Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με τη Microsoft
Εισέλθετε ή δημιουργήστε ένα λογαριασμό.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε το λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Εισαγωγή

Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης και εγκατάστασης της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης 11 για το Microsoft Dynamics AX 2012 R3, καθώς και σχετικά με τα ζητήματα που επιδιορθώνονται από την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση.

Ο αριθμός build του πακέτου πρωτεύον ενημερωμένων εκδόσεων είναι 6.3.4000.127. Θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το πακέτο για την εγκατάσταση μεμονωμένων επειγουσών επιδιορθώσεων σε ένα υπάρχον περιβάλλον Microsoft Dynamics AX 2012 R3. Πριν να εγκαταστήσετε αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση, συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το άρθρο.

Ο αριθμός build για τον πυρήνα και το πακέτο ενημερωμένης έκδοσης slipstreamable είναι 6.3.4000.127. Θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το πακέτο για να εγκαταστήσετε την επείγουσα επιδιόρθωση ως μέρος της νέας εγκατάστασης των Microsoft Dynamics AX 2012 R3.

Πληροφορίες εγκατάστασης

Προϋποθέσεις

Πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Microsoft Dynamics AX 2012 R3 ή πρέπει να εγκαταστήσετε το Microsoft Dynamics AX 2012 R3 για να εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση.

Σημαντικό Συνιστούμε ιδιαίτερα να ότι έχετε ένα έργο Microsoft Dynamics κύκλου ζωής υπηρεσίες που έχουν ρυθμιστεί για το περιβάλλον σας, πριν να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση. Το πακέτο εγκατάστασης για αυτήν την ενημερωμένη έκδοση είναι διαθέσιμη από τις υπηρεσίες του κύκλου ζωής και, επίσης, χρησιμοποιώντας τη σύνδεση λήψης επείγουσας επιδιόρθωσης στην αρχή αυτού του άρθρου.

Οδηγίες εγκατάστασης

Λήψη του Οδηγού εγκατάστασης για την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 11 για το Microsoft Dynamics AX 2012 R3 για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση.

Στον Οδηγό εγκατάστασης περιγράφει τις ακόλουθες μεθόδους για την εγκατάσταση CU11:

  • Σε μια υπάρχουσα εγκατάσταση του Microsoft Dynamics AX 2012 R3, εφαρμόζονται CU11 ως ενημερωμένη έκδοση.

  • Μια νέα εγκατάσταση Microsoft Dynamics AX 2012 R3, χρησιμοποιήστε επίγουσων για την εγκατάσταση CU11 μαζί με τα υπόλοιπα του προϊόντος.

Πληροφορίες αρχείου για την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 11

Για μια λίστα των αρχείων που παρέχονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, κάντε λήψη του πληροφορίες αρχείου για αυτήν την ενημερωμένη έκδοση 3157865.

Σημειώσεις έκδοσης για την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 11 για το Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Πληροφορίες σε αυτό το έγγραφο, συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων URL και άλλων αναφορών σε τοποθεσία Web στο Internet, υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, εταιρείες, οργανισμούς, προϊόντα, ονόματα τομέων, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, λογοτύπων, ατόμων, τοποθεσιών και συμβάντων που αναφέρονται στο παρόν ως παραδείγματα είναι φανταστικά. Προορίζεται ούτε υπονοείται καμία συσχέτιση με υπαρκτή εταιρεία, οργανισμό, προϊόν, όνομα τομέα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, λογότυπο, άτομο, τόπο ή συμβάντων. Η συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας είναι ευθύνη του χρήστη. Χωρίς περιορισμό των δικαιωμάτων περί πνευματικής ιδιοκτησίας, κανένα τμήμα αυτού του εγγράφου μπορεί να αναπαραχθεί, αποθηκεύονται σε εισαχθεί σε σύστημα ανάκτησης ή μεταδοθεί σε καμία μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο (ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή αλλιώς) ή για οποιονδήποτε σκοπό, χωρίς τη ρητή έγγραφη άδεια της Microsoft Corporation.

Microsoft μπορεί να έχει ευρεσιτεχνίες, αιτήσεις για άδειες ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που καλύπτουν το αντικείμενο αυτού του εγγράφου. Εκτός αν ρητά, αναφέρεται σε οποιαδήποτε έγγραφη άδεια χρήσης από τη Microsoft, η παροχή αυτού του εγγράφου δεν σας παρέχει κανένα δικαίωμα σε αυτές τις ευρεσιτεχνίες, εμπορικά σήματα, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

© 2016 Microsoft Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Microsoft, Excel, το InfoPath, Internet Explorer, Microsoft Dynamics, MS-DOS, SharePoint, SQL Server, Visual Basic, Visual Studio, Windows, Windows PowerShell, Windows Server και τα Windows Vista είναι κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και άλλες χώρες.

Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

Γνωστά ζητήματα στην αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 11

Μπορείτε να βρείτε τα γνωστά ζητήματα της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης 11 με τη χρήση μιας αναζήτησης το θέμα στις υπηρεσίες κύκλου ζωής. Πρέπει να συνδεθείτε LCS χρησιμοποιώντας το λογαριασμό σας CustomerSource ή πηγή συνεργατών. Στη συνέχεια, στο πλαίσιο αναζήτησης το θέμα , εισαγάγετε "CU11 γνωστό ζήτημα" ως το ερώτημα για το Microsoft Dynamics AX 2012 R3.

Σημείωση Για να λάβετε αποτελέσματα για μόνο ένα R3 AX 2012, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  1. Εκτελέστε μια αναζήτηση.

  2. Στη λίστα φίλτρων , καταργήστε όλα τα στοιχεία προϊόντων εκτός από AX 2012 R3.

  3. Εκτελέστε ξανά την αναζήτηση.

Βελτιώσεις σε λειτουργικές μονάδες ή περιοχές δυνατοτήτων που περιλαμβάνονται στην αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 11

Τις βελτιώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση περιγράφονται στο θέμα TechNet Τι είναι νέο στο Microsoft Dynamics AX 2012 R3 αθροιστική ενημέρωση 11.

Οι ενημερωμένες εκδόσεις και επείγουσες επιδιορθώσεις που περιλαμβάνονται στην αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 11

Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 11 για το Microsoft Dynamics AX 2012 R3 περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενημερωμένες εκδόσεις συγκεκριμένη χώρα.

Αριθμός KB

Εξωτερική τίτλου

Υπάρχει χώρα ή περιοχή

3159772

Η λειτουργία "δεξί κλικ και επιλέξτε" Προβολή "Λεπτομέρειες" του στοιχείου ελέγχου "Έγγραφο προέλευσης Id" της φόρμας LG μεταπήδηση σε μια εσφαλμένη μορφή

Όλες

3146888

Ρωσία/RUS: Ηλεκτρονική μορφή τα έγγραφα για την ενοποίηση με EGAIS

Όλες

3122421

Ρωσία/RUS: Αλλάζει στην αναφορά 2-NDFL

Όλες

3117762

Ρωσία/RUS: Είναι διαθέσιμη μια νέα αναφορά 6-NDFL

Όλες

3121011

Αυστρία/ΑΥΤΌΜΑ: Αυστρία, να καθιερωθεί μια νέα μείωση συντελεστή ΦΠΑ και αλλαγή φόρμας U30 σε 2016 - DAX 2012 R3

Αυστρία

2988844

Ενημέρωση πληρωμής υπολοίπου (ex BLWI) για την υποστήριξη των ερευνών των δύο τύποι (αναφορά του κύκλου εργασιών ή ανοίξετε υπόλοιπο). Ενημέρωση μορφή αρχείου XML για τους δύο τύπους των ερευνών

Βέλγιο

3117101

Βραζιλία/ΑΓΚΎΛΗ: NT 2015-003 έκδοση 1,30 για NF-e είναι διαθέσιμη

Βραζιλία

3123556

Βραζιλία/ΑΓΚΎΛΗ: Ενημερώνει με NF-e/ΕΚΠ-e από την έκδοση 1.40 NT2015-003

Βραζιλία

3140756

Βραζιλία/ΑΓΚΎΛΗ: SPED οικονομικού ICMS/IPI - νέα διάταξη έκδοση 010-1.09 είναι διαθέσιμο

Βραζιλία

3141044

Βραζιλία/ΑΓΚΎΛΗ: "Κωδικός απαλλασσόμενες δεν επιτρέπεται για κώδικα φορολογίας. Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά τη διάρκεια ενημέρωσης"σφάλμα όταν χρησιμοποιείτε ένα ειδικό σύνολο παραμέτρων με τη μορφή"Κωδικός φορολογίας"

Βραζιλία

3142008

Βραζιλία/ΑΓΚΎΛΗ: Άδεια συναλλαγή υπηρεσίας στο EPOS

Βραζιλία

3125107

Βραζιλία/ΑΓΚΎΛΗ: 1.40/1.50 έκδοση NT 2015-003 για NF-e είναι διαθέσιμη

Βραζιλία

3119102

Βραζιλία/ΑΓΚΎΛΗ: CF-e ΠΑΡΈΜΕΙΝΕ στην EPOS είναι διαθέσιμο

Βραζιλία

3170395

Βραζιλία/ΑΓΚΎΛΗ: "Στ για" Φόρος αξιολόγηση διάταξη έκδοση 3.1 είναι διαθέσιμη

Βραζιλία

3146323

SPED ECD - διάταξη έκδοση 4.0 για 2015

Βραζιλία

3161036

SPED COTEPE ATO ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΎ ICMS/IPI - ΕΚ 87/15 - 44/15 - ICMS DIFAL ΦΌΡΟΥ

Βραζιλία

3166117

BR - Regf - SPED ECF - νέα έκδοση διάταξης για το 2016 (0002)

Βραζιλία

3094647

Έκθεση δήλωση ΦΠΑ

Δημοκρατία της Τσεχίας

3151026

/ DNK-Δανία Αυστρία/ΑΥΤΌΜΑ: Ενσωματωμένα έγγραφα τώρα περιλαμβάνονται στο e-τιμολόγια

ΔΑΝΙΑ- Αυστρία

3097121

LT\EE - SEPA και γενικές μορφές ISO 20022 πληρωμής ΕΥΡΏ και μη ΕΥΡΏ πιστώσεων Έναρξη

Εσθονία; Λιθουανία

3071946

Ουγγαρία/HU: Εξαγωγή μια ποικιλία τιμολογίων σε μορφή xml απαιτείται ξεκινώντας από 01 Ιαν 2016_DAX 2012 R3

Ουγγαρία

3154690

IT / Ιταλία - αλλάζει στη δήλωση ΦΠΑ - Modello IVA 2016

Ιταλία

3151265

Ιταλία/ITA: Απόδοση πρόβλημα με την τιμολόγηση προκαλείται από τον πίνακα "TaxBookSectionDate"

Ιταλία

3160153

Ιταλία/ITA: Αλλαγές για την αναφορά "Modello 770" για το έτος 2016 είναι διαθέσιμες

Ιταλία

3127321

Ενημέρωση της φόρμας 26 να περιέχουν τον αριθμό αναγνωριστικού εταιρείας

Ιαπωνία

3135575

Μεταφορές πιστώσεων SEPA και γενικές μορφές ISO 20022 πληρωμής ΕΥΡΏ και μη ΕΥΡΏ Έναρξη

Λετονία

3152992

ΦΌΡΟΣ αγοράς εισάγονται κα μου CDCR συναλλαγές στην αναφορά GAF

Μαλαισία

3171109

Μεξικό/MEX: Αλλαγές για τη χρήση της μεθόδου πληρωμής για όλα ηλεκτρονική Τιμολόγηση CFDI έγγραφα

Μεξικό

3117720

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ/NLD: Ολλανδικά ταξινόμησης έκδοση 10.0

Ολλανδία

3165114

Πολωνία/POL: Αλλαγές για τυπικό αρχείο ελέγχου είναι διαθέσιμες

Πολωνία

3102031

Προσαρμογή RU_ facture για διακανονισμό προπληρωμής διατίθεται για AX 2012 R3

Ρωσία

3146164

Υπολογισμός Φόρου ιδιότητα αλλάζει από 1.1.2016

Ρωσία

3159473

Ρωσία/RUS: Αλλάζει στην αναφορά RSV-1

Ρωσία

3146886

Ρωσία/RUS: Δέσμευση αμφίβολα χρεών RAS/ΦΌΡΟΥ για θέσπιση ΔΠΧΠ

Ρωσία

3152153

Ρωσία/RUS: Αλλάζει σε 4-FSS έκθεση (2016)

Ρωσία

3082268

Ρωσία/RUS: Τροποποίηση της T-13 έκθεση (φύλλο κατανομής χρόνου)

Ρωσία

3125399

Ισπανία/ESP: Ετήσια έκθεση 347 συμπλήρωση όταν αλλάξει προμηθευτή και χρήμα λογιστική σχήματος σε κανονικό ΦΠΑ

Ισπανία

3146885

Ισπανία/ESP: Αλλάζει στην αναφορά 10748 (νόμος εντολών πληρωμής)

Ισπανία

3123704

SEPA απευθείας χρέωση για ΕΜΒΑΣΜΑ συναλλαγματικής πληκτρολογήστε "Έκπτωση"

Ισπανία

3152803

SEPA απευθείας χρέωση με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές Ελβετίας

Ελβετία

3136411

Ταϊλάνδη/THA: Βελτίωση φόρου κλάδο πληροφορίες σε διάφορες αναφορές

Ταϊλάνδη

3102698

Ταϊλάνδη/THA: Πραγματοποιημένη και μη πραγματοποιημένο ΦΠΑ υποστήριξη για έργα

Ταϊλάνδη

3125863

Φόρος μισθοδοσίας R3 2012 Ενημέρωση 2016 R01 για τις Ηνωμένες Πολιτείες

Ηνωμένες Πολιτείες

3156738

Φόρος μισθοδοσίας R3 2012 Ενημέρωση 2016 R02 για τις Ηνωμένες Πολιτείες

Ηνωμένες Πολιτείες

3125868

Ηνωμένες Πολιτείες/ΗΠΑ: Διατίθεται ενημερωμένη έκδοση φόρου μισθοδοσίας 2016-R02

Ηνωμένες Πολιτείες

3110146

Ηνωμένες Πολιτείες/ΗΠΑ: Δυνατότητα δημιουργίας φορμών 1095-B και 1095 C για την οικονομική μέριμνα πράξη (ACA)

Ηνωμένες Πολιτείες


Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 11 για το Microsoft Dynamics AX 2012 R3 περιέχει τις ακόλουθες επείγουσες επιδιορθώσεις.

Αριθμός KB

Τίτλος

Περιοχή

3091401

Μεταφορά σε γ/λ δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τα ερωτήματα taxlink για έγγραφα με κανένα φόρο

Λογιστικού πλαισίου

3100992

Εισαγωγή των λογιστικών Εξερεύνηση προέλευσης και ταυτότητες αναφορά εγγράφου προέλευσης

Λογιστικού πλαισίου

3134000

Τελική Relieving τιμολογίου προμηθευτή είναι εσφαλμένη κατά την παραλαβή του προϊόντος είναι αντιστοιχισμένη σε ένα μερικό τιμολόγιο πριν και μετά τη διόρθωση

Λογιστικού πλαισίου

3147787

Αντιστοιχίσεις SDRI δεν είναι να τηρηθεί για τιμολόγιο προμηθευτή

Λογιστικού πλαισίου

3152076

Ινδία/IND: Πληρ. τόκων δεν επηρεάζει το κόστος αγοράς όπως περιγράφεται στην επείγουσα επιδιόρθωση KB3006787 μετά την εφαρμογή της επείγουσας επιδιόρθωσης KB3070453 και την επείγουσα επιδιόρθωση KB3072845

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3132063

Βραζιλία/ΑΓΚΎΛΗ: "528 – απόρριψη: ICMS ποσό διαφέρει από το στοιχείο, το βασικό ποσό και το ποσοστό φόρου" σφάλμα για την απευθείας εισαγωγή NF-e με ξένο νόμισμα

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3118173

Ηνωμένες Πολιτείες/ΗΠΑ: 2015 1099 αλλάζει για AX 2012 R3

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3097024

Πλήρες φύλλο λεπτομέρειες δεν εμφανίζονται κατά την αλλαγή Ημ/νία τιμολόγησης σε μια παραγγελία αγοράς

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3150033

Παραβλέπεται η ημερομηνία τιμολογίου που έχουν οριστεί στη φόρμα τιμολογίου προμηθευτή στο σύνολο του τιμολογίου

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3143685

Δεν είναι δυνατό να επιλέξετε εγκεκριμένες συναλλαγές μόνο που θα συμπεριληφθούν στην η ενηλικίωση αναφοράς

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3091638

Δημοκρατία της Τσεχίας/CZE: Αντιστροφή της έκπτωσης μετρητά εξέταση φόρος χρήσης δεν λειτουργεί για τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3093123

Βραζιλία/ΑΓΚΎΛΗ: AX δημιουργεί συναλλαγές λάθος κατά την καταχώρηση μιας εντολής Αγοράς αν τροποποιήσετε τις "ομάδες φόρου πωλήσεων/είδος πώλησης" της φόρμας "Τιμολόγιο προμηθευτή"

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3094387

Ακολουθία αριθμών μήνυμα λάθους μετά την καταχώρηση μιας παραγγελίας αγοράς μέσω εγγραφές έγκρισης "Τιμολόγιο" και βρίσκεται στη δεύτερη γραμμή

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3096309

Κίνα/CHN: Το ποσό του φόρου είναι δείχνει την εσφαλμένη στο ποσό κατανομή μετά την παράκαμψη του φόρου στο τιμολόγιο προμηθευτή

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3096276

Λάθος καταχώρηση συναλλαγών, όταν χρησιμοποιείται η παραλαβή Ταίριασμα

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3099919

Ινδία/IND: "Ποσό παρακράτησης φόρου ενημερωμένη πρέπει να είναι μικρότερη από το ποσό συναλλαγής" σφάλμα κατά τη ρύθμιση του ποσού της Παρακράτησης σε μια Ταχυδρομική τιμολογίου

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3115601

Ινδία/IND: Εσφαλμένη φόρος υπολογίζεται στην τιμή προγραμματισμού απαιτήσεων ΥΛΙΚΏΝ που ορίζεται για τη μονάδα τιμή με τη μορφή κύριου στοιχείου

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3065055

Γερμανία/DEU: Σημείωση θα παραβρεθούν μεταφοράς SEPA πιστωτικά αναφορά περιλαμβάνει δεδομένα

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3096882

Αντιλογισμός διακανονισμού μεταξύ της πληρωμής και τιμολόγιο προπληρωμής είναι επιτρέποντας σε κλειστό συναλλαγή επεξεργασίας μετά από την εισαγωγή και καταργήστε την επιλογή από καταχωρημένα τιμολόγια

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3073135

Βραζιλία/ΑΓΚΎΛΗ: Το πεδίο "Προσαρμοσμένο ποσό καταγωγής" είναι διπλότυπο κατά την εκτέλεση προσαρμογές φόρου πωλήσεων με "Ρύθμιση φόρου πωλήσεων = Σύνοψη"

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3073813

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ/NLD: Απροσδόκητα να δημιουργήσετε ένα αρχείο πληρωμής SEPA CT με πιστωτικό υπόλοιπο

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3154197

Τιμολόγιο εντολής αγοράς ανοίγει πολύ αργά

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3080733

Μαλαισία/MYS: Εγγραφή αγοράς GAF δεν δημιουργείται όταν υπάρχουν πολλές γραμμές εγγραφών σε ένα αποδεικτικό μετά την εγκατεστημένη επείγουσα επιδιόρθωση GST Μαλαισίας KB3016532 και KB3050022

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3082059

Ταϊλάνδη/THA: "LedgerVoucherObject αντικείμενο δεν έχει προετοιμαστεί" σφάλμα κατά την αλλαγή της ημερομηνίας στις εγγραφές πληρωμών απόλυτης Θέσης

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3161567

Καταβάλλονται πολλές παραγγελίας αγοράς της γραμμής και στη συνέχεια μια αντιλογισμό πληρωμής δημιουργήθηκε με μόνο η πρώτη γραμμή αντιστρέφεται στον πίνακα VenSettlementTax1099

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3168844

Για παράδειγμα καταχώρησης ένα δελτίο συσκευασίας διαρκεί περισσότερο χρόνο μετά από μια επανεκκίνηση του AOS

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3168866

Η αρχική φόρμα εγγράφου από το ισοζύγιο δεν εμφανίζει τα πλήρη ποσά από την παραλαβή του προϊόντος

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3012146

Ρωσία/RUS: Αποκοπή ποσά συναλλαγών είναι λανθασμένες μετά την εκκαθάριση συναλλαγών για κάτοχο εκ των προτέρων - CU9 γνωστό ζήτημα

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3163889

Να διαγράψετε μια προπληρωμή σε PO που αποτελεί τμήμα ενός τιμολογίου προπληρωμής χωρίς μηνύματα προειδοποίησης

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3156566

Επιβαρύνσεις των γραμμών αγορών με μη Τιμολογημένο εμφανίζονται στο υπόλοιπο προμηθευτή

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3166118

Βραζιλία/ΑΓΚΎΛΗ: Εσφαλμένη λογιστικής για ένα PO Εάν με μη αυτόματο τρόπο εισάγοντας έναν λογαριασμό"Λογιστικής" στις γραμμές PO

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3164217

Βραζιλία/ΑΓΚΎΛΗ: Σύστημα εσφαλμένα εμφανίζει το "ποσό τόκου" ακόμα και αφού έχει διαγραφεί από τη φόρμα εγγραφές πληρωμών

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3115779

Στοίβα ανίχνευση σφάλματος στο AccountingDistributionRule όταν προσπαθείτε να προβάλετε διανομές σε τιμολόγιο προμηθευτή με προπληρωμή και μια επιβάρυνση αυτόματης

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3105510

Ιταλία/ITA: Αρνηθεί τη γνώμη του φόρου ποσό συμπληρώσετε το πεδίο AUXXX010 στην εγγραφή H MODELLO 770 2015

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3105956

Ινδία/IND: εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "η συναλλαγή στο αποδεικτικό χωρίς ισολογισμό" κατά την εκτέλεση του διακανονισμού των ειδικών φόρων κατανάλωσης σε περίπτωση ανακτήσιμο ποσό είναι ανώτερη πληρωτέα

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3105950

Ρωσία/RUS: Αγοράς δεν προστίθεται η μαζική ενημέρωση του βιβλίου

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3106055

Ιταλία/ITA: Δεν είναι δυνατό να αποθηκεύσετε τραπεζικό λογαριασμό με ΣΟΥΊΦΤ και IBAN, εάν τον κωδικό διεύθυνσης τράπεζας είναι ITA

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3121958

Αγοράστε πρόσθετες επιβαρύνσεις της κατηγορίας "αναλογική" απαλλάσσεται δεν σωστά σε encumbrances

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3119039

Αποκοπή αριθμοί αναπαράγονται σε μη συνδεόμενους εταιρείας

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3116314

Ρωσία/RUS: Ορίζεται προειδοποιήσεις όταν δημιουργείτε ένα νέο PO για ρωσικής εταιρείας εάν ένα προφίλ αποθέματος

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3119809

Ταϊλάνδη/THA: Πληροφορίες υποκατάστημα πρέπει να ενημερωθούν στην πληρωμή έκθεση σχετικά με την πραγματοποίηση φόρου στο σημείο Πρόσβασης και (αναλυτικό αντιδραστήριο)

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3108731

Ιρλανδία/IRL: ποσό παρακράτησης φόρου υπολογίζεται εσφαλμένα όταν ο φόρος πωλήσεων είναι φόρος χρήσης

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3132700

Ιαπωνία/JPN: "Επεξεργασία πρόταση πληρωμής είναι κενό" infolog κατά τη χρήση ενοποιημένη αναγνωριστικά στη φόρμα πρόταση πληρωμής προμηθευτών

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3118970

Μπορεί να διαγραφεί απροσδόκητα μια PO που περιέχει μια κεφαλίδα εξαρτημένων τιμολόγιο με γραμμές

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3120365

Βραζιλία/ΑΓΚΎΛΗ: Λάθος "Ποσό που πληρώνει" κατά την επεξεργασία μιας παραγγελίας αγοράς (άμεση εισαγωγή) που περιέχει έναν κωδικό επιβάρυνσης που έχει ρυθμιστεί ως χρέωσης είναι "Είδος" και η πίστωση είναι "Πελάτη/προμηθευτή"

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3112088

Ταϊλάνδη/THA: ID απαλλαγή φόρου προμηθευτή (Αρ. καταχώρησης) εμφανίζεται ως πληρωτής αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ βρίσκονται στο δελτίο παρακράτησης φόρου

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3122684

Ινδία/IND: Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Πρέπει να επιλέξετε μια τιμή στο πεδίο κόστος παραγωγής, σε συνδυασμό με ακολουθώντας τις τιμές διαστάσεων που είναι έγκυρα" κατά την καταχώρηση του τιμολογίου αγοράς με ειδικό φόρο όπου CVD χρεώνονται ως δαπάνες ως 100 τοις εκατό, με εκ των προτέρων εγκατάστασης κανόνα

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3106061

Μπορείτε να αντιστρέψετε ένα τιμολόγιο προπληρωμής PO

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3122765

Ταϊλάνδη/THA: Δεν είναι δυνατό να καταχωρήσετε το τιμολόγιο AP για μη πραγματοποιημένο ΦΠΑ σε ένα PO

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3121295

Τιμολόγηση PO του μέσω AIF, VendVendInvoiceService, δεν περιλαμβάνει το ποσό έκπτωσης μετρητά που έχει ρυθμιστεί για τον προμηθευτή

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3121273

Λιθουανία/LTU: Μητρώο Λιθουανία τιμολόγιο (FR0671) εμφανίζει εσφαλμένη ποσά όταν χρησιμοποιείται η αντίστροφη φόρου πωλήσεων (Χρησιμοποιήστε ΦΠΑ Αγορών ΕΕ)

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3121665

Ρωσία/RUS: Επεξεργασία εισερχόμενων ΦΠΑ είναι αργή εκτέλεση λόγω σύνταξη προβολή TAXTRANSLEDGERDIMENSIONVIEW_RU SQL

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3121746

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "δεν υπάρχει αριθμός λογαριασμού για τον τύπο κίνησης φόρου πωλήσεων" κατά την καταχώρηση μιας εγγραφής έγκρισης του τιμολογίου με φόρο

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3122164

Βραζιλία/ΑΓΚΎΛΗ: Μπορείτε απροσδόκητα να διπλασιάσετε το πεδίο "CNPJ CPF" για 2 λογαριασμούς διαφορετικό προμηθευτή

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3132701

Ρωσία/RUS: Λάθος τραπεζικού λογαριασμού για υποκαταστήματα σε εξαγωγή σε τράπεζα του προγράμματος-πελάτη

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3128884

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ/NLD: Η αναφορά "Συμβουλές πληρωμής" λείπει δεδομένων εάν έχετε δικαιώματα διαχείρισης σε SEPA CT

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3139096

Μπορείτε να υποβάλετε ένα τιμολόγιο προμηθευτή σε ροή εργασίας μετά τη λήψη μηνύματος ότι ο αριθμός υπάρχει ήδη

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3123798

Εγγραφές έγκρισης τιμολόγιο δεν μπορεί να καταχωρηθεί μετά τη διαδικασία έγκρισης μεγάλη αν εμπλέκεται ο φόρος

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3123799

Δεν όλες τις συναλλαγές αποκοπή ή ποσό ενημερώνεται σχετικά με την έκθεση συναλλαγές τιμολογίου προμηθευτή

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3132915

Εάν χρησιμοποιείτε τους επιχειρησιακούς κανόνες για πάγια περιουσιακά στοιχεία προσδιορισμού τις προεπιλογές της ομάδας πόρων δεν θα συμπληρώνονται στο νέο πάγιο εάν το πάγιο έχει δημιουργηθεί από ένα PO

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3125606

Ηνωμένο Βασίλειο/ΓΚΣ: Εσφαλμένη ημερομηνία εμφανίζονται στην αναφορά "Δήλωση σε υπεργολάβους"

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3135067

Αναφορά συμφωνίας/ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ εμφανίζεται διαφορά στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε διαφορετικό λογαριασμό περίληψη και την άφιξή τους στην καταχώρηση προφίλ

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3135045

Διαστάσεις δεν συμπλήρωσε αυτόματα στην ανάλυση του φύλλου όταν χρησιμοποιείτε μια εγγραφή τιμολογίου

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3132724

Ιταλία/ITA: Δεν μπορεί να στείλει ένα συμβουλές πληρωμής σε έναν προμηθευτή, στη γλώσσα του προμηθευτή σε μεταφορά πίστωσης SEPA

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3139114

Εξερεύνηση προέλευσης λογιστικών αποτυγχάνει με Αντεστραμμένη τιμολόγια

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3137413

Ονόματα των προμηθευτών εκτυπώνονται εσφαλμένα στην έκθεση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάλυσης λογαριασμού

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3142897

Υπολογισμός λάθος φορολογικών επιβαρύνσεων σε διεταιρικές PO και ΕΠΟΜΈΝΩΣ αυτόματες χρεώσεις

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3127629

Τιμολόγιο αγοράς που συνδέεται με το εσφαλμένο αποδεικτικό

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3133031

Ιταλία/ITA: Intrastat μεταβιβάσεις εσφαλμένος αριθμός τιμολογίου προμηθευτή από εγγραφές γ/λ

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3136655

Πεδία 1099 πυρήνα δεν είναι διαθέσιμα στη φόρμα τιμολογίου προμηθευτή, όταν απενεργοποιείται το κλειδί για τις παραμέτρους του δημόσιου τομέα

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3132391

Ιαπωνία/JPN: "Όνομααρχείου πολύ μεγάλο" σφάλμα κατά την αλλαγή ποσό πραγματική φόρου πωλήσεων στη φόρμα συναλλαγές φόρου πωλήσεων

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3133030

Ρωσία/RUS: Πωλητής εσφαλμένο όνομα και εμφανίζεται στο βιβλίο αγορών ΙΝΝ/KPP

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3141283

Μη αποδεκτής απόδοσης κατά τη διάρκεια της PO Τιμολόγηση στο παράθυρο παραλαβή του προϊόντος μετά την unmarking αποδεικτικό με ενεργοποιημένη την πολιτική ασφαλείας καθολικών διευθύνσεων βιβλίο

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3139560

Προσαύξηση αγορές αναφοράς είναι εσφαλμένη, όταν είναι μια διόρθωση από την παραλαβή του προϊόντος μετά την περίοδο από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος που έχει οριστεί σε κατάσταση σε αναμονή

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3133755

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Δεν είναι δυνατό να δημιουργήσετε μια εγγραφή στον πίνακα εγγραφές επιταγών (LedgerJournalTable)" κατά την καταχώρηση "Επίλυση διαγραφή εγγραφών"

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3141291

Ρωσία/RUS: Διαδοχή προσαρμογής ιστορικό λείπουν κατά την ημερομηνία διακανονισμού είναι διαφορετική από την Ημ/νία τιμολόγησης

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3139095

Βραζιλία/ΑΓΚΎΛΗ: υπολογισμός παρακράτησης φόρου με εσφαλμένο ποσό βάσης κατά τη χρήση της δυνατότητας "Πρόταση πληρωμής" για μια πληρωμή Προγραμματισμός με πολλές δόσεις

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3135907

Η έκθεση "Λίστα υπόλοιπο προμηθευτή" εμφανίζει λάθος κύριο λογαριασμό

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3136413

Ταϊλάνδη/THA: Το σύστημα δεν δημιουργεί σχετικές αποκοπή κατά την εκκαθάριση του τιμολογίου προμηθευτή με μη Πραγματ ΦΠΑ χρησιμοποιώντας εγγραφές πληρωμών απόλυτης Θέσης

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3140074

Γαλλία/FRA: Πιστωτικό SEPA μεταφοράς λείπει pain.001.001.03/InitgPty/PstlAdr/Id/OrgId/Othr/Id

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3141287

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "δεν επιτρέπεται κωδικό φόρου για το λογαριασμό" όταν αντικαθίσταται λογαριασμός γ/λ στο PO

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3142127

Η ηλεκτρονική αναφορά αναφέρει εσφαλμένα το πλαίσιο ΔΙΆΦΟΡΑ

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3132700

Ιαπωνία/ιαπωνικά (JPN): Σφάλμα "QueryBuildRange αντικείμενο δεν έχει προετοιμαστεί" όταν καθιζάνει συναλλαγές χρησιμοποιώντας ενοποίηση τιμολόγια

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3142192

Τρέχον έγγραφο αντικαθίσταται από το πρώτο έγγραφο που υποβάλλεται στη ροή εργασίας όταν πολλαπλά τιμολόγια καταχωρούνται έναντι ενός δελτίου παραγγελίας Αγοράς

