογές υπομενού στην περιοχή Μήνυμα > Συνημμένα δεν αγνοούνται πλέον

 • Συνημμένα: η μεταφορά και απόθεση ενός αρχείου που έχει ήδη επισυναφθεί δεν έχει πλέον ως αποτέλεσμα τη δημιουργία διπλότυπου

 • Επαφές: το μενού περιβάλλοντος για τις επαφές στην προβολή "Επαφές" περιλαμβάνει πλέον τη λειτουργία επεξεργασίας

 • Πρόσθετα: μετακίνηση της λήψης πρόσθετων στο επάνω μενού "Εργαλεία" από το επάνω μενού "Παράθυρο"

 • Λογαριασμοί Google: κατά τη μετεγκατάσταση στο νέο Outlook, οι λογαριασμοί Google από το τρέχον Outlook θα προστίθενται μετά από έλεγχο ταυτότητας 

 • Λογαριασμοί Google: Τα email απλού κειμένου εμφανίζονται σωστά

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.41 (20080530)

Επιδιορθώσεις:

 • Ημερολόγιο: μετά το κλείσιμο της κάρτας τοποθεσίας οι προτάσεις τοποθεσίας δεν εμφανίζονται πλέον κατά λάθος

 • Ημερολόγιο: όταν απαντάτε με Πρόταση για νέα ώρα, η προτεινόμενη ώρα εμφανίζεται στην απάντηση

 • Τρέχον Outlook | Ευαισθησία: οι ετικέτες εφαρμόζονται όταν το όνομα του λογαριασμού και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν συμφωνούν

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.41 (20080203)

Επιδιορθώσεις:

 • Σκουρόχρωμη λειτουργία: το φόντο σύνθεσης δεν παραμένει πλέον ανοιχτόχρωμο κατά την αρχική μετάβαση σε σκουρόχρωμη λειτουργία

 • Λίστα μηνυμάτων: Σήμανση ως αναγνωσμένου ή Σήμανση ως μη αναγνωσμένου παραμένει διαθέσιμη όταν επιλέγονται πολλά μηνύματα

 • Σύνθεση: όταν εισάγονται παραλήπτες κατά τη σύνταξη, το VoiceOver εκφωνεί προτάσεις επαφών 

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.41 (20072700 & 20072901)

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κουμπί "Νέο μήνυμα": για να συντάσσετε ταχύτερα νέα μηνύματα ταχύτερα, το κουμπί "Νέο μήνυμα" έχει μετακινηθεί σε μια νέα θέση για ευκολότερη πρόσβαση

Νέο μήνυμα

 • Επαφές: κατηγοριοποίηση των επαφών σας και προβολή κατηγοριών στη λίστα επαφών

Κατηγοριοποίηση των επαφών σας και προβολή κατηγοριών στη λίστα επαφών

 • Επαφές: προβολή και καθορισμός ηλικίας, τύπος αίματος, ζώδιο, και ενδιαφέροντα των επαφών σας

Πρόσθετα πεδία για τις Eπαφές

Εμφάνιση λεπτομερειών ηλικίας στην Επαφή

Διορθώνει:

 • Ημερολόγιο: τώρα οι συμμετέχοντες καταργούνται από το συμβάν κατά το πάτημα του πλήκτρου Delete μετά την εμφάνιση της κάρτας επαφής

 • Ημερολόγιο: μπορείτε να επεξεργαστείτε μεμονωμένες εμφανίσεις ενός ολοήμερου συμβάντος που επαναλαμβάνεται καθημερινά 

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.40 (20071905 & 20072109)

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Ημερολόγιο: Κάθε online σύσκεψη μπορεί τώρα να είναι σύσκεψη Teams ή Skype από προεπιλογή! Η διαχείριση αυτής της ρύθμισης γίνεται στις προτιμήσεις Ημερολογίου

Προτιμήσεις ημερολογίου για κάθε σύσκεψη online

 • Ημερολόγιο: Χρησιμοποιήστε το trackpad για εύκολη σάρωση μέσω του πλέγματος ημερολογίου ή για την εύκολη πρόσβαση στο μίνι ημερολόγιο "Η ημέρα μου" για εύκολη πρόσβαση στην ημέρα ή την εβδομάδα σας

Επιδιορθώσεις:

 • Φάκελοι: Δυνατότητα εγγραφής σε δημόσιους φακέλους ή φακέλους IMAP στο macOS Mojave και σε παλαιότερες εκδόσεις

 • Αλληλογραφία: για λογαριασμούς Gmail, το πρόχειρο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν επανεμφανίζεται στο νήμα συνομιλιών μετά την απόρριψή του

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.40 (20071300 & 20071407)

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Αναζήτηση κάρτας ατόμου: Στείλτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συνομιλήστε ή καλέστε την επαφή σας από την κάρτα ατόμου που επιστρέφεται στα αποτελέσματα αναζήτησης Κάρτα ατόμων στα αποτελέσματα αναζήτησης

 • Τρέχον Outlook | Πρόσθετα: Τα πρόσθετα που εγκαθίστανται από τον πληρεξούσιο θα είναι πλέον διαθέσιμα και θα εμφανίζονται σωστά στην κορδέλα 

Επιδιορθώσεις:

 • Συνημμένα: το όνομα αρχείου δεν περικόπτεται κατά τη μετακίνησή του στο πρόγραμμα εύρεσης

 • Σύνταξη: Δυνατότητα μεταφοράς και απόθεσης μηνυμάτων από το κύριο παράθυρο του Outlook σε ένα νέο μήνυμα

 • Σύσκεψη: Οι πληροφορίες είναι συνεπείς μεταξύ του Outlook Web και του Outlook Mac για την ίδια σύσκεψη

 • Φάκελοι: Οι αγαπημένοι φάκελοι όντως εμφανίζονται κατά την προσθήκη του πρώτου λογαριασμού

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.40 (20070603 & 20070801)

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Σύνταξη: Τα κουμπιά "Αποστολή" και "Απόρριψη" βρίσκονται πλέον μόνο στην επάνω γραμμή εργαλείων για ένθετη σύνταξη Κουμπιά αποστολής και απόρριψης στη γραμμή εργαλείων "Σύνθεση"

 • Λίστα μηνυμάτων: Προστέθηκε προτίμηση για την εμφάνιση ή την απόκρυψη κεφαλίδων ομάδας στη λίστα μηνυμάτων Εμφάνιση προτιμήσεων κεφαλίδων ομάδων στις προτιμήσεις ανάγνωσης

Διορθώσεις:

 • Αλληλογραφία: Οι καταχωρήσεις χωρίς θέμα και χωρίς παραλήπτη δεν εμφανίζονται πλέον στη λίστα μηνυμάτων

 • Η ημέρα μου: Δεν αλλάζει πλέον μέγεθος όταν το κύριο παράθυρο ελαχιστοποιείται

 • Αλληλογραφία: οι υποφάκελοι δεν διαγράφονται κατά τη μετονομασία του γονικού φακέλου

 • Αναζήτηση: η παρένθεση δεν προστίθεται αυτόματα κατά τη δημιουργία μιας σύνθετης αναζήτησης θέματος

 • Παράθυρο ανάγνωσης: το θέμα της αναδίπλωσης μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των προσκλήσεων σε σύσκεψη σε δύο γραμμές αντί για περικοπή

 • Αναζήτηση: η αναζήτηση ημερολογίου τώρα λειτουργεί με τους υποστηριζόμενους τύπους λογαριασμών

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.40 (20062901 & 20070100)

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Εργασίες: Τώρα μπορείτε να ανοίξετε την έκδοση Web του To-Do, για να έχετε πρόσβαση στις εργασίες σας
  Δοκιμάστε το Microsoft To Do  

 • Σημειώσεις: Τώρα μπορείτε να ανοίξετε την έκδοση Web του Notes, για να έχετε πρόσβαση στις σημειώσεις
  Δοκιμάστε το Microsoft Notes στο Web

 • Κανόνες: έναν νέο κανόνα διακομιστή ή να επεξεργαστείτε έναν υπάρχοντα κανόνα διακομιστή μέσω του μενού Εργαλεία > Κανόνες
  Δημιουργία κανόνα

Επιδιορθώσεις:

 • Αλληλογραφία: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο τα εστιασμένα εισερχόμενα ήταν απενεργοποιημένα μετά την αναβάθμιση

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.39 (20062305)

Επιδιορθώσεις:

 • Τρέχον Outlook | Λογαριασμοί IMAP: Το κουμπί "Προσθήκη λογαριασμού" τώρα λειτουργεί (προηγούμενο γνωστό πρόβλημα)

 • Μηνύματα με δυνατότητα ενεργειών: Τα κουμπιά παραμένουν ενεργοποιημένα μετά το άνοιγμα ενός χωριστού παραθύρου

 • Τι νέο υπάρχει: Τα κουμπιά τώρα κάνουν κύλιση στην προβολή κατά την περιήγηση μέσω του πλήκτρου TAB

 • Ρύθμιση λογαριασμού: Βελτιωμένη διαχείριση σφαλμάτων κατά την απόπειρα προσθήκης του ίδιου λογαριασμού δύο φορές

 • Επαφές: Είναι δυνατή η περιήγηση στα κουμπιά της γραμμής εργαλείων μέσω του πλήκτρου TAB αφού πατήσετε ένα κουμπί

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.39 (20062201)

Γνωστά προβλήματα:

 • Τρέχον Outlook | Λογαριασμοί IMAP: Το κουμπί "Προσθήκη λογαριασμού" κατά τη ρύθμιση δεν προσθέτει έναν λογαριασμό

Επιδιορθώσεις:

 • Επαφές: Η δυνατότητα επεξεργασίας επαφών έχει ενεργοποιηθεί εκ νέου (προηγούμενο γνωστό πρόβλημα)

 • Επαφές: Το VoiceOver εκφωνεί τώρα το πεδίο "Σημειώσεις" κατά την επεξεργασία επαφής

 • Επαφές: Η αλλαγή του μεγέθους εμφάνισης του κειμένου στις προτιμήσεις γραμματοσειρών ενημερώνει ανάλογα την προβολή "Επαφές"

 • Πρόσθετα: Η εναλλαγή λογαριασμών κατά τη σύνταξη ενός συμβάντος ενημερώνει τα διαθέσιμα πρόσθετα ανάλογα

 • Πρόσθετα: Το VoiceOver εκφωνεί τώρα τα εγκατεστημένα πρόσθετα στο φύλλο προσαρμογής της γραμμής εργαλείων

 • Υπογραφές: Οι εικόνες στις υπογραφές εμφανίζονται κανονικά κατά την εισαγωγή κατά τη διάρκεια της σύνταξης 

 • Αναζήτηση: Το πλήκτρο TAB φτάνει τώρα φτάνει στο εύρος αναζήτησης και στα αναπτυγμένα κουμπιά αναζήτησης

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.39 (20061607)

Γνωστά προβλήματα:

 • Επαφές: Η επεξεργασία έχει απενεργοποιηθεί λόγω προβλήματος κατά την αποθήκευση επεξεργασμένων επαφών. Η επιδιόρθωση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Επιδιορθώσεις:

 • Επαφές: Η προβολή "Επαφές" και η προεπισκόπηση επαφών έχουν ενεργοποιηθεί ξανά (προηγούμενο γνωστό πρόβλημα) 

 • Ημερολόγιο: Διορθώθηκε το σφάλμα κατά την απάντηση σε ένα συμβάν ή σε μια πρόσκληση σε σύσκεψη (προηγούμενο γνωστό πρόβλημα)

 • Ημερολόγιο: Διορθώθηκε ένα σφάλμα κατά τη διαγραφή συναντήσεων

 • Αλληλογραφία: Διορθώθηκε ένα σφάλμα που παρουσιαζόταν στην προβολή φακέλου ανεπιθύμητης αλληλογραφίας

 • Επαφές: Διορθώθηκε ένα σφάλμα κατά την αναζήτηση στην προβολή "Επαφές"

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.39 (2006100 & 20061500)

Γνωστά προβλήματα:

 • Επαφές: Η προβολή "Επαφές" και η επεξεργασία επαφών έχουν απενεργοποιηθεί λόγω προβλήματος κατά την αποθήκευση επεξεργασμένων επαφών. Η επιδιόρθωση βρίσκεται σε εξέλιξη.

 • Ημερολόγιο: Σφάλμα κατά την απάντηση σε ένα συμβάν ή σε μια πρόσκληση σε σύσκεψη

Επιδιορθώσεις:

 • Ημερολόγιο: Βελτιώσεις περιήγησης στο VoiceOver για τις Πληροφορίες για τις συσκέψεις 

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.39 (20060705)

Γνωστά προβλήματα:

 • Επαφές: Η προβολή "Επαφές" και η επεξεργασία επαφών έχουν απενεργοποιηθεί λόγω προβλήματος κατά την αποθήκευση επεξεργασμένων επαφών. Η επιδιόρθωση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Λογαριασμοί Google: βελτιωμένη λειτουργικότητα για τους λογαριασμούς Google IMAP, συμπεριλαμβανομένου του συγχρονισμού ημερολογίου μέσω CalDAV

  • Σημείωση: το νέο Outlook είναι διαθέσιμο μόνο για το Office 365, το Outlook.com και για λογαριασμούς Google

Επιδιορθώσεις:

 • Λογαριασμοί: Διορθώθηκε το σφάλμα κατά την προσθήκη ενός λογαριασμού του Office 365 (προηγούμενο γνωστό πρόβλημα)

 • Αλληλογραφία: Διορθώθηκε το πρόβλημα εξαιτίας του οποίου οι συνδέσεις δεν ανοίγουν για συγκεκριμένους τύπους λογαριασμών (προηγούμενο γνωστό πρόβλημα)

 • Ημερολόγιο: Το VoiceOver εκφωνεί τώρα τα πεδία πληροφοριών σύσκεψης

Έκδοση: 16.39 (20060302)

Γνωστά προβλήματα:

 • Λογαριασμοί: Σφάλμα κατά την προσθήκη ενός λογαριασμού Office 365

 • Αλληλογραφία: Οι συνδέσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν ανοίγουν σε πρόγραμμα περιήγησης που προορίζεται για συγκεκριμένους τύπους λογαριασμών

Επιδιορθώσεις:

 • Αλληλογραφία: Το VoiceOver εκφωνεί τώρα το κουμπί "Νέο συμβάν" στην επάνω γραμμή

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.38 (20053105)

Γνωστά προβλήματα:

 • Λογαριασμοί: Σφάλμα κατά την προσθήκη ενός λογαριασμού Office 365

 • Αλληλογραφία: Οι συνδέσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν ανοίγουν σε πρόγραμμα περιήγησης που προορίζεται για συγκεκριμένους τύπους λογαριασμών

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Επιδιορθώσεις:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.38 (20052800)

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κατά την αναζήτηση για κάποιον χρήστη, κάντε κλικ στην εικόνα avatar του στα αποτελέσματα αναζήτησης, για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτόν, όπως το οργανόγραμμα, το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του.

Πρόσθετες λεπτομέρειες

 • Τι νέο υπάρχει για το νέο Outlook: Μείνετε ενημερωμένοι σχετικά με τις νέες δυνατότητες και τι μπορείτε να κάνετε στο νέο Outlook και δοκιμάστε τα μόνοι σας. Ρίξτε μια ματιά στο παράθυρο "Τι νέο υπάρχει" για να δείτε τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις και να αξιοποιήσετε στο έπακρο τα εισερχόμενα και το ημερολόγιό σας

Τι νέο υπάρχει για το νέο Outlook

 • Αποδεικτικά ανάγνωσης: Βεβαιωθείτε ότι τα σημαντικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διαβάστηκαν από τους σημαντικούς παραλήπτες. Παρακολούθηση των χρηστών που έχουν ανοίξει και προβάλει το μήνυμά σας ζητώντας αποδεικτικά ανάγνωσης κατά τη σύνταξη του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Αποδεικτικά ανάγνωσης

Επιδιορθώσεις:

 • Λογαριασμοί: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο σε σπάνιες περιπτώσεις οι χρήστες δεν ήταν δυνατό να προσθέσουν έναν λογαριασμό Office 365 

 • Τοπική προσαρμογή: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο ορισμένα τμήματα του Outlook δεν ήταν μεταφρασμένα σε συγκεκριμένες γλώσσες

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.38 (20052001)

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 •  Προβολή "Άτομα" και υποστήριξη επαφών

  • Προβολή, προσθήκη, επεξεργασία, εύρεση και διαγραφή επαφών από την ίδια θέση. Εξερεύνηση των σημαντικών επαφών για εσάς και εκείνων που θέλετε να παρακολουθήσετε

Επαφές

 • Προτεινόμενες ώρες

  • Χρειάζεστε κάποια βοήθεια για να βρείτε την ώρα που σας εξυπηρετεί για τη σύσκεψή σας; Το Outlook θα προτείνει ώρες κατά τις οποίες εσείς και οι συνάδελφοί σας είστε διαθέσιμοι!

Προτεινόμενες ώρες

 • Σύνθεση συμβάντος - Επισήμανση ως ιδιωτικού

  • Η γραμμή εργαλείων σύνθεσης συμβάντος διαθέτει πλέον την εντολή [Επισήμανση ως ιδιωτικού]

 • Αναζήτηση - Προσθήκη περισσότερων επιλογών

  • Στην ανεπτυγμένη φόρμα αναζήτησης, μπορείτε πλέον να επιλέξετε "Προσθήκη περισσότερων επιλογών". Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να περιορίσετε την αναζήτησή σας με τη χρήση πρόσθετων πεδίων, όπως Κοιν., Ιδιαίτ. κοιν., Προτεραιότητα, Κατάσταση ανάγνωσης, Κατάσταση κατηγορίας και σημαίας

Προσθήκη περισσότερων επιλογών αναζήτησης

Επιδιορθώσεις:

 • Σύνθεση συμβάντος - Όταν αλλάξει ο διοργανωτής κατά τη διάρκεια της σύνθεσης του συμβάντος, θα κλείσει ένα ανοιχτό πρόσθετο

 • Τοπικές κατηγορίες - Οι κατηγορίες μπορούν να εφαρμοστούν σωστά πλέον για IMAP/POP ή για φακέλους "Ο υπολογιστής μου"

 • Αναβολή - Διορθώθηκε ένα σφάλμα κατά το οποίο το αναπτυσσόμενο μενού "Αναβολή" εμφάνιζε αλλοιωμένο κείμενο όταν το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου άνοιγε σε ένα νέο παράθυρο

 • Συμβουλές αλληλογραφίας - Οι προαιρετικοί προσκεκλημένοι εμφανίζονται, πλέον, σωστά στις συμβουλές αλληλογραφίας

 • Λίστα μηνυμάτων - Επιδιόρθωση για ένα σπάνιο σφάλμα με την μπάλα θαλάσσης κατά την εκ νέου ταξινόμηση της λίστας μηνυμάτων

 • Λίστα μηνυμάτων - Προσθήκη συντόμευσης πληκτρολογίου Ctrl-0 για τη Σημαία παρακολούθησης ενός επιλεγμένου μηνύματος στη λίστα μηνυμάτων

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.38 (20051207)

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 •  Δημιουργία σύσκεψης από Email

  • Για τις στιγμές που ξέρετε πως μια σύσκεψη είναι καλύτερη από μια μεγάλη συνομιλία ηλεκτρονικού - τώρα μπορείτε να το κάνετε με ευκολία!

  • Επιλέξτε την εντολή Δημιουργία μιας σύσκεψης από τη γραμμή εργαλείων (ή από το μενού στο επάνω μέρος, μεταβείτε στην επιλογή Μήνυμα > Δημιουργία) για να δημιουργήσετε γρήγορα και εύκολα μια σύσκεψη από ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
   δημιουργία σύσκεψης

 • Γραμμή πληροφοριών: Εργασία χωρίς σύνδεση

  • Το Outlook θα σας ενημερώνει πλέον, όταν εργάζεστε χωρίς σύνδεση. 

  • Υπόδειξη: Το Outlook είναι εκτός σύνδεσης.

Επιδιορθώσεις:

 • Διάφορες βελτιώσεις στη σταθερότητα και την απόδοση της εφαρμογής

 • Λίστα μηνυμάτων: Πρόσθετες βελτιώσεις στην περιήγηση μέσω του πληκτρολογίου και τα μηνύματα VO

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.38 (20050602)

Επιδιορθώσεις:

 • Διάφορες βελτιώσεις στη σταθερότητα και την απόδοση της εφαρμογής

 • Λίστα μηνυμάτων: Βελτιώσεις στην περιήγηση μέσω του πληκτρολογίου και τα μηνύματα VO

 • Η ημέρα μου: Βελτιώσεις απόδοσης κατά την εμφάνιση μεγάλου αριθμού στοιχείων της ατζέντας 

 • Συμβάντα ημερολογίου: Βελτιωμένη περιήγηση με το πληκτρολόγιο για την Πρόταση για νέα ώρα 

 • Συμβάντα ημερολογίου: οι @αναφορές λειτουργούν τώρα όταν βρίσκεστε στη φόρμα σύνθεσης συμβάντων

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Διάφορα πρόσθετα για το Outlook είναι τώρα διαθέσιμα

  • Εγκαταστήστε τα αγαπημένα σας πρόσθετα και βελτιώστε την παραγωγικότητά σας στο Outlook

  • Μπορείτε να εγκαταστήσετε πρόσθετα, μεταβαίνοντας στην ενότητα "Προσαρμογή γραμμής εργαλείων" στο Outlook

  • Αυτή η δυνατότητα κυκλοφορεί σταδιακά, επομένως, εάν δεν μπορείτε να δείτε ακόμη τα πρόσθετα, ελέγξτε ξανά σε μερικές ημέρες. 

Το Outlook για Mac εμφανίζει ένα πρόσθετο σε χρήση

 • Ετικέτες ευαισθησίας

  • Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα μπορείτε πλέον να εφαρμόζετε μια ετικέτα ευαισθησίας και να προβάλλετε την προεπιλεγμένη ετικέτα, εάν έχουν ρυθμιστεί οι παράμετροι από τον διαχειριστή σας

  • Μπορείτε να προσθέσετε το κουμπί ευαισθησίας στη γραμμή εργαλείων σύνθεσης μέσω της προσαρμογής γραμμής εργαλείων… Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε την επιλογή Ευαισθησία στο επάνω μενού Πρόχειρο

  • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη δυνατότητα, επισκεφθείτε τη σελίδα https://aka.ms/officemipdocs

Προεπιλεγμένη ετικέτα CLP
Εφαρμογή ετικέτας CLP

 • Βελτιώσεις λίστας μηνυμάτων

  • Οι εικόνες αποστολέα στη λίστα μηνυμάτων είναι τώρα διαθέσιμες. Οι εικόνες αποστολέα μπορούν να σας βοηθήσουν να βελτιώσετε τη δυνατότητα σάρωσης των εισερχόμενων μηνυμάτων, ενώ επίσης σας βοηθούν να επιλέγετε γρήγορα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είναι σημαντικά για εσάς

  • Θα βλέπετε τις εικόνες αποστολέα στη λίστα μηνυμάτων, όταν έχει οριστεί η ρύθμιση Άνετο στη λίστα μηνυμάτων

Εικόνες αποστολέα και πρόχειρη δυνατότητα στη λίστα μηνυμάτων

 • Συμβουλές αλληλογραφίας για αυτόματες απαντήσεις

  • Το Outlook θα εμφανίζει τώρα μια γραμμή πληροφοριών που θα υποδεικνύει τα άτομα από τη λίστα παραληπτών σας που έχουν ενεργοποιημένη την αυτόματη απάντηση

Υπόδειξη αλληλογραφίας αυτόματων απαντήσεων

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.38 (20042808)

Επιδιορθώσεις:

 • Ημερολόγιο: Προστέθηκε υποστήριξη για συμβάντα συντάκτη με μηδενική διάρκεια

 • Λίστα μηνυμάτων: η αναζήτηση πρώτου γράμματος ή η περιήγηση στη νέα λίστα μηνυμάτων υποστηρίζεται τώρα

 • Ημερολόγιο: διορθώθηκε η λανθασμένη ημερομηνία προεπισκόπησης σε μια πρόσκληση σε σύσκεψη σειράς

 • Ημερολόγιο: η αποστολή σύσκεψης σε αίθουσα θα προσθέσει τώρα την αίθουσα μία φορά

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.37 (20042605)

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Υπόδειξη αλληλογραφίας για εξωτερικό παραλήπτη: ενημερώνει τον αποστολέα ότι το μήνυμα θα φύγει εκτός του οργανισμού εάν ο αποστολέας προσθέσει έναν εξωτερικό παραλήπτη (δηλαδή, κάποιον του οποίου η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου βρίσκεται εκτός του οργανισμού σας) ή μια λίστα διανομής που περιέχει εξωτερικούς παραλήπτες. 
  Υπόδειξη αλληλογραφίας εξωτερικού παραλήπτη

 • Υπόδειξη αλληλογραφίας για μεγάλο ακροατήριο: θα ενημερώσει τον αποστολέα ότι το μήνυμα θα αποσταλεί σε ένα μεγάλο ακροατήριο (περισσότεροι από 25 παραλήπτες). 
  υπόδειξη αλληλογραφίας για μεγάλο ακροατήριο

Επιδιορθώσεις:

 • Τρέχον Outlook | Αλληλογραφία: το Outlook δεν θα εμφανίζει πλέον την προθεσμία για τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μια ημέρα νωρίτερα με μια προσαρμοσμένη ημερομηνία παρακολούθησης για τη ζώνη ώρας GMT +

 • Τρέχον Outlook | Συνημμένα: το Outlook δεν θα παρουσιάζει πλέον σφάλμα κατά την αποθήκευση ή την προεπισκόπηση συνημμένων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε συγκεκριμένα σενάρια

 • Λίστα μηνυμάτων: δεν θα λείπουν πλέον μηνύματα από τη λίστα, λόγω ειδοποίησης που απορρίφθηκε

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.37 (20042107)

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Εύρεση αίθουσας: Χρησιμοποιήστε τη νέα πανίσχυρη αναζήτηση "Εύρεση αίθουσας" για να βρείτε μια αίθουσα που ταιριάζει στις ανάγκες σας!
  Εύρεση αίθουσας

 • Προβολή ημερολογίου 3 ημερών: Εστιάστε στις σημερινές και τις επόμενες δύο ημέρες στο πλέγμα του ημερολογίου σας με τη νέα προβολή 3 ημερών!
  Προβολή 3 ημερών
   

Επιδιορθώσεις:

 • Αλληλογραφία: η δυνατότητα "Αποθήκευση ως πρότυπο" θα λειτουργήσει τώρα 

 • Αυτόματες απαντήσεις: Το πλαίσιο "Αυτόματες απαντήσεις" δεν θα εμφανίζεται πλέον, εάν δεν είναι ενεργές οι αυτόματες απαντήσεις

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.37 (20042000)

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • "Η ημέρα μου": μπορείτε πλέον ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία "Η ημέρα μου" μέσω του κουμπιού εναλλαγής. 
  Εναλλαγή λειτουργίας "Η ημέρα μου"   

Επιδιορθώσεις:

 • Ημερολόγιο: οι σειρές συμβάντων ημερολογίου πλέον δεν θα διαγράφονται μετά από μια ενημέρωση παρουσίας, όπως η ματαίωση υπενθυμίσεων.

