Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Επιστρέφει την κατανομή Poisson. Μια συνηθισμένη εφαρμογή της κατανομής Poisson είναι η πρόβλεψη του αριθμού των γεγονότων σε καθορισμένο χρονικό διάστημα, όπως ο αριθμός των αυτοκινήτων που φτάνουν στα διόδια σε 1 λεπτό.

Σύνταξη

POISSON.DIST(x;μέση_τιμή;αθροιστική)

Η σύνταξη της συνάρτησης POISSON.DIST περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

 • X     Υποχρεωτικό. Ο αριθμός των συμβάντων.

 • Μέση_τιμή     Υποχρεωτικό. Η αναμενόμενη αριθμητική τιμή.

 • Αθροιστική     Υποχρεωτικό. Μια λογική τιμή που καθορίζει τη μορφή της κατανομής πιθανότητας που επιστρέφεται. Εάν το όρισμα αθροιστική είναι TRUE, POISSON. Η συνάρτηση DIST επιστρέφει την αθροιστική πιθανότητα Poisson ότι ο αριθμός των τυχαίων συμβάντων που συμβαίνουν θα είναι μεταξύ του μηδενός και του x. εάν FALSE, επιστρέφει τη συνάρτηση μάζας πιθανότητας Poisson ότι ο αριθμός των συμβάντων που συμβαίνουν θα είναι ακριβώς x.

Παρατηρήσεις

 • Εάν το όρισμα x δεν είναι ακέραιος, τα δεκαδικά ψηφία περικόπτονται.

 • Εάν κάποιο από τα ορίσματα x ή μέση_τιμή δεν είναι αριθμητικό, η συνάρτηση POISSON.DIST επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

 • Εάν x < 0, η συνάρτηση POISSON.DIST επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

 • Εάν μέση_τιμή < 0, η συνάρτηση POISSON.DIST επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

 • Η συνάρτηση POISSON.DIST υπολογίζεται ως εξής.

  Για αθροιστική = FALSE:

  Εξίσωση

  Για αθροιστική =TRUE:

  Εξίσωση

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

Περιγραφή

2

Αριθμός γεγονότων

5

Αναμενόμενη μέση τιμή

Τύπος

Περιγραφή

Α ποτέλεσμα

=POISSON.DIST(A2;A3;TRUE)

Αθροιστική πιθανότητα Poisson με τα ορίσματα που καθορίστηκαν στα κελιά A2 και A3.

0,124652

=POISSON.DIST(A2;A3;FALSE)

Συνάρτηση πιθανότητας Poisson με τα ορίσματα που καθορίστηκαν στα κελιά A2 και A3.

0,084224

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×