Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Αυτή η συγκεντρωτική ενημέρωση διορθώνει διάφορα προβλήματα στο Skype για επιχειρήσεις Server 2015, Web Components Server. Ο αριθμός έκδοσης αυτής της ενημέρωσης είναι 6.0.9319.534.

Η καθολική έκδοση αυτής της συγκεντρωτικής ενημέρωσης χρησιμοποιεί ένα πακέτο του Microsoft Windows Installer για την εγκατάσταση της συγκεντρωτικής ενημέρωσης. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία παρατίθενται στη Συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC) στον παρακάτω πίνακα. Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, η ημερομηνία μετατρέπεται σε τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ UTC και τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ζώνη ώρας στο στοιχείο Ημερομηνία και Ώρα στο Πίνακας Ελέγχου.

Μετά την εγκατάσταση της ενημέρωσης, η καθολική έκδοση αυτής της ενημέρωσης έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου ή μια νεότερη έκδοση των χαρακτηριστικών του αρχείου, που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

File_autodiscover_ext_xframe_script

Δεν ισχύει

4,422

18-Μαΐου 2016

04:45

Δεν ισχύει

File_autodiscover_int_xframe_script

Δεν ισχύει

4,422

26-Ιουλ-2018

06:34

Δεν ισχύει

File_autodiscover_microsoft.rtc.internal.autodiscover.dll

6.0.9319.281

333,600

31-Μαρ-2017

18:12

x86

File_bigfin_lscpapp_xap

Δεν ισχύει

1,384,804

14-Ιουν-2016

07:28

Δεν ισχύει

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_de_de_de

Δεν ισχύει

75,132

14-Ιουν-2016

07:28

Δεν ισχύει

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_en_us

Δεν ισχύει

116,746

14-Ιουν-2016

07:28

Δεν ισχύει

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_es_es_es

Δεν ισχύει

74,880

14-Ιουν-2016

07:28

Δεν ισχύει

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_fr_fr

Δεν ισχύει

76,038

26-Ιουλ-2018

06:34

Δεν ισχύει

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_it_it_it

Δεν ισχύει

74,201

14-Ιουν-2016

07:28

Δεν ισχύει

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_ja_jp

Δεν ισχύει

74,052

14-Ιουν-2016

07:28

Δεν ισχύει

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_ko_kr

Δεν ισχύει

72,305

14-Ιουν-2016

07:28

Δεν ισχύει

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_pt_br

Δεν ισχύει

75,019

14-Ιουν-2016

07:28

Δεν ισχύει

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_ru_ru_ru

Δεν ισχύει

80,259

14-Ιουν-2016

07:28

Δεν ισχύει

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_zh_cn

Δεν ισχύει

71,521

14-Ιουν-2016

07:28

Δεν ισχύει

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_zh_tw

Δεν ισχύει

71,660

26-Ιουλ-2018

06:35

Δεν ισχύει

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_de_de

6.0.9319.0

63,632

19-Ιουν-2018

04:24

Δεν ισχύει

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_es_es

6.0.9319.0

63,656

19-Ιουν-2018

04:24

Δεν ισχύει

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_fr_fr

6.0.9319.0

64,144

19-Ιουν-2018

04:24

Δεν ισχύει

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_it_it

6.0.9319.0

63,144

19-Ιουν-2018

04:24

Δεν ισχύει

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_ja_jp

6.0.9319.0

64,680

19-Ιουν-2018

04:24

Δεν ισχύει

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_ko_kr

6.0.9319.0

63,120

19-Ιουν-2018

04:24

Δεν ισχύει

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_pt_br

6.0.9319.0

63,120

19-Ιουν-2018

04:24

Δεν ισχύει

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_ru_ru

6.0.9319.0

65,680

26-Ιουλ-2018

06:35

Δεν ισχύει

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_zh_cn

6.0.9319.0

62,600

19-Ιουν-2018

04:24

Δεν ισχύει

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_zh_tw

6.0.9319.0

62,600

19-Ιουν-2018

04:24

Δεν ισχύει

File_bigfin_serverbin_rtcmgmt_tasks_dll

6.0.9319.259

583,368

14-Ιουν-2016

07:25

x86

File_bigfin_serverbin_rtcmgmt_ui_app_dll

6.0.9319.259

258,760

14-Ιουν-2016

07:23

x86

File_certprov_ext_bin_certprov.dll

6.0.9319.281

166,664

31-Μαρ-2017

18:14

x86

File_certprov_int_bin_certprov.dll

6.0.9319.281

166,664

31-Μαρ-2017

18:14

x86

File_ext_datacollabrecording_aspx

Δεν ισχύει

5,971

19-Ιουν-2018

02:51

Δεν ισχύει

File_ext_datacollabweb_handler_bin.dll

6.0.9319.102

263,984

28-Οκτ-2015

11:40

x86

File_ext_datacollab_aspx

Δεν ισχύει

10,848

19-Ιουν-2018

02:50

Δεν ισχύει

File_ext_datacollab_bin_psomframe

6.0.9319.281

251,624

31-Μαρ-2017

18:13

Δεν ισχύει

File_ext_datacollab_bin_psomres

6.0.9319.102

268,512

28-Οκτ-2015

11:40

Δεν ισχύει

File_ext_datacollab_images_nonhc_sprite1

Δεν ισχύει

286,357

28-Οκτ-2015

10:23

Δεν ισχύει

File_ext_datacollab_images_sprite1

Δεν ισχύει

286,357

28-Οκτ-2015

10:23

Δεν ισχύει

File_ext_datacollab_scripts_common_consolidated

Δεν ισχύει

878,382

19-Ιουν-2018

03:13

Δεν ισχύει

File_ext_datacollab_scripts_datacollabmodel

Δεν ισχύει

1,191,819

28-Οκτ-2015

10:15

Δεν ισχύει

File_ext_datacollab_scripts_datacollabrecording

Δεν ισχύει

17,848

28-Οκτ-2015

10:21

Δεν ισχύει

File_ext_datacollab_scripts_lynccore_applibconsolidated

Δεν ισχύει

1,435,646

31-Μαρ-2017

17:01

Δεν ισχύει

File_ext_datacollab_scripts_lynccore_datacollabcontrols

Δεν ισχύει

2,407,816

26-Ιουλ-2018

06:35

Δεν ισχύει

File_ext_datacollab_styles_consolidated_ltr

Δεν ισχύει

63,328

28-Οκτ-2015

10:22

Δεν ισχύει

File_ext_datacollab_styles_consolidated_rtl

Δεν ισχύει

62,729

28-Οκτ-2015

10:22

Δεν ισχύει

File_ext_datacollab_styles_nonhc_sprite1

Δεν ισχύει

136,354

28-Οκτ-2015

10:23

Δεν ισχύει

File_ext_datacollab_styles_sprite1

Δεν ισχύει

187,676

28-Οκτ-2015

10:23

Δεν ισχύει

File_ext_default.aspx

Δεν ισχύει

59,437

19-Ιουν-2018

02:58

Δεν ισχύει

File_ext_dialinform.js

Δεν ισχύει

96,915

26-Ιουλ-2018

06:35

Δεν ισχύει

File_ext_gac_microsoft.rtc.server.telemetrylib.dll

6.0.9319.102

445,208

28-Οκτ-2015

11:38

x86

File_ext_launch.js

Δεν ισχύει

64,696

19-Ιουν-2018

02:47

Δεν ισχύει

File_ext_lwaonlinedf.aspx

Δεν ισχύει

5,562

26-Ιουλ-2018

06:35

Δεν ισχύει

File_ext_microsoft.rtc.internal.joinlauncher.dll

6.0.9319.510

1,067,792

10-Νοε-2017

18:28

x86

File_ext_microsoft.rtc.internal.webrelay.dll

6.0.9319.516

533,240

26-Φεβ-2018

23:16

x86

File_ext_myutilities.js

Δεν ισχύει

12,858

23-Οκτ-2015

02:16

Δεν ισχύει

File_ext_newtonsoft.json.dll

6.0.1.17001

491,008

14-Ιουν-2018

13:51

x86

File_ext_reachclient.css

Δεν ισχύει

13,675

23-Οκτ-2015

02:16

Δεν ισχύει

File_ext_reachweb_client_resources_reachclient_css

Δεν ισχύει

13,675

23-Οκτ-2015

02:16

Δεν ισχύει

File_ext_reachweb_client_scripts_utilities_js

Δεν ισχύει

12,858

26-Ιουλ-2018

06:35

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_ar_sa

6.0.9319.516

35,152

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_az_latn_az

6.0.9319.516

33,616

26-Φεβ-2018

23:18

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_be_by

6.0.9319.516

37,712

26-Φεβ-2018

23:18

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_bg_bg

6.0.9319.516

37,712

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_ca_es

6.0.9319.516

33,616

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_cs_cz

6.0.9319.516

32,592

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_da_dk

6.0.9319.516

32,592

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_de_de

6.0.9319.516

34,128

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_el_gr

6.0.9319.516

39,760

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_en_us

6.0.9319.516

32,592

26-Φεβ-2018

23:11

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_es_es

6.0.9319.516

33,616

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_et_ee