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.37 (20041501)

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Ενοποιημένα "Εισερχόμενα": Συνδυάστε πολλά γραμματοκιβώτια σε ένα μόνο φάκελο εισερχομένων, διευκολύνοντας έτσι την προβολή όλων των σημαντικών στοιχείων σε ένα μόνο σημείο.
  Ενοποιημένα "Εισερχόμενα"

 • Αναζήτηση σε όλη την αλληλογραφία: Η αναζήτηση ενημερώθηκε ώστε να συμπεριλάβει όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία δεν περιορίζονται πλέον στο συγκεκριμένο φάκελο ή γραμματοκιβώτιο που ενδέχεται να έχετε αυτήν τη στιγμή.

  Αναζήτηση σε όλα τα γραμματοκιβώτια

 • Η ημέρα μου: "Η ημέρα μου" ανανεώθηκε για να χρησιμοποιεί λιγότερο χώρο στο μίνι ημερολόγιο, ώστε να μπορείτε να δείτε περισσότερα από τα συμβάντα σας! 
  μίνι ημερολόγιο

 • Ομαδοποίηση αριστερής περιήγησης ημερολογίου: Τα ημερολόγια είναι πλέον ομαδοποιημένα με βάση τα ημερολόγια που διαθέτετε, έναντι ημερολογίων που χρησιμοποιούνται από κοινού με εσάς. Αυτή η δυνατότητα θα κυκλοφορήσει σταδιακά για τους χρήστες μας.
  Ημερολόγιο αριστερής περιήγησης  

Επιδιορθώσεις:

 • Έλεγχος ταυτότητας: πλέον δεν θα ζητείται από τους χρήστες να συνδεθούν μετά την αφύπνιση του υπολογιστή από την κατάσταση αναστολής λειτουργίας

 • Ημερολόγιο: Προστέθηκε το Voiceover για την κάρτα πληροφοριών της σύσκεψης

 • Αναζήτηση: Προστέθηκε το Voiceover για την αναπαραγωγή ενός ήχου σφάλματος όταν χρησιμοποιείτε το βέλος του πληκτρολογίου

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.37 (20041300)

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Πληροφορίες για τις συσκέψεις: Το Outlook θα εμφανίσει τώρα σχετικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα σύσκεψης ή περιεχόμενο που έχει τεθεί σε κοινή χρήση κατά τη διάρκεια μιας σύσκεψης.
  Πληροφορίες για τις συσκέψεις

 • Εργασία σε άλλη θέση: Μαζί με τις συνηθισμένες καταστάσεις, μπορείτε πλέον να ορίσετε την "Εργασία σε άλλη θέση" ως κατάσταση για συμβάντα ή συναντήσεις. 
  Εργασία σε άλλη θέση

Επιδιορθώσεις:

 • Τρέχον Outlook | Ημερολόγιο: προστέθηκε υπαγόρευση για συναντήσεις και συσκέψεις ημερολογίου

 • Επικοινωνία με το τμήμα υποστήριξης: διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το άνοιγμα της λειτουργίας "Επικοινωνία με το τμήμα υποστήριξης"

 • Ημερολόγιο: οι προτάσεις αναζήτησης δεν θα παρεμβάλλονται πλέον στην επέκταση "Η ημέρα μου"

 • Ημερολόγιο: η αποστολή σύσκεψης με αίθουσα που προστέθηκε στο πεδίο τοποθεσία θα πρέπει τώρα να προσθέσει το δωμάτιο μία φορά στην πρόσκληση

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.37 (20040801)

Επιδιορθώσεις:

 • Τρέχον Outlook | Ημερολόγιο: Το εικονίδιο σύσκεψης ομάδων θα είναι διαθέσιμο σε απομακρυσμένα ημερολόγια

 • Λίστα μηνυμάτων: Το VoiceOver θα εκφωνεί πλέον τα εικονίδια διαγραφής, αρχειοθέτησης και προσθήκης σημαίας

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.37 (20040602)

Επιδιορθώσεις:

 • Αλληλογραφία: Το κουμπί "Αποστολή" δεν εμφανίζεται πλέον απενεργοποιημένο σε ορισμένα σενάρια

 • Ημερολόγιο: Οι @λειτουργίες και οι συνδέσεις/διευθύνσεις URL που προστίθενται στο πεδίο τοποθεσίας σε μια πρόσκληση σε σύσκεψη θα αποθηκεύονται

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.37 (20040202)

Επιδιορθώσεις:

 • Αλληλογραφία: η ένδειξη μέτρησης στο Dock είναι πλέον σωστή (επιδιόρθωση γνωστών ζητημάτων από την τελευταία ενημέρωση)

 • Λογαριασμοί Outlook.com: κατά τη μετεγκατάσταση στο νέο Outlook, θα εμφανίζεται μια προτροπή κωδικού πρόσβασης, όταν παρουσιάζεται κάποιο ζήτημα, αντί να αποτυχαίνει η μετεγκατάσταση του λογαριασμού

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.37 (20033001)

Γνωστά προβλήματα:

 • Αλληλογραφία: η ένδειξη μέτρησης στο εικονίδιο του Outlook στο Dock εμφανίζει εσφαλμένο πλήθος μη αναγνωσμένων

Επιδιορθώσεις:

 • Σκουρόχρωμη λειτουργία: το κείμενο δεν εμφανίζεται πλέον σκούρο σε σκούρο φόντο για συγκεκριμένα μηνύματα

 • Αλληλογραφία: το λατινικό ερωτηματικό ('?') δεν εμφανίζεται πλέον δίπλα στους παραλήπτες όταν χρησιμοποιείτε @αναφορά για να τους προσθέσετε

 • Αλληλογραφία: κάνοντας διπλό κλικ σε ένα μήνυμα όταν το Outlook δεν είναι σε εστίαση, ανοίγει το σωστό μήνυμα

 • Αυτόματες απαντήσεις: το παράθυρο ρυθμίσεων εμφανίζεται ανεξάρτητα από τον λογαριασμό που είναι επιλεγμένος τη συγκεκριμένη στιγμή

 • Τρέχον Outlook | Ανάθεση: πλέον οι χρήστες μπορούν να προστεθούν ως πληρεξούσιοι εάν το εμφανιζόμενο όνομα στις "Επαφές" είναι διαφορετικό από το εμφανιζόμενο όνομα στον κατάλογο 

 • Τρέχον Outlook | Επαφές: οι λίστες επαφών θα παραμένουν στα πεδία "Προς:/Κοιν.:" κατά τη σύνταξη

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.36 (20032418)

Επιδιορθώσεις:

 • Ημερολόγιο: όταν δημιουργείτε ένα νέο συμβάν, το πλακίδιο θα εμφανίζεται εντός της προβολής στο μίνι χρονοδιάγραμμα

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.36 (20032300)

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Αυτόματες απαντήσεις: ορίστε αυτόματες απαντήσεις όταν βρίσκεστε εκτός γραφείου ή δεν μπορείτε να απαντήσετε. Διαμορφώστε τις απαντήσεις για αποστολείς εντός του οργανισμού σας και αποστολείς εκτός του οργανισμού σας και επιλέξτε μια χρονική περίοδο για τις απαντήσεις. Ρυθμίσεις πρόσβασης μέσω της επιλογής Εργαλεία > Αυτόματες απαντήσεις... Κατά την ενεργοποίηση των αυτόματων απαντήσεων, θα εμφανίζεται ένα διαφημιστικό πλαίσιο στο επάνω μέρος του κύριου παραθύρου

Μπάνερ "Αυτόματες απαντήσεις ενεργοποιημένες"

 • Πυκνότητα προβολής: εμφανίστε περισσότερα μηνύματα στη λίστα μηνυμάτων και περισσότερα συμβάντα στην προβολή "Η ημέρα μου", χρησιμοποιώντας την επιλογή Συμπύκνωση στις προτιμήσεις ανάγνωσης και το επάνω μενού Προβολή. Επιπλέον, η επιλογή Συμπύκνωσηαποκρύπτει την προεπισκόπηση μηνύματος στη λίστα μηνυμάτων ή εναλλάσσεται ξεχωριστά με την προεπισκόπηση μηνύματος μέσω χωριστής λειτουργίας στις προτιμήσεις ανάγνωσης και το επάνω μενού Προβολή

Εμφάνιση ρυθμίσεων ανάγνωσης πυκνότητας

 • Ανανεωμένα μπάνερ για εκκαθάριση εισερχομένων: ενημέρωση γραφικού και μηνυμάτων, όταν έχετε μηδέν στοιχεία σε ένα φάκελο 

Μπάνερ "Ανανεωμένα εισερχόμενα μηδέν"

 • Προβολή "Η ημέρα μου": κάντε διπλό κλικ ή σύρετε την προβολή πλέγματος για να δημιουργήσετε νέα συμβάντα απευθείας στην περιοχή "Η ημέρα μου"

Επιδιορθώσεις:

 • Αλληλογραφία: το περιεχόμενο σώματος μηνύματος παραμένει ορατό κατά τη σύνταξη (επιδιόρθωση γνωστών προβλημάτων από την τελευταία ενημέρωση)

 • Λίστα μηνυμάτων: Το VoiceOver τώρα εκφωνεί το πλήκτρο "Φιλτράρισμα και ταξινόμηση" στην κεφαλίδα λίστας μηνυμάτων

 • Ημερολόγιο: τα πλήκτρα βέλους επάνω και κάτω θα μεταβαίνουν στην προβολή λίστας και το πλήκτρο διαστήματος θα εμφανίζει την κάρτα συμβάντος

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.36 (20031800)

Γνωστά προβλήματα:

 • Αλληλογραφία: το περιεχόμενο του σώματος κειμένου εξαφανίζεται κατά τη σύνταξη 

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Χειρονομίες σάρωσης: σαρώστε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μια συνομιλία στη λίστα μηνυμάτων, χρησιμοποιώντας το trackpad ή το Magic Mouse για γρήγορη εκτέλεση ενεργειών, όπως Διαγραφή, Σημαία και Μετακίνηση. Επίσης, εισήγαγε τα «Αναβολή» και «Ανάγνωση & Αρχειοθέτηση» ως διαθέσιμες ενέργειες. Προσαρμόστε τις χειρονομίες σάρωσης στις Προτιμήσεις ανάγνωσης

Κίνηση σάρωσης στη λίστα μηνυμάτων για την αρχειοθέτηση του μηνύματος

Ρυθμίσεις κινήσεων σάρωσης στις προτιμήσεις ανάγνωσης

Επιδιορθώσεις:

 • Αλληλογραφία: Η κανονική γραμματοσειρά Tahoma δεν εμφανίζεται πλέον ως έντονη κατά τη σύνταξη

 • Λίστα μηνυμάτων: βελτιωμένο κείμενο βοηθητικού VoiceOver για τα πλήκτρα Εστιασμένα και Άλλα

Έκδοση: 16.36 (20031601)

Επιδιορθώσεις:

 • Ημερολόγιο: κατά την εργασία χωρίς σύνδεση σε προβολή ημερολογίου, δεν θα λαμβάνετε πλέον επαναλαμβανόμενες προτροπές για να συνδεθείτε στο Internet 

 • Τρέχον Outlook | Αναζήτηση: οι πρόσφατες αναζητήσεις και προτάσεις εμφανίζονται για όλους τους φακέλους "Λογαριασμοί"

 • Τρέχον Outlook | Επικοινωνία με την υποστήριξη: τώρα εμφανίζεται μια ειδοποίηση όταν η υποστήριξη ανταποκρίνεται  

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.36 (20031007)

Επιδιορθώσεις:

 • Συνολικά: Βελτιωμένη σταθερότητα και επιδόσεις

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.36 (20030900)

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Τρέχον Outlook: Οι Outlook.com λογαριασμοί τώρα χρησιμοποιούν το OAuth για τον έλεγχο ταυτότητας, οπότε δεν χρειάζεται πλέον ένας κωδικός πρόσβασης εφαρμογής όταν είναι ενεργοποιημένη η επαλήθευση δύο βημάτων. Για τους υπάρχοντες λογαριασμούς Outlook.com που προστίθενται στο Outlook, θα εμφανιστεί η σελίδα εισόδου του MSA για τον έλεγχο ταυτότητας:

Σελίδα εισόδου MSA στο Outlook για Mac

Επιδιορθώσεις:

 • Αλληλογραφία: τώρα εμφανίζεται το πλήθος μη αναγνωσμένων για όλους τους φακέλους στην πλαϊνή γραμμή

 • Αλληλογραφία: το περίγραμμα που εμφανίζεται γύρω από το φάκελο κατά τη μετακίνηση ενός μηνύματος δεν παραμένει πλέον μετά τη μετακίνηση

 • Τρέχον Outlook | Αλληλογραφία: δεν εμφανίζεται πλέον σφάλμα μη έγκυρης ημερομηνίας κατά τον ορισμό αυτόματων απαντήσεων 

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.36 (20030502)

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Σύνθεση: Τα κουμπιά "Αποστολή" και "απόρριψη" βρίσκονται τώρα στην επάνω γραμμή εργαλείων για ένθετη σύνθεση

Κουμπιά αποστολής και απόρριψης στη γραμμή εργαλείων

Επιδιορθώσεις:

 • Αλληλογραφία: Η ενέργεια σήμανσης ως ανεπιθύμητης αλληλογραφίας μετακινεί τώρα τα μηνύματα στον φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας

 • Η ημέρα μου: οι ημέρες των ετικετών της εβδομάδας στο μίνι ημερολόγιο δεν επικαλύπτουν πλέον την ετικέτα μήνα και έτους

 • Ημερολόγιο: εναλλαγή του Βοηθού προγραμματισμού στη σύνθεση συμβάντος μέσω της καταχώρησης στο επάνω μενού συμβάντων

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.36 (20030201)

Επιδιορθώσεις:

 • Αλληλογραφία: το παράθυρο επεξεργασίας υπογραφής εμφανίζεται σωστά όταν βρίσκεστε σε προβολή πλήρους οθόνης

 • Τρέχον Outlook | Πρόσθετα: τα πρόσθετα εμφανίζονται τώρα σωστά στο Outlook μετά την προσθήκη

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.36 (20022600)

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Σύνθεση: βελτιωμένη περιήγηση πληκτρολογίου στη γραμμή εργαλείων μορφοποίησης στην ένθετη σύνθεση. Το πλήκτρο Tab οδηγεί στη γραμμή εργαλείων (κουμπί γραμματοσειράς) και η καρτέλα "Επόμενο" οδηγεί στο κύριο σώμα του μηνύματος. Τώρα χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα αριστερού και δεξιού βέλους για να περιηγηθείτε στα κουμπιά της γραμμής εργαλείων μορφοποίησης

Επιδιορθώσεις:

 • Αλληλογραφία: η μεταφορά της αλληλογραφίας από τη λίστα μηνυμάτων στη σύνθεση τώρα επισυνάπτει σωστά την αλληλογραφία 

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.36 (20022400)

Επιδιορθώσεις:

 • Αλληλογραφία: η αλλαγή της διεύθυνσης "από" (αποστολέας) δεν αφαιρεί πλέον τις επισυνάψεις μηνυμάτων

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.35 (20021908, 20021800, 20021300, 20020910, 20020507)

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Μήνυμα αναβολής: Τώρα μπορείτε να ορίσετε να εμφανίζεται ένα μήνυμα στον φάκελο "Εισερχόμενα" σε μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα

 • Πρόσφατη μετακίνηση σε φακέλους: Για όσους μετακινούν μηνύματα σε φακέλους, μπορείτε πλέον να επιλέξετε από μια λίστα με πρόσφατα χρησιμοποιημένα

 •  Teams/Skype στη Γρήγορη σύνθεση συμβάντων: Τώρα, μπορείτε να κάνετε οποιοδήποτε συμβάν μια σύσκεψη online κατά τη δημιουργία του μέσω της φόρμας γρήγορης σύνθεσης συμβάντων

Επιδιορθώσεις:

 • Συνολικά: Βελτιωμένη σταθερότητα και επιδόσεις

 • Αλληλογραφία: Η αυτόματη προτίμηση "Κοιν./Ιδιαίτ. κοιν." τηρείται πλέον κατά τη σύνταξη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 • Αλληλογραφία: Τώρα γίνεται μετεγκατάσταση των προτιμήσεων χειρονομιών σάρωσης κατά τη μετάβαση στο νέο Outlook

 • Ημερολόγιο: Διορθώθηκε ένα σφάλμα όπου δεν ήταν δυνατή η προσθήκη κειμένου σε προσκλήσεις σε σύσκεψη

 • Ημερολόγιο: Τα ολοήμερα συμβάντα θα σέβονται πλέον τις αλλαγές στην κατάστασή τους

 • Ημερολόγιο: Διορθώθηκε ένα σφάλμα όπου οι συσκέψεις εμφανίζονταν εσφαλμένα ως συναντήσεις

 • Ημερολόγιο: Η πρόταση για νέα ώρα θα εμφανίζει τώρα όλους τους συμμετέχοντες και όχι μόνο τον διοργανωτή

 • Αναζήτηση: Οι προτάσεις ιστορικού τώρα προτείνουν σωστά από:/προς: με βάση το περιβάλλον του φακέλου

 • Αναζήτηση: Βελτιώσεις στο VoiceOver

 • Αναζήτηση: Διορθώθηκε ένα σφάλμα όπου η αναζήτηση στο ημερολόγιο δεν επέστρεφε καθόλου αποτελέσματα 

 • Ομάδες του Microsoft 365: Διορθώθηκε ένα σφάλμα κατά την προβολή μηνύματος με συνημμένα σε ομάδες

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.35 (20012902)

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Teams: για τους μισθωτές που έχουν ενεργοποιηθεί στο Teams, θα μπορείτε πλέον να βλέπετε πληροφορίες παρουσίας για επαφές κατά τη σύνθεση και ανάγνωση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

Επιδιορθώσεις:

 • Συνολικά: Βελτιωμένη σταθερότητα και επιδόσεις

 • Κεφαλίδα μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Διορθώθηκε ένα σφάλμα που προκαλούσε την ασυνήθιστη αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς σε ορισμένες περιπτώσεις 

 • POP/IMAP προσθήκη σημαίας σε μηνύματα: Διορθώθηκε ένα σφάλμα σε λογαριασμούς POP/IMAP όπου η προσθήκη σημαίας για υπενθύμιση όριζε εσφαλμένα τις ημερομηνίες έναρξης και παράδοσης

 • Αναζήτηση: Διορθώθηκε ένα σφάλμα όπου εμφανιζόταν εσφαλμένα η ετικέτα "από:" κατά την αναζήτηση στον φάκελο "Απεσταλμένα"

 • Αναζήτηση: Βελτιώσεις στο VoiceOver 

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.34 (20012200)

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Αλληλογραφία: Ενημερωμένη και ανανεωμένη κεφαλίδα για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου!

Επιδιορθώσεις:

 • Συνολικά: Βελτιωμένη σταθερότητα και επιδόσεις

 • Συνολικά: Το μέγεθος του κύριου παραθύρου του Outlook μπορεί τώρα να μικρύνει περισσότερο από πριν

 • Ημερολόγιο: Βελτιωμένη περιήγηση με το πληκτρολόγιο μέσα στη λειτουργική μονάδα ημερολογίου

 • Ημερολόγιο: Διορθώθηκαν σφάλματα στη φόρμα σύνθεσης συμβάντος και στο πεδίο τοποθεσίας για να μπορούν οι προσαρμοσμένες θέσεις εισόδου χρήστη να αποθηκεύονται σωστά

 • Ημερολόγιο: Διορθώθηκαν σφάλματα στο πρόγραμμα επεξεργασίας περιοδικότητας σύνθεσης συμβάντος

 • Ημερολόγιο: Οι ετικέτες ζώνης ώρας δεν εξαφανίζονται πλέον όταν αλλάζουν οι ώρες έναρξης ή λήξης κατά τη δημιουργία συμβάντων

 • Ημερολόγιο: Επιδιόρθωση για να εμφανίζονται σωστά οι θέσεις στον βοηθό προγραμματισμού

 • Σύνθεση: Βελτιώσεις για τη σύνθεση της κύλισης κεφαλίδων

 • Λίστα μηνυμάτων: Επιδιόρθωση για κεφαλίδες ομάδας που έλειπαν όταν η λίστα μηνυμάτων βρισκόταν σε φιλτραρισμένη προβολή

 • Κάρτα ατόμου: Επιδιόρθωση για την κάρτα ατόμου που δεν εμφανίζεται σε ορισμένα σενάρια

 • Ομάδες: Εάν κάνετε κλικ σε μια ομάδα, θα εμφανιστεί τώρα η σωστή κάρτα ομάδας

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.34 (20011502)

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Αλληλογραφία: η εμπειρία ένθετης σύνθεσης έχει ενεργοποιηθεί εκ νέου

Επιδιορθώσεις:

 • Αλληλογραφία: το παράθυρο "Σύνθεση μηνύματος" δεν ζητά πλέον να αποθηκεύσετε ή να απορρίψετε ένα πρόχειρο, εάν δεν έχουν γίνει αλλαγές στο πρόχειρο

 • Σκουρόχρωμη λειτουργία: διορθώθηκαν προβλήματα όπου το περιεχόμενο της σκουρόχρωμης λειτουργίας αναβόσβηνε και ορισμένες φορές επανερχόταν σε ανοιχτόχρωμη λειτουργία

 • Λίστα μηνυμάτων: οι κεφαλίδες ομάδας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εμφανίζονται πλέον σωστά ως κεφαλίδες (και όχι ως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

 • Ημερολόγιο: Η επιλογή "Πρόταση για νέα ώρα" θα είναι πλέον κρυφή όταν απενεργοποιείται από τον διοργανωτή της εκδήλωσης

 • Ημερολόγιο: Ο Βοηθός προγραμματισμού θα εμφανίζει πλέον τα δεδομένα διαθεσιμότητας όταν κοιτάζετε αρκετούς μήνες στο μέλλον

 • Ημερολόγιο: πλέον, όταν μια συνάντηση μετατρέπεται σε σύσκεψη, η γραμμή πληροφοριών "Η πρόσκληση εστάλη/δεν εστάλη" θα εμφανίζει το σωστό μήνυμα

 • Ημερολόγιο: διορθώθηκε ένα σφάλμα εφαρμογής κατά την εισαγωγή μιας μη έγκυρης ημερομηνίας στο πεδίο εισαγωγής ημερομηνίας επαναλαμβανόμενου συμβάντος

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.34 (20010802)

Επιδιορθώσεις:

 • Σύνθεση: δεν εμφανίζεται πλέον το μήνυμα "Θέλετε να τερματίσετε αυτό το μήνυμα χωρίς θέμα;"

 • Ημερολόγιο: η ενημέρωση του χρόνου υπενθύμισης για τα υπάρχοντα συμβάντα από "Κανένα" σε "Κατά την έναρξη συμβάντος" λειτουργεί τώρα

 • Ημερολόγιο: ο σωστός χρόνος υπενθύμισης ελέγχεται τώρα στο αναδυόμενο κουμπί υπενθύμισης 

 • Λίστα μηνυμάτων: Το VoiceOver εκφωνεί τώρα την κατάσταση επιλογής των κουμπιών Εστιασμένα και Άλλα για τα Εισερχόμενα  

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά ζητήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.34 (20010602)

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Σύνθεση: προστέθηκε η υποστήριξη Touch Bar για την ένθετη σύνθεση, που παρέχει γρήγορη πρόσβαση σε συνήθεις ενέργειες

Επιδιορθώσεις:

 • Ημερολόγιο: τα κουμπιά για την εναλλαγή προβολών (Αλληλογραφία, Ημερολόγιο κ.λπ.) λειτουργούν τώρα με το πλήκτρο Tab 

 • Λίστα μηνυμάτων: η διαγραφή της τελευταίας συνομιλίας τώρα τοποθετεί την επιλογή στην προηγούμενη συνομιλία

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.34 (20010106)

Επιδιορθώσεις:

 • Συνολικά: Βελτιωμένη σταθερότητα και επιδόσεις

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.33 (19122904)

Επιδιορθώσεις:

 • Σύνθεση: η υπογραφή τώρα εμφανίζεται κατά την εμφάνιση της σύνθεσης σε ξεχωριστό παράθυρο

 • Τρέχον Outlook | Κατηγορίες: τα στοιχεία του φακέλου "Στον υπολογιστή μου" μπορούν τώρα να ταξινομηθούν σωστά  

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.33 (19122502)

Επιδιορθώσεις:

 • Λίστα μηνυμάτων: η προτεραιότητα των μηνυμάτων (χαμηλή ή υψηλή) εμφανίζεται τώρα στη λίστα μηνυμάτων

 • Σύνθεση: τα συνημμένα μπορούν τώρα να διαγραφούν από την επισύναψη χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Backspace

