Επιστρέφει το k-οστό εκατοστημόριο τιμών σε μια περιοχή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συνάρτηση, για να καθορίσετε ένα όριο αποδοχής. Για παράδειγμα, μπορεί να αποφασίσετε να εξετάσετε υποψηφίους με βαθμολογία μεγαλύτερη από το 90ό εκατοστημόριο.

Σημαντικό: 

  • Η συνάρτηση αυτή έχει αντικατασταθεί με μία ή περισσότερες νέες συναρτήσεις που ενδέχεται να παρέχουν βελτιωμένη ακρίβεια και των οποίων τα ονόματα αντιπροσωπεύουν καλύτερα τη χρήση τους. Αν και αυτή η συνάρτηση είναι ακόμα διαθέσιμη για συμβατότητα με παλαιότερες εκδόσεις, πρέπει να χρησιμοποιείτε τις νέες συναρτήσεις στο εξής, επειδή αυτή η συνάρτηση μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε μελλοντικές εκδόσεις του Excel. 

  • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νέες συναρτήσεις, ανατρέξτε στο θέμα Συνάρτηση PERCENTILE.EXC και Συνάρτηση PERCENTILE.INC.

Σύνταξη

PERCENTILE(πίνακας;k)

Η σύνταξη της συνάρτησης PERCENTILE περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • πίνακας     Υποχρεωτικό. Ο πίνακας ή η περιοχή δεδομένων που ορίζει τα διαστήματα σχετικής κατάταξης.

  • k  Υποχρεωτικό. Η τιμή του εκατοστημορίου στην περιοχή από 0 έως 1, συμπεριλαμβανομένων των ακραίων τιμών.

Παρατηρήσεις

  • Εάν το k δεν είναι αριθμητικό, η συνάρτηση PERCENTILE επιστρέφει #VALUE! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν k είναι < 0 ή εάν k > 1, η συνάρτηση PERCENTILE επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν το όρισμα k δεν είναι πολλαπλάσιο του 1/(n - 1), η συνάρτηση PERCENTILE υπολογίζει την τιμή στο k-οστό εκατοστημόριο με παρεμβολή.

Παράδειγμα

Σε αυτό το παράδειγμα, θα βρούμε το 30ο εκατοστημόριο της λίστας στα κελιά E2:E5.

Excel Συνάρτηση PERCENTILE για να επιστρέψει το 30ο εκατοστημόριο μιας δεδομένης περιοχής με =PERCENTILE(E2:E5;0,3).

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel ή να λάβετε υποστήριξη από την Κοινότητα απαντήσεων.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης >

Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες

Συμμετοχή στο Microsoft Insider >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×