Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.
Αγγλικά
Λυπούμαστε. Αυτό το άρθρο δεν είναι διαθέσιμο στη γλώσσα σας.

Note: This topic applies only to Microsoft 365 operated by 21Vianet.

You can set up your email account using the Outlook for iOS app available from the Apple Store or the built-in iOS mail app.

Set up email with Outlook for iOS

Image of a grey line
Open Outlook for iOS. The icon looks like this:

iOS Outlook app

If you don't have it yet, download it from the App Store.

Note: Available for iOS devices using iOS 10.0 or higher.

Image of a grey line
Open the collapsed menu in the upper left corner.

Note: First time using Outlook for iOS? Just tap Get Started.

Tap to open the collapsable menu in the corner

Tap Settings Outlook app settings > Add Account > Add Email Account.

Image of a grey line
Type your full email address, then tap Add Account.

Note: If you're prompted for more information, you may have to manually setup or use IMAP or POP.

Enter your email address

Image of a grey line
Enter your email account password and tap Sign In.

Enter your Outlook.com password

Image of a grey line
Tap Yes or Allow to give Outlook permission to sync calendar, contacts, etc.

Allow permissions.

Image of a grey line
Swipe through the intro and you're now ready to use Outlook for iOS!

Checkmark - success!

Set up email with iOS Mail app

Image of a grey line
Go to your device's Settings, scroll down and select Mail > Accounts >Add Account.

Set up email with iOS Mail app screenshot one Set up email with iOS Mail app screenshot two

Image of a grey line
Select Exchange.

Set up email with iOS Mail app screenshot three

Image of a grey line
Enter your Microsoft 365 email address, and a description of your account. Select Next.

Note: Your email address should be your Microsoft 365 business account or school account. Such as you@contoso.cn.

Set up email with iOS Mail app screenshot four

Image of a grey lineSelect Sign In.

Set up email with iOS Mail app screenshot five
 

Enter the password associated with your email account. Select Sign in.

Set up email with iOS Mail app screenshot six

Image of a grey line

The Mail app may request certain permissions. Select Accept.

Set up email with iOS Mail app screenshot seven

Image of a grey line
Choose the services you want to sync with your iOS device and select Save. You’re done!

Set up email with iOS Mail app screenshot eight
​​​​​

If you're using a Microsoft 365 account operated by 21Vianet and you're prompted to enter settings manually, or you need server settings for IMAP or POP, use the following if available:

Incoming Server Settings

 • Domain\Username
  Make sure your full email address appears. For example, yourname@contoso.cn.

 • Password
  Use the password that you use to access your email.

 • Server
  Use partner.outlook.cn for Microsoft 365 accounts operated by 21Vianet.

 • Port
  Use 443 or 993.

 • Security type
  Select SSL/TLS or make sure the Use secure connection (SSL) checkbox is checked, then tap Next.

Outgoing SMTP Server Settings

 • SMTP Server
  Use smtp.office365.cn for Microsoft 365 accounts operated by 21Vianet.

 • Security Type
  Choose TLS.

 • Port Number
  Enter 587. Tap Next.

Note: If you're setting up an Exchange-based account and you don't know the name of your Exchange Server, you can Find your Exchange ActiveSync with the expander below.

If your email program is not able to automatically find your Exchange ActiveSync server name, you may need to look it up.

If you’re connecting to your Microsoft 365 email, use partner.outlook.cn as your Exchange ActiveSync server name. The Exchange ActiveSync server name partner.outlook.cn can be used if you are using the latest version of Microsoft 365.

If you’re not using Microsoft 365 or if you aren’t sure if you are using the latest version of Microsoft 365, follow these steps to look up your Exchange ActiveSync server name. Follow these steps to determine your Exchange ActiveSync server name.

 1. Sign in to your account using Outlook Web App.

 2. In Outlook Web App, on the toolbar, click Settings Settings icon > Mail > POP and IMAP.

Note: Although you’re not setting up a POP3 or IMAP account, you’ll use the POP server name to determine your Exchange ActiveSync server name.

 1. On the Settings for POP and IMAP Access page, under POP setting, look at the value for Server name.

 2. If the Server name shows partner.outlook.cn, your Microsoft 365 account is on the latest version of Microsoft 365, and you can use partner.outlook.cn as your Exchange ActiveSync server name.

 3. If the Server name value is in the format podxxxxx.partner.outlook.cn, your Microsoft 365 or other Exchange Online account is not yet on the latest version of Microsoft 365, and you can use m.partner.outlook.cn as your Exchange ActiveSync server name.

 4. If the Server name value includes your organization’s name, for example, pop.contoso.com, then your Exchange ActiveSync server name is contained in address bar in your browser when you are signed in to Outlook on the Web--but without the leading https:// and without the trailing /owa. For example, if the address you use to access Outlook on the Web is https://mail.contoso.cn/owa, your Exchange ActiveSync server name is mail.contoso.cn.

See Also

Mobile setup for Microsoft 365 operated by 21Vianet

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Explore subscription benefits, browse training courses, learn how to secure your device, and more.

Communities help you ask and answer questions, give feedback, and hear from experts with rich knowledge.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×