 • Τρέχον Outlook | Εργασίες: οι εργασίες που δημιουργήθηκαν πρόσφατα δεν εμφανίζονται πλέον ως ληξιπρόθεσμες πριν από τον ορισμό της προθεσμίας

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.33 (19121804)

Επιδιορθώσεις:

 • Ημερολόγιο: η ενημέρωση της ημερομηνίας έναρξης μιας επαναλαμβανόμενης σειράς δεν ρυθμίζει πλέον την ημερομηνία λήξης

 • Σύνθεση: Ο συνδυασμός πλήκτρων Command-O μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εμφανίσει τη σύνθεση ανάδυσης σε ξεχωριστό παράθυρο

 • Ημερολόγιο: τα πεδία ζώνης ώρας δεν αποκρύπτονται πλέον μετά την αλλαγή της ημερομηνίας λήξης ενός συμβάντος

 • Τρέχον Outlook | Ημερολόγιο: Το κουμπί "Διαγραφή" στην κορδέλα λειτουργεί πλέον όταν η εστίαση είναι στο σώμα του συμβάντος 

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.33 (19121600)

Επιδιορθώσεις:

 • Πληκτρολόγιο: η συντόμευση για την εντολή "Υπερ-σύνδεση" είναι πλέον Command-K, μετά από εναλλαγή με την εντολή "Συγχρονισμός" (είναι πλέον Control-Command-K)

 • Πληκτρολόγιο: Η συντόμευση F6 για την περιήγηση λειτουργεί πλέον με την προβολή ημερολογίου σε παράθεση

 • Αναζήτηση: οι προτάσεις ατόμων κατά την αναζήτηση στο φάκελο "Απεσταλμένα" εμφανίζονται τώρα ως "Προς:" αντί για "Από:"

 • Ημερολόγιο: τα πεδία ζώνης ώρας δεν αποκρύπτονται πλέον μετά την αλλαγή της ημερομηνίας έναρξης ενός συμβάντος

 • Ημερολόγιο: το πλήκτρο DELETE μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί για τη διαγραφή του συμβάντος από το αναδυόμενο παράθυρο συμβάντος

 • Τρέχον Outlook | Πρόσθετα: Το πρόσθετο "Μεταφραστής" για το Outlook λειτουργεί πλέον σωστά ξανά

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.33 (19121106)

Επιδιορθώσεις:

 • Ημερολόγιο: η ενεργοποίηση του ολοήμερου συμβάντος δεν επαναφέρει πλέον την ημερομηνία έναρξης στην τρέχουσα ημέρα

 • Υπογραφές: το ενημερωμένο όνομα υπογραφής εμφανίζεται πλέον σωστά στο παράθυρο "Επεξεργασία υπογραφής"

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.33 (19120904)

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Τώρα μπορείτε να επεξεργαστείτε το πεδίο "Περιγραφή λογαριασμού" στις "Προτιμήσεις λογαριασμών"

  • #6 ιδέα στην τοποθεσία σχολίων του Outlook για Mac

Επιδιορθώσεις:

 • Σύνθεση: Βελτιωμένη περιήγηση αφήγησης για τη μορφοποίηση της γραμμής εργαλείων κατά τη σύνθεση αλληλογραφίας και συμβάντος

 • Σύνθεση: Η ανίχνευση και η επέκταση της λίστας διανομής τώρα λειτουργούν στη σύνθεση συμβάντων

 • Βοηθός προγραμματισμού: Βελτιωμένη απόδοση για την εμφάνιση πληροφοριών διαθεσιμότητας

 • Ημερολόγιο: Οι συμμετέχοντες σε συσκέψεις εμφανίζονται σωστά κατά το άνοιγμα ενός συμβάντος σε ξεχωριστό παράθυρο

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.33 (19120401) 

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Η επιλογή "Ρύθμιση για την προβολή συνομιλίας" είναι πλέον διαθέσιμη στις προτιμήσεις ανάγνωσης και το επάνω μενού "Προβολή"

  • #11 ιδέα στην τοποθεσία σχολίων του Outlook για Mac

 • Η επιλογή "Εστιασμένα Εισερχόμενα" είναι πλέον διαθέσιμη στις προτιμήσεις ανάγνωσης και το επάνω μενού "Προβολή"

  • #13 ιδέα στη νέα τοποθεσία σχολίων του Outlook για Mac

 • Το εύρος αναζήτησης σε υποφακέλους υποστηρίζεται τώρα για την αναζήτηση στο Outlook

 • Η επιλογή "Εισαγωγή σύνδεσης" υποστηρίζεται τώρα στη γραμμή εργαλείων σύνθεσης αλληλογραφίας και συμβάντος

Επιδιορθώσεις:

 • Σύνθεση: Τα νέα πρόχειρα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορούν τώρα να κατηγοριοποιούνται κατά τη σύνθεση

 • Λίστα μηνυμάτων: Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μπορεί πλέον να διαγραφεί από τον φάκελο "Κάδος"

 • Ημερολόγιο: Βελτιωμένη περιήγηση πληκτρολογίου στην προβολή ημερολογίου με χρήση της συντόμευσης F6 

 • Αναζήτηση: Εμφανίζονται προτάσεις κατά την εκτέλεση μιας αναζήτησης ενώ είστε εκτός σύνδεσης

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.33 (19120200) 

Επιδιορθώσεις:

 • Συνολικά: Βελτιωμένη σταθερότητα και επιδόσεις

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.33 (19112700) 

Επιδιορθώσεις:

 • Συνολικά: Βελτιωμένη σταθερότητα και επιδόσεις

Επιδιορθώσεις (τρέχον Outlook):

 • Αναζήτηση: Οι όροι αναζήτησης επισημαίνονται πλέον στη λίστα μηνυμάτων όταν το παράθυρο ανάγνωσης είναι κάτω ή είναι κρυφό

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.33 (19112500) 

Επιδιορθώσεις:

 • Συνολικά: Βελτιωμένη σταθερότητα και επιδόσεις

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.32 (19112005, 19111901)

Επιδιορθώσεις:

 • Αλληλογραφία: Σταθερή απάντηση, απάντηση σε όλους κα προώθηση για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα αποτελέσματα αναζήτησης

 • Αλληλογραφία: Αποστολή σταθερής ειδοποίησης αλληλογραφίας για αποστολή αργότερα

 • Γενικά: Βελτιωμένο πληκτρολόγιο και περιήγηση VoiceOver 

Επιδιορθώσεις (τρέχον Outlook):

 • Πρόσθετα του Office: Υποστήριξη για ανάθεση εργασιών σε κοινόχρηστους φακέλους

 • Εργασίες: Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν επισημανθεί για παρακολούθηση εμφανίζουν πλέον την ακριβή προθεσμία

 • Αναζήτηση: Το Outlook δεν σταματά να αποκρίνεται πλέον κατά την αποθήκευση ενός έξυπνου φακέλου

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.32 (19111400, 19111100, 19110600)

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Ένθετη σύνθεση: Απάντηση σε μηνύματα χωρίς άνοιγμα νέου παραθύρου σύνθεσης

Επιδιορθώσεις:

 • Αναζήτηση: Προστέθηκαν εικονίδια που έλειπαν στη γραμμή αναζήτησης

 • Αλληλογραφία: Επιδιορθώσεις στις γραμμές πληροφοριών για τα πρόχειρα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για αποστολή αργότερα

 • Αλληλογραφία: Επιδιορθώσεις στις κεφαλίδες λίστας μηνυμάτων

 • Ημερολόγιο: Το κύριο ημερολόγιο επιλέγεται αυτόματα.

 • Γενικά: Βελτιωμένο πληκτρολόγιο και περιήγηση VoiceOver 

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.32 (19110306, 19102902, 19102800)

Επιδιορθώσεις:

 • Γενικά: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα σχετικά με την προσθήκη λογαριασμών IMAP/POP

 • Γενικά: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα σχετικά με τις ειδοποιήσεις στο macOS Catalina

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.31 (19101400)

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Ομάδες του Microsoft 365 στο Outlook για Mac υποστηρίζουν πλέον ετικέτες ταξινόμησης

Επιδιορθώσεις:

 • Συνολικά: Βελτιωμένη σταθερότητα και επιδόσεις

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.31 (19100700)

Επιδιορθώσεις:

 • macOS Catalina: Διορθώθηκε ένα σφάλμα όπου το παράθυρο σύνθεσης αναβοσβήνει κατά την επιλογή του κειμένου για πρώτη φορά 

 • Έλεγχος ταυτότητας: Διορθώθηκε ένα ζήτημα όπου ορισμένοι χρήστες λάμβαναν επανειλημμένα μήνυμα για διαπιστευτήρια 

 • Ημερολόγιο: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου οι υπενθυμίσεις δεν εμφανίζονται για τα επερχόμενα συμβάντα σχετικά με ορισμένα συμβάντα 

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.31 (19093004)

Επιδιορθώσεις:

 • Ημερολόγιο: οι υπενθυμίσεις για συμβάντα σε περιοδική σειρά εμφανίζονται σωστά τώρα

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.30 (19092600)

Επιδιορθώσεις:

 • Ημερολόγιο: τώρα μπορούν να ακυρωθούν συσκέψεις σε κοινόχρηστα ημερολόγια

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.30 (19092400)

Επιδιορθώσεις:

 • Συνημμένα: προεπισκόπηση, άνοιγμα, αποθήκευση και κατάργηση ενεργειών εκτελούνται σωστά πλέον. 

 • Ημερολόγιο: τα κοινόχρηστα ημερολόγια με δικαιώματα, όπως "Δυνατότητα προβολής όταν είμαι απασχολημένος", παραμένουν συνδεδεμένα 

 • Ημερολόγιο: Το κουμπί "Σύσκεψη Teams" δεν εμφανίζεται πλέον όταν το Teams δεν είναι ενεργοποιημένο

 • Αλληλογραφία: Η επιλογή "Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης" βρίσκεται πλέον στην κορυφή του μενού "Εισαγωγή σύνδεσης" στην κορδέλα κατά τη σύνθεση

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.30 (19091800)

Επιδιορθώσεις:

 • Αλληλογραφία: Η συντόμευση συνημμένων (Cmd-E) τώρα λειτουργεί κατά τη σύνταξη (προσθήκη) και την ανάγνωση (λήψη όλων)

 • Αλληλογραφία: H επέκταση της λίστας διανομής (DL) κατά τη σύνταξη τώρα εμφανίζει σωστά τα μέλη στο Προς:/Κοιν.: Πεδίο

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.30 (19091600)

Επιδιορθώσεις:

 • Λογαριασμοί Microsoft 365: διορθώθηκε ένα ζήτημα όπου εμφανίζεται το μήνυμα "Κωδικός πρόσβασης" όταν γίνεται επαναφορά από κατάσταση αναμονής

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.30 (19091202)

Επιδιορθώσεις:

 • Συνολικά: Βελτιωμένη σταθερότητα και επιδόσεις

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.30 (19091000)

Επιδιορθώσεις:

 • Λογαριασμοί Google: διορθώθηκε το πρόβλημα κατά το οποίο εμφανιζόταν το μήνυμα "Αυτός ο λογαριασμός είναι μόνιμα εκτός σύνδεσης" για ορισμένους χρήστες

 • Έξυπνες συνδέσεις: Η επιλογή "Εισαγωγή σύνδεσης" εμφανίζει τώρα δώδεκα πρόσφατα έγγραφα αντί για δεκαπέντε, για να μην κόβεται το κάτω μέρος του μενού σε μικρότερες οθόνες 

 • Ημερολόγιο: Προστέθηκε το μενού "Χρονική κλίμακα" στο μενού "Προβολή" στην κορυφή

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.30 (19090305)

Γνωστά προβλήματα:

 • Λογαριασμοί Google: Εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος "Αυτός ο λογαριασμός είναι μόνιμα εκτός σύνδεσης" για ορισμένους χρήστες

Επιδιορθώσεις:

 • Συνολικά: Βελτιωμένη σταθερότητα και επιδόσεις

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.30 (19090200)

Γνωστά προβλήματα:

 • Λογαριασμοί Google: Εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος "Αυτός ο λογαριασμός είναι μόνιμα εκτός σύνδεσης" για ορισμένους χρήστες

Επιδιορθώσεις:

 • Αλληλογραφία: Βελτιωμένες ανακοινώσεις VoiceOver για τα μπάνερ "Εκκαθάριση εισερχομένων" 

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.29 (19082800)

Γνωστά προβλήματα:

 • Λογαριασμοί Google: Εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος "Αυτός ο λογαριασμός είναι μόνιμα εκτός σύνδεσης" για ορισμένους χρήστες

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Η υποστήριξη της σκοτεινής κατάστασης λειτουργίας στο παράθυρο σύνθεσης είναι πλέον σε κυκλοφορία. Το κουμπί "Εναλλαγή φόντου" συνεχίζει να βρίσκεται σε κατάσταση ανάγνωσης και σύνθεσης των Windows

 • Βελτιωμένη υποστήριξη του VoiceOver στη λίστα μηνυμάτων: 

  • Ανακοινώνεται ο συνολικός αριθμός μηνυμάτων καθώς και η καταμέτρηση των μη αναγνωσμένων μηνυμάτων στην κεφαλίδα της συνομιλίας

  • Πλέον ανακοινώνεται η κατάσταση ανάγνωσης για τα μηνύματα

  • Η θέση μέσα στη συνομιλία πλέον ανακοινώνεται, όπως 3 από 10. 

Επιδιορθώσεις:

 • Συνολικά: Τα μπλε κουμπιά του Outlook έχουν τώρα μαύρο κείμενο αντί για λευκό 

 • Γενικά: Βελτιωμένη συνδεσιμότητα μετά την επαναφορά από την κατάσταση αναμονής

 • Αλληλογραφία: Όταν η συνομιλία έχει πολλά μη αναγνωσμένα μηνύματα, τα μηνύματα πρέπει να επιλέγονται δύο φορές

 • Αλληλογραφία: Διορθώθηκε ένα σφάλμα κατά την αποστολή ενός συμβάντος που δημιουργήθηκε από ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Έκδοση: 16.29 (19082600)

Γνωστά προβλήματα:

 • Λογαριασμοί Google: Εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος "Αυτός ο λογαριασμός είναι μόνιμα εκτός σύνδεσης" για ορισμένους χρήστες

 • Ορισμένα κουμπιά, όπως τα στοιχεία ελέγχου μορφοποίησης και αποστολής, εμφανίζονται με γκρι χρώμα. Επίλυση: κάντε επανεκκίνηση του Outlook

Επιδιορθώσεις:

 • Αλληλογραφία: Το παράθυρο διαλόγου "Έλεγχος ονομάτων" δεν εμφανίζει πλέον κενά αποτελέσματα επαφών

 • Ημερολόγιο: Οι χρόνοι έναρξης και λήξης για ολοήμερα συμβάντα πλέον εμφανίζονται σωστά

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.29 (19082004)

Γνωστά προβλήματα:

 • Λογαριασμοί Google: Εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος "Αυτός ο λογαριασμός είναι μόνιμα εκτός σύνδεσης" για ορισμένους χρήστες

 • Ορισμένα κουμπιά, όπως τα στοιχεία ελέγχου μορφοποίησης και αποστολής, εμφανίζονται με γκρι χρώμα. Επίλυση: κάντε επανεκκίνηση του Outlook

Επιδιορθώσεις:

 • Συνολικά: Βελτιωμένη σταθερότητα και επιδόσεις

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.29 (19081901)

Γνωστά προβλήματα:

 • Λογαριασμοί Google: Εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος "Αυτός ο λογαριασμός είναι μόνιμα εκτός σύνδεσης" για ορισμένους χρήστες

 • Ορισμένα κουμπιά, όπως τα στοιχεία ελέγχου μορφοποίησης και αποστολής, εμφανίζονται με γκρι χρώμα. Επίλυση: κάντε επανεκκίνηση του Outlook

Επιδιορθώσεις:

 • Συνολικά: Βελτιωμένη σταθερότητα και επιδόσεις

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.29 (19081305)

Γνωστά προβλήματα:

 • Λογαριασμοί Google: Εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος "Αυτός ο λογαριασμός είναι μόνιμα εκτός σύνδεσης" για ορισμένους χρήστες

 • Ορισμένα κουμπιά, όπως τα στοιχεία ελέγχου μορφοποίησης και αποστολής, εμφανίζονται με γκρι χρώμα. Επίλυση: κάντε επανεκκίνηση του Outlook

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Η υποστήριξη σκουρόχρωμης λειτουργίας στο παράθυρο σύνταξης είναι εδώ! Αυτή η δυνατότητα θα διατεθεί σταδιακά

Υποστήριξη σκουρόχρωμης λειτουργίας στη Σύνταξη

Επιδιορθώσεις:

 • Αναζήτηση: Η σύνθετη αναζήτηση δεν ανανεώνει πια τα αποτελέσματα μετά την επιλογή ενός στοιχείου

 • Σκουρόχρωμη λειτουργία: Το ημερολόγιο επιστρέφει στην ανοιχτόχρωμη λειτουργία μετά την απενεργοποίηση της σκουρόχρωμης λειτουργίας στο Outlook

 • Επαφές: Διορθώθηκε το σφάλμα κατά το άνοιγμα επαφής από LDAP

 • Αλληλογραφία: Διορθώθηκε ένα σφάλμα κατά την αποστολή ενός συμβάντος που δημιουργήθηκε από ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 • Συνολικά: Διορθώθηκε το σφάλμα κατά το άνοιγμα ή τη δημιουργία ενός συμβάντος μετά τη μετάβαση από την αλληλογραφία στην ενότητα ημερολογίου

Έκδοση: 16.29 (19081200)

Γνωστά προβλήματα:

 • Ορισμένα κουμπιά, όπως τα στοιχεία ελέγχου μορφοποίησης και αποστολής, εμφανίζονται με γκρι χρώμα. Επίλυση: κάντε επανεκκίνηση του Outlook

Επιδιορθώσεις:

 • Συνολικά: Βελτιωμένη σταθερότητα και επιδόσεις

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.28 (19073002)

Γνωστά προβλήματα:

 • Ορισμένα κουμπιά, όπως τα στοιχεία ελέγχου μορφοποίησης και αποστολής, εμφανίζονται με γκρι χρώμα. Επίλυση: κάντε επανεκκίνηση του Outlook

Επιδιορθώσεις:

 • Συνολικά: Βελτιωμένη σταθερότητα και επιδόσεις

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.28 (19072500)

Γνωστά προβλήματα:

 • Ορισμένα κουμπιά, όπως τα στοιχεία ελέγχου μορφοποίησης και αποστολής, εμφανίζονται με γκρι χρώμα.

 • Οι λογαριασμοί του Microsoft 365 ζητούν κωδικούς πρόσβασης κατά την εκκίνηση του Outlook για ορισμένους χρήστες

Επιδιορθώσεις:

 • Teams: Επιδιόρθωση για κείμενο γραμμής πληροφοριών κατά τη δημιουργία σύσκεψης στο Teams

 • Skype για επιχειρήσεις: Η επιλογή "Ορισμός δικαιωμάτων πρόσβασης" δεν καταργεί πλέον το πεδίο "θέση"

 • Αλληλογραφία: Η επιλογή "απάντηση μόνο σε επιλεγμένο κείμενο" είναι πλέον απενεργοποιημένη από προεπιλογή

 • Ημερολόγιο: Επιδιόρθωση για τη μη αυτόματη ενημέρωση του Ημερολογίου

 • Ημερολόγιο: Βελτιώσεις συγχρονισμού για ενημερώσεις Ημερολογίου

 • Πρόσθετα του Office: Τα πρόσθετα δεν εμφανίζονται πλέον για προστατευμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.28 (19072200)

Γνωστά προβλήματα:

 • Ορισμένα κουμπιά, όπως τα στοιχεία ελέγχου μορφοποίησης και αποστολής, εμφανίζονται με γκρι χρώμα.

 • Οι λογαριασμοί του Microsoft 365 ζητούν κωδικούς πρόσβασης κατά την εκκίνηση του Outlook για ορισμένους χρήστες

Επιδιορθώσεις:

 • Συνολικά: Βελτιωμένη σταθερότητα και επιδόσεις

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.28 (19071506)

Γνωστά προβλήματα:

 • Η επιλογή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή εκτέλεσης αναζητήσεων ενδέχεται να προκαλέσει την διακοπή του Outlook σε ορισμένες περιπτώσεις

 • Οι λογαριασμοί του Microsoft 365 ζητούν κωδικούς πρόσβασης κατά την εκκίνηση του Outlook για ορισμένους χρήστες

Επιδιορθώσεις:

 • Συνολικά: Βελτιωμένη σταθερότητα και επιδόσεις

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.28 (19071500)

Γνωστά προβλήματα:

 • Η επιλογή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή εκτέλεσης αναζητήσεων ενδέχεται να προκαλέσει την διακοπή του Outlook σε ορισμένες περιπτώσεις

 • Οι λογαριασμοί του Microsoft 365 ζητούν κωδικούς πρόσβασης κατά την εκκίνηση του Outlook για ορισμένους χρήστες

Επιδιορθώσεις:

 • Αλληλογραφία: τα πιστοποιητικά παραμένουν τώρα αποθηκευμένα στην καρτέλα "Πιστοποιητικά" της επαφής

 • Πλήρης οθόνη: το αναδυόμενο στοιχείο της κάρτας συμβάντος τώρα αποκρίνεται κατά την απάντηση σε ένα συμβάν με σχόλια

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.28 (19071004)

Γνωστά προβλήματα:

 • Η επιλογή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή εκτέλεσης αναζητήσεων ενδέχεται να προκαλέσει την διακοπή του Outlook σε ορισμένες περιπτώσεις

 • Οι λογαριασμοί του Microsoft 365 ζητούν κωδικούς πρόσβασης κατά την εκκίνηση του Outlook για ορισμένους χρήστες

Επιδιορθώσεις:

 • Αλληλογραφία: Το κουμπί "Διαγραφή όλων" και η εντολή μενού δεν αποκρύπτονται πλέον μετά την έξοδο από έναν φάκελο "Ομάδες"

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.28 (19070900)

Γνωστά προβλήματα:

 • Οι λογαριασμοί του Microsoft 365 ζητούν κωδικούς πρόσβασης κατά την εκκίνηση του Outlook για ορισμένους χρήστες

Επιδιορθώσεις:

 • Συνολικά: Βελτιωμένη σταθερότητα και επιδόσεις

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.28 (19070300)

Γνωστά προβλήματα:

 • Οι λογαριασμοί του Microsoft 365 ζητούν κωδικούς πρόσβασης κατά την εκκίνηση του Outlook για ορισμένους χρήστες

Επιδιορθώσεις:

 • Αλληλογραφία: διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο προκλήθηκαν καθυστερήσεις κατά την εναλλαγή μεταξύ μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 • Λογαριασμοί IMAP της Google: διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο Λογαριασμοί Google IMAP αντιμετώπιζαν επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις OAuth

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.27 (19063001)

Γνωστά προβλήματα:

 • Οι λογαριασμοί του Microsoft 365 ζητούν κωδικούς πρόσβασης, κατά την εκκίνηση του Outlook, για ορισμένους χρήστες

Επιδιορθώσεις:

 • Αλληλογραφία: η προεπιλεγμένη ετικέτα ευαισθησίας εφαρμόζεται τώρα όταν απαντάτε σε μη ταξινομημένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 • Ημερολόγιο: Το VoiceOver εκφωνεί πλέον κανονικά τις υπενθυμίσεις συμβάντων ημερολογίου

 • Λογαριασμοί Google: διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο τα μηνύματα εμφανίζονταν ως κενά στο Παράθυρο ανάγνωσης

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.27 (19062615)

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Η υποστήριξη σκουρόχρωμης λειτουργίας για το κύριο σώμα του μηνύματος στο παράθυρο ανάγνωσης είναι εδώ! Ενημερώστε μας αν έχετε σχόλια μέσω της Βοήθειας > Επικοινωνία με την υποστήριξη

Επιδιορθώσεις:

 • Ημερολόγιο: το κουμπί "συμμετοχή" για συγκεκριμένες ηλεκτρονικές συσκέψεις δεν λείπει πλέον από το αναδυόμενο στοιχείο «Συμβάν»

 • Σκοτεινή κατάσταση λειτουργίας: βελτιωμένο κοντράστ για διάφορα μέρη της εφαρμογής Outlook 

 • Λογαριασμοί Microsoft 365: διορθώθηκε ένα ζήτημα όπου εμφανίζεται το μήνυμα "Κωδικός πρόσβασης" κατά την εκκίνηση του Outlook

 • Λογαριασμοί Google: διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο το Outlook αποτυγχάνει να στείλει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υπό ορισμένες συνθήκες

 • Λογαριασμοί POP: διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο το Outlook αποτυγχάνει να λαμβάνει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.27 (19061900)

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Συνεχίζουμε να επεκτείνουμε την εγκατάσταση της λειτουργίας Dark mode για το σώμα του μηνύματος στο παράθυρο ανάγνωσης! Εάν δεν την βλέπετε ακόμα, θα είναι πολύ σύντομα διαθέσιμη.

