Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης RANK στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει τη σειρά κατάταξης ενός αριθμού σε μια λίστα αριθμών. Ο αριθμός κατατάσσεται βάσει του μεγέθους του, σε σχέση με τους άλλους αριθμούς της λίστας. (Εάν επρόκειτο να ταξινομήσετε τη λίστα, η κατάταξη του αριθμού θα ήταν η θέση του.)

Σημαντικό: Η συνάρτηση αυτή έχει αντικατασταθεί με μία ή περισσότερες νέες συναρτήσεις που ενδέχεται να παρέχουν βελτιωμένη ακρίβεια και των οποίων τα ονόματα αντιπροσωπεύουν καλύτερα τη χρήση τους. Αν και αυτή η συνάρτηση είναι ακόμα διαθέσιμη για συμβατότητα με παλαιότερες εκδόσεις, πρέπει να χρησιμοποιείτε τις νέες συναρτήσεις στο εξής, επειδή αυτή η συνάρτηση μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε μελλοντικές εκδόσεις του Excel.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νέες συναρτήσεις, ανατρέξτε στο θέμα Συνάρτηση RANK.AVG και Συνάρτηση RANK.EQ.

Σύνταξη

RANK(αριθμός;αναφορά;[σειρά])

Η σύνταξη της συνάρτησης RANK περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

 • Αριθμός     Υποχρεωτικό. Ο αριθμός του οποίου θέλετε την κατάταξη.

 • Αναφορά     Υποχρεωτικό. Μια αναφορά σε μια λίστα αριθμών. Οι μη αριθμητικές τιμές του ορίσματος αναφορά παραβλέπονται.

 • Σειρά     Προαιρετικό. Είναι ένας αριθμός που καθορίζει τον τρόπο κατάταξης του αριθμού.

  Εάν το όρισμα σειρά είναι 0 (μηδέν) ή παραλείπεται, το Microsoft Excel κατατάσσει τον αριθμό, θεωρώντας το όρισμα αναφορά σαν λίστα με φθίνουσα διάταξη.

  Εάν το όρισμα σειρά είναι οποιαδήποτε μη μηδενική τιμή, το Microsoft Excel κατατάσσει τον αριθμό, θεωρώντας το όρισμα αναφορά σαν λίστα με αύξουσα διάταξη.

Παρατηρήσεις

 • Η συνάρτηση RANK επιστρέφει την ίδια κατάταξη σε ίσους αριθμούς. Η παρουσία όμως ίσων αριθμών σε μία λίστα επηρεάζει την κατάταξη των επόμενων αριθμών. Για παράδειγμα, σε μια λίστα ακεραίων ταξινομημένων κατά αύξουσα σειρά, αν ο αριθμός 10 υπάρχει δύο φορές και έχει κατάταξη 5, τότε ο αριθμός 11 θα έχει κατάταξη 7 (δεν υπάρχει αριθμός με κατάταξη 6).

 • Για κάποιους λόγους, κάποιος μπορεί να θέλει να ορίσει μια κατάταξη που λαμβάνει υπόψη τους δεσμούς. Στο προηγούμενο παράδειγμα, κάποιος μπορεί να θέλει την αναθεωρημένη κατάταξη 5,5 για τον αριθμό 10. Αυτό μπορεί να γίνει προσθέτοντας τον παρακάτω συντελεστή διόρθωσης στην τιμή που αποδίδεται από τη συνάρτηση RANK. Ο συγκεκριμένος συντελεστής διόρθωσης είναι κατάλληλος για την περίπτωση όπου η κατάταξη υπολογίζεται με φθίνουσα σειρά (σειρά = 0 ή παραλείπεται) ή με αύξουσα σειρά (σειρά = μη μηδενική τιμή).

  Συντελεστής διόρθωσης για ισοβαθμίες=[COUNT(αναφορά) + 1 – RANK(αριθμός, αναφορά, 0) – RANK(αριθμός, αναφορά, 1)]/2.

  Στο παρακάτω παράδειγμα, ο τύπος RANK(A2;A1:A5;1) ισούται με 3. Ο συντελεστής διόρθωσης είναι (5 + 1 – 2 – 3)/2 = 0,5 και η αναθεωρημένη κατάταξη που λαμβάνει υπόψη τους δεσμούς είναι 3 + 0,5 = 3,5. Αν ο αριθμός εμφανίζεται μόνο μια φορά στο όρισμα αναφορά, ο συντελεστής διόρθωσης θα είναι 0, εφόσον η συνάρτηση RANK δεν χρειάζεται να προσαρμοστεί για δεσμό.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Αν χρειαστεί, μπορείτε να ρυθμίσετε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

7

3,5

3,5

1

2

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

Αποτέλεσμα

=RANK(A3;A2:A6;1)

Κατάταξη του 3,5 στην παραπάνω λίστα (3)

3

=RANK(A2;A2:A6;1)

Κατάταξη του 7 στην παραπάνω λίστα (5)

5

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×