Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Επισκόπηση

Αυτή η συγκεντρωτική ενημέρωση περιλαμβάνει όλες τις άμεσες επιδιορθώσεις και τις ρυθμιστικές δυνατότητες που έχουν κυκλοφορήσει για το Microsoft Dynamics NAV 2018, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων επιδιορθώσεων και των ρυθμιστικών δυνατοτήτων που κυκλοφόρησαν σε προηγούμενες αθροιστικές ενημερώσεις.

Αυτή η συγκεντρωτική ενημέρωση αντικαθιστά τις αθροιστικές ενημερώσεις που κυκλοφόρησαν προηγουμένως. Θα πρέπει πάντα να εγκαθιστάτε την πιο πρόσφατη συγκεντρωτική ενημέρωση.

Ενδέχεται να χρειαστεί να ενημερώσετε την άδεια χρήσης σας μετά την εγκατάσταση αυτής της άμεσης επιδιόρθωσης για να αποκτήσετε πρόσβαση σε νέα αντικείμενα που περιλαμβάνονται σε αυτήν ή σε μια προηγούμενη συγκεντρωτική ενημέρωση. (Αυτό ισχύει μόνο για άδειες χρήσης πελατών.)

Για μια λίστα με τις αθροιστικές ενημερώσεις που κυκλοφόρησαν για το Microsoft Dynamics NAV 2018, ανατρέξτε στο θέμα Συγκεντρωτικές ενημερώσεις για το Microsoft Dynamics NAV 2018. Οι αθροιστικές ενημερώσεις προορίζονται για νέους και υπάρχοντες πελάτες που εκτελούν το Microsoft Dynamics NAV 2018.

Σημαντικό

Συνιστάται να επικοινωνήσετε με τον συνεργάτη Microsoft Dynamics πριν από την εγκατάσταση άμεσων επιδιορθώσεων ή ενημερώσεων. Είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι το περιβάλλον σας είναι συμβατό με τις άμεσες επιδιορθώσεις ή τις ενημερώσεις που εγκαθίστανται. Μια άμεση επιδιόρθωση ή μια ενημέρωση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα διαλειτουργικότητας με προσαρμογές και προϊόντα τρίτων κατασκευαστών που συνεργάζονται με τη λύση Microsoft Dynamics NAV.

Προβλήματα που επιλύονται σε αυτήν τη συγκεντρωτική ενημέρωση

Τα ακόλουθα προβλήματα επιλύονται σε αυτήν τη συγκεντρωτική ενημέρωση.

Άμεσες επιδιορθώσεις εφαρμογών

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Τροποποιημένα αντικείμενα

451528

Ο αρ. καταχώρησης. Το πεδίο "Σειρά" στο Διεταιρικό Γενικό Χρονικό δεν συμπληρώνεται στις γραμμές χρονικού.

Χρηματοδότηση

COD 427

456718

Ο Κωδικός μεταβλητής δεν αντιγράφεται στο Χρονικό εξόδου.

Αποθέματος

TAB 83

456707

Αρ. αποστολής εμφανίζονται στη λεζάντα αντί για την απόδειξη Αρ. στην αναφορά "Αγορά - Απόδειξη".

Αγορά

REP 408

452578

Οι γραμμές πώλησης δεν επικυρώνονται όταν το ΦΠΑ διαύλου. Η ομάδα καταχώρησης αλλάζει στην κεφαλίδα της παραγγελίας πωλήσεων.

Πωλήσεων

TAB 36

452342

Η ανοικτή αγορά ή παραγγελία πώλησης δεν συνδέεται αυτόματα στο τιμολόγιο αγοράς ή πίστωσης πωλήσεων κατά τη χρήση της σωστής συνάρτησης σε ένα αναρτημένο τιμολόγιο αγοράς ή πωλήσεων.

Πωλήσεων

COD 6620

455485

Τα έγγραφα αρχειοθετούνται δύο φορές κατά τη δημοσίευση μιας παραγγελίας πωλήσεων.

Πωλήσεων

COD 80

456929

Ο σχεδιασμός δεν συμπεριφέρεται όπως περιγράφεται στην τεκμηρίωση "Σχεδιασμός με ή χωρίς τοποθεσία".

Αποθήκη

99000854 COD

Άμεσες επιδιορθώσεις τοπικής εφαρμογής

ES - Ισπανία

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Τροποποιημένα αντικείμενα

455095

Τα μεμονωμένα πιστωτικά υπομνήματα τύπου S, I και A που αναφέρονται ως ενιαία λειτουργία της περιόδου στην αναφορά δήλωσης "Δημιουργία 349" βρίσκονται σε εσφαλμένες θέσεις στην ισπανική έκδοση.

Χρηματοδότηση

COD 3000 COD 3025 COD 3026 REP 10710

IT - Ιταλία

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Τροποποιημένα αντικείμενα

442610

Μήνυμα σφάλματος "Δεν έχετε επαρκή ποσότητα του στοιχείου xxx στο απόθεμα" κατά την προσπάθεια καταχώρησης μιας απόδειξης εντολής μεταφοράς υπεργολαβίας στην ιταλική έκδοση.

