Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης PHI στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει την τιμή της συνάρτησης πυκνότητας για μια τυπική κανονική κατανομή.

Σύνταξη

PHI(x)

Η σύνταξη της συνάρτησης PHI περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα.

  • X    Υποχρεωτικό. Το όρισμα x είναι ο αριθμός για τον οποίο θέλετε την πυκνότητα της τυπικής κανονικής κατανομής.

Παρατηρήσεις

  • Εάν το όρισμα x είναι μια μη έγκυρη αριθμητική τιμή, η συνάρτηση PHI επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν το όρισμα x χρησιμοποιεί μη έγκυρο τύπο δεδομένων, όπως μια μη αριθμητική τιμή, η συνάρτηση PHI επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=PHI(0,75)

Η τιμή της συνάρτησης πυκνότητας για μια τυπική κανονική κατανομή.

0,301137432

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×