Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης XNPV στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει την καθαρή παρούσα αξία ενός προγράμματος ταμειακών ροών που δεν είναι απαραίτητα περιοδικές. Για να υπολογίσετε την καθαρή παρούσα αξία μιας σειράς περιοδικών ταμειακών ροών, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση NPV.

Σύνταξη

XNPV(επιτόκιο; τιμές; ημερομηνίες)

Η σύνταξη της συνάρτησης XNPV περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

 • Επιτόκιο    Υποχρεωτικό. Το προεξοφλητικό επιτόκιο που εφαρμόζεται στον υπολογισμό των ταμειακών ροών.

 • Τιμές    Υποχρεωτικό. Μια σειρά ταμειακών ροών που αντιστοιχούν σε προγραμματισμένες πληρωμές ανά ημερομηνίες. Η πρώτη πληρωμή είναι προαιρετική και αντιστοιχεί σε δαπάνη ή πληρωμή στην αρχή της επένδυσης. Εάν η πρώτη τιμή είναι μια δαπάνη ή πληρωμή, πρέπει να είναι αρνητική. Όλες οι επόμενες διαδοχικές πληρωμές προεξοφλούνται σε ετήσια βάση 365 ημερών. Η σειρά των τιμών πρέπει να περιέχει τουλάχιστον μία θετική και μία αρνητική τιμή.

 • Ημερομηνίες    Υποχρεωτικό. Ένα πρόγραμμα με τις ημερομηνίες των πληρωμών που αντιστοιχούν σε πληρωμές ταμειακών ροών. Η ημερομηνία της πρώτης πληρωμής υποδεικνύει την έναρξη του προγράμματος πληρωμών. Οι υπόλοιπες ημερομηνίες πρέπει να είναι μεταγενέστερες αυτής της ημερομηνίας, αλλά μπορούν να είναι καταχωρημένες με οποιαδήποτε σειρά.

Παρατηρήσεις

 • Το Microsoft Excel αποθηκεύει ημερομηνίες με τη μορφή διαδοχικών σειριακών αριθμών, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε υπολογισμούς. Από προεπιλογή, η ημερομηνία 1 Ιανουαρίου 1900 είναι ο αύξων αριθμός 1, ενώ η ημερομηνία 1 Ιανουαρίου 2008 είναι ο αύξων αριθμός 39448, γιατί βρίσκεται 39.448 ημέρες μετά την 1η Ιανουαρίου 1900.

 • Οι αριθμοί του ορίσματος ημερομηνίες περικόπτονται, ώστε να αποτελούν ακέραιους αριθμούς.

 • Εάν κάποιο από τα ορίσματα δεν είναι αριθμητικό, η συνάρτηση XNPV επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

 • Εάν κάποιος αριθμός στο όρισμα ημερομηνίες δεν είναι έγκυρη ημερομηνία, η συνάρτηση XNPV επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

 • Εάν οποιοσδήποτε αριθμός στις ημερομηνίες προηγείται της ημερομηνίας έναρξης, η συνάρτηση XNPV επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

 • Εάν τα ορίσματα τιμές και ημερομηνίες περιέχουν διαφορετικό αριθμό τιμών, η συνάρτηση XNPV επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

 • Η συνάρτηση XNPV υπολογίζεται ως εξής:

  Εξίσωση

  όπου:

  • di = η i-οστή ή τελευταία ημερομηνία πληρωμής.

  • d1 = η πρώτη ημερομηνία πληρωμής.

  • Pi = το ποσό της i-οστής ή τελευταίας πληρωμής.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειάζεται, μπορείτε να ρυθμίσετε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε ολόκληρα τα δεδομένα.

Τιμές

Ημερομηνίες

- 10.000 €

1/1/2008

2.750 €

1/3/2008

4.250 €

30/10/2008

3.250 €

15/2/2009

2.750 €

1/4/2009

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=XNPV(.09; A2:A6; B2:B6)

Η καθαρή παρούσα αξία για μια επένδυση με τις παραπάνω δαπάνες και αποδόσεις. Οι ταμειακές ροές προεξοφλούνται με επιτόκιο 9%.

2.086,65 €

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×