Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με τη Microsoft
Εισέλθετε ή δημιουργήστε ένα λογαριασμό.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε το λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Αυτό το άρθρο ισχύει για το Microsoft Dynamics NAV 2013 για όλες τις χώρες και όλες τις τοπικές ρυθμίσεις γλώσσας.

Επισκόπηση

Αυτή η αθροιστική ενημέρωση περιλαμβάνει όλες τις επείγουσες επιδιορθώσεις και τις ρυθμιστικές δυνατότητες που έχουν κυκλοφορήσει για το Microsoft Dynamics NAV 2013, συμπεριλαμβανομένων των επειγουσών επιδιορθώσεων και των ρυθμιστικών δυνατοτήτων που κυκλοφόρησαν σε προηγούμενες αθροιστικές ενημερώσεις.Αυτή η αθροιστική ενημέρωση αντικαθιστά τις αθροιστικές ενημερώσεις που κυκλοφόρησαν προηγουμένως. Θα πρέπει πάντα να εγκαθιστάτε την πιο πρόσφατη αθροιστική ενημέρωση.Ίσως χρειαστεί να ενημερώσετε την άδεια χρήσης μετά την εφαρμογή αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης για να αποκτήσετε πρόσβαση σε νέα αντικείμενα που περιλαμβάνονται σε αυτήν ή σε μια προηγούμενη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση (αυτό ισχύει μόνο για άδειες χρήσης πελατών). Για μια λίστα με τις αθροιστικές ενημερώσεις που κυκλοφόρησαν για το Microsoft Dynamics NAV 2013, ανατρέξτε στο θέμα κυκλοφόρησαν αθροιστικές ενημερώσεις για το Microsoft Dynamics nav 2013. Για μια πλήρη λίστα όλων των επειγουσών επιδιορθώσεων που κυκλοφόρησαν στις αθροιστικές ενημερώσεις για το Microsoft Dynamics NAV 2013, προβάλετε τις ακόλουθες σελίδες του CustomerSource και του συνεργατών:

CustomerSource

Επισκόπηση των εκδοθέντων επειγουσών επιδιορθώσεων εφαρμογών για το Microsoft Dynamics NAV 2013

Επισκόπηση των επειγουσών επειγουσών επιδιορθώσεων πλατφόρμας για το Microsoft Dynamics NAV 2013

PartnerSource

Επισκόπηση των εκδοθέντων επειγουσών επιδιορθώσεων εφαρμογών για το Microsoft Dynamics NAV 2013

Επισκόπηση των επειγουσών επειγουσών επιδιορθώσεων πλατφόρμας για το Microsoft Dynamics NAV 2013Οι αθροιστικές ενημερώσεις προορίζονται για νέους και υπάρχοντες πελάτες που χρησιμοποιούν το Microsoft Dynamics NAV 2013.ΣημαντικόΣυνιστάται να επικοινωνήσετε με το συνεργάτη του Microsoft Dynamics πριν από την εγκατάσταση επειγουσών επιδιορθώσεων ή ενημερώσεων. Είναι σημαντικό να επαληθεύσετε ότι το περιβάλλον σας είναι συμβατό με τις επείγουσες επιδιορθώσεις ή τις ενημερώσεις που εγκαθίστανται. Μια επείγουσα επιδιόρθωση ή μια ενημέρωση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα διαλειτουργικότητας με προσαρμογές και προϊόντα άλλων κατασκευαστών που λειτουργούν με τη λύση Microsoft Dynamics NAV.

Προβλήματα που επιλύονται σε αυτήν την αθροιστική ενημέρωση

Τα παρακάτω προβλήματα επιλύονται με αυτήν την αθροιστική ενημέρωση:

Επείγουσες επιδιορθώσεις πλατφόρμας

Σημείωση Ίσως χρειαστεί να μεταγλωττίσετε τα αντικείμενα στη βάση δεδομένων σας μετά την εφαρμογή αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης.