6.0.9319.516

32,080

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_eu_es

6.0.9319.516

32,592

26-Φεβ-2018

23:18

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_fa_ir

6.0.9319.516

36,688

26-Φεβ-2018

23:18

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_fil_ph

6.0.9319.516

33,104

26-Φεβ-2018

23:18

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_fi_fi

6.0.9319.516

32,080

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_fr_fr

6.0.9319.516

34,128

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_gl_es

6.0.9319.516

32,584

26-Φεβ-2018

23:18

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_he_il

6.0.9319.516

34,120

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_hi_in

6.0.9319.516

42,832

26-Ιουλ-2018

06:35

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_hr_hr

6.0.9319.516

32,592

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_hu_hu

6.0.9319.516

33,104

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_id_id

6.0.9319.516

32,072

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_it_it

6.0.9319.516

33,616

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_ja_jp

6.0.9319.516

34,640

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_kk_kz

6.0.9319.516

37,712

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_ko_kr

6.0.9319.516

33,616

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_lt_lt

6.0.9319.516

32,080

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_lv_lv

6.0.9319.516

32,592

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_mk_mk

6.0.9319.516

37,712

26-Ιουλ-2018

06:35

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_ms_my

6.0.9319.516

32,592

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_nb_no

6.0.9319.516

33,616

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_nl_nl

6.0.9319.516

32,592

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_pl_pl

6.0.9319.516

33,104

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_pt_br

6.0.9319.516

33,096

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_pt_pt

6.0.9319.516

33,104

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_ro_ro

6.0.9319.516

33,104

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_ru_ru

6.0.9319.516

37,200

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_sk_sk

6.0.9319.516

32,592

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_sl_si

6.0.9319.516

32,584

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_sq_al

6.0.9319.516

32,592

26-Φεβ-2018

23:18

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_sr_cyrl_rs

6.0.9319.516

32,592

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_sr_latn_rs

6.0.9319.516

32,080

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_sv_se

6.0.9319.516

32,584

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_th_th

6.0.9319.516

43,344

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_tr_tr

6.0.9319.516

32,080

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_uk_ua

6.0.9319.516

37,704

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_uz_latn_uz

6.0.9319.516

32,592

26-Φεβ-2018

23:18

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_vi_vn

6.0.9319.516

35,152

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_zh_cn

6.0.9319.516

31,056

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_zh_tw

6.0.9319.516

31,056

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_ar_sa

6.0.9319.281

33,064

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_az_latn_az

6.0.9319.281

31,528

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_be_by

6.0.9319.281

35,120

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_bg_bg

6.0.9319.281

35,120

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_ca_es

6.0.9319.281

31,528

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_cs_cz

6.0.9319.281

31,016

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_da_dk

6.0.9319.281

30,504

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_de_de

6.0.9319.281

32,040

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_el_gr

6.0.9319.281

37,160

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_en_us

6.0.9319.281

31,016

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_es_es

6.0.9319.281

31,528

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_et_ee

6.0.9319.281

29,992

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_eu_es

6.0.9319.281

30,504

26-Ιουλ-2018

06:35

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_fa_ir

6.0.9319.281

34,600

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_fil_ph

6.0.9319.281

31,016

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_fi_fi

6.0.9319.281

29,992

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_fr_fr

6.0.9319.281

32,040

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_gl_es

6.0.9319.281

31,024

26-Ιουλ-2018

06:35

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_he_il

6.0.9319.281

32,552

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_hi_in

6.0.9319.281

39,720

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_hr_hr

6.0.9319.281

30,512

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_hu_hu

6.0.9319.281

31,016

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_id_id

6.0.9319.281

30,504

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_it_it

6.0.9319.281

31,528

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_ja_jp

6.0.9319.281

32,552

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_kk_kz

6.0.9319.281

34,600

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_ko_kr

6.0.9319.281

31,528

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_lt_lt

6.0.9319.281

30,504

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_lv_lv

6.0.9319.281

31,016

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_mk_mk

6.0.9319.281

35,112

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_ms_my

6.0.9319.281

30,504

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_nb_no

6.0.9319.281

30,504

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_nl_nl

6.0.9319.281

31,024

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_pl_pl

6.0.9319.281

31,016

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_pt_br

6.0.9319.281

31,016

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_pt_pt

6.0.9319.281

31,016

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_ro_ro

6.0.9319.281

31,024

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_ru_ru

6.0.9319.281

35,112

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_sk_sk

6.0.9319.281

30,512

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_sl_si

6.0.9319.281

30,504

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_sq_al

6.0.9319.281

30,504

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_sr_cyrl_rs

6.0.9319.281

34,600

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_sr_latn_rs

6.0.9319.281

30,504

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_sv_se

6.0.9319.281

30,504

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_th_th

6.0.9319.281

40,232

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_tr_tr

6.0.9319.281

30,504

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_uk_ua

6.0.9319.281

35,112

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_uz_latn_uz

6.0.9319.281

31,016

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_vi_vn

6.0.9319.281

33,064

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_zh_cn

6.0.9319.281

29,480

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_ext_ucwa_bin_resources_zh_tw

