Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης TYPE στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει το είδος του ορίσματος τιμή. Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση TYPE, όταν η λειτουργία κάποιας άλλης συνάρτησης εξαρτάται από το είδος της τιμής ενός συγκεκριμένου κελιού.

Σύνταξη

TYPE(τιμή)

Η σύνταξη της συνάρτησης TYPE περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Τιμή    Υποχρεωτικό. Μπορεί να είναι οποιαδήποτε τιμή του Microsoft Excel, όπως αριθμός, κείμενο, λογική τιμή κ.λπ.

Εάν το όρισμα τιμή είναι

Η συνάρτηση TYPE αποδίδει

Αριθμός

1

Κείμενο

2

Λογική τιμή

4

Τιμή σφάλματος

16

Πίνακας

64

Σύνθετα δεδομένα

128

Παρατηρήσεις

  • Η συνάρτηση TYPE είναι πολύ χρήσιμη, όταν χρησιμοποιείτε συναρτήσεις που δέχονται διαφορετικούς τύπους δεδομένων, όπως οι συναρτήσεις ARGUMENT και INPUT. Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση TYPE, για να καθορίσετε το είδος των δεδομένων που επιστρέφονται από μια συνάρτηση ή έναν τύπο.

  • Δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση TYPE για να καθορίσετε εάν ένα κελί περιέχει κάποιον τύπο. Η συνάρτηση TYPE καθορίζει μόνο το είδος της τιμής που προκύπτει ή εμφανίζεται. Εάν το όρισμα τιμή είναι μια αναφορά σε κελί που περιέχει τύπο, η συνάρτηση TYPE επιστρέφει το είδος της τιμής που προκύπτει από τον τύπο.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

Παπαδόπουλος

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=TYPE(A2)

Επιστρέφει το είδος της τιμής του κελιού A2. Το είδος "Κείμενο" υποδηλώνεται από την τιμή 2.

2

=TYPE("Κος "&A2)

Επιστρέφει το είδος της καταχώρησης "Κος Παπαδόπουλος που είναι "Κείμενο".

2

=TYPE(2+A2)

Επιστρέφει το είδος του τύπου στο κελί C6, που επιστρέφει την τιμή 16, το είδος του μηνύματος σφάλματος #VALUE! Το μήνυμα σφάλματος #ΤΙΜΗ! εμφανίζεται στο κελί C7.

16

=(2+A2)

Η τιμή σφάλματος που επιστρέφει ο τύπος =(2+A2), ο οποίος χρησιμοποιείται στο κελί C2.

#ΤΙΜΗ!

=TYPE({1;2\3;4})

Επιστρέφει το είδος μιας σταθεράς πίνακα, που είναι 64.

64

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης >

Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ MICROSOFT 365 INSIDERS >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×