Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης SUBSTITUTE στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Αντικαθιστά new_text για old_text σε μια συμβολοσειρά κειμένου. Χρησιμοποιήστε την επιλογή SUBSTITUTE όταν θέλετε να αντικαταστήσετε συγκεκριμένο κείμενο σε μια συμβολοσειρά κειμένου. χρησιμοποιήστε την επιλογή REPLACE όταν θέλετε να αντικαταστήσετε οποιοδήποτε κείμενο εμφανίζεται σε μια συγκεκριμένη θέση σε μια συμβολοσειρά κειμένου.

Σύνταξη

SUBSTITUTE(κείμενο; παλιό_κείμενο; νέο_κείμενο; [αριθμός_παρουσίας])

Η σύνταξη της συνάρτησης SUBSTITUTE περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Κείμενο    Υποχρεωτικό. Το κείμενο ή η αναφορά κελιού που περιέχει κείμενο, όπου θέλετε να αντικαταστήσετε χαρακτήρες.

  • Παλιό_κείμενο    Υποχρεωτικό. Το κείμενο που θέλετε να αντικαταστήσετε.

  • Νέο_κείμενο    Υποχρεωτικό. Το κείμενο, το οποίο θα πάρει τη θέση του ορίσματος παλιό_κείμενο.

  • Αριθμός_παρουσίας    Προαιρετικό. Καθορίζει τη συγκεκριμένη επανάληψη του ορίσματος παλιό_κείμενο, που θα αντικατασταθεί με το νέο_κείμενο. Εάν καθοριστεί το όρισμα αριθμός_παρουσίας, αντικαθίσταται μόνο η συγκεκριμένη επανάληψη. Διαφορετικά, το παλιό_κείμενο αντικαθίσταται από το νέο_κείμενο, σε όλες τις περιπτώσεις επανάληψής του.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

Δεδομένα πωλήσεων

<

Τρίμηνο 1, 2008

<

Τρίμηνο 1, 2011

<

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

Αποτέλεσμα

=SUBSTITUTE(A2; "πωλήσεων"; "κόστους")

Αντικαθιστά το κείμενο "πωλήσεων" με τη λέξη "κόστους" (Δεδομένα κόστους)

Δεδομένα κόστους

=SUBSTITUTE(A3; "1"; "2"; 1)

Αντικαθιστά το "1", την πρώτη φορά που εμφανίζεται, με το "2" (Τρίμηνο 2, 2008)

Τρίμηνο 2, 2008

=SUBSTITUTE(A4; "1"; "2"; 3)

Αντικαθιστά το "1" την τρίτη φορά που εμφανίζεται με το "2" (Τρίμηνο 1, 2012)

Τρίμηνο 1, 2012

Δείτε επίσης

Συναρτήσεις REPLACE, REPLACEB

Συνάρτηση TRIM

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με την ποιότητα της μετάφρασης;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×