Fixes:

 • Συνολικά: Βελτιωμένη σταθερότητα και επιδόσεις

 • Εργασίες: διορθώθηκε ένα πρόβλημα στην προβολή "Εργασίες", όπου εμφανίζεται το κείμενο στη θέση των εικονιδίων προτεραιότητας και ολοκλήρωσης εργασιών

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.27 (19061200)

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Έξυπνες συνδέσεις: Εισαγωγή συνδέσεων σε έγγραφα από το OneDrive, το OneDrive για επιχειρήσεις και το SharePoint, με χρήση προεπιλεγμένων δικαιωμάτων μισθωτή

Επιδιορθώσεις:

 • Συνολικά: Βελτιωμένη σταθερότητα και επιδόσεις

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.27 (19060500)

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Η Σκουρόχρωμη λειτουργία για το κύριο σώμα του μηνύματος στο παράθυρο ανάγνωσης είναι εδώ! Αυτή η δυνατότητα είναι σε διαδικασία σταδιακής κυκλοφορίας, επομένως εάν δεν την βλέπετε ακόμα, θα είναι πολύ σύντομα διαθέσιμη

Επιδιορθώσεις:

 • Συνολικά: Βελτιωμένη σταθερότητα και επιδόσεις

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.27 (19052910)

Επιδιορθώσεις:

 • Συνολικά: Βελτιωμένη σταθερότητα και επιδόσεις

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.27 (19052703)

Επιδιορθώσεις:

 • Κοινόχρηστα ημερολόγια: δεν είναι πλέον δυνατή η εμφάνιση διπλότυπων κοινόχρηστων ημερολογίων

 • Λογαριασμοί του Microsoft 365: διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο το Outlook θα εμφάνιζε το παράθυρο διαλόγου εισόδου του Microsoft 365 κατά την επαναφορά από κατάσταση αναστολής λειτουργίας ή τη σύνδεση σε ένα νέο δίκτυο

 • Λογαριασμοί Google: Το Outlook θα επαναλάβει την αποστολή μηνυμάτων όταν παρουσιαστούν συγκεκριμένα σφάλματα, αντί να μετακινηθούν αμέσως στο φάκελο Πρόχειρα

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.26 (19052200)

Επιδιορθώσεις:

 • Ημερολόγιο: το συμβάν κράτησης θέσης που εμφανίζεται τώρα στην πρόσκληση σε σύσκεψη εμφανίζεται στη σωστή ώρα

 • Πρόσθετα: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα στο πρόσθετο του Outlook "Insights" όπου δεν εμφανιζόταν καμία κάρτα.

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.26 (19052000)

Επιδιορθώσεις:

 • Επαφές: η προεπιλεγμένη εφαρμογή άμεσων μηνυμάτων (IM) χρησιμοποιείται τώρα για τα κουμπιά επαφών άμεσων μηνυμάτων και για τα στοιχεία μενού

 • Ημερολόγιο: οι υπενθυμίσεις για ολοήμερα συμβάντα εμφανίζουν τώρα τη σωστή ημερομηνία 

 • Αλληλογραφία: βελτιωμένη απόδοση σύνθεσης (πληκτρολόγηση) μετά την επιλογή του πιστοποιητικού κρυπτογράφησης

 • Εκτύπωση: τα νέα μηνύματα μπορούν τώρα να εκτυπωθούν χωρίς πρώτα να πρέπει να αποθηκευτούν ως πρόχειρα

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.26 (19051513)

Επιδιορθώσεις:

 • Ενοποίηση Teams: οι πληρεξούσιοι μπορούν να δημιουργούν συσκέψεις του Teams για εντολείς με λογαριασμούς Microsoft 365

 • Γενικά: Νέα κύρια παράθυρα μπορούν να ανοίξουν αφού κλείσουν τα κύρια παράθυρα χωρίς να γίνει τερματισμός.

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.26 (19051310)

Επιδιορθώσεις:

 • Κάρτα επαφής: Η επανασχεδιασμένη κάρτα εμφανίζεται τώρα (προηγούμενο γνωστό πρόβλημα)

 • Ημερολόγιο: όταν απαντάτε σε ένα συμβάν με συνημμένα, τα συνημμένα δεν προστίθενται πλέον

 • Ημερολόγιο: όταν απαντάτε σε ένα συμβάν, οι αίθουσες δεν περιλαμβάνονται στη λίστα των παραληπτών

 • Ημερολόγιο: οι ενσωματωμένες εικόνες σε συμβάντα εκτυπώνονται πλέον

 • Λογαριασμοί Google: διορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου ο έλεγχος ταυτότητας αποτύγχανε για ορισμένες διαμορφώσεις

 • Ομάδες: βελτιωμένη περιήγηση VoiceOver στο παράθυρο διαλόγου "Προσθήκη μελών" κατά τη δημιουργία ομάδας

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.26 (19050613)

Γνωστά προβλήματα:

 • Κάρτα επαφής: Εμφανίζεται η τρέχουσα κάρτα παραγωγής αντί για τη νέα κάρτα

Επιδιορθώσεις:

 • Αλληλογραφία: βελτίωση της απόδοσης κατά τη σύνταξη κρυπτογραφημένων μηνυμάτων

 • Αλληλογραφία: υπογεγραμμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Outlook για Mac δεν εμφανίζουν πλέον προειδοποίηση μη έγκυρης υπογραφής

 • Ημερολόγιο: Η συντόμευση πληκτρολογίου F6 εκτελεί με σωστό τρόπο μετάβαση μεταξύ της κορδέλας, της πλαϊνής γραμμής, του ημερολογίου και της γραμμής κατάστασης

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.26 (19043011)

Επιδιορθώσεις:

 • Πλήρης οθόνης: η καρτέλα "Αναζήτηση" της κορδέλας δεν θα εμφανίζεται πλέον κατά το άνοιγμα σε πλήρη οθόνη

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά ζητήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.25 (19042900)

Επιδιορθώσεις:

 • Γενικά: αν κάνετε κλικ στο εικονίδιο Dock ανοίγει νέο κύριο παράθυρο, όταν δεν υπάρχουν ανοιχτά κύρια παράθυρα

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά ζητήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.25 (19042415)

Επιδιορθώσεις:

 • Κάρτα επαφής: η κάρτα δεν εξαφανίζεται πλέον γρήγορα μετά το κλικ κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος ή συμβάντος

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά ζητήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.25 (19042203) 

Επιδιορθώσεις:

 • Συνολικά: Βελτιωμένη σταθερότητα και επιδόσεις

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.25 (19041700) 

Επιδιορθώσεις:

 • Κάρτα επαφής: οι λίστες διανομής (DL) υποστηρίζονται πλέον για το Exchange σε γραμματοκιβώτια εσωτερικής εγκατάστασης

 • Κάρτα επαφής: Τα μέλη και οι κάτοχοι της λίστας διανομής εμφανίζονται πλέον για τις ένθετες λίστες διανομής

 • Αλληλογραφία: η γραμμή προειδοποίησης με το κουμπί "Επαλήθευση διαπιστευτηρίων" δεν θα εμφανίζεται πλέον για τα μηνύματα που προστατεύονται με δικαιώματα όταν ο χρήστης έχει ήδη υποβληθεί σε έλεγχο ταυτότητας

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.25 (19041500) 

Επιδιορθώσεις:

 • Αλληλογραφία: οι φωτογραφίες επαφών εμφανίζονται πλέον για τα γραμματοκιβώτια του Exchange 2013 εσωτερικής εγκατάστασης

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.25 (19041000) 

Επιδιορθώσεις:

 • Ρύθμιση λογαριασμού: οι σωστές πληροφορίες διακομιστή και θύρας ρυθμίζονται όταν εντοπίζεται τύπος λογαριασμού

 • Έξυπνες κάρτες: τα πιστοποιητικά επιλέγονται τώρα στις επιλογές ασφαλείας στο Mojave

 • Αλληλογραφία: Ο φάκελος "Ανεπιθύμητα" έχει μετονομαστεί σε "Ανεπιθύμητη αλληλογραφία" για την καλύτερη στοίχιση σε όλες τις εφαρμογές του Outlook

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.25 (19040800) 

Επιδιορθώσεις:

 • Αλληλογραφία: τα συνημμένα σε ψηφιακά υπογεγραμμένα μηνύματα που αποστέλλονται σε μια ομάδα Microsoft 365 μπορούν τώρα να προβληθούν

 • Ημερολόγιο: τα αρχεία .msg που είναι συνημμένα σε προσκλήσεις σε σύσκεψη δεν εμφανίζονται πλέον ως αρχεία 0 KB

 • Ημερολόγιο: οι συμμετέχοντες μπορούν τώρα να εκτελέσουν ενέργειες ως συμμετέχοντες σε σειρά συσκέψεων από το πλέγμα ημερολογίου

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.25 (19040300) 

Επιδιορθώσεις:

 • Ημερολόγιο: οι σειρές συναντήσεων μπορούν τώρα να διαγραφούν από το αναδυόμενο ημερολόγιο

 • Ημερολόγιο: οι χρόνοι έναρξης και λήξης για ολοήμερα συμβάντα εμφανίζονται σωστά στα αποτελέσματα αναζήτησης

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά ζητήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.25 (19040100) 

Επιδιορθώσεις:

 • Επαφές: η ενημέρωση των γενεθλίων δεν μετακινεί πλέον εσφαλμένα γενέθλια στο διακομιστή

 • Ημερολόγιο: το πλέγμα εμφανίζει σωστή διάρκεια σύσκεψης όταν γίνεται μετάβαση στη θερινή ώρα

 • Ημερολόγιο: τώρα μπορείτε να κάνετε παράβλεψη της τελευταίας υπενθύμισης σε μια σειρά περιοδικών συσκέψεων

 • Ημερολόγιο: οι συνημμένες εικόνες στις προσκλήσεις ημερολογίου δεν καταργούνται πλέον 

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.24 (19032606) 

Επιδιορθώσεις:

 • Κοινόχρηστα ημερολόγια: επιδιόρθωση του προβλήματος όπου καταργούνταν κοινόχρηστα ή εκπροσωπούμενα ημερολόγια. Μάθετε περισσότερα

 • Ημερολόγιο: Το Outlook εμφανίζει τον σωστό λογαριασμό κατά τη δημιουργία συμβάντος από κοινόχρηστο ημερολόγιο

 • Ημερολόγιο: η αναβολή υπενθύμισης του ημερολογίου για μια περιοδική σύσκεψη δεν συνεχίζει πλέον να εμφανίζεται

 • Ημερολόγιο: στο πλέγμα του ημερολογίου εμφανίζεται επιδιόρθωση για διπλότυπα ημερολόγια

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.24 (19032500) 

Γνωστά προβλήματα:

 • Εάν καταργηθεί ένα κοινόχρηστο ημερολόγιο, τα συμβάντα στο ημερολόγιο του κατόχου ενδέχεται να διαγραφούν. Δείτε λεπτομέρειες εδώ.

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Teams: για τους μισθωτές που έχουν ενεργοποιηθεί στο Teams, θα μπορείτε πλέον να βλέπετε πληροφορίες παρουσίας για επαφές κατά τη σύνθεση και ανάγνωση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και εκδηλώσεων

Επιδιορθώσεις:

 • Αλληλογραφία: Οι αναχωρήσεις ξενοδοχείου εμφανίζονται τώρα στις κάρτες σύνοψης κράτησης ταξιδιών

 • Αλληλογραφία: διορθώσεις προσβασιμότητας για περιήγηση μέσω του πληκτρολογίου, κατά την προώθηση ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 • Ημερολόγιο: τώρα προωθούμε σωστά τα γενέθλια μιας επαφής στο Exchange

 • Ημερολόγιο: διορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου τα ημερολόγια δεν επιλέγονταν σωστά

 • Έλεγχος ταυτότητας: τα πιστοποιητικά εμφανίζονται πλέον στην αναπτυσσόμενη λίστα στις προτιμήσεις ασφαλείας λογαριασμού

Έκδοση: 16.24 (19032003) 

Επιδιορθώσεις:

 • Ανατρέξτε στις διορθώσεις που παρατίθενται για την έκδοση της 26ης Μαρτίου 2019: 16.24 (19032500)

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.24 (19031800) 

Επιδιορθώσεις:

 • Αλληλογραφία: Επιδιορθώσεις VoiceOver για την πλοήγηση σε λίστα μηνυμάτων

 • Ομάδες: Επιδιορθώσεις προσβασιμότητας για το παράθυρο διαλόγου “Προσθήκη μελών” κατά τη διάρκεια της δημιουργίας ομάδων

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.24 (19031300) 

Επιδιορθώσεις:

 • Ανατρέξτε στις διορθώσεις που παρατίθενται για την έκδοση της 18ης Μαρτίου 2019: 16.24 (19031800)

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.24 (19031005)

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Ημερολόγιο: Ως συμμετέχων, δεν μπορείτε πλέον να σύρετε μια σύσκεψη σε άλλο σημείο καθώς μόνο ο διοργανωτής της έχει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί τις ώρες του συμβάντος

 • Το Outlook για Mac χρησιμοποιεί τώρα νεότερα ΑΡΙ ασφαλείας για την εύρεση των πιστοποιητικών που είναι διαθέσιμα για χρήση:

  Στιγμιότυπο οθόνης του παραθύρου διαλόγου "CryptoTokenKit"

Επιδιορθώσεις:

 • Ημερολόγιο: Τα εκτυπωμένα στοιχεία ημερολογίου περιλαμβάνουν πλέον τις ώρες έναρξης και λήξης

 • Ημερολόγιο: Μπορείτε τώρα να εισαγάγετε ένα αρχείο ICS σύροντάς το στο πλέγμα του ημερολογίου

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.24 (19030606)

Γνωστά προβλήματα:

 • Ημερολόγιο: κατά τη δημιουργία δύο συμβάντων σε προβολή πλέγματος, ο τίτλος του πρώτου συμβάντος αντικαθίσταται από τον τίτλο του δεύτερου.

Επιδιορθώσεις:

 • Γραμμή κατάστασης: η κατάσταση του συγχρονισμού φακέλων εμφανίζεται για τους φακέλους στα Αγαπημένα 

 • Κάρτα επαφής: η κάρτα εμφανίζεται τώρα με κάθε μονό κλικ ή χτύπημα του πλήκτρου διαστήματος πάνω στην επαφή 

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.24 (19030306)

Γνωστά προβλήματα:

 • Το Cisco WebEx δεν θα λειτουργεί πλέον με το Outlook για Mac, καθώς είναι ασταθές και προκαλεί διακοπές λειτουργίας του Outlook. Εργαζόμαστε μαζί με τη Cisco για να κυκλοφορήσουμε μια νέα έκδοση όσο το δυνατόν πιο σύντομα

 • Υπάρχει ένα γνωστό πρόβλημα που προσπαθούμε να διορθώσουμε, κατά το οποίο ορισμένοι χρήστες δεν είναι δυνατό να μεταβούν στη λειτουργική μονάδα ημερολογίου

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Επανασχεδιασμένη κάρτα επαφής:

  • Υποστήριξη της σκουρόχρωμης λειτουργίας (απαιτείται macOS Mojave)

  • Υποστήριξη λίστας διανομής (DL), συμπεριλαμβανομένης της προβολής μελών και κατόχων DL

  • Η κάρτα εμφανίζεται με απλό κλικ του ποντικιού ή με πάτημα του πλήκτρου διαστήματος μόνο (δεν χρειάζεται κατάδειξη με το ποντίκι)

 • Ασφαλείς συνδέσεις

Επιδιορθώσεις:

 • Ημερολόγιο: οι φωτογραφίες των επαφών δεν λείπουν πλέον από το αναδυόμενο ημερολόγιο

 • Ημερολόγιο: Επιδιορθώσεις στο VoiceOver για την ανακοίνωση πληροφοριών ημερομηνίας/ώρας ενώ διατρέχετε τα συμβάντα ημερολογίου

 • Ημερολόγιο: Όταν χρησιμοποιείτε την προβολή λίστας, με κάθε επανεκκίνηση (ή νέο κύριο παράθυρο), το Outlook επανέρχεται σε προβολή πλέγματος

Έκδοση: 16.24 (190227)

Γνωστά προβλήματα:

 • Η έκδοση Cisco WebEx 39.2 και οι προγενέστερες εκδόσεις δεν θα λειτουργούν με το Outlook για Mac, καθώς αυτές οι παλαιότερες εκδόσεις είναι ασταθείς και μπορεί να προκαλέσουν σφάλμα στο Outlook. Κάντε αναβάθμιση στην τελευταία έκδοση του Cisco WebEx

 • Υπάρχει ένα γνωστό πρόβλημα που προσπαθούμε να διορθώσουμε, κατά το οποίο ορισμένοι χρήστες δεν είναι δυνατό να μεταβούν στη λειτουργική μονάδα ημερολογίου

Επιδιορθώσεις:

 • Ημερολόγιο: επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου, ακόμη και όταν έχουν ενεργοποιηθεί τα επικαλυπτόμενα ημερολόγια, το πλέγμα ημερολογίου εμφανίζει και πάλι τα ημερολόγια σε παράθεση

 • Λογαριασμοί Google: επιδιορθώθηκαν προβλήματα σχετικά με τον έλεγχο ταυτότητας και τη ρύθμιση παραμέτρων νέου λογαριασμού

 • Συνολικά: επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου η πλαϊνή γραμμή (παράθυρο περιήγησης φακέλων) εξαφανίζεται μετά την ενημέρωση του Outlook

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.23 (190220)

Γνωστά προβλήματα:

 • Σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και όταν τα επικαλυπτόμενα ημερολόγια είναι ενεργοποιημένα, το πλέγμα του ημερολογίου εμφανίζει ξανά τα ημερολόγια σε παράθεση

 • Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι χρήστες μπορεί να αντιμετωπίσουν προβλήματα ελέγχου ταυτότητας με τους λογαριασμούς τους Google ή προβλήματα με την προσθήκη λογαριασμού Google Apps

Επιδιορθώσεις:

 • Ημερολόγιο: επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου μια σύσκεψη που ακυρώθηκε εξακολουθεί να εμφανίζεται στο ημερολόγιο του Outlook για Mac

 • Ημερολόγιο: καταργήθηκε η ρύθμιση για εκτύπωση συμβάντων από επιλεγμένες κατηγορίες 

 • Αλληλογραφία: ο επιλογέας αναφορών δεν περικόπτεται πλέον στο δεξιό άκρο της οθόνης σε ορισμένες περιπτώσεις 

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.23 (190212)

Επιδιορθώσεις:

 • Ενσωμάτωση Skype: επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο το εικονίδιο του Skype για επιχειρήσεις έλειπε από την κορδέλα

 • Προσβασιμότητα: επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο η εστίαση του πληκτρολογίου χανόταν μετά τη διαγραφή μιας συνάντησης στο πλέγμα του ημερολογίου

 • Σύνταξη: επιδιορθώθηκε ένα σφάλμα κατά το οποίο εικόνες και στιγμιότυπα οθόνης που είχαν επικολληθεί σε ένα παράθυρο σύνταξης περικόπτονταν

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.23 (190206)

Επιδιορθώσεις:

 • Λογαριασμοί Google: δεν εμφανίζεται πλέον το σφάλμα "Δυστυχώς, δεν ήταν δυνατή η προσθήκη του λογαριασμού σας" κατά την εγκατάσταση

 • Ευαισθησία: εμφανίζεται η σωστή γραμμή πληροφοριών κατά την απάντηση σε ένα προστατευμένο μήνυμα με ετικέτα

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.23 (190203)

Επιδιορθώσεις:

 • Ημερολόγιο: οι ενσωματωμένες εικόνες διατηρούνται κατά την απάντηση σε ένα συμβάν ή κατά τη δημιουργία ενός συμβάντος από ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

 • Σκουρόχρωμη λειτουργία: βελτιωμένη αντίθεση για τις εργάσιμες ώρες και τις μη εργάσιμες ώρες στο πλέγμα ημερολογίου

 • Αλληλογραφία: τα κύρια τμήματα παραθύρου εμφανίζονται πλέον σωστά μετά την εκκίνηση του Outlook

 • Λογαριασμοί Google: δεν λαμβάνονται πλέον μηνύματα "δεν παραδόθηκε" μετά την προσπάθεια αποστολής

 • Ηλεκτρονικές συσκέψεις: το κουμπί σύσκεψης του Skype για επιχειρήσεις δεν είναι πλέον απενεργοποιημένο για τους χρήστες εσωτερικής εγκατάστασης

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.23 (190130)

Επιδιορθώσεις:

 • Αλληλογραφία: εμφανίζεται πλέον η σωστή ημερομηνία παραλαβής για τα μηνύματα σε λογαριασμούς IMAP

 • Εργασίες: όταν δημιουργείτε μια εργασία από ένα μήνυμα, τα συνημμένα διατηρούνται στην εργασία που μόλις δημιουργήσατε

 • Κάρτα επαφής: όταν περνάτε τον δείκτη επάνω από μια κάρτα, θα εμφανίζεται μία μόνο κάρτα επαφής 

 • Λογαριασμοί Google: Το Outlook ζητά πλέον εκ νέου έλεγχο ταυτότητας μετά την αλλαγή του κωδικού πρόσβασης

 • Σκουρόχρωμη λειτουργία: βελτιωμένη αντίθεση για το παράθυρο διαλόγου "Ορισμός δικαιωμάτων πρόσβασης" του Skype για επιχειρήσεις

 • Ομάδες: το κουμπί "Νέα στοιχεία" στην κορδέλα έχει πλέον επιλογή για τη δημιουργία νέας ομάδας

 • Εκτύπωση: το πλέγμα ημερολογίου προσαρμόζεται σωστά όταν επιλεγεί "Συμπερίληψη εργασιών και στοιχείων με σημαία" 

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.22 (190127)

Επιδιορθώσεις:

 • Αλληλογραφία: οι χαρακτήρες ">" δεν αντικαθίστανται πλέον με κενά διαστήματα σε μηνύματα απλού κειμένου

 • Αλληλογραφία: οι μη συμβατοί χαρακτήρες αντικαθίστανται πλέον κατά την αποθήκευση αρχείων .eml

 • Αλληλογραφία: η πλαϊνή γραμμή δεν συμπτύσσεται πλέον μετά την ενημέρωση της εφαρμογής 

 • Ημερολόγιο: η προβολή πλέγματος δεν αλλάζει απροσδόκητα από επικάλυψη σε παράθεση

 • Πρόσθετα: στην προβολή πλήρους οθόνης τα πρόσθετα εμφανίζονται πλέον στην κορδέλα κατά τη σύνταξη

 • Ευαισθησία: Η σύνδεση "Μάθετε περισσότερα" εμφανίζεται τώρα στο επάνω μενού Πρόχειρο > Ευαισθησία (ρυθμίζεται ανά οργανισμό)

 • Λογαριασμοί Google: συγκεκριμένες διευθύνσεις που δεν είναι της μορφής @gmail.com δεν "παγώνουν" πλέον κατά τον έλεγχο ταυτότητας 

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.22 (190123)

Επιδιορθώσεις:

 • Πρόσθετα: Τα πρόσθετα που δεν διαθέτουν περιβάλλον εργασίας χρήστη λειτουργούν σωστά τώρα 

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.22 (190120)

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Εργασίες: υποστηρίζονται πλέον συνημμένα, επισυνάψτε αρχεία από την κορδέλα, από το μενού "Εργασία" ή με μεταφορά και απόθεση

Αποθήκευση συνημμένων

Επιδιορθώσεις:

 • Συνημμένα: η προεπιλεγμένη θέση αποθήκευσης δεν είναι πλέον ο κατάλογος "Outlook Temp" για τα αρχεία του Office που ανοίγονται από το Outlook 

 • Ημερολόγιο: οι υπενθυμίσεις για συμβάντα σε μια σειρά θα δεν αναδύονται ξανά όταν ματαιώνονται ή αναστέλλονται

 • Ημερολόγιο: τα συμβάντα που δημιουργούνται με κλικ του ποντικιού στο πλέγμα έχουν πλέον σωστή ώρα έναρξης και λήξης

 • Ημερολόγιο: μπορούν πλέον να οριστούν κατηγορίες για ένα συμβάν κατά την προβολή του ημερολογίου σε προβολή λίστας

 • Αλληλογραφία: η κατάσταση σύνδεσης του γραμματοκιβωτίου εμφανίζονται τώρα στη γραμμή κατάστασης κατά την προβολή του φακέλου στα "Αγαπημένα"

 • Αλληλογραφία: κατά τη δημιουργία ενός νέου φακέλου "Στον υπολογιστή μου", απαιτείται μοναδικό όνομα για την αποθήκευση

 • Αλληλογραφία: οι φάκελοι μπορούν πλέον να μετακινηθούν μέσα στην ενότητα "Στον υπολογιστή μου"

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.22 (190115)

Επιδιορθώσεις:

 • Συνολικά: Βελτιωμένη σταθερότητα και επιδόσεις

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.22 (190112)

Επιδιορθώσεις:

 • Αλληλογραφία: Οι κατηγορίες εμφανίζονται σωστά για τις συνομιλίες, όταν το παράθυρο ανάγνωσης έχει ρυθμιστεί σε "Κάτω από" ή "Κρυφό"

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά ζητήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.22 (190109)

Επιδιορθώσεις:

 • Ημερολόγιο: Τα συμβάντα δεν σας ζητούν πλέον να αποθηκεύσετε τις αλλαγές όταν κάνετε κλικ στην επιλογή "Αποθήκευση και κλείσιμο" 

 • Ημερολόγιο: Οι προσκλήσεις σε σύσκεψη εμφανίζουν πλέον μόνο την προεπιλεγμένη ζώνη ώρας στην προεπισκόπηση προβολής ημέρας

 • Αλληλογραφία: Οι φάκελοι IMAP εξακολουθούν να συγχρονίζονται μετά την εμφάνιση σφαλμάτων για ορισμένα μεγάλα μηνύματα IMAP 

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά ζητήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.22 (190107)

Επιδιορθώσεις:

 • Αναζήτηση: Οι λέξεις-κλειδιά δεν αντικαθίστανται και δεν καταργούνται πλέον καθώς εισάγονται στο πεδίο αναζήτησης 

 • Ημερολόγιο: Δεν εμφανίζεται πλέον επανειλημμένα το μήνυμα "Δεν είναι δυνατή η λήψη αλληλογραφίας αυτή τη στιγμή" για τα κοινόχρηστα ημερολόγια 

 • Ημερολόγιο: Τα συμβάντα εμφανίζονται σωστά μετά την ακύρωση ή τη μετακίνησή τους

 • Ημερολόγιο: το κουμπί "Σύσκεψη του Teams" τώρα εμφανίζεται όταν η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το UPN δεν συμφωνούν

 • Πλήρης οθόνη: τα ελαχιστοποιημένα μηνύματα μπορούν τώρα να κλείσουν με το κουμπί κλεισίματος στην καρτέλα μηνύματος

 • Σκουρόχρωμη λειτουργία: βελτιωμένο κοντράστ για το στοιχείο ελέγχου επιλογής ημερομηνίας για συμβάντα ημερολογίου

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά ζητήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.22 (190101)

Επιδιορθώσεις:

 • Ημερολόγιο: η δυνατότητα "Ορισμός δικαιωμάτων πρόσβασης" στο Skype για επιχειρήσεις τώρα λειτουργεί μετά τη μετάβαση σε REST

 • Ημερολόγιο: η εκτύπωση ημερολογίου σε προβολή εβδομάδας τώρα εμφανίζει σωστά την προβολή πλέγματος

 • Ημερολόγιο: οι αριθμοί χωρίς χρέωση τώρα εμφανίζονται στις πληροφορίες συσκέψεων στο Teams

 • Σκουρόχρωμη λειτουργία: Διάφορες διορθώσεις σφαλμάτων για τη βελτίωση της αντίθεσης  

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Υποστηρίζεται πλέον ανάθεση για συσκέψεις στο Teams! (αυτό αφορά μόνο διακομιστές Exchange εσωτερικής εγκατάστασης)

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.21 (181219)

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Παροχή δυνατότητας στους χρήστες του macOS Mojave (10.14+) για απενεργοποίηση της Σκουρόχρωμης λειτουργίας στο Outlook

  • Οι χρήστες που έχουν ενεργοποιημένη τη Σκουρόχρωμη λειτουργία στις Προτιμήσεις συστήματος του macOS μπορούν πλέον να την απενεργοποιούν μόνο για το Outlook.