6.0.9319.281

28,968

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_ext_uploadformmac_html

Δεν ισχύει

4,558

19-Ιουν-2018

02:47

Δεν ισχύει

File_ext_uploadform_html

Δεν ισχύει

4,841

19-Ιουν-2018

02:47

Δεν ισχύει

File_ext_utilities.js

Δεν ισχύει

12,858

23-Οκτ-2015

02:16

Δεν ισχύει

File_ext_web.config

Δεν ισχύει

3,077

22-Δεκ-2016

14:54

Δεν ισχύει

File_ext_webcontainerframe_html

Δεν ισχύει

10,017

19-Ιουν-2018

02:47

Δεν ισχύει

File_ext_webrelay_mediaperf.dll

6.0.8953.265

61,072

23-Μαΐου-2018

17:30

x64

File_ext_webscheduler_bin_dlexpansion.dll

6.0.9319.281

524,048

31-Μαρ-2017

18:13

x86

File_ext_webscheduler_bin_dll

6.0.9319.102

319,776

28-Οκτ-2015

11:41

x86

File_ext_webscheduler_bin_resources_ar_sa

6.0.9319.102

45,392

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_az_latn_az

6.0.9319.102

42,320

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_be_by

6.0.9319.102

46,416

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_bg_bg

6.0.9319.102

47,440

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_ca_es

6.0.9319.102

42,320

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_cs_cz

6.0.9319.102

41,808

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_da_dk

6.0.9319.102

41,296

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_de_de

6.0.9319.102

42,312

28-Οκτ-2015

11:41

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_el_gr

6.0.9319.102

48,976

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_en_us

6.0.9319.102

41,800

28-Οκτ-2015

11:41

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_es_es

6.0.9319.102

42,320

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_et_ee

6.0.9319.102

41,296

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_eu_es

6.0.9319.102

41,296

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_fa_ir

6.0.9319.102

46,416

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_fil_ph

6.0.9319.102

42,320

28-Οκτ-2015

11:41

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_fi_fi

6.0.9319.102

41,288

28-Οκτ-2015

11:41

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_fr_fr

6.0.9319.102

42,832

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_gl_es

6.0.9319.102

41,800

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_he_il

6.0.9319.102

44,368

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_hi_in

6.0.9319.102

52,048

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_hr_hr

6.0.9319.102

41,296

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_hu_hu

6.0.9319.102

42,320

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_id_id

6.0.9319.102

41,296

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_it_it

6.0.9319.102

42,320

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_ja_jp

6.0.9319.102

43,856

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_kk_kz

6.0.9319.102

46,920

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_ko_kr

6.0.9319.102

42,832

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_lt_lt

6.0.9319.102

42,320

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_lv_lv

6.0.9319.102

42,312

26-Ιουλ-2018

06:36

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_mk_mk

6.0.9319.102

46,928

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_ms_my

6.0.9319.102

41,296

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_nb_no

6.0.9319.102

41,296

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_nl_nl

6.0.9319.102

41,808

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_pl_pl

6.0.9319.102

42,320

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_pt_br

6.0.9319.102

41,808

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_pt_pt

6.0.9319.102

42,320

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_ro_ro

6.0.9319.102

42,320

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_ru_ru

6.0.9319.102

47,440

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_sk_sk

6.0.9319.102

41,808

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_sl_si

6.0.9319.102

41,808

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_sq_al

6.0.9319.102

41,808

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_sr_cyrl_rs

6.0.9319.102

46,416

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_sr_latn_rs

6.0.9319.102

41,296

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_sv_se

6.0.9319.102

41,296

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_th_th

6.0.9319.102

51,536

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_tr_tr

6.0.9319.102

41,808

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_uk_ua

6.0.9319.102

46,928

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_uz_latn_uz

6.0.9319.102

41,808

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_vi_vn

6.0.9319.102

43,856

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_zh_cn

6.0.9319.102

40,784

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_bin_resources_zh_tw

6.0.9319.102

40,784

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_default.aspx

Δεν ισχύει

15,203

26-Ιουλ-2018

06:36

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_handler_bin_webschedulerhandler.dll

6.0.9319.534

371,344

19-Ιουν-2018

04:28

x86

File_ext_webscheduler_scripts_common.js

Δεν ισχύει

119,016

26-Ιουλ-2018

06:36

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_scripts_jquery.js

Δεν ισχύει

249,893

23-Οκτ-2015

02:16

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui.js

Δεν ισχύει

236,775

23-Οκτ-2015

02:16

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_scripts_utilities.js

Δεν ισχύει

12,858

23-Οκτ-2015

02:16

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_styles_common_ltr.css

Δεν ισχύει

18,551

23-Οκτ-2015

02:16

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_styles_common_rtl.css

Δεν ισχύει

15,178

23-Οκτ-2015

02:16

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_styles_jqueryui.css

Δεν ισχύει

25,434

23-Οκτ-2015

02:16

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_usercontrols_mainwindowcontrol.ascx