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3143236

Βέλγιο/BEL: Δύο περίοδοι αναφοράς στις εγγραφές μητρώο καταχώρησης τιμολογίου αποτρέπει την καταχώρηση

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3142866

Διαγραφή κουμπιού από το VendEditInvoice φόρμας επιτρέποντάς σας να διαγράψετε τιμολόγια προμηθευτή που υποβάλλονται στη ροή εργασίας και όχι σε μορφή προσχεδίου

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3143891

Βέλγιο/BEL: "Κωδικό SWIFT δεν έχει καθοριστεί για τον τραπεζικό λογαριασμό πληρωμής" σφάλμα κατά τη δημιουργία πληρωμής αρχεία για τους προμηθευτές εξωτερικού

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3143508

Γερμανία/DEU: Παρευρισκομένων σημείωση θα πρέπει να έχει την εταιρεία και την εταιρεία πληροφορίες τραπεζικού λογαριασμού για το χρήστη δεν είναι διαχειριστής στη μεταφορά πίστωσης SEPA

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3143617

Εσφαλμένη κλεισίματος των VendEditInvoice αποτελεσμάτων φόρμας σε μια ορφανή εγγραφή

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3144356

Λείπει το όνομα προμηθευτή στην αναφορά "συναλλαγές τιμολογίου προμηθευτή"

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3150897

Τρίοδη αντιστοίχιση δεν λειτουργεί μετά την ακύρωση παράδοση υπόλοιπο

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3149670

Βραζιλία/ΑΓΚΎΛΗ: Έκπτωση % αιτίες ασυνέπεια, όταν δημιουργείτε την αναφορά "Βιβλίο αξιολόγηση φόρου ICMS" (vs "VALORES CONTÁBEIS'" πεδία "Βάση DE CÁLCULO")

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3143004

Γερμανία/DEU: Λάθος οικονομική διάσταση για χρήμα έκπτωση στην αγορά παγίων

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3152180

Βραζιλία/ΑΓΚΎΛΗ: "την ποσότητα που αναφέρεται είναι διαφορετική από την ποσότητα που αναφέρεται στη γενική λογιστική" σφάλμα κατά την προσπάθεια οριστικοποίηση του "IPI φόρου" για την τρέχουσα περίοδο, εάν υπάρχουν τυχόν ποσά "Πιστωτικό προηγούμενης περιόδου"

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3147292

Δεν είναι δυνατό να καταχωρήσετε την εκκαθάριση καθολικού της τάξεως λόγω διαφορά λεπτό

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3156589

Εσφαλμένη αποκοπή ποσό τιμολογίου παραγγελίας αγοράς με τιμές περιλαμβάνουν φόρο πωλήσεων και αλλαγή ποσότητας κατά την καταχώρηση

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3147304

Εν αναμονή προμηθευτή σελίδα "λίστα τιμολογίων" δεν σέβονται τις ρυθμίσεις διαχείρισης εκτύπωσης εκτυπώνονται πάντοτε στην οθόνη

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3151500

Ο προμηθευτής που έχει μια PO που εισάγονται με το φόρο πωλήσεων, αλλά μηδέν από το φόρο πωλήσεων και να εξοφλήσει το τιμολόγιο δεν έχει το Settled ποσό Ομοσπονδιακή ορίζονται σωστά κατά την ενημέρωση όλων

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3155203

Της αναφοράς Ενηλικίωση προμηθευτή εμφανίζει εσφαλμένα χρονικά διαστήματα

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3152169

Βραζιλία/ΑΓΚΎΛΗ: "Αριθμός λογαριασμού για τον τύπο κίνησης δαπάνη αγοράς για το προϊόν δεν υπάρχει" σφάλμα κατά την καταχώρηση ενός νέου δελτίου παραγγελίας Αγοράς

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3157945

Προεπιλεγμένη περιγραφή δεν γίνεται αποσυρθεί σωστά για τον τύπο κίνησης "Δελτίο παραγγελίας – παραλαβής παραγωγής", "εγγραφές"

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3163894

Χρονοδιάγραμμα πληρωμών παραγγελίας αγοράς εμφανίζει λάθος παράδοσης ημερομηνία στη μερική τιμολόγηση

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3155720

Τρίοδη αντιστοίχιση δεν λειτουργεί μετά την ακύρωση παράδοση υπόλοιπο

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3160002

Βραζιλία/ΑΓΚΎΛΗ: Πεδίο φορολογικό αρχείο με κενό "Λογαριασμός αναλυτικής λογιστικής" αν η καταχώρηση αποθέματος για το είδος έχει οριστεί ως "Αγορά, παραλαβή αποθέματος" και ο κωδικός είδους είναι όλα

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3162430

Γαλλία/FRA: Το συνολικό ποσό στην έκθεση συμβουλές πληρωμής είναι σε διαφορετικό νόμισμα και συγκεχυμένες

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3161702

Ινδία/IND: Αρνητική προσαρμογή των παροχών έξοδα είναι λάθος, όταν είναι ενεργοποιημένη η παράμετρος μετάφρασης "Έξοδα" σε γ/λ

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3160103

Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία τιμολόγια από PO μέχρις ότου λίστα τιμολογίου

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3160455

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΓΟΡΩΝ έκθεση μπορεί να είναι διαθέσιμη για όλες τις χώρες

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3108429

Η επιλογή "χρήστης" ως γλώσσα στις προεπιλεγμένες περιγραφές καθιστά το σύστημα δεν για την εμφάνιση κειμένου σε καταχωρημένες συναλλαγές για PO - τιμολόγιο, Προμηθευτής

Λογαριασμοί πληρωτέοι; Την προμήθεια και προέλευση

3143831

Λογαριασμός διανομής δεν ενημερώνεται όταν ενημερωθεί η καταχώρηση λογαριασμού λογιστικής σε POs που δημιουργήθηκε με την παράμετρο "Αντίγραφο με ακρίβεια"

Λογαριασμοί πληρωτέοι; Την προμήθεια και προέλευση

3142976

Συνημμένα εξαφανίζονται από τα εκκρεμή τιμολόγια όταν το συνημμένο έχει αποθηκευτεί και καταχωρήθηκε από ένα τιμολόγιο προμηθευτή σε εκκρεμότητα (ενημέρωσης της σύνοψης έχει οριστεί ως "Αυτόματη Σύνοψη")

Λογαριασμοί πληρωτέοι; Την προμήθεια και προέλευση

3153365

Η Νορβηγία / NOR: δεν υπάρχει πεδίο στις πωλήσεις γραμμή παραγγελίας, όταν δημιουργείτε μια παραγγελία πώλησης για τον πελάτη που δημιουργήθηκε και προσπαθήστε να εισαγάγετε πληροφορίες

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3165785

Απευθείας χρέωση SEPA δεν επιλέξετε εταιρεία τραπεζικού λογαριασμού

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3126123

Βέλγιο/BEL: "AifOutboundProcessingService-processRequest\AifRequestProcessor-processOutbound" σφάλμα κατά τη δημιουργία του αρχείου SEPA

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3159503

"Άγνωστη πηγή του τιμολογίου" σφάλμα κατά την εκκαθάριση τιμολόγιο που δημιουργήθηκε στις εγγραφές γενικής λογιστικής και μια προπληρωμή

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3160196

Αρίθμηση γραμμών τιμολογίου ή τη συσκευασία slip που δημιουργούνται εσφαλμένα

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3102556

Έξοδα που έχουν εκδοθεί από την κατάσταση πληρωμής δεν είναι ορατά

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3104945

Μετατροπή από ένα νόμισμα που απαιτείται για την ανάκτηση πληροφοριών συναλλαγματική ισοτιμία κατά την εκτέλεση της εντολής γραμμές μη τιμολογημένη

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3091281

Ιταλία/ITA: IDCodice λαμβάνει τον κωδικό φορολογική απαλλαγή αντί για οικονομική κώδικα

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3096670

Ισπανία/ESP: Δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιήσετε απευθείας χρέωση SEPA εάν έχετε περισσότερες από μία εντολές απευθείας χρέωση

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3097549

Ιταλία/ITA: PA E-τιμολόγιο εμφανίζει μηδενική τιμή στο πεδίο "AliquotaIVA"

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3125607

Τσεχική Δημοκρατία/CZE: Τη λειτουργία "Καταχώρηση ημερομηνίας ΦΠΑ" δεν λειτουργεί όπως αναμένεται

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3099092

Τιμολόγιο με "Τελευταία επιλογή" επιλεγμένο δεν διατηρεί σύνοψη ενημερωμένη έκδοση εγκατάστασης για τη συσκευασία δελτία σε τιμολόγιο

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3138621

Λείπει η παραγραφή διαστάσεις όταν πολλές γραμμές τιμολογίου με αρκετές διαστάσεις

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3083252

Ιταλία/ITA: IstitutoFinanziario και IBAN έχουν λανθασμένες πληροφορίες σε PA E-τιμολόγιο

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3081044

Μη αναμενόμενο exchange προσαρμογής συναλλαγές στην έκθεση Ενηλικίωσης Υπολ πελατών

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3164021

Η Νορβηγία / NOR: πληρωμή πελάτη δεν ανάκτηση διαστάσεων από εγγραφή πελάτη

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3165889

Λογαριασμό πελάτη και τα πεδία "όνομα πελάτη" είναι κενή για οποιεσδήποτε εγγραφές μετά την πρώτη εγγραφή κατά τη χρήση ενός προτύπου FTI και διαφορετικούς λογαριασμούς παραγγελίας και τιμολογίου

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3162201

Κίνα/CHN: εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "το ποσοστό του φόρου πρέπει να είναι το ίδιο για όλα τιμολογήσετε γραμμές" κατά την τιμολόγηση ενός ΤΌΣΟ με χρεώνει με φόρο πωλήσεων

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3167319

Λείπουν οι συναλλαγές φόρου πωλήσεων εγγραφών γ/λ

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3032028

Λάθος υπόλοιπα στην κατάσταση λογαριασμού πελάτη

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3015900

Δεν υπάρχει καταχώρηση φόρου πωλήσεων μετά την καταχώρηση ένα πιστωτικό τιμολόγιο με μια παραγγελία πώλησης

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3161548

Χρειάζεστε το ρόλο ασφαλείας που έχουν οριστεί για να μπορέσετε να αλλάξετε ημερομηνίας παράδοσης σε μια ανοιχτή συναλλαγή

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3122004

Μην ισοσταθμίζονται οι τίτλοι σε μια παραγγελία πώλησης με μετρητά έκπτωση

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3120660

Δανία/DNK: InstructionID (PaymentID) δεν είναι ορατή στο αρχείο OIOUBL

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3122531

Κατάθεση σύνοψη από την αναφορά πελάτης έχει καμία γραμμή γενικού αθροίσματος για όλους τους πελάτες στην αναφορά

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3119808

Ιαπωνία/ιαπωνικά (JPN): Το πλαίσιο ελέγχου "Στόχος της ενοποίησης" δεν είναι επιλεγμένο όταν δημιουργείτε μια παραγγελία πώλησης διεπαγγελματικής αυτόματα

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3115597

Γερμανία/DEU: Αναφορά Κατάλογος Πωλήσεων ΕΕ χρησιμοποιεί εσφαλμένη συναλλαγματική ισοτιμία για εκπτώσεις μετρητά

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3120901

Αποτύχει για αποστολή τιμολόγια στον πελάτη από το διακομιστή δέσμης, που οφείλεται σε τυχαία λείπουν τιμολόγια όπου δημιουργείται ένα όνομα καταλόγου temp αρχείων αναπαραγωγής πριν από τη δημιουργία PDF

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3115752

Συλλογή κωδικό γράμμα για τιμολόγια με χρονοδιάγραμμα πληρωμών

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3121680

Αρνητικές τιμές του λεπτομερείς λόγω λίστας ημερομηνίας δεν εξάγονται σωστά στο CSV

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3121275

Το σύστημα επιτρέπει σε τμήματα και subsegments διαγραφής ακόμη και έχουν συνδεθεί με τις ρυθμίσεις επιπέδου του πελάτη

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3151983

Μεγάλη παραγγελία πώλησης συλλογή λίστα και συσκευασίας slip συναλλαγών έχουν εξασθενήσει απροσδόκητα

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3121533

Βραζιλία/ΑΓΚΎΛΗ: Αναφορά DANFE έχει τις πληροφορίες "οικονομικό έγγραφο κειμένου" ότι περιορίζεται σε 350 χαρακτήρες

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3124531

Πολωνία/POL: Εσφαλμένη φόρος πωλήσεων σε πιστωτικό πωλήσεως για νέα δημιουργία στοιχείου (διόρθωση) όταν συμβαίνει ΑΥΤΌ είναι σε ξένο νόμισμα και ΟΎΤΩ τιμολόγιο με διαφορετική ημερομηνία από πιστωτικό τιμολόγιο

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3124256

Υπόλοιπο ταξινομήσεις που εμφανίζεται στη σελίδα λίστας πελατών δεν θεωρεί νομισματική μονάδα της συναλλαγής

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3120649

Επεξεργασία ανοιχτή συναλλαγή δεν σας προειδοποιεί της εντολής για την απευθείας χρέωση SEPA λείπει

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3121302

Ρωσία/RUS: Χαμηλές επιδόσεις κατά το άνοιγμα μιας παραγγελίας πώλησης στην ρωσική εταιρεία φόρμα τιμολογίου

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3125605

Ινδία/IND: Εσφαλμένο ποσό ενημερώνεται στο λογαριασμό πελάτη κατά την επεξεργασία ελεύθερο κείμενο τιμολογίου με Παρακράτησης

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3121898

Τα στατιστικά στοιχεία πελάτη έρευνα είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί εξαιτίας των υπολοίπων πληρωμών που υπερεκτιμηθεί

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3127750

Η επιλογή εκτεταμένη εμφανιζόμενο όνομα χώρας/περιοχής στη διεύθυνση το όνομα της χώρας δεν εμφανίζεται σωστά με τη μορφή DirPartyLookup

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3122177

Ηνωμένο Βασίλειο/ΓΚΣ: Χωρίς δεδομένα έκθεσης εμφανίζεται όταν προσπαθείτε να εκτελέσετε την "Προμηθευτής μηνιαία CIS δήλωση" έκθεση

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3136695

Μη έγκυρο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο διευθύνσεις προκαλεί τιμολόγιο πώλησης μαζική εργασία για να διακόψετε την επεξεργασία

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3136739

Χρεώσεις από φορέα διασύνδεση δεν λειτουργεί με την ενημερωμένη έκδοση σύνοψης

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3126512

Δανία/DNK: Πλασματική ποσότητα και βάση επιβολής του φόρου, έχουν αρνητικές τιμές στο αρχείο eInvoice που δημιουργήθηκε

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3123229

Το σύστημα σας επιτρέπει να διαγράψετε ήδη καταχωρημένα τιμολόγια ελεύθερου κειμένου εάν χρησιμοποιείται προβολή πλέγματος

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3128886

Η Νορβηγία / NOR: EHF δημιουργία αρχείων eInvoice απορρίπτεται εάν μια διεύθυνση πελάτη αλλάξει μετά τη δημιουργία τιμολογίου πρόταση και πριν καταχωρήσετε το τιμολόγιο

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3133116

Κατά την προβολή δραστηριοτήτων για έναν πελάτη μέσω της οθόνης συλλογές και όταν αλλάζετε την προέλευση από συλλογές σε όλους, αναπαράγονται όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τις συλλογές, αλλά όλες οι άλλες δραστηριότητες εμφανίζονται ως κανονικές

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3131849

Ξένο νόμισμα αναπροσαρμογής διαρκεί ώρες εκτέλεσης

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3127748

Δεν είναι δυνατό να καταχωρήσετε εγγραφής (αναλυτικό αντιδραστήριο) Απενεργοποίηση εγγραφών

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3134726

Εσφαλμένη χρεωστικά ποσά για ένα (αναλυτικό αντιδραστήριο) εγγραφή Απενεργοποίηση εγγραφών, εάν έχει οριστεί "Αυτόματη επίλυση"

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3130684

Ιαπωνία/JPN: Συγκεντρωτικό τιμολόγιο – το ζήτημα περιβάλλοντος εργασίας Χρήστη για το πεδίο επιλογής στη σελίδα παραγγελία πώλησης, μετά την εγκατάσταση της επείγουσας επιδιόρθωσης KB3104820

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3132972

Ιταλία/ITA: Το αρχείο Intrastat εμφανίζει λάθος κεφαλαίο γράμμα στην κεφαλίδα του πεδίου 17

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3126510

Ρωσία/RUS: Η συναλλαγματική ισοτιμία δεν είναι επεξεργάσιμο σε τιμολόγιο ελεύθερου κειμένου σε μια εταιρεία Ρωσικά

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3134710

Αυστρία/ΑΥΤΌΜΑ: "ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΈΝΗ EXCEPTION::SEPA Customer::Customer τραπεζικός λογαριασμός δεν έχει καθοριστεί" σφάλμα σταματά να δημιουργήσετε ένα αρχείο πληρωμής, όταν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα απευθείας χρέωση SEPA

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3130722

Ιταλία/ITA: Ιταλικά διαίρεση πληρωμής δεν λειτουργεί όπως αναμένεται όταν χρησιμοποιείτε το χρονοδιάγραμμα πληρωμών

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3137773

Ρωσία/RUS: Καταχώρηση τιμολογίων ελεύθερου κειμένου δεν δημιουργεί τίτλους αν είναι ενεργό το πρότυπο CFM κλειδί

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3139510

Τραπεζικός Λογ. στην καρτέλα τιμολογίου δεν μεταφέρονται στη γραμμή εγγραφών πληρωμών κατά τη διάρκεια διεταιρικό λογιστικό με καρτέλα πελάτη κοινόχρηστο στο SEPA απευθείας χρέωση

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3133619

Βραζιλία/ΑΓΚΎΛΗ: "Κωδικός απαλλασσόμενες 115 δεν επιτρέπεται για κώδικα φορολογίας 55. Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά τη διάρκεια ενημέρωσης"σφάλμα κατά την καταχώρηση ενός νέου ΈΤΣΙ με την επείγουσα επιδιόρθωση KB3102989 εγκατάσταση

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3137953

Σημειώσεις πελάτη αντιγράφονται στην αναφορά τιμολογίου

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3136414

Η Νορβηγία / NOR: εσφαλμένη τιμή ποσό όταν "Τιμές συμπεριλαμβάνουν φόρου πωλήσεων" ελέγχεται για EHF Νορβηγία

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3134730

Ισπανία/ESP: Ustrd κόμβος δεν συμπληρώνεται με τον αριθμό τιμολογίου με επανασχεδιάζονται BOEs για SEPA ηη

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3136649

Βραζιλία/ΑΓΚΎΛΗ: "Κωδικός απαλλασσόμενες δεν επιτρέπεται κώδικας 55. Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά τη διάρκεια ενημέρωσης"σφάλμα για ένα τιμολόγιο έργου μετά την εφαρμογή της επείγουσας επιδιόρθωσης KB3102989

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3134621

Μη αναμενόμενη εντολή και τρίτο τραπεζικού λογαριασμού στο αρχείο SEPA απευθείας χρέωση

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3135629

Χρονοδιάγραμμα πληρωμών δεν υπολογίζεται ξανά για μια παραγγελία πώλησης που τιμολογείται λίγες ημέρες μετά την ημερομηνία επιβεβαίωσης της παραγγελίας πώλησης

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3135392

Ταϊλάνδη/THA: Το σύστημα ενημερώνει ο αριθμός του υποκαταστήματος και του αριθμού καταχώρησης του υποκαταστήματος σωστά εάν επεξεργαστείτε ένα τιμολόγιο ελεύθερου κειμένου με τύπο διεύθυνσης ως κλάδο και διαδικασία εγγραφές πληρωμών με έδρα

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3139119

Proforma τιμολόγιο πώλησης καταχωρηθεί ως τιμολόγιο σε δέσμη

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3141735

Ιαπωνία/JPN: Προηγουμένως καταβληθεί ποσό στο ενοποιημένο τιμολόγιο γίνεται εσφαλμένη μετά την αντιστροφή των συναλλαγών και resettling τους

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3140375

Ελεύθερο κείμενο τιμολογίου ειδών ΦΠΑ ομάδας δεν προεπιλεγμένη από κατηγορία έργου

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3143025

Ποσό της εγγραφής εκτός ποσό είναι ο αριθμός των γραμμών * ποσότητα αντί απλώς ποσό, όταν πολλές γραμμές στο ίδιο εγγραφές γενικής λογιστικής

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3146584

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "οι συναλλαγές στο αποδεικτικό χωρίς ισολογισμό" κατά την καταχώρηση ενός τιμολογίου ΚΛΠ με εκπτώσεις που περιλαμβάνονται

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3142504

Λάθος υπολογισμός των υπολοίπων στο νόμισμα του πελάτη στη φόρμα συλλογές

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3138347

Κύριο λογαριασμό με τη μορφή "Free πρότυπα τιμολογίων κειμένου" δεν αλλάζει με το νέο αριθμό λογαριασμού όταν επιλέγεται μια διαφορετική κατηγορία

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3143727

Κατάσταση λογαριασμού πελάτη εμφανίζει λάθος πρόθεμα

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3145831

Ινδία/IND: Πρόσθετες τιμολόγιο πώλησης αντιγράφει δεν γρήγορα εκτυπώνεται όταν καταχωρείται ένα τιμολόγιο ΚΛΠ

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3144779

Οικονομικές διαστάσεις σε επαναλαμβανόμενες τιμολόγια (ελεύθερο κείμενο τιμολογίων) δημιουργούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα εγκατάστασης, αλλά αποδεικτικό καθολικού δημιουργείται χωρίς οικονομικές διαστάσεις

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3140283

Ηνωμένες Πολιτείες/ΗΠΑ: Τη μορφή συνόλων είναι κενό στη λίστα Πωλήσεων ΕΕ όταν το τιμολόγιο και σειρά λογαριασμοί είναι διαφορετική

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3145499

Η Νορβηγία / NOR: EHF "ποσό γραμμής τιμολογίου πρέπει να είναι ίση με το ποσό της τιμής πολλαπλασιασμένο με την ποσότητα καθώς και χρεώσεις μείον δικαιωμάτων σε επίπεδο γραμμής" σφάλμα κατά την επικύρωση του αρχείου eInvoice που δημιουργήθηκε

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3140967

Λάθος αποκοπή σε ελεύθερη καταχωρημένο τιμολόγιο κείμενο αν όρων πληρωμής που έχουν οριστεί με COD και τις επιβαρύνσεις που προστέθηκαν στο τιμολόγιο

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3142888

Ρωσία/RUS: Επεξεργασία εισερχόμενων ΦΠΑ καταγραφής που δημιουργήθηκαν μετά την καταχώρηση τιμολογίου και facture σε μια αποθηκευμένη παραγγελία πώλησης αν ΦΠΑ διαδικασία έχει ρυθμιστεί στις παραμέτρους AP επεξεργασίας ΦΠΑ

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3143557

Η Νορβηγία / NOR: Ο ρυθμός για χαμηλή ταχύτητα στη Νορβηγία άλλαξε από 8% έως 10% του φόρου πωλήσεων

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3146961

Οικονομικές διαστάσεις μπορούν να προστεθούν ή να αλλάξει το γράμμα της συλλογής όταν η κατάσταση είναι να δημιουργηθεί και να εκτυπωθεί

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3146921

Παραβλέπεται και λαμβάνονται από τη ρύθμιση παραμέτρων της γ/λ, όταν δημιουργείται το τιμολόγιο επαναλαμβανόμενων την ομάδα φόρου πωλήσεων ειδών ενός προτύπου τιμολόγιο ελεύθερου κειμένου

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3145230

Βραζιλία/ΑΓΚΎΛΗ: "αριθμός παραλήπτη IE δεν είναι έγκυρη. ΑΠ για τον πελάτη δεν είναι έγκυρη"σφάλμα κατά την καταχώρηση μιας ΚΛΠ επιστροφή για έναν πελάτη διακρατικοί μετά τη ρύθμιση παραμέτρων η διεύθυνση"Νομική οντότητα"με το πεδίο" Σκοπός "είναι" Τιμολόγιο "

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3146337

"Πεδίο με αναγνωριστικό ID '0' δεν υπάρχει στον πίνακα 'AccountSuMap'" σφάλμα κατά την εκτέλεση ενός πελάτη λογαριασμός συμφωνίας με το "Υπόλοιπο εκτός του μηδενός" και τις παραμέτρους "Ενηλικίωσης περιόδου ορισμοί"

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3143982

Βραζιλία/ΑΓΚΎΛΗ: "Αποτυχία διάταξη XML από το NFe. Η τιμή '0.00' δεν είναι έγκυρη σύμφωνα με τον τύπο δεδομένων 'Συμβολοσειράς' – ο περιορισμός της απαρίθμησης απέτυχε"σφάλμα κατά την υποβολή νέου NF-e επεξεργασίας για έγκριση μετά την εφαρμογή της επείγουσας επιδιόρθωσης, KB3102989 και KB3117101

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3144944

Γερμανία/DEU: Απροσδόκητα να δημιουργείτε αναφορές πληρωμής χωρίς τα δικαιώματα διαχείρισης στο SEPA απευθείας χρέωση

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3154372

Διακανονισμό συναλλαγών πελάτη περιλαμβάνει λάθος "Σύνοψη λογαριασμού"

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3149665

Βραζιλία/ΑΓΚΎΛΗ: Η διαδικασία "Φόρου πληρωμής" είναι δεν τηρούν τις παραμέτρους "Ημερολόγιο πληρωμής"

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3146518

Ταϊλάνδη/THA: Η συμπεριφορά αλλάζει, αλλάζοντας τους κωδικούς φορολογικής από πραγματοποιείται σε μη πραγματοποιημένο μετά την εφαρμογή της επείγουσας επιδιόρθωσης KB3099500

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3149505

Ταϊλάνδη/THA: Το σύστημα δημιουργεί τον αριθμό τιμολογίου ΦΠΑ για τη συναλλαγή πελάτη μη πραγματοποιημένου φόρου πωλήσεων

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3143533

Ιταλία/ITA: Ιταλικά διαίρεση πληρωμής δεν λειτουργεί όπως αναμένεται όταν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα ενιαίας ενίσχυσης και των όρων πληρωμής ως Ημ/νία τιμολόγησης

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3160700

Η αυτόματη εκτύπωση του εγγράφου συναλλαγματικής είναι εσφαλμένη όταν καταχωρήσετε ένα τιμολόγιο έργου

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3159479

Λάθος κατάλογος πωλήσεων ΕΕ μετά την καταχώρηση Διεταιρικής παραγγελίας πώλησης τιμολόγιο

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3152168

Βραζιλία/ΑΓΚΎΛΗ: Το "ICMS φόρου αξιολόγηση βιβλίο" αναφορά εμφανίζει διαφορετικό αποτέλεσμα για το πεδίο (VALORES CONTÁBEIS) "Συνολικό ποσό" από το βιβλίο"εξερχόμενη" και το "ICMS φόρου αξιολόγηση βιβλίου" αναφορές

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3099092

Αριθμός παραγγελίας πώλησης που χρησιμοποιείται στο τιμολόγιο σύνοψης δεν είναι πάντοτε την πρώτη παραγγελία που έχει τιμολογηθεί κατά συνοψίζονται και καταχωρούνται σε δέσμη με καθυστερημένη επιλογή παραγγελίες πωλήσεων

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3149196

Η Νορβηγία / NOR: Άγνωστο βασική τιμή ποσό όταν τιμές καταχωρούνται ως φόρου περιλαμβάνονται και δεν επιτρέπονται κενά tag σε EHF

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3148153

Ελεύθερο κείμενο τιμολογίου ομάδας ειδών ΦΠΑ δεν προεπιλεγμένη από κατηγορία έργου – ακολουθήστε την επείγουσα επιδιόρθωση KB3140375

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3152286

Σύνθετο φίλτρο διπλότυπων καρτελών στη φόρμα

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3151357

Ινδία/IND: Την έκθεση ειδικών φόρων κατανάλωσης πρέπει να εκτυπωθεί σε νόμισμα INR ή την εταιρεία για την παραγγελία εξαγωγής

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3146292

Χρονοδιάγραμμα πληρωμών σε παραγγελίες πωλήσεων τιμολογίου με μια συνοπτική ενημέρωση δεν λειτουργεί

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3152642

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία "Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων του εκτυπωτή" στον πίνακα Παραμετροποίηση Διαχείρισης εκτύπωσης για τιμολόγια χρησιμοποιεί τις τελευταίες επιλογές έχουν ρυθμιστεί με μη αυτόματο τρόπο

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3155202

Αντίστροφη συμφέροντα περιλαμβάνονται στην αναφορά κύκλος εργασιών πελάτη απροσδόκητα

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3154444

Μεξικό/MEX: Δεν μπορεί να φορτώσει το αρχείο "EInvoiceCFDI_MX.dll" ή τη συγκρότηση κατά τη χρήση του CFDI σε λειτουργία δέσμης

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3149544

Ταϊλάνδη/THA: Φόρου κλάδο δεν γίνεται ενημέρωση των πληροφοριών στο τιμολόγιο ακυρώθηκε και διορθωμένο ελεύθερου κειμένου

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3154415

Πολωνία/POL: "Ημ/νία Παραστατικού είναι παλαιότερη από την ημερομηνία πώλησης" σφάλμα όταν καταχωρείτε ένα τιμολόγιο για έναν πελάτη (ή ένα τιμολόγιο πωλήσεων έργου)

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3157806

Κίνα/CHN: "τουλάχιστον ένα αποδεικτικό δεν πληροί αποδεικτικό κανόνες τύπου" σφάλμα κατά την καταχώρηση μιας ΚΛΠ τιμολόγηση με Πιστ.