  • Από το μενού, μεταβείτε στις επιλογές Outlook > Προτιμήσεις > Γενικά και δείτε τη νέα επιλογή "Να μην επιτρέπεται αλλαγή της εμφάνισης σε Σκουρόχρωμη λειτουργία".

Τμήμα παραθύρου "Προτιμήσεις του Outlook"

Επιδιορθώσεις:

 • Αλληλογραφία: τώρα αντιγράφεται το μήνυμα κατά τη μεταφορά και απόθεση μηνυμάτων με πατημένο το πλήκτρο Option 

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.21 (181214)

Επιδιορθώσεις:

 • Λογαριασμοί Google: τώρα λειτουργεί η μεταφορά και απόθεση μηνυμάτων

 • Πληκτρολόγιο: το βέλος ταξινόμησης εμφανίζεται τώρα σωστά στη σειρά tab του πληκτρολογίου

 • Ημερολόγιο: επιδιόρθωση ετικετών ζωνών ώρας που εμφανίζονταν λανθασμένα

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά ζητήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.21 (181212)

Επιδιορθώσεις:

 • Συνολικά: Βελτιωμένη σταθερότητα σε macOS Mojave

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά ζητήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.21 (181210)

Επιδιορθώσεις:

 • Ευαισθησία: Οι ετικέτες δεν εμφανίζονται πλέον κατά τη σύνταξη από λογαριασμούς που δεν υποστηρίζουν ετικέτες

 • Ημερολόγιο: Ο προεπιλεγμένος λογαριασμός σας θα εμφανίζεται πλέον στο επάνω μέρος της πλαϊνής γραμμής ημερολογίου

 • Σκουρόχρωμη λειτουργία: Βελτιωμένη αντίθεση για το κουμπί "Εμφάνιση όλων των μηνυμάτων αυτής της συνομιλίας" στο παράθυρο ανάγνωσης

 • Σκουρόχρωμη λειτουργία: τα κουμπιά διαγραφής για την κατάργηση μελών από Ομάδες Microsoft 365 είναι πλέον ορατά (ανοιχτόχρωμη και σκουρόχρωμη)

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά ζητήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.21 (181205)

Επιδιορθώσεις:

 • Ημερολόγιο: Κατά την προσθήκη ή την κατάργηση αιθουσών σε μια υπάρχουσα σύσκεψη, το πεδίο "Θέση" τώρα ενημερώνεται σωστά

 • Αναζήτηση: Το εύρος τώρα ρυθμίζεται από προεπιλογή στο "Τρέχων φάκελ.", όταν το εύρος που είχε χρησιμοποιηθεί προηγουμένως δεν ισχύει για την αναζήτηση

 • Σκουρόχρωμη λειτουργία: Βελτιωμένη αντίθεση στο παράθυρο διαλόγου "Περιοδικότητα" για συμβάντα ημερολογίου και εργασίες

 • Σκουρόχρωμη λειτουργία: Βελτιωμένη αντίθεση στην "Επεξεργασία μηνύματος"

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά ζητήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.21 (181202)

Επιδιορθώσεις:

 • Παρουσία: Η παρουσία της υπηρεσίας IM του Skype για επιχειρήσεις εμφανίζεται τώρα σωστά κατά την προβολή ορισμένων μηνυμάτων

 • Σκουρόχρωμη λειτουργία: Βελτιωμένη αντίθεση για την επισήμανση όρων αναζήτησης

 • Σκουρόχρωμη λειτουργία: Το παράθυρο διαλόγου "Ορισμός δικαιωμάτων πρόσβασης" για τις συσκέψεις στο Skype για επιχειρήσεις τώρα εμφανίζεται σωστά 

 • Σκουρόχρωμη λειτουργία: Τα εικονίδια πτήσης στις κάρτες σύνοψης κρατήσεων ταξιδιών τώρα εμφανίζονται σωστά 

 • Έξυπνοι φάκελοι: Οι εργασίες με προθεσμία για σήμερα τώρα εμφανίζονται στον έξυπνο φάκελο "Παράδοση σήμερα" στην προβολή "Εργασίες"

 • Popover κάρτας εκδήλωσης: Το μέγεθος κειμένου ενημερώνεται σωστά όταν αλλάζει η προτίμηση γραμματοσειράς "Μέγεθος εμφάνισης κειμένου"

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά ζητήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.20 (181125)

Επιδιορθώσεις:

 • Σκουρόχρωμη λειτουργία: Διάφορες διορθώσεις σφαλμάτων για τη βελτίωση της αντίθεσης 

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.20 (181120)

Επιδιορθώσεις:

 • WebEx: Αποκλεισμένες εκδόσεις του WebEx προκαλούν διακοπή της λειτουργίας του Outlook (προηγούμενο γνωστό πρόβλημα)

 • Ημερολόγιο: Επιδιόρθωση μετά την οποία το παράθυρο σύσκεψης δεν εξαφανίζεται όταν κάνετε κλικ στα κουμπιά "Αποδοχή ή Αβέβαιος"

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.20 (181118)

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Αλληλογραφία: προστέθηκε νέα προτίμηση σύνθεσης για την επιλογή "Απάντηση στο επιλεγμένο κείμενο μόνο"

Γνωστά προβλήματα:

 • Οι τελευταίες εκδόσεις του WebEx προκαλούν διακοπή της λειτουργίας του Outlook

Επιδιορθώσεις:

 • Ημερολόγιο: Το κουμπί "Σύσκεψη" του Teams δεν εξαφανίζεται πλέον μετά τη μετακίνηση στο REST (προηγούμενο γνωστό πρόβλημα)

 • Ημερολόγιο: οι απαντήσεις απόρριψης για συσκέψεις σε σειρά τώρα εμφανίζουν ώρα και ημερομηνία της σύσκεψης που απορρίφθηκε

 • Σκουρόχρωμη λειτουργία: τα ολοήμερα συμβάντα που ορίζονται ως "Εκτός γραφείου" τώρα εμφανίζονται σωστά στο ημερολόγιο

 • Σκουρόχρωμη λειτουργία: οι επισημασμένοι όροι αναζήτησης τώρα εμφανίζονται σωστά

 • Σκουρόχρωμη λειτουργία: Οι κάρτες σύνοψης κρατήσεων ταξιδιών με πολλές κρατήσεις τώρα εμφανίζονται σωστά 

Έκδοση: 16.20 (181113)

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Υποστήριξη για τη σκουρόχρωμη λειτουργία για χρήστες σε macOS Mojave (10.14+)

  • Για χρήστες με ενεργοποιημένη τη σκουρόχρωμη λειτουργία, το Outlook τώρα υποστηρίζει τη σκουρόχρωμη λειτουργία.

  • Για να δοκιμάσετε αυτήν τη δυνατότητα, χρησιμοποιήστε τις Προτιμήσεις συστήματος για να αλλάξετε την Εμφάνισή σας σε Σκουρόχρωμη
   Προτιμήσεις - Σκουρόχρωμη λειτουργία

  • Μόλις ενεργοποιηθεί, το Outlook θα μεταβεί σε σκουρόχρωμη λειτουργία, αυτό περιλαμβάνει επίσης τη νέα εικονογραφία
   Σκουρόχρωμη λειτουργία του Outlook

Γνωστά ζητήματα:

 • Οι τελευταίες εκδόσεις του WebEx προκαλούν διακοπή της λειτουργίας του Outlook για Mac

 • Ημερολόγιο: οι χρήστες που έχουν πραγματοποιήσει μετεγκατάσταση στο REST θα χάσουν το κουμπί "Σύσκεψη" του Teams, αν ο μισθωτής TeamsUpgradeMode έχει οριστεί σε "νησίδες"

Επιδιορθώσεις:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.20 (181112)

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Πλέον υποστηρίζεται η εμφάνιση έως 3 ζωνών ώρας στις προβολές ημέρας και εβδομάδας του ημερολογίου

  • Μεταβείτε στις Προτιμήσεις του Outlook και προσθέστε 2η και 3η ζώνη ώρας για να εμφανιστεί στο ημερολόγιο
   Προτιμήσεις ζώνης ώρας

 • Οι κάρτες συμβάντων ημερολογίου τώρα εμφανίζουν την κατάσταση απόκρισης στη σύσκεψη των συμμετεχόντων (μόνο για συνδρομές στο Microsoft 365)
  Παρακολούθηση συμμετεχόντων

Γνωστά ζητήματα:

 • Οι τελευταίες εκδόσεις του WebEx προκαλούν διακοπή της λειτουργίας του Outlook για Mac

Επιδιορθώσεις:

 • Ημερολόγιο: επιδιόρθωση για κάρτες ολοήμερων συμβάντων ταξιδιού, όσον αφορά τη διαμονή και την ενοικίαση αυτοκινήτου 

 • Ημερολόγιο: επιδιόρθωση για ενημέρωση των δικαιωμάτων του οργανισμού για χρήστες που έκαναν μετεγκατάσταση στο REST του Ημερολογίου

Έκδοση: 16.20 (181107)

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Ο συγχρονισμός ημερολογίων μέσω REST έχει πλέον αναπτυχθεί σε όλους τους χρήστες του προγράμματος Insider Fast που χρησιμοποιούν το Exchange Online

Επιδιορθώσεις:

 • Έλεγχος ταυτότητας: επιδιόρθωση για επαναλαμβανόμενα αιτήματα εισαγωγής κωδικού πρόσβασης κατά την επανεκκίνηση του Outlook

 • Ημερολόγιο: επιδιόρθωση για τους χρήστες που έκαναν μετεγκατάσταση στο REST, οι οποίοι τώρα μπορούν να μετακινούν συναντήσεις ανάμεσα στα ημερολόγια 

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.20 (181031)

Γνωστά προβλήματα:

 • Ορισμένοι χρήστες ενδέχεται να λαμβάνουν αιτήματα για κωδικό πρόσβασης κατά την επανεκκίνηση ή στις αναβαθμίσεις

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Επιδιορθώσεις:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.20 (181029)

Επιδιορθώσεις:

 • Γενικά: επιδιόρθωση στοιχείων μενού του Outlook, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις εξαφανίζονταν

 • Ημερολόγιο: επιδιορθώθηκε το πρόβλημα του προεπιλεγμένου ημερολογίου που προκαλούσε ανεπιθύμητη συμπεριφορά για ορισμένους χρήστες

 • Ημερολόγιο: επιδιόρθωση της έλλειψης δυνατότητας πραγματοποίησης συσκέψεων για ορισμένους χρήστες εσωτερικής εγκατάστασης του Skype για επιχειρήσεις 

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά ζητήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.19 (181024)

Γνωστά ζητήματα:

 • Για χρήστες που έχουν κάνει μετεγκατάσταση σε ημερολόγια συγχρονισμού μέσω του πρωτοκόλλου REST:

  • Ορισμένοι χρήστες εσωτερικής εγκατάστασης του Skype για επιχειρήσεις δεν βλέπουν το κουμπί για τον προγραμματισμό ηλεκτρονικών συσκέψεων

  • Για ορισμένους χρήστες, τα προεπιλεγμένα ημερολόγια δεν εμφανίζονται σωστά, γεγονός που προκαλεί μη αναμενόμενη συμπεριφορά των ενεργειών ημερολογίου

Επιδιορθώσεις:

 • Κανόνες: επιδιόρθωση σχετικά με τη μη εμφάνιση φακέλων προορισμού κατά τη δημιουργία των κανόνων "Μετακίνηση σε φάκελο" ή "Αντιγραφή σε φάκελο"

 • Ημερολόγιο: διόρθωση του προβλήματος που δεν επέτρεπε την εύκολη ανάγνωση των συμβάντων ημερολογίου στο macOS Mojave (10.14 και νεότερες εκδόσεις) όταν η εμφάνιση στην ενότητα Προτιμήσεις συστήματος > Γενικά έχει οριστεί σε "Σκουρόχρωμη"

 • Συγχρονισμός σε Λογαριασμούς Google: Το Outlook θα ζητάει ξανά έλεγχο ταυτότητας στην περίπτωση που ο χρήστης αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης Google.

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.19 (181020)

Γνωστά ζητήματα:

 • Ημερολόγιο: Τα συμβάντα στο Ημερολόγιο μπορεί να είναι δύσκολα στην ανάγνωση στο macOS Mojave (έκδοση 10.14 ή νεότερη) όταν η εμφάνιση έχει ρυθμιστεί σε Σκούρο στην ενότητα Προτιμήσεις συστήματος > Γενικό

  • Η επόμενη ενημέρωση θα περιλαμβάνει επιδιόρθωση

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Επιδιορθώσεις:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.19 (181018)

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Το Ημερολόγιο πλέον συγχρονίζεται μέσω REST αντί μέσω των υπηρεσιών Web του Exchange (EWS)

  • Νέο υπόδειγμα κοινής χρήσης ημερολογίου! Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σχετική δημοσίευση ιστολογίου 

  • Για πληροφορίες σχετικά με την κοινή χρήση ημερολογίων στο Outlook, ανατρέξτε σε αυτό το άρθρο 

  • Οι διοργανωτές θα έχουν τώρα τη δυνατότητα να περιορίζουν την προώθηση συσκέψεων

  • Αυτή η δυνατότητα θα κυκλοφορήσει σταδιακά για τους πελάτες μέσα στις επόμενες εβδομάδες

Επιδιορθώσεις:

 • Επιδιορθώσεις σφαλμάτων που αναφέρονται στις σημειώσεις προηγούμενης έκδοσης ως γνωστό θέμα

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.19 (181015)

Γνωστά προβλήματα:

 • Σε ορισμένες περιπτώσεις, το Outlook παρουσιάζει τυχαία σφάλμα. Διερευνούμε την αιτία του σφάλματος και προσπαθούμε να βρούμε μια λύση.

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Βελτιωμένες δυνατότητες διαχείρισης για διαχειριστές:

  • Αποτροπή χρηστών από την προσθήκη λεπτομερειών ηλεκτρονικής σύσκεψης σε εκδηλώσεις

   • Υπόμνημα νέας δυαδικής προτίμησης στον τομέα προτιμήσεων του Outlook: DisableSkypeMeeting 

   • Ορισμός ως υποχρεωτικού στο προφίλ ρύθμισης παραμέτρων για την εμφάνιση ως απενεργοποιημένου στο Outlook

   • Σημείωση: Εξακολουθεί να είναι δυνατή η συμμετοχή σε ηλεκτρονικές συσκέψεις, απλώς δεν προστίθενται σε νέα συμβάντα

Απενεργοποίηση Σύσκεψης Skype στο μενού "Σύσκεψη"

Απενεργοποίηση Σύσκεψης Skype στην κορδέλα "Σύσκεψη"

Επιδιορθώσεις:

 • Κάρτα επαφής: Η επανασχεδιασμένη κάρτα εμφανίζεται τώρα (προηγούμενο γνωστό πρόβλημα)

 • Κάρτα επαφής: Η κάρτα πλέον κλείνει σωστά, όταν εμφανίζεται από μια κάρτα συμβάντος

 • Ο καιρός στο ημερολόγιο: Η τοποθεσία καιρού δεν είναι πλέον κολλημένη στην επιλογή "Αυτόματη ενημέρωση θέσης" 

 • Ημερολόγιο: Η "Πρώτη ημέρα της εβδομάδας" στην ενότητα "Προτιμήσεις του Outlook" > "Ημερολόγιο" δεν ρυθμίζεται πλέον στην Κυριακή

Έκδοση: 16.19 (181010)

Γνωστά προβλήματα:

 • Κάρτα επαφής: Εμφανίζεται η τρέχουσα κάρτα παραγωγής αντί για τη νέα κάρτα

 • Σε ορισμένες περιπτώσεις, το Outlook παρουσιάζει τυχαία σφάλμα. Διερευνούμε την αιτία του σφάλματος και προσπαθούμε να βρούμε μια λύση.

Επιδιορθώσεις:

 • Σύνταξη: Επιδιόρθωση σφάλματος κατά την επικόλληση εικόνων και διευθύνσεων URL στο σώμα ενός μηνύματος, με την επιλογή "Επικόλληση και ταίριασμα στυλ"

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.19 (181007)

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Βελτιωμένες δυνατότητες διαχείρισης για διαχειριστές:

  • Αποτροπή χρηστών από την προσθήκη προσωπικών λογαριασμών στο Outlook

   • Υπόμνημα νέας προτίμησης στον τομέα προτιμήσεων του Outlook: AllowedEmailDomains

   • Προσδιορισμός πίνακα επιτρεπόμενων τομέων με τη χρήση κανονικών παραστάσεων

   • Παράδειγμα εντολής: defaults write com.microsoft.Outlook AllowedEmailDomains -array "'contoso\\.com$'"

   • Αποτροπή προσθήκης προσωπικών λογαριασμών

  • Ορισμός προσαρμοσμένης τοποθεσίας για τον καιρό στο ημερολόγιο

   • Υπόμνημα νέας προτίμησης στον τομέα προτιμήσεων του Outlook: DefaultWeatherLocation

   • Ορισμός τοποθεσίας ως συμβολοσειράς στη μορφή με την οποία εμφανίζεται στην αναζήτηση τοποθεσίας για τον καιρό

   • Παράδειγμα εντολής: defaults write com.microsoft.Outlook DefaultWeatherLocation -string 'San Francisco, CA' 

   • Τοποθεσία για τον καιρό στο ημερολόγιο

  • Αποτροπή χρηστών από τη δημιουργία και επεξεργασία υπογραφών στο Outlook

   • Υπόμνημα νέας δυαδικής προτίμησης στον τομέα προτιμήσεων του Outlook: DisableSignatures

   • Ορισμός ως υποχρεωτικού στο προφίλ ρύθμισης παραμέτρων να εμφανίζεται ως απενεργοποιημένο στο Outlook

   • Απενεργοποίηση υπογραφών

Επιδιορθώσεις:

 • Επαφές: βελτιωμένη διαχείριση φωτογραφιών επαφών που εμφανίζονται στην αλληλογραφία και στο ημερολόγιο

 • Κάρτα επαφής: επιδιόρθωση για να εμφανίζεται η σωστή φωτογραφία επαφής

 • Κανόνες: βελτιωμένη διαχείριση σφαλμάτων για κανόνες με λίστες διανομής που έχουν λήξει.

 • Πρόσθετα: επιδιόρθωση για την επιστροφή των σωστών τύπων παραλήπτη 

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.18 (180926)

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Ετικέτες ευαισθησίας

  • Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τη σύνταξη ενός εγγράφου, κάτω από την καρτέλα "Αρχική σελίδα", τώρα θα βλέπετε ένα κουμπί "Ευαισθησία", εάν συνδέεστε με εταιρικό λογαριασμό του Microsoft 365

  • Εάν ο διαχειριστής έχει ρυθμίσει τις ετικέτες ευαισθησίας για εσάς, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το κουμπί για να εφαρμόσετε μια ετικέτα ευαισθησίας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας

  • Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση εδώ: https://aka.ms/officemipdocs

Επιδιορθώσεις:

 • Αλληλογραφία: οι πληρεξούσιοι δεν βλέπουν πλέον μηνύματα που επισημαίνονται ως ιδιωτικά

 • Αλληλογραφία: Οι ενσωματωμένες εικόνες εμφανίζονται σωστά σε άλλα τελικά σημεία, όπως το Outlook Web Access, το Outlook Mobile κ.λπ.

 • Αλληλογραφία: Η επικόλληση και το ταίριασμα μορφοποίησης διατηρεί κουκκίδες και αρίθμηση

 • Αλληλογραφία: Επιδιορθώθηκε η μαύρη γραμμή στη σύνθεση του σώματος μηνύματος

 • Ημερολόγιο: Η εξαίρεση σε περιοδική σύσκεψη που έχει δημιουργηθεί από πληρεξούσιο πλέον δεν εξαφανίζεται

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.18 (180924)

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Βελτιωμένη πλαϊνή γραμμή ημερολογίου

  • Τώρα έχουμε μια βελτιωμένη πλαϊνή γραμμή για το ημερολόγιο

  • Τα Ημερολόγια ομαδοποιούνται με πιο συγκεκριμένο τρόπο ανά λογαριασμό, έχουμε καταργήσει την ενότητα "Τα ημερολόγιά μου" (επίσης ισχύει και για τις ενότητες "Άτομα", "Εργασίες" και "Σημειώσεις")

  • Η ενότητα "Κατηγορίες" έχει καταργηθεί από τα μεμονωμένα ημερολόγια και εμφανίζεται μόνο στο πλέγμα του ημερολογίου

Βελτιωμένη πλαϊνή γραμμή ημερολογίου

 • Κρυπτογράφηση μηνυμάτων του Office 365

  • Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάτω από την καρτέλα "Επιλογές" θα δείτε τώρα ένα κουμπί Κρυπτογράφηση, το οποίο πλέον υποστηρίζει την Κρυπτογράφηση μηνυμάτων του Office 365, χρησιμοποιώντας την επιλογή μόνο για κρυπτογράφηση.

  • Επίσης συγκεντρώνει και άλλες επιλογές, όπως τα πρότυπα "Χωρίς προώθηση" και "IRM", που προηγουμένως βρίσκονταν στα κουμπιά "Δικαίωμα" και "Ασφάλεια".

