Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης STEYX στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει το τυπικό σφάλμα της προβλεπόμενης τιμής του y για κάθε τιμή του x στην παλινδρόμηση. Το τυπικό σφάλμα αποτελεί μέτρο του σφάλματος στην πρόβλεψη του y για συγκεκριμένη τιμή του x.

Σύνταξη

STEYX(γνωστά_y; γνωστά_x)

Η σύνταξη της συνάρτησης STEYX περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

 • Γνωστά_y    Υποχρεωτικό. Ένας πίνακας ή περιοχή εξαρτημένων σημείων δεδομένων.

 • Γνωστά_x    Υποχρεωτικό. Ένας πίνακας ή περιοχή ανεξάρτητων σημείων δεδομένων.

Παρατηρήσεις

 • Τα ορίσματα μπορεί να είναι αριθμοί, ονόματα, πίνακες ή αναφορές που περιέχουν αριθμούς.

 • Οι λογικές τιμές και οι παραστάσεις αριθμών με κείμενο που πληκτρολογείτε άμεσα σε μια λίστα ορισμάτων καταμετρώνται.

 • Εάν κάποιο όρισμα πίνακα ή αναφοράς περιέχει κείμενο, λογικές τιμές ή κενά κελιά, οι τιμές αυτές παραβλέπονται. Ωστόσο, περιλαμβάνονται τα κελιά με τιμή μηδέν.

 • Τα ορίσματα που είναι τιμές σφάλματος ή κείμενο που δεν μετατρέπεται σε αριθμούς προκαλούν σφάλμα.

 • Εάν τα ορίσματα γνωστά_y και γνωστά_x περιέχουν διαφορετικό αριθμό σημείων δεδομένων, η συνάρτηση STEYX επιστρέφει την τιμή σφάλματος #Δ/Υ.

 • Εάν τα ορίσματα γνωστά_y και γνωστά_x είναι κενά ή έχουν λιγότερα από τρία σημεία δεδομένων, η συνάρτηση STEYX επιστρέφει #ΔΙΑΙΡ./0! ως τιμή σφάλματος.

 • Η εξίσωση του τυπικού σφάλματος της προβλεπόμενης τιμής y είναι:

  Εξίσωση

  όπου x και y είναι οι μέσες τιμές δείγματος AVERAGE(γνωστά_x) και AVERAGE(γνωστά_y) και n είναι το μέγεθος δείγματος.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Αν χρειαστεί, μπορείτε να ρυθμίσετε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

Γνωστό y

Γνωστό x

2

6

3

5

9

11

1

7

8

5

7

4

5

4

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

Αποτέλεσμα

=STEYX(A3:A9;B3:B9)

Τυπικό σφάλμα της προβλεπόμενης τιμής του y για κάθε τιμή του x στην παλινδρόμηση (3,305719)

3,305719

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×