Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης VDB στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει την απόσβεση ενός περιουσιακού στοιχείου για καθορισμένη περίοδο, συμπεριλαμβανομένου τμηματικών περιόδων, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του διπλά φθίνοντος υπολοίπου ή όποια άλλη μέθοδο καθορίσετε. Το όνομα της συνάρτησης σημαίνει το μεταβλητά φθίνον υπόλοιπο (Variable Declining Balance ή VDB).

Σύνταξη

VDB(κόστος; υπολειμματική; ζωή; περίοδος_έναρξης; περίοδος_λήξης; [παράγοντας]; [χωρίς_μετάβαση])

Η σύνταξη της συνάρτησης VDB περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

 • Κόστος    Υποχρεωτικό. Το αρχικό κόστος του περιουσιακού στοιχείου.

 • Υπολειμματική    Υποχρεωτικό. Η τελική αξία του περιουσιακού στοιχείου αφού ολοκληρωθεί η απόσβεσή του (μερικές φορές αναφέρεται ως υπολειμματική αξία του περιουσιακού στοιχείου). Η τιμή αυτή μπορεί να είναι 0.

 • Ζωή    Υποχρεωτικό. Ο συνολικός χρόνος απόσβεσης του περιουσιακού στοιχείου (μερικές φορές αναφέρεται ως ωφέλιμος χρόνος ζωής του περιουσιακού στοιχείου).

 • Περίοδος_έναρξης    Υποχρεωτικό. Η περίοδος έναρξης για την οποία θέλετε να υπολογίσετε την απόσβεση. Το όρισμα περίοδος_έναρξης πρέπει να χρησιμοποιεί τις ίδιες μονάδες με το όρισμα ζωή.

 • Περίοδος_λήξης    Υποχρεωτικό. Η περίοδος λήξης για την οποία θέλετε να υπολογίσετε την απόσβεση. Το όρισμα περίοδος_λήξης πρέπει να χρησιμοποιεί τις ίδιες μονάδες με το όρισμα ζωή.

 • Παράγοντας    Προαιρετικό. Ο ρυθμός με τον οποίο φθίνει το υπόλοιπο. Εάν παραλειφθεί το όρισμα παράγοντας, θεωρείται ίσο με 2 (μέθοδος του διπλά φθίνοντος υπολοίπου). Αλλάξτε το όρισμα παράγοντας, αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μέθοδο. Για περιγραφή της μεθόδου του διπλά φθίνοντος υπολοίπου, ανατρέξτε στη συνάρτηση DDB.

 • Χωρίς_μετάβαση    Προαιρετικό. Μια λογική τιμή που καθορίζει εάν η συνάρτηση θα χρησιμοποιήσει γραμμική απόσβεση, όταν η απόσβεση γίνει μεγαλύτερη από το φθίνον υπόλοιπο.

  • Εάν το όρισμα χωρίς_μετάβαση είναι TRUE, το Microsoft Excel δεν θα χρησιμοποιήσει γραμμική απόσβεση, ακόμα και όταν η απόσβεση γίνει μεγαλύτερη από το φθίνον υπόλοιπο.

  • Εάν το όρισμα χωρίς_μετάβαση είναι FALSE ή παραλείπεται, το Excel θα χρησιμοποιήσει γραμμική απόσβεση, όταν η απόσβεση γίνει μεγαλύτερη από το φθίνον υπόλοιπο.

Σημαντικό: Όλα τα ορίσματα, εκτός από το όρισμα χωρίς_μετάβαση, πρέπει να είναι θετικοί αριθμοί.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Αν χρειαστεί, μπορείτε να ρυθμίσετε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

Περιγραφή

2400

Αρχικό κόστος

300

Υπολειμματική αξία

10

Διάρκεια ζωής σε έτη

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=VDB(A2; A3; A4*365; 0; 1)

Απόσβεση της πρώτης ημέρας. Το Excel θεωρεί αυτόματα ότι ο παράγοντας είναι 2.

1,32 €

=VDB(A2; A3; A4*12; 0; 1)

Απόσβεση του πρώτου μήνα.

40,00 €

=VDB(A2; A3; A4; 0; 1)

Απόσβεση του πρώτου έτους.

480,00 €

=VDB(A2; A3; A4*12; 6; 18)

Η απόσβεση μεταξύ του έκτου και του δέκατου όγδοου μήνα.

396,31 €

=VDB(A2; A3; A4*12; 6; 18; 1,5)

Η απόσβεση μεταξύ του έκτου και του δέκατου όγδοου μήνα, χρησιμοποιώντας έναν παράγοντα 1,5, αντί της μεθόδου του διπλά φθίνοντος υπολοίπου.

311,81 €

=VDB(A2; A3; A4; 0; 0,875; 1,5)

Η απόσβεση για το πρώτο οικονομικό έτος κατοχής του περιουσιακού στοιχείου, με την προϋπόθεση ότι η φορολογική νομοθεσία δεν επιτρέπει την απόσβεση του φθίνοντος υπολοίπου σε ποσοστό μεγαλύτερο του 150%. Η αγορά του περιουσιακού στοιχείου γίνεται στα μέσα του πρώτου τριμήνου του οικονομικού έτους.

315,00 €

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×