Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση των συντετακτών REPLACEκαι REPLACEB  σε Microsoft Excel.

Περιγραφή

Η συνάρτηση REPLACE αντικαθιστά μέρος μιας συμβολοσειράς κειμένου με άλλη συμβολοσειρά, βάσει ενός αριθμού χαρακτήρων που καθορίζετε.

Η συνάρτηση REPLACEB αντικαθιστά μέρος μιας συμβολοσειράς κειμένου με άλλη συμβολοσειρά, βάσει του αριθμού των byte που καθορίζετε.

Σημαντικό: 

  • Αυτές οι συναρτήσεις ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις γλώσσες.

  • Η συνάρτηση REPLACE προορίζεται για χρήση με γλώσσες που χρησιμοποιούν σύνολα χαρακτήρων ενός byte (SBCS), ενώ η συνάρτηση REPLACEB προορίζεται για χρήση με γλώσσες που χρησιμοποιούν σύνολα χαρακτήρων των δύο byte (DBCS). Η προεπιλεγμένη ρύθμιση γλώσσας στον υπολογιστή επηρεάζει την τιμή επιστροφής ως εξής:

  • Η συνάρτηση REPLACE μετράει πάντα κάθε χαρακτήρα, ανεξάρτητα από το αν είναι ενός ή δύο byte, ως 1, ανεξάρτητα από την προεπιλεγμένη ρύθμιση γλώσσας.

  • Η συνάρτηση REPLACEB μετράει κάθε χαρακτήρα των δύο byte ως 2 όταν έχετε ενεργοποιήσει την επεξεργασία γλώσσας που υποστηρίζει DBCS και τη ρυθμίσετε ως την προεπιλεγμένη γλώσσα. Διαφορετικά, η συνάρτηση REPLACEB μετράει κάθε χαρακτήρα ως 1.

Οι γλώσσες που υποστηρίζουν DBCS είναι οι εξής: Ιαπωνικά, Κινεζικά (Απλοποιημένα), Κινεζικά (Παραδοσιακά) και Κορεατικά.

Σύνταξη

REPLACE(παλιό_κείμενο; αριθμός_έναρξης; αριθμός_χαρακτήρων; νέο_κείμενο)

REPLACEB(παλιό_κείμενο; αριθμός_έναρξης; αριθμός_byte; νέο_κείμενο)

Η σύνταξη των συναρτήσεων REPLACE και REPLACEB περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Παλιό_κείμενο    Υποχρεωτικό. Το κείμενο, στο οποίο θέλετε να αντικαταστήσετε ορισμένους χαρακτήρες.

  • Αριθμός_έναρξης    Υποχρεωτικό. Η θέση στο κείμενο του ορίσματος παλιό_κείμενο, όπου θέλετε να τοποθετήσετε το κείμενο του ορίσματος νέο_κείμενο.

  • Αριθμός_χαρακτήρων    Υποχρεωτικό. Ο αριθμός των χαρακτήρων του ορίσματος παλιό_κείμενο, τους οποίους θέλετε να αντικαταστήσει η συνάρτηση REPLACE με το νέο_κείμενο.

  • Αριθμός_byte    Υποχρεωτικό. Ο αριθμός των byte του ορίσματος παλιό_κείμενο, τους οποίους θέλετε να αντικαταστήσει η συνάρτηση REPLACEB με το κείμενο νέο_κείμενο.

  • Νέο_κείμενο    Υποχρεωτικό. Το κείμενο που θα αντικαταστήσει χαρακτήρες στο παλιό_κείμενο.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

αβγδεζηθικλ

2009

123456

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

Αποτέλεσμα

=REPLACE(A2;6;5;"*")

Αντικαθιστά πέντε χαρακτήρες της συμβολοσειράς "αβγδεζηθικλ" με ένα μόνο χαρακτήρα *, ξεκινώντας από τον έκτο χαρακτήρα (ζ).

αβγδε*λ

=REPLACE(A3;3;2;"10")

Αντικαθιστά τα δύο τελευταία ψηφία (09) του 2009 με το 10.

2010

=REPLACE(A4;1;3;"@")

Αντικαθιστά τους τρεις πρώτους χαρακτήρες του 123456 με ένα μόνο χαρακτήρα @.

@456

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×