Νέα επιλογή κρυπτογράφησης με υποστήριξη για την Κρυπτογράφηση μηνυμάτων του Office 365 και τα πρότυπα "Χωρίς προώθηση" και "IRM"

 • Η επιλογή Υπογραφή είναι πλέον ξεχωριστό κουμπί κάτω από το στοιχείο "Επιλογές" που προηγουμένως ήταν κάτω από το κουμπί "Ασφάλεια"

Η "Υπογραφή" αποτελεί ξεχωριστό κουμπί κάτω από την καρτέλα "Επιλογές"

Επιδιορθώσεις:

 • Κανένα

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.18 (180919)

Επιδιορθώσεις:

 • Κάρτα σύνοψης κρατήσεων ταξιδιών: Η ημερομηνία τσεκ-ιν για ολοήμερα συμβάντα εμφανίζεται σωστά

 • Ημερολόγιο: Τα ολοήμερα συμβάντα σε διαφορετικές ζώνες ώρας εμφανίζονται σωστά

 • Ημερολόγιο: Επιδιόρθωση της επιλογής "Χωρίς προώθηση" για προσκλήσεις σε σύσκεψη

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.18 (180911)

Επιδιορθώσεις:

 • Συνολικά: Βελτιωμένη σταθερότητα σε macOS Mojave

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Κανένα

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.18 (180910)

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Βελτιωμένη δυνατότητα διαμόρφωσης για διαχειριστές:

  Αυτόματη προσθήκη λογαριασμού Microsoft 365 κατά την πρώτη εκκίνηση όταν η διεύθυνση του γραμματοκιβωτίου δεν ταιριάζει με τη διεύθυνση ενεργοποίησης του Office

  • Υπόμνημα νέας προτίμησης στον τομέα προτιμήσεων του Outlook: DefaultEmailAddressOrDomain

  • Ορίσετε την πλήρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τον τομέα ως συμβολοσειρά για προσθήκη στο Outlook

  • Κατά τον καθορισμό ενός τομέα, θα χρησιμοποιηθεί το τοπικό τμήμα της διεύθυνσης ενεργοποίησης στον καθορισμένο τομέα

  • Για παράδειγμα, εάν η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ενεργοποίησης του Office είναι user@contoso.biz, αλλά πρέπει να προστεθεί στο Outlook η διεύθυνση user@contoso.com

  • Παράδειγμα εντολής: defaults write com.microsoft.Outlook DefaultEmailAddressOrDomain -string "contoso.com"

Επιδιορθώσεις:

 • Προσβασιμότητα: Το VoiceOver ανακοινώνει σωστά το όνομα για το κουμπί "ιδιωτική/δημόσια" στο παράθυρο προστασίας προσωπικών δεδομένων του παραθύρου διαλόγου "Δημιουργία ομάδας"

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.18 (180903)

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Βελτιωμένες δυνατότητες διαχείρισης για διαχειριστές:

  • Αποτροπή χρηστών από την εισαγωγή ή εξαγωγή στοιχείων του Outlook

  • Υπόμνημα νέας προτίμησης στον τομέα προτίμησης του Outlook: DisableImport και DisableExport

  • Ορισμός ως υποχρεωτικού στο προφίλ ρύθμισης παραμέτρων για την εμφάνιση ως απενεργοποιημένου στο μενού "Αρχείο" και στην κορδέλα

Απενεργοποιημένα στοιχεία του μενού εισαγωγής / εξαγωγής που χρησιμοποιούν τη νέα δυνατότητα διαχείρισης για διαχειριστές

Απενεργοποιημένα κουμπιά κορδέλας εισαγωγής / εξαγωγής που χρησιμοποιούν τη νέα δυνατότητα διαχείρισης για διαχειριστές

Επιδιορθώσεις:

 • Κάρτα επαφής: Οι λεπτομέρειες του οργανισμού εμφανίζονται σωστά στην κάρτα επαφής (προηγούμενο γνωστό πρόβλημα)

 • Ημερολόγιο: η εκτύπωση ημερολογίου σε macOS Mojave λειτουργεί σωστά

 • Ημερολόγιο: Τα ολοήμερα συμβάντα σε διαφορετικές ζώνες ώρας εμφανίζονται σωστά

 • Αναζήτηση: το εύρος αναζήτησης π.χ. Τρέχων φάκελος, Υποφάκελοι κ.λπ. δεν είναι πλέον απενεργοποιημένο κατά την αναζήτηση

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.18 (180828)

Επιδιορθώσεις:

 • Αναζήτηση: Τα κουμπιά της κορδέλας για τη σύνθετη αναζήτηση δεν απενεργοποιούνται πλέον όταν πραγματοποιείτε αναζήτηση σε όλη την αλληλογραφία

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Δεν υπάρχουν νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες σε αυτή την ενημέρωση

Γνωστά προβλήματα:

 • Κάρτα επαφής: Οι λεπτομέρειες του οργανισμού ενδέχεται να μην εμφανίζονται στην κάρτα επαφής (από την προηγούμενη ενημέρωση)

Έκδοση: 16.18 (180827)

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Βελτιωμένες δυνατότητες διαχείρισης για τους διαχειριστές:

  • Απόκρυψη της φράσης "Γνωρίζατε ότι; Το Outlook υποστηρίζει λογαριασμούς Google, Yahoo! και iCloud." στο παράθυρο διαλόγου επιτυχημένης ρύθμισης λογαριασμού

   • Υπόμνημα νέας προτίμησης: HideCanAddOtherAccountTypesTipText

   • Παράδειγμα εντολής: defaults write com.microsoft.Outlook HideCanAddOtherAccountTypesTipText -bool TRUE

Επιδιορθώσεις:

 • Κάρτα επαφής: Η επανασχεδιασμένη κάρτα εμφανίζεται τώρα (προηγούμενο γνωστό πρόβλημα)

 • Αλληλογραφία: Η λίστα μηνυμάτων δεν εμφανίζει πλέον κενές γραμμές όταν το παράθυρο ανάγνωσης έχει τοποθετηθεί στη δεξιά πλευρά

 • Υπογραφές: Το κλικ σε μια υπερ-σύνδεση στην Προεπισκόπηση υπογραφής ανοίγει πλέον τη σύνδεση σε ένα παράθυρο προγράμματος περιήγησης

 • Πρότυπα: Τα μηνύματα που αποστέλλονται με χρήση ενός προτύπου δεν θα έχει ομαδοποιούνται πλέον στην ίδια συνομιλία 

Γνωστά προβλήματα:

 • Κάρτα επαφής: Οι λεπτομέρειες του οργανισμού ενδέχεται να μην εμφανίζονται στην κάρτα επαφής

Έκδοση: 16.17 (1808122)

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Βελτιωμένη δυνατότητα διαμόρφωσης και διαχείρισης για διαχειριστές:

  • Αυτόματη προσθήκη γραμματοκιβωτίων του Microsoft 365 κατά την πρώτη εκκίνηση

   • Όταν η OfficeAutoSignIn έχει οριστεί στην τιμή TRUE το γραμματοκιβώτιο θα προστίθεται κατά την πρώτη εκκίνηση

  • Επιβολή προτιμήσεων μέσω του προφίλ διαμόρφωσης του macOS

   • Όταν ορίζετε προτιμήσεις ως επιβαλλόμενες, η προτίμηση θα απενεργοποιηθεί και δεν θα είναι δυνατό να αλλάξει

Διαχείριση προτίμησης στο Outlook

Επιδιορθώσεις:

 • Ημερολόγιο: Οι ώρες συμβάντων δεν παρουσιάζουν πλέον απόκλιση κατά μία ώρα μετά την αλλαγή σε θερινή ώρα

 • Αλληλογραφία: Η συντόμευση συνημμένων (Cmd-E) τώρα λειτουργεί κατά τη σύνταξη (προσθήκη) και την ανάγνωση (λήψη όλων)

 • Πλήρης οθόνη: Η απάντηση σε μια σύσκεψη με σχόλια εμφανίζει τώρα το παράθυρο απάντησης σε εστίαση

 • Ομάδες: Το πλαίσιο ελέγχου "Παρακολούθηση στα εισερχόμενα" εμφανίζεται πλέον στην κάρτα ομάδας

 • Υπογραφές: Η επεξεργασία του πλαισίου "Όνομα υπογραφής" στο παράθυρο του προγράμματος επεξεργασίας ενημερώνει τον τίτλο του παραθύρου 

Γνωστά προβλήματα:

 • Κάρτα επαφής: Εμφανίζεται η τρέχουσα κάρτα παραγωγής αντί για την επανασχεδιασμένη κάρτα

Έκδοση: 16.17 (180816)

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Μπορείτε πλέον να δημιουργείτε συσκέψεις του Teams στο Outlook:

Κάντε κλικ στην επιλογή "Σύσκεψη Teams" στην καρτέλα "Διοργανωτής σύσκεψης" για να προσθέσετε τις λεπτομέρειες της σύσκεψης

Κουμπί "Σύσκεψη Teams" στην κορδέλα

Ο σύνδεσμος "Συμμετοχή σε σύσκεψη Microsoft Teams" και οι σχετικές λεπτομέρειες της σύσκεψης θα προστεθούν στο κύριο σώμα του συμβάντος

Σύνδεσμος "Συμμετοχή σε σύσκεψη Microsoft Teams" στο κύριο σώμα του συμβάντος

Αυτή η δυνατότητα κυκλοφορεί σταδιακά για τους συνδρομητές του Microsoft 365, επομένως ενδέχεται να μην μπορείτε να την δείτε αμέσως

Επιδιορθώσεις:

 • Ημερολόγιο: Η ένδειξη της τρέχουσας ώρας δεν επικαλύπτεται πλέον με τις ετικέτες ωρών στο πλέγμα ημερολογίου

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.17 (180813)

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Η εμπειρία αναζήτησης έχει βελτιωθεί για να σας βοηθήσει να βρίσκετε στοιχεία πιο γρήγορα, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

Προβολή ιστορικού αναζήτησης και προτάσεων κατά την είσοδο στο πεδίο αναζήτησης, πριν να πληκτρολογήσετε την αναζήτησή σας

Ιστορικό αναζητήσεων και προτάσεις

Το ιστορικό αναζητήσεων και οι προτάσεις ενημερώνονται καθώς πληκτρολογείτε

Αναζήτηση με πληκτρολόγηση

Νέο κουμπί "Τρέχον γραμματοκιβώτιο" στην καρτέλα "Αναζήτηση" της κορδέλας για αναζήτηση στο επιλεγμένο γραμματοκιβώτιο

Αναζήτηση στο τρέχον γραμματοκιβώτιο

Επιδιορθώσεις:

 • Λίστα στοιχείων: Το δεξί κλικ στην επικεφαλίδα εμφανίζει πλέον το μενού περιβάλλοντος για την επιλογή στηλών

 • Ομάδες: Το κουμπί "Κατάργηση από το ημερολόγιο" δεν εμφανίζεται πλέον για τις συσκέψεις που έχουν ακυρωθεί στους φακέλους των ομάδων

 • Εκτός γραφείου: Οι περιοχές κειμένου έχουν πλέον γκρι φόντο όταν δεν έχουν ενεργοποιηθεί

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.17 (180808)

Επιδιορθώσεις:

 • Έλεγχος ταυτότητας: Βελτιωμένη επικύρωση για την αποφυγή διπλότυπων ταυτοτήτων Kerberos και αχρείαστων προτροπών για διαπιστευτήρια

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Δεν υπάρχουν νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες σε αυτή την ενημέρωση

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.17 (180806)

Επιδιορθώσεις:

 • Κάρτες σύνοψης κρατήσεων ταξιδιών: Το κουμπί "Προβολή στο Ημερολόγιο" λειτουργεί τώρα

 • Ημερολόγιο: Η περιήγηση με το πληκτρολόγιο δεν πραγματοποιεί κύκλους μέσα στην ενότητα "Τα ημερολόγιά μου"

 • Υπογραφές: Το κλικ στην επιλογή "Αποθήκευση" μετά την αποθήκευση μιας νέας υπογραφής δεν εμφανίζει πλέον μήνυμα σφάλματος

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Δεν υπάρχουν νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες σε αυτή την ενημέρωση

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.17 (180802)

Επιδιορθώσεις:

 • Αλληλογραφία: Η ανάπτυξη μιας συνομιλίας στη λίστα μηνυμάτων δεν επιλέγει πλέον τυχαία μηνύματα 

 • Ημερολόγιο: Το Outlook δεν εμφανίζει πλέον μια κενή προβολή ημερολογίου μετά την εκκίνηση

 • Ημερολόγιο: Η αποδοχή μιας σύσκεψης χωρίς απάντηση δεν δημιουργεί πλέον ένα μήνυμα στα "Πρόχειρα"

 • Ηλεκτρονικές συσκέψεις: Ενημερωμένη σύνδεση "Πρώτη ηλεκτρονική σύσκεψη;" στο σώμα της σύσκεψης προς ένα νέο άρθρο της Βοήθειας

 • Υπενθυμίσεις: Το Outlook δεν επιχειρεί πλέον να κλείσει αυτόματα τις υπενθυμίσεις επαναλαμβανόμενων συσκέψεων όταν η υπενθύμιση για το συμβάν και η προηγούμενη εμφάνιση επικαλύπτονται

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Δεν υπάρχουν νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες σε αυτή την ενημέρωση

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.16 (180726)

Επιδιορθώσεις:

 • Έλεγχος ταυτότητας: Το Outlook δεν εμφανίζει πλέον το μήνυμα ότι ο λογαριασμός Kerberos δεν είναι έγκυρος όταν εξαρτάται από μια υπηρεσία παροχής άλλου κατασκευαστή

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Δεν υπάρχουν νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες σε αυτή την ενημέρωση

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.16 (180724) 

Επιδιορθώσεις:

 • Ημερολόγιο: Οι συναντήσεις που δημιουργήθηκαν στο Outlook για Mac συγχρονίζονται πλέον με άλλες εφαρμογές του Outlook

 • Αλληλογραφία: Το VoiceOver ανακοινώνει πλέον την κατάργηση παραληπτών από τα πεδία "Προς", "Κοιν." και "Ιδιαίτ. κοιν."

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Δεν υπάρχουν νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες σε αυτή την ενημέρωση

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.16 (180718) 

Επιδιορθώσεις:

 • Αλληλογραφία: το κουμπί σειράς ταξινόμησης στην κεφαλίδα λίστας μηνυμάτων δεν περικόπτεται πλέον (προηγούμενη γνωστό πρόβλημα)

 • Αλληλογραφία: το μενού περιβάλλοντος δεν μπορεί πλέον να εμφανιστεί στην κεφαλίδα λίστας μηνυμάτων

 • Ομάδες: Το κουμπί "Κατάργηση από το ημερολόγιο" δεν εμφανίζεται πλέον για τις συσκέψεις που έχουν ακυρωθεί στις Ομάδες

 • Υπογραφές: πραγματοποιείται τώρα επεξεργασία του ονόματος υπογραφής απευθείας στο παράθυρο του προγράμματος επεξεργασίας υπογραφής

Όνομα υπογραφής

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Δεν υπάρχουν νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες σε αυτή την ενημέρωση

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.16 (180713) 

Γνωστά προβλήματα:

 • Αλληλογραφία: το κουμπί σειράς ταξινόμησης στην κεφαλίδα λίστας μηνυμάτων περικόπτεται

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Προτιμήσεις: οι πληροφορίες σχετικά με τις Έξυπνες υπηρεσίες του Office περιλαμβάνονται τώρα στις προτιμήσεις "Ασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων"

Επιδιορθώσεις:

 • Λογαριασμοί: η αλλαγή του προεπιλεγμένου λογαριασμού τώρα αλλάζει τους προεπιλεγμένους φακέλους ημερολογίου και επαφών

Έκδοση: 16.16 (180712) 

Επιδιορθώσεις:

 • Οι υπενθυμίσεις εμφανίζονται τώρα για συμβάντα και μηνύματα με σημαία (προηγούμενο γνωστό πρόβλημα)

 • Περιήγηση με το πληκτρολόγιο: η εστίαση τώρα παραμένει στον επιλεγμένο φάκελο, όταν χρησιμοποιείτε πλήκτρα γραμμάτων για τη μετάβαση σε φακέλους

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Δεν υπάρχουν νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες σε αυτή την ενημέρωση

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.16 (180710) 

Γνωστά προβλήματα:

 • Οι υπενθυμίσεις δεν εμφανίζονται για συμβάντα και μηνύματα με σημαία

Επιδιορθώσεις:

 • Κάρτα επαφής: το όνομα της επαφής εμφανίζεται στο παράθυρο ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων κατά το άνοιγμα από την κάρτα επαφής

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Δεν υπάρχουν νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες σε αυτή την ενημέρωση

Έκδοση: 16.16 (180709) 

Επιδιορθώσεις:

 • Λογαριασμοί Google: Δεν είναι δυνατή η αποδοχή ή η απόρριψη συσκέψεων από προσκλήσεις (παλαιότερο γνωστό πρόβλημα)

 • Ηλεκτρονική αρχειοθήκη: Τα γραμματοκιβώτια αρχειοθέτησης τώρα εντοπίζονται σωστά για συγκεκριμένους διακομιστές

 • Αλληλογραφία: Τα μηνύματα πλέον δεν αναπαράγονται κατά τη μετακίνηση μεταξύ των φακέλων σε συγκεκριμένους λογαριασμούς IMAP

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Δεν υπάρχουν νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες σε αυτή την ενημέρωση

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.16 (180705) 

Γνωστά προβλήματα:

 • Λογαριασμοί Google: Δεν είναι δυνατή η αποδοχή ή η απόρριψη συσκέψεων από προσκλήσεις. Επανεκκινήστε την εφαρμογή για επίλυση

Επιδιορθώσεις:

 • Ημερολόγιο: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα που προκαλούσε υψηλή χρήση CPU κατά τον συγχρονισμό με το Exchange 2010

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Δεν υπάρχουν νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες σε αυτή την ενημέρωση

Έκδοση: 16.16 (180702) 

Επιδιορθώσεις:

 • Αλληλογραφία: Η εφαρμογή πλέον δεν παρουσιάζει σφάλμα κατά την επικόλληση περιεχομένου στο παράθυρο σύνταξης (παλιότερο γνωστό πρόβλημα)

 • Αλληλογραφία: Τα συνημμένα τώρα εμφανίζονται σωστά στο λειτουργικό σύστημα Mojave (macOS 10.14 Beta)

 • Αλληλογραφία: Η εφαρμογή δεν παρουσιάζει πλέον σφάλμα κατά την προσθήκη υπενθύμισης σε ένα μήνυμα αλληλογραφίας με συνημμένα

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Δεν υπάρχουν νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες σε αυτή την ενημέρωση

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.16 (180627) 

Γνωστά προβλήματα:

 • Σφάλμα κατά την επικόλληση περιεχομένου στο παράθυρο σύνταξης

Επιδιορθώσεις:

 • Ημερολόγιο: Τα αποτελέσματα αναζήτησης εμφανίζονται σωστά κατά την επιλογή των στοιχείων "Τρέχων φάκελος" και "Όλα τα συμβάντα"

 • Προσβασιμότητα: Βελτιώσεις στο VoiceOver στο παράθυρο "Υπογραφές"

 • Προτιμήσεις: Το κουμπί "Εμφάνιση όλων" εμφανίζεται στη σωστή θέση στις γλώσσες με κατεύθυνση από δεξιά προς τα αριστερά

 • Επιδόσεις: Πιο γρήγορη μετάβαση από τη λειτουργική μονάδα αλληλογραφίας στη λειτουργική μονάδα ημερολογίου

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Δεν υπάρχουν νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες σε αυτή την ενημέρωση

Έκδοση: 16.15 (180620) 

Επιδιορθώσεις:

 • Αλληλογραφία: Επιδιόρθωση για περιστασιακό σφάλμα κατά το άνοιγμα κρυπτογραφημένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με συνημμένα

 • Ημερολόγιο: Διόρθωση για την υποστήριξη του συγχρονισμού της εντολής "Μη αποστολή απάντησης" στον διακομιστή και τη σωστή εμφάνιση της απάντησης συμμετέχοντα σε όλα τα προγράμματα-πελάτες Outlook

 • Προσβασιμότητα: Επιδιορθώσεις για τις εμπειρίες Δημιουργίας ομάδας και διαγραφής επαφών

 • Γενικά: Το Outlook δεν χρησιμοποιεί πλέον GPU υψηλής απόδοσης κατά την εκτέλεσή του

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Δεν υπάρχουν νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες σε αυτή την ενημέρωση

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.15 (180611) 

Επιδιορθώσεις:

 • Ημερολόγιο: Επιδιόρθωση για εσφαλμένη ζώνη ώρας που εμφανίζεται σε συμβάντα ημερολογίου και κάρτες

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Προσθέσαμε τη δυνατότητα διαχείρισης των μελών ομάδας του Microsoft 365 μέσω του μενού περιβάλλοντος δεξιού κλικ. Απλώς κάντε δεξί κλικ σε έναν κόμβο ομάδας και επιλέξτε "Προβολή μελών"

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.15 (180602) 

Επιδιορθώσεις:

 • Προσβασιμότητα: Βελτιώσεις πληκτρολογίου στην προβολή σύνθεσης αλληλογραφίας κατά την αναζήτηση επαφών μέσω του βιβλίου διευθύνσεων

 • Πρόσθετα: Επιδιόρθωση για ένα πρόβλημα φόρτωσης πρόσθετων για στοιχεία αλληλογραφίας κατά το οποίο δεν υπήρχε υποστήριξη επεκτασιμότητας

 • Αλληλογραφία: Επιδιόρθωση για ένα περιστασιακό σφάλμα κατά τη φόρτωση συνημμένων

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Δεν υπάρχουν νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες σε αυτή την ενημέρωση

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.15 (180530) (περιλαμβάνει επιδιορθώσεις που κυκλοφόρησαν στις εκδόσεις 16.15.180528 και 16.15.180523) 

Επιδιορθώσεις:

 • Ομάδες: Επιδιόρθωση για μια διακοπή λειτουργίας της εφαρμογής κατά την προσπάθεια κατάργησης των μελών ομάδων ενώ το Outlook είναι εκτός σύνδεσης

 • Επαφές: Επιδιόρθωση αποτυχίας αποθήκευσης στοιχείων επικοινωνίας σε ορισμένες περιπτώσεις

 • Επαφές: Διόρθωση για ορισμένες ή όλες τις επαφές που εμφανίζονται ως γκρι κύκλοι αντί για avatar ή αρχικά

 • Ημερολόγιο: Επιδιόρθωση για προβλήματα συγχρονισμού, όταν το γραμματοκιβώτιο ενός χρήστη βρίσκεται σε λειτουργία διατήρησης αρχικής έκδοσης / αναμονής λόγω διενέξεων.

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Δεν υπάρχουν νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες σε αυτή την ενημέρωση

Γνωστά προβλήματα:

 • Κανένα

Έκδοση: 16.14 (180520)

Επιδιορθώσεις:

 • Αλληλογραφία: Διορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου δημιουργούνται διπλότυπα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά τη μετακίνησή τους σε διαφορετικό φάκελο, στους λογαριασμούς IMAP

 • Ημερολόγιο: Επιδιόρθωση για εσφαλμένο UX, που εμφανίζεται όταν προσπαθείτε να σύρετε συσκέψεις από έναν λογαριασμό σε έναν άλλο, στην προβολή πλέγματος του ημερολογίου

 • Προσβασιμότητα: Βελτιώσεις στην εστίαση του πληκτρολογίου για κάρτες συμβάντων ημερολογίου

 • Προσβασιμότητα: Βελτιώσεις στο VoiceOver κατά τη διαγραφή των επαφών σας χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Backspace στο παράθυρο σύνθεσης μηνύματος

 • Αλληλογραφία: Επιδιόρθωση για το πρόβλημα αναπήδησης της κεφαλίδας μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά τη χρήση κύλισης με δύο δάχτυλα στο trackpad ή με magic mouse.

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Δεν υπάρχουν νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες σε αυτή την ενημέρωση

Γνωστά προβλήματα:

 • Ένα κουμπί σύσκεψης ομάδων, γκριζαρισμένο και μη λειτουργικό, θα είναι ορατό στην κορδέλα του παραθύρου σύνθεσης σύσκεψης, κατά τη δημιουργία προσκλήσεων σε σύσκεψη. Θα καταργηθεί από την επόμενη έκδοση IF. 

Έκδοση: 16.14 (180513)

Επιδιορθώσεις:

 • Γενικά: Διορθώθηκε το πρόβλημα κατά το οποίο το κείμενο στον πίνακα "Προτιμήσεις" του Outlook δεν εμφανιζόταν ολόκληρο στα αριστερά, όταν η γλώσσα είχε ρυθμιστεί στα Γερμανικά

 • Αλληλογραφία: Πλέον, μπορείτε να μετονομάσετε τις Υπογραφές στο τμήμα παραθύρου "Υπογραφές" χρησιμοποιώντας το πλήκτρο "Return"

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Δεν υπάρχουν νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες σε αυτή την ενημέρωση

Γνωστά προβλήματα:

 • Δεν υπάρχουν γνωστά προβλήματα σε αυτή την ενημέρωση 

Έκδοση: 16.14 (180509)

Επιδιορθώσεις:

 • Αλληλογραφία: Επιδιόρθωση για το στοιχείο μενού "Τακτοποίηση κατά" που έλειπε από το μενού φίλτρων της λίστας μηνυμάτων

 • Αλληλογραφία: Επιδιόρθωση για εσφαλμένη φωτογραφία επαφών στην κεφαλίδα του μηνύματος για σενάρια ανάθεσης

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Δεν υπάρχουν νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες σε αυτή την ενημέρωση

Γνωστά προβλήματα:

 • Δεν υπάρχουν γνωστά προβλήματα σε αυτή την ενημέρωση 

Έκδοση: 16.14 (180507)

Επιδιορθώσεις:

 • Υποστήριξη: Διορθώθηκαν οι ειδοποιήσεις της γραμμής κατάστασης για εισερχόμενα μηνύματα υποστήριξης

 • Προσβασιμότητα: Βελτιώσεις στο VoiceOver για τις υπογραφές  

 • Ημερολόγιο: Επιδιορθώθηκε ένα σφάλμα που σχετιζόταν με το γραφικό στοιχείο καιρού στο πλέγμα ημερολογίου

 • Ημερολόγιο: Επιδιορθώθηκε ένα μακροχρόνιο σφάλμα κατά το οποίο οι κουκκίδες στις προσκλήσεις συσκέψεων μετατρέπονταν στο σύμβολο "?"

