Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με τη Microsoft
Εισέλθετε ή δημιουργήστε ένα λογαριασμό.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε το λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της σύνταξης ROMAN  σε Microsoft Excel.

Περιγραφή

Μετατρέπει έναν αραβικό αριθμό σε λατινικό, με μορφή κειμένου.

Σύνταξη

ROMAN(αριθμός; [φόρμα])

Η σύνταξη της συνάρτησης ROMAN περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Αριθμός    Υποχρεωτικό. Ο αραβικός αριθμός που θέλετε να μετατραπεί.

  • Φόρμα    Προαιρετικό. Ένας αριθμός που καθορίζει τον τύπο του λατινικού αριθμού που θέλετε. Ο τύπος του λατινικού αριθμού μπορεί να είναι από κλασικός έως απλοποιημένος, ενώ γίνεται πιο συνοπτικός καθώς αυξάνεται η τιμή του ορίσματος φόρμα. Ανατρέξτε στο παράδειγμα ROMAN (499,0) στη συνέχεια.

Φόρμα

Τύπος

0 ή παράλειψη της τιμής

Κλασικός.

1

Συνοπτικότερος. Ανατρέξτε στο παράδειγμα που ακολουθεί.

2

Συνοπτικότερος. Ανατρέξτε στο παράδειγμα που ακολουθεί.

3

Συνοπτικότερος. Ανατρέξτε στο παράδειγμα που ακολουθεί.

4

Απλοποιημένος.

TRUE

Κλασικός.

FALSE

Απλοποιημένος.

Παρατηρήσεις

  • Εάν το όρισμα αριθμός είναι αρνητικός αριθμός, τότε επιστρέφεται η τιμή #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν το όρισμα αριθμός είναι μεγαλύτερο του 3999, τότε επιστρέφεται η τιμή #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

Αποτέλεσμα

=ROMAN(499;0)

Κλασικό στυλ λατινικού αριθμητικού για το 499 (CDXCIX)

CDXCIX

=ROMAN(499;1)

Συνοπτικότερη εκδοχή του 499 (LDVLIV)

LDVLIV

=ROMAN(499;2)

Συνοπτικότερη εκδοχή του 499 (XDIX)

XDIX

=ROMAN(499;3)

Συνοπτικότερη εκδοχή του 499 (VDIV)

VDIV

=ROMAN(499;4)

Απλοποιημένη εκδοχή του 499 (ID)

ID

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης >

Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ MICROSOFT 365 INSIDERS >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×