Επισκόπηση

Αυτή η συγκεντρωτική ενημέρωση περιλαμβάνει όλες τις άμεσες επιδιορθώσεις και τις ρυθμιστικές δυνατότητες που έχουν κυκλοφορήσει για το Microsoft Dynamics NAV 2018, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων επιδιορθώσεων και των ρυθμιστικών δυνατοτήτων που κυκλοφόρησαν σε προηγούμενες αθροιστικές ενημερώσεις. 

Αυτή η συγκεντρωτική ενημέρωση αντικαθιστά τις αθροιστικές ενημερώσεις που κυκλοφόρησαν προηγουμένως. Θα πρέπει πάντα να εγκαθιστάτε την πιο πρόσφατη συγκεντρωτική ενημέρωση.

Ενδέχεται να χρειαστεί να ενημερώσετε την άδεια χρήσης σας μετά την εγκατάσταση αυτής της άμεσης επιδιόρθωσης για να αποκτήσετε πρόσβαση σε νέα αντικείμενα που περιλαμβάνονται σε αυτήν ή σε μια προηγούμενη συγκεντρωτική ενημέρωση. (Αυτό ισχύει μόνο για άδειες χρήσης πελατών.)

Για μια λίστα με τις αθροιστικές ενημερώσεις που κυκλοφόρησαν για το Microsoft Dynamics NAV 2018, ανατρέξτε στο θέμα Συγκεντρωτικές ενημερώσεις για το Microsoft Dynamics NAV 2018. Οι αθροιστικές ενημερώσεις προορίζονται για νέους και υπάρχοντες πελάτες που εκτελούν το Microsoft Dynamics NAV 2018.

Σημαντικό

Συνιστάται να επικοινωνήσετε με τον συνεργάτη Microsoft Dynamics πριν από την εγκατάσταση άμεσων επιδιορθώσεων ή ενημερώσεων. Είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι το περιβάλλον σας είναι συμβατό με τις άμεσες επιδιορθώσεις ή τις ενημερώσεις που εγκαθίστανται. Μια άμεση επιδιόρθωση ή μια ενημέρωση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα διαλειτουργικότητας με προσαρμογές και προϊόντα τρίτων κατασκευαστών που συνεργάζονται με τη λύση Microsoft Dynamics NAV.

Προβλήματα που επιλύονται σε αυτήν τη συγκεντρωτική ενημέρωση

Τα ακόλουθα προβλήματα επιλύονται σε αυτήν τη συγκεντρωτική ενημέρωση.

Άμεσες επιδιορθώσεις εφαρμογών 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Τροποποιημένα αντικείμενα

423646

Οι γραμμές προγραμματισμού υπολογίζονται εσφαλμένα στο φύλλο εργασίας Σχεδιασμός όταν ανοίγει ένα άλλο φύλλο εργασίας.

Κατασκευή

99000854 COD

430692

Gen. Product Posting Group value changes in the Output Journal after running a lookup.

Κατασκευή

TAB 83

424390

Το στοιχείο "Κατηγορία φόρου" δεν εξάγεται σωστά στο αρχείο PEPPOL BIS 3 XML στη βελγική έκδοση.

Αγορά

COD 1605

429875

Η επιλογή "Κωδικός νομισματικής μονάδας" εκτυπώνεται εσφαλμένα ως "Σύμβολο νομισματικής μονάδας" στις αναφορές πωλήσεων.

Πωλήσεων

REP 1304 REP 1305 REP 1306 REP 1307

426566

Η αναφορά λίστας ελέγχου Intrastat δεν φιλτράρεται σωστά με βάση την τιμή του πεδίου Τύπος και εξάγει όλες μαζί τις γραμμές "Παραλαβή" και "Αποστολή".