Δεν ισχύει

9,457

23-Οκτ-2015

02:16

Δεν ισχύει

File_ext_webscheduler_usercontrols_w15logincontrol.ascx

Δεν ισχύει

3,483

23-Οκτ-2015

02:16

Δεν ισχύει

File_gac_microsoft.identitymodel.clients.activedirectory.dll

2.19.20802.213

189,728

23-Φεβ-2016

21:32

x86

File_gac_microsoft.identitymodel.clients.activedirectory.wf.dll

2.19.20802.213

51,008

23-Φεβ-2016

21:32

x86

File_gac_microsoft.rtc.chat.endpoint.dll

6.0.9319.534

1,208,968

19-Ιουν-2018

04:24

x86

File_gac_microsoft.rtc.server.webinfrastructure.dll

6.0.9319.510

3,808,536

26-Ιουλ-2018

06:36

x64

File_groupexpansion_ext_microsoft.rtc.client.security.dll.de_de

6.0.9319.0

22,664

19-Ιουν-2018

04:24

Δεν ισχύει

File_groupexpansion_ext_microsoft.rtc.client.security.dll.es_es

6.0.9319.0

22,664

19-Ιουν-2018

04:23

Δεν ισχύει

File_groupexpansion_ext_microsoft.rtc.client.security.dll.fr_fr

6.0.9319.0

22,664

19-Ιουν-2018

04:24

Δεν ισχύει

File_groupexpansion_ext_microsoft.rtc.client.security.dll.it_it

6.0.9319.0

22,664

19-Ιουν-2018

04:23

Δεν ισχύει

File_groupexpansion_ext_microsoft.rtc.client.security.dll.ja_jp

6.0.9319.0

23,176

19-Ιουν-2018

04:23

Δεν ισχύει

File_groupexpansion_ext_microsoft.rtc.client.security.dll.ko_kr

6.0.9319.0

22,664

19-Ιουν-2018

04:23

Δεν ισχύει

File_groupexpansion_ext_microsoft.rtc.client.security.dll.pt_br

6.0.9319.0

22,664

19-Ιουν-2018

04:23

Δεν ισχύει

File_groupexpansion_ext_microsoft.rtc.client.security.dll.ru_ru

6.0.9319.0

23,688

19-Ιουν-2018

04:24

Δεν ισχύει

File_groupexpansion_ext_microsoft.rtc.client.security.dll.zh_cn

6.0.9319.0

22,160

19-Ιουν-2018

04:24

Δεν ισχύει

File_groupexpansion_ext_microsoft.rtc.client.security.dll.zh_tw

6.0.9319.0

22,152

19-Ιουν-2018

04:24

Δεν ισχύει

File_groupexpansion_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll

6.0.9319.281

524,048

31-Μαρ-2017

18:13

x86

File_groupexpansion_int_microsoft.rtc.client.security.dll.de_de

6.0.9319.0

22,664

19-Ιουν-2018

04:24

Δεν ισχύει

File_groupexpansion_int_microsoft.rtc.client.security.dll.es_es

6.0.9319.0

22,664

19-Ιουν-2018

04:23

Δεν ισχύει

File_groupexpansion_int_microsoft.rtc.client.security.dll.fr_fr

6.0.9319.0

22,664

19-Ιουν-2018

04:24

Δεν ισχύει

File_groupexpansion_int_microsoft.rtc.client.security.dll.it_it

6.0.9319.0

22,664

19-Ιουν-2018

04:23

Δεν ισχύει

File_groupexpansion_int_microsoft.rtc.client.security.dll.ja_jp

6.0.9319.0

23,176

19-Ιουν-2018

04:23

Δεν ισχύει

File_groupexpansion_int_microsoft.rtc.client.security.dll.ko_kr

6.0.9319.0

22,664

19-Ιουν-2018

04:23

Δεν ισχύει

File_groupexpansion_int_microsoft.rtc.client.security.dll.pt_br

6.0.9319.0

22,664

19-Ιουν-2018

04:23

Δεν ισχύει

File_groupexpansion_int_microsoft.rtc.client.security.dll.ru_ru

6.0.9319.0

23,688

19-Ιουν-2018

04:24

Δεν ισχύει

File_groupexpansion_int_microsoft.rtc.client.security.dll.zh_cn

6.0.9319.0

22,160

19-Ιουν-2018

04:24

Δεν ισχύει

File_groupexpansion_int_microsoft.rtc.client.security.dll.zh_tw

6.0.9319.0

22,152

19-Ιουν-2018

04:24

Δεν ισχύει

File_groupexpansion_microsoft.liveserver.dlexpansion_ext.dll

6.0.9319.281

524,048

31-Μαρ-2017

18:13

x86

File_int_datacollabrecording_aspx

Δεν ισχύει

5,971

26-Ιουλ-2018

06:36

Δεν ισχύει

File_int_datacollabweb_handler_bin.dll

6.0.9319.102

263,984

28-Οκτ-2015

11:40

x86

File_int_datacollab_aspx

Δεν ισχύει

10,848

19-Ιουν-2018

02:50

Δεν ισχύει

File_int_datacollab_bin_psomframe

6.0.9319.281

251,624

31-Μαρ-2017

18:13

Δεν ισχύει

File_int_datacollab_bin_psomres

6.0.9319.102

268,512

28-Οκτ-2015

11:40

Δεν ισχύει

File_int_datacollab_images_nonhc_sprite1

Δεν ισχύει

286,357

28-Οκτ-2015

10:23

Δεν ισχύει

File_int_datacollab_images_sprite1

Δεν ισχύει

286,357

28-Οκτ-2015

10:23

Δεν ισχύει

File_int_datacollab_scripts_common_consolidated

Δεν ισχύει

878,382

19-Ιουν-2018

03:13

Δεν ισχύει

File_int_datacollab_scripts_datacollabmodel

Δεν ισχύει

1,191,819

26-Ιουλ-2018

06:36

Δεν ισχύει

File_int_datacollab_scripts_datacollabrecording

Δεν ισχύει

17,848

28-Οκτ-2015

10:21

Δεν ισχύει

File_int_datacollab_scripts_lynccore_applibconsolidated

Δεν ισχύει

1,435,646

26-Ιουλ-2018

06:36

Δεν ισχύει

File_int_datacollab_scripts_lynccore_datacollabcontrols

Δεν ισχύει

2,407,816

28-Οκτ-2015

10:22

Δεν ισχύει

File_int_datacollab_styles_consolidated_ltr

Δεν ισχύει

63,328

28-Οκτ-2015

10:22

Δεν ισχύει

File_int_datacollab_styles_consolidated_rtl

Δεν ισχύει

62,729

28-Οκτ-2015

10:22

Δεν ισχύει

File_int_datacollab_styles_nonhc_sprite1

Δεν ισχύει

136,354

28-Οκτ-2015

10:23

Δεν ισχύει

File_int_datacollab_styles_sprite1

Δεν ισχύει

187,676

28-Οκτ-2015

10:23

Δεν ισχύει

File_int_default.aspx

Δεν ισχύει

59,437

19-Ιουν-2018

02:58

Δεν ισχύει

File_int_dialinform.js

Δεν ισχύει

96,915

26-Ιουλ-2018

06:36

Δεν ισχύει

File_int_gac_microsoft.rtc.server.telemetrylib.dll

6.0.9319.102

445,208

28-Οκτ-2015

11:38

x86

File_int_launch.js

Δεν ισχύει

64,696

19-Ιουν-2018

02:47

Δεν ισχύει

File_int_lwaonlinedf.aspx

Δεν ισχύει

5,562

28-Οκτ-2015

09:49

Δεν ισχύει

File_int_microsoft.rtc.internal.joinlauncher.dll

6.0.9319.510

1,067,792

10-Νοε-2017

18:28

x86

File_int_microsoft.rtc.internal.webrelay.dll

6.0.9319.516

533,240

26-Φεβ-2018

23:16

x86

File_int_myutilities.js

Δεν ισχύει

12,858

23-Οκτ-2015

02:16

Δεν ισχύει

File_int_newtonsoft.json.dll

6.0.1.17001

491,008

14-Ιουν-2018

13:51

x86

File_int_reachclient.css

Δεν ισχύει

13,675

23-Οκτ-2015

02:16

Δεν ισχύει

File_int_reachweb_client_resources_reachclient_css

Δεν ισχύει

13,675

23-Οκτ-2015

02:16

Δεν ισχύει

File_int_reachweb_client_scripts_utilities_js

Δεν ισχύει

12,858

23-Οκτ-2015

02:16

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_ar_sa

6.0.9319.516

35,152

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_az_latn_az

6.0.9319.516

33,616

26-Φεβ-2018

23:18

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_be_by

6.0.9319.516

37,712

26-Φεβ-2018

23:18

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_bg_bg

6.0.9319.516

37,712

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_ca_es

6.0.9319.516

33,616

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_cs_cz

6.0.9319.516

32,592

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_da_dk

6.0.9319.516

32,592

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_de_de

6.0.9319.516

34,128

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_el_gr

6.0.9319.516

39,760

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_en_us

6.0.9319.516

32,592

26-Φεβ-2018

23:11

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_es_es

6.0.9319.516

33,616

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_et_ee

6.0.9319.516

32,080

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_eu_es

6.0.9319.516

32,592

26-Φεβ-2018

23:18

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_fa_ir

6.0.9319.516

36,688

26-Φεβ-2018

23:18

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_fil_ph

6.0.9319.516

33,104

26-Φεβ-2018

23:18

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_fi_fi

6.0.9319.516

32,080

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_fr_fr

