Επισκόπηση

Αυτή η συγκεντρωτική ενημέρωση περιλαμβάνει όλες τις άμεσες επιδιορθώσεις και τις ρυθμιστικές δυνατότητες που έχουν κυκλοφορήσει για το Microsoft Dynamics NAV 2018, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων επιδιορθώσεων και των ρυθμιστικών δυνατοτήτων που κυκλοφόρησαν σε προηγούμενες αθροιστικές ενημερώσεις. 

Αυτή η συγκεντρωτική ενημέρωση αντικαθιστά τις αθροιστικές ενημερώσεις που κυκλοφόρησαν προηγουμένως. Θα πρέπει πάντα να εγκαθιστάτε την πιο πρόσφατη συγκεντρωτική ενημέρωση.

Ενδέχεται να χρειαστεί να ενημερώσετε την άδεια χρήσης σας μετά την εγκατάσταση αυτής της άμεσης επιδιόρθωσης για να αποκτήσετε πρόσβαση σε νέα αντικείμενα που περιλαμβάνονται σε αυτήν ή σε μια προηγούμενη συγκεντρωτική ενημέρωση. (Αυτό ισχύει μόνο για άδειες χρήσης πελατών.)

Για μια λίστα με τις αθροιστικές ενημερώσεις που κυκλοφόρησαν για το Microsoft Dynamics NAV 2018, ανατρέξτε στο θέμα Συγκεντρωτικές ενημερώσεις για το Microsoft Dynamics NAV 2018. Οι αθροιστικές ενημερώσεις προορίζονται για νέους και υπάρχοντες πελάτες που εκτελούν το Microsoft Dynamics NAV 2018.

Σημαντικό

Συνιστάται να επικοινωνήσετε με τον συνεργάτη Microsoft Dynamics πριν από την εγκατάσταση άμεσων επιδιορθώσεων ή ενημερώσεων. Είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι το περιβάλλον σας είναι συμβατό με τις άμεσες επιδιορθώσεις ή τις ενημερώσεις που εγκαθίστανται. Μια άμεση επιδιόρθωση ή μια ενημέρωση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα διαλειτουργικότητας με προσαρμογές και προϊόντα τρίτων κατασκευαστών που συνεργάζονται με τη λύση Microsoft Dynamics NAV.

Προβλήματα που επιλύονται σε αυτήν τη συγκεντρωτική ενημέρωση

Τα ακόλουθα προβλήματα επιλύονται σε αυτήν τη συγκεντρωτική ενημέρωση.

Άμεσες επιδιορθώσεις πλατφόρμας 

Αναγνωριστικό

Τίτλο

444600

Μήνυμα σφάλματος "Ανεπανόρθωτο σφάλμα κατά την εγκατάσταση" κατά την εγκατάσταση της βάσης δεδομένων επίδειξης από το μέσο εγκατάστασης NAV 2018 CU54 setup.exe.

Άμεσες επιδιορθώσεις εφαρμογών 

Αναγνωριστικό

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Τροποποιημένα αντικείμενα

445382

"The total Prepmt Amt to Deduct Incl. Ο ΦΠΑ πρέπει να είναι τουλάχιστον..." κατά την προσπάθεια καταχώρησης του τελικού τιμολογίου για μια παραγγελία προπληρωμής.

Χρηματοδότηση

COD 80 COD 90

445601

"Μια κλήση προς System.XML. Μήνυμα σφάλματος XMLDocument.Load failed" κατά την προσπάθεια εισαγωγής ή επαλήθευσης ενός αριθμού καταχώρησης ΦΠΑ.

Χρηματοδότηση

COD 248

Επίλυση

Τρόπος απόκτησης των αρχείων ενημέρωσης του Microsoft Dynamics NAV

Αυτή η ενημέρωση είναι διαθέσιμη για μη αυτόματη λήψη και εγκατάσταση από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft.

Συγκεντρωτική ενημέρωση CU 56 για Microsoft Dynamics NAV 2018

Ποιο πακέτο άμεσης επιδιόρθωσης για λήψη

Αυτή η συγκεντρωτική ενημέρωση διαθέτει πολλά πακέτα άμεσων επιδιορθώσεων. Επιλέξτε και κατεβάστε ένα από τα παρακάτω πακέτα, ανάλογα με την έκδοση χώρας της βάσης δεδομένων Microsoft Dynamics NAV 2018.

Χώρα

Πακέτο άμεσης επιδιόρθωσης

AT - Αυστρία

Λήψη του πακέτου CU 56 NAV 2018 AT

AU - Αυστραλία

Λήψη του πακέτου CU 56 NAV 2018 AU

BE - Βέλγιο

Λήψη του πακέτου CU 56 NAV 2018 BE

CH - Ελβετία

Λήψη του πακέτου CU 56 NAV 2018 CH

CZ- Τσεχικά

Λήψη του πακέτου CU 56 NAV 2018 CZ

DE - Γερμανία

Λήψη του πακέτου CU 56 NAV 2018 DE

DK - Δανία

Λήψη του πακέτου CU 56 NAV 2018 DK

ES - Ισπανία

Λήψη του πακέτου CU 56 NAV 2018 ES

FI - Φινλανδία

Λήψη του πακέτου CU 56 NAV 2018 FI

FR - Γαλλία

Λήψη του πακέτου CU 56 NAV 2018 FR

IS - Ισλανδία

Λήψη του πακέτου CU 56 NAV 2018 IS

IT - Ιταλία

Λήψη του πακέτου IT CU 56 NAV 2018

NA - Βόρεια Αμερική

Λήψη του πακέτου CU 56 NAV 2018 NA

NL - Κάτω Χώρες

Λήψη του πακέτου CU 56 NAV 2018 NL

ΟΧΙ - Νορβηγία

Λήψη του πακέτου CU 56 NAV 2018 NO

NZ - Νέα Ζηλανδία

Λήψη του πακέτου CU 56 NAV 2018 NZ

RU - Ρωσία

Λήψη του πακέτου CU 56 NAV 2018 RU

SE - Σουηδία

Λήψη του πακέτου CU 56 NAV 2018 SE

ΗΒ - Ηνωμένο Βασίλειο

Λήψη του πακέτου CU 56 NAV 2018 UK

Όλες οι άλλες χώρες

Λήψη του πακέτου CU 56 NAV 2018 W1

Τρόπος εγκατάστασης μιας συγκεντρωτικής ενημέρωσης του Microsoft Dynamics NAV 2018

Ανατρέξτε στο θέμα Τρόπος εγκατάστασης συγκεντρωτικής ενημέρωσης του Microsoft Dynamics NAV 2018.

Προϋποθέσεις

Πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Microsoft Dynamics NAV 2018 για να εφαρμόσετε αυτήν την άμεση επιδιόρθωση.

Περισσότερες πληροφορίες

Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία ενημέρωσης λογισμικούκαι το Microsoft Dynamics NAV 2018.

Κατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για πρόβλημα στα προϊόντα της Microsoft που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για".

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης >

Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες

Συμμετοχή στο Microsoft Insider >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×