Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης RAND στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Η συνάρτηση RAND επιστρέφει έναν τυχαίο αριθμό ομοιόμορφης κατανομής, που είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 0 και μικρότερος του 1. Κάθε φορά που υπολογίζεται το φύλλο εργασίας, αποδίδεται ένας νέος τυχαίος πραγματικός αριθμός.

Σημείωση: Από την έκδοση του Excel 2010, το Excel χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο Mersenne Twister (MT19937) για τη δημιουργία τυχαίων αριθμών. 

Σύνταξη

RAND

Η σύνταξη της συνάρτησης RAND δεν διαθέτει ορίσματα.

Παρατηρήσεις

  • Για να παραχθεί ένας τυχαίος πραγματικός αριθμός μεταξύ a και b, χρησιμοποιήστε τον τύπο:

=RAND()*(b-a)+a

  • Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση RAND για την παραγωγή ενός τυχαίου αριθμού, αλλά δεν θέλετε να αλλάζουν οι αριθμοί κάθε φορά που υπολογίζεται το κελί, μπορείτε να καταχωρήσετε τον τύπο =RAND() στη γραμμή τύπων και να πατήσετε το πλήκτρο F9, για να αντικαταστήσετε τον τύπο με έναν τυχαίο αριθμό. Ο τύπος θα υπολογίσει και θα σας αφήσει μόνο με μια τιμή.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Μπορείτε να προσαρμόσετε το πλάτος των στηλών για να δείτε όλα τα δεδομένα, εάν είναι απαραίτητο.

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=RAND()

Ένας τυχαίος αριθμός μεγαλύτερος ή ίσος του 0 και μικρότερος του 1

ποικίλλει

=RAND()*100

Ένας τυχαίος αριθμός μεγαλύτερος ή ίσος του 0 και μικρότερος από 100

ποικίλλει

=INT(RAND()*100)

Ένας τυχαίος ακέραιος αριθμός μεγαλύτερος ή ίσος του 0 και μικρότερος από 100

ποικίλλει

Σημείωση: Όταν γίνεται επανάληψη των υπολογισμών σε ένα φύλλο εργασίας με την εισαγωγή ενός τύπου ή δεδομένων σε διαφορετικό κελί ή μέσω της μη αυτόματης επανάληψης των υπολογισμών (πατώντας το πλήκτρο F9), δημιουργείται ένας νέος τυχαίος αριθμός για κάθε τύπο που χρησιμοποιεί τη συνάρτηση RAND.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel ή να λάβετε υποστήριξη από την Κοινότητα απαντήσεων.

Δείτε επίσης

Αλγόριθμος Mersenne Twister

RANDBETWEEN (Συνάρτηση RANDBETWEEN)

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×