Αναγνωριστικό

Τίτλο

375620

Μήνυμα σφάλματος "δεν ήταν δυνατή η φόρτωση της συγκρότησης Host Expression" όταν προσπαθείτε να εκτυπώσετε αναφορές.

375627

Το πρόγραμμα μεταγλώττισης δεν επιλύει σφάλμα σε αντικείμενα.

375671

Το περιβάλλον ανάπτυξης εμφανίζεται θολή σε οθόνες υψηλής ανάλυσης DPI.

375677

Το εξατομικευμένο πρόγραμμα-πελάτης παρουσιάζει σφάλμα όταν μια αποκλειστική σελίδα είναι ανοιχτή στο παρασκήνιο.

375705

Μια σελίδα με ένα πρόσθετο δεν αποδεσμεύει τη μνήμη.

375715

Εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος "η σελίδα του διακομιστή δεν είναι ανοιχτή" όταν κλείνετε μια σελίδα.

375723

Πρόσθετο του Excel με πρόσβαση ACS και WAN.

375767

Ορισμένες λειτουργίες μισθωτών δεν λειτουργούν στα Windows.

375769

Το περιβάλλον ανάπτυξης σταματά να ανταποκρίνεται στα Windows 10 όταν βγαίνει από την κατάσταση αδρανοποίησης ή αναστολής λειτουργίας.

375771

Η κύλιση στο περιβάλλον ανάπτυξης δεν λειτουργεί σωστά στα Windows 10.

Επείγουσες επιδιορθώσεις εφαρμογών

Αναγνωριστικό

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Τροποποιημένα αντικείμενα

375491

Δεν γίνεται έλεγχος όλων των ολοκληρωμένων εργασιών όταν εκτελείτε την αναφορά "ενημέρωση κόστους είδους έργου" για να προσαρμόσετε τις εγγραφές στοιχείων κόστους με ενεργοποιημένη την επιλογή "Αυτόματη ενημέρωση κόστους είδους έργου".

Κοστολόγηση

COD 5895

375596

Το ACC. Η σελίδα "Επισκόπηση χρονοδιαγράμματος" δεν ενημερώνεται σωστά όταν χρησιμοποιείτε τη συνάρτηση Refresh.

Οικονομικά

COD 8 ΠΑΓΚ 490

375450

Εάν καταχωρήσετε μια αγορά ή ένα τιμολόγιο πώλησης και χρησιμοποιήσετε μια επιβάρυνση για έναν εθνικό πελάτη ή προμηθευτή, η γραμμή προτείνεται στις εγγραφές Intrastat.

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 594

375494

Όταν εκτελείτε τη συνάρτηση GET Entry, η ίδια εγγραφή προτείνεται και στις δύο εγγραφές, εάν έχετε δύο διαφορετικές δέσμες για τις εγγραφές Intrastat.

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 594

Τοπικές επείγουσες επιδιορθώσεις εφαρμογών

BE-Βέλγιο

Αναγνωριστικό

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Τροποποιημένα αντικείμενα

375504

Εάν επισημάνετε πολλές εγγραφές γ/λ στη σελίδα εφαρμογή εγγραφών γενικής λογιστικής και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση Καθορισμός Συσχέτισης με ID, μόνο μία εγγραφή γενικής λογιστικής επισημαίνεται στην βελγική έκδοση.

Οικονομικά

ΠΑΓΚ 11309

375506

Εάν επισημάνετε πολλές εγγραφές γ/λ στη σελίδα εφαρμογή εγγραφών γενικής λογιστικής και φθίνουσα ταξινόμηση κατά αριθμό εγγραφής, εφαρμόζεται μόνο μία καταχώρηση όταν χρησιμοποιείτε τη συνάρτηση post Application στη βελγική έκδοση.

Οικονομικά

ΠΑΓΚ 11309

DE-Γερμανία

Αναγνωριστικό

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Τροποποιημένα αντικείμενα

375720

Η αναφορά "λογιστική αξία 03 ΠΑΓΊΟΥ" ονομάζεται εσφαλμένα στην οικογένεια μενού της γερμανικής έκδοσης.