6.0.9319.516

34,128

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_gl_es

6.0.9319.516

32,584

26-Φεβ-2018

23:18

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_he_il

6.0.9319.516

34,120

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_hi_in

6.0.9319.516

42,832

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_hr_hr

6.0.9319.516

32,592

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_hu_hu

6.0.9319.516

33,104

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_id_id

6.0.9319.516

32,072

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_it_it

6.0.9319.516

33,616

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_ja_jp

6.0.9319.516

34,640

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_kk_kz

6.0.9319.516

37,712

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_ko_kr

6.0.9319.516

33,616

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_lt_lt

6.0.9319.516

32,080

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_lv_lv

6.0.9319.516

32,592

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_mk_mk

6.0.9319.516

37,712

26-Φεβ-2018

23:18

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_ms_my

6.0.9319.516

32,592

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_nb_no

6.0.9319.516

33,616

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_nl_nl

6.0.9319.516

32,592

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_pl_pl

6.0.9319.516

33,104

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_pt_br

6.0.9319.516

33,096

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_pt_pt

6.0.9319.516

33,104

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_ro_ro

6.0.9319.516

33,104

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_ru_ru

6.0.9319.516

37,200

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_sk_sk

6.0.9319.516

32,592

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_sl_si

6.0.9319.516

32,584

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_sq_al

6.0.9319.516

32,592

26-Φεβ-2018

23:18

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_sr_cyrl_rs

6.0.9319.516

32,592

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_sr_latn_rs

6.0.9319.516

32,080

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_sv_se

6.0.9319.516

32,584

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_th_th

6.0.9319.516

43,344

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_tr_tr

6.0.9319.516

32,080

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_uk_ua

6.0.9319.516

37,704

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_uz_latn_uz

6.0.9319.516

32,592

26-Φεβ-2018

23:18

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_vi_vn

6.0.9319.516

35,152

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_zh_cn

6.0.9319.516

31,056

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_zh_tw

6.0.9319.516

31,056

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_ar_sa

6.0.9319.281

33,064

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_az_latn_az

6.0.9319.281

31,528

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_be_by

6.0.9319.281

35,120

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_bg_bg

6.0.9319.281

35,120

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_ca_es

6.0.9319.281

31,528

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_cs_cz

6.0.9319.281

31,016

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_da_dk

6.0.9319.281

30,504

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_de_de

6.0.9319.281

32,040

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_el_gr

6.0.9319.281

37,160

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_en_us

6.0.9319.281

31,016

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_es_es

6.0.9319.281

31,528

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_et_ee

6.0.9319.281

29,992

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_eu_es

6.0.9319.281

30,504

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_fa_ir

6.0.9319.281

34,600

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_fil_ph

6.0.9319.281

31,016

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_fi_fi

6.0.9319.281

29,992

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_fr_fr

6.0.9319.281

32,040

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_gl_es

6.0.9319.281

31,024

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_he_il

6.0.9319.281

32,552

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_hi_in

6.0.9319.281

39,720

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_hr_hr

6.0.9319.281

30,512

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_hu_hu

6.0.9319.281

31,016

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_id_id

6.0.9319.281

30,504

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_it_it

6.0.9319.281

31,528

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_ja_jp

6.0.9319.281

32,552

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_kk_kz

6.0.9319.281

34,600

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_ko_kr

6.0.9319.281

31,528

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_lt_lt

6.0.9319.281

30,504

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_lv_lv

6.0.9319.281

31,016

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_mk_mk

6.0.9319.281

35,112

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_ms_my

6.0.9319.281

30,504

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_nb_no

6.0.9319.281

30,504

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_nl_nl

6.0.9319.281

31,024

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_pl_pl

6.0.9319.281

31,016

26-Ιουλ-2018

06:36

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_pt_br

6.0.9319.281

31,016

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_pt_pt

6.0.9319.281

31,016

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_ro_ro

6.0.9319.281

31,024

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_ru_ru

6.0.9319.281

35,112

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_sk_sk

6.0.9319.281

30,512

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_sl_si

6.0.9319.281

30,504

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_sq_al

6.0.9319.281

30,504

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_sr_cyrl_rs

6.0.9319.281

34,600

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_sr_latn_rs

6.0.9319.281

30,504

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_sv_se

6.0.9319.281

30,504

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_th_th

6.0.9319.281

40,232

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_tr_tr

6.0.9319.281

30,504

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_uk_ua

6.0.9319.281

35,112

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_uz_latn_uz

6.0.9319.281

31,016

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_vi_vn

6.0.9319.281

33,064

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_zh_cn

6.0.9319.281

29,480

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_int_ucwa_bin_resources_zh_tw

