Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης WORKDAY στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει έναν αριθμό που αντιστοιχεί στην ημερομηνία που έπεται ή προηγείται μιας ημερομηνίας (ημερομηνία έναρξης) κατά τον δεδομένο αριθμό εργάσιμων ημερών. Από τις εργάσιμες μέρες εξαιρούνται τα Σαββατοκύριακα και οι ημερομηνίες που καθορίζονται ως αργίες. Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση WORKDAY για να εξαιρέσετε τα Σαββατοκύριακα ή τις αργίες, όταν υπολογίζετε ημερομηνίες πληρωμής τιμολογίων, αναμενόμενο χρόνο παραλαβών ή τον αριθμό των ημερών μιας εργασίας.

Συμβουλή: Για να υπολογίσετε το σειριακό αριθμό της ημερομηνίας πριν ή μετά από έναν καθορισμένο αριθμό εργάσιμων ημερών, χρησιμοποιώντας παραμέτρους για να υποδείξετε ποιες και πόσες από τις ημέρες αντιστοιχούν σε Σαββατοκύριακα, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση WORKDAY.INTL.

Σύνταξη

WORKDAY(ημερομηνία_έναρξης; ημέρες; [αργίες])

Η σύνταξη της συνάρτησης WORKDAY περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Ημερομηνία_έναρξης    Υποχρεωτικό. Μια ημερομηνία που αντιπροσωπεύει την ημερομηνία έναρξης.

  • Ημέρες    Υποχρεωτικό. Ο αριθμός των ημερών που δεν συμπεριλαμβάνουν Σαββατοκύριακα ή αργίες, πριν ή μετά την τιμή του ορίσματος ημερομηνία_έναρξης. Θετική τιμή του ορίσματος ημέρες αποδίδει μελλοντική ημερομηνία, ενώ αρνητική τιμή αποδίδει προηγούμενη ημερομηνία.

  • Αργίες    Προαιρετικό. Μια προαιρετική λίστα με μία ή περισσότερες ημερομηνίες που δεν πρέπει να περιληφθούν στο ημερολόγιο εργασίας, όπως οι εθνικές και θρησκευτικές εορτές ή οι κινητές αργίες. Η λίστα μπορεί να είναι μια περιοχή κελιών που περιέχει τις ημερομηνίες ή μια σταθερή πίνακα των σειριακών αριθμών που αντιπροσωπεύουν τις ημερομηνίες.

Σημαντικό: Οι ημερομηνίες πρέπει να εισάγονται με τη συνάρτηση DATE ή ως αποτελέσματα άλλων τύπων ή συναρτήσεων. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση DATE(2008;5;23) για την 23η Μαΐου 2008. Ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα, εάν εισαγάγετε ημερομηνίες ως κείμενο.

Παρατηρήσεις

  • Το Microsoft Excel αποθηκεύει ημερομηνίες με τη μορφή διαδοχικών σειριακών αριθμών, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε υπολογισμούς. Από προεπιλογή, η ημερομηνία 1 Ιανουαρίου 1900 είναι ο αύξων αριθμός 1, ενώ η ημερομηνία 1 Ιανουαρίου 2008 είναι ο αύξων αριθμός 39448, γιατί βρίσκεται 39.448 ημέρες μετά την 1η Ιανουαρίου 1900.

  • Εάν ένα από τα ορίσματα δεν είναι έγκυρη ημερομηνία, η συνάρτηση WORKDAY επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν το άθροισμα των ορισμάτων ημερομηνία_έναρξης και ημέρες δεν είναι έγκυρη ημερομηνία, η συνάρτηση WORKDAY επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν το όρισμα ημέρες δεν είναι ακέραιος, τα δεκαδικά ψηφία περικόπτονται.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Αν χρειαστεί, μπορείτε να ρυθμίσετε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

1/10/2008

Ημερομηνία έναρξης

151

Ημέρες ολοκλήρωσης

26/11/2008

Αργία

4/12/2008

Αργία

21/1/2009

Αργία

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

Αποτέλεσμα

=WORKDAY(A2;A3)

Ημερομηνία, 151 εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία έναρξης (30/4/2009)

30/4/2009

=WORKDAY(A2;A3;A4:A6)

Ημερομηνία, 151 εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία έναρξης, εξαιρώντας τις αργίες (5/5/2009)

5/5/2009

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×