Πάγια περιουσιακά στοιχεία

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ M1020-I5C3B4983EFE04468982B4A0BF283EB6C-P8629

ES-Spain

Αναγνωριστικό

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Τροποποιημένα αντικείμενα

375654

Το πεδίο "Κωδικός χώρας/περιοχής ΦΠΑ" δεν ενημερώνεται σωστά όταν ένας πελάτης της ΕΕ έχει μια τοπική διεύθυνση αποστολής στην ισπανική έκδοση.

VAT/Sales Tax/Intrastat

ΚΑΡΤΈΛΑ 36

IT-Italy

Αναγνωριστικό

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Τροποποιημένα αντικείμενα

375551

Αφού καταχωρήσετε μια μερική πληρωμή και εκτελέσετε την αναφορά λίστα τιμολόγησης προμηθευτών, το ποσό που καταβάλλεται αθροίζεται και δεν αφαιρείται στην ιταλική έκδοση.

Διαχείριση μετρητών

REP 12116

Επίλυση

Πώς μπορείτε να αποκτήσετε τα αρχεία ενημέρωσης του Microsoft Dynamics NAV

Αυτή η ενημέρωση είναι διαθέσιμη για μη αυτόματη λήψη και εγκατάσταση από το κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft.

Αθροιστική ενημέρωση CU 30 για το Microsoft Dynamics NAV 2013

Ποιο πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων για λήψη

Αυτή η αθροιστική ενημέρωση έχει πολλά πακέτα επειγουσών επιδιορθώσεων. Επιλέξτε και κάντε λήψη ενός από τα παρακάτω πακέτα, ανάλογα με την έκδοση χώρας της βάσης δεδομένων Microsoft Dynamics NAV 2013:

Χώρα

Πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων

AT-Austria

Λήψη του πακέτου ATKB3091810

AU-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Λήψη του πακέτου AUKB3091810

BE-Βέλγιο

Λήψη του πακέτου BEKB3091810

CH-Ελβετία

Λήψη του πακέτου CHKB3091810

DE-Γερμανία

Λήψη του πακέτου DEKB3091810

DK-Δανια

Λήψη του πακέτου DKKB3091810

ES-Spain

Λήψη του πακέτου ESKB3091810

FI-Φινλανδία

Λήψη του πακέτου FIKB3091810

FR-Γαλλία

Λήψη του πακέτου FRKB3091810

IS-Ισλανδία

Λήψη του πακέτου ISKB3091810

IT-Italy

Λήψη του πακέτου ITKB3091810

NA-Βόρεια Αμερική

Λήψη του πακέτου NAKB3091810

NL-κάτω χώρες

Λήψη του πακέτου NLKB3091810

NO-Νορβηγία

Λήψη του πακέτου NOKB3091810

NZ-Νέα Ζηλανδία

Λήψη του πακέτου NZKB3091810

SE-Σουηδία

Λήψη του πακέτου SEKB3091810

UK-Ηνωμένο Βασίλειο

Λήψη του πακέτου GBKB3091810

Όλες οι άλλες χώρες

Λήψη του πακέτου W1KB3091810

Πώς μπορείτε να εγκαταστήσετε μια αθροιστική ενημερωμένη έκδοση του Microsoft Dynamics NAV 2013

Δείτε Πώς μπορείτε να εγκαταστήσετε μια αθροιστική ενημερωμένη έκδοση του Microsoft Dynamics NAV 2013.

Προϋποθέσεις

Πρέπει να έχετε εγκαταστήσει το Microsoft Dynamics NAV 2013 για να εφαρμόσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση.

Περισσότερες πληροφορίες

Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία ενημερώσεων λογισμικού και το Microsoft Dynamics NAV 2013.

Κατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα στα προϊόντα της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "ισχύει για".

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×