Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης SHEET στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει τον αριθμό φύλλου του φύλλου αναφοράς.

Σύνταξη

SHEET(τιμή)

Η σύνταξη της συνάρτησης SHEET περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα.

  • Τιμή    Προαιρετικό. Το όρισμα τιμή είναι το όνομα ενός φύλλου ή μιας αναφοράς για την οποία θέλετε τον αριθμό φύλλου. Εάν παραλείπεται το όρισμα τιμή, η συνάρτηση SHEET επιστρέφει τον αριθμό του φύλλου που περιέχει τη συνάρτηση.

Παρατηρήσεις

  • Η συνάρτηση SHEET περιλαμβάνει όλα τα φύλλα εργασίας (ορατά, κρυφά, ή πολύ κρυφά) πέραν από όλους τους άλλους τύπους φύλλων (φύλλα μακροεντολών, γραφήματος ή διαλόγου).

  • Εάν το όρισμα τιμή δεν είναι έγκυρη τιμή, η συνάρτηση SHEET επιστρέφει #ΑΝΑΦ! ως τιμή σφάλματος. Για παράδειγμα, ο τύπος =SHEET(Φύλλο1!#ΑΝΑΦ) θα επιστρέψει την τιμή #ΑΝΑΦ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν το όρισμα τιμή είναι ένα όνομα φύλλου που δεν είναι έγκυρο, η συνάρτηση SHEET επιστρέφει τιμή σφάλματος #ΔΥ. Για παράδειγμα, ο τύπος =SHEET("λάθοςΌνομαΦύλλου") θα επιστρέψει την τιμή σφάλματος #ΔΥ.

  • Η συνάρτηση SHEET δεν είναι διαθέσιμη στο Μοντέλο αντικειμένου (OM) επειδή το Μοντέλο αντικειμένου περιλαμβάνει ήδη παρόμοια λειτουργικότητα.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=SHEET(ΤρΠωλήσειςΑνάΠεριοχή)

Επιστρέφει τον αριθμό φύλλου που περιέχει το καθορισμένο όνομα "ΤρΠωλήσειςΑνάΠεριοχή" στο Φύλλο2 και έχει εμβέλεια που το κάνει διαθέσιμο σε ολόκληρο το βιβλίο εργασίας.

2

=SHEET(Πίνακας1)

Επιστρέφει τον αριθμό του φύλλου που περιέχει τον πίνακα με το όνομα "Πίνακας1" στο Φύλλο2 και έχει εμβέλεια που το κάνει διαθέσιμο σε ολόκληρο το βιβλίο εργασίας.

2

=SHEET(Υψηλές_Θερμοκρασίες)

Επιστρέφει την τιμή σφάλματος #ΟΝΟΜΑ? επειδή το καθορισμένο όνομα "Υψηλές_Θερμοκρασίες" περιορίζεται στο φύλλο εργασίας που το περιέχει, δηλαδή στο Φύλλο2.

#ΟΝΟΜΑ?

=SHEET("Προσωπικό")

Επιστρέφει τον αριθμό του φύλλου εργασίας με το όνομα "Προσωπικό".

3

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×