ΦΠΑ/Φόρος πωλήσεων/Intrastat

REP 502

Άμεσες επιδιορθώσεις τοπικής εφαρμογής 

AT - Αυστρία

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Τροποποιημένα αντικείμενα

430210

Το ποσό και το στατιστικό ποσό δεν είναι σωστά στο αρχείο Intrastat λόγω ενός προβλήματος στρογγυλοποίησης κατά τον υπολογισμό των ποσών μέσω της αναφοράς Get Item Ledger Entries στην αυστριακή έκδοση.

Χρηματοδότηση

COD 2 REP 593

BE - Βέλγιο

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Τροποποιημένα αντικείμενα

421859

Το ποσό ΦΠΑ που δεν εκπίπτει για μια συναλλαγή που σχετίζεται με την εργασία προστίθεται στην εγγραφή G/L για τα έξοδα, αλλά δεν προστίθεται στη σχετική εγγραφή job ledger στη βελγική έκδοση.

Χρηματοδότηση

COD 1004

ES - Ισπανία

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Τροποποιημένα αντικείμενα

427600

Δημιουργούνται εσφαλμένες καταχωρήσεις ΦΠΑ κατά τη διευθέτηση μιας παραγγελίας πληρωμής που περιέχει ένα λογαριασμό με δύο διαφορετικές ομάδες καταχώρησης προϊόντων και μετρητά ΦΠΑ στην ισπανική έκδοση.

ΦΠΑ/Φόρος πωλήσεων/Intrastat

COD 7000000

IT - Ιταλία

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Τροποποιημένα αντικείμενα

427120

Ο μη επαγωγικός ΦΠΑ για τον ΦΠΑ αντίστροφης χρέωσης υπολογίζεται εσφαλμένα με ένα πρότυπο αναβολής στην ιταλική έκδοση.

ΦΠΑ/Φόρος πωλήσεων/Intrastat

COD 12

427468

Η πρώτη εγγραφή στο αρχείο Intrastat εμφανίζει 5 χαρακτήρες περισσότερους από τους αναμενόμενους στην ιταλική έκδοση.

ΦΠΑ/Φόρος πωλήσεων/Intrastat

REP 593

NL - Κάτω Χώρες

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Τροποποιημένα αντικείμενα

425345

"Ο αριθμός εγγραφής ΦΠΑ δεν είναι έγκυρος σύμφωνα με το μήνυμα σφάλματος του αλγορίθμου checksum Modulus-11" κατά την εισαγωγή του αρ. εγγραφής ΦΠΑ. στην ενότητα Στοιχεία εταιρείας στην ολλανδική έκδοση.

Χρηματοδότηση

COD 10 TAB 381

427220

Οι συμπληρωματικές μονάδες πρέπει να στρογγυλοποιούνται στο 1 στο αρχείο Intrastat στην ολλανδική έκδοση.

ΦΠΑ/Φόρος πωλήσεων/Intrastat

REP 11413

SE - Σουηδία 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Τροποποιημένα αντικείμενα

426264

Τα δεκαδικά ψηφία για το συνολικό βάρος δεν εμφανίζονται στο Χρονικό Intrastat στη σουηδική έκδοση.

ΦΠΑ/Φόρος πωλήσεων/Intrastat

PAG 311

Ρυθμιστικές δυνατότητες 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Τροποποιημένα αντικείμενα

418282

Υποστήριξη για τις κεφαλίδες αποτροπής απάτης των πελατών.

Οικονομική διαχείριση

COD 1297 COD 5459 COD 10541 PAG 743 TAB 743

428010

Ενημερώστε την αναφορά χρέωσης.

Οικονομική διαχείριση

REP 14951

Τοπικές ρυθμιστικές δυνατότητες

NA - Βόρεια Αμερική

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Τροποποιημένα αντικείμενα

424259

Ενημέρωση CFDI έκδοση 4.0 στην έκδοση της Βόρειας Αμερικής.