6.0.9319.281

28,968

31-Μαρ-2017

18:17

Δεν ισχύει

File_int_uploadformmac_html

Δεν ισχύει

4,558

19-Ιουν-2018

02:47

Δεν ισχύει

File_int_uploadform_html

Δεν ισχύει

4,841

19-Ιουν-2018

02:47

Δεν ισχύει

File_int_utilities.js

Δεν ισχύει

12,858

23-Οκτ-2015

02:16

Δεν ισχύει

File_int_web.config

Δεν ισχύει

3,076

22-Δεκ-2016

14:54

Δεν ισχύει

File_int_webcontainerframe_html

Δεν ισχύει

10,017

26-Ιουλ-2018

06:36

Δεν ισχύει

File_int_webrelay_mediaperf.dll

6.0.8953.265

61,072

23-Μαΐου-2018

17:30

x64

File_int_webscheduler_bin_dlexpansion.dll

6.0.9319.281

524,048

31-Μαρ-2017

18:13

x86

File_int_webscheduler_bin_dll

6.0.9319.102

319,776

26-Ιουλ-2018

06:36

x86

File_int_webscheduler_bin_resources_ar_sa

6.0.9319.102

45,392

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_az_latn_az

6.0.9319.102

42,320

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_be_by

6.0.9319.102

46,416

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_bg_bg

6.0.9319.102

47,440

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_ca_es

6.0.9319.102

42,320

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_cs_cz

6.0.9319.102

41,808

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_da_dk

6.0.9319.102

41,296

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_de_de

6.0.9319.102

42,312

28-Οκτ-2015

11:41

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_el_gr

6.0.9319.102

48,976

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_en_us

6.0.9319.102

41,800

28-Οκτ-2015

11:41

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_es_es

6.0.9319.102

42,320

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_et_ee

6.0.9319.102

41,296

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_eu_es

6.0.9319.102

41,296

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_fa_ir

6.0.9319.102

46,416

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_fil_ph

6.0.9319.102

42,320

28-Οκτ-2015

11:41

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_fi_fi

6.0.9319.102

41,288

28-Οκτ-2015

11:41

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_fr_fr

6.0.9319.102

42,832

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_gl_es

6.0.9319.102

41,800

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_he_il

6.0.9319.102

44,368

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_hi_in

6.0.9319.102

52,048

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_hr_hr

6.0.9319.102

41,296

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_hu_hu

6.0.9319.102

42,320

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_id_id

6.0.9319.102

41,296

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_it_it

6.0.9319.102

42,320

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_ja_jp

6.0.9319.102

43,856

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_kk_kz

6.0.9319.102

46,920

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_ko_kr

6.0.9319.102

42,832

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_lt_lt

6.0.9319.102

42,320

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_lv_lv

6.0.9319.102

42,312

26-Ιουλ-2018

06:37

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_mk_mk

6.0.9319.102

46,928

26-Ιουλ-2018

06:37

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_ms_my

6.0.9319.102

41,296

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_nb_no

6.0.9319.102

41,296

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_nl_nl

6.0.9319.102

41,808

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_pl_pl

6.0.9319.102

42,320

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_pt_br

6.0.9319.102

41,808

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_pt_pt

6.0.9319.102

42,320

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_ro_ro

6.0.9319.102

42,320

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_ru_ru

6.0.9319.102

47,440

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_sk_sk

6.0.9319.102

41,808

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_sl_si

6.0.9319.102

41,808

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_sq_al

6.0.9319.102

41,808

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_sr_cyrl_rs

6.0.9319.102

46,416

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_sr_latn_rs

6.0.9319.102

41,296

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_sv_se

6.0.9319.102

41,296

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_th_th

6.0.9319.102

51,536

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_tr_tr

6.0.9319.102

41,808

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_uk_ua

6.0.9319.102

46,928

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_uz_latn_uz

6.0.9319.102

41,808

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_vi_vn

6.0.9319.102

43,856

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_zh_cn

6.0.9319.102

40,784

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_bin_resources_zh_tw

6.0.9319.102

40,784

28-Οκτ-2015

11:43

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_default.aspx

Δεν ισχύει

15,203

23-Οκτ-2015

02:16

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_handler_bin_webschedulerhandler.dll

6.0.9319.534

371,344

19-Ιουν-2018

04:28

x86

File_int_webscheduler_scripts_common.js

Δεν ισχύει

119,016

12-Οκτ-2016

16:40

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_scripts_jquery.js

Δεν ισχύει

249,893

23-Οκτ-2015

02:16

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_scripts_jqueryui.js

Δεν ισχύει

236,775

23-Οκτ-2015

02:16

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_scripts_utilities.js

Δεν ισχύει

12,858

23-Οκτ-2015

02:16

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_styles_common_ltr.css

Δεν ισχύει

18,551

23-Οκτ-2015

02:16

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_styles_common_rtl.css

Δεν ισχύει

15,178

23-Οκτ-2015

02:16

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_styles_jqueryui.css

Δεν ισχύει

25,434

23-Οκτ-2015

02:16

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_usercontrols_mainwindowcontrol.ascx

