Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη του τύπου και η χρήση της συνάρτησης STANDARDIZE στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Αποδίδει μία κανονικοποιημένη τιμή από μια κατανομή, που χαρακτηρίζεται από μέση τιμή και τυπική απόκλιση.

Σύνταξη

STANDARDIZE(x; μέση_τιμή; τυπική_απόκλιση)

Η σύνταξη της συνάρτησης STANDARDIZE περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • X    Υποχρεωτικό. Η τιμή που θέλετε να κανονικοποιήσετε.

  • Μέση_τιμή    Υποχρεωτικό. Ο αριθμητικός μέσος της κατανομής.

  • Τυπική_απόκλιση    Υποχρεωτικό. Η τυπική απόκλιση της κατανομής.

Παρατηρήσεις

  • Εάν τυπική_απόκλιση ≤ 0, η συνάρτηση STANDARDIZE επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

  • Η εξίσωση της κανονικοποιημένης τιμής είναι:

    Εξίσωση

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

Περιγραφή

42

Τιμή που θα κανονικοποιηθεί.

40

Αριθμητικός μέσος της κατανομής

1,5

Τυπική απόκλιση της κατανομής

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=STANDARDIZE(A2;A3;A4)

Η κανονικοποιημένη τιμή του 42 χρησιμοποιώντας το 40 ως αριθμητικό μέσο και το 1,5 ως τυπική απόκλιση.

1,33333333

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×