Οικονομική διαχείριση

COD 1752 COD 10145 27030 PAG 130 PAG 132 PAG 134 PAG 21 PAG 27004 PAG 42 PAG 43 PAG 44 PAG 5740 PAG 5743 PAG 5933 PAG 59 35 PAG 5972 PAG 5978 ΚΑΡΤΈΛΑ 10002 ΚΑΡΤΈΛΑ 110 ΚΑΡΤΈΛΑ 112 ΚΑΡΤΈΛΑ 114 ΚΑΡΤΈΛΑ 14 TAB 18 ΚΑΡΤΈΛΑ 27004 TAB 36 TAB 5740 TAB 5744 TAB 5900 TAB 5992 TAB 5994 XML 27004

Επίλυση

Τρόπος απόκτησης των αρχείων ενημέρωσης του Microsoft Dynamics NAV

Αυτή η ενημέρωση είναι διαθέσιμη για μη αυτόματη λήψη και εγκατάσταση από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft.

Αθροιστική ενημέρωση CU 51 για το Microsoft Dynamics NAV 2018

Ποιο πακέτο άμεσης επιδιόρθωσης για λήψη

Αυτή η συγκεντρωτική ενημέρωση διαθέτει πολλά πακέτα άμεσων επιδιορθώσεων. Επιλέξτε και κατεβάστε ένα από τα παρακάτω πακέτα, ανάλογα με την έκδοση χώρας της βάσης δεδομένων Microsoft Dynamics NAV 2018.

Χώρα

Πακέτο άμεσης επιδιόρθωσης

AT - Αυστρία

Λήψη του πακέτου CU 51 NAV 2018 AT

AU - Αυστραλία

Λήψη του πακέτου CU 51 NAV 2018 AU

BE - Βέλγιο

Λήψη του πακέτου CU 51 NAV 2018 BE

CH - Ελβετία

Λήψη του πακέτου CU 51 NAV 2018 CH

CZ- Τσεχικά

Λήψη του πακέτου CU 51 NAV 2018 CZ

DE - Γερμανία

Λήψη του πακέτου CU 51 NAV 2018 DE

DK - Δανία

Λήψη του πακέτου CU 51 NAV 2018 DK

ES - Ισπανία

Λήψη του πακέτου CU 51 NAV 2018 ES

FI - Φινλανδία

Λήψη του πακέτου CU 51 NAV 2018 FI

FR - Γαλλία

Λήψη του πακέτου CU 51 NAV 2018 FR

IS - Ισλανδία

Λήψη του πακέτου CU 51 NAV 2018 IS

IT - Ιταλία

Λήψη του πακέτου IT CU 51 NAV 2018

NA - Βόρεια Αμερική

Λήψη του πακέτου CU 51 NAV 2018 NA

NL - Κάτω Χώρες

Λήψη του πακέτου CU 51 NAV 2018 NL

ΟΧΙ - Νορβηγία

Λήψη του πακέτου CU 51 NAV 2018 NO

NZ - Νέα Ζηλανδία

Λήψη του πακέτου CU 51 NAV 2018 NZ

RU - Ρωσία

Λήψη του πακέτου CU 51 NAV 2018 RU

SE - Σουηδία

Λήψη του πακέτου SE CU 51 NAV 2018

ΗΒ - Ηνωμένο Βασίλειο

Λήψη του πακέτου CU 51 NAV 2018 UK

Όλες οι άλλες χώρες

Λήψη του πακέτου CU 51 NAV 2018 W1

Τρόπος εγκατάστασης μιας συγκεντρωτικής ενημέρωσης του Microsoft Dynamics NAV 2018

Ανατρέξτε στο θέμα Τρόπος εγκατάστασης συγκεντρωτικής ενημέρωσης του Microsoft Dynamics NAV 2018.

Προϋποθέσεις

Πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Microsoft Dynamics NAV 2018 για να εφαρμόσετε αυτήν την άμεση επιδιόρθωση.

Περισσότερες πληροφορίες

Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία ενημέρωσης λογισμικούκαι το Microsoft Dynamics NAV 2018.

Κατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για πρόβλημα στα προϊόντα της Microsoft που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για".

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×