 • Αλληλογραφία: Επιδιορθώθηκε ένα σφάλμα κατά το οποίο εμφανιζόταν λάθος ώρα λήψης για απεσταλμένα μηνύματα τα οποία βρίσκονταν στον φάκελο "Πρόχειρα"

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Δεν υπάρχουν νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες σε αυτή την ενημέρωση

Γνωστά προβλήματα:

 • Δεν υπάρχουν γνωστά προβλήματα σε αυτή την ενημέρωση 

Έκδοση: 16.14 (180502)

Επιδιορθώσεις:

 • Αλληλογραφία: επιδιόρθωση του προβλήματος όπου το πρόγραμμα σταματούσε να αποκρίνεται στα Yosemite και El Capitan κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος (γνωστό πρόβλημα από την τελευταία ενημέρωση)

 • Αλληλογραφία: επιδιόρθωση για ένα σποραδικό ζήτημα εσφαλμένης ταξινόμησης στο πεδίο "Από"

 • Προσβασιμότητα: βελτιώσεις στο VoiceOver για το παράθυρο διαλόγου "Περιοδικότητα σύσκεψης"

 • Προσβασιμότητα: βελτιώσεις στο VoiceOver για το παράθυρο διαλόγου "Σύσκεψη Αναζήτηση Αίθουσες"

 • Προσβασιμότητα: βελτιώσεις στο VoiceOver για το παράθυρο διαλόγου "Υπογραφές"

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Δεν υπάρχουν νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες σε αυτή την ενημέρωση

Γνωστά προβλήματα:

 • Δεν υπάρχουν γνωστά προβλήματα σε αυτή την ενημέρωση 

Έκδοση: 16.14 (180430)

Γνωστά προβλήματα:

 • Μερικές φορές το Outlook σταματάει να ανταποκρίνεται στο Yosemite και το El Capitan κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Αλληλογραφία: κινούμενες εικόνες GIF τώρα αποκτούν κίνηση μέσα σε ένα παράθυρο μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Επιδιορθώσεις:

 • Αλληλογραφία: δεν είναι δυνατή η αλλαγή μεγέθους εικόνων, γραφήματος, SmartArt στο παράθυρο του προγράμματος επεξεργασίας (γνωστό πρόβλημα από την τελευταία ενημέρωση)

 • Αλληλογραφία: επιδιόρθωση για ενέργειες ποντικιού βάσει προτεραιότητας που μερικές φορές δεν εμφανίζονται με κατάδειξη του δείκτη του ποντικιού στη λίστα μηνυμάτων

 • Προσβασιμότητα: βελτιώσεις στο VoiceOver και την περιήγηση πληκτρολογίου κατά τη δημιουργία Ομάδων

 • Προσβασιμότητα: Η αποστολή επιλογής μεταγενέστερης ημερομηνίας τώρα είναι προσβάσιμη μέσω του VoiceOver και της περιήγησης πληκτρολογίου

Έκδοση: 16.13 (180422)

Γνωστά προβλήματα:

 • Αλληλογραφία: δεν είναι δυνατή η αλλαγή μεγέθους εικόνων, γραφήματος, SmartArt στο παράθυρο του προγράμματος επεξεργασίας

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Συγχρονισμός: κατά τη λειτουργία με μπαταρία και σε δίκτυο υποδοχής ή κοινής χρήσης σύνδεσης, ο συγχρονισμός θα βελτιστοποιείται για τη διατήρηση των πόρων για τους ειδικούς και αγαπημένους φακέλους

 • Λογαριασμοί: βελτιωμένος Αυτόματος εντοπισμός για τα γραμματοκιβώτια του Microsoft 365 για μεγαλύτερη αξιοπιστία κατά τη ρύθμιση λογαριασμού

Επιδιορθώσεις:

 • Αλληλογραφία: τα πρόχειρα που απορρίπτονται δεν αποθηκεύονται πλέον

 • Ημερολόγιο: η προτεινόμενη ώρα δεν αλλάζει πλέον την αρχική ώρα στην κεφαλίδα μηνύματος

 • Ημερολόγιο: κάνοντας κλικ στον τίτλο του ημερολογίου δεν καταργείται πλέον η επιλογή άλλων επιλεγμένων ημερολογίων

 • Ημερολόγιο: οι αριθμοί των εβδομάδων στην προβολή μήνα ταιριάζουν με το μίνι ημερολόγιο

 • Συνημμένα: τα συνημμένα με συγκεκριμένη μορφή αρχείου αποθηκεύονται σωστά

 • Ανάθεση: επιδιόρθωση για το άνοιγμα κοινόχρηστων ημερολογίων με πλήρη δικαιώματα που επηρεάζει τους χρήστες που χρησιμοποιούν υβριδική ανάθεση

 • Προσβασιμότητα: η ετικέτα ημερομηνίας ανακοινώνεται σωστά με την επιλογή "Αποστολή αργότερα" όταν χρησιμοποιείται το VoiceOver

 • Προσβασιμότητα: η ετικέτα πεδίου "από" κατά τη σύνταξη μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανακοινώνεται σωστά όταν χρησιμοποιείται το VoiceOver

 • Προσθήκη: διορθώνει σφάλμα για τους χρήστες με παλαιότερη έκδοση της προσθήκης "Ζουμ"

Έκδοση: 16.13 (180416)

Επιδιορθώσεις:

 • Αλληλογραφία: Εμφανίζονται ο χώρος αποθήκευσης και τα πρόσθετα

 • Ημερολόγιο: Το VoiceOver λειτουργεί για τον αριθμό εβδομάδας του μίνι ημερολογίου

 • Ημερολόγιο: Η ακύρωση σύσκεψης σε λειτουργία χωρίς σύνδεση πλέον δεν εμφανίζει σφάλμα συγχρονισμού

 • Ομάδες: Η αυτόματη εγγραφή νέων μελών λειτουργεί κανονικά για ομάδες που μόλις δημιουργήθηκαν

 • Εργασίες: Η ημερομηνία υπενθύμισης προσαρμόζεται στις αλλαγές των ημερομηνιών παράδοσης

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Δεν υπάρχουν νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες σε αυτή την ενημέρωση

Γνωστά προβλήματα:

 • Δεν υπάρχουν γνωστά προβλήματα σε αυτή την ενημέρωση 

Έκδοση: 16.13 (180411)

Επιδιορθώσεις:

 • Ημερολόγιο: η μορφοποίηση μιας συνάντησης που έχετε ανοίξει από αρχείο ICS διατηρείται κατά την αποθήκευση

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Δεν υπάρχουν νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες σε αυτή την ενημέρωση

Γνωστά προβλήματα:

 • Πρόσθετα του Office: Το Store και τα πρόσθετα δεν υπάρχουν, θα κυκλοφορήσει επιδιόρθωση στην επόμενη ενημέρωση 

Έκδοση: 16.13 (180409)

Επιδιορθώσεις:

 • Αλληλογραφία: Το VoiceOver διαβάζει σωστά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς εμφανιζόμενο όνομα

 • Αλληλογραφία: Επιδιορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη σύνταξη της αλληλογραφίας

 • Ημερολόγιο: η ζώνη ώρας έναρξης και λήξης εμφανίζεται κατά την εκτύπωση

 • Ημερολόγιο: διορθώθηκε ένα πρόβλημα που υπήρχε κατά την επεξεργασία μιας εμφάνισης για ολοήμερα περιοδικά συμβάντα

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Δεν υπάρχουν νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες σε αυτή την ενημέρωση

Γνωστά προβλήματα:

 • Δεν υπάρχουν γνωστά προβλήματα σε αυτή την ενημέρωση

Έκδοση: 16.13 (180404)

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Ομάδες: Ξεκινάει η σταδιακή κυκλοφορία της προσθήκης ή κατάργησης μελών ομάδας από την κάρτα ομάδας

Προσθήκη ή κατάργηση μελών ομάδας

Επιδιορθώσεις:

 • Ομάδες: Το ενημερωμένο όνομα εμφανίζεται στην Πλαϊνή γραμμή

 • Ανάθεση εργασιών: Η κεφαλίδα αλληλογραφίας τώρα εμφανίζει πληροφορίες συμμετεχόντων σε σύσκεψη που λαμβάνονται από πληρεξούσιο άτομο

 • Αλληλογραφία: Επιδιορθώθηκε σφάλμα κατά το άνοιγμα μηνυμάτων IMAP

Γνωστά προβλήματα:

 • Δεν υπάρχουν γνωστά προβλήματα σε αυτή την ενημέρωση

Έκδοση: 16.13 (180401)

Επιδιορθώσεις:

 • Ημερολόγιο: η ρύθμιση της ανάθεσης εμφανίζει τη σωστή γραμμή πληροφοριών

 • Κοινόχρηστα γραμματοκιβώτια: αυτόματος συγχρονισμός κοινόχρηστων γραμματοκιβωτίων με χρήση της νέας επιλογής στο μενού Λογαριασμός > Για προχωρημένους

Επιλογή αυτόματου συγχρονισμού κοινόχρηστου γραμματοκιβωτίου

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Δεν υπάρχουν νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες σε αυτή την ενημέρωση

Γνωστά προβλήματα:

 • Δεν υπάρχουν γνωστά προβλήματα σε αυτή την ενημέρωση

Έκδοση: 16.13 (180329)

Επιδιορθώσεις:

 • Συσκέψεις: πλέον, οι πληρεξούσιοι μπορούν να προγραμματίσουν ηλεκτρονικές συσκέψεις χρησιμοποιώντας τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των κύριων χρηστών

 • Σύνταξη: Οι γραμματοσειρές Century και Century Gothic είναι πλέον διαθέσιμες

 • Αναζήτηση: κατά την αναζήτηση με βάση την ημερομηνία, πλέον εμφανίζονται αποτελέσματα για τη σωστή ημερομηνία

 • Αλληλογραφία: πλέον, οι ενσωματωμένες εικόνες δεν εμφανίζονται με γκρι χρώμα στη λίστα συνημμένων για τα μηνύματα που δεν έχουν ληφθεί πλήρως

 • Υποστήριξη: πλέον, η εφαρμογή δεν σταματά να αποκρίνεται όταν κάνετε κλικ στην επιλογή "Επικοινωνία με την υποστήριξη" χωρίς να είστε συνδεδεμένοι σε δίκτυο

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Δεν υπάρχουν νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες σε αυτή την ενημέρωση

Γνωστά προβλήματα:

 • Δεν υπάρχουν γνωστά προβλήματα σε αυτή την ενημέρωση

Έκδοση: 16.13 (180327)

Επιδιορθώσεις:

 • Αναζήτηση: πλέον, δεν χρειάζεται να πατήσετε το πλήκτρο "Return" για να εκτελέσετε αναζήτηση, καθώς έγινε επαναφορά της προηγούμενης συμπεριφοράς

 • Mail: πλέον, η εφαρμογή δεν σταματά να αποκρίνεται, όταν προσπαθείτε να ανοίξετε ορισμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απλού κειμένου

 • Mail: πλέον, τα συνημμένα μπορούν να προστεθούν σε απαντήσεις και προωθήσεις που έχουν μετατραπεί από απλό κείμενο σε HTML

 • Ημερολόγιο: Η επιλογή "Κατάργηση από το ημερολόγιο" εμφανίζεται στις προσκλήσεις ακόμη και αν το συμβάν έχει ήδη απορριφθεί

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Δεν υπάρχουν νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες σε αυτή την ενημέρωση

Γνωστά προβλήματα:

 • Δεν υπάρχουν γνωστά προβλήματα σε αυτή την ενημέρωση

Έκδοση: 16.12 (180320)

Επιδιορθώσεις:

 • Βελτιωμένη σταθερότητα και επιδόσεις

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Δεν υπάρχουν νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες σε αυτή την ενημέρωση

Γνωστά προβλήματα:

 • Δεν υπάρχουν γνωστά προβλήματα σε αυτή την ενημέρωση

Έκδοση: 16.12 (180318)

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Βελτιωμένο πρόγραμμα επεξεργασίας υπογραφής: πλέον παρέχεται ένα μεγαλύτερο παράθυρο σύνταξης για τη δημιουργία και την επεξεργασία υπογραφών, το οποίο προσφέρει ένα εύρος επιλογών μορφοποίησης, καθώς και δυνατότητα εισαγωγής εικόνων, εναλλακτικού κειμένου και πινάκων. Μάθετε περισσότερα για το βελτιωμένο πρόγραμμα επεξεργασίας στο άρθρο "Υπογραφές" που είναι δημοσιευμένο στο ιστολόγιο του Outlook

Επιδιορθώσεις:

 • Κανόνες: πλέον, οι κανόνες διακομιστή που περιέχουν σφάλματα επισημαίνονται την πρώτη φορά που εμφανίζονται στη λίστα κανόνων

 • Μενού περιβάλλοντος: πλέον, ο ήχος σφάλματος δεν αναπαράγεται, όταν χρησιμοποιείτε τον συνδυασμό πλήκτρων "Shift-F10" και κάνετε μια επιλογή με το πληκτρολόγιο

 • Φίλτρα: Το υπομενού στο μενού Προβολή στην κορυφή δεν εμφανίζει πλέον διπλότυπες επιλογές φίλτρων

 • Προτιμήσεις: Η επιλογή "Συμπερίληψη Εισερχομένων πληρεξουσίων" περιλαμβάνεται πλέον στις προτιμήσεις ένδειξης μέτρησης στην περιοχή "Ειδοποιήσεις και ήχοι" 

Γνωστά προβλήματα:

 • Δεν υπάρχουν γνωστά προβλήματα σε αυτή την ενημέρωση

Έκδοση: 16.12 (180314)

Επιδιορθώσεις:

 • Πρόγραμμα επεξεργασίας: Πλέον παρέχεται η δυνατότητα "Συμφωνία στυλ πίνακα προορισμού" κατά την επικόλληση πινάκων από το Excel στο Outlook

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Δεν υπάρχουν νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες σε αυτή την ενημέρωση 

Γνωστά προβλήματα:

 • Δεν υπάρχουν γνωστά προβλήματα σε αυτή την ενημέρωση

Έκδοση: 16.12 (180312)

Επιδιορθώσεις:

 • Ημερολόγιο: για τους λογαριασμούς IMAP και POP, οι συσκέψεις που έχουν μετατραπεί από συναντήσεις τώρα αποστέλλονται σωστά

 • Ημερολόγιο: όταν απαντάτε χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα "Να μην αποσταλεί απάντηση", τώρα η απάντηση αποθηκεύεται σωστά

 • Λογαριασμοί Google: η επιλογή φακέλων στη σύνθετη αναζήτηση τώρα αναγράφει φακέλους στους Λογαριασμούς Google

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Υπενθυμίσεις: Πλέον, το Outlook δεν θα εμφανίζει υπενθυμίσεις για προηγούμενες εμφανίσεις επαναλαμβανόμενων συμβάντων που ανήκουν σε σειρά, καθώς και υπενθυμίσεις για ολοκληρωμένα συμβάντα που ανήκουν σε σειρά 

Γνωστά προβλήματα:

 • Δεν υπάρχουν γνωστά προβλήματα σε αυτή την ενημέρωση

Έκδοση: 16.12 (180308)

Επιδιορθώσεις:

 • Πλέον, το κύριο σώμα των μηνυμάτων στο παράθυρο ανάγνωσης εμφανίζεται σωστά στα γραμματοκιβώτια του Exchange εσωτερικής εγκατάστασης, καθώς διορθώσαμε ένα γνωστό πρόβλημα από την τελευταία ενημέρωση

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Δεν υπάρχουν νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες σε αυτή την ενημέρωση

Γνωστά προβλήματα:

 • Δεν υπάρχουν γνωστά προβλήματα σε αυτή την ενημέρωση

Έκδοση: 16.12 (180306)

Γνωστό πρόβλημα:

 • Στα γραμματοκιβώτια του Exchange εσωτερικής εγκατάστασης, το κύριο σώμα των μηνυμάτων στο παράθυρο ανάγνωσης εμφανίζεται κενό. Εργαζόμαστε για να αναπτύξουμε μια επιδιόρθωση για το συγκεκριμένο πρόβλημα  

Επιδιορθώσεις:

 • Ο καιρός στο ημερολόγιο: πλέον, οι τιμές θερμοκρασίας δεν αλλάζουν από βαθμούς Κελσίου σε βαθμούς Φαρενάιτ ή από βαθμούς Φαρενάιτ σε βαθμούς Κελσίου, καθώς επιδιορθώσαμε αυτό το γνωστό πρόβλημα της τελευταίας ενημέρωση

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Δεν υπάρχουν νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες σε αυτή την ενημέρωση

Έκδοση: 16.12 (180305)

Γνωστό πρόβλημα:

 • Ο καιρός στο ημερολόγιο: οι τιμές θερμοκρασίας αλλάζουν από βαθμούς Κελσίου σε βαθμούς Φαρενάιτ ή από βαθμούς Φαρενάιτ σε βαθμούς Κελσίου 

Επιδιορθώσεις:

 • Το κείμενο σε όλη την εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένης της γραμμής κατάστασης και της κεφαλίδας λίστας μηνυμάτων, μετατρέπεται πλέον σωστά στη γλώσσα συστήματος

 • Ημερολόγιο Google: Τα ολοήμερα περιοδικά συμβάντα που έχουν δημιουργηθεί στο Ημερολόγιο Google στο Web εμφανίζονται πλέον σωστά στο ημερολόγιο του Outlook, αντί για τις εσφαλμένα εκτεινόμενες ημέρες

 • Νέα κάρτα επαφής: οι αριθμοί τηλεφώνου που είναι αποθηκευμένοι στην τοπική επαφή εμφανίζονται πλέον μαζί με αριθμούς από τον κατάλογο

 • Νέα κάρτα επαφής: κατά τη δημιουργία ενός μηνύματος ή μιας σύσκεψης, η κάρτα μπορεί πλέον να εμφανίζεται μέσω του πλήκτρου διαστήματος του πληκτρολογίου αφού επιλεγεί η επαφή χρησιμοποιώντας το πλήκτρο βέλους shift

 • Ηλεκτρονική αρχειοθήκη: το πλήθος στοιχείων και μη αναγνωσμένων μηνυμάτων εμφανίζονται πλέον σωστά στη γραμμή κατάστασης για τους φακέλους ηλεκτρονικής αρχειοθήκης

 • Ανάθεση: τα μηνύματα και οι προσκλήσεις σε σύσκεψη που αποστέλλονται από πληρεξούσιους εκ μέρους των κύριων χρηστών εμφανίζουν πλέον τη φωτογραφία επαφής του κύριου χρήστη 

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Δεν υπάρχουν νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες σε αυτή την ενημέρωση

Έκδοση: 16.12 (180227)

Επιδιορθώσεις:

 • Βελτιωμένη σταθερότητα και επιδόσεις

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Δεν υπάρχουν νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες σε αυτή την ενημέρωση

Γνωστά προβλήματα:

 • Δεν υπάρχουν γνωστά προβλήματα σε αυτή την ενημέρωση

Έκδοση: 16.12 (180226)

Επιδιορθώσεις:

 • Ηλεκτρονική αρχειοθήκη: Τώρα, τα μηνύματα και τα συνημμένα συγχρονίζονται σωστά όταν κάνετε κλικ ή αναπτύσσετε τους φακέλους ηλεκτρονικής αρχειοθήκης (συγχρονισμός κατ' απαίτηση), αντί να συγχρονίζονται όλα τα στοιχεία χωρίς πρώτα να γίνεται μετάβαση σε συγκεκριμένους φακέλους

 • Ημερολόγιο Google: Τώρα, οι προσκλήσεις σε σύσκεψη αποστέλλονται σωστά, αντί να μετακινούνται στα Εξερχόμενα με το σφάλμα "παρουσιάστηκε μη αναμενόμενη ημερομηνία"

 • Κανόνες: Τώρα, οι κανόνες του διακομιστή που περιέχουν μη έγκυρες επαφές ή λίστες διανομής που έχουν λήξει επισημαίνονται στη λίστα κανόνων, ώστε να μπορείτε εύκολα να τους διορθώσετε και να τους αποθηκεύσετε ξανά στον διακομιστή

 • Google IMAP: Τώρα, οι υπάρχοντες λογαριασμοί Google που προστίθενται ως IMAP αναβαθμίζονται σωστά από τον Βασικό έλεγχο ταυτότητας στον έλεγχο ταυτότητας OAuth. Μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτή τη δυνατότητα στο άρθρο Έλεγχος ταυτότητας Google που δημοσιεύτηκε στο ιστολόγιο του Outlook

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Δεν υπάρχουν νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες σε αυτή την ενημέρωση

Γνωστά προβλήματα:

 • Δεν υπάρχουν γνωστά προβλήματα σε αυτή την ενημέρωση

Έκδοση: 16.11 (180223)

Επιδιορθώσεις:

 • Ημερολόγιο: τα συμβάντα δεν εμφανίζονται πλέον να έχουν μετακινηθεί κατά μία ώρα κατά την προβολή της εβδομάδας έναρξης ή λήξης της θερινής ώρας

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Δεν υπάρχουν νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες σε αυτή την ενημέρωση

Γνωστά προβλήματα:

 • Δεν υπάρχουν γνωστά προβλήματα σε αυτή την ενημέρωση

Έκδοση: 16.11 (180221)

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Νέα κάρτα συμβάντων ημερολογίου: απλώς κάντε κλικ ή πατήστε το πλήκτρο διαστήματος σε ένα συμβάν, για να προβάλετε λεπτομέρειες και να εκτελέσετε γρήγορες ενέργειες, όπως αποδοχή ή απόρριψη πρόσκλησης, επεξεργασία απάντησης και συμμετοχή σε ηλεκτρονική σύσκεψη. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη νέα κάρτα συμβάντων στο άρθρο "Κάρτα συμβάντων" που είναι δημοσιευμένο στο ιστολόγιο του Outlook.

Επιδιορθώσεις:

 • Δεν υπάρχουν επιδιορθώσεις σε αυτή την ενημέρωση

Γνωστά προβλήματα:

 • Δεν υπάρχουν γνωστά προβλήματα σε αυτή την ενημέρωση

Έκδοση: 16.11 (180220)

Επιδιορθώσεις:

 • Βελτιωμένη εμπειρία για τα Άτομα: όταν δημιουργείτε ένα νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ένα συμβάν και πατήσετε το πλήκτρο Delete αφού κάνετε κλικ σε έναν παραλήπτη για να εμφανίσετε την κάρτα νέας επαφής, ο παραλήπτης καταργείται, χωρίς να χρειάζεται να κλείσετε πρώτα την κάρτα. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την κάρτα νέας επαφής στο άρθρο "Άτομα" που είναι δημοσιευμένο στο ιστολόγιο του Outlook.

 • Εμφάνιση δεύτερης ζώνη ώρας: όταν προσθέτετε μια δεύτερη ζώνη ώρας στο πλέγμα του ημερολογίου, πλέον εμφανίζεται μια ετικέτα για την προεπιλεγμένη ζώνη ώρας. Μάθετε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες ζώνης ώρας στο άρθρο "Ημερολόγιο" που είναι δημοσιευμένο στο ιστολόγιο του Outlook.

 • Ρύθμιση ζώνης ώρας έναρξης και λήξης: κατά τη μεταφορά και απόθεση ή την αλλαγή μεγέθους ενός συμβάντος στο πλέγμα του ημερολογίου, τώρα η ώρα λήξης παραμένει στη ζώνη ώρας που έχει οριστεί

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Δεν υπάρχουν νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες σε αυτή την ενημέρωση

Γνωστά προβλήματα:

 • Δεν υπάρχουν γνωστά προβλήματα σε αυτή την ενημέρωση

Έκδοση: 16.11 (180214)

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Βελτιωμένη εμπειρία για τις Επαφές: η κάρτα επαφής ανασχεδιάστηκε για να είναι σε πρώτο πλάνο τα βασικά στοιχεία των επαφών σας. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε όνομα στα μηνύματα ή τα συμβάντα σας, για να αποκτήσετε πρόσβαση σε διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άμεσων μηνυμάτων, αριθμούς τηλεφώνων και άλλα στοιχεία, όπως το οργανόγραμμα. Απαιτεί ενεργοποίηση μέσω της συνδρομής στο Microsoft 365. Μάθετε περισσότερα στο άρθρο "Άτομα" που είναι δημοσιευμένο στο ιστολόγιο του Outlook 

 • Εμφάνιση δεύτερης ζώνης ώρας: προσθέστε μια δεύτερη ζώνη ώρας στο πλέγμα ημερολογίου, για να βλέπετε εύκολα την τρέχουσα ώρα δίπλα σε μια δεύτερη ζώνη ώρας. Για την εμφάνιση μιας δεύτερης ζώνης ώρας, μεταβείτε στο μενού Προτιμήσεις Outlook > Ημερολόγιο ή στο μενού περιβάλλοντος στο πλέγμα ημερολογίου. Απαιτεί ενεργοποίηση μέσω της συνδρομής στο Microsoft 365. Μάθετε περισσότερα στο άρθρο "Ημερολόγιο" που είναι δημοσιευμένο στο ιστολόγιο του Outlook  

 • Ορισμός ζώνης ώρας έναρξης και λήξης: προγραμματίστε συμβάντα με ώρες έναρξης και λήξης σε διαφορετικές ζώνες ώρας, όπως είναι οι πτήσεις που εκτείνονται σε διαφορετικές ζώνες ώρας. Απλώς ενεργοποιήστε την επιλογή "Ζώνη ώρας" στην Κορδέλα ή στο επάνω μενού "Σύσκεψη", για να δείτε τα αναπτυσσόμενα μενού για τις ζώνες ώρας

 • Προσαρμογή χειρονομίας σάρωσης: επιλέξτε τις ενέργειες των μηνυμάτων όταν κάνετε σάρωση προς τα αριστερά και προς τα δεξιά στο Trackpad της λίστας μηνυμάτων. Στις διαθέσιμες ενέργειες περιλαμβάνονται οι επιλογές Διαγραφή, Αρχειοθέτηση, Σήμανση ως αναγνωσμένου, Σημαία και Καμία, η οποία απενεργοποιεί την κίνηση. Απαιτεί ενεργοποίηση μέσω της συνδρομής στο Microsoft 365. Μάθετε περισσότερα στο άρθρο "Κινήσεις σάρωσης" που είναι δημοσιευμένο στο ιστολόγιο του Outlook 

Επιδιορθώσεις:

 • Σύνταξη: Η προτίμηση αυτόματης διόρθωσης "Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση" θα παραμένει πλέον απενεργοποιημένη μετά την επανεκκίνηση

 • Ημερολόγιο: μπορείτε πλέον να απορρίπτετε προσκλήσεις όταν ο διοργανωτής δεν έχει ζητήσει απάντηση

 • Αναζήτηση: δεν διαγράφονται πλέον τα αποτελέσματα όταν κάνετε κλικ στις επιλογές κριτηρίων αναζήτησης και πιέζετε το return 

 • Ηλεκτρονική αρχειοθήκη: οι παραλήπτες εμφανίζονται πλέον σωστά στην κεφαλίδα για τα μηνύματα στην Ηλεκτρονική αρχειοθήκη

 • Περιήγηση με το πληκτρολόγιο: τώρα μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συντόμευση Shift-F10 για εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος μέσα από την εφαρμογή

Γνωστά προβλήματα:

 • Δεν υπάρχουν γνωστά προβλήματα σε αυτή την ενημέρωση

Έκδοση: 16.11 (180206)

Επιδιορθώσεις:

 • Ομάδες: βελτιώθηκε η προσθήκη ετικετών στους επισκέπτες κατά τη διαδικασία δημιουργίας ομάδας

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Δεν υπάρχουν νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες σε αυτή την ενημέρωση

Γνωστά προβλήματα:

 • Δεν υπάρχουν γνωστά προβλήματα σε αυτή την ενημέρωση

Έκδοση: 16.11 (180205)

Επιδιορθώσεις:

 • Αλληλογραφία: πλέον, τα συνημμένα δεν χάνονται όταν προωθείτε μηνύματα από χρήστες της εφαρμογής Mail της Apple

 • Αλληλογραφία: βελτιωμένη απόδοση τερματισμού εφαρμογής σχετικά με τη ρύθμιση IMAP για την οριστική διαγραφή των μηνυμάτων στον Κάδο κατά τον τερματισμό

 • Αλληλογραφία: πλέον, το παράθυρο δεν επεκτείνεται πέρα από τα όρια της οθόνης όταν αναπτύσσετε την πλήρη λίστα των παραληπτών στην κεφαλίδα του μηνύματος και ο χώρος δεν επαρκεί για την εμφάνιση όλων

 • Ημερολόγιο: επιπλέον στοιχεία μενού για τις ενέργειες "Επόμενη ημέρα/εβδομάδα/μήνας" και "Προηγούμενη ημέρα/εβδομάδα/μήνας" στο μενού "Προβολή" στην κορυφή, τα οποία είναι συνδεδεμένα με υπάρχουσες συντομεύσεις πληκτρολογίου (πλήκτρα Command-Δεξιό βέλος και Command-Αριστερό βέλος αντίστοιχα) 

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Δεν υπάρχουν νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες σε αυτή την ενημέρωση

Γνωστά προβλήματα:

 • Δεν υπάρχουν γνωστά προβλήματα σε αυτή την ενημέρωση

Έκδοση: 16.11 (180130)

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Οι λογαριασμοί Google IMAP πλέον χρησιμοποιούν τη μέθοδο OAuth για τον έλεγχο ταυτότητας κατά την είσοδο μέσω προγράμματος περιήγησης. Ανατρέξτε στη δημοσίευση στο ιστολόγιό μας για περισσότερες λεπτομέρειες. Ορισμένα πλεονεκτήματα είναι τα εξής:

  • Δεν χρειάζεται πλέον να ορίσετε τη ρύθμιση "Να επιτρέπονται οι λιγότερο ασφαλείς εφαρμογές" για τον λογαριασμό

  • Δεν χρειάζεται πλέον κωδικός πρόσβασης εφαρμογής όταν είναι ενεργοποιημένη η επαλήθευση σε 2 βήματα

Επιδιορθώσεις:

 • Αλληλογραφία: το πλήθος καρτών στο εικονίδιο του Outlook στο Dock για τα μη αναγνωσμένα μηνύματα δεν περιλαμβάνει πλέον το πλήθος μη αναγνωσμένων μηνυμάτων από τα γραμματοκιβώτια με ανάθεση

 • Αλληλογραφία: το κύριο παράθυρο δεν επεκτείνεται πλέον πέρα από την εμφανιζόμενη οθόνη κατά τη λήψη ορισμένων απαντήσεων για συσκέψεις

 • Αλληλογραφία: πλέον μπορείτε να κάνετε κύλιση προς τα επάνω και προς τα κάτω κατά την προβολή ορισμένων μηνυμάτων στα οποία η προβολή "κολλούσε"

 • Κανόνες: βελτιωμένος χειρισμός σφαλμάτων κατά τη διαγραφή και την επεξεργασία των κανόνων του διακομιστή

 • Κανόνες: βελτιωμένη μετακίνηση των μηνυμάτων κατά τη δημιουργία κανόνων του διακομιστή μέσω της επιλογής μενού "Μετακίνηση μηνυμάτων..."