Δεν ισχύει

9,457

23-Οκτ-2015

02:16

Δεν ισχύει

File_int_webscheduler_usercontrols_w15logincontrol.ascx

Δεν ισχύει

3,483

23-Οκτ-2015

02:16

Δεν ισχύει

File_locationinformation_int_microsoft.rtc.lis.liservice.dll

6.0.9319.510

386,280

10-Νοε-2017

17:30

x86

File_microsoft.rtc.internal.autodiscover.dll

6.0.9319.281

333,600

31-Μαρ-2017

18:12

x86

File_rgs_clients_ext_bin_microsoft.rtc.rgs.clients.dll

6.0.9319.102

133,368

28-Οκτ-2015

11:39

x86

File_rgs_clients_int_bin_microsoft.rtc.rgs.clients.dll

6.0.9319.102

133,368

28-Οκτ-2015

11:39

x86

File_rgs_config_bin_microsoft.rtc.acd.deployment.dll

6.0.9319.534

101,000

19-Ιουν-2018

04:23

x86

File_rgs_config_bin_microsoft.rtc.acd.deployment.dll.de_de

6.0.9319.534

22,672

19-Ιουν-2018

04:24

Δεν ισχύει

File_rgs_config_bin_microsoft.rtc.acd.deployment.dll.es_es

6.0.9319.534

22,672

19-Ιουν-2018

04:24

Δεν ισχύει

File_rgs_config_bin_microsoft.rtc.acd.deployment.dll.fr_fr

6.0.9319.534

22,672

19-Ιουν-2018

04:24

Δεν ισχύει

File_rgs_config_bin_microsoft.rtc.acd.deployment.dll.it_it

6.0.9319.534

22,672

19-Ιουν-2018

04:24

Δεν ισχύει

File_rgs_config_bin_microsoft.rtc.acd.deployment.dll.ja_jp

6.0.9319.534

22,672

19-Ιουν-2018

04:24

Δεν ισχύει

File_rgs_config_bin_microsoft.rtc.acd.deployment.dll.ko_kr

6.0.9319.534

22,672

19-Ιουν-2018

04:24

Δεν ισχύει

File_rgs_config_bin_microsoft.rtc.acd.deployment.dll.pt_br

6.0.9319.534

22,672

19-Ιουν-2018

04:24

Δεν ισχύει

File_rgs_config_bin_microsoft.rtc.acd.deployment.dll.ru_ru

6.0.9319.534

23,176

19-Ιουν-2018

04:24

Δεν ισχύει

File_rgs_config_bin_microsoft.rtc.acd.deployment.dll.zh_cn

6.0.9319.534

22,160

19-Ιουν-2018

04:25

Δεν ισχύει

File_rgs_config_bin_microsoft.rtc.acd.deployment.dll.zh_tw

6.0.9319.534

22,160

19-Ιουν-2018

04:25

Δεν ισχύει

File_rgs_config_bin_microsoft.rtc.acd.web.dll

6.0.9319.534

127,632

19-Ιουν-2018

04:25

x86

File_rgs_config_localres_0a02545e.ascx.de_de.resx

Δεν ισχύει

30,970

19-Ιουν-2018

04:23

Δεν ισχύει

File_rgs_config_localres_0a02545e.ascx.es_es.resx

Δεν ισχύει

30,644

19-Ιουν-2018

04:22

Δεν ισχύει

File_rgs_config_localres_0a02545e.ascx.fr_fr.resx

Δεν ισχύει

31,723

19-Ιουν-2018

04:24

Δεν ισχύει

File_rgs_config_localres_0a02545e.ascx.it_it.resx

Δεν ισχύει

30,846

19-Ιουν-2018

04:23

Δεν ισχύει

File_rgs_config_localres_0a02545e.ascx.ja_jp.resx

Δεν ισχύει

32,386

19-Ιουν-2018

04:24

Δεν ισχύει

File_rgs_config_localres_0a02545e.ascx.ko_kr.resx

Δεν ισχύει

30,397

19-Ιουν-2018

04:24

Δεν ισχύει

File_rgs_config_localres_0a02545e.ascx.pt_br.resx

Δεν ισχύει

30,678

26-Ιουλ-2018

06:37

Δεν ισχύει

File_rgs_config_localres_0a02545e.ascx.resx

Δεν ισχύει

29,343

23-Οκτ-2015

02:15

Δεν ισχύει

File_rgs_config_localres_0a02545e.ascx.ru_ru.resx

Δεν ισχύει

35,183

19-Ιουν-2018

04:24

Δεν ισχύει

File_rgs_config_localres_0a02545e.ascx.zh_cn.resx

Δεν ισχύει

28,825

19-Ιουν-2018

04:23

Δεν ισχύει

File_rgs_config_localres_0a02545e.ascx.zh_tw.resx

Δεν ισχύει

28,913

19-Ιουν-2018

04:23

Δεν ισχύει

File_rgs_config_localres_acdmgmt.master.es_es.resx

Δεν ισχύει

6,175

19-Ιουν-2018

04:23

Δεν ισχύει

File_rgs_config_localres_acdmgmt.master.fr_fr.resx

Δεν ισχύει

6,165

19-Ιουν-2018

04:24

Δεν ισχύει

File_rgs_config_localres_acdmgmt.master.ko_kr.resx

Δεν ισχύει

6,155

19-Ιουν-2018

04:24

Δεν ισχύει

File_rgs_config_localres_acdmgmt.master.ru_ru.resx

Δεν ισχύει

6,201

19-Ιουν-2018

04:24

Δεν ισχύει

File_rgs_config_localres_acdmgmt.master.zh_tw.resx

Δεν ισχύει

6,146

19-Ιουν-2018

04:23

Δεν ισχύει

File_rgs_config_localres_b9934444.ascx.resx

Δεν ισχύει

19,808

23-Οκτ-2015

02:15

Δεν ισχύει

File_servercommon.ws.dll

6.0.9319.281

820,416

31-Μαρ-2017

18:13

x86

File_ucap_ext_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll

6.0.9319.281

524,048

26-Ιουλ-2018

06:37

x86

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_ar_sa

6.0.9319.516

35,152

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_az_latn_az

6.0.9319.516

33,616

26-Φεβ-2018

23:18

Δεν ισχύει

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_be_by

6.0.9319.516

37,712

26-Φεβ-2018

23:18

Δεν ισχύει

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_bg_bg

6.0.9319.516

37,712

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_ca_es

6.0.9319.516

33,616

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_cs_cz

6.0.9319.516

32,592

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_da_dk

6.0.9319.516

32,592

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_de_de

6.0.9319.516

34,128

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_el_gr

6.0.9319.516

39,760

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_en_us

6.0.9319.516

32,592

26-Φεβ-2018

23:11

Δεν ισχύει

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_es_es_es

6.0.9319.516

33,616

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_et_ee

6.0.9319.516

32,080

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_eu_es

6.0.9319.516

32,592

26-Φεβ-2018

23:18

Δεν ισχύει

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_fa_ir

6.0.9319.516

36,688

26-Φεβ-2018

23:18

Δεν ισχύει

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_fil_ph

6.0.9319.516

33,104

26-Φεβ-2018

23:18

Δεν ισχύει

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_fi_fi

6.0.9319.516

32,080

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_fr_fr_fr

6.0.9319.516

34,128

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_gl_es

6.0.9319.516

32,584

26-Φεβ-2018

23:18

Δεν ισχύει

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_he_il

6.0.9319.516

34,120

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_hi_in

6.0.9319.516

42,832

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_hr_hr

6.0.9319.516

32,592

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_hu_hu

6.0.9319.516

33,104

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_id_id_id

6.0.9319.516

32,072

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_it_it

6.0.9319.516

33,616

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_ja_jp

6.0.9319.516

34,640

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_kk_kz

6.0.9319.516

37,712

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_ko_kr

6.0.9319.516

33,616

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_lt_lt_lt

6.0.9319.516

32,080

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_lv_lv

6.0.9319.516

32,592

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_mk_mk

6.0.9319.516

37,712

26-Φεβ-2018

23:18

Δεν ισχύει

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_ms_my

6.0.9319.516

32,592

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_nb_no

6.0.9319.516

33,616

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_nl_nl

6.0.9319.516

32,592

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_pl_pl

6.0.9319.516

33,104

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_pt_br

6.0.9319.516

33,096

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_pt_pt

6.0.9319.516

33,104

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_ro_ro

6.0.9319.516

33,104

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_ru_ru

6.0.9319.516

37,200

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_sk_sk

6.0.9319.516

32,592

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_sl_si

6.0.9319.516

32,584

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_sq_al

6.0.9319.516

32,592

26-Φεβ-2018

23:18

Δεν ισχύει

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_sr_cyrl_rs

6.0.9319.516

32,592

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_sr_latn_rs

6.0.9319.516

32,080

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_sv_se

6.0.9319.516

32,584

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_th_th

6.0.9319.516

43,344

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_tr_tr

6.0.9319.516

32,080

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_uk_ua

6.0.9319.516

37,704

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_uz_latn_uz

6.0.9319.516

32,592

26-Φεβ-2018

23:18

Δεν ισχύει

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_vi_vn

6.0.9319.516

35,152

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_zh_cn

6.0.9319.516

31,056

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_zh_tw

6.0.9319.516

31,056

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ucap_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll

6.0.9319.281

524,048

26-Ιουλ-2018

06:37

x86

File_ucap_int_microsoft.rtc.internal.ucwa.eventchannel.dll

6.0.9319.516

182,560

26-Φεβ-2018

23:17

x86

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_ar_sa

6.0.9319.516

35,152

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_az_latn_az

6.0.9319.516

33,616

26-Φεβ-2018

23:18

Δεν ισχύει

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_be_by

6.0.9319.516

37,712

26-Φεβ-2018

23:18

Δεν ισχύει

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_bg_bg

6.0.9319.516

37,712

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_ca_es

6.0.9319.516

33,616

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_cs_cz

6.0.9319.516

32,592

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_da_dk

6.0.9319.516

32,592

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_de_de

6.0.9319.516

34,128

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_el_gr

6.0.9319.516

39,760

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_en_us

6.0.9319.516

32,592

26-Φεβ-2018

23:11

Δεν ισχύει

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_es_es_es

6.0.9319.516

33,616

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_et_ee

6.0.9319.516

32,080

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_eu_es

6.0.9319.516

32,592

26-Ιουλ-2018

06:37

Δεν ισχύει

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_fa_ir

6.0.9319.516

36,688

26-Φεβ-2018

23:18

Δεν ισχύει

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_fil_ph

6.0.9319.516

33,104

26-Φεβ-2018

23:18

Δεν ισχύει

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_fi_fi

6.0.9319.516

32,080

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_fr_fr_fr

6.0.9319.516

34,128

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_gl_es

6.0.9319.516

32,584

26-Φεβ-2018

23:18

Δεν ισχύει

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_he_il

6.0.9319.516

34,120

26-Ιουλ-2018

06:37

Δεν ισχύει

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_hi_in

6.0.9319.516

42,832

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_hr_hr

6.0.9319.516

32,592

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_hu_hu

6.0.9319.516

33,104

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_id_id_id

6.0.9319.516

32,072

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_it_it

6.0.9319.516

33,616

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_ja_jp

6.0.9319.516

34,640

26-Ιουλ-2018

06:37

Δεν ισχύει

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_kk_kz

6.0.9319.516

37,712

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_ko_kr

6.0.9319.516

33,616

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_lt_lt_lt

6.0.9319.516

32,080

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_lv_lv

6.0.9319.516

32,592

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_mk_mk

6.0.9319.516

37,712

26-Φεβ-2018

23:18

Δεν ισχύει

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_ms_my

6.0.9319.516

32,592

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_nb_no

6.0.9319.516

33,616

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_nl_nl_nl

6.0.9319.516

32,592

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_pl_pl_pl

6.0.9319.516

33,104

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_pt_br

6.0.9319.516

33,096

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_pt_pt

6.0.9319.516

33,104

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_ro_ro

6.0.9319.516

33,104

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_ru_ru

6.0.9319.516

37,200

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_sk_sk

6.0.9319.516

32,592

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_sl_si

6.0.9319.516

32,584

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_sq_al

6.0.9319.516

32,592

26-Φεβ-2018

23:18

Δεν ισχύει

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_sr_cyrl_rs

6.0.9319.516

32,592

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_sr_latn_rs

6.0.9319.516

32,080

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_sv_se

6.0.9319.516

32,584

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_th_th

6.0.9319.516

43,344

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_tr_tr

6.0.9319.516

32,080

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_uk_ua

6.0.9319.516

37,704

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_uz_latn_uz

6.0.9319.516

32,592

26-Φεβ-2018

23:18

Δεν ισχύει

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_vi_vn

6.0.9319.516

35,152

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_zh_cn

6.0.9319.516

31,056

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_zh_tw

6.0.9319.516

31,056

26-Φεβ-2018

23:17

Δεν ισχύει

File_ucap_microsoft.rtc.internal.ucwa.eventchannel.dll

6.0.9319.516

182,560

26-Φεβ-2018

23:17

x86

File_ucwa_ext_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll

6.0.9319.281

524,048

26-Ιουλ-2018

06:38

x86

File_ucwa_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll

6.0.9319.281

524,048

31-Μαρ-2017

18:13

x86

File_ucwa_int_microsoft.rtc.internal.ucwa.dll

6.0.9319.534

4,240,552

19-Ιουν-2018

04:26

x86

File_ucwa_int_microsoft.rtc.internal.ucwa.eventchannel.dll

6.0.9319.516

182,560

26-Φεβ-2018

23:17

x86

File_ucwa_microsoft.rtc.internal.ucwa.dll

6.0.9319.534

4,240,552

26-Ιουλ-2018

06:38

x86

File_ucwa_microsoft.rtc.internal.ucwa.eventchannel.dll

6.0.9319.516

182,560

26-Φεβ-2018

23:17

x86

File_ucwa_virtualdir_web_ext.config

Δεν ισχύει

5,751

19-Ιουν-2018

02:55

Δεν ισχύει

File_ucwa_virtualdir_web_int.config

Δεν ισχύει

5,756

19-Ιουν-2018

02:55

Δεν ισχύει

File_webticket_web_ext.config

Δεν ισχύει

11,148

31-Μαρ-2017

16:28

Δεν ισχύει

File_webticket_web_int.config

Δεν ισχύει

11,378

31-Μαρ-2017

16:28

Δεν ισχύει

Αναφορές

Ενημερωθείτε σχετικά με την τυπική ορολογία που χρησιμοποιεί η Microsoft για να περιγράφει τις ενημερώσεις λογισμικού.

Λάβετε την πιο πρόσφατη συγκεντρωτική ενημέρωση για Skype για επιχειρήσεις Server 2015.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×