Κατασκευή

COD 5704 PAG 12155

NA - Βόρεια Αμερική

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Τροποποιημένα αντικείμενα

456338

Σφάλμα που προκαλείται από ένα πρόβλημα στον υπολογισμό ή τα δεκαδικά ψηφία υπάρχει κατά τη χρήση του συμπληρώματος πληρωμής για την πληρωμή πολλών τιμολογίων στην έκδοση της Βόρειας Αμερικής.

Χρηματοδότηση

COD 10145

456916

Πολλά προβλήματα με την έκθεση του 1099 στην έκδοση της Βόρειας Αμερικής.

Χρηματοδότηση

REP 10181

458116

Το αρχείο μαγνητικών πολυμέσων δεν ευθυγραμμίζεται με τους νέους κωδικούς στην έκδοση της Βόρειας Αμερικής.

Χρηματοδότηση

COD 10085 REP 10115

Τοπικές ρυθμιστικές δυνατότητες

CH - Ελβετία

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Τροποποιημένα αντικείμενα

457383

Το ποσό QR-Bill μπορεί να οριστεί με μη αυτόματο τρόπο εάν το QR-Bill δεν περιέχει το ποσό στην ελβετική έκδοση.

Οικονομική διαχείριση

COD 11516 PAG 50 PAG 51 TAB 38

Επίλυση

Τρόπος απόκτησης των αρχείων ενημέρωσης του Microsoft Dynamics NAV

Αυτή η ενημέρωση είναι διαθέσιμη για μη αυτόματη λήψη και εγκατάσταση από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft.

Αθροιστική ενημέρωση CU 60 για το Microsoft Dynamics NAV 2018

Ποιο πακέτο άμεσης επιδιόρθωσης για λήψη

Αυτή η συγκεντρωτική ενημέρωση διαθέτει πολλά πακέτα άμεσων επιδιορθώσεων. Επιλέξτε και κατεβάστε ένα από τα παρακάτω πακέτα, ανάλογα με την έκδοση χώρας της βάσης δεδομένων Microsoft Dynamics NAV 2018.

Χώρα

Πακέτο άμεσης επιδιόρθωσης

AT - Αυστρία

Λήψη του πακέτου CU 60 NAV 2018 AT

AU - Αυστραλία

Λήψη του πακέτου CU 60 NAV 2018 AU

BE - Βέλγιο

Λήψη του πακέτου CU 60 NAV 2018 BE

CH - Ελβετία

Λήψη του πακέτου CU 60 NAV 2018 CH

CZ- Τσεχικά

Λήψη του πακέτου CU 60 NAV 2018 CZ

DE - Γερμανία

Λήψη του πακέτου CU 60 NAV 2018 DE

DK - Δανία

Λήψη του πακέτου CU 60 NAV 2018 DK

ES - Ισπανία

Λήψη του πακέτου CU 60 NAV 2018 ES

FI - Φινλανδία

Λήψη του πακέτου CU 60 NAV 2018 FI

FR - Γαλλία

Λήψη του πακέτου CU 60 NAV 2018 FR

IS - Ισλανδία

Λήψη του πακέτου CU 60 NAV 2018 IS

IT - Ιταλία

Λήψη του πακέτου IT CU 60 NAV 2018

NA - Βόρεια Αμερική

Λήψη του πακέτου NA CU 60 NAV 2018

NL - Κάτω Χώρες

Λήψη του πακέτου CU 60 NAV 2018 NL

ΟΧΙ - Νορβηγία

Λήψη του πακέτου CU 60 NAV 2018 NO

NZ - Νέα Ζηλανδία

Λήψη του πακέτου CU 60 NAV 2018 NZ

RU - Ρωσία

Λήψη του πακέτου CU 60 NAV 2018 RU

SE - Σουηδία

Λήψη του πακέτου CU 60 NAV 2018 SE

ΗΒ - Ηνωμένο Βασίλειο

Λήψη του πακέτου CU 60 NAV 2018 UK

Όλες οι άλλες χώρες

Λήψη του πακέτου CU 60 NAV 2018 W1

Τρόπος εγκατάστασης μιας συγκεντρωτικής ενημέρωσης του Microsoft Dynamics NAV 2018

Ανατρέξτε στο θέμα Τρόπος εγκατάστασης συγκεντρωτικής ενημέρωσης του Microsoft Dynamics NAV 2018.

Προϋποθέσεις

Πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Microsoft Dynamics NAV 2018 για να εφαρμόσετε αυτήν την άμεση επιδιόρθωση.

Περισσότερες πληροφορίες

Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία ενημέρωσης λογισμικούκαι το Microsoft Dynamics NAV 2018.

Κατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για πρόβλημα στα προϊόντα της Microsoft που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για".

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×