Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης PERMUT στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει τον αριθμό των δυνατών διατάξεων ενός αριθμού αντικειμένων που επιλέγονται από ένα σύνολο αντικειμένων. Διάταξη είναι κάθε σύνολο ή υποσύνολο αντικειμένων ή γεγονότων, όπου η εσωτερική σειρά των αντικειμένων ή γεγονότων είναι σημαντική. Οι διατάξεις διαφέρουν από τους συνδυασμούς, για τους οποίους η εσωτερική σειρά των αντικειμένων ή γεγονότων δεν είναι σημαντική. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη συνάρτηση για υπολογισμούς πιθανοτήτων τύπου κλήρωσης.

Σύνταξη

PERMUT(αριθμός; επιλεγμένος_αριθμός)

Η σύνταξη της συνάρτησης PERMUT περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Αριθμός    Υποχρεωτικό. Ένας ακέραιος που αντιπροσωπεύει τον συνολικό αριθμό αντικειμένων.

  • Επιλεγμένος_αριθμός    Υποχρεωτικό. Ένας ακέραιος που αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αντικειμένων κάθε διάταξης.

Παρατηρήσεις

  • Και τα δύο ορίσματα περικόπτονται, ώστε να αποτελούν ακέραιους αριθμούς.

  • Εάν ένα από τα ορίσματα αριθμός ή επιλεγμένος_αριθμός δεν είναι αριθμητικό, η συνάρτηση PERMUT επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν αριθμός ≤ 0 ή επιλεγμένος_αριθμός < 0, η συνάρτηση PERMUT επιστρέφει την τιμή σφάλματος #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν αριθμός < επιλεγμένος_αριθμός, η συνάρτηση PERMUT επιστρέφει το σφάλμα #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

  • Η εξίσωση για τον αριθμό των διατάξεων είναι:

    Εξίσωση

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

Περιγραφή

100

Αριθμός αντικειμένων

3

Αριθμός αντικειμένων σε κάθε διάταξη

Τύπος

Περιγραφή

Α ποτέλεσμα

=PERMUT(A2;A3)

Πιθανές διατάξεις για τα ορίσματα που καθορίζονται στα κελιά A2:A3.

970200

=PERMUT(3;2)

Πιθανές διατάξεις για μια ομάδα 3 αντικειμένων από τα οποία επιλέγονται 2.

6

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης >

Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες

Συμμετοχή στο Microsoft Insider >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×