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3157809

Κίνα/CHN: Η Ενηλικίωση ανάλυσης της έκθεσης απαίτησης πληρωμής δεν μπορεί να εκτυπώσει ποσά στο αναμενόμενο χρονικό διάστημα

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3155715

Ρωσία/RUS: Λάθος συναλλαγές γ/λ για FTI

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3151769

Ρωσία/RUS: Εσφαλμένη facture ποσότητα της κίνησης στο facture αναθεώρηση όταν καταχωρηθεί το τιμολόγιο με μηδενική ποσότητα

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3159735

Ινδία/IND: Τιμολόγηση ποσού δεν εμφανίζονται σωστά, όταν καταχωρούνται FTI με αρνητική ποσότητα και το πλαίσιο ελέγχου "Τιμή στο κλειστό διάστημα φόρου" έχει σημανθεί από σχεδίαση τύπου

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3152879

Η Νορβηγία / NOR: ΚΩΔ πληρωμής δεν μεταφέρονται από το γράμμα της συλλογής κινήσεις του πελάτη

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3160221

Ιταλία/ITA: Intrastat μεταβιβάσεις λάθος χώρα ή την περιοχή προορισμού

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3164249

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Δεν είναι δυνατό να δημιουργήσετε μια εγγραφή στο υπόλοιπο (CustVendTmpOpenTransBalances)" όταν έχουν ακυρωθεί μια προπληρωμή και προσπαθεί να ανοίξει τη φόρμα συμβιβασμών συναλλαγής

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3014750

Βραζιλία/ΑΓΚΎΛΗ: Το "Εισαγωγή XML αρχεία από email" η δυνατότητα δεν λειτουργεί εάν τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου POP3 οι μορφές "Content-Type: οκτάδα/εφαρμογής-ροή"

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3036523

Στον Καναδά / CAN και Ηνωμένες Πολιτείες/ΗΠΑ: CyberSource δεν μπορούν να αποσταλούν δεδομένα επιπέδου 2 από τις υπηρεσίες πληρωμής

Λογαριασμοί εισπράξεων; Πωλήσεις και μάρκετινγκ

3076325

Διανομή σχεδίου προϋπολογισμού και συνάθροιση με διαφορετικές νομισματικές μονάδες δεν λειτουργεί

Προϋπολογισμός

3091042

Στατιστικά στοιχεία ελέγχου προϋπολογισμού δεν περιορίζουν τις επιτρεπόμενες παραμέτρους βάσει του κύκλου επιλεγμένο προϋπολογισμό και ρύθμιση παραμέτρων ελέγχου active προϋπολογισμού

Προϋπολογισμός

3168608

Ζήτημα επιδόσεων κατά την απενεργοποίηση της ρύθμισης παραμέτρων ελέγχου προϋπολογισμού

Προϋπολογισμός

3166357

Στάδια εξαφανίζονται από τον προϋπολογισμό Σχεδιασμός ρύθμισης παραμέτρων ροής εργασιών εγκατάστασης κατά την επεξεργασία του προϋπολογισμού Σχεδιασμός πίνακα ροές εργασίας

Προϋπολογισμός

3115365

Μαζική ενημέρωση πρόβλεψης θέσεων δεν παρέχει μήνυμα αποτυχίας χρήσιμη

Προϋπολογισμός

3135072

Φόρμα Ταμείο παρακάμψετε για ρύθμιση μείωση του γενικού προϋπολογισμού δέσμευσης τύπος προϋπολογισμού

Προϋπολογισμός

3148119

"Λεπτομερής λόγω λίστα ημέρα" αναφορά εμφανίζεται εσφαλμένα για ανεξόφλητα τιμολόγια

Προϋπολογισμός

3103259

Βέλγιο/BEL: Coda μεταφοράς δεν αντιγράφει σε πληροφορίες προμηθευτή σε εγγραφές γ/λ

Μετρητά και τη διαχείριση της τράπεζας

3104156

Διαφορά διακανονιστεί λεπτό όταν καθιζήσεως πληρωμή νομισματικής μονάδας σε ξένο νόμισμα τιμολογίου και εταιρείας

Μετρητά και τη διαχείριση της τράπεζας

3130473

Δεν μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή συναλλαγές πληρωμής στη μεταφορά πίστωσης SEPA

Μετρητά και τη διαχείριση της τράπεζας

3100494

Βέλγιο/BEL: Μία πρόταση δεν είναι δυνατό να εισαχθούν σωστά εάν υπάρχουν 2 προτάσεις σε ένα αρχείο CODA

Μετρητά και τη διαχείριση της τράπεζας

3106398

Λογιστική διακανονισμού δεν είναι καλά αντιστρέφεται κατά τον αντιλογισμό κινήσεις του πελάτη

Μετρητά και τη διαχείριση της τράπεζας

3165909

Το κουμπί "Ανανέωση" δεν είναι εναλλαγή τις ενημερωμένες εγγραφές ταιριάζουν που πραγματοποιούνται από άλλους χρήστες και ανανέωσης το αντίστοιχο ποσό μετά την εκτέλεση του κανόνα ταιριάσματος

Μετρητά και τη διαχείριση της τράπεζας

3165911

Τραπεζικούς λογαριασμούς προμηθευτών ανενεργή καταχωρούνται στις εγγραφές

Μετρητά και τη διαχείριση της τράπεζας

3163832

Δανία/DNK: Εσφαλμένη τράπεζα exchange rate αναπροσαρμογής στο νόμισμα αναφοράς, όταν η συναλλαγματική ισοτιμία έχει τροποποιηθεί από την αρχική συναλλαγή

Μετρητά και τη διαχείριση της τράπεζας

3163532

Σφάλμα κατά την εισαγωγή του αρχείου, όταν το αρχείο δήλωση του τραπεζικού περιέχει την συγκεκριμένη ώρα

Μετρητά και τη διαχείριση της τράπεζας

3119359

Διακανονισμού των τιμολογίων σε ξένο νόμισμα με πληρωμή σε τοπικό νόμισμα με επείγουσα επιδιόρθωση KB3096256 εγκατάσταση, που υπολογίζει λανθασμένο ποσό στο πεδίο "Ποσό να ρυθμίσουν σε ΕΥΡΏ" στη φόρμα ανοιχτή συναλλαγή καθιζάνει

Μετρητά και τη διαχείριση της τράπεζας

3118528

Η δυνατότητα συμφωνίας τράπεζας για προχωρημένους δεν λειτουργεί με τον αναμενόμενο τρόπο κατά την εισαγωγή της συμφωνίας τραπεζικού λογαριασμού

Μετρητά και τη διαχείριση της τράπεζας

3122115

Βέλγιο/BEL: Εισαγωγή Coda εισάγει λογαριασμός γ/λ, πελάτης αναφορά στις γραμμές λεπτομερειών

Μετρητά και τη διαχείριση της τράπεζας

3126821

Πρέπει να εγκρίνει όλες τις καταστάσεις τραπεζικού σήμανση μία ενέργεια στη συμφωνία για προχωρημένους τραπεζικού λογαριασμού

Μετρητά και τη διαχείριση της τράπεζας

3126144

Βέλγιο/BEL: Εάν υπάρχουν 2 προτάσεις σε ένα αρχείο CODA, μία από αυτές δεν εισάγονται σωστά

Μετρητά και τη διαχείριση της τράπεζας

3134702

Γαλλικά γραμματίων θέμα εκτύπωσης σημείωση με εκκίνηση θέση και αντιγραφή

Μετρητά και τη διαχείριση της τράπεζας

3141211

Ρωσία/RUS: Κατάσταση αίτηση πληρωμής δεν ενημερώνεται

Μετρητά και τη διαχείριση της τράπεζας

3138241

Πληρωμές προμηθευτών διαχωρίζονται μέσω της καταχώρησης προφίλ, αν χρησιμοποιείτε προτάσεις πληρωμής

Μετρητά και τη διαχείριση της τράπεζας

3148681

Προεπιλεγμένη περιγραφή δεν λαμβάνονται σωστά για "πληρωμής προμηθευτή, λογιστικής" και το "πληρωμής προμηθευτή, προμηθευτή" Τύποι Κίνησης

Μετρητά και τη διαχείριση της τράπεζας

3150103

Μετρητά έκπτωση για τιμολόγια με πολλές γραμμές και πολλούς κωδικούς φορολογικής διανέμεται το λάθος και δημιουργεί πάρα πολλές εγγραφές taxlink για κερδών και ζημιών

Μετρητά και τη διαχείριση της τράπεζας

3143633

Το ξένο νόμισμα αναπροσαρμογής συνάρτηση λαμβάνει ώρες λόγω το ερώτημα φίλτρου δεν λειτουργεί

Μετρητά και τη διαχείριση της τράπεζας

3144935

Ρωσία/RUS: "QueryBuildDataSource αντικείμενο δεν έχει προετοιμαστεί" σφάλμα κατά την προσθήκη διαστάσεις στις γραμμές αίτηση πληρωμής

Μετρητά και τη διαχείριση της τράπεζας

3153186

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "DimensionValidation::syncStructureChangesPrivate λειτουργία έχει έχει εσφαλμένα αποκαλείται" κατά την έκδοση διεταιρικές εγγραφές πληρωμών (αναλυτικό αντιδραστήριο) με λογαριασμό λογιστικής μετατόπιση λογαριασμού

Μετρητά και τη διαχείριση της τράπεζας

3155263

Η συνοπτική αναφορά συμφωνία της τράπεζας περιλαμβάνει το παλιό συναλλαγές Εάν χρησιμοποιείτε περισσότερες από μία φορές το ίδιο όνομα δήλωσης

Μετρητά και τη διαχείριση της τράπεζας

3147724

Η συναλλαγή προμηθευτή αλλάζει από χρεωστικό πιστωτικών μετά από unsettling και το δοχείο μεταγγίσεως

Μετρητά και τη διαχείριση της τράπεζας

3153952

Ελέγχου εσφαλμένη ημερομηνία όταν postdated έλεγχοι έχουν ενεργοποιηθεί αλλά δεν χρησιμοποιείται στη μέθοδο πληρωμής

Μετρητά και τη διαχείριση της τράπεζας

3150006

Βέλγιο/BEL: CODA εγγραφές λογαριασμών αποτελεσμάτων αναζήτησης σε μια στοίβα ανίχνευση σφάλματος

Μετρητά και τη διαχείριση της τράπεζας

3150925

Βέλγιο/BEL: Διεύθυνση ΕΜΒΑΣΜΑ δεν δημιουργείται στις εγγραφές CODA

Μετρητά και τη διαχείριση της τράπεζας

3154943

Προκαταβολή δεν Αντιλογισμός από λογαριασμό λογιστικής προπληρωμής πληρωτέοι λογαριασμοί καταργώντας το λογαριασμό μετά την εγκατάσταση της επείγουσας επιδιόρθωσης KB3049658

Μετρητά και τη διαχείριση της τράπεζας

3154221

AX σάς επιτρέπει να επιλύσει τις εγγραφές με τις γραμμές που δεν ταιριάζουν

Μετρητά και τη διαχείριση της τράπεζας

3161601

Περιγραφή δεν ενημερώνεται σωστά για γραμμή πληρωμής πελάτη σύμφωνα με την προεπιλεγμένη περιγραφή για "Πελάτης – πληρωμής", "Πελάτης"

Μετρητά και τη διαχείριση της τράπεζας

3162454

Βέλγιο/BEL: μετρητά πάντα έκπτωση στο CODA

Μετρητά και τη διαχείριση της τράπεζας

3133262

Δεν μπορεί να επεξεργαστεί με επιτυχία τη συμφωνία κατά την εισαγωγή μιας τράπεζας, χρησιμοποιώντας τη μορφή MT940

Διαχείριση Ταμειακής Ρευστότητας

3132974

Το σύστημα έχει λάθος ανακεφαλαιωτικού λογαριασμού σε ειδικές περιπτώσεις, εάν θεωρείται περισσότερες από μία εγγραφές από τον πίνακα LedgerJournalVoucherChanged

Διαχείριση Ταμειακής Ρευστότητας

3101902

Διαδικασία εκτίμησης που αποκλείει την ενημέρωση τμήματος παραγωγής με κατάσταση διακόπηκε λόγω μεγάλης διάρκειας αποκλεισμός στον πίνακα PRODCALCTRANS

Λογιστική κόστους

3164182

Ακύρωση εξαιρεί συμβιβασμών φυσική τιμή από καταχώρηση σε γ/λ

Λογιστική κόστους

3123419

Μετακινώντας στοιχεία μέσης τιμής κόστους δεν περιλαμβάνεται κατά τον υπολογισμό της τιμής κόστους για ένα στοιχείο που έχει ρυθμιστεί για χρήση υπολογισμού ομάδας που έχει ρυθμιστεί να χρησιμοποιεί την τιμή του αποθέματος

Λογιστική κόστους

3121055

Αποκλίσεις κόστους που δημιουργήθηκε δεν είναι στρογγυλοποιούνται με 2 δεκαδικά ψηφία για συναλλαγές μετοχών σε στοιχεία των οποίων ομάδα μοντέλο είδους έχει σταθερή τιμή παραλαβής που ενεργοποιείται

Λογιστική κόστους

3122573

Υπολογισμός συναλλαγές εξαφανίζονται κατά την πρώτη εκτέλεση περιόδου υπολογισμού - στη συνέχεια επανυπολογισμού – πραγματικό κόστος και, στη συνέχεια, περίοδος υπολογισμού ξανά

Λογιστική κόστους

3130765

Ζήτημα επιδόσεων κατά την εκτίμηση του εντάλματος μαζικά με υποπροϊόντα

Λογιστική κόστους

3123498

Δεν μπορεί να τελειώνει μια εντολή παραγωγής λόγω σφάλματος αναλογικών εξόδων

Λογιστική κόστους

3141975

Μια εξαίρεση ανεπάρκειας μνήμης κατά την ενεργοποίηση ενός κοστολόγησης έκδοση ή την πρόσβαση σε ένα φύλλο κοστολόγησης

Λογιστική κόστους

3140868

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "η αξία αποθέματος δεν αναμένεται μετά τον υπολογισμό της αναλογικής εξόδων" όταν προσπαθείτε να καταχωρήσετε μια παραλαβή προϊόντος για ένα είδος που χρησιμοποιεί το μοντέλο μέσο απόθεμα μετακίνησης

Λογιστική κόστους

3142899

Ποσοστό μερισμού κόστους σε παραπροϊόντος λαμβάνει επαναφορά στο 0 χωρίς παρέμβαση του χρήστη

Λογιστική κόστους

3150179

Backflush κοστολόγησης υπολογισμού αποτυχία μετά τη διαγραφή Kanban που έχει μια KanbanJobPickingListReversal εγγραφή που δεν έχει οικονομικά ενημερωθεί ακόμα

Λογιστική κόστους

3155610

"Που δεν είναι δυνατό να διαθέτει μη εκχωρημένο κόστος βάσει ενός προγραμματισμού τύπου" σφάλμα κατά την εκτέλεση του κλεισίματος του αποθέματος

Λογιστική κόστους

3150048

Είναι δυνατό να συνεχιστεί μια νέος υπολογισμός αποθέματος εάν η αρχική μαζική εργασία για την επανάληψη του υπολογισμού εξακολουθεί να εκτελείται

Λογιστική κόστους

3148015

Κινήσεων κλεισίματος τέλους έτους που μεταφέρονται κοστολόγησης ως κόστος συναλλαγών

Λογιστική κόστους

3162446

Οι καταχωρήσεις είναι σωστές όταν είναι ενεργοποιημένη η παράμετρος "Καταχώρηση για να χρεώσετε το λογαριασμό στη λογιστική" και κλείσιμο αποθέματος ή επανυπολογισμό κάνει μια προσαρμογή κόστους σε μια Ταχυδρομική επιστροφής

Λογιστική κόστους

3164835

Σφάλμα "δεν ήταν δυνατό να ολοκληρωθεί Backflush κοστολόγησης υπολογισμού για ροή παραγωγής" μετά τη διαγραφή Kanban με μια εγγραφή που δεν έχει ενημερωθεί ακόμα με απαιτούμενες οικονομικές διαστάσεις σε ροή

Λογιστική κόστους

3166260

Οντότητα DIXF DMFInventJournalEntity δεν περιλαμβάνει πεδία WHS με τη γεννήτρια InventDim

Υποδομή εξαγωγής εισαγωγής δεδομένων

3146948

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Δεν είναι δυνατό να επεξεργαστείτε μια καρτέλα στο DMF Ορισμός ομάδας εκτέλεσης (DMFDefinitionGroupExecution)" κατά τη δημιουργία μιας ομάδας διεργασιών και την προσθήκη δύο οντότητες σε αυτό

Υποδομή εξαγωγής εισαγωγής δεδομένων

3149751

Οντότητα MainAccount οικονομική διάσταση δεδομένων δεν είναι δυνατό να εισαχθούν σωστά χρησιμοποιώντας DIXF σε ένα περιβάλλον AX 2012 R3 CU10 < DMFMAINACCOUNTENTITY / DMFEntityWriter / DMFMainAccountEntityClass >

Υποδομή εξαγωγής εισαγωγής δεδομένων

3133841

Έγκριση εξόδων δεν κρίνουν ιδιοκτήτες εταιρείας κατά την εργασία με τους αναθεωρητές δαπανών

Έξοδα διαχείρισης

3094502

Πολωνία/POL: "Πάγιο σε κατάσταση που δεν έχει ακόμη αποκτηθεί δεν μπορεί να έχει συναλλαγή, πληκτρολογήστε απόσβεσης" μήνυμα λάθους όταν επικυρώνετε εγγραφές

Παγίων περιουσιακών στοιχείων

3112079

Ινδία/IND: Αξία κτήσης δεν ενημερώνεται στην ομάδα πόρων εξισορροπεί φόρμα - CU10 γνωστό ζήτημα

Παγίων περιουσιακών στοιχείων

3090273

Ιταλία/ITA: Βιβλίο παγίων επιστρέφει ελλιπείς πληροφορίες σε περίπτωση παγίων περιουσιακών στοιχείων με δύο μοντέλων τιμή και το τρέχον επίπεδο καταχώρησης

Παγίων περιουσιακών στοιχείων

3166356

Πλαίσιο γεγονός απόσβεση παγίου δεν περιλαμβάνει ποσό απόσβεσης ειδικά σε συνολική απόσβεση για το πάγιο βιβλία

Παγίων περιουσιακών στοιχείων

3163157

Καμία επικύρωση κωδικό αιτιολογίας από την απόσυρση παγίων με πρόταση θραύσματα και μηδενικό ποσό

Παγίων περιουσιακών στοιχείων

3121974

Προσαρμογή αποσβέσεων υπολογίζει με διαφορετικό τρόπο στο μοντέλο τιμή και βιβλίο αποσβέσεων

Παγίων περιουσιακών στοιχείων

3106915

"Παγίου με κατάσταση που δεν έχει ακόμη αποκτηθεί δεν μπορεί να έχει συναλλαγή, πληκτρολογήστε απόσβεσης" Προειδοποίηση κατά τη διαίρεση ενός παγίου περιουσιακού στοιχείου μέσω του μοντέλου αξία του παγίου, εάν υπάρχει αποσβέσεων για το ίδιο πάγιο

Παγίων περιουσιακών στοιχείων

3108178

Απόσβεση για πρόσθετες αγορές αποτυγχάνει όταν η μέθοδος απόσβεσης έχει οριστεί σε "ευθεία γραμμή διάρκεια ζωής"

Παγίων περιουσιακών στοιχείων

3114710

Δεν είναι δυνατό να καταχωρήσετε την εκκαθάριση (αναλυτικό αντιδραστήριο), όταν η επιλογή πάγια συναλλαγές απόσυρσης κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης (αναλυτικό αντιδραστήριο)

Παγίων περιουσιακών στοιχείων

3122165

Ιαπωνία/JPN: Επιταχυμένη απόσβεσης είναι τιμές υπολογίζεται εσφαλμένα με συντελεστή απόσβεσης Επιταχυμένη από στρογγυλοποίηση σε τρία δεκαδικά ψηφία, αντί για το ρυθμό από στρογγυλοποίηση δύο δεκαδικά ψηφία

Παγίων περιουσιακών στοιχείων

3119937

Αριθμός εγγράφου δεν ενημερώνεται σχετικά με το αποδεικτικό τιμολόγιο ελεύθερου κειμένου στη συναλλαγή απόσυρσης παγίων

Παγίων περιουσιακών στοιχείων

3132083

Επιχειρησιακοί κανόνες για τον προσδιορισμό του παγίου δεν είναι εισαγωγή δεδομένων σε πεδία όπως αναμένεται κατά την εγγραφή της παραγγελίας αγοράς

Παγίων περιουσιακών στοιχείων

3124786

Λάθος απόσβεσης που εφαρμόζεται όταν χρησιμοποιείτε ένα εναλλακτικό απόσβεσης προφίλ και το προφίλ της υπολογισθείσας απόσβεσης εναλλακτική θα αντιπροσώπευε αρνητική απόσβεση

Παγίων περιουσιακών στοιχείων

3146663

Εσφαλμένη απόσβεσης περιόδους που απομένει υπολογισμού και καταχώρησης τις εγγραφές απόσβεσης σε ένα σενάριο όπου χρησιμοποιείτε το "έξι μήνες" Μέσος όρος σύμβασης

Παγίων περιουσιακών στοιχείων

3134175

Ιαπωνία/JPN: Εκτύπωση προορισμού του πίνακα Appended 2 αλλάζει κατά την αλλαγή του εκτυπωτή προορισμού εταιρικό επιστροφή φόρου – Appended πίνακα 1

Παγίων περιουσιακών στοιχείων

3134640

Αριθμός εκχώρησης κατά την καταχώρησή σας δίνει λάθος αποκοπή από τη λειτουργία "Πάγιο διαίρεσης"

Παγίων περιουσιακών στοιχείων

3136275

Αφαίρεση εσφαλμένη έκπτωσης μετρητά σε πάγια στοιχεία όταν χρησιμοποιείτε κωδικούς μερική ή ολική απαλλαγή φόρου

Παγίων περιουσιακών στοιχείων

3152229

Χρήση ρύθμισης απόσβεσης σύνοψη για απόσβεση πρόταση δημιουργεί λανθασμένο αποτέλεσμα στη συναλλαγή πώλησης απόσυρσης

Παγίων περιουσιακών στοιχείων

3025432

Τη λειτουργία αναδιάρθρωση δημιουργεί ένα ζήτημα βρόχου

Παγίων περιουσιακών στοιχείων

3151363

Ιαπωνία/ιαπωνικά (JPN): Το ποσό απόσβεσης για τον τρέχοντα χώρο δεν είναι ορατό στο το εταιρικό επιστροφή φόρου για αναφορά σειράς 16 – αναφορά πίνακα 2 Appended Παρόλο που καταχωρείται στην περίοδο

Παγίων περιουσιακών στοιχείων

3146672

Εκτύπωση Πάγια δήλωση δεν λειτουργεί για τα πάγια που πωλούνται και αντίστροφα και πωλούνται ξανά

Παγίων περιουσιακών στοιχείων

3147215

Ινδία/IND: Επεξεργασία "Δεν είναι δυνατό να επεξεργαστείτε μια καρτέλα στην επέκταση του φόρου trans λογιστικής" σφάλμα κατά την απόκτηση του παγίου όταν χρησιμοποιείτε εγγραφές πληρωμών απόλυτης Θέσης

Παγίων περιουσιακών στοιχείων

3152887

Πολωνία/POL: εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "δεν υπάρχει αριθμός ακολουθίας 0" κατά τη δημιουργία σταθερού προτάσεις περιουσιακών στοιχείων στην εταιρεία

Παγίων περιουσιακών στοιχείων

3158560

Προεπιλεγμένη περιγραφή δεν γίνεται αποσυρθεί σωστά για τον τύπο κίνησης "– καταχώρησης παγίων, λογιστική"

Παγίων περιουσιακών στοιχείων

3151772

Ταϊλάνδη/THA: Λάθος περιόδους απόσβεσης στο μοντέλο τιμή εάν το πάγιο αποκτάται σε δίσεκτο έτος

Παγίων περιουσιακών στοιχείων

3149522

Δεν είναι δυνατό να πληκτρολογήσετε σε κορεατικά ή κινέζικα όπως θα έπρεπε, όταν δημιουργείτε ή επεξεργάζεστε μια υπόθεση από EP

Παγίων περιουσιακών στοιχείων

3163387

Ρωσία/RUS: Αλλάζει στον υπολογισμό της δήλωσης ΦΠΑ

Παγίων περιουσιακών στοιχείων

3122985

Οικονομικές διαστάσεις δεν αναφέρουν τις σωστές τιμές

Πλαίσιο

3152552

Έγγραφο συνημμένο σημεία στο ίδιο αρχείο αναφοράς για όλες τις παραγγελίες ποιότητας

Πλαίσιο

3164632

Υποστήριξη 2016 υπηρεσιών ενοποίησης του SQL Server για AX 2012 R3 έκδοση του framework εισαγωγή/εξαγωγή δεδομένων

Πλαίσιο

3106647

Βελτιώσεις δυνατοτήτων για τη λογιστική Εξερεύνηση προέλευσης και SDRIs

Πλαίσιο

3140814

Δεν γίνεται λήψη πολλών AOS εκκίνησης και κλείδωμα λόγω VSAssemblies ή XppIL καταλόγου

Πλαίσιο

3150743

Κλήση μικρότερος του φόντου άδεια χρήσης αποκλείει AOS ενημέρωση παλμών

Πλαίσιο

3141722

AOS δεν χειρίζεται TempDB πίνακες σωστά σε περίπτωση ανακατεύθυνσης συμπλέγματος SQL

Πλαίσιο

3174035

Αλλαγές σε ένα κάντε κλικ στο πρόγραμμα εγκατάστασης του LCS για την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 11

Πλαίσιο

3127006

Η παράμετρος 'Απαγόρευση της έγκρισης από τον υποβάλλοντα' δεν επιτρέπει υποβάλλοντος ολόκληρη ομάδα χρηστών από έγκριση

Πλαίσιο

3096976

Οι καρτέλες που δεν εισήχθηκαν όταν μεταβιβάζεται το κενό πεδίο στο αρχείο προέλευσης για τα πεδία που αναφέρονται στο μοναδικό ευρετήριο σε έναν πίνακα σε DIXF

Πλαίσιο

3093305

Εργαζόμενος οντότητα εισάγει δεδομένα χωρίς να καταργεί καμία προειδοποίηση, ακόμη και αν λείπουν αναφορές δεδομένων

Πλαίσιο

3094098

Λανθασμένο πλήθος κατά το άνοιγμα μιας εισαγωγής υπόλοιπο

Πλαίσιο

3088188

Δεν είναι δυνατό να αναθέσετε επιλογή εργασίας στη δημιουργία φόρμας φύλλου κατανομής χρόνου κατά τη δημιουργία του φύλλου κατανομής χρόνου μέσω του EP

Πλαίσιο

3162341

Εξερεύνηση προέλευσης λογιστικής δεν μπορεί να εμφανίσει πληροφορίες από προηγούμενα έτη

Πλαίσιο

3167766

Το ζήτημα αναφορά αξία αποθέματος

Πλαίσιο

3166687

"Ο κωδικός νομίσματος δεν συμφωνεί με μια υπάρχουσα νομισματικής μονάδας ISO" Προειδοποίηση κατά την καταχώρηση της συναλλαγής του ξένου νομίσματος

Πλαίσιο

3168534

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Το πεδίο"Parameters"στον πίνακα"Δέσμη"δεν έχει ρητά επιλεγεί" κατά την ακύρωση μαζική εργασία

Πλαίσιο

3167370

Εξερεύνηση προέλευσης λογιστικής δεν μπορεί να εμφανίσει πληροφορίες από προηγούμενα έτη

Πλαίσιο

3046870

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "η τιμή δεν βρέθηκε στο χάρτη" όταν εναλλαγές μεταξύ Subworkflow και η ροή εργασίας στο ιστορικό της ροής εργασίας

Πλαίσιο

3119151

Απόδοση επιβάρυνση για το σχεδιασμό στο SysEmailDistributor::processEmails όταν αποστέλλονται Αλληλογραφία μεγάλου όγκου

Πλαίσιο

3123612

UserRequest φόρμας δεν εμφανίζεται το κουμπί "Υποβολή" κατά το άνοιγμα και κατά την ανανέωση θα εμφανίζει εσφαλμένα δεδομένα

Πλαίσιο

3125890

"Εφαρμόζεται σε όλους τους ρόλους" στο δικαίωμα παράκαμψης για αλλαγές γίνονται σε ένα roll δεν λειτουργεί σωστά και προκαλεί ασφαλείας πρόσβασης επιπέδου ζημίας σε άλλους ρόλους

Πλαίσιο

3121637

Δεν είναι δυνατό να προβάλετε παραλαβές που συνδέονται με ταξίδια και αναφορών στην εταιρική πύλη (EP) εξόδων

Πλαίσιο

3115506

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "δεν υπάρχει στον κατάλογο" όταν προσπαθείτε να αποθηκεύσετε εκθέσεις σε ένα κοινόχρηστο στοιχείο αρχείου με λογαριασμό πελάτη που περιέχει ένα σύμβολο "/"

Πλαίσιο

3134174

CalculateInternalValues μέθοδος πίνακα SubledgerJournalAccountEntry δεν λαμβάνει υπόψη αναφοράς νόμισμα-μόνο για συναλλαγές

Πλαίσιο

3125850

Άνοιγμα φόρμας γραμμές παραγγελιών πωλήσεων εμφανίζει εσφαλμένη ή ελλιπή δεδομένα σε πεδία που έχουν προστεθεί μέσω προσαρμογής

Πλαίσιο

3124073

Ζητήματα εγκατάστασης AX 2012 R3 εγκατάστασης σε διακομιστή SQL που εκτελείται με μια συρραφή TURKISH_CI_AS

Πλαίσιο

3123013

Διακόπτεται η λειτουργία του AOS κατά την επεξεργασία μιας παραγγελίας αγοράς σε AIF στο AX 2012 R3 CU8

Πλαίσιο

3123058

Η έκθεση "Με το όνομα χρήστη άδεια μετράει" δεν εμφανίζει δεδομένα σε όλες τις εταιρείες

Πλαίσιο

3120514

Εάν μετονομαστεί πόρων σε μία οντότητα στη συνέχεια πόρων με το ίδιο όνομα σε διαφορετική οντότητα ενημερώνεται επίσης σε απαιτήσεις πόρων

Πλαίσιο

3139462

Τα σχόλια είναι κενά όταν χρησιμοποιείτε την επιλογή προεπισκόπησης στον EP για μια ροή εργασίας παραγγελίας αγοράς

Πλαίσιο

3136303

"Τύπος ενέργειας ροής εργασίας δεν είναι έγκυρη" σφάλμα κατά την απόρριψη μιας ροής εργασίας αίτηση χρήστη από ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Πλαίσιο

3144712

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "ένα στοιχείο με το ίδιο κλειδί έχει ήδη προστεθεί" Εάν ακυρώσετε ένα τιμολόγιο σε εγγραφή που δημιουργήθηκε και καταχωρηθεί

Πλαίσιο

3135165

Όλα τα EcoResStorageDimensionGroup_Name και EcoResTrackingDimensionGroup_Name δεν εξάγονται σε πίνακα ενδιάμεσου σταδίου

Πλαίσιο

3137472

DMFSalesLineEntity: Ζητήθηκε ημερομηνία αποστολής και επιθυμητή ημερομηνία παραλαβής δεν εισάγονται σωστά όπως καθορίζεται στο αρχείο εισαγωγής

Πλαίσιο

3134763

Εγγραφές δεν έχουν δημιουργηθεί ή να ενημερωθεί σωστά κατά τη χρήση του προϊόντος χαρακτηριστικού βασική οντότητα και το αναγνωριστικό στοιχείου δεν εξάγονται κατά την εξαγωγή δεδομένων, χρησιμοποιώντας τον τύπο δεδομένων AX

Πλαίσιο

3137562

Αναφορά σφαλμάτων είναι σαφές στο DIXF μετά την αναβάθμιση του πυρήνα

Πλαίσιο

3135141

Διατήρηση του αριθμού των την μαζική εργασία για να ενεργοποιήσετε την τιμή κόστους αύξηση αν ορίζετε ως περιοδικότητας

Πλαίσιο

3134910

Η εισαγωγή οντότητα πελάτη DIXF δεν ενημερώνονται τα "LocationRole = Σκοπός" τιμή πεδίου σωστά σε πελάτη πληροφορίες επικοινωνίας

Πλαίσιο

3138915

Εισαγωγή DMFProductEntity δεν διαθέτει σχεσιακή λογική για τη δημιουργία εγγραφών TMSINVENTTABLE\WHSRESERVATIONHIERARCHYITEM

Πλαίσιο

3139256

Λείπουν κατά τη χρήση του DIXF να εισαγάγετε πελάτες ενημέρωσης της σύνοψης

Πλαίσιο

3139509

Πεδία από τον πίνακα στοιχεία που προστίθενται στις φόρμες σε χέρι μέσω εξατομίκευση εμφανίζεται ως "Unretrieved"

Πλαίσιο

3141733

Το κουμπί "Εφαρμογή σε όλους τους ρόλους" στον πίνακα "δικαιώματα" παράκαμψη για αλλαγές που έγιναν από ένα roll δεν λειτουργεί σωστά και έχει ως αποτέλεσμα σφάλμα επιπέδου πρόσβασης ασφαλείας σε άλλους ρόλους

Πλαίσιο

3140850

Λάθος κόστους στις γραμμές εγγραφών κυκλοφορίας όταν εισαγωγή δεδομένων όπου κόστος εξαρτάται από το μέγεθος και "Χρησιμοποιούν την τιμή κόστους ανά χαρακτηριστικό" είναι ενεργοποιημένη η < DMFInventJournalEntity >

Πλαίσιο

3142605

Αντιγραφή στον προορισμό δεν ορίζουν την κατάσταση προορισμού για "Σφάλμα" κατά την εκτέλεση της δέσμης και παρουσιάζεται ένα σφάλμα

Πλαίσιο

3141804

"Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση: SourceDocReferenceIdentitiesController" σφάλμα κατά την απόπειρα πρόσβασης στην Εξερεύνηση προέλευσης λογιστική εκτός και αν είστε οι διαχειριστές συστήματος

Πλαίσιο

3150705

"Δεν είναι δυνατό να εκτελέσει την απαιτούμενη λειτουργία βάσης δεδομένων. Η βάση δεδομένων SQL έχει εκδώσει ένα σφάλμα"σφάλμα κατά την προσπάθεια συγχρονισμού δεδομένων οντοτήτων από DIXF σε MDS εάν Συρραφή SQL Server είναι Danish_Norwegian_CI_AS

Πλαίσιο

3157918

TMS κινητήρα δεν παράγει σωστές XML για τη διαδρομή ρυθμό που κινείται μέσω των υπηρεσιών web AIF

Πλαίσιο

3151493

Ροή εργασίας διακόπτει την επεξεργασία εγγράφων

Πλαίσιο

3155030

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "DimensionValidation::updateCacheForAttrValueOverrideChange λειτουργία έχει έχει εσφαλμένα αποκαλείται" όταν καταργηθεί η επιλογή εταιρείες

Πλαίσιο

3161169

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Δεν υπάρχει αρχείο για να το αντιγράψετε στον κατάλογο" κατά τη Δημιουργία περιοδικής δέσμης με το DMFStagingWriterController

Πλαίσιο

3157250

Η έκθεση "άδεια χρήσης με όνομα μετράει" κενό, εάν μια ημιτελή εγγραφή παραμένει στον πίνακα SysUserLicenseMinerJobRun

Πλαίσιο

3158907

Δεν μπορεί να λάβει το αρχείο στη θέση του καταλόγου ολοκληρώθηκε ή θέση καταλόγου σφάλμα μετά τη χρήση του πλαισίου ελέγχου "Εκτέλεση βήμα προορισμού" στο DMF

Πλαίσιο

3146578

Κλείσιμο μάζα οικονομική περίοδο

Γενική λογιστική

3135077

Να σας επιτρέψει με δικαιώματα για καταχώρηση εγγραφών σε περισσότερες από μία νομική οντότητα για να καταχωρήσετε εγγραφές χωρίς να χρειάζεται να αλλάξετε νομική οντότητα κύρια καταχώριση χρονικού (μη εταιρεία ή η νομική οντότητα ειδικές)

Γενική λογιστική

3135076

Σελίδα λίστας ισοζύγιο δεν εμφανίζει το ποσό της συναλλαγής κλεισίματος μετά την εκτέλεση Κλείσιμο του οικονομικού έτους

Γενική λογιστική

3162325

Σταθερό διαστάσεις δεν εφαρμόζονται σε παραστατικά προέλευσης κατά τη δημιουργία της διανομής

Γενική λογιστική

3152899

Κανόνες κατανομής στο λογαριασμό κατανομής μισθοδοσίας για έργο καταχώρηση φύλλου κατανομής χρόνου δεν λειτουργεί

Γενική λογιστική

3100545

Η Νορβηγία / NOR: έκθεση συμφωνίας του φόρου ποτέ ολοκληρωθεί και το χρονικό όριο

Γενική λογιστική

3102537

Ηνωμένο Βασίλειο/ΓΚΣ: "δεν είναι δυνατό να επεξεργασία μιας εγγραφής στην εγγραφή τιμολογίου πελάτη (custInvoiceJour)" σφάλμα κατά την εκτέλεση μεταφοράς κατάλογος πωλήσεων ΕΕ αν taxTrans εγγραφές δεν έχουν συνεχή recId

Γενική λογιστική

3104851

Ταϊλάνδη/THA: Το σύστημα δεν ενημέρωση πληροφοριών κλάδο φόρου με επείγουσες επιδιορθώσεις, KB3021146 και KB3036122 εγκατεστημένα κατά την καταχώρηση του φόρου εγγραφές προσαρμογής

Γενική λογιστική

3093481

Επιλέγοντας ένα κέντρο κόστους στις εγγραφές γενικής λογιστικής προκαλεί σφάλμα το οποίο δεν υπάρχει στη διάσταση

Γενική λογιστική

3146144

"Αποκοπή ανισορροπία ενεργοποιείται κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης φόρου πωλήσεων" σφάλμα κατά τον ορισμό στρογγυλοποίηση απενεργοποίηση στη φόρμα αρχή φόρος πωλήσεων

Γενική λογιστική

3094602

Εσφαλμένη υπό όρους φόρου σε περίπτωση έκπτωσης μετρητά

Γενική λογιστική

3090211

Απαλλαγή φόρου-εκατό διαφορά στο διακανονισμό των συναλλαγών του προμηθευτή

Γενική λογιστική

3066767

Κλείσιμο συναλλαγή έχει λανθασμένη διάσταση όταν έχει σταθερή τιμή και να τροποποιήσετε την τιμή διάστασης

Γενική λογιστική

3075281

Διαφορά μεταξύ δευτερεύον καθολικό του καθολικού και αγορών σε περίπτωση εξαιρείται ο φόρος πωλήσεων 100 τοις εκατό και χρήμα έκπτωσης

Γενική λογιστική

3165930

Πολωνία/POL: Νόμισμα εσφαλμένη εγγραφή αναπροσαρμογής που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αντίστροφης διακανονισμού

Γενική λογιστική

3168167

Βραζιλία/ΑΓΚΎΛΗ: Δεν είναι δυνατό να εισαγάγετε "Τύπος λειτουργίας + CFOP" Συνδυασμός για μια αναπλήρωση αγοράς

Γενική λογιστική

3164361

"Η εγγραφή που χρησιμοποιείται δεν είναι πλέον διαθέσιμο: ίσως να έχει διαγραφεί από άλλο χρήστη" σφάλμα κατά την ακολουθία ενημερωμένη έκδοση φόρμας μεταξύ παραγγελίες καταγωγής άλλων νομικών οντοτήτων

Γενική λογιστική

3166908

Βραζιλία/ΑΓΚΎΛΗ: SPED οικονομικού αρχείο χάσει τις πληροφορίες ICMS ΦΠΑ % από τη συγκεκριμένη θέση

Γενική λογιστική

3168263

Βραζιλία/ΑΓΚΎΛΗ: Η αναφορά "Ισοζύγιο σύνοψης" εμφανίζει εσφαλμένα συναλλαγές από το προηγούμενο έτος, όταν το "οικονομικό έτος Κλείσιμο" διαδικασία δεν έχει εκτελεστεί ακόμα

Γενική λογιστική

3167274

Ινδία/IND: Λογιστική Παρακράτησης στην παραλαβή πελάτη όπου πελάτη έχει αφαιρεθεί Παρακράτησης μόνο του ποσού γραμμής

Γενική λογιστική

3167796

Πολωνία/POL: Ημ/νία Παραστατικού δεν σωστά ενημερώνεται για τις γραμμές εγγραφών

Γενική λογιστική

3166514

Βραζιλία/ΑΓΚΎΛΗ: "σύνολο διαφέρει από το άθροισμα των τιμών που αποτελούν το σύνολο τιμολογίου" σφάλμα κατά την επεξεργασία ενός NF-e για μια παραγγελία επιστροφής,

Γενική λογιστική

3167980

Βραζιλία/ΑΓΚΎΛΗ: Λείπει η ετικέτα pMVAST για μια διαδικασία NF-e με το φόρο ICMS ST

Γενική λογιστική

3167979

Βραζιλία/ΑΓΚΎΛΗ: Λάθος IndPag είναι 0 στο αρχείο XML για ένα τιμολόγιο με δόσεις

Γενική λογιστική

3167084

Λείπουν οι συναλλαγές φόρου πωλήσεων εγγραφών γ/λ

Γενική λογιστική

3166240

Βραζιλία/ΑΓΚΎΛΗ: "την ποσότητα που αναφέρεται στην καταβολή διαφέρει από την ποσότητα που αναφέρεται στη γενική λογιστική" σφάλμα κατά την εκτέλεση του ICMS φόρου πληρωμής για έναν μήνα

Γενική λογιστική

3164645

Ηνωμένο Βασίλειο/ΓΚΣ: συναλλαγές αποκοπή πληρωμή παρακράτησης φόρου δεν εμφανίζονται σωστά κατά τον έλεγχο με τη μορφή συμβιβασμών παρακράτησης φόρου καταχωρήσεις

Γενική λογιστική

3163580

Σύστημα δεν φιλτράρει τις συναλλαγές από το επίπεδο της καταχώρησης κατά την εκτύπωση της έκθεσης συμφωνίας/εγγραφές πελατών

Γενική λογιστική

3161370

Η προδιαγραφή φόρου από εγγραφές κίνησης αναφορά πρέπει να περιλαμβάνει το πληρωτέο ποσό φόρου χρήση

Γενική λογιστική

3158777

Ομάδα ΦΠΑ επανέρχεται στην προεπιλεγμένη τιμή και η ποσότητα δεν υπολογίζεται ξανά κατά τη δημιουργία των εγγραφών τιμολογίου προμηθευτή με δύο ή περισσότερες γραμμές και έχει τροποποιηθεί από τον κωδικό διάστασης στη γραμμή εγγραφών

Γενική λογιστική

3165180

Βραζιλία/ΑΓΚΎΛΗ: "Ποσότητα για αποστολή δεν έχει καθοριστεί" σφάλμα κατά την προσπάθεια εκτέλεσης "Ακύρωση οικονομικού εγγράφου" Επεξεργασία για μια εντολή διακίνησης, εάν το στοιχείο είναι CW ενεργοποιημένη

Γενική λογιστική

3164770

Ιταλία/ITA: DatiRiepilogo ενότητας δεν συνοψίζει τα δεδομένα για κάθε συντελεστή ΦΠΑ και την φύση για PA E-τιμολόγιο

Γενική λογιστική

3165933

Ηνωμένο Βασίλειο/ΓΚΣ: παρακράτηση φόρου δεν εμφανίζεται κατά την έρευνα παρακράτησης φόρου καταχωρήσεις ή την αναφορά Πληρωμή παρακράτησης φόρου

Γενική λογιστική

3165678

Βραζιλία/ΑΓΚΎΛΗ: Το αρχείο για εξαγωγή με εσφαλμένες ποσότητες για το συγκεκριμένο τύπο καρτέλας εάν υπάρχουν τυχόν ακυρωμένες τιμολόγια του μήνα

Γενική λογιστική

3165934

Ηνωμένο Βασίλειο/ΓΚΣ: Εσφαλμένη τιμολόγια που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό αφαίρεση CIS

Γενική λογιστική

3165929

Η Νορβηγία / NOR: αρχείο που δημιουργείται E-τιμολόγιο δεν περάσει την επικύρωση εάν η γραμμή πώλησης έχει κωδικό φόρου για παραγγελίες πωλήσεων χωρίς ΦΠΑ

Γενική λογιστική

3166515

Βραζιλία/ΑΓΚΎΛΗ: "Δεν είναι δυνατή η κλήση nfeConsultaNF2 τη μέθοδο υπηρεσίας web" σφάλμα κατά την προσπάθεια για να ζητήσετε την συγκεκριμένη κατάσταση NF-e

Γενική λογιστική

3166731

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Δεν είναι δυνατό να εκτελέσει μια εντολή γλώσσα ορισμού δεδομένων" κατά την ενημέρωση δεδομένων εκκίνησης για το σενάριο της Microsoft Dynamics AX 4.0 και 5.0 εκδόσεις στην έκδοση AX63CU11

Γενική λογιστική

3105509

Πολωνία/POL: Αναφορά αρχείο καταχωρήσεων ΦΠΑ πωλήσεων δεν θεωρεί γραμμής αρνητική τιμολόγιο πώλησης

Γενική λογιστική

3107148

Αναφορά συμφωνίας φόρου πωλήσεων εμφανίζει μια διαφορά που δεν υπάρχει

Γενική λογιστική

3138294

Ινδία/IND: "Δευτερεύουσες εκθέσεις δεν μπορούν να εμφανιστούν" σφάλμα κατά την αποθήκευση ΣΛΤ πιστοποιητικού αναφορά - CU10 γνωστό ζήτημα

Γενική λογιστική

3014082

Μεξικό/MEX: Η αναφορά DIOT δεν δημιουργείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές φορολογικές αρχές αφού KB3014082 εγκατεστημένη επείγουσα επιδιόρθωση

Γενική λογιστική

3121300

Αυστρία/ΑΥΤΌΜΑ: πιστωτικό σημειώσεις για ενδοκοινοτικές αποκτήσεις θα πολλαπλασιαστούν αφαιρείται Αντίθετα για τις πληρωμές φόρου πωλήσεων ΑΥΤΌΜΑ

Γενική λογιστική

3108999

Αντιλογισμός καθολικού φύλλου με αρνητική χρέωση δεν θεωρεί διόρθωσης

Γενική λογιστική

3108736

Γαλλία/FRA: Σύνολα εγγραφών ανά περίοδο δεν εμφανίζει σωστή τιμή με αποδεικτικό στο φίλτρο

Γενική λογιστική

3124758

Cue που δημιουργήθηκε στη γενική λογιστική φόρμα ανοίγει κενό

Γενική λογιστική

3118414

Βέλγιο/BEL: Την "Καταχώρηση λίστας εγγραφών – αθροιστούν" έκθεση δεν εμφανίζει στη λογιστική λεπτομέρειες λογαριασμού

Γενική λογιστική

3121247

Αποτελέσματα της μετάφρασης λογαριασμό με κωδικό νομίσματος εσφαλμένη που εφαρμόζεται στις εγγραφές

Γενική λογιστική

3110274

"Συναλλαγές χωρίς ισολογισμό" σφάλμα κατά την καταχώρηση πολλαπλές εγγραφές φύλλου μετά την αλλαγή της ημερομηνίας γραμμής

Γενική λογιστική

3122763

"Κλίμακα διαστάσεων του" παράμετροι παραβλέπονται από την αναφορά σύνοψης-ισοζύγιο

Γενική λογιστική

3125290

Πολωνία/POL: κωδικό φόρου πωλήσεων λείπει από την συνολική ενότητα της αναφοράς αρχείου καταχωρήσεων ΦΠΑ πωλήσεων

Γενική λογιστική

3121663

Ινδία/IND: εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "δεν υπάρχει αριθμός λογαριασμού για συναλλαγή τύπου παρακράτησης φόρου (TDS)" κατά τον υπολογισμό της Παρακράτησης σε έργο έξοδα εάν το πλαίσιο ελέγχου πληρωμής δεν έχει επισημανθεί στη φόρμα παραμέτρων γ/λ

Γενική λογιστική

3121870

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Πρέπει να επιλέξετε μια τιμή στο πεδίο" επιχειρηματική μονάδα "σε συνδυασμούς με τις ακόλουθες τιμές διαστάσεων που είναι έγκυρα" κατά την καταχώρηση πληρωμών με υπό όρους δομή φόρου και λογαριασμό έχει αλλάξει μεταξύ τιμολόγησης και πληρωμής

Γενική λογιστική

3134711

Σφάλμα "Συνδυασμός κωδικό φόρου δεν είναι έγκυρο", όταν προσθέτετε έναν κωδικό επιβάρυνσης εγγραφές και εγγραφές σε μια ΚΛΠ μετά την εγκατάσταση της επείγουσας επιδιόρθωσης KB3051839

Γενική λογιστική

3132726

Βραζιλία/ΑΓΚΎΛΗ: Η αναφορά "ICMS φόρου αξιολόγηση βιβλίου" εμφανίζει διαφορετικά αποτελέσματα για το ποσό βάσης ΦΠΑ (ΒΑΣΙΚΉ DE CÁLCULO) και των πεδίων Ποσό (IMPOSTO DEBITADO) σε σύγκριση με άλλες αναφορές ή φόρμες σε AX

Γενική λογιστική

3126140

Ινδία/IND: GL Αντιλογισμός καταχώρησης δεν εμφανίζονται με τη μορφή φύλλου εγγραφών σε μια νομική οντότητα ινδοί μετάφρασης

Γενική λογιστική

3130726

Γαλλία/FRA: Στήλη όνομα εγγραφών από την FEC έκθεση περιγραφή αναφορές και δεν ονομάζει

Γενική λογιστική

3132144

Ιταλία/ITA: Ιταλικά φόρου πληρωμής αναφορά επιστρέφει μηδενικό ποσό τόκων συνολικός φόρος πωλήσεων για συναλλαγές με κωδικούς ΦΠΑ με "Pct. απαλλασσόμενες από το φόρο πωλήσεων" Γέμισμα

Γενική λογιστική

3135640

Συναλλαγές σε αποδεικτικό χωρίς ισολογισμό κατά ξένο νόμισμα αναπροσαρμογής κατά τη χρήση λογιστικών interunit

Γενική λογιστική

3141138

Αυστρία/ΑΥΤΌΜΑ: Αρνητικό ποσό που πρέπει να αναφερθούν στις γραμμές ειδική έκθεση για τις πληρωμές φόρου πωλήσεων ΑΥΤΌΜΑ - παρακολούθηση της επείγουσας επιδιόρθωσης KB3096669

Γενική λογιστική

3125618

Λιθουανία/LTU: φόρος πωλήσεων αναφοράς με κωδικό φόρου πωλήσεων είναι εσφαλμένη και αναφέρετε και πολύ λίγη φόρο πωλήσεων

Γενική λογιστική

3126365

Εγγραφές ανάθεσης κανόνα δεν είναι σωστή για τη μέθοδο εκχώρησης βάση

Γενική λογιστική

3126732

Λογαριασμός γ/λ για την καταχώρηση εκπτώσεων μετρητών δεν είναι σωστή όταν αντιμετωπίζει 2 φόρου διαφορετικούς κωδικούς (με ποσοστό φόρου είναι μηδέν) σε ένα τιμολόγιο και καταχωρήσετε πληρωμή για αυτό το τιμολόγιο απόκτηση έκπτωσης μετρητά

Γενική λογιστική

3134707

Γερμανία/DEU: Αρχείο Xml για τη δήλωση ΦΠΑ γερμανικά δεν γίνονται δεκτά από το ElsterOnline

Γενική λογιστική

3135910

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "η τιμή στο πεδίο λογαριασμός μετατόπιση δεν είναι έγκυρη" κατά την εισαγωγή δημιουργούνται γεφύρωσης συναλλαγές

Γενική λογιστική

3134289

Ταϊλάνδη/THA: Προσθέστε ξανά τον κώδικα που έχει διαγραφεί κατά λάθος από λίστας αλλαγών 5804395

Γενική λογιστική

3133375

Ασυνέπεια στο ποσά ή φόρους μετά την εφαρμογή συνολική έκπτωση σε πολλαπλές παραγγελίες πώλησης

Γενική λογιστική

3142506

Μπορείτε να δημιουργήσετε νέα εγγραφή λογαριασμού κύρια από Λογιστικό φόρμα λογαριασμών με Ctrl + N ή δημιουργία αρχείου ακόμη και αν το νέο κουμπί είναι απενεργοποιημένο από τη φόρμα "Λογαριασμοί" κύριο

Γενική λογιστική

3141583

"Συναλλαγές σε αποδεικτικό χωρίς ισολογισμό" μήνυμα λάθους κατά την πληρωμή μιας αγοράς τιμολόγιο και διανομή ποσών με υπό όρους φόρος πωλήσεων και αναπροσαρμογής ξένο νόμισμα

Γενική λογιστική

3140284

Ισπανία/ESP: Ισπανικά πληρωμές λόγω συμμόρφωσης ημερομηνία αναφοράς δεν συμπεριλαμβάνονται τιμολόγια προμηθευτή από εγγραφές γενικής λογιστικής

Γενική λογιστική

3140840

Καταχώρηση επιπέδου σε τρέχουσα τίθεται σε λειτουργία μια διεταιρική εγγραφή αντί να χρησιμοποιήσετε την προεπιλογή στο όνομα του Μπλοκ σημειώσεων

Γενική λογιστική

3136310

Σφάλμα "Μη έγκυρη προδιαγραφή του Αναγνωριστικού υπόθεση" όταν δημιουργείτε μια νέα υπόθεση για έναν λογαριασμό πελάτη, εάν αριθμητική ακολουθία της υπόθεσης έχει Αναγνωριστικό μη-συνεχίζει σήμανση

Γενική λογιστική

3143050

Αποκοπή με εσφαλμένο αριθμό χρησιμοποιείται στις γραμμές εγγραφών όταν εισάγετε εγγραφές γ/λ με τη χρήση AIF

Γενική λογιστική

3137595

Όλες οι καταχωρημένες τίτλους εμφανίζονται όταν επιλέξετε κάποια καταχώρηση συναλλαγών διατήρησης και πατήστε το κουμπί αποκοπή στη φόρμα καταχωρημένες παρακράτησης φόρου

Γενική λογιστική

3141409

Ποσό ανά μονάδα φόρος πωλήσεων δεν θα καταχωρήσει σχετικές κουπόνια για φορολογικούς υπό όρους

Γενική λογιστική

3138699

Κωδικός φόρου πωλήσεων καταγωγής ως ποσοστό του φόρου πωλήσεων δεν υπολογίζει το ποσό του φόρου

Γενική λογιστική

3142524

Εγγραφές απογραφής επικύρωση καταχώρησης πίνακα ή λίστα τύπων επικύρωσης αποτυγχάνει

Γενική λογιστική

3140637

Ισπανία/ESP: Το πλαίσιο ελέγχου "Ειδικό καθεστώς για χρήμα λογιστική μέθοδο" δεν ελέγχεται αυτόματα κατά τη δημιουργία του αρχείου μοντέλου 347 Ισπανικά εάν συναλλαγές περιέχουν τιμολόγια προμηθευτή με μετρητά ΦΠΑ

Γενική λογιστική

3141282

Μεξικό/MEX: Αναφορά DIOT δήλωση επαναλαμβάνει δεδομένα στήλης αν εγγραφές πληρωμών έχει μόνο ένα αποδεικτικό για περισσότερα από ένα τιμολόγιο

Γενική λογιστική

3143667

Βραζιλία/ΑΓΚΎΛΗ: Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σφάλμα στο FBIncomingOutgoingBookDP_BR κατά την εκτέλεση της αναφοράς βιβλίο εισερχομένων

Γενική λογιστική

3148263

Ινδία/IND: Σφάλματα στα ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ φόρου Προσαρμογή εγγραφών

Γενική λογιστική

3152888

Έξι εργασίες αναφέρονται κατά τη μεταγλώττιση του AXProjProposalJour

Γενική λογιστική

3145242

Αυστραλία/Ανατ.: Δεν υπάρχουν δεδομένα εμφανίζεται στην αναφορά Αυστραλίας BAS Εάν δεν έχετε ρόλο διαχειριστή συστήματος

Γενική λογιστική

3145037

Το πεδίο καταχώρησης επικύρωση Ορισμός πίνακα ή λίστα αποτυγχάνει για το λογαριασμό offset με τις εγγραφές απογραφής

Γενική λογιστική

3149260

Ινδία/IND: Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Πρέπει να επιλέξετε μια τιμή στο πεδίο" επιχειρηματική μονάδα "σε συνδυασμό με τις ακόλουθες τιμές διαστάσεων που είναι έγκυρα" κατά την καταχώρηση ενός προμηθευτή Τιμολόγηση συναλλαγών

Γενική λογιστική

3155326

Ισπανία/ESP: Δύο εργασίες που αναφέρθηκε κατά την κατάρτιση της κλάσης AXCustBillOfExchange

Γενική λογιστική

3155001

Σουηδία/SWE: Αρχείο εξαγωγής SIE λαμβάνει ένα πολύ χρόνο για να εκτελεστεί και δεν λήξης

Γενική λογιστική

3155055

Γερμανία/DEU: Η αναφορά γερμανικά φόρου πωλήσεων με εσφαλμένη Έξοδος για κωδικούς αναφοράς κατά την καταχώρηση φόρος χρήσης

Γενική λογιστική

3149367

Βέλγιο/BEL: Η αναφορά επαναπωλήσεων συναλλαγές ΦΠΑ είναι εσφαλμένη με πολλές περιόδους φόρου

Γενική λογιστική

3155286

Η προδιαγραφή φόρου από εγγραφές κίνησης αναφορά εκτυπώνει λάθος ποσά όταν χρησιμοποιούνται δύο κωδικούς φορολογικής κατά το καθαρό ποσό που καταχωρείται σε μια συναλλαγή

Γενική λογιστική

3159535

FinancialDimensionValidationService επικύρωση δεν LegerAccount

Γενική λογιστική

3164553

Σφάλμα "Δεν υπάρχει έγκυρο έγγραφο που αναγνωρίζεται από το κλειδί οντότητας" όταν το πεδίο "Σφάλμα στην πρόσβαση μη έγκυρο πεδίο" την τιμή "Ναι" και το έγγραφο βασίζεται σε μια προβολή

Γενική λογιστική

3159394

Ινδία/IND: Λείπει η οικονομική διάσταση καταχώρησης σφάλμα σε διακύμανση εγγραφές κέρδους ή ζημιάς στην αφαίρεση Παρακράτησης σε συναλλαγή προμηθευτή εξωτερικού

Γενική λογιστική

3153976

Αποκοπή συναλλαγές φόρμας δεν εξετάζει την ημερομηνία για να φιλτράρετε το φύλλο

Γενική λογιστική

3152884

Ηνωμένο Βασίλειο/ΓΚΣ: Παραβλέπεται αρχή προμηθευτή στην Πληρωμή παρακράτησης

Γενική λογιστική

3159616

Μεξικό/MEX: Η αναφορά ΦΠΑ αγορών εμφανίζει δεδομένα πληρωμής εάν πληρωμής διαστάσεις διαφέρουν από τις διαστάσεις του τιμολογίου

Γενική λογιστική

3158012

Προεπιλεγμένη περιγραφή δεν λαμβάνονται σωστά για τον τύπο κίνησης "Λογιστική – Αντιλογισμός καταχώρησης"

Γενική λογιστική

3158010

Προεπιλεγμένη περιγραφή δεν γίνεται αποσυρθεί σωστά για τον τύπο κίνησης "Συναλλαγή αντιλογισμού"

Γενική λογιστική

3158554

Προεπιλεγμένη περιγραφή είναι όχι να αποσυρθεί σωστά για το "GST - GST διακανονισμού" Τύπος αφού ορίσετε τη γλώσσα του χρήστη

Γενική λογιστική

3158014

Προεπιλεγμένη περιγραφή για τον τύπο "εγγραφές ανοίγματος κίνησης" δεν ενημερώνεται σωστά μετά από το κλείσιμο του οικονομικού έτους

Γενική λογιστική

3159107

Ποσό φόρου πραγματικών πωλήσεων επανέρχεται στο μηδέν μετά την εισαγωγή της προσαρμογής γραμμής με πραγματική ποσότητα

Γενική λογιστική

3154507

Η έκθεση "Άνοιγμα κινήσεις λογιστικής" δεν μπορεί να εκτελεστεί μέσω πολλών ετών

Γενική λογιστική

3155285

"TaxCalculation αντικείμενο δεν έχει προετοιμαστεί" σφάλμα όταν χρησιμοποιεί την ανάκτηση εγγραφών γ/λ όταν αφαιρεθεί έκπτωσης μετρητά, πριν υπολογισμός φόρου πωλήσεων ορίζει Ναι

Γενική λογιστική

3154597

Βελτίωση επιδόσεων σελίδα λίστας ισοζύγιο με μεγάλο αριθμό γραμμών

Γενική λογιστική

3165356

Ινδία/IND: Σφάλμα κατά τον αντιλογισμό μιας συναλλαγής τιμολογίου με επείγουσα επιδιόρθωση KB2962924

Γενική λογιστική

3161023

Προεπιλεγμένες διαστάσεις λείπουν από χρήμα οι εκπτώσεις για μια κλίση επιμέρους σύμβαση PO

Γενική λογιστική

3164140

Λείπουν οι συναλλαγές φόρου πωλήσεων εγγραφών γ/λ

Γενική λογιστική

3159984

Ασυνεπής αριθμητική ακολουθία για αποκοπή αριθμούς σε λειτουργία δημιουργίας στο LedgerGeneralJournalService

Γενική λογιστική

3162185

Ηνωμένο Βασίλειο/ΓΚΣ: παρακράτησης φόρου ανά διάστημα μενού εμφανίζει όλες τις συναλλαγές φόρου αντί για την περίοδο μόνο

Γενική λογιστική

3162482

Σουηδία/SWE: Η διαδικασία εξαγωγής SIE εμφανίζει εσφαλμένες ημερομηνίες και τα υπόλοιπα

Γενική λογιστική

3162195

Η Νορβηγία / NOR: αγορές ποσό φόρου πρέπει να λάβετε υπόψη την εξαίρεση ποσό φόρου πωλήσεων στην έκθεση συμφωνίας φόρου πωλήσεων

Γενική λογιστική

3131230

SysCustomActionService είναι ανάγκη που θα σας επέτρεπε να προσθέσετε προσαρμοσμένες ενέργειες που υποστηρίζονται από το app έξοδα στο πίσω άκρο

Ανθρώπινο δυναμικό

3173610

Δεν είναι δυνατή η επιλογή επιτρέπεται εξαρτημένο κάλυψης χωρίς να τελειώνουν όφελος και να εγκαταστήσετε πάλι

Ανθρώπινο δυναμικό

3130474

Ο διευθυντής HR έχει πρόσβαση σε προβολή υποθέσεων ΤΎΠΟΥ απροσδόκητα

Ανθρώπινο δυναμικό

3114317

Πλήρης στοίχιση πεδίου δεν είναι διαθέσιμη κατά την υποβολή, απόρριψη και επεξεργασία μια έκθεση εξόδων μετά την εγκατάσταση της επείγουσας επιδιόρθωσης KB3095115

Ανθρώπινο δυναμικό

3069979

Απροσδόκητα να επεξεργαστείτε στοιχεία επικοινωνίας ακόμα και έχετε πρόσβαση μόνο προβολής στον πίνακα LOGISTICSELECTRONICALADDRESS στον EP

Ανθρώπινο δυναμικό

3063755

Τη δυνατότητα να παρακάμψει επιλεξιμότητας όφελος είναι απενεργοποιημένο, όταν απενεργοποιείται το κλειδί για τις παραμέτρους μισθοδοσίας

Ανθρώπινο δυναμικό

3077620

HR κύβου ζήτημα επιδόσεων όταν χρησιμοποιείτε το Department.Department - όνομα διάστασης

Ανθρώπινο δυναμικό

3166920

Εμφανίζεται εσφαλμένη κατάσταση εξόδων Αφού καταχωρηθεί μια γραμμή σε μια αναφορά εξόδων

Ανθρώπινο δυναμικό

3165307

Δεν μπορούν να δουν οικονομικές διαστάσεις σε μια πρόταση τις, εκτός αν είστε διαχειριστές συστήματος

Ανθρώπινο δυναμικό

3118989

Υπόλοιπο πεδίο στην περιοχή μισθοδοσίας όρια δεν επαναφέρεται όταν περάσει το χρονικό όριο

Ανθρώπινο δυναμικό

3109261

HcmWorkerPrimaryPosition διατηρεί μη έγκυρες πληροφορίες μετά τη διαγραφή των σχετικών εγγραφών στον πίνακα HcmPositionWorkerAssignment

Ανθρώπινο δυναμικό

3119047

Πληρεξούσιοι για τη ροή εργασίας στη Διαχείριση εξόδων εμφανίζει μήνυμα μη αναμενόμενο σφάλμα στη δανική γλώσσα, αλλά όχι στα Αγγλικά

Ανθρώπινο δυναμικό

3119486

Μεταβλητή αποζημίωση διπλασιάζεται μισθού όταν υπάρχει ένα χαρακτηρισμό επιδόσεων 0,00%

Ανθρώπινο δυναμικό

3123209

Δεν μπορείτε να επιλέξετε έναν άλλο χρήστη, για να δημιουργήσετε ένα νέο φύλλο κατανομής χρόνου του χρήστη που που αναθέτει στον EP

Ανθρώπινο δυναμικό

3116306

Κατανομή αναφορά εξόδων χωρίζονται μεταξύ δύο νομικές οντότητες επιτρέπει την καταχώρηση στην περίοδο διατήρησης

Ανθρώπινο δυναμικό

3124222

Προσθήκες λειτουργικότητα για έξοδα app μέσω υπηρεσιών AIF - πληρεξούσιοι εξόδων, αλλάξετε κατηγορία εξόδων, εξόδων ιστορικού μιας ροής εργασίας, προσαρμοσμένες ενέργειες εξόδων

Ανθρώπινο δυναμικό

3134144

Διαστάσεις λείπουν κατά την καταχώρηση ενός φύλλου κατανομής χρόνου

Ανθρώπινο δυναμικό

3132079

Εφαρμογή του φύλλου κατανομής χρόνου Σύντροφος επιτρέπει μια καταχώρηση χρόνου για μια μελλοντική ημερομηνία ακόμα και με την παράμετρο "Αποκλεισμός εγγραφές μελλοντικών φύλλων κατανομής χρόνου", ενεργοποιημένος

Ανθρώπινο δυναμικό

3126974

Ημ/νία Παραστατικού δεν έχει οριστεί όταν δημιουργείτε τιμολόγια προμηθευτή από μισθοδοσίας

Ανθρώπινο δυναμικό

3135033

Λείπουν ώρες σε μια αίτηση για μελλοντικές άδεια

Ανθρώπινο δυναμικό

3133638

Αναλυτικά τις γραμμές που δημιουργούνται από μιας γραμμής αναφοράς εξόδων δεν προεπιλογή η ιδιότητα γραμμής από τη γραμμή εξόδων

Ανθρώπινο δυναμικό

3132895

Σφάλμα "Δεν έχει καθοριστεί τίτλος" κατά την καταχώρηση μια έκθεση εξόδων όπου λογαριασμός γ/λ έχει οριστεί ως λογαριασμός μετατόπισης στις μεθόδους πληρωμής

Ανθρώπινο δυναμικό

3132363

Διάφορα συνολικά ποσά είναι καταχωρημένοι στο εξόδων κατά την υποβολή μιας κατάστασης εξόδων με την κατηγορία αναλυτικών εξόδων σε ξένο νόμισμα, μετά την εγκατάσταση της επείγουσας επιδιόρθωσης KB3023298

Ανθρώπινο δυναμικό

3135630

Να δείτε απροσδόκητα όλους τους αριθμούς αναγνώρισης κατά τη χρήση της υπηρεσίας Self εργαζόμενου

Ανθρώπινο δυναμικό

3137419

Είναι δυνατή η υποβολή της κατάστασης εξόδων λόγω αλλαγής στη δομή ποίησης, μετά την αποθήκευση των εξόδων

Ανθρώπινο δυναμικό

3138820

Δευτερεύουσα καρτέλα προμηθευτή δεν αντιμετωπίζει οποιαδήποτε οικονομική διάσταση κατά τη διάρκεια της καταχώρησης μετά την επείγουσα επιδιόρθωση KB3107302 κατάσταση εξόδων και εγκατάσταση KB3094435

Ανθρώπινο δυναμικό

3138821

Με μη αυτόματο τρόπο οικονομική διάσταση σε μια αναφορά εξόδων μεταφέρεται το φόρο πωλήσεων μέσω τη διάσταση οικονομικής σταθερής τιμής (με την επείγουσα επιδιόρθωση KB3091294 εγκατασταθεί)

Ανθρώπινο δυναμικό

3139140

Απουσία καταχωρήσεων στο εμπόριο υπηρεσιών εργαζόμενου δημιουργεί εγγραφές μη εργάσιμες ημέρες όταν ο χρόνος εργασίας ορίζεται σε ώρες

Ανθρώπινο δυναμικό

3139433

Απουσία καταχωρήσεων στο εμπόριο υπηρεσιών εργαζόμενου δημιουργεί εγγραφές μη εργάσιμες ημέρες όταν ο χρόνος εργασίας ορίζεται σε ώρες

Ανθρώπινο δυναμικό

3145109

"Εγγραφές μέλλον δεν επιτρέπονται" Προειδοποίηση εάν ελέγχει το πλαίσιο ελέγχου "Αυτόματη διαίρεση εβδομάδα" για τη φόρμα περιόδου τύπους και η παράμετρος "Αποκλεισμός εγγραφές μελλοντικών φύλλων κατανομής χρόνου"

Ανθρώπινο δυναμικό

3146685

Το κουμπί "Επεξεργασία υπαλλήλου" της φόρμας "Πωλήσεις μονάδα Σχεδίαση" σάς οδηγεί στην πρώτη εγγραφή στη φόρμα εργασίας που με τη μορφή HCMWorker αντί για τον εργαζόμενο που επιλέξατε

Ανθρώπινο δυναμικό

3145691

Η "Εισαγωγή μόνο" σήμανση πληρωμής μέθοδοι μπορούν να επιλεγούν σε καταχώρηση εξόδων στον EP χωρίς μηνύματα σφάλματος

Ανθρώπινο δυναμικό

3148877

Νέες λειτουργίες υπηρεσίας AFI απαιτούν δύο δυνατότητες για την προσθήκη μιας νέας λειτουργικότητας σε έξοδα εφαρμογές των Windows 8

Ανθρώπινο δυναμικό

3155518

Δέσμη ενεργειών "Κερδίζοντας κώδικα" εντοπίστηκε στη λίστα ελέγχου για λογισμικό αναβάθμισης μετά την ολοκλήρωση της αναβάθμισης από AX2009 και AX40 σε AX2012 R3 CU11

Ανθρώπινο δυναμικό

3151501

PA SUI δεν υπολογίζει για συμπληρωματικές μισθοί με την πιο πρόσφατη ενημερωμένη έκδοση φόρου μισθοδοσίας

Ανθρώπινο δυναμικό

3147466

Έξοδα κίνησης από ένα εξόδων ταξιδίου σε έργο καταχωρημένο τιμολόγιο είναι διαφορετική οφείλεται στρογγυλοποίησης όταν χρησιμοποιείται η αναλογία συνεισφοράς

Ανθρώπινο δυναμικό

3158500

Ποσό πωλήσεων που έχει καταχωρηθεί στο έργο περιλαμβάνει τις μεμονωμένες γραμμές αναλυτικών και η συνολική τιμή της κύριας γραμμής όταν itemizing μια γραμμή αναφοράς εξόδων

Ανθρώπινο δυναμικό

3157871

Δεν είναι δυνατό να εγκρίνονται από την αναφορά εξόδων στη φόρμα κατάστασης εξόδων

Ανθρώπινο δυναμικό

3154252

Ορφανές εγγραφές στους πίνακες TrvUreconciledExpenseTransaction και TrvExpTransGuest

Ανθρώπινο δυναμικό

3157920

Φόροι υπολογίσει σωστά όταν χρησιμοποιείτε πολλές προσαρμοσμένες φόρου κερδίζοντας κωδικούς

Ανθρώπινο δυναμικό

3162452

Δύο GST τα δέσμες ενεργειών αναβάθμισης του "createGAFInformation_MY" και "updateTaxTable_MY" έχουν σημανθεί ως μη εφαρμόσιμες για αναβάθμιση κύρια έκδοση

Ανθρώπινο δυναμικό

3163782

Δύο δέσμες ενεργειών αναβάθμισης GST επισημαίνονται ως δεν ισχύει για αναβάθμιση κύρια έκδοση

Ανθρώπινο δυναμικό

3163781

Δύο δέσμες ενεργειών αναβάθμισης GST επισημαίνονται ως δεν ισχύει για αναβάθμιση κύρια έκδοση

Ανθρώπινο δυναμικό

3163641

Απουσία εσφαλμένο υπολογισμό

Ανθρώπινο δυναμικό

3157865

Όλα διαθέτουν βελτιώσεις σε περιοχές λειτουργικές μονάδες ή τις δυνατότητες που περιλαμβάνονται στην αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 11

Υποδομή

3164415

Δυνατότητα αναφοράς πραγματική κατανάλωση από χέρι που πραγματοποιήθηκε συσκευή παραγωγής

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3120530

Συλλέγεται η δυνατότητα να στρογγυλοποιήσετε εργασίας για συλλογή της πρώτης ύλης στη μονάδα του υλικού

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3136656

Δεν είναι δυνατό να συνδυάσετε μια ΚΛΠ και α για να σε μία εξερχόμενη φορτίο

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3158477

Το πλαίσιο ελέγχου "Εμφάνιση κατάσταση αποθέματος" πρέπει να προστεθεί στο "Προσαρμογή σε" και στοιχεία μενού δημιουργίας εργασίας "Προσαρμογή-Out"

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3154754

Δυνατότητα προσθήκης χρειάζεται προσαύξηση TMS χρεώσεις φορτίου για μια παραγγελία αγοράς κατά τη στιγμή της παραλαβής του προϊόντος

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3155624

Πρέπει να εισαγάγετε το RMA για κάθε γραμμή που επιστρέφεται κατά την επεξεργασία μέσω φορητής συσκευής

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3152837

Λάβετε μια παλέτα με μεικτό προέλευσης documentline και να δηλώσετε αυτό χρησιμοποιώντας μία πινακίδα

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3162642

Χρειάζεται Τύπος παλέτας και ομάδες υποστήριξης για εισερχόμενη ροή στο WHS

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3153040

Ενεργοποίηση πολλαπλών νημάτων κατά την εκτέλεση του κύματος επιτρέπουν πολλές κύματα να εκτελείται παράλληλα στην ίδια αποθήκη και μια μεμονωμένη κυματομορφής παράλληλη εκτέλεση εκχώρησης

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3153961

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "της ισάλου γραμμής δεν είναι έγκυρη" κατά την προσπάθεια αποδέσμευσης φορτίο το οποίο είναι μια μερική ποσότητα

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3163120

Εισάγει εγγραφές σε InventTransOriginTransfer από τη μέθοδο εγγραφής TransferRefId είναι αργή

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3164382

Εντοπίστε την τοποθέτηση θέσεις με βάση πινακίδων (για την παραγγελία αγοράς μεικτής LP και LP λήψη διεργασίες)

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3135592

Επιτρέποντας αρνητικό απόθεμα φυσικών και οικονομικών για συγκεκριμένες αποθήκες ελέγχονται τώρα από το configkey LogisticsBasic

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3145899

Όλα δημιουργούνται μαζική FEFO δέσμευσης είναι γραμμές πώλησης με το ίδιο στοιχείο

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3143506

Δεν είναι δυνατό να αλλάξετε τη μονάδα μέτρησης πωλήσεων συλλογή εργασίας

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3173151

Πρέπει να δημιουργήσετε εξαιρέσεις εργασίας με λήψη LP

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3118588

Εργασία Αλλαγή κατάστασης αποθέματος δεν αλλάζει την κατάσταση για δεσμευμένα στοιχεία, παρόλο που η παράμετρος "Κατάργηση δεσμεύσεις και επισημάνσεις" έχει οριστεί σε "Δεσμεύσεις"

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3119638

Κατάσταση δέσμευσης εσφαλμένη μετά την εκ νέου επισήμανση

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3078474

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "πρέπει να καθοριστεί αποθέματος διάσταση σειριακός αριθμός" όταν προσπαθείτε να κάνετε λήψη στοιχείων σε παραλαβές αγορών με μαζική και σειριακή διαστάσεις ενεργοποιημένη

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3131381

Κατάργηση της καταχώρησης της συνάρτησης δεν λειτουργεί όταν η ακύρωση μερικής εργασίας

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3120164

Δεν επιτρέπουν στοιχεία ημερομηνία ελέγχεται FEFO για συλλογή πολλαπλές δέσμες στην ίδια θέση

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3072185

Ζήτημα επιδόσεων σχετικά με την καταγραφή των CW σειριοποίηση στοιχείων όταν η διάσταση παρακολούθησης είναι ο αύξων αριθμός που ελέγχεται

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3168038

Κινήσεων αποθέματος και στο χέρι με distorded πληροφορίες, αφού ανοίξετε ξανά μια σειρά ποιότητας

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3160973

Αποκλεισμένο δέσμης με κωδικό καταστροφής είναι δεσμευμένο

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3163905

Εργασίας δημιουργήθηκε ποσότητα και αποστολή Αναγνωριστικού δεν αντιγράφονται σωστά στις νέες γραμμές φόρτωσης

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3165569

Μόνο οι χρήστες με δικαιώματα διαχειριστή συστήματος έχουν τη δυνατότητα να προτείνει φορτίων από το περιβάλλον δόμησης φορτίο

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3166619

Ακύρωση υπόλοιπη ποσότητα με μια μικρή συλλογή αποθήκης, έτσι ΏΣΤΕ η γραμμή διαγράφει γραμμές φορτίου και αποστολής

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3167469

Η οδηγία διαιρέσεις θέση δεν λειτουργούν με κίνηση από το πρότυπο εάν χρησιμοποιείται η επιλογή "Θέση συσκευασίας Ποσότητα"

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3166992

Σύστημα λαμβάνει ο χρήστης επιστροφή στο κύριο μενού μετά την αλλαγή της αποθήκης σε υπο-επίπεδο μενού

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3164153

Τερματικά που κατέχει το ζήτημα επιδόσεων με το χέρι στην αποθήκη

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3163421

Επιβεβαίωση εργασίας δεν λειτουργεί με ρύθμιση στο στοιχείο μενού για τον τύπο εργασίας προσαρμογές

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3162766

Καμία αποστολή εμφανίζεται κατά το άνοιγμα της αποστολής παραγγελιών πωλήσεων

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3166348

Η διαδικασία απόρριψης τιμολόγιο αποστολής μπορεί να δημιουργήσει πολλές εγγραφές χρονικού τιμολόγιο δεν είναι έγκυρη

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3120479

Δεν είναι δυνατό να εισαγάγετε σειριακό αριθμό όταν μικρή συλλογή ένα στοιχείο όπου παρακολούθησης διάσταση έχει οριστεί για την καταγραφή σειριακή στη συλλογή

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3121021

Αποθήκης δεν προεπιλεγμένη από αποθήκη άμεσης παράδοσης σε μια παραγγελία πώλησης, όταν η αποθήκη στον πελάτη είναι WMS ενεργοποιημένη, όπως συμβαίνει όταν η αποθήκη δεν WMS ενεργοποιημένη

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3121991

Μη χρηματοοικονομικών μεταφορών WHS δεν επισημαίνονται με τον αναμενόμενο τρόπο

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3119242

Εσφαλμένη ποσότητα που εμφανίζεται όταν κάνετε συλλογή της πρώτης ύλης, χρησιμοποιώντας ένα βήμα δημιουργίας σταδίων και σας ζητηθεί να εισαγάγετε έναν προορισμό LP, ακόμα και όταν μετακινείτε το πλήρες LP

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3110870

Μικρή συλλογή σε συλλογή συμπλέγματος δεν λειτουργεί με διαστάσεις προϊόντος

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3119666

"Θα μπορούσε να απελευθερώνει τη σειρά αποθήκη επειδή δεν ήταν δυνατό να δεσμευτεί ορισμένες ύλες" σφάλμα κατά την προσπάθεια να εκδώσετε μια εντολή παραγωγής πολλές φορές, αν η παράμετρος παραγωγής "απαιτείται πλήρης δέσμευσης" είναι επιλεγμένο

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3109322

Αντιλογισμός καταχώρησης αποθέματος δεν ενημερώνει καθαρές απαιτήσεις

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3109334

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία εγγραφής σε συναλλαγές αποθέματος (InventTrans)" όταν αύξηση deliver υπόλοιπη ποσότητα σε μια παραγγελία πώλησης που έχει επισημανθεί

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3119686

"Άδεια χρήσης πλάκα που έχει καθοριστεί σε μια ελεγχόμενη θέση άδεια πλάκα" σφάλμα κατά την εκτέλεση έκδοση στην αποθήκη, εάν το πρότυπο εργασίας παραγγελία πώλησης έχει "Αυτόματη επεξεργασία" ενεργοποιημένη

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3089355

"Η πινακίδα ή η θέση δεν είναι" σφάλμα κατά την επιβεβαίωση της ποσότητας της εργασίας αποθήκης κατά την τοποθέτηση

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3122497

Ετικέτα πινακίδα που δημιουργήσατε από το βήμα εργασίας εκτύπωσης παραγγελίας πώλησης συλλογή εργασίας δεν συμπληρώνει το πεδίο ID αποστολής που κάνουν αδύνατο να εκτυπώσετε σε ετικέτα που δημιουργείται το Αναγνωριστικό αποστολής

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

2880176

Δεν μπορεί να τελειώνει σειρά απομόνωσης, όταν δημιουργείτε μια παραγγελία αγοράς για ένα στοιχείο χρησιμοποιώντας εντολές απομόνωσης με την τοποθεσία της απομόνωσης

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3120486

Δεν μπορεί να συνεχιστεί με την εντολή διακίνησης συλλογή μετά την ακύρωση παράδοσης υπόλοιπο

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3120077

Το σύστημα δεν εκτελεί καμία ενέργεια εάν το αναγνωριστικό εργασίας έχει μια ακολουθία αριθμών με αρχικά μηδενικά, όταν η χρήση Χρησιμοποιήστε το κουμπί "Αλλαγή χρήστη" στη φόρμα εργασίας λίστα στη Διαχείριση Αποθήκης

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3121016

Κατάσταση αποθέματος λάθος στη μέτρηση σημείου

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3123959

"Θέση επιτρέπεται μεικτό δέσμες" σφάλμα κατά τη διάρκεια της RAF putaway

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3121372

Το ζήτημα επιδόσεων σε καταχώρηση μεγαλύτερο μεταφοράς αποθέματος εγγραφών με σειριακούς αριθμούς

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3083831

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "η ποσότητα δεν είναι έγκυρη" κατά τη χρήση της κινητής συσκευής κίνηση - παλινδρόμηση από DAXSE 3649486

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3131977

Διαθέσιμη ποσότητα στις εγγραφές φυσικής απογραφής εμφανίζει λανθασμένες τιμές εάν η ημερομηνία αλλάζει

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3092197

"Συναλλαγή οικονομικά είναι κλειστή και δεν μπορεί να διαχωριστεί" σφάλμα κατά την ακύρωση μιας εργασίας - παρέχοντας μια πλήρη ενημέρωση κώδικα

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3123090

Υπόδειγμα της φορτωτικής πεδίο δεν είναι διαθέσιμο εκτός και αν υπόδειγμα έχει σημανθεί ως επιλογή

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3135848

Το ζήτημα επιδόσεων της συλλογής πάγκο εργασίας στη Διαχείριση αποθεμάτων

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3131666

Χρήστης ομαδοποίηση πωλήσεων συλλογή χάνει ομαδοποίηση εγγραφών εάν γίνεται μικρή συλλογή

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3116177

Αποστολή ανασυγκρότησης φόρμας δεν ενημερώνει την αποθήκη όταν αλλάξει

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3119771

Η διαδικασία είδους τεχνικής Προδιαγραφής αλλαγή δημιουργεί μη έγκυρη γραμμές τεχνικής Προδιαγραφής

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3122388

"Απογραφή διάσταση πρέπει να καθοριστεί η θέση" σφάλμα όταν συσκευασίας slip καταχώρησης των επιστροφών με τον κωδικό της καταστροφής

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3121769

Δεν μπορεί να σαρώσει τους γραμμικούς κώδικες σε μια κενή θέση που δεν επιτρέπει το μεικτό απόθεμα

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3118525

Βραζιλία/ΑΓΚΎΛΗ: AX δεν αυτόματα συμπληρώνει το ποσό με την τιμή όταν επεξεργάζεται μια επιστροφή στη μεταφορά παραγγελίες φόρμας

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3121639

"Πεδίο 'Αριθμός παραγγελίας πελάτη' πρέπει να συμπληρωθεί" σφάλμα κατά την προσθήκη "πρόσθετες φορτωτή info" στη φόρμα "Παραγγελίες της φορτωτικής"

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3106519

Βέλγιο/BEL: Βελγική εταιρεία για καταχωρήσεις λογιστικής που δημιουργούνται από νέος υπολογισμός αποθέματος, το πεδίο εγγραφών εμφανίζει την αριθμητική ακολουθία για κλείσιμο κουπόνια αντί που για τίτλους προσαρμογής

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3110382

Μη αυτόματη δημιουργία συσκευασίας δομή δεν λειτουργεί σωστά και η λήψη της πινακίδας προσθέτει Αναγνωριστικό εργασίας μόνο στην πρώτη γραμμή της συσκευασίας δομή

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3122939

Ινδία/IND: Εσφαλμένη καταχώρηση κατά το χρόνο της μεταφοράς παραγγελία αποστολής όταν μεταφέρεται ολόκληρη η ποσότητα

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3123105

"Δεν είναι δυνατό να δημιουργήσετε μια εγγραφή σε συναλλαγές αποθέματος εργασίας (WHSWorkInventTrans). Σφάλμα κατά την ολοκλήρωση μιας αναπλήρωσης με βάση τη ζήτηση για μια εντολή διακίνησης που λειτουργεί το Αναγνωριστικό"

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3124024

Η φόρμα "Διάρκεια ζωής κατά ημερομηνία" δεν εμφανίζει την τιμή της περιόδου του χρόνου ζωής σε ημέρες και επίσης δεν υπάρχει τιμή στο σύνολο της παραγωγής

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3122386

Σφάλμα "Πλήθος διαφέρει από την ποσότητα του διαθέσιμου" αφού εισαγάγετε ένα λανθασμένο πινακίδας (LP) κατά την απογραφή του σημείου στη φορητή συσκευή

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3127137

Το πρόγραμμα εγκατάστασης εργαζόμενος έχει επιπτώσεις στα μενού RF και συλλογή διαθεσιμότητα

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3142213

Διαίρεση με μέγιστο αριθμό γραμμών συλλογής την εργασία δεν διαιρείται σωστά μετά την πρώτη εργασία διαίρεση

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3124795

"Όλες τις γραμμές διακίνησης για μεταφορά η παραγγελία έχει ήδη εκδώσει στην αποθήκη" Infolog μήνυμα ακόμα και όταν πρόκειται για την πρώτη φορά άρσης μια εντολή διακίνησης σε αποθήκη

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3143957

Προγραμματισμένη διαδρομές δεν λειτουργεί αν δημιουργούνται πριν από τον Οδηγό διαδρομή υπάρχει και η ημερομηνία αποστολής λαμβάνει επί του φορτίου, κατά την αντιστοίχιση με τη διάθεσή σας δρομολόγηση ρυθμός

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3124386

"Δεσμεύσεις δεν είναι δυνατό να καταργηθούν, επειδή δεν υπάρχει εργασία που δημιουργήθηκε η οποία εξαρτάται από τις συναλλαγές" σφάλμα κατά την προσπάθεια για τη συλλογή από μια ένθετη πινακίδα

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3093049

"Δεσμεύσεις δεν είναι δυνατό να καταργηθούν, επειδή δεν υπάρχει εργασία δημιουργείται που βασίζεται σε επιφυλάξεων" σφάλμα κατά την εκτέλεση τελική τοποθέτηση εάν "Έκδοση κατάσταση μετά τη συλλογή της πρώτης ύλης" στο σύνολο αποθήκης σε δεσμευμένο φυσικές ή συλλογή

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3122858

Ποσότητα επικύρωσης αποτυγχάνει κατά τη διάρκεια της μεταφοράς επεξεργασία εντολής όταν 2 ομαδοποιημένη τοποθέτησης γραμμές στο ίδιο έργο και τα δύο δεν έχουν μια θέση

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3122861

Δεν είναι δυνατό να διαδικασία συλλογής εργασίας όταν δεν πληκτρολογείτε μια πινακίδα πριν κάνετε κλικ στο κουμπί πλήρης

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3126804

Συγχώνευση δέσμης χρησιμοποιεί προεπιλεγμένες ρυθμίσεις σειρά πολλαπλάσια

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3129572

Της φορτωτικής χρησιμοποιεί ταξινομημένη ποσότητας ή του βάρους, όταν η ποσότητα που συλλέχθηκε είναι μικρότερη από την ποσότητα παραγγελίας

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3135263

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Μπορείτε να προσθέσετε μόνο το ποσό που WAXQtyLeftToStructure" όταν προσπαθείτε να προσθέσετε περισσότερο από την ποσότητα στη γραμμή παραγγελίας αγοράς

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3134321

Αποθήκη μεταφοράς από φορητή συσκευή δημιουργεί καρτέλα InventJournalTrans με θετική τιμή αντί για αρνητικό όπως οι δυνάμεις εφαρμογής

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3135556

Διαδρομή με ρυθμό απόδοσης γραμμικά μειώνονται με τον αριθμό των οδηγών δρομολόγηση αναζήτηση

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3135816

Η λειτουργία εκτύπωσης της φορτωτικής πρότυπο ελέγχου δεν λειτουργεί μετά την εγκατάσταση της επείγουσας επιδιόρθωσης KB3027940

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3134036

Λάθος προειδοποιητικά μηνύματα κατά την επεξεργασία τα κύματα παραγωγής

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3134688

Τροποποίηση αναφοράς InventTransferOrderOverview προκαλεί παράμετροι InventDimView

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3126324

Δεν είναι δυνατή η χρήση γραμμικού κώδικα EAN128\UCC128 για την έκθεση "Λίστα συλλογής"

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3135624

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "η ποσότητα δεν είναι έγκυρη" κατά τη συλλογή από μια ένθετη πινακίδα

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3135342

Παρέχει έλεγχο συνέπειας για τον προσδιορισμό συναλλαγές αποθέματος με οπές παράνομης δέσμευσης

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3135554

Δοκιμή μέτρησης δεν εμφανίζονται τιμές η τιμή σωστά σε δεκαδικά ψηφία κατά σειρά ποιότητας που δημιουργήθηκε από την πειραματική ομάδα, μετά την εγκατάσταση της επείγουσας επιδιόρθωσης KB3118897

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3089355

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται για την RF συμβαίνει όταν εισάγετε μια πινακίδα

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3137589

Δήλωση γίνεται σε λανθασμένο στοιχείο κατά είδος PO λήψη διαδικασία μετά τη σάρωση λάθος είδος PO και στη συνέχεια επανεξέταση το σωστό στοιχείο

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3139371

Ποσότητα συλλογής εμφανίζει συλλογή πρώτης ύλης ζήτησε το μηδέν (0) μετά τη συλλογή του πρώτου στοιχείου στη φορητή συσκευή – παλινδρόμηση από την επείγουσα επιδιόρθωση KB3093049

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3140899

Πιστοποιητικό ανάλυσης αριθμού δεν προεπιλεγμένη αναφορά τα κριτήρια επιλογής της έκθεσης πιστοποιητικό της ανάλυσης που ενεργοποιείται από σειρά ποιότητας

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3138149

Σφάλμα "Μη έγκυρη Ποσότητα" όταν χρησιμοποιεί τη λειτουργία "Επιλογή άλλο παλέτα" στην παλέτα μεταφέρει τη φόρμα για να ενεργοποιηθεί, δεσμευμένο αποστολής και σειριοποίηση στοιχεία

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3137498

Στοίβα ανίχνευση σφάλματος στη συλλογή πώλησης όταν το στοιχείο μενού κινητής συσκευής, το πεδίο "Συλλογή παλαιότερη δέσμης" οριστεί σε προειδοποίηση ή δύναμη

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3149681

Πρότυπα ελέγχου εργασίας δεν ενεργοποιούνται για εργασία συστήματος που κατευθύνεται

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3155617

Η αναφορά "Φυσικής απογραφής από απόθεμα διάσταση" επιστρέφει ποσότητα εργασίας για ημέρες έξω από την αναφορά ημερομηνία δημιουργίας

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3142396

Προδιαγραφές αποστολής δεν υπολογίζεται ξανά για μια συσκευασία αποκλίνουν ή να τιμολογήσετε την ενημερωμένη έκδοση, εάν διαγραφεί μια γραμμή κατά τη διάρκεια ενημέρωσης

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3153272

SQL update διενέξεις στις διεργασίες επιλεκτική αποθήκης

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3144916

Φόρτωση λεπτομερειών δεν μεταβιβάζονται σε μια επικεφαλίδα αποστολής όταν προστίθεται μια αποστολή σε ένα υπάρχον φορτίο

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3142911

Είναι αποτελεσματική αναζήτηση κατευθύνεται εργασίας συστήματος

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3145257

Η πινακίδα ομαδοποίηση λειτουργία δημιουργεί εσφαλμένες μαζική λεπτομέρειες όταν είναι ενεργοποιημένο το πλαίσιο ελέγχου "Δημιουργία Πινακίδα" με μια εγγραφή προμηθευτή

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3148009

Στοιχείο σε ένα έργο αναστρέφεται ΈΤΣΙ την κατάσταση Τιμολογήθηκε όταν παρέχονται μέσω αποθήκευσης

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3144656

Έναν κενό κωδικό προτύπου αντικαθιστά τον υπάρχοντα κώδικα κατά τη διάρκεια της δημιουργίας εργασίας

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3143560

Σύστημα κατευθύνεται εργασίας επιστρέφει μη έγκυρη σφάλματα στους εργαζομένους και εγγράφει εξαιρέσεις δεν είναι έγκυρο αρχείο καταγραφής εξαίρεση των AIF

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3145184

Η κυκλοφορία από το πρότυπο στοιχείο μενού έχει την επιλογή κατάσταση απογραφής, η οποία δεν καταργεί κατάσταση IV

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3131977

Η συνάρτηση στο χέρι Create στις εγγραφές καταμέτρησης δεν χειρίζεται την αγορά "Εργασία" Παραλαβή εισερχόμενων συναλλαγών σωστά

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3146838

Φορητή συσκευή που δεν λειτουργεί στα Σουηδικά

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3149205

Το "Αποθήκη" προεπιλεγμένο σύνολο τιμών δεδομένων στο στοιχείο μενού αποθήκης μεταφοράς κινητή συσκευή δεν λαμβάνει στο κινητό κατά την επεξεργασία

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3145926

"Δεν έχετε δικαίωμα πρόσβασης σε πίνακα 'Catch βάρος εγκατάστασης' (PdsCatchWeightItem)" σφάλμα αν το κλειδί CW είναι απενεργοποιημένη στον πίνακα ρύθμισης παραμέτρων άδειας χρήσης

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3161193

Δεν υπάρχει σφάλμα διαθέσιμη ποσότητα όταν αλλάζετε την κατάσταση αποθέματος

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3145559

Το φορτίο διαγράφεται, εάν το προϊόν παραλαβή καταχωρείται από το περιβάλλον προγραμματισμού φορτίο

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3147570

Σφάλμα "Απόθεμα δεν επαρκεί" κατά την εκκίνηση μιας εντολής παραγωγής με χρήση WMDP

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3147995

Μια γραμμή παραγγελίας πώλησης η κατάργηση αποτυγχάνει να καταργήσετε κενό δελτίο αποστολής

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3148600

Δεν είναι δυνατό να RAF στοιχεία με σειριακό αριθμό ενεργών

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3147237

Εντολή παραγωγής δεν επισημανθεί ως έληξε κατά την αναφορά ως ολοκληρωμένη στη φορητή συσκευή (RAF) με KB3124753 εγκατάσταση της επείγουσας επιδιόρθωσης

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3145569

Οι όροι παράδοσης που δεν αντιγράφονται στις αποστολές από μια PO

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3147580

Δεν είναι δυνατό να εκτύπωσης συλλογή λίστες όταν πολλές εντολές παραγωγής που είναι συνδεδεμένα με ένα κυματομορφής

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3149278

Εσφαλμένη γραμμή απόλυτης Θέσης που έχει δημιουργηθεί από έξοδα σε TMS

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3146830

Η πινακίδα ετικετών φόρμας που λείπουν οι πληροφορίες του πελάτη για παραγγελίες πώλησης με πολλές γραμμές

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3147272

Δεν είναι δυνατό να προσθέσετε τα σειριοποιημένα αποθέματα κατά τη διάρκεια της περιοδικής απογραφής από τη φορητή συσκευή

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3157464

Λάθος inventtrans μετά από την καταχώρηση εγγραφών φυσικής απογραφής

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3154308

"Ανεπαρκές απόθεμα συναλλαγές με κατάσταση παραγγελίας, δεσμευμένο φυσική δεσμευμένο, ομαλή και Picked" σφάλμα κατά την επιβεβαίωση μιας αποστολής

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3151672

Η σάρωση γραμμικού κώδικα αποτυγχάνει στο WMDP, όταν υπερβαίνει τα 20 χαρακτήρες

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3151771

Σφάλμα κατά την επικύρωση μιας παραγγελίας ποιότητας σε μη αποθήκης που "Δεν είναι εν μέρει μετατροπή θέση" ελέγχονται αποθήκης για ένα είδος WMS

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3154535

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Δεν είναι δυνατό να επεξεργαστείτε μια καρτέλα στις λεπτομέρειες φορτίου (WHSLoadLine)" κατά την ολοκλήρωση ", βάλτε" μετά από μια μικρή συλλογή από μια φορητή συσκευή

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3151981

Η πινακίδα προορισμού μηδενίζεται όταν μικρή συλλογή το πλήρες ποσό της γραμμής εργασίας καταστρέψει το Αναγνωριστικό εργασίας και αυτό δεν μπορεί να ολοκληρωθεί εξαιτίας των σφαλμάτων πινακίδας

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3160624

Δεν είναι δυνατό να αποστολή παραγγελιών λόγω αναγνωριστικά κατεστραμμένο εργασίας

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3150082

"Κάθε γραμμή εργασίας πρέπει να έχει μια θέση" σφάλμα κατά την επικύρωση της εργασίας που περιέχει μια γραμμή εκτύπωσης

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3152692

Εντολές παραγωγής έχουν τη δυνατότητα να κυκλοφορήσει στην αποθήκη χωρίς μια πλήρη δέσμευση, εάν οι γραμμές είναι "Δεσμευμένη παραγγελίας"

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3160609

Επιλογή εργασίας διαίρεση γραμμής και θέση λείπει κατά τη χρήση δεκαδικών ψηφίων

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3154729

LP εξαφανίζεται μετά την εισαγωγή ποσότητας και μαζική αριθμό RAF και putaway στην κινητή συσκευή αποθήκης

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3155102

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Το Αναγνωριστικό εργασίας δεν είναι έγκυρη" κατά την εκτέλεση περιοδικής απογραφής από λίστα εργασίας

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3152908

Εργασίες τοποθέτησης δημιουργείται χωρίς ένα Αναγνωριστικό δέσμης όταν μόνον μία παρτίδα είναι συλλογή με δέσμευση BatchAbove ιεραρχία

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3158149

Κατάσταση αποθέματος λάθος στην κίνηση από το πρότυπο φόρμας και εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "η τιμή 'FromInventoryStatus' δεν βρέθηκε στο χάρτη" Εάν το στοιχείο μενού "κινητή συσκευή" εμφανίζει την κατάσταση του αποθέματός

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3150932

Θα λάβετε ένα λεπτό στρογγυλοποίηση σφάλμα κατά την προσπάθεια για να καταχωρήσετε μια εντολή διακίνησης με πολλαπλές δέσμες

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3152654

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Δεν είναι δυνατό να διαγράψετε μια εγγραφή στο απόθεμα μεταβολές αποθέματος (InventSumDelta)" κατά τη χρήση της κινητής συσκευής και του κλεισίματος περιέκτη από πρόγραμμα περιήγησης υπολογιστή-πελάτη

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3159311

Εντολές ελέγχου δεν δημιουργούνται κατά τη δημιουργία τους με βάση τις διαστάσεις

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3159771

"Χρήστης δεν είναι σε αυτή την αποθήκη" σφάλμα όταν αποτυγχάνει η οδηγία θέση και η παράμετρος έχει οριστεί σε "Διακοπή εργασίας σε περίπτωση αποτυχίας οδηγία θέση"

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3163096

Κατάσταση αποθέματος λάθος γραμμή εντολής διακίνησης

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3155914

Πρόγραμμα-πελάτης διακόπηκε κατά την εξαγωγή του διαθέσιμου αποθέματος στο Excel μετά την εφαρμογή της επείγουσας επιδιόρθωσης KB3073717

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3156480

Αργές επιδόσεις με τη μορφή "στο χέρι ανά Αποθήκη" της διαχείρισης αποθήκης όταν χρησιμοποιείτε την επιλογή "Εμφάνιση κενών" με τόμους μεγάλου όγκου δεδομένων

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3158819

Είναι λάθος η κατάσταση αποθέματος στο η περιοδική απογραφή

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3166583

Χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες αντίστροφης εργασίας φόρτωσης δεν επιστροφή αποθέματος σε θέση όταν εμπλέκεται μια θέση συσκευασίας

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3154973

Ταϊλάνδη/THA: Δεν είναι δυνατό να προβάλετε την ενότητα της κεφαλίδας της κάρτας αποθέματος – οικονομική έκθεση όταν αντιστοιχιστεί στους ρόλους "σε λειτουργία μη διαχειριστή"

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3053133

"Απόθεμα διαστάσεις της μεταφοράς δεν είναι συγχρονισμένες" σφάλμα κατά την αποθήκευση των εγγραφών μεταφοράς με αυτόματη δέσμευση

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3165624

Περιοδική απογραφή του αποθέματος κατάσταση εμφανίζεται όταν "εμφανίζεται η κατάσταση αποθέματος" έχει οριστεί σε false

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3160175

Μετά την προσθήκη νέα εντολή διακίνησης κριτήρια με κατάσταση δημιουργήθηκε το σφάλμα

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3162158

Εργασία αρνητικές ποσότητες δημιουργούνται όταν χρησιμοποιείται Pack κατά μονάδα και ΈΤΣΙ ποσότητες είναι μικρότερη από τη μονάδα αποθέματος

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3148595

Αριθμός παρτίδας εσφαλμένη είναι δεσμευμένο και μεταφέρονται όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία "FIFO ημερομηνία ελέγχεται από"

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3145570

Η συνάρτηση λίστα συλλογής με το πλαίσιο ελέγχου ποσότητα μείωση που ελέγχονται εσφαλμένα ενημερώνει στις ποσότητες που προορίζονται

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3156188

"Προβολή πιστωτικής κάρτας και το τηλέφωνο καταγραφή εξόδων" σφάλμα λόγω εσφαλμένου μηνύματος λάθους ετικέτα στο \Classes\WHSLocationDirective::validateFinalPutLocationRequirements - @SYP4883763

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3165348

Καταχώρηση της παραλαβής του προϊόντος επιτρέπεται όταν δεν επιβεβαιωθεί η παραγγελία αγοράς

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3161421

Τύπος προσαρμοσμένης εργασίας στη γραμμή 1 του προτύπου εργασίας προκαλεί γραμμές εργασίας διπλότυπες συλλογής και χωρίς γραμμές προσαρμοσμένης εργασίας

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3161522

Ένα προειδοποιητικό μήνυμα όταν προσπαθείτε να αλλάξετε την κατηγορία προϊόντων ενός στοιχείου

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3163189

Ρωσία/RUS: Κλείσιμο αποθέματος δεν ενημερώνει παραπροϊόντος κόστος όταν είναι ενεργοποιημένες οι προσαρμογές

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3161400

"Το Αναγνωριστικό εργασίας δεν είναι έγκυρη" σφάλμα κατά τη δημιουργία συμπλέγματος επιλογή εργασίας με μια γραμμή εργασίας εκτύπωσης

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3159774

Κατάσταση αποθέματος ενημερώνεται όταν ακυρώνεται η κυκλοφορία από την επιλογή προτύπου

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3161507

Ποσότητα έναρξης δεν ενημερώνεται σωστά κατά την εκκίνηση της εντολής παραγωγής στη φορητή συσκευή

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3161814

Πρότυπο ελέγχου εργασίας δεν λειτουργεί για μια λίστα εργασιών

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3166344

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Η ενημερωμένη έκδοση έχει ακυρωθεί" όταν τα αγαθά λαμβάνονται και καραντίνας παραγγελίες που ξεκινούν αυτόματα

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3163184

Σφάλμα κατά την αποδέσμευση σχετικά με τις απαιτήσεις του στοιχείου

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3159477

Ζητήματα επιδόσεων του προγραμματισμού απαιτήσεων ΥΛΙΚΏΝ με πολλαπλών νημάτων

Βασικού πλάνου

3089402

Κυκλικότητα ελέγχου σφάλματα κατά τη χρήση ρυθμιστεί στοιχεία ή χαρακτηριστικά στοιχεία

Βασικού πλάνου

3157469

"Προμηθευτή δεν έχει καθοριστεί" σφάλμα κατά τη δημιουργία μιας εντολής παραγωγής στο υπόδειγμα τον προγραμματισμό

Βασικού πλάνου

3125063

Kanban ολοκληρωθεί σύντομα δεν δημιουργεί νέο συμβάν πωλήσεων Kanban

Βασικού πλάνου

3093062

Kanban γραμμή δεν αντικαθίσταται με τη νέα ρύθμιση παραμέτρων κατά την αλλαγή της ρύθμισης παραμέτρων του είδους σε μια γραμμή παραγγελίας πώλησης με αυτόματη δέσμευση

Βασικού πλάνου

3096556

Κύριο προγραμματισμό μπορεί να προκαλέσει OnHand Reqtrans καρτέλες να έχουν μελλοντικά ημέρες 40.000 ή μεγαλύτερη στο παράθυρο καθαρές απαιτήσεις

Βασικού πλάνου

3078250

Δημιουργούνται εντολές προγραμματισμένη μεταφορά μεταξύ αποθηκών σε επίπεδο αποθήκης αλλά δεν υπάρχει προγραμματισμένη αγοράς για να γεμίσετε ξανά τους

Βασικού πλάνου

3164147

Υπολογίσετε ημερομηνίες παράδοσης επιβεβαιωθεί από την επικεφαλίδα παραγγελίας πώλησης δεν ενημερώνει ημερομηνία επιβεβαίωσης αποστολής

Βασικού πλάνου

3164846

"Η επαναϋπολογίζετε επιβεβαιωμένη ημερομηνία είναι μεταγενέστερη από την ημερομηνία αποστολής που ζητήθηκε" Προειδοποίηση κατά την εκτέλεση υπολογισμού CTP από μια παραγγελία πώλησης

Βασικού πλάνου

3166347

Οι προθεσμιακές πράξεις ημερομηνία πληροφορίες που λείπουν για το σχεδιασμό του στοιχείου και τύπος στοιχείου μετά την εκτέλεση του προγραμματισμού απαιτήσεων ΥΛΙΚΏΝ

Βασικού πλάνου

3168450

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Οι αλλαγές στο έγγραφο επιτρέπονται μόνο σε κατάσταση προσχεδίου, επειδή έχει ενεργοποιηθεί η διαχείριση αλλαγών" κατά τον προγραμματισμό παραγωγής ή μαζική παραγγελία

Βασικού πλάνου

3163418

ReqCalc\addItem2ReqTransCache χαρακτηριστικών χρόνου δραστικές μειώσεις των επιδόσεων στη διάρκεια λογική "Μείωση πρόβλεψη κάλυψης Προγραμματισμός απαιτήσεων ΥΛΙΚΏΝ" μετά την εφαρμογή της επείγουσας επιδιόρθωσης KB3098210

Βασικού πλάνου

2922101

Ζήτηση πρόβλεψης κατανάλωση δεν ενημερώνεται με τη μορφή καθαρών απαιτήσεων σωστά όταν η συλλογή είναι μια παραγγελία πώλησης

Βασικού πλάνου

3118636

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "εντοπίστηκε κυκλικοί διαδρομής" κατά την εκτέλεση προγραμματισμού απαιτήσεων ΥΛΙΚΏΝ για ένα είδος εντολής παραγωγής

Βασικού πλάνου

3107712

Kanban κατάσταση για το είδος %1 έχει ως αποτέλεσμα την υπόλοιπη ποσότητα μεγαλύτερη από την πραγματική ποσότητα στη ροή παραγωγής %2

Βασικού πλάνου

3015552

0 πλασματικές συσκευές ποσότητα είναι διασκορπισμένα σαν ποσότητα είναι 1

Βασικού πλάνου

3115709

Λειτουργίες προτύπου λογαριασμού εταιρείας δεν αντιγράφει σχετικά πεδία σε νέα σχέδια υποδείγματος

Βασικού πλάνου

3124444

Τα μελλοντικά μηνύματα για παραγγελίες πώλησης δεν σκέφτονται να μεταφοράς ημέρες μετά προγραμματισμένες εντολές είναι firmed

Βασικού πλάνου

3138604

Εσφαλμένη Εντ προγραμματισμού

Βασικού πλάνου

3133340

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "InventTrans.inventMovement λειτουργίας έχει χρησιμοποιηθεί εσφαλμένα" όταν firming προγραμματισμένες εντολές παραγωγής

Βασικού πλάνου

3129471

"Δεν είναι δυνατό να επεξεργαστείτε μια εγγραφή σε εντολές παραγωγής (ProdTable)" λειτουργία προγραμματισμού σφάλμα κατά τη δημιουργία αλλάζει σε μια διαδρομή εντολής παραγωγής

Βασικού πλάνου

3137486

Γραμμή κατάστασης από την τεχνική Προδιαγραφή είδους αλλάζει στην ανοικτή κατάσταση από κατάσταση ακυρώθηκε στην παραγγελία πώλησης τύπος εγγραφών

Βασικού πλάνου

3134491

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Δεν είναι δυνατό να επεξεργαστείτε μια εγγραφή σε εντολές παραγωγής (ProdTable)" κατά την προσπάθεια μια προγραμματισμένη εντολή που σχετίζονται με ένα στοιχείο ανύπαρκτες επιχειρήσεις.

Βασικού πλάνου

3135549

Διαθέσιμο αποθεματικό δεν εμφανίζεται με τη μορφή σε χέρι όταν ανοίγεται από τη φόρμα προγραμματισμένες εντολές

Βασικού πλάνου

3139194

Οδηγός κλειδί μερισμού στοιχείο δεν λειτουργεί κατά την επιλογή της ομάδας προϊόντων

Βασικού πλάνου

3124444

Τα μελλοντικά μηνύματα για παραγγελίες πώλησης δεν θεωρείται μεταφοράς ημέρες μετά προγραμματισμένες εντολές είναι firmed

Βασικού πλάνου

3050053

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Σχεδιασμός κάλυψης του είδους ακυρώθηκε επειδή δεν μπορούν να βρεθούν αποδεικτικά πληροί την απαίτηση" όταν οι ημερομηνίες παράδοσης που εμπίπτουν στο κλειδί ελάχιστων/μέγιστων αλλαγές

Βασικού πλάνου

3154320

Ρυθμιστικό σχέδιο δημιουργεί "κάλυψη τύπου στοιχείου" με λάθος ποσότητα και αποθήκης

Βασικού πλάνου

3149680

"Λειτουργία LeanRuleData::newKanbanRuleRecId έχει εσφαλμένα κληθεί" σφάλμα κατά τη διάρκεια του προγραμματισμού απαιτήσεων ΥΛΙΚΏΝ μετά τη διαγραφή ενός κανόνα Kanban στο περιβάλλον AOS πολλαπλών λόγω θέματος συγχρονισμού του χώρου προσωρινής αποθήκευσης

Βασικού πλάνου

3146849

Τα αποτελέσματα είναι ασυνεπής κατά την εκτέλεση καθαρές απαιτήσεις για ένα προϊόν συνεργάτες του πολλές φορές

Βασικού πλάνου

3145798

Η μαζική συμβάντων Pegging διαρκεί πάρα πολύ χρόνο φαίνεται να είναι μόνο νήματος

Βασικού πλάνου

3148013

Πρόβλεψη ζήτησης υπολογίζει εσφαλμένα ποσότητες για ακυρωμένη παραγγελία πώλησης συσκευασίας δελτία

Βασικού πλάνου

3150975

Διεταιρικές σχεδιασμό ομάδας παραβλέπεται όταν δημιουργείται μια πρόβλεψη στατιστική γραμμής βάσης, χρησιμοποιώντας την παράμετρο "Αντίγραφο μέσω ιστορικών ζήτησης" πρόβλεψη παραγωγής στρατηγικής

Βασικού πλάνου

3151152

Προγραμματισμός απαιτήσεων ΥΛΙΚΏΝ AutoFirming επεξεργάζεται αργή όταν τα στοιχεία που είναι συνδεδεμένα με Kanban με μια ροή που έχει μεγάλο αριθμό συλλογή στοιχείων λίστας που συνδέεται με μια δραστηριότητα

Βασικού πλάνου

3150518

Πρόβλημα με το απόθεμα ασφαλείας πληρούν τουλάχιστον και περιθώρια και μέλλον μηνύματα

Βασικού πλάνου

3161117

Διαίρεση προγραμματισμένες εντολές δεν είναι δυνατόν αν υπάρχει ρύθμιση ελάχιστης κάλυψης

Βασικού πλάνου

3165945

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Δεν είναι δυνατό να επεξεργαστείτε μια καρτέλα στους κανόνες Kanban (KanbanRule)" κατά την ενημέρωση του πεδίου επείγοντα χαρακτήρα όταν αλλάζει η κατάσταση Kanban

Βασικού πλάνου

3162921

Ζητήματα επιδόσεων εισαγωγή ζήτησης πρόβλεψης όταν είναι απενεργοποιημένο το λιανικής πώλησης

Βασικού πλάνου

3148989

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "δεν υπάρχει αρκετή χωρητικότητα βρίσκονται" κατά την αντιστοίχιση διαφορετικούς πόρους από μια εργασία προγραμματισμού εντολής παραγωγής, εάν υπάρχουν περισσότερες εργασίες μετά την εφαρμογή της επείγουσας επιδιόρθωσης KB3116033

Βασικού πλάνου

3144089

Το ζήτημα περιθώριο περιθώριο ασφαλείας δεν θεωρείται την ημερομηνία απαίτησης του μια προγραμματισμένη αγοράς

Βασικού πλάνου

3050053

Δεν τηρούνται το μέγιστο απόθεμα με την κάλυψη του είδους μετά την εφαρμογή της επείγουσας επιδιόρθωσης KB3098305

Βασικού πλάνου

3147266

Δέσμευση Δυναμικότητας της εντολής παραγωγής που διαγράφονται μετά την ενημέρωση της ποσότητας

Βασικού πλάνου

3163127

Ώρα έναρξης εντολής παραγωγής είναι διαφορετικό από αυτό στο γράφημα Gantt με γραμμές τεχνικών Προδιαγραφών της Pegged τύπος προσφοράς

Βασικού πλάνου

3165687

Ώρα λήξης εσφαλμένα με τη μορφή διαδρομής

Βασικού πλάνου

3165854

Δημιουργία στοιχείου εγγραφές κάλυψης έχει αργές επιδόσεις όταν υπάρχουν μεγάλο αριθμό εγγραφών ReqItemTable για διαφορετικό στοιχείο παραλλαγές

Βασικού πλάνου

3122766

Τιμολόγια έργου εμφανίζεται στο Intrastat με ισοτιμία του συστήματος συναλλαγματική ισοτιμία αντί για το ποσό της αρχικής συναλλαγής τιμολογίου

Ο οργανισμός διαχείρισης; Διαχείριση έργου και λογιστικής

3145685

Δεν είναι δυνατό να προβάλετε παροχές σε εργάτη τερματισμοί

Μισθοδοσίας

3152303

Ηνωμένες Πολιτείες/ΗΠΑ: Παράκαμψη συνεισφορά σχέδιο συνταξιοδότησης όρια των εργαζομένων που χρησιμοποιούν τις επεξεργαστεί διατάξεις σχετικά με το σχέδιο

Μισθοδοσίας

3115880

Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα να αποκλείσετε τις κωδικούς από μια ομάδα κωδικούς φορολογικής.

Μισθοδοσίας

3165822

Ηνωμένες Πολιτείες/ΗΠΑ: Αντιστροφή δήλωση πληρωμής δεν καταργεί ποσά από την αναφορά "Παρασκεύασμα φόρμα 941"

Μισθοδοσίας

3168550

Εμφανίζει πληροφορίες έργου συνεισφορές στη δήλωση πληρωμής, ακόμα και αν μία γραμμή τις δεν ήταν συμπληρώνεται με πληροφορίες του έργου

Μισθοδοσίας

3133708

Θετική πληρωμή μισθοδοσίας δεν περιλαμβάνει ελέγχους ακυρωμένης ή ακυρωμένη

Μισθοδοσίας

3126562

Ηνωμένες Πολιτείες/ΗΠΑ: Ποσά φόρου εσφαλμένα υπολογίζονται στη δήλωση πληρωμής μετά μεικτό εντολή πληρωμή

Μισθοδοσίας

3133623

Ηνωμένες Πολιτείες/ΗΠΑ: Όφελος προσαύξηση δεν αφαιρείται όταν χρησιμοποιείτε τις κώδικα για σταθερό ποσό ανά ημερομηνία

Μισθοδοσίας

3138871

Συνδυασμένη garnishment κανόνες δεν τηρούνται πάντα για υπολογισμούς αφαίρεση garnishment

Μισθοδοσίας

3142244

Ηνωμένες Πολιτείες/ΗΠΑ: Ακαθάριστο-up δυνατότητα υπολογίζει SUTA από μια βάση μισθό υπερεκτιμηθεί

Μισθοδοσίας

3147086

Ηνωμένες Πολιτείες/ΗΠΑ: Διαστάσεις δεν περνούν προς όφελος από τη θέση για έναν εργαζόμενο σε άδεια

Μισθοδοσίας

3148159

Φόρος τιμές εσφαλμένη σε δεύτερη πρόταση πληρωμή κατά τη χρήση μιας μεθόδου φόρου πελάτη για έναν κωδικό τις μετά την εφαρμογή της επείγουσας επιδιόρθωσης KB3115880

Μισθοδοσίας

3151780

Garnishments λαμβάνει χρήματα από κέρδη εξαιρούνται όταν αντιμετωπίζει μια εισφορά φορολογικού με εξαίρεση τα κέρδη που

Μισθοδοσίας

3160896

Διεταιρικές PO ή ΈΤΣΙ εναλλαγή PO από "Επαληθεύτηκε" σε "Εγκρίθηκε" λόγω εξόδων που δημιουργήθηκαν κατά την τιμολόγηση της παραγγελίας πώλησης

Την προμήθεια και προέλευση

3143566

Λειτουργίες που λείπουν στη φόρμα ποσότητα γραμμής

Την προμήθεια και προέλευση

3149609

Αναπλήρωση αγοράς δεν δεν προεπιλεγμένου έργου και νομική οντότητα πληροφορίες από την επικεφαλίδα, όταν η αγοραστική νομική οντότητα και το έργο είναι διαφορετική

Την προμήθεια και προέλευση

3108037

Αιτήσεις χρήστη προμηθευτή εγκρίνει προμηθευτής-διαχειριστής πύλης εξακολουθούν να εμφανίζονται ως "Παραλαβή" σε αυτόκλητα προμηθευτές μορφή αφού έχουν αποδοθεί/επεξεργασία

Την προμήθεια και προέλευση

3092895

ΦΟΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ σύνολα πλαίσιο στην πραγματικότητα δεν είναι ενημερωμένες σωστά

Την προμήθεια και προέλευση

3097113

"Καθυστερημένη παραλαβές" πλέγμα προβολή Εμφάνιση παραγγελίες αγοράς με κατάσταση "Προσχέδιο"

Την προμήθεια και προέλευση

3097478

Διεταιρικές παραγγελία αγοράς, πιστωτικό τιμολόγιο έχει εσφαλμένο κόστος

Την προμήθεια και προέλευση

3099013

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "έχει εντοπιστεί μια μη ισορροπημένη ζεύγος X ++ TTSBEGIN/TTSCOMMIT" κατά την καταχώρηση της συσκευασίας slip για διεταιρικές απευθείας παράδοση ΈΤΣΙ ενεργοποιείται εάν αποστέλλει συλλαβισμού

Την προμήθεια και προέλευση

3076190

Το σύστημα δεν είναι δυνατό να εμποδίσει την υποβολή μιας ροής εργασίας πολλές φορές για VendRequestStatusChangeTemplate (ροής αίτηση αλλαγής κατάστασης προμηθευτή) στον EP και VendRequestNVATemplate (προμηθευτή Προσθήκη ροής εργασίας εφαρμογής) του εμπλουτισμένου προγράμματος-πελάτη

Την προμήθεια και προέλευση

3048054

Λήψη χωρίς προειδοποίηση και μια συμφωνία αγοράς δεν έχει αντιστοιχιστεί μια firmed παραγγελίας αγοράς που έχει μια συμφωνία αγοράς σχετικά με σύνολο "Μέγιστο επιβάλλεται" προκαθορισμένο χρόνο και υπέρβασης της ποσότητας

Την προμήθεια και προέλευση

3050831

Γραμμές παραγγελιών που έχουν κατάσταση Picked μπορεί να διαγραφεί απροσδόκητα αγορών

Την προμήθεια και προέλευση

3165359

Κατασκευή ημερομηνία για τους αριθμούς των παρτίδων σε μια γραμμή παραγγελίας αγοράς έχει ρυθμιστεί σωστά για την ημερομηνία παράδοσης

Την προμήθεια και προέλευση

3121988

"Φυσική υπόλοιπη ποσότητα στη μονάδα πλαίσιο πρέπει να είναι διάφορη του μηδενός" σφάλμα κατά την καταχώρηση ένα δελτίο συσκευασίας μετά από διόρθωση της παράδοσης υπόλοιπο

Την προμήθεια και προέλευση

3089333

Ινδία/IND: Ενδιάμεσος που οφείλονται σε καταβλητέο ποσό είναι εσφαλμένη στο σενάριο ως προκαταβολή χωρίς φόρο υπηρεσίας και διακανονισμού PO με φόρο υπηρεσίας

Την προμήθεια και προέλευση

3115044

Αποστολή ειδοποιήσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από μια ακυρωμένη RFQ Όταν ποντάρετε απαντήσεις έχουν υποβληθεί

Την προμήθεια και προέλευση

3123851

Όλες οι απαντήσεις ποντάρισμα σε κατάσταση λήψης για όλες τις περιπτώσεις RFQ επανέρχονται αποστολής όταν ολοκληρωθεί μια τροποποίηση και το ποντάρισμα απαντήσεις που λαμβάνονται επανέρχονται στην κατάσταση αποστολής

Την προμήθεια και προέλευση

3059090

Διόρθωση παραλαβής προϊόντος αγνοεί τα δεδομένα εισόδου σας για την παρτίδα ή τους σειριακούς αριθμούς

Την προμήθεια και προέλευση

3124700

Γραμμές χρονοδιαγράμματος παράδοσης δημιουργία συναλλαγές επιπλέον αποθέματος κατά τη δημιουργία μέσω ροής εργασίας

Την προμήθεια και προέλευση

3138502

Διπλότυπη γραμμή εμφανίζεται με τον ίδιο προμηθευτή, κατά την προσθήκη τους προμηθευτές σε μια αίτηση για προσφορά

Την προμήθεια και προέλευση

3124699

Αγοράς εμπορικών συμφωνιών με τιμοκαταλόγους προμηθευτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο requisitions αγοράς δημιουργήθηκε από EP

Την προμήθεια και προέλευση

3122137

Παράμετροι από PurchParmUpdate καταργούνται όταν ελέγχετε τις παραμέτρους στη μαζική εργασία

Την προμήθεια και προέλευση

3123325

Εσφαλμένη τιμή πώλησης ενημέρωση της διεταιρικής παραγγελίας πώλησης όταν χρησιμοποιώντας διαθέσιμο αποστολή και η παραλαβή ημερομηνίες φόρμας

Την προμήθεια και προέλευση

3134925

"Δεν είναι δυνατό να δημιουργήσετε μια εγγραφή στην καθολική διεύθυνση βιβλίο κατασκευαστή σχέσεις (DirAddressBookParty). Η καταχώρηση υπάρχει ήδη"σφάλμα κατά τη δημιουργία μιας νέας αίτησης προμηθευτή στον EP

Την προμήθεια και προέλευση

3128371

Δεν είναι δυνατό να καταχώρηση μιας συσκευασίας αποκλίνουν διόρθωση σε μια Ταχυδρομική κατά την περίοδο που τοποθετείται σε αναμονή

Την προμήθεια και προέλευση

3134154

Ενημέρωση του προμηθευτή χρήστη διεύθυνσης επαφής με επαγγελματική και διεύθυνσης επαφής χρήστη που χρησιμοποιείται στην εγγραφή κατά έναν νέο προμηθευτή είναι onboarded μέσω της εγγραφής στην πύλη του προμηθευτή

Την προμήθεια και προέλευση

3134069

Το πεδίο για αποτελεσματική νωρίτερη ημερομηνία του πίνακα AgreementHeader δεν ενημερώνεται όταν ενημερώνεται η ημερομηνία ισχύος στη γραμμή συμφωνίας αγοράς

Την προμήθεια και προέλευση

3134147

Ενεργοποιήσετε τα συνημμένα επισυνάπτεται κουμπί στην αίτηση για τη γραμμή τιμών όταν ένα συνημμένο έγγραφο εξωτερικού τύπου για τον προμηθευτή (εξωτερικό) - το ρόλο του δημόσιου τομέα

Την προμήθεια και προέλευση

3127266

Δεν διεύθυνση τοποθεσίας που χρησιμοποιούνται στην επικεφαλίδα εντολής Αγορών Διεταιρικού

Την προμήθεια και προέλευση

3126103

Συναλλαγές αποθέματος λείπουν για μια παραγγελία αγοράς υπεργολαβίας όταν είναι ενεργοποιημένη η διαχείριση ενεργό

Την προμήθεια και προέλευση

3140702

Αναφορά στοιχείου για μια διαγραμμένη αγοράς παραμένει στη γραμμή παραγγελίας πώλησης

Την προμήθεια και προέλευση

3137827

Η συνάρτηση περιοδικές "Διαφορές τιμής διεταιρικής παραγγελίας ελέγχου" επιστρέφει πάντα ασυμφωνίες για τις τιμολογημένες παραγγελίες

Την προμήθεια και προέλευση

3143964

Συσκευασίας slip, δεν μπορεί να ενημερώσει εντός εταιρείας παραγγελία πώλησης από τη συσκευασία λειτουργία slip πωλήσεων της ενημερωμένης έκδοσης, εάν δεν εκτελούνται σε κατάσταση λειτουργίας δέσμης

Την προμήθεια και προέλευση

3138596

Σφάλμα "κατάσταση προβολής δεν είναι έγκυρο", όταν ένας προμηθευτής επιλέγει έναν κόμβο στο δέντρο κατηγοριών συμβάσεων, πριν από την εκτέλεση μιας αναζήτησης κατά τη διάρκεια της onboarding προμηθευτή

Την προμήθεια και προέλευση

3137022

Ένας υπάλληλος δεν μπορούν να δουν την αναφορά αγοράς συμφωνία ή την κατάσταση του το φύλλο αναπλήρωσης που έχουν υποβάλει

Την προμήθεια και προέλευση

3142482

Προσθέστε τη δυνατότητα να επιλέξετε τον τύπο της ταξινόμησης συμφωνία αγοράς να ανατεθούν σε σύμβαση αγοράς δημιουργήθηκε για έναν τύπο συμφωνίας αγοράς RFQ

Την προμήθεια και προέλευση

3145620

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "η αναμενόμενη ποσότητα επιστροφής δεν πρέπει να είναι μηδέν" κατά την ακύρωση πιστωτικό τιμολόγιο παραγγελίας αγοράς που συνδέεται με μια παραγγελία διεταιρικής επιστροφής

Την προμήθεια και προέλευση

3137556

Το κουμπί τροποποίηση δημιουργία είναι απενεργοποιημένο, όταν τουλάχιστον ένας προμηθευτής αρνηθεί να υποβάλλουν τις προσφορές και δεν έχει λήξει η υπόθεση RFQ

Την προμήθεια και προέλευση

3139107

Δεν είναι δυνατό να ακυρώσετε μια υπόθεση RFQ, όταν τουλάχιστον μία απάντηση προσφορά έχει απορριφθεί

Την προμήθεια και προέλευση

3137797

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Διάσταση αποθέματος αριθμός παρτίδας πρέπει να είναι" όταν προσπαθείτε να δημιουργήσετε μια νέα παραλαβή προϊόντων μετά την ακύρωση του αποδεικτικού προϊόντος

Την προμήθεια και προέλευση

3143234

Νέα τιμή συμφωνίας εμπορίου που δεν χρησιμοποιείται για την παραγγελία αγοράς

Την προμήθεια και προέλευση

3145830

Η λειτουργία παράδοσης το πεδίο αλλάζει σε διεταιρικές άμεσης παράδοσης της αρχικής παραγγελίας πώλησης

Την προμήθεια και προέλευση

3144872

Προσθήκη μιας διεύθυνσης παράδοσης σε μια συμφωνία αγοράς δημιουργεί μια νέα διεύθυνση προμηθευτή

Την προμήθεια και προέλευση

3144843

Δεν είναι δυνατό να επιβεβαιώσετε μια PO από άμεση παράδοση εγγραφές όταν έχει οριστεί το πεδίο αριθμού ακολουθίας σε συνεχείς

Την προμήθεια και προέλευση

3146845

AX εσφαλμένα προσθέτει επιπλέον κενές σελίδες στο αρχείο που εξάγεται κατά την εξαγωγή "Αίτηση προσφοράς" Εκτύπωση σε PDF

Την προμήθεια και προέλευση

3147128

Οικονομικές διαστάσεις δεν εισάγονται σε γραμμές παραγγελίας αγοράς, εάν αγοράσετε παραγγελία που δημιουργήθηκε από το RFQ

Την προμήθεια και προέλευση

3147362

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "η χώρα/περιοχή και το μέλος της διεύθυνσης παράδοσης πρέπει να έχει την ίδια διεύθυνση χώρας/περιοχής και μέλος του οικονομικού εγκατάστασης" κατά την ενημέρωση της διεύθυνσης γραμμής RFQ

Την προμήθεια και προέλευση

3151264

Δεν είναι δυνατή η προσθήκη γραμμών σε μια ΚΛΠ ότι έχει ήδη IC απευθείας παράδοση αλυσίδα τιμολογηθεί

Την προμήθεια και προέλευση

3151267

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Μετατροπή του κωδικού κωδικούς αιτιολογίας επιστροφής δεν καθορίστηκε" κατά τη δημιουργία μιας παραγγελίας αγοράς διεταιρικές από μια επιστροφή πώλησης με τον κωδικό αιτιολογίας επιστροφής

Την προμήθεια και προέλευση

3151752

Οι γραμμές συμφωνίας αγοράς μπορούν να τροποποιηθούν απροσδόκητα κατά τη διάρκεια και μετά την έγκριση της ροής εργασίας

Την προμήθεια και προέλευση

3156158

Διεύθυνση παράδοσης είναι εσφαλμένη σε μια διεταιρική άμεσης παράδοσης κατά τη δημιουργία ενός νέου ΚΛΠ

Την προμήθεια και προέλευση

3160481

Το έγγραφο πλαίσιο ελέγχου δεν έχει σημειωθεί ως καθιστώντας παραπλανήσει για εξωτερικούς προμηθευτές για να απαντήσετε το RFQ

Την προμήθεια και προέλευση

3149674

Κρατήσεις προϋπολογισμού για encumbrances δεν επιστρέφουν το υπόλοιπο ποσό γραμμής παραγγελίας αγοράς επιβεβαιωμένη όταν ενημερώνεται η γραμμή PO και υπάρχει ένα τιμολόγιο προμηθευτή σε εκκρεμότητα

Την προμήθεια και προέλευση

3154311

Αριθμός ακολουθίας ομάδας δεν μεταβιβάζεται στην παραγγελία αγοράς, αν δημιουργείται από την αίτηση για τη συνάρτηση προσφοράς

Την προμήθεια και προέλευση

3149609

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "η εταιρεία δεν υπάρχει" όταν κάνετε "PurchaseReq_Create" BAT δοκιμή υπόθεσης μετά την αλλαγή της επείγουσας επιδιόρθωσης KB3149609

Την προμήθεια και προέλευση

3162633

"Ανεπαρκές απόθεμα συναλλαγές με κατάσταση αγοράστηκε" σφάλμα κατά την καταχώρηση ενός τιμολογίου ΚΛΠ

Την προμήθεια και προέλευση

3163092

Επιβεβαίωση παραγγελίας αγοράς και παραγγελίας αγοράς τιμολόγιο δύο κωδικούς εκτύπωσης Print αλλά ποτέ εκτύπωση συντελεστές φόρου πωλήσεων

Την προμήθεια και προέλευση

3148101

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Δεν είναι δυνατό να επεξεργαστείτε μια εγγραφή στη γραμμή παραγγελίας αγοράς (PurchLine)" κατά την ενημέρωση των γραμμών της παραγγελίας αγοράς μετά την αλλαγή της διεύθυνσης παράδοσης στην επικεφαλίδα της εντολής αγοράς

Την προμήθεια και προέλευση

3159444

Επιβεβαιώνει μια αποστολή εξαγωγής για WHS φόρτωσης που αφορούν παραγγελίες ενδο-εταιρικής δεν επιτύχει τόκων σωστά στην παραγγελία πώλησης, παραγγελία αγοράς ενδο-εταιρικής

Την προμήθεια και προέλευση

3155328

Δεν υπάρχουν προειδοποιήσεις κατά την αλλαγή προμηθευτή του οποίου ο λογαριασμός έχει διενεργηθεί για όλους

Την προμήθεια και προέλευση

3138147

Αναγνωριστικό ρύθμισης παραμέτρων δεν σωστά επαναχρησιμοποιείται για ένα δευτερεύον στοιχείο

Το προϊόν

3160533

Πρόβλημα στην επιλεγμένη έκδοση κατά την αντιγραφή τύπου

Διαχείριση πληροφοριών προϊόντος

3168415

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "ο τύπος χαρακτηριστικού πρέπει να είναι τύπου boolean, απαρίθμηση κειμένου ή ακέραιος" όταν προσπαθείτε να προσθέσετε μια στήλη με τύπο χαρακτηριστικού με σταθερή λίστα ακέραιες τιμές

Διαχείριση πληροφοριών προϊόντος

3162465

Η επιλεγμένη γλώσσα διαγράφηκε από όλους τους τύπους χαρακτηριστικό κατά τη διαγραφή μεταφρασμένου κειμένου από μία από τις τιμές από το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό τύπου

Διαχείριση πληροφοριών προϊόντος

3120441

Εβδομάδα αρίθμηση για 2015 μόνο μεταβαίνει στην εβδομάδα 52

Διαχείριση πληροφοριών προϊόντος

3128720

Δεν είναι δυνατό να επιλέξετε χαρακτηριστικό για κωδικό είδους στις λεπτομέρειες της γραμμής τεχνικής προδιαγραφής για το δευτερεύον στοιχείο

Διαχείριση πληροφοριών προϊόντος

3139014

RetailVariantId δεν ενημερώνονται ιόντων γραμμή παραγγελίας πώλησης με στοιχείο με δυνατότητα ρύθμισης παραμέτρων

Διαχείριση πληροφοριών προϊόντος

3134830

Κύρια χαρακτηριστικά προϊόντος μπορούν να διαγραφούν, παρόλο που χρησιμοποιείται σε μια άλλη νομική οντότητα

Διαχείριση πληροφοριών προϊόντος

3150240

Υπόλοιπο έκθεση ως τελική τιμή δεν ενημερώνεται σωστά όταν αλλάζει η ποσότητα σε παραγγελία

Διαχείριση πληροφοριών προϊόντος

3156191

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Η ρύθμιση παραμέτρων δεν έχει αντιστοιχιστεί στο προϊόν" όταν δημιουργείτε μια παραγγελία πώλησης και τη ρύθμιση παραμέτρων σε μια γραμμή πώλησης

Διαχείριση πληροφοριών προϊόντος

3163442

Τεχνική προδιαγραφή λεπτομέρειες για δευτερεύον στοιχείο δεν παραμένει ως χαρακτηριστικό

Διαχείριση πληροφοριών προϊόντος

3163502

Σφάλμα ποσότητα πρέπει να μειώνεται το υπόλοιπο αναφερθεί ως τελική ποσότητα εάν παραγωγής δεν έχει λήξει ακόμα

Έλεγχος παραγωγής

3124753

Δυνατότητα για να επισημάνετε μια εντολή παραγωγής, όπως έληξε κατά την αναφορά ως ολοκληρωμένη σχετικά με το χέρι, που βρίσκονται στην κατοχή συσκευής

Έλεγχος παραγωγής

3098075

Αρχή αποζημίωσης από έναν τύπο δεν είναι αντιγραφή προορισμού τύπο ή μαζική παραγγελία

Έλεγχος παραγωγής

3098125

"Τύπος εργασίας" Φιλτράρισμα πεδίου είναι κενό στη φόρμα "Καταχώρηση εργασίας" Εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή "Σαρωτής γραμμικού κώδικα"

Έλεγχος παραγωγής

3115692

Καλή ποσότητα δεν ενημερώνει σωστά στο RAF για μια εντολή παραγωγής

Έλεγχος παραγωγής

3167276

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Δεν υπάρχει μετατροπή" όταν RAF παραγωγής από τη φορητή συσκευή

Έλεγχος παραγωγής

3166584

"Αλλαγή από το Αναγνωριστικό Dim Dim αναγνωριστικό για το στοιχείο στο Αναγνωριστικό Dim δεν είναι δυνατό να δεσμευτεί" κατά την προσπάθεια για την ολοκλήρωση της πρώτης ύλης, συλλογή putaway εργασίας κατά αντικατάσταση παραγωγής εισόδου θέση στο χρήστη ομαδοποίησης σε κινητή συσκευή τη ρύθμιση παραμέτρων στοιχείων μενού

Έλεγχος παραγωγής

3167069

Κινητή παραγωγής φύρας συνάρτηση αποτυγχάνει όταν είναι ενεργή σύνδεση οικονομική διάσταση στην τοποθεσία

Έλεγχος παραγωγής

3166308

Αντιλογισμός εσφαλμένα μια πινακίδα ενημερώνει την ποσότητα παραγγελίας "Υπόλοιπο αναφορά ως ολοκληρωμένη"

Έλεγχος παραγωγής

3161419

RAF εγγραφές μπορεί να δημιουργηθεί αλλά δεν έχουν διαγραφεί στο λήξη Εντ.

Έλεγχος παραγωγής

2979768

Παραγωγή δρομολόγηση φόρμα εμφανίζει καμία εγγραφή όταν επιλέγετε μια άλλη εντολή παραγωγής

Έλεγχος παραγωγής

3115618

Παραγωγή δρομολόγηση φόρμα εμφανίζει καμία εγγραφή όταν επιλέγετε μια άλλη εντολή παραγωγής

Έλεγχος παραγωγής

3118648

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Ποσότητα που παραγγέλλεται δεν είναι δυνατό να μειωθεί επειδή δεν υπάρχουν αρκετές συναλλαγές Άνοιγμα αποθέματος με την κατάσταση της παραγγελίας" όταν διαγράψετε μια μαζική παραγγελία αν εισαχθεί μια ποσότητα μεγαλύτερη από την ποσότητα της εντολής δέσμης στις εγγραφές RAF και στη συνέχεια RAFing

Έλεγχος παραγωγής

3109265

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "πρέπει να καθοριστεί αποθέματος διάσταση αριθμός παρτίδας" όταν κάνετε πολλές RAF στις εντολές παραγωγής

Έλεγχος παραγωγής

3107687

"Χρόνος προετοιμασίας αθροίσματος σχόλια θα είναι αρνητική" Προειδοποίηση κατά την έγκριση χρόνου για βοηθοί

Έλεγχος παραγωγής

3118889

Σφάλμα "Απόθεμα δεν επαρκεί" όταν backflushing κατά τη διάρκεια της RAF στη φορητή συσκευή

Έλεγχος παραγωγής

3110231

Δημιουργούνται γραμμές έμμεσης δραστηριότητας για γραμμές αλλαγής

Έλεγχος παραγωγής

3119247

"Απόθεμα διάσταση χρώματος πρέπει να είναι συνεπείς σε κάθε παρτίδας, επομένως δεν μπορεί να αλλάξει" σφάλμα κατά την επεξεργασία μιας κυματομορφής

Έλεγχος παραγωγής

3125715

Σφάλμα "Εσφαλμένη Ποσότητα" όταν ολοκληρωθεί η αναφορά ως μια μερική ποσότητα σε μια μαζική παραγγελία προκαλείται από μια γραμμή παραγγελίας πώλησης για την οποία είναι συνδεδεμένη μια σειρά εξόδου σε μια αποστολή

Έλεγχος παραγωγής

3117564

Λάθος στρογγυλοποίησης στη μέθοδο JmgPostStandardSystem::postProjTime()

Έλεγχος παραγωγής

3123917

"X δεν είναι δυνατό να συλλεχθούν, επειδή είναι μόνο x/είναι διαθέσιμες από τα αποθέματα" σφάλμα κατά την καταχώρηση μιας εγγραφής λίστα συλλογής μετά την ολοκλήρωση των σχολίων φόρμας δήλωσης εργασία ακόμα και με σημαία αρνητική συλλογή ενεργό

Έλεγχος παραγωγής

3124074

Flex Επισκόπηση αναφορά ζήτημα με ιστορικό Flex

Έλεγχος παραγωγής

3123703

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Δεν είναι δυνατό να είναι η δεσμευμένη, επειδή είναι διαθέσιμο στο απόθεμα μόνο 0,00" όταν επεξεργασίας κυματομορφής για εντολή παραγωγής με δέσμη κάτω από την ιεραρχία και προσπαθεί να δεσμεύσετε πολλαπλές δέσμες για την παραγωγή εισόδου θέση

Έλεγχος παραγωγής

3121018

Παραγωγή εργασίες προγραμματίζονται κατά την ώρα εργασίας μεταφέρεται Έναρξη που οδηγεί σε λάθος ημερομηνία και η ημερομηνία λήξης

Έλεγχος παραγωγής

3125243

Λάθος συναλλαγή αποθέματος μετά την εκτύπωση καταχώρησης ως ολοκληρωμένη εγγραφή και διαγραφή γραμμής σε ένα νέο (συνέχισης της επείγουσας επιδιόρθωσης KB3118648)

Έλεγχος παραγωγής

3124485

Υπόλοιπο έκθεση ως τελική τιμή ορίζεται κατά την επαναφορά μιας εντολής δέσμης για ένα στοιχείο σχεδιασμού

Έλεγχος παραγωγής

3125350

Θέση εισόδου έχει αντιστοιχιστεί σωστά για Formula\BOM γραμμές που δημιουργεί προβλήματα με WHS πρώτης ύλης συλλογή εργασίας όταν firming προγραμματισμένες εντολές του προγραμματισμού απαιτήσεων ΥΛΙΚΏΝ

Έλεγχος παραγωγής

3011260

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Δεν είναι δυνατό να επεξεργαστείτε μια εγγραφή στη δρομολόγηση εργασιών (ProdRouteJob)" κατά τη διενέργεια εργασιών προγραμματισμού

Έλεγχος παραγωγής

3124069

Σήμανση είναι εσφαλμένη σε μια εντολή παραγωγής, κατά την αναφορά ως ολοκληρωμένη

Έλεγχος παραγωγής

3131630

Δραστηριότητα έμμεσης καταχώρησης δημιουργείται αντί για μια καταχώρηση απουσιών κατά γραμμή αλλαγής είναι κενό στη φόρμα έγκριση

Έλεγχος παραγωγής

3028043

Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία της πρώτης ύλης, συλλογή εργασίας όταν πολλές εντολές δέσμης καταναλώνουν το ίδιο είδος στοιχείου

Έλεγχος παραγωγής

3138625

Η τιμή "μη καταβληθέντα αλλαγής ώρας" εξαφανίζεται μετά τη μεταφορά, με τη μορφή έγκριση

Έλεγχος παραγωγής

3146189

Η λίστα εργασιών επεξεργασίας ενημερώνει τον πόρο σε όλες τις εργασίες αντί απλώς τη λειτουργία που έχει επιλεγεί

Έλεγχος παραγωγής

3145253

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Το στοιχείο %1 δεν ήταν πλήρως δεσμευμένο" κατά την προσπάθεια αποδέσμευσης της εντολής παραγωγής με αρνητική γραμμή τεχνικών Προδιαγραφών για το είδος με "Απαιτείται πλήρης δέσμευσης" οριστεί σε εντολή παραγωγής

Έλεγχος παραγωγής

3144837

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "το άθροισμα της κατανομής κόστους για παραπροϊόντων πρέπει να είναι 100%" κατά το διαχωρισμό της έκθεσης ως ολοκληρωμένη διαδικασία διάσταση για παραπροϊόντων

Έλεγχος παραγωγής

3145336

"Μηδέν γραμμές είδους πληρωμή που δημιουργούνται στη διαδικασία μεταφοράς για εργασίας" κατά τη μεταφορά χρόνου που σχετίζονται με τη δραστηριότητα σε κλήσης και την αναφορά έργου

Έλεγχος παραγωγής

3153147

Ανοίξτε το υλικό συναλλαγές είναι δεν εκκαθάριση όταν αναφοράς ως ολοκληρωθεί η εργασία τέλος από τη συσκευή χειρός

Έλεγχος παραγωγής

3142983

Δεν μπορεί να ολοκληρώσει την εργασία, μετά την ακύρωση μιας γραμμής εργασίας

Έλεγχος παραγωγής

3148390

Οικονομικές διαστάσεις για τη δρομολόγηση της παραγωγής είναι δεν ενημερώνονται κατά τον προγραμματισμό της εντολής παραγωγής, κατά την εκτέλεση ώρα της εργασίας είναι μηδέν

Έλεγχος παραγωγής

3148653

Θέση δεν γίνεται ενημέρωση σε μια συναλλαγή είδος πρώτης ύλης μετά την επεξεργασία μιας εργασίας για συλλογή παραγωγής

Έλεγχος παραγωγής

3147294

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "κυκλικές αναφορές δεν επιτρέπεται" όταν τον αριθμό είδους επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί σε μια τεχνική Προδιαγραφή, με την προϋπόθεση ότι μετά την εφαρμογή της επείγουσας επιδιόρθωσης KB3089402

Έλεγχος παραγωγής

3161209

Καταγραφή εντολής παραγωγής παραγγελίας προμήθειας pegged δεν ενημερώνεται με τις πληροφορίες προγραμματισμού

Έλεγχος παραγωγής

3150672

Σωστά δεδομένα, πριν να εγκαταστήσετε την επείγουσα επιδιόρθωση KB3124069, όταν είναι συνδεδεμένο με το έργο

Έλεγχος παραγωγής

3159426

Λάθος "Τοποθέτηση Αποθήκης" για παραγωγή παραγγελία χρήση πρώτων υλών με παραλλαγές

Έλεγχος παραγωγής

3150710

Η ανίχνευση στοίβας σφάλματος κατά την εκτέλεση ενός ερωτήματος στη συνάρτηση "ράφι συμβουλές κατά ημερομηνία"

Έλεγχος παραγωγής

3156802

Δεν μπορεί να συνεχιστεί με μικρή συλλογή στην παραγωγή

Έλεγχος παραγωγής

3160465

Αντιλογισμός Εγγραφών RAF με σειριακούς αριθμούς

Έλεγχος παραγωγής

3145572

Θέματα InventTrans ή σήμανση μετά την ενημέρωση την καταχώρηση από μια εντολή παραγωγής

Έλεγχος παραγωγής

3150324

Συναλλαγές διπλότυπο αποθέματος που δημιουργήθηκε από την αναφερόμενη παραγγελία αγοράς την εκτίμηση μιας εντολής παραγωγής, για να δημιουργήσετε μια παραγγελία αγοράς για ένα στοιχείο υπεργολαβίας στοιχείων με χρήση της διαχείρισης αλλαγών

Έλεγχος παραγωγής

3161409

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "κωδικός είδους δεν έχει πλήρως κυκλοφορήσει" κατά την αναφορά ως ολοκληρωμένη εντολή παραγωγής

Έλεγχος παραγωγής

3162724

Εικονικές εργασίες έχουν προγραμματιστεί ως την τελευταία λειτουργία αντί για την πρώτη εργασία

Έλεγχος παραγωγής

3165344

Η συνάρτηση διαφορές του τιμή διεταιρικής παραγγελίας ελέγχου με την περιοδική επιστρέφει πάντοτε ασυμφωνίες για τις ποσότητες που ακυρώθηκε

Έλεγχος παραγωγής

3147978

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Δεν είναι δυνατή η ενημέρωση του ποσότητα με νέες διαστάσεις" κατά την καταχώρηση εγγραφών λίστα συλλογής μετά εφαρμόσετε την επείγουσα επιδιόρθωση KB3147978

Έλεγχος παραγωγής

3160904

Πληρωμή προδιαγραφή εμφανίζει λάθος πληρωμή περιγραφή τύπου

Έλεγχος παραγωγής

3158579

Χρειάζεται "Καθυστερημένη επιλογής" επιλογή για μαζική Τιμολόγηση στη λειτουργική μονάδα έργου

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3115840

Κακή επίδοση κατά τον υπολογισμό της ημερομηνίας λήξης του έργου δραστηριότητας (WorkCalendarCalculator::calcDuration)

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3102881

Λογαριασμός γ/λ προσαρμογής εξόδων έργου λαμβάνεται εσφαλμένα

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3103838

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Δεν είναι δυνατό να επεξεργαστείτε μια εγγραφή σε εντολές παραγωγής (ProdTable)" όταν RAFing εντολές παραγωγής που συνδέονται με έργα η μέθοδος καταχώρησης που καταναλώνεται και σε περίπτωση που παράγονται χωρίς καλή ποσότητα

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3102879

Όριο αύξησης της χρηματοδότησης των σχεδίων που αναλώθηκε ποσό κατά τη διενέργεια πίστωση 1000 AP εγγραφών για το έργο

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3093197

AX εσφαλμένα καταχωρεί το νέο ποσό γραμμής εξόδων από τα μετρητά εκ των προτέρων το λογαριασμό

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3094265

Ποσό αναπλήρωσης εξουσιοδότηση ταξιδιού δεν ενημερώνεται μετά τη δημιουργία μιας εξόδων βάσει αυτής

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3095747

Απαλλάσσεται δεσμευτεί κόστος, πριν το τιμολόγιο της παραγγελίας αγοράς καταχωρείται κατά τη χρήση μιας ροής εργασίας

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3098252

Λάθος διακανονισμού κατά τον αντιλογισμό προηγουμένως Τιμολογημένο ΈΤΣΙ (που δημιουργήθηκαν από τη λειτουργική μονάδα έργα) μέσω τη δυνατότητα "Πιστωτικό τιμολόγιο"

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3098557

Web πύλης φύλλα κατανομής χρόνου δεν καταχώρησης σωστές διαστάσεις αφού αλλάξετε το Αναγνωριστικό έργου

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3099050

Διαχωρισμός της χρηματοδότησης προέλευσης σε PO είναι απενεργοποιημένο κατά το άνοιγμα διανομή ποσά

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3116270

ReleaseUpdateDB60_Proj.createProjectRootTaskMajor και ReleaseUpdateDB60_Proj.updateCostSalesLineFunders είναι αργή

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3082854

Χωρίς διάκριση σύνδεση κατηγορίας ή υπόθεσης διαδικασία στον EP

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3084479

Έχει καταχωρηθεί ο φόρος πωλήσεων με απαλλαγή από το φόρο πωλήσεων κατά 100 τοις εκατό κόστος έργου αλλά δεν διαιρείται σύμφωνα με τις πηγές χρηματοδότησης

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3105944

ProjPostTransView προέλευση δεδομένων με τη μορφή ProjInvoiceProposalDetail δεν χρησιμοποιείται και μπορεί να προκαλέσει ζητήματα επιδόσεων

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3089246

Το σύστημα χρησιμοποιεί μια διαφορετική συναλλαγματική ισοτιμία για τη συναλλαγή ρύθμισης έργο που χρησιμοποιεί ένα είδος τ / υ, αντί να χρησιμοποιήσετε την ισοτιμία από την αρχική συναλλαγή

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3068795

Η αναφορά "Παρακράτηση πληρωμής πελάτη" εμφανίζει εσφαλμένα το ποσό που παρακρατούν σε πολλές εγγραφές τέλους γραμμής

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3073582

Κατηγορία έργου και ιδιότητα της γραμμής δεν ενημερώνονται στις γραμμές τεχνικών Προδιαγραφών της εντολής παραγωγής

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3073626

Costprice είναι στο νόμισμα της αγοράς στη συναλλαγή στοιχείο έργου

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3078168

Η στήλη "Προεπιλεγμένη κατηγορία" είναι κενή και αποκλεισμένων για επεξεργασία όταν ανοίγετε ένα έργο στο Microsoft Project, μετά την εφαρμογή της επείγουσας επιδιόρθωσης KB3015739

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3163979

Δέσμευση κόστος δεν απαλλάσσεται κατά την ολοκλήρωση ενός έργου, εάν το αρχικό τιμολόγιο δημιουργείται για λιγότερο από την πλήρη ποσότητα και στη συνέχεια να διαγράφονται και στη συνέχεια Τιμολόγηση ολόκληρη η ποσότητα

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3165156

Δεν είναι δυνατό να εισαγάγετε μια μονάδα στην καρτέλα ' έργο ' και να κολλήσει σε βρόχο

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3165812

Τιμολόγιο έργου λαμβάνει δεόντως το FTI ημερομηνία και όχι Ημ/νία τιμολόγησης

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3167226

Λάθος δεσμευτεί κόστος που δημιουργείται για μια παραγγελία αγοράς που συνδέεται με την απαίτηση του στοιχείου

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3165859

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Δεν είναι δυνατό να δημιουργήσετε μια εγγραφή γραμμές προσφοράς (SalesQuotationLine)" κατά τη διαγραφή των γραμμών προσφοράς

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3166064

Κατηγορία διατήρησης δεν συμπλήρωση στις εγγραφές εξόδων κατά την ενεργοποίηση της επικύρωσης του έργου ή της κατηγορίας

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3166067

Τιμολογίου προμηθευτή διανομή ποσό δεν μετατρέπει σε νόμισμα λογιστική πριν από τον έλεγχο κατά την χρηματοδότηση όριο

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3166405

Συναλλαγές εξόδων έργου δεν σέβονται την παράμετρο "Απαιτείται η διάσταση εξισορροπηθεί"

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3166791

Συναλλαγές αποθέματος για το έργο εισαγωγικά γραμμές αντιγράφονται από διαφορετικά αποσπάσματα που λείπουν

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3167375

Δημιουργία ενός δευτερεύοντος έργου σε ένα έργο είναι εξαιρετικά αργή όταν υπάρχουν πολλά έργα υπαρχόντων

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3166391

Να διαγράψετε μια εργασία σε WBS, όταν είναι αντιστοιχισμένο σε μια αναπλήρωση αγοράς

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3168222

Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες εντολές δημιουργήθηκε από προγραμματισμού απαιτήσεων ΥΛΙΚΏΝ για το είδος στη γραμμή εισαγωγικά έργου εάν αντιγραφούν από WSB εργασία

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3048790

RecID και WorkerID είναι εκφώνηση από JAWS

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3160117

Όχι για τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις διατήρησης του πελάτη από τη σύμβαση του έργου για το πρώτο αρχείο προέλευσης χρηματοδότησης, αλλά χωρίς τις μεταγενέστερες πηγές χρηματοδότησης της προεπιλογής

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3158467

Λανθασμένο υπολογισμό φόρου πωλήσεων GST στη διατήρηση απόλυτης Θέσης κατά την καταχώρηση ενός τιμολογίου προμηθευτή

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3161170

Λάθος περιόδου ελέγχου Τερματισμός εντολής παραγωγής έργου

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3163337

Μη αυτόματες αλλαγές WBS δεν διατηρούνται

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3162955

Διεταιρική γραμμή σύνοψης αναφοράς εξόδων που παραμένει μετά την καταχώρηση του τιμολογίου προμηθευτή

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3114362

Θα θέλατε, πλαίσιο ελέγχου ή επιλογή στις προεπιλεγμένες διαστάσεις τιμολογίου προμηθευτή από το έργο που έχετε εισάγει αντί για τον προμηθευτή

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3105647

Κενό χρηματοδότησης πηγές σε καταχωρημένα τιμολόγια όταν χρησιμοποιείτε μη επιστρεπτέων ενισχύσεων και διαίρεση σε ένα περιβάλλον του δημόσιου τομέα

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3104845

Εσφαλμένο μήνυμα λάθους στην πρόταση τιμολόγιο όταν κρατήστε πελάτη

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3105936

Λάθος ποσότητα και κόστος δεσμευτεί κόστους της εντολής παραγωγής έργου όταν μονάδας της τεχνικής Προδιαγραφής είναι μικρότερο

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3116315

Λάθος έργου ποσοστό ολοκλήρωσης υπολογισμού του ζητήματος σε εκτίμησης

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3121700

Εσφαλμένη ποσότητα μετά inventonhandcheckreserve φόρμας κατά τη δημιουργία εγγραφών ειδών (συνέχισης της επείγουσας επιδιόρθωσης KB3099116)

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3122792

Σφάλμα υπερχείλισης διεταιρικές έργου παραγγελίας πώλησης με απευθείας παράδοση στη στοίβα (στην πιο πρόσφατη έκδοση μπορεί να μην εμφανίζεται το σφάλμα, αλλά το πρόγραμμα εντοπισμού σφαλμάτων εμφανίζεται ξαφνικά χωρίς ορισμό σημείων διακοπής)

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3096667

Παρουσιάστηκε σφάλμα "FormRun αντικείμενο δεν έχει προετοιμαστεί" στη ροή εργασιών για το έργο εισαγωγικά, όταν κάνετε κλικ στο κουμπί "Go to καταγωγή" στην ειδοποίηση

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3119967

Δανία/DNK: "το έγγραφο μπορεί να περάσει την επικύρωση schematron" σφάλμα επικύρωσης schematron κατά τη διενέργεια Τιμολόγηση σε λογαριασμό

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3115788

Έργο καταχωρημένη παραγγελία αγοράς ή τιμολόγιο δεν ενημερώνει το κόστος του έργου στο νόμισμα νομικές οντότητες (που χρησιμοποιεί το νόμισμα του προμηθευτή)

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3109695

"Εκτελεί την αναφορά ακυρώθηκε" σφάλμα παρουσιάζεται στην αναφορά στατιστικών στοιχείων πελατών/ειδών ως εγγραφές αριθμός γίνεται πέρα από 25000

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3109286

Λάθος Υπολογισμός προϋπολογισμού κατά κατηγορία αλλαγή στο στοιχείο απαίτηση

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3119990

Αλλάξτε το συνολικό ποσό που δεσμεύεται στην πηγή χρηματοδότησης στη σύμβαση έργου όταν κάνετε αλλαγές στο λογαριασμό εγγραφές του τιμολογίου προμηθευτή

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3120389

"Χωρίς αριθμό λογαριασμού υπάρχει για λογαριασμό εσόδων τύπου τιμολογηθεί για το έργο" σφάλμα κατά την καταχώρηση ενός τιμολογίου έργου εάν έχει οριστεί "Επικύρωση κωδικό φόρου"

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3114359

Διατήρησης δεν υπολογίζεται κατά την κατάργηση μιας συναλλαγής από τη φόρμα τιμολογίου πρόταση

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3120914

Ενημερωμένο παράμετρος στο έργο δεν αντικατοπτρίζεται στις απαιτήσεις στοιχείο

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3122114

Ρύθμιση κατηγορία έργου δεν προεπιλογή στην ιδιότητα γραμμής για αυτήν την κατηγορία στη φόρμα Προσθήκη στοιχείων των Requisitions της αγοράς αλλά για προσθήκη στοιχείου

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3120910

Διατήρησης έργου την καταχώρηση χρησιμοποιώντας την ημερομηνία συστήματος αντί για την ημερομηνία συναλλαγής

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3123008

Σήμανση όλων των γραμμών με τη μορφή "Αίτηση διατηρηθεί ποσό" για να δημιουργήσετε ένα τιμολόγιο πρόταση και τη διαγραφή της γραμμής με την πρόταση"Τιμολόγιο" οδηγεί τις δύο γραμμές με τη μορφή "Αίτηση διατηρηθεί Ποσότητα" εμφανίζουν αποδεσμευτούν και συστήματος δημιουργεί έργο καταχωρημένων συναλλαγών

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3123346

Εσφαλμένη κόστος όταν ένα στοιχείο με μεγαλύτερη από 1 ποσότητα είναι σε μια προσφορά έργου και να μεταφερθούν σε μια πρόβλεψη

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3122961

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Μετατροπή από ένα νόμισμα απαιτείται για την ανάκτηση πληροφοριών Συν/γματικής Ισοτιμίας" κατά το άνοιγμα εμφανίζει όλα τα πεδία φόρμας σε συναλλαγή ώρα

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3122774

Το ποσό που εμφανίζεται με τη μορφή δεσμευτεί κόστους σε ένα έργο είναι μεγαλύτερο από το διαθέσιμο ποσό για το σχετικό γενικό προϋπολογισμό δέσμευσης

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3124964

Στο τιμολόγιο προτάσεις που δημιουργούνται με έξοδα συναλλαγών, την πρόταση του τιμολογίου είναι συναλλαγές αμοιβής διαγραμμένο έργο διαγράφονται πολύ

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3122669

Μεταφορά WBS εκτιμήσεις για τις προβλέψεις επιτρέπει μεταφορά όταν η επικύρωση σε έργο/εργασίας χρησιμοποιεί συγκεκριμένους εργαζομένους

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3123942

Γενικό προϋπολογισμό δέσμευσης δεν επιτρέπει τη διανομή λογιστικών για να είναι δυνατή η διαίρεση μεταξύ πολλών έργων

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3119027

Δεν είναι δυνατό να εκτυπώσετε προτάσεις τιμολόγιο έργου σε δέσμη

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3075722

Δανία/DNK: Δελτίο πληρωμής συσχετισμένη δεν εκτυπώνεται όταν εκτυπώνετε ένα τιμολόγιο έργου

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3122771

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Βεβαιωθείτε ότι οι κανόνες χρηματοδότησης έχουν οριστεί να εκχωρήσει τα έσοδα" όταν έχετε προϋπολογισμός έργου κατά τη διάρκεια πολλών ετών και εκτέλεση ενός τέλους έτους PO Κλείσιμο

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3123088

Αναγνωριστικό έργου δεν συμπληρώνει σε μια αναπλήρωση αγοράς αντιγραφεί κατά την προσθήκη μιας επιπλέον γραμμής

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3128295

Ενεργοποίηση επικυρώσεις έργου για τους εργαζομένους καταχώρηση χρόνου θα εμποδίσει να δείτε εργασίες παραγωγής και έμμεσες δραστηριότητες

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3124189

Σύστημα είναι κλειδωμένη όταν αλλάζετε την τιμή του πεδίου κατάσταση σε WBS

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3121535

Τιμολόγιο πρόταση μπορεί να καταχωρηθεί δύο φορές κατά τη χρήση πολλών εγκρίσεων σε ροές εργασίας πρότασης έργου τιμολογίου

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3132688

Ανάθεση εργασίας διαγράφεται όταν διαγράφεται μια δραστηριότητα WBS

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3130731

Χρόνος εγγραφής σε ανώτερο επίπεδο δραστηριότητας οδηγεί σε εσφαλμένους υπολογισμούς στο δευτερεύον επίπεδο

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3122664

Φόρος πωλήσεων υπολογίζεται εσφαλμένα στη δεύτερη γραμμή για έναν κανόνα χρέωσης προόδου χρησιμοποιεί διατήρηση

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3124187

TotalCostAmount σε μια συναλλαγή τύπο προσαρμοσμένου εξόδων είναι αρνητικό

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3124532

Η ανίχνευση στοίβας σφάλματος όταν δημιουργείτε ένα τιμολόγιο πρόταση με συναλλαγές που περιέχουν διατήρησης πληρωμής

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3134150

Δανία/DNK: OIOUBL που δημιουργείται ένα τιμολόγιο λείπουν από το αρχείο σημείωσης

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3141855

Δανία/DNK: Το εκτυπωμένο τιμολόγιο ένα αρχείο OIOUBL δεν ταιριάζει με το αρχείο XML

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3146425

Τα πλαίσια επισκόπησης δεδομένων με τη μορφή Project δεν εμφανίζονται σωστά μεγάλες τιμές

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3132725

Νέα τιμή δεν έχει μεταφερθεί στο τιμολόγιο του προσχεδίου όταν αλλάξει η τιμή πώλησης για τις εγγραφές ειδών στο τιμολόγιο πρόταση έργου

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3133254

"Σφάλμα κατά την εκτέλεση κώδικα: QueryBuildDataSource αντικείμενο δεν έχει προετοιμαστεί" σφάλμα κατά την εκτέλεση της έκθεσης "Πραγματικό έργο συναλλαγών"

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3138010

Λίστα τιμών για κατηγορία έργου στο WBS είναι κενό, όταν η γλώσσα είναι ES-MX

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3135634

Πελατειακή πίστη δεν καταχωρεί τις εγγραφές εξόδων, αν ο εργαζόμενος δεν αποτελεί μέρος του έργου ή εργασίας επικύρωσης

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3138011

"Λειτουργία ProjValCheckTrans.getAccountingDistribution έχει εσφαλμένα κληθεί" σφάλμα κατά τη δημιουργία ενός τιμολογίου προμηθευτή που περιέχει Αναγνωριστικό έργου και χρησιμοποιεί λογιστικών διανομής και ο λογαριασμός που χρησιμοποιείται έχει κανόνες κατανομής

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3133131

Διατήρησης πληρωμής υπολογίζεται στο τιμολόγιο πρόταση δεν είναι καταχωρημένες σε γ/λ

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3133169

Δεν υπάρχει επιλογή για την ενημέρωση των δευτερευόντων έργων (αναδυόμενο παράθυρο) όταν ενημέρωση μιας υπάρχουσας ιεραρχίας του έργου και αλλαγή ιδιότητας γραμμής στο γονικό έργο από τιμολόγησης σε μη Χρεώσιμη

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3138062

Αίτηση διατήρησης ποσό σε ένα κύριο έργο για πολλαπλά αποτελέσματα δευτερευόντων έργων σε εσφαλμένο τιμολόγιο πρόταση παραμείνει σε κατάσταση δεν χρησιμοποιείται

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3137990

Δανία/DNK: Το πεδίο currencyID TaxAmount στο αρχείο OIOUBL XML εμφανίζεται με αρνητικό πρόσημο

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3138297

Δανία/DNK: Πεδία στο αρχείο OIOUBL XML δεν συμπληρώνονται στη taxsubtotal γραμμή τιμολογίου

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3137360

Απροσδόκητα να δείτε μη εγκεκριμένο προϋπολογισμό αναθεωρήσεις σε ένα έργο μετά τη διαγραφή της αναθεώρησης που δημιουργήθηκε

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3137401

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Δεν είναι δυνατό να επεξεργαστείτε εγγραφή στο τιμολόγιο πρόταση (projProposalJour)" κατά την ακύρωση τιμολόγιο πρόταση έργου, εάν υπάρχουν εγγραφές πρόταση τιμολόγιο μορφή

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3138012

"Οι τιμές τιμές περιλαμβάνουν φόρο πωλήσεων = Ναι δεν επιτρέπεται στο λογαριασμό" σφάλμα κατά την προσπάθεια για να δημιουργήσετε έργα από αποσπάσματα που έχουν προστεθεί από ευκαιρίες

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3135166

Χρονοδιάγραμμα πληρωμών λάθος κατά την τιμολόγηση από ένα έργο

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3141035

Απόθεμα γρήγορα καταναλώνεται για έργο παραλαβής προϊόντος PO

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3137362

Έργου ΠΣΕ καταχωρούνται από τιμή πώλησης έμμεσα στοιχεία που λείπουν

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3137361

Απαίτηση στοιχείου δεν δημιουργείται στο εσωτερικό έργο με τον πελάτη που έχει αντιστοιχιστεί

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3141034

Η λεπτομερής έρευνα (διπλό κλικ) από εκκρεμούς συναλλαγής έργου δεν λειτουργεί αν αφετηρία της συναλλαγή σε εκκρεμότητα έργου από εγγραφές δεν έχουν καταχωρηθεί, περιοδικές

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3136119

Προσαρμογή του έργου διανομή ποσά όπως αναμένεται σε περίπτωση δεκαδική ακρίβεια 0

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3137799

Δεν μπορούν να αφεθούν διατήρησης πληρωμής που καταχωρήθηκαν μετά την εγκατάσταση της επείγουσας επιδιόρθωσης KB3133131

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3143657

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Δεν μπορεί να εκτελέσει μια εντολή γλώσσα ορισμού δεδομένων σε έργο – το τρέχον στοιχείο ελέγχου, προσωρινά (TmpProjControlActual)" κατά τη δημιουργία μια εκτίμηση έσοδα σε ένα έργο σταθερή χρέωση είδους απαιτήσεις όπου την περιγραφή του προϊόντος είναι μεγαλύτερο από 60 charact

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3142098

Εργαζομένων που έχει αντιστοιχιστεί σε ένα έργο καταργούνται από τη φόρμα "Ανάθεση εργασίας επικύρωσης έργου" όταν ένας εργαζόμενος είναι συνδεδεμένο σε μια εργασία από το WBS

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3141700

Λάθος AmountMST σε ProjTransBudget για το έμμεσο κόστος σε ένα έργο πολ. Όταν δημιουργείται μια πρόβλεψη ώρες με έμμεσο κόστος

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3139011

Ποσό εσφαλμένη αναθεώρησης που εμφανίζεται στη φόρμα "Λεπτομέρειες γραμμή του προϋπολογισμού για το έργο"

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3149474

Συνολικά ποσά πωλήσεων εσφαλμένη μετά την καταχώρηση των εγγραφών τιμολογίου έργου εάν ο κανόνας της χρηματοδότησης των σχεδίων κατανέμεται εξίσου μεταξύ δύο πηγές χρηματοδότησης

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3143000

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "εικονικό κίνηση επισημαίνονται με συναλλαγή αποθέματος" όταν προσπαθείτε να καταχωρήσετε ένα δελτίο συσκευασίας για μια παραγγελία αγοράς που έχει δημιουργηθεί από τη φόρμα απαιτήσεις είδους έργου

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3142016

Εν αναμονή τιμολογίου προμηθευτή να λαμβάνονται στη διεργασία "Δημιουργία διεταιρικών πελατών τιμολογίου" και δεν πρέπει να είναι μέχρι να καταχωρηθούν όταν είναι ανοιχτή μια φόρμα "Τιμολόγιο προμηθευτή σε εκκρεμότητα"

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3140395

Δεν μπορεί να ολοκληρώσει μια διόρθωση PO προϊόντος παραλαβής, όταν το PO είναι συνδεδεμένο με το έργο και η απομόνωση

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3144126

Η Νορβηγία / NOR: λείπουν από το αρχείο ηλεκτρονικών τιμολόγιο δημιουργήθηκε Σημείωση

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3141037

Οι φόρμες ανανέωση και επιλέξτε όλες τις διαθέσιμες κινήσεις σε συμφωνία με το πλέγμα προκαταβολές πελατών, κατά την εκτέλεση μια πρόταση τιμολόγιο και διαχωρισμός τη συμφωνία πελάτη προχωρήσετε ποσό

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3144761

Προσθήκη δευτερευόντων αποτελεσμάτων σε ένα ζήτημα επιδόσεων εξαιτίας της ρύθμισης του προϋπολογισμού

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3146222

Η Νορβηγία / NOR: το CAC:Item / cbc:sellersItemidentification / CB tag δεν λειτουργεί όπως αναμένεται στο EHF

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3148850

Εσφαλμένη δεσμευτεί κόστος κατά την μερική τιμολόγηση αγοράς παραγγελία και στη συνέχεια ακυρώστε το υπόλοιπο παράδοσης και οριστικοποίηση της γραμμής

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3141695

Λείπει η αντιστροφή ΠΣΕ από έμμεσα στοιχεία με την καταχώρηση του τιμολογίου έργου

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3147109

Αρνητική διεταιρικές εξόδων γραμμή δεν δημιουργεί μια γραμμή πιστωτικού του τιμολογίου πελάτη

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3146424

Η σημείωση φόρμα δεν εμφανίζεται από το PSAProjInvoice.Report κατά τη ρύθμιση του

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3145213

Λανθασμένη διάσταση μεταφρασμένο όνομα που εμφανίζεται στο πεδίο διάστασης του έργου

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3142969

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Πρέπει να επιλέξετε μια τιμή στο πεδίο" Εργαζόμενος "σε συνδυασμό με τις ακόλουθες τιμές διαστάσεων που είναι έγκυρες" όταν προσπαθείτε να καταχωρήσετε ένα έργο δεύτερη προσαρμογής της συναλλαγής

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3143098

Αλλαγή ομάδας φόρου πωλήσεων σε ένα έργο δεν ενημερώνεται στο στοιχείο απαίτηση

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3081391

Ενημερώσεις καθολικού έργου εσφαλμένες καταχωρήσεις αρνητική φύλλα κατανομής χρόνου με μια ομάδα πωλήσεων έργου ΠΣΕ μετά την εγκατάσταση της επείγουσας επιδιόρθωσης KB3081391

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3148148

Όνομα λανθασμένης παράδοσης κατά την καταχώρηση των απαιτήσεων στοιχείο έργου

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3143104

Λάθος σύμβολο έμμεσης στοιχείων στο τιμολόγιο πρόταση πιστωτικό σημειώσεις

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3144693

Έμμεσο Κόστος στοιχεία δεν καταχωρούνται όταν η τιμή κόστους είναι "0" με την καταχώρηση συναλλαγών έργων

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3149195

Η Νορβηγία / NOR: EHF εκτυπωμένο τιμολόγιο που δεν συμφωνεί με το αρχείο XML

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3144951

Γαλλία/FRA: Η συνάρτηση Intrastat δεν μετατρέπει το πεδίο βάρος από υπολογιστές σε kg για τα τιμολόγια έργου

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3145090

Έργο τιμολόγιο δημιουργήθηκε από ένα ΚΛΠ δείχνει την έκπτωση ισούται με μηδέν, όταν καταχωρείται

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3149740

Στα φύλλα κατανομής χρόνου έργου αναζήτησης δεν εμφανίζει έργα στο στάδιο που ορίζεται το έργο σας όταν φιλτράρεται η αναζήτηση

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3157954

Δέσμη ενεργειών "Έργα τιμολογίου" εντοπίστηκε στη λίστα ελέγχου για λογισμικό αναβάθμισης μετά την ολοκλήρωση της αναβάθμισης

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3157656

Ζήτημα επιδόσεων με τη συνάρτηση προτάσεις τιμολόγιο έργου

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3146648

Έργο συναλλαγή του τιμολογίου με επιβαρύνσεις δεν εμφανίζεται στις εφημερίδες τιμολογίου

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3152051

Επικύρωση κατηγορία έργου στην παραγγελία αγοράς έργου δεν κάνει στο σύστημα, όταν το "έργα διαχείρισης και οι παράμετροι λογιστικής" για λειτουργία παραγγελίας αγοράς έργου επισημαίνεται ως "Δημιουργία είδους απαίτηση"

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3149746

Ομάδα τιμών στις εγγραφές ωρών απόσπαση από τη σύμβαση έργου και όχι το ίδιο το έργο

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3149743

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "το σταδίου έργου δεν επιτρέπεται η εγγραφή σε αυτό το έργο" όταν προσπαθείτε να δημοσιεύσετε την αναφορά εξόδων διεταιρικών χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Εισαγωγή γραμμών Post

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3151065

Δεν θα καταχωρήσει τον κωδικό δραστηριότητας που εισαγάγατε στη γραμμή παραγγελίας αγοράς που προήλθε από μια αναπλήρωση αγοράς για να ProjItemTrans

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3150524

Δεν είναι δυνατή η καταχώρηση εγγραφών έργου με τον προϋπολογισμό στην αναθεώρηση

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3147702

"Σφάλμα κατά την εκτέλεση κώδικα: xRecord αντικείμενο δεν έχει μέθοδο 'totaltaxAmountRetained_BR'" σφάλμα κατά την καταχώρηση ενός τιμολογίου ΚΛΠ από ένα έργο με "Χρονοδιάγραμμα" Ορισμός για πολλές πληρωμές μετά την εφαρμογή της επείγουσας επιδιόρθωσης KB3135166

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3148529

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "ID παρτίδας δεν έχει καθοριστεί" όταν προσπαθείτε να καταχωρήσετε εγγραφές RAF όταν εντολές παραγωγής που συνδέονται με έργα (καταναλώνεται Μέθοδος Kαταχώρησης) και καμία καλή ποσότητα ορίζεται

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3152630

Το κουμπί "Στοιχείο απαιτήσεις" είναι απενεργοποιημένη όταν δημιουργείτε ένα έργο σταθερής τιμής

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3153621

Αιτίες εισαγωγής WBS, το ποσοστό έμμεσου κόστους θα προστεθούν δύο φορές κάθε φορά και οδηγεί σε εσφαλμένη συνόλων

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3153218

Ροή εργασίας εισαγωγικά έργου εμφανίζεται εσφαλμένη κατάσταση

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3160429

Ινδία/IND: Πελάτης προκαταβολή δεν εκκαθάριση στο τιμολόγιο έργου κατά την εκ των προτέρων ποσό διαιρείται κατά τη διάρκεια του τιμολογίου

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3148852

Οι τιμές πωλήσεων ΠΣΕ δεν εμφανίζονται με τη μορφή προτάσεων έργων

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3150826

Φύλλο κατανομής χρόνου έργου καταχώρησης χωρίς διαστάσεις

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3155829

Η εσφαλμένη γενικού αθροίσματος στην έκθεση πρόβλεψης συναλλαγές έργου

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3154213

Μια δραστηριότητα μπορεί να διαγραφεί εάν μια έκθεση εξόδων είναι συνδεδεμένο σε αυτή

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3151455

Προσαρμογή του έργου διανομή ποσά όπως αναμένεται σε περίπτωση δεκαδική ακρίβεια 0

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3156986

Γραμμές του προϋπολογισμού έσοδα σε σταθερή τιμή έργα δεν εμφανίζονται στις βεβαιώσεις έργου

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3152530

"Σταδίου έργου εκτιμώμενη επιτρέπεται η εγγραφή σε αυτό το έργο" σφάλμα κατά τη δημιουργία ενός PR όταν σταδίου έργου ορίζεται σε εκτίμηση μέσω συμβάσεων και Sourcing

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3161167

Δεν υπάρχει αντίστοιχη πιστοποιητικά των δεξιοτήτων κατά την αντιστοίχιση των εργαζομένων σε εργασίες έργου

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3159747

Εξαφανίζεται η νέα γραμμή που έχει δημιουργηθεί στη σελίδα 2 του φύλλου κατανομής χρόνου του Project management EP

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3163632

Φόρου εσφαλμένο υπολογισμό του ποσού για τιμολόγιο έργου όταν σύμβασης έργου χρηματοδοτείται από πολλούς πελάτες

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3157110

Παραγγελία αγοράς λάθος δεσμευτεί κόστος για είδη με τιμή μονάδα κατά τη δημιουργία ενός έργου

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3160924

"Ομάδας φόρου πωλήσεων το πεδίο πρέπει να συμπληρωθεί με" σφάλμα κατά την καταχώρηση μιας FTI που συνδέονται με το έργο

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3162953

Δεν είναι δυνατό να οριστεί ως ενεργή πρότυπα WBS που δημιουργήθηκε ως ανενεργό

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3162215

Βραζιλία/ΑΓΚΎΛΗ: Το σύστημα δεν προσθέτει τις γραμμές σε μια πρόταση τιμολόγιο αλλά αντίθετα δημιουργεί ένα νέο

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3163636

Λογιστική συμφωνία – έκθεση αποτελεσμάτων χρήσεως έχει πολλά ζητήματα

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3160109

Ταξινόμηση των γραμμών του φύλλου κατανομής χρόνου με αποτέλεσμα EP σωστές οικονομικές διαστάσεις που έχουν αντιστοιχιστεί στις γραμμές

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3160113

Αφού κάνετε κλικ στο τιμολόγιο πρόταση δραστηριότητα εμφανίζεται λάθος δραστηριότητας

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3160108

Ποσά εξόδων σταθερή τιμή αύξηση λάθος Προϋπολογιστική αξία εκτιμήσεις, κάθε φορά που το κόστος για να ολοκληρωθεί η μέθοδος είναι "Συνολικό κόστος - πραγματική"

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3156333

Σταθερό διαστάσεις δεν εφαρμόζονται σε παραστατικά προέλευσης κατά τη δημιουργία της διανομής

Δημόσιος τομέας

3135442

Προσθέστε τη δυνατότητα να συμπεριλάβετε ή να εξαιρέσετε encumbrance κινήσεων κλεισίματος της φόρμας έρευνα ανάλυση προϋπολογισμού

Δημόσιος τομέας

3167153

"Οικονομική περίοδο δεν είναι ανοιχτό" σφάλμα κατά την ακύρωση δέσμευσης του γενικού προϋπολογισμού που δεν χρησιμοποιούνται

Δημόσιος τομέας

3136664

Επαναλαμβανόμενες εγγραφές καθολικού για προχωρημένους

Δημόσιος τομέας

3122486

Διαγραφή μιας μη επιβεβαιωμένες PO απελευθερώνεται από μια αναπλήρωση αγοράς παρουσιάσει σφάλμα κατά την προσπάθεια επανέκδοση της αναπλήρωσης αγορών

Δημόσιος τομέας

3101655

Λάθος τα χρεωστικά ποσά συμπληρώνονται, εάν είναι ενεργοποιημένη η παράμετρος αυτόματης εκκαθάρισης (αναλυτικό αντιδραστήριο) μετά την εφαρμογή της επείγουσας επιδιόρθωσης KB3076373 και KB2964740

Δημόσιος τομέας

3123500

Εγγραφές λογαριασμού παρατίθενται ξεχωριστά αντί να συνδυαστούν σε φόρμα αποδεικτικό εγγραφής μετά τη δημιουργία εγγραφών μόνο παραγραφή για πολλές συναλλαγές γ/λ, συμπεριλαμβανομένων των πελατών ή μετατόπιση στην ίδια γραμμή – CU10 γνωστό ζήτημα

Δημόσιος τομέας

3164713

Λίστα κατάστασης σε αριθμητική ακολουθία δεν εκκαθάριση αριθμών σε καταχωρημένες εγγραφές για προχωρημένους

Δημόσιος τομέας

3167135

Γραμμή προτύπου FTI με χρέωσης σύνολο κωδικών δεν ανάκτηση σωστό φόρου πωλήσεων ομάδας και ομάδας φόρου πωλήσεων ειδών

Δημόσιος τομέας

3162873

Είναι δυνατή η επεξεργασία της εγγραφής για προχωρημένους με γραμμές έργου για να καταργήσετε την αναφορά έργου

Δημόσιος τομέας

3160425

Συμφωνίες αγοράς μπορούν να υποβληθούν σε ροή εργασίας πολλές φορές απροσδόκητα

Δημόσιος τομέας

3119777

Πρόβλημα με την PO έτος λήξης των λογιστικών εγγραφών

Δημόσιος τομέας

3118731

Δεν είναι δυνατό να αναφέρονται σε ένα ΓΚΣ σε μια νέα γραμμή ενός δελτίου παραγγελίας Αγοράς που έχει μερικώς Τιμολογηθείσα και οριστικοποιηθεί

Δημόσιος τομέας

3106188

"Λειτουργία dimensionstorage.setSegment έχει εσφαλμένα κληθεί" σφάλμα κατά την εκτέλεση του το κλείσιμο έτους διαδικασία μετά από μια αλλαγή δομής του λογαριασμού

Δημόσιος τομέας

3121111

Προσθέστε αγοράς σειρά γραμμή ροής εργασίας δρομολόγησης πεδία - παραστατικό προέλευσης και λογιστικών διανομής

Δημόσιος τομέας

3121112

Προσθέστε ΓΚΣ ροής εργασίας δρομολόγησης πεδία - παραστατικό προέλευσης και λογιστικών διανομής

Δημόσιος τομέας

3127789

Τα πεδία στη φόρμα λεπτομερειών έργου δεν θα πρέπει να είναι επεξεργάσιμες για μια δέσμευση του γενικού προϋπολογισμού που αλλαγές σε μια αναπλήρωση αγοράς σχετικά με το έργο

Δημόσιος τομέας

3123010

Πεδίο λογαριασμού λογιστικής δεν είναι διαθέσιμη σε νέα γραμμή μεταφέρονται ΓΚΣ

Δημόσιος τομέας

3123594

Να καταχωρήσετε απροσδόκητα εγγραφές πληρωμών μη ισορροπημένη όταν το πλαίσιο ελέγχου "Αποκοπή διακανονισμού Σύνοψη" έχει οριστεί στις παραμέτρους γ/λ

Δημόσιος τομέας

3123544

Ακύρωση ή μείωση των μη χρησιμοποιούμενων μεταφέρονται προς τα εμπρός δέσμευση του γενικού προϋπολογισμού (ΓΚΣ) θα επαναφέρει προϋπολογισμού

Δημόσιος τομέας

3124566

Κατά την έρευνα ανάλυσης προϋπολογισμού δεν απεικονίζει όλες τις αλλαγές από έναν προϋπολογισμό δήλωση εγγραφής

Δημόσιος τομέας

3138628

Δεν μπορείτε να καταχωρήσετε μια διακανονισμού COD

Δημόσιος τομέας

3127590

Ανάλυση προϋπολογισμού εμφανίζει διπλά το encumbrance ΓΚΣ ή PO που σχετίζονται με το έργο

Δημόσιος τομέας

3136692

Προηγμένη εγγραφή καταχώρησης επικύρωσης πριν από την υποβολή στη ροή εργασιών

Δημόσιος τομέας

3137420

Προσαρμοσμένο πεδίο δεδομένων που σχετίζονται με κωδικούς χρέωσης σε ένα τιμολόγιο ελεύθερου κειμένου εμφανίζονται μόνο τα δεδομένα από την τελευταία γραμμή που εισαγάγατε

Δημόσιος τομέας

3144462

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Αυτή η αλλαγή θα προκαλέσει τα όρια χρηματοδότησης για αυτές τις κατανομές υπέρβαση" όταν δημιουργείτε ένα νέο έργο με μια νέα σύμβαση έργου, εάν είναι ακόμη διαθέσιμα τα κεφάλαια

Δημόσιος τομέας

3146985

Η μονάδα και η μονάδα δεν υπάρχουν πεδία τιμών όταν χρησιμοποιείτε την εισαγωγή "Επεξεργασία διπλότυπες εφάπαξ προμηθευτές", ακόμα και αν υπάρχουν τιμές για αυτά τα πεδία στο αρχείο εισαγωγής

Δημόσιος τομέας

3150370

Αναπαραγωγή requisitions αγοράς να απαλλάξει το ίδιο σφάλμα αιτία γενικού προϋπολογισμού δέσμευσης (ΓΚΣ) στις παραγγελίες αγοράς

Δημόσιος τομέας

3143012

Η επιλογή ενός προϋπολογισμού μοντέλου στη φόρμα ανάλυση προϋπολογισμού προκαλεί εσφαλμένη αναθεωρημένο προϋπολογισμό ποσά

Δημόσιος τομέας

3159282

Την επιλογή ανάλυσης προϋπολογισμού encumbrance λεπτομερούς περιγραφής φόρμας δεν σέβονται ημερομηνίες που έχουν εισαχθεί στη φόρμα έρευνας

Δημόσιος τομέας

3159309

Την ποσότητα που αναφέρεται ως "Υπόλοιπο Μεταφορά εμπρός προϋπολογισμός" στην ενότητα "Σύνολα" κάτω από τη φόρμα ανάλυσης προϋπολογισμού είναι μηδέν, όταν θα πρέπει να είναι το σύνολο των λογαριασμών εμφανίζεται στο "Σώμα"

Δημόσιος τομέας

3157968

Ολοκλήρωση της λειτουργίας του Ταμείου με πρόσθετη γραμμή προηγούμενου έτους ΓΚΣ reinstates εσφαλμένα τον προϋπολογισμό

Δημόσιος τομέας

3162616

Σφάλμα "Δεν μπορεί να εκτελέσει μια εντολή γλώσσα ορισμού δεδομένων στη γραμμή του παραστατικού προέλευσης (SourceDocumentLineTmpJournalize)" μετά την καταχώρηση ένα ΓΚΣ με λογιστικά οι αλλαγές των ημερομηνιών

Δημόσιος τομέας

3165102

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Η τιμή δεν επιτρέπεται για μη αυτόματη καταχώρηση" κατά την καταχώρηση του ορισμού που δημιουργούνται εγγραφές λογαριασμών έχουν ρυθμιστεί ώστε να "Να μην επιτρέπεται η μη αυτόματη καταχώρηση" και καταχώρηση της εγγραφής εκτός συναλλαγής εγγραφές γ/λ

Δημόσιος τομέας

3162414

Ερώτηση "Θέλετε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την παραλαβή" μετά την πληρωμή στον MPOS

Έδρα λιανικής πώλησης

3137975

Η λειτουργία καταλόγου αντιγραφής δεν αντιγράφει κάθε στοιχείο επιπέδου διαμορφώσεις για στοιχεία στον κατάλογο

Έδρα λιανικής πώλησης

3162984

Για όλα τα στοιχεία εκ νέου υπολογισμού των τιμών αυτόματα κατά το άνοιγμα το γραμμικό κώδικα και ετικέτες φόρμας

Έδρα λιανικής πώλησης

3146707

Νέους πελάτες που δημιουργούνται στο τηλεφωνικό κέντρο δεν συσχετίζονται με ένα βιβλίο διευθύνσεων πελατών

Έδρα λιανικής πώλησης

3166121

Πλήρης υλοποίηση της πίστης λιανικής πώλησης στο τηλεφωνικό κέντρο

Έδρα λιανικής πώλησης

3155502

MPOS θα πρέπει να στείλετε μηνύματα σε ενοποιημένη σύνδεση

Έδρα λιανικής πώλησης

3145146

Ταχυδρομικός κώδικας επικυρώνεται πάντα σε MPOS

Έδρα λιανικής πώλησης

3162951

Παλιό Αναγνωριστικό Shift (μαζική ID) έχει οριστεί σε συναλλαγή POS

Έδρα λιανικής πώλησης

3149865

"X έκθεση πρέπει να περιέχει τύπο προσφοράς ανάλυσης όπως Z-αναφορά"

Έδρα λιανικής πώλησης

3125819

Σας ζητά κωδικό πληροφοριών δεν εμφανίζονται όταν το ίδιο στοιχείο έχει προστεθεί πολλές φορές σε σύγχρονα POS

Έδρα λιανικής πώλησης

3106988

Ενεργοποίηση εκτεταμένης σύνδεσης δήλωσης στο MPOS

Έδρα λιανικής πώλησης

3147423

Δυνατότητα προεπιλογής ένα ποσό έναρξης για βάρδιες

Έδρα λιανικής πώλησης

3171503

Δεν υπάρχει ιδιότητα μητρώο που επιτρέπει την ταμία να αφήσετε ανοιχτό το Συρτάρι μετρητών όταν κλείνουν μια βάρδια

Έδρα λιανικής πώλησης

3146680

Πρέπει να εμποδίζει την επιλογή πολλών γραμμών με τη συνάρτηση lookup MPOS αποθέματος

Έδρα λιανικής πώλησης

3138667

Καθολική αναζήτηση στη βάση δεδομένων AX χρησιμοποιείται όταν Υπενθυμίζοντας και αποβίβαση μια παραγγελία πώλησης, εάν το στοιχείο δεν υπάρχει στη βάση δεδομένων τοπικών καναλιών με αποτέλεσμα την κακή απόδοση

Έδρα λιανικής πώλησης

3156063

Δημιουργία παραγγελίας πελάτη χωρίς RTS

Έδρα λιανικής πώλησης

3152999

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ σε κατάθεση POS (προπληρωμής), όταν είναι ενεργοποιημένη η "Φόρος πωλήσεων σε Προπληρωμή εγγραφών αποδεικτικό" στις παραμέτρους (αναλυτικό αντιδραστήριο)

Έδρα λιανικής πώλησης

3166870

Δεν είναι δυνατό να αντιστοιχίσετε καμία έκπτωση κατά τη χρήση της τιμής επιλογή override POS

Έδρα λιανικής πώλησης

3125825

Δυνατότητα να ορίσετε μια τιμή καναλιού ως υψηλότερη προτεραιότητα από τοπικές τιμής

Έδρα λιανικής πώλησης

3166821

Γραμμές πώλησης POS διαίρεση απροσδόκητα με βάση τις ποσότητες τυχαία

Έδρα λιανικής πώλησης

3140530

Τα νέα πεδία παραλαβή που προστέθηκαν από την επείγουσα επιδιόρθωση KB3033943 δεν υποστηρίζονται στο MPOS

Έδρα λιανικής πώλησης

3137712

Δυνατότητα αντίγραφο/διπλών προτύπων παραλαβής.

Έδρα λιανικής πώλησης

3133066

Αλλαγή γραμμής με 0 ποσό εμφανίζεται μετά την παραλαβή, όταν έχει οριστεί η παραλαβή εκτύπωσης δώρο "όπως απαιτείται"

Έδρα λιανικής πώλησης

3158030

Πάρα πολλά αποτελέσματα επιστρέφονται κατά την αναζήτηση για συναλλαγές με ημερομηνία στη λιανική POS

Έδρα λιανικής πώλησης

3136108

MPOS και EPOS σύνολα για όλες τις αναφορές που λείπουν

Έδρα λιανικής πώλησης

3147421

Προσθήκη στήλης "Κανάλι" λίστα AX παραγγελία πώλησης

Έδρα λιανικής πώλησης

3153234

Παρέχει τη δυνατότητα να εξαγάγετε ή να εισαγάγετε MPOS screenlayouts

Έδρα λιανικής πώλησης

3155427

Το σύστημα επιτρέπει τη δημιουργία πελάτη χωρίς RTS

Έδρα λιανικής πώλησης

3167455

Λείπει το Αναγνωριστικό στοιχείο στη Σχεδίαση διάταξης για MPOS.

Έδρα λιανικής πώλησης

3083350

Διπλότυπων εγγραφών για smmOpportunityView κατά την επεξεργασία ενός μέρους κύρια διεύθυνση πολλές φορές

Έδρα λιανικής πώλησης

3082035

Έκθεση πωλήσεων λιανικής επιστρέφει τιμή εσφαλμένη ημερομηνία, κατά την εκτέλεσή του για μια συγκεκριμένη ημερομηνία

Έδρα λιανικής πώλησης

3105627

N-1 δυνατότητα κώδικα πρέπει να εκτελεστεί μόνο όταν είναι ενεργοποιημένο το κλειδί ρύθμισης παραμέτρων και καταστήματα N-1 υπάρχει όπως καθορίζεται κατά το χρόνο εκτέλεσης

Έδρα λιανικής πώλησης

3133950

Θέμα στήλες γραμμή πλέγματος στη σελίδα ιστορικό παραγγελιών

Έδρα λιανικής πώλησης

3121960

Επιστροφή ποσότητες δεν εμφανίζονται στη φυσική απογραφή μέχρι δηλώσεις που έχουν καταχωρηθεί

Έδρα λιανικής πώλησης

3164082

Άσκοπης κατανάλωσης των κωδικών του είδους γραμμικού κώδικα

Έδρα λιανικής πώλησης

3168320

Ακύρωση μιας κάρτας δώρο δημιουργεί μια κενή εγγραφή γ/λ

Έδρα λιανικής πώλησης

3108697

Πληροφορίες σχετικά με τον κωδικό τύπου και το νόμισμα της πιστωτικής κάρτας που δεν υπάρχει στο πεδίο "Περιγραφή" στις εγγραφές πληρωμών

Έδρα λιανικής πώλησης

3162088

Ορισμό της αγοράς προορισμού δεν σέβονται το λογαριασμό πελάτη που επιλέξατε

Έδρα λιανικής πώλησης

3160894

Μέθοδος πληρωμής για την αποθήκευση χώρος αποθήκευσης αντίγραφο της επίσημης έκδοσης διαγράφει νομισματικές τιμές στο αρχικό χώρο αποθήκευσης

Έδρα λιανικής πώλησης

3164684

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Φυσική ενημέρωση ποσότητα στη μονάδα αποθέματος πρέπει να είναι διαφορετικό από το μηδέν" όταν δήλωση υπολογισμού πρέπει να μοιραστούν δεσμεύσεις αποθεμάτων

Έδρα λιανικής πώλησης

3123815

Βραζιλία/ΑΓΚΎΛΗ: Προκαθορισμένες ρυθμίσεις παραμέτρων έκπτωση κουπόνια προκαλεί ασυμφωνία σφάλματα με τον οικονομικό εκτυπωτή σε POS λιανικής πώλησης

Έδρα λιανικής πώλησης

3118762

Με μη αυτόματο τρόπο συναλλαγές banked διαγωνισμού και ασφαλείς συναλλαγές προσφοράς δεν αναγνωρίζονται σε προτάσεις κατά τη χρήση του Shift για τη μέθοδο της πρότασης

Έδρα λιανικής πώλησης

3120000

Δεν είναι δυνατό να αποεπιλέξετε την πλήρη ρύθμιση παραμέτρων αποστολής