Γνωστά προβλήματα:

 • Δεν υπάρχουν γνωστά προβλήματα σε αυτή την ενημέρωση

Έκδοση: 16.10 (180124)

Επιδιορθώσεις:

 • Κανόνες: βελτιωμένη διαχείριση σφαλμάτων κατά την επεξεργασία κανόνων διακομιστή στο Outlook για Windows και ακολούθως σε Mac

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Δεν υπάρχουν νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες σε αυτή την ενημέρωση

Γνωστά προβλήματα:

 • Δεν υπάρχουν γνωστά προβλήματα σε αυτή την ενημέρωση

Έκδοση: 16.10 (180120)

Επιδιορθώσεις:

 • Λογαριασμοί Google: οι παραλήπτες μπορούν πλέον να προβάλλουν κανονικά τα αρχεία που είναι συνημμένα στο Drive File Stream

 • Ανάθεση: τα μηνύματα που αποστέλλονται εκ μέρους των πληρεξούσιων τώρα εμφανίζονται με τη μορφή "[Κύριο] εκ μέρους του [Πληρεξούσιος]"

 • Προσκλήσεις σε σύσκεψη: η προεπισκόπηση ημερολογίου σε πλέγμα στην πρόσκληση δεν εμφανίζεται πλέον παραμορφωμένη

 • Προσκλήσεις σε σύσκεψη: το παράθυρο πλέον κλείνει όταν απαντήσετε σε μια πρόσκληση ως Αποδοχή/Αβέβαιος/Απόρριψη

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Δεν υπάρχουν νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες σε αυτή την ενημέρωση

Γνωστά προβλήματα:

 • Δεν υπάρχουν γνωστά προβλήματα σε αυτή την ενημέρωση

Έκδοση: 16.10 (180114)

Επιδιορθώσεις:

 • Βελτιώσεις σταθερότητας εφαρμογής

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Πλέον υποστηρίζεται η καθολική σύνδεση για τα Πρόσθετα του Office έκδ. 1.6

Γνωστά προβλήματα:

 • Δεν υπάρχουν γνωστά προβλήματα σε αυτή την ενημέρωση

Έκδοση: 16.10 (180109)

Επιδιορθώσεις:

 • Διορθώθηκε το κουμπί "Εμφάνιση απάντησης", το οποίο δεν εμφανιζόταν για ορισμένους τύπους λογαριασμών

 • Διορθώθηκε ένα σφάλμα μετάφρασης στο Ημερολόγιο για τα Φινλανδικά

 • Βελτιώσεις σταθερότητας εφαρμογής

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Τώρα, τα αποτελέσματα αναζήτησης επισημαίνονται στη λίστα μηνυμάτων και στο παράθυρο προεπισκόπησης. Αυτή η δυνατότητα κυκλοφορεί σταδιακά για τα μέλη του προγράμματος Insider Fast. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη δημοσίευση ιστολογίου.

Γνωστά προβλήματα:

 • Δεν υπάρχουν γνωστά προβλήματα σε αυτή την ενημέρωση

Έκδοση: 16.10 (180102)

Επιδιορθώσεις:

 • Βελτιώσεις σταθερότητας εφαρμογής

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Η δυνατότητα δημιουργίας Ομάδων Ομάδες του Microsoft 365 είναι πλέον διαθέσιμη στο πρόγραμμα Insider Fast. Ανατρέξτε σε αυτή την καταχώρηση ιστολογίου

Γνωστά προβλήματα:

 • Στις δομές που δεν είναι στα Αγγλικά, οι ρυθμίσεις ζουμ για νέα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν διατηρούνται μετά την αναβάθμιση

 • Κενή οθόνη ή μήνυμα σφάλματος κατά την προσθήκη ορισμένων λογαριασμών Microsoft 365

 • Προβλήματα με την αποκοπή/επικόλληση κειμένου σε μηνύματα απλού κειμένου, τα οποία συμπτύσσονται σε μία γραμμή

Έκδοση: 16.9 (171226)

Επιδιορθώσεις:

 • Διορθώθηκε ένα σφάλμα κατά το οποίο οι ετικέτες στην Κορδέλα εμφανίζονται στα Αγγλικά σε μη αγγλική έκδοση του Outlook.

 • Διορθώθηκε ένα σφάλμα κατά το οποίο δεν λειτουργεί η επιλογή "Σήμανση όλων ως αναγνωσμένων" όταν κάνετε δεξί κλικ στον αγαπημένο φάκελο εισερχομένων

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Βελτίωση της περιήγησης με πληκτρολόγιο μεταξύ του πλαισίου φακέλων, της λίστας στοιχείων και του πλαισίου προεπισκόπησης στη λειτουργική μονάδα "Αλληλογραφία".

Γνωστά προβλήματα:

 • Δεν υπάρχουν γνωστά προβλήματα σε αυτή την ενημέρωση

Έκδοση: 16.9 (171219)

Επιδιορθώσεις:

 • Διορθώθηκε το πρόβλημα στο οποίο δεν ήταν δυνατό το κλείσιμο των υπενθυμίσεων με τα συμβάντα ημερολογίου στον Λογαριασμό Google

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Δεν υπάρχουν νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες σε αυτή την ενημέρωση

Γνωστά προβλήματα:

 • Οι ετικέτες στην Κορδέλα εμφανίζονται στα Αγγλικά στη μη αγγλική έκδοση του Outlook. Καταβάλλουμε προσπάθειες για να διορθώσουμε αυτό το πρόβλημα τοπικής προσαρμογής και θα διορθωθεί στην επόμενη έκδοση.

Έκδοση: 16.9 (171217)

Επιδιορθώσεις:

 • Διορθώθηκε η μετάφραση της ημερομηνίας στην ενότητα ημερολογίου στα Φινλανδικά

 • Διορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου το συνημμένο καταργείται όταν αλλάζει η διεύθυνση "Από" κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

 • Βελτιώσεις σταθερότητας εφαρμογής

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Βελτιώσεις στην περιήγηση μέσω πληκτρολογίου στο παράθυρο "Αναζήτηση ατόμων" και σύνταξης μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 • Βελτιωμένο μήνυμα σφάλματος όταν εμφανίζονται σφάλματα εκτός σύνδεσης στο Outlook κατά την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με Διαχείριση δικαιωμάτων (RMS και IRM)

Γνωστά προβλήματα:

 • Δεν υπάρχουν γνωστά προβλήματα σε αυτή την ενημέρωση

Έκδοση: 16.9 (171212)

Επιδιορθώσεις:

 • Βελτιωμένη σταθερότητα εφαρμογής

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Η υποστήριξη Πίνακα στη σύνταξη μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει πλέον κυκλοφορήσει στο InsiderFast, ανατρέξτε σε αυτήν τηδημοσίευση ιστολογίου

Γνωστά προβλήματα:

 • Δεν υπάρχουν γνωστά προβλήματα σε αυτή την ενημέρωση

Έκδοση: 16.9 (171210)

Επιδιορθώσεις:

 • Βελτιωμένη σταθερότητα εφαρμογής

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Το παράθυρο πρόσθετου θα εμφανίζεται με συνέπεια στο πλάι κατά την εναλλαγή στην προεπισκόπηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 • Το συμβάν που ακυρώθηκε δεν θα ενεργοποιήσει υπενθυμίσεις

Γνωστά προβλήματα:

 • Δεν υπάρχουν γνωστά προβλήματα σε αυτή την ενημέρωση

Έκδοση: 16.9 (171206)

Επιδιορθώσεις:

 • Διορθώθηκε ένα σφάλμα διακοπής λειτουργίας που παρουσιαζόταν κατά τη φόρτωση μεγάλων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με μορφοποίηση HTML.

 • Διορθώθηκε ένα σφάλμα που παρουσιαζόταν κατά την επιλογή του σωστού λογαριασμού Kerberos για έλεγχο ταυτότητας μέσω Kerberos

 • Διορθώθηκε ένα σφάλμα που παρουσιαζόταν κατά τη δημιουργία διακριτικών για μια λίστα διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (διαχωρισμένων με κόμματα) στο πεδίο "Προς:"

 • Διορθώθηκε ένα σφάλμα κατά το οποίο οι ενσωματωμένες εικόνες εμφανίζονταν ως κενά στην απάντηση ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 • Βελτιωμένη σταθερότητα εφαρμογής

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Νέα και βελτιωμένη ροή ενεργειών ρύθμισης λογαριασμού για λογαριασμούς ΙΜΑΡ ορισμένων πολύ γνωστών τομέων.

 • Βελτιωμένη περιήγηση με το πληκτρολόγιο στα συμβάντα στο πλέγμα Ημερολόγιο όταν έχουν επιλεγεί πολλαπλά ημερολόγια.

 • Βελτιωμένη δημιουργία κωδικού πρόσβασης και τηλεφώνου στο Skype για επιχειρήσεις, για ταχύτερη κλήση.

Γνωστά προβλήματα:

 • Δεν υπάρχουν γνωστά προβλήματα σε αυτή την ενημέρωση

Έκδοση: 16.9 (171129)

Επιδιορθώσεις:

 • Διορθώθηκε ένα σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το κλείσιμο του παραθύρου ημερολογίου μετά την αναζήτηση σε ένα ημερολόγιο.

 • Βελτιωμένη σταθερότητα εφαρμογής

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Δεν υπάρχουν νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες σε αυτή την ενημέρωση

Γνωστά προβλήματα:

 • Εάν σας παρουσιάζεται ένα σφάλμα, αποθηκεύστε τις λεπτομέρειες αντιγράφοντας και αποθηκεύοντας τα αρχεία καταγραφής από την ενότητα "Περισσότερες πληροφορίες" στο παράθυρο "Αναφορά σφάλματος της Microsoft" και αναφέροντας το πρόβλημα μέσω της Επικοινωνίας με την υποστήριξη (Μενού του Outlook > Βοήθεια > Επικοινωνία με την υποστήριξη). Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την εκκίνηση του Outlook, υποβάλετε μια αναφορά μέσω του φόρουμ του προγράμματος Insider.

Έκδοση: 16.8 (171126)

Επιδιορθώσεις:

 • Η λειτουργία "Σήμανση ως ολοκληρωμένου" λειτουργεί πλέον από την κορδέλα, επάνω μενού "Μήνυμα", και από το μενού περιβάλλοντος (διόρθωση γνωστού προβλήματος από την τελευταία ενημέρωση)

 • Είναι πλέον δυνατή η αποστολή μηνυμάτων όταν ένας από τους παραλήπτες είναι μια επαφή που έχει αντιγραφεί από μια λίστα επαφών

 • Το κουμπί "Προβολή στο ημερολόγιο" στη σύνοψη κράτησης ταξιδιού και παράδοσης πακέτου εστιάζει τώρα στο σωστό συμβάν στο ημερολόγιο

 • Όταν χρησιμοποιείτε την εντολή VO-Shift-M του VoiceOver, το μενού περιβάλλοντος για το επιλεγμένο συμβάν εμφανίζεται τώρα στο πλέγμα ημερολογίου

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Δεν υπάρχουν νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες σε αυτή την ενημέρωση

Γνωστά προβλήματα:

 • Δεν υπάρχουν γνωστά προβλήματα σε αυτή την ενημέρωση  

Έκδοση: 16.8 (171114)

Γνωστά προβλήματα:

 • Η εντολή "Σήμανση ως ολοκληρωμένου" δεν λειτουργεί από το μενού περιβάλλοντος της κορδέλας. Ωστόσο, μπορείτε να επισημάνετε στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως ολοκληρωμένα από τα στοιχεία ελέγχου της λίστας μηνυμάτων

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Βελτιώσεις προσβασιμότητας:

  • Το VoiceOver στο πεδίο αναζήτησης ανακοινώνει τώρα τον αριθμό των αποτελεσμάτων αναζήτησης που επιστρέφονται. Επίσης, στη Σύνθετη αναζήτηση, ανακοινώνονται τα κριτήρια αναζήτησης

  • Το VoiceOver στη γραμμή κατάστασης (στο κάτω μέρος) ανακοινώνει τώρα τα σφάλματα συγχρονισμού και τις ειδοποιήσεις υποστήριξης

Επιδιορθώσεις:

 • Βελτιωμένη σταθερότητα εφαρμογής 

Έκδοση: 16.8 (171111)

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Μπάνερ "Μηδέν Εισερχόμενα": Εκκαθαρίστε όλα τα στοιχεία σε έναν φάκελο και θα σας εμφανιστεί ένα φιλικό μήνυμα έμπνευσης

Επιδιορθώσεις:

 • Τα Εισερχόμενα και οι υπόλοιποι φάκελοι πλέον συγχρονίζονται σωστά (επιδιόρθωση ενός γνωστού προβλήματος από την τελευταία ενημέρωση)

 • Όταν πραγματοποιείτε μια αναζήτηση στο ημερολόγιο, η προβολή λίστας πλέον ενημερώνεται σωστά με αποτελέσματα

 • Η προεπισκόπηση μηνυμάτων δεν περικόπτεται πλέον στη λίστα αλληλογραφίας

 • Όταν δημιουργείτε ένα νέο συμβάν στην προβολή "Ημερολόγιο", το συμβάν που μόλις δημιουργήθηκε είναι πλέον επιλεγμένο στο πλέγμα μετά την αποθήκευση/αποστολή

Γνωστά προβλήματα:

 • Δεν υπάρχουν γνωστά προβλήματα σε αυτή την ενημέρωση 

Έκδοση: 16.8 (171107)

Γνωστό πρόβλημα:

 • Σε ορισμένα σενάρια, τα Εισερχόμενα ή άλλοι φάκελοι ενδεχομένως να μην συγχρονίζονται σωστά. Η επιδιόρθωση αναμένεται να κυκλοφορήσει στην επόμενη ενημέρωση. Ως προσωρινή λύση, μπορείτε να διαγράψετε το περιεχόμενο του cache του φακέλου, ώστε να εμφανιστούν τα νέα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Επιδιορθώσεις:

 • Κατά τη σύνταξη, την απάντηση ή την προώθηση ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το κείμενο που πληκτρολογείτε αμέσως μετά το άνοιγμα του παραθύρου πλέον εμφανίζεται σωστά

 • Η αλληλογραφία που αποστέλλετε από λογαριασμούς IMAP εμφανίζεται πλέον στον φάκελο "Απεσταλμένα", στην περιοχή "Όλοι οι λογαριασμοί"

 • Οι φάκελοι στην περιοχή "Όλοι οι λογαριασμοί" πλέον εμφανίζουν αλληλογραφία από κοινόχρηστα γραμματοκιβώτια

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Δεν υπάρχουν νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες σε αυτή την ενημέρωση

Έκδοση: 16.8 (171101)

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Επανάληψη από την κυκλοφορία της 1ης Νοεμβρίου 2017: ενοποίηση με το OneNote: αποστολή αλληλογραφίας και συσκέψεων στο OneNote. Ανατρέξτε στη δημοσίευση του ιστολογίου για λεπτομέρειες (απαιτείται συνδρομή Microsoft 365)

Επιδιορθώσεις:

 • Η πληκτρολόγηση χαρακτήρων με τόνους στο κύριο σώμα της αλληλογραφίας ή κάποιου συμβάντος κατά τη σύνταξη, δεν προκαλεί πλέον την έλλειψη ανταπόκρισης από το Outlook 

 • Τα αιωρούμενα παράθυρα, όπως η αυτόματη καταχώρηση κατά τη σύνταξη, και ο καιρός στο ημερολόγιο, τώρα έχουν πιο σκούρα περιγράμματα κατά τη χρήση της ρύθμισης "Αύξηση κοντράστ" από τις ρυθμίσεις του macOS "Προτιμήσεις συστήματος" > "Προσβασιμότητα" > "Εμφάνιση"

Γνωστά προβλήματα:

 • Δεν υπάρχουν γνωστά προβλήματα σε αυτή την ενημέρωση 

Έκδοση: 16.7 (171029)

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Ενοποίηση με το OneNote: στείλτε αλληλογραφία και συσκέψεις στο OneNote, για να μπορείτε να αρχειοθετείτε και να χρησιμοποιείτε το περιεχόμενό σας στο Outlook όπου και όταν το χρειάζεστε. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην καταχώρηση ιστολογίου (απαιτείται συνδρομή στο Microsoft 365).

Επιδιορθώσεις:

 • Το μέγεθος κειμένου στο σώμα της αλληλογραφίας στο παράθυρο ανάγνωσης δεν εμφανίζεται πλέον μικρότερο ή μεγαλύτερο μετά την εκκίνηση του Outlook

 • Κατά τη δημιουργία ηλεκτρονικής σύσκεψης για ένα συμβάν, οι συνδέσεις "Συμμετοχή μέσω τηλεφώνου" περιλαμβάνουν τώρα κωδικούς πρόσβασης, ώστε να μη χρειάζεται πλέον εισαγωγή με μη αυτόματο τρόπο κατά τη συμμετοχή μέσω τηλεφώνου

 • Οι αριθμοί των εβδομάδων που εμφανίζονται στο πλέγμα του ημερολογίου σε προβολή μήνα και στο μίνι ημερολόγιο στην πλαϊνή γραμμή τώρα συμφωνούν, ακόμη και όταν η προτίμηση "Πρώτη ημέρα της εβδομάδας" στην επιλογή "Outlook" > "Ημερολόγιο" δεν συμφωνεί με την προτίμηση "Πρώτη ημέρα της εβδομάδας" στην επιλογή "Προτιμήσεις συστήματος" > "Γλώσσα και περιοχή"

 • Στη ρύθμιση εκτός γραφείου (ρυθμίσεις αυτόματης απάντησης), η εστίαση του VoiceOver δεν εισάγει πλέον ρυθμίσεις απάντησης για έναν λογαριασμό όταν δεν είναι επιλεγμένη η επιλογή "Αποστολή αυτόματων απαντήσεων για τον λογαριασμό..."

 • Κατά τη δημιουργία ή την προβολή ενός συμβάντος, το άνοιγμα του στοιχείου "Εύρεση αίθουσας" στον Βοηθό προγραμματισμού δεν επιστρέφει στην προβολή "Συνάντηση" (κεφαλίδα και σώμα συμβάντος)

 • Οι ομάδες τώρα εμφανίζονται ανάμεσα στους φακέλους "Απεσταλμένα" και "Κάδος απορριμάτων" στην Πλαϊνή γραμμή αλληλογραφίας (λογαριασμοί του Microsoft 365 με Ομάδες)

Γνωστά προβλήματα:

 • Δεν υπάρχουν γνωστά προβλήματα σε αυτή την ενημέρωση 

Έκδοση: 16.7 (171020)

Επιδιορθώσεις:

 • Το Outlook πλέον δεν παρουσιάζει σφάλμα κατά την απάντηση ή προώθηση αλληλογραφίας που περιέχει ενσωματωμένες εικόνες που λείπουν (εμφανίζονται ως "?" στο κύριο σώμα της αλληλογραφίας)

 • Όταν ανοίγετε ένα νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ένα παράθυρο σύνταξης συμβάντος, η εστίαση τώρα τοποθετείται στο πεδίο "Προς:" αντί για το σώμα της αλληλογραφίας ή του συμβάντος

 • Λογαριασμοί Google: Η Αλληλογραφία με συνημμένα επισημαίνεται πλέον κατάλληλα με εικονίδια συνημμένων στη λίστα αλληλογραφίας

 • Λογαριασμοί Google: Μετά το κλείσιμο των υπενθυμίσεων για συμβάντα που αποτελούν μέρος μιας σειράς, το κλείσιμο της υπενθύμισης συνεχίζει να ισχύει

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Δεν υπάρχουν νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες σε αυτή την ενημέρωση

Γνωστά προβλήματα:

 • Δεν υπάρχουν γνωστά προβλήματα σε αυτή την ενημέρωση 

Έκδοση: 16.7 (171017)

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Αλλαγή μεγέθους κειμένου στην Αλληλογραφία: Αυξήστε ή μειώστε το μέγεθος του κειμένου στην πλαϊνή γραμμή της Αλληλογραφίας, στη λίστα αλληλογραφίας και στο παράθυρο ανάγνωσης, χρησιμοποιώντας το ρυθμιστικό της επιλογής "Προτιμήσεις γραμματοσειρών"

 • Βελτιωμένη υποστήριξη VoiceOver στο Ημερολόγιο: Περιηγηθείτε ανάμεσα στις ημέρες στο πλέγμα του Ημερολογίου και αλληλεπιδράστε με συγκεκριμένες ημέρες, για να περιηγηθείτε στα συμβάντα αυτών των ημερών - αλληλεπιδράστε με το στοιχείο ελέγχου για το μίνι ημερολόγιο στην πλαϊνή γραμμή, για να επιλέξετε συγκεκριμένες εβδομάδες ή ημέρες στο πλέγμα

Επιδιορθώσεις:

 • Οι εικόνες στις υπογραφές τώρα εμφανίζονται στην απεσταλμένη αλληλογραφία (διόρθωση γνωστού προβλήματος, από την τελευταία ενημέρωση)

 • Όταν προσθέτετε λεπτομέρειες ηλεκτρονικής σύσκεψης σε ένα συμβάν, τώρα περιλαμβάνεται η σύνδεση "Δοκιμάστε το Skype Web App"

 • Η κρυπτογραφημένη αλληλογραφία σε φακέλους ηλεκτρονικής αρχειοθήκης τώρα εμφανίζεται σωστά

 • Το προεπιλεγμένο χρώμα γραμματοσειράς για απαντήσεις και προωθήσεις μπορεί πλέον να τροποποιηθεί από την επιλογή "Προτιμήσεις γραμματοσειρών"

 • Προστέθηκε το στοιχείο μενού "Προγραμματισμός" στο μενού "Σύσκεψη" για εναλλαγή του τμήματος παραθύρου "Βοηθός προγραμματισμού" 

Γνωστά προβλήματα:

 • Δεν υπάρχουν γνωστά προβλήματα σε αυτή την ενημέρωση 

Ενημερώθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2017 με την επισήμανση της αλληλογραφίας με σημαία, στην περιοχή "Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες"

Έκδοση: 16.7 (171008)

Γνωστό πρόβλημα:

 • Στην απεσταλμένη αλληλογραφία, δεν εμφανίζονται οι εικόνες στις υπογραφές. Η επιδιόρθωση αναμένεται στην επόμενη ενημέρωση. Μια πιθανή λύση είναι να δημιουργήσετε την υπογραφή στο Word και, στη συνέχεια, να την αντιγράψετε και να την επικολλήσετε στο σώμα κειμένου κατά τη σύνταξη

Νέες ή βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Επισήμανση αλληλογραφίας με σημαία: Επέστρεψε! Η Αλληλογραφία με σημαία για παρακολούθηση επισημαίνεται με ανοιχτό κίτρινο στη λίστα αλληλογραφίας

 • Λογαριασμοί Google: τώρα οι συναντήσεις μπορούν να μετακινηθούν ή να αντιγραφούν από τα ημερολόγια Google στα ημερολόγια του Outlook.com, του Microsoft 365 και του Exchange

Επιδιορθώσεις:

 • Οι προτροπές για είσοδο στο Microsoft 365 ή για πρόσβαση στην κλειδοθήκη δεν εμφανίζονται πλέον στην πρώτη εκκίνηση (διόρθωση γνωστού προβλήματος από την τελευταία ενημέρωση)