Αθροιστική ενημέρωση 22 για το Microsoft Dynamics NAV 2013 (δομή 39369)

Αυτό το άρθρο ισχύει για το Microsoft Dynamics NAV 2013 για όλες τις χώρες και όλες τις τοπικές ρυθμίσεις γλώσσας.

Επισκόπηση

Αυτή η αθροιστική ενημέρωση περιλαμβάνει όλες τις επείγουσες επιδιορθώσεις και τις ρυθμιστικές δυνατότητες που έχουν κυκλοφορήσει για το Microsoft Dynamics NAV 2013, συμπεριλαμβανομένων των επειγουσών επιδιορθώσεων και των ρυθμιστικών δυνατοτήτων που κυκλοφόρησαν σε προηγούμενες αθροιστικές ενημερώσεις.Αυτή η αθροιστική ενημέρωση αντικαθιστά τις αθροιστικές ενημερώσεις που κυκλοφόρησαν προηγουμένως. Θα πρέπει πάντα να εγκαθιστάτε την πιο πρόσφατη αθροιστική ενημέρωση.Ίσως χρειαστεί να ενημερώσετε την άδεια χρήσης μετά την εφαρμογή αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης για να αποκτήσετε πρόσβαση σε νέα αντικείμενα που περιλαμβάνονται σε αυτήν ή σε μια προηγούμενη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση (αυτό ισχύει μόνο για άδειες χρήσης πελατών). Για μια λίστα με τις αθροιστικές ενημερώσεις που κυκλοφόρησαν για το Microsoft Dynamics NAV 2013, ανατρέξτε στο θέμα κυκλοφόρησαν αθροιστικές ενημερώσεις για το Microsoft Dynamics nav 2013. Για μια πλήρη λίστα όλων των επειγουσών επιδιορθώσεων που κυκλοφόρησαν στις αθροιστικές ενημερώσεις για το Microsoft Dynamics NAV 2013, προβάλετε τις ακόλουθες σελίδες του CustomerSource και του συνεργατών:

CustomerSource

Επισκόπηση των εκδοθέντων επειγουσών επιδιορθώσεων εφαρμογών για το Microsoft Dynamics NAV 2013

Επισκόπηση των επειγουσών επειγουσών επιδιορθώσεων πλατφόρμας για το Microsoft Dynamics NAV 2013

PartnerSource

Επισκόπηση των εκδοθέντων επειγουσών επιδιορθώσεων εφαρμογών για το Microsoft Dynamics NAV 2013

Επισκόπηση των επειγουσών επειγουσών επιδιορθώσεων πλατφόρμας για το Microsoft Dynamics NAV 2013Οι αθροιστικές ενημερώσεις προορίζονται για νέους και υπάρχοντες πελάτες που χρησιμοποιούν το Microsoft Dynamics NAV 2013.ΣημαντικόΣυνιστάται να επικοινωνήσετε με το συνεργάτη του Microsoft Dynamics πριν από την εγκατάσταση επειγουσών επιδιορθώσεων ή ενημερώσεων. Είναι σημαντικό να επαληθεύσετε ότι το περιβάλλον σας είναι συμβατό με τις επείγουσες επιδιορθώσεις ή τις ενημερώσεις που εγκαθίστανται. Μια επείγουσα επιδιόρθωση ή μια ενημέρωση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα διαλειτουργικότητας με προσαρμογές και προϊόντα άλλων κατασκευαστών που λειτουργούν με τη λύση Microsoft Dynamics NAV.

Προβλήματα που επιλύονται σε αυτήν την αθροιστική ενημέρωση

Τα παρακάτω προβλήματα επιλύονται με αυτήν την αθροιστική ενημέρωση:

Επείγουσες επιδιορθώσεις πλατφόρμας

Σημείωση Ίσως χρειαστεί να μεταγλωττίσετε τα αντικείμενα στη βάση δεδομένων σας μετά την εφαρμογή αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης.

Αναγνωριστικό

Τίτλος Γνωσιακής βάσης

360867

Το φίλτρο ασφαλείας δεν μετατρέπεται σωστά σε μετατροπές βάσης δεδομένων.

362316

Το πρόγραμμα-πελάτης των Windows σταματά να ανταποκρίνεται κατά την εκκίνηση κατά τη χρήση ενός περιβάλλοντος Citrix.

362333

Η εξατομίκευση χρήστη διαγράφεται αυτόματα μετά τη δημιουργία και τη διαγραφή ενός κενού προφίλ.

362412

Το φίλτρο Boolean μετακινείται κατά μήκος της οθόνης

362647

Το μέγεθος της μνήμης cache του διακομιστή cache του διακομιστή δεν φαίνεται να λειτουργεί και τα μεγαλύτερα cache ορισμένες φορές προκαλούν χειρότερες επιδόσεις.

Επείγουσες επιδιορθώσεις εφαρμογών

Αναγνωριστικό

Τίτλος Γνωσιακής βάσης

Λειτουργική περιοχή Γνωσιακής βάσης

Τροποποιημένα αντικείμενα

361821

Το πεδίο "Περιγραφή" στην αναφορά "αναλυτικό ισοζύγιο" είναι πολύ μικρό για να εμφανίσει ολόκληρη την περιγραφή.

Οικονομικά

REP 4

361932

Το πεδίο "συντελεστής στρογγυλοποίησης" δεν είναι διαθέσιμο στην αναφορά "ανάλυση πωλήσεων".

Οικονομικά

ΠΑΓΚ 9207

362150

Όταν κάνετε διερεύνηση από το σύνολο του αντικειμένου "σύνολο" και "κόστος" του κέντρου κόστους στη διάταξη στηλών "οικονομική ρύθμιση", χρησιμοποιείται ο λανθασμένος συσχετισμός πίνακα.

Οικονομικά

ΚΑΡΤΈΛΑ 489 ΚΑΡΤΈΛΑ 1112 TAB 1113

362177

Μήνυμα σφάλματος "δεν ήταν δυνατή η μεταφορά των εγγραφών γενικής λογιστικής στο κόστος λογιστικής" όταν χρησιμοποιείτε τη συνάρτηση Transfer G/L για CA.

Οικονομικά

REP 1130

362379

Οι αναφορές "πελάτης-ισοζύγιο" και "προμηθευτής-ισοζύγιο" δεν φιλτράρουν με βάση την καθολική διάσταση.

Οικονομικά

REP 129 REP 329

362342

Εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος "το ποσό δεν πρέπει να είναι 0" όταν καταχωρείτε ένα ποσό γενικής λογιστικής μηδέν και ο τύπος καταχώρησης είναι κενός.

Οικονομικά

COD 11 REP 2

362360

Το φίλτρο ημερομηνίας στη σελίδα "προϋπολογισμός λογιστικής κόστους" δεν λειτουργεί σωστά.

Οικονομικά

ΠΑΓΚ 1131 ΠΑΓΚ 1132 ΠΑΓΚ 1133

362564

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία διεταιρικών για να δημιουργήσετε ένα τιμολόγιο πώλησης με την επιλογή "τιμή με ΦΠΑ", η τιμή στο τιμολόγιο πώλησης δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ.

Οικονομικά

COD 427

362615

Εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος "δεν υπάρχει κωδικός νομίσματος" κατά την ακύρωση μιας μετα-ημερομηνίας επιταγής.

Οικονομικά

COD 367

362561

Όταν κάνετε προεπισκόπηση της αναφοράς "αναλυτικό ισοζύγιο" στο Excel, το πεδίο "Περιγραφή" είναι πολύ μικρό για να εμφανίσει ολόκληρη την περιγραφή.

Οικονομικά

REP 4

361995

Η αναφορά Υπολογισμός απόσβεσης δεν χρησιμοποιεί τις προεπιλεγμένες διαστάσεις του λογαριασμού.

Πάγια περιουσιακά στοιχεία

COD 5601

362361

Το φίλτρο ημερομηνίας δεν υποστηρίζεται στη φυσική. Σελίδα εγγραφών αποθέματος και θα πρέπει να καταργηθεί.

Απογραφή

REP 790 TAB 7312

361976

Η τιμή στο πεδίο ημερομηνία-ώρα έναρξης είναι μεγαλύτερη από την τιμή στο πεδίο Ημ/νία-ώρα λήξης για την ίδια γραμμή εντολής παραγωγής.

Κατασκευή

COD 99000774

362518

Η λήξη της λειτουργίας ημερομηνίας-ώρας είναι 31/12/9999 23:59:59, παρόλο που δεν έχουν καθοριστεί φορές για τη λειτουργία.

Κατασκευή

COD 99000774

362490

Το πεδίο "Κωδ. θέσης αποθήκης" στην καρτέλα "αποθήκη" παραβλέπεται κατά τη δημιουργία μιας εντολής παραγωγής για μια παραγγελία πώλησης.

Κατασκευή

COD 99000787 TAB 99000800

362305

Οι κενές γραμμές σε εκδοθέντες υπενθυμίσεις δεν εκτυπώνονται όταν δεν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση μη οφειλόμενου ποσού και υπάρχει ανοιχτή καταχώρηση που δεν οφείλεται.

Πωλήσεων

REP 117

362306

Τα κριτήρια φιλτραρίσματος δεν τηρούνται στην αναφορά "λίστα πωλήσεων της EC" όταν οι πληροφορίες της κεφαλίδας υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο μήκος.

Πωλήσεων

REP 130

362613

Η αναφορά "παραστατικό πωλήσεων-δοκιμή" εμφανίζει εσφαλμένες τιμές στη στήλη "Λεπτομέρειες φόρου".

Πωλήσεων

REP 202 REP 402

362673

Μια ουρά εργασίας που εκτελείται σε NAS υπολογίζει το πρώτο πεδίο ημερομηνίας/ώρας έναρξης για μια καταχώρηση ουράς έργων εσφαλμένα.

Server

COD 448 TAB 472

362304

Η ημερομηνία καταχώρησης δεν είναι σωστή στην εγγραφή τ/υ όταν εκδίδεται ένα πιστωτικό τιμολόγιο για ένα προπληρωμένο συμβόλαιο τ/υ.

Υπηρεσία

COD 5940

362453

Το πεδίο "έκπτωση γραμμή%" αντιγράφεται όταν επικυρώνει το πεδίο "κωδικός αιτιολογίας βλάβης" με ενεργοποιημένη την επιλογή "εξαίρεση έκπτωσης συμβολαίου".

Υπηρεσία

ΚΑΡΤΈΛΑ 5902

361942

Η αναφορά πελάτης – σύνοψη παραγγελιών δεν εμφανίζει ανοικτές παραγγελίες πωλήσεων μετά την αναβάθμιση από το Microsoft Dynamics NAV 2009 R2.

Αναβάθμιση

COD 104048

362685

"Αρ. παρτίδας. Το μήνυμα XXX δεν είναι διαθέσιμο στα αποθέματα ή έχει ήδη δεσμευτεί για ένα άλλο έγγραφο "όταν καταχωρείτε μια συλλογή αποθήκης με ιχνηλασιμότητα είδους.

Αποθήκη

COD 7307

Τοπικές επείγουσες επιδιορθώσεις εφαρμογών

DE-Γερμανία

Αναγνωριστικό

Τίτλος Γνωσιακής βάσης

Λειτουργική περιοχή Γνωσιακής βάσης

Τροποποιημένα αντικείμενα

361757

Εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος "ο κώδικας Intrastat πρέπει να έχει μια τιμή σε χώρα/περιοχή" όταν χρησιμοποιείτε την αναφορά "Δημιουργία δισκέτας" στη γερμανική έκδοση.

Οικονομικά

REP 594

362267

Όταν χρησιμοποιείτε τη συνάρτηση Export Business Data, το αρχικό υπόλοιπο δεν είναι σωστό για τους λογαριασμούς γ/λ της δήλωσης εισοδήματος στη γερμανική έκδοση.

Οικονομικά

REP 11015

361991

"Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την επεξεργασία τοπικής αναφοράς. ..." μήνυμα σφάλματος όταν εκτελείτε την αναφορά Intrastat-λίστα ελέγχου DE από τις εγγραφές Intrastat στη γερμανική έκδοση.

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 11013

ES-Spain

Αναγνωριστικό

Τίτλος Γνωσιακής βάσης

Λειτουργική περιοχή Γνωσιακής βάσης

Τροποποιημένα αντικείμενα

362350

Το πεδίο "ποσό ΕΚ" υπολογίζεται εσφαλμένα στη σελίδα "στατιστικά τιμολογίου πώλησης" όταν καταχωρείτε ένα δεύτερο τιμολόγιο προπληρωμής στην ισπανική έκδοση.

Πωλήσεων

COD 442 COD 444

362487

Το προπληρωμής πωλήσεων. Η αναφορά δοκιμής εγγράφου δεν εμφανίζει το σωστό ποσό εκ όταν το εκτελείτε πριν από την καταχώρηση ενός δεύτερου τιμολογίου προπληρωμής στην ισπανική έκδοση.

Πωλήσεων

REP 205 REP 212 REP 405 REP 412

362450

Η συνάρτηση File δημιουργία TXT στην αναφορά δήλωση ΦΠΑ τηλεματικής εξάγει επιπλέον κενές γραμμές στο άκρο του αρχείου στην ισπανική έκδοση.

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP10715 REP 10715

362502

Το πεδίο "αρχικό δηλωθέν ποσό" εξάγεται εσφαλμένα με την αναφορά δήλωσης του 349 για ένα πιστωτικό τιμολόγιο που διορθώνει ένα τιμολόγιο από μια προηγούμενη περίοδο όταν το πεδίο "προειδοποιήσεις πελατών/προμηθευτών" είναι μηδέν στην ισπανική έκδοση.

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 10710

362777

Τα ποσά αναπαράγονται εάν δημιουργήσετε την αναφορά δήλωσης του 340, περιλαμβάνοντας ένα τιμολόγιο αγοράς με πολλές γραμμές, το ίδιο ποσοστό ΦΠΑ και διαφορετικές διαστάσεις στην ισπανική έκδοση.

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 10743

FR-Γαλλία

Αναγνωριστικό

Τίτλος Γνωσιακής βάσης

Λειτουργική περιοχή Γνωσιακής βάσης

Τροποποιημένα αντικείμενα

362573

Ο αλγόριθμος που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία των εγγραφών γ/λ εξαγωγής-το αρχείο ελέγχου φορολόγησης δεν είναι σωστό στη γαλλική έκδοση

Οικονομικά

REP 10885 TAB 79

362690

Το ποσό στις εγγραφές intrastat είναι εσφαλμένο αφού καταχωρήσετε ένα πιστωτικό τιμολόγιο για μια επιστροφή πώλησης στη γαλλική έκδοση.

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 594

IT-Italy

Αναγνωριστικό

Τίτλος Γνωσιακής βάσης

Λειτουργική περιοχή Γνωσιακής βάσης

Τροποποιημένα αντικείμενα

362344

Το φύλλο πελατών – η αναφορά εκτύπωση εμφανίζει διαφορετικές πληροφορίες στο κλασικό πρόγραμμα-πελάτη σε σχέση με το πρόγραμμα-πελάτη των Windows στην ιταλική έκδοση.

Οικονομικά

REP 12104

362387

Όταν η τιμή στο πεδίο "φορολογικός κώδικας" στη σελίδα "πληροφορίες εταιρείας" είναι διαφορετική από τον ΑΦΜ, η τιμή στο πεδίο "φορολογικός κώδικας" εξάγεται με την αναφορά μαύρη λίστα στην ιταλική έκδοση.

VAT/Sales Tax/Intrastat

COD 12131

NA-Βόρεια Αμερική

Αναγνωριστικό

Τίτλος Γνωσιακής βάσης

Λειτουργική περιοχή Γνωσιακής βάσης

Τροποποιημένα αντικείμενα

362597

Όταν χρησιμοποιείτε τη συνάρτηση λήψη παραγγελιών πωλήσεων από ειδικές παραγγελίες στο φύλλο αναπλήρωσης, το πεδίο Πώληση σε πελάτη (Κωδ.). το πεδίο συμπληρώνεται με την παραγγελία αγοράς που προκύπτει στην έκδοση Βορείου Αμερικής.

Αγορά

COD 333

362455

Στις τριγωνικές παραλαβές, το φύλλο αναπλήρωσης δημιουργεί πολλαπλές παραγγελίες αγοράς όταν η παραγγελία πώλησης έχει έναν κωδικό αποστολής με διαφορετική θέση από την παραγγελία πώλησης και τις γραμμές πώλησης στην έκδοση Βορείου Αμερικής.

Αγορά

COD 333

362539

Η μαζική εργασία "Προσαρμογή εγγραφών στοιχείων κόστους" δημιουργεί ένα σφάλμα μετά την αναβάθμιση μιας βάσης δεδομένων του 2009 Kitting στο NAV 2013, επειδή η τιμή "τύπος εγγραφής καθολικού στοιχείων" στον πίνακα "Αξιακή Εγγραφή" έχει εσφαλμένη τιμή.

Αναβάθμιση

COD 104048

362433

Τα περιθώρια στις αναφορές του 1099 είναι πολύ δύσκολο να προσαρμοστούν στην έκδοση Βορείου Αμερικής.

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 10109 REP 10111 REP 10112

NL-κάτω χώρες

Αναγνωριστικό

Τίτλος Γνωσιακής βάσης

Λειτουργική περιοχή Γνωσιακής βάσης

Τροποποιημένα αντικείμενα

362779

Στην αναφορά επισκόπηση ιστορικού πληρωμών, ο ΙΒΑΝ της εταιρείας εμφανίζεται δίπλα στον προμηθευτή (ή τον πελάτη) αντί για τον ΙΒΑΝ του προμηθευτή (ή του πελάτη) στην ολλανδική έκδοση.

Διαχείριση μετρητών

REP 11000002

Ρυθμιστικές δυνατότητες

NA-Βόρεια Αμερική

Αναγνωριστικό

Τίτλος Γνωσιακής βάσης

Λειτουργική περιοχή Γνωσιακής βάσης

Τροποποιημένα αντικείμενα

120112

Ηλεκτρονικοί λογιστικοί κανονισμοί (SAT 2015) για το Microsoft Dynamics NAV 2013-Mexico

Φόρος

TAB15, TAB18, TAB21, TAB23, TAB25, TAB38, TAB81, TAB122, TAB124, TAB270, TAB287, TAB288, TAB27000, PAG16, PAG17, PAG21, PAG26, PAG50, PAG51, PAG52, PAG138, PAG140, PAG255, PAG256, PAG370, PAG423, PAG425, PAG27000, PAG27001, COD12, COD10145, COD27000, MEN1020

NL-κάτω χώρες

Αναγνωριστικό

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Τροποποιημένα αντικείμενα

123257

Ταξινόμηση έκδοση 9,0 ενημερωμένη έκδοση για το Microsoft Dynamics NAV 2013-Ολλανδία

Φόρος

TAB11409, REP11403, REP11404

DACH

Αναγνωριστικό

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Τροποποιημένα αντικείμενα

123723

Η αναφορά "λογιστική αξία 03" δεν είναι συμβατή με τη γερμανική νομοθεσία για το Microsoft Dynamics NAV 2013-Γερμανία

Πάγια περιουσιακά στοιχεία

REP11011, MEN1020

ES-Spain

Αναγνωριστικό

Τίτλος Γνωσιακής βάσης

Λειτουργική περιοχή Γνωσιακής βάσης

Τροποποιημένα αντικείμενα

122727

Αλλαγές στο μοντέλο 347 και το μοντέλο 340 για το Microsoft Dynamics NAV 2013-Ισπανία

Οικονομική διαχείριση

TAB98, TAB254, TAB325, TAB10744, REP117, REP118, REP205, REP206, REP207, REP405, REP406, REP407, REP5900, REP5911, REP5912, REP10707, REP10743, COD12, PAG118, PAG315, PAG472, PAG473

Επίλυση

Πώς μπορείτε να αποκτήσετε τα αρχεία ενημέρωσης του Microsoft Dynamics NAV

Αυτή η ενημέρωση είναι διαθέσιμη για μη αυτόματη λήψη και εγκατάσταση από το κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft.

Αθροιστική ενημέρωση CU 22 για το Microsoft Dynamics NAV 2013

Ποιο πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων για λήψη

Αυτή η αθροιστική ενημέρωση έχει πολλά πακέτα επειγουσών επιδιορθώσεων. Επιλέξτε και κάντε λήψη ενός από τα παρακάτω πακέτα, ανάλογα με την έκδοση χώρας της βάσης δεδομένων Microsoft Dynamics NAV 2013:

Χώρα

Πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων

AT-Austria

Λήψη του πακέτου ATKB3024895

AU-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Λήψη του πακέτου AUKB3024895

BE-Βέλγιο

Λήψη του πακέτου BEKB3024895

CH-Ελβετία

Λήψη του πακέτου CHKB3024895

DE-Γερμανία

Λήψη του πακέτου DEKB3024895

DK-Δανια

Λήψη του πακέτου DKKB3024895

ES-Spain

Λήψη του πακέτου ESKB3024895

FI-Φινλανδία

Λήψη του πακέτου FIKB3024895

FR-Γαλλία

Λήψη του πακέτου FRKB3024895

IS-Ισλανδία

Λήψη του πακέτου ISKB3024895

IT-Italy

Λήψη του πακέτου ITKB3024895

NA-Βόρεια Αμερική

Λήψη του πακέτου NAKB3024895

NL-κάτω χώρες

Λήψη του πακέτου NLKB3024895

NO-Νορβηγία

Λήψη του πακέτου NOKB3024895

NZ-Νέα Ζηλανδία

Λήψη του πακέτου NZKB3024895

SE-Σουηδία

Λήψη του πακέτου SEKB3024895

UK-Ηνωμένο Βασίλειο

Λήψη του πακέτου GBKB3024895

Όλες οι άλλες χώρες

Λήψη του πακέτου W1KB3024895

Πώς μπορείτε να εγκαταστήσετε μια αθροιστική ενημερωμένη έκδοση του Microsoft Dynamics NAV 2013

Δείτε Πώς μπορείτε να εγκαταστήσετε μια αθροιστική ενημερωμένη έκδοση του Microsoft Dynamics NAV 2013.

Προϋποθέσεις

Πρέπει να έχετε εγκαταστήσει το Microsoft Dynamics NAV 2013 για να εφαρμόσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση.

Περισσότερες πληροφορίες

Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία ενημερώσεων λογισμικού και το Microsoft Dynamics NAV 2013.

Κατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα στα προϊόντα της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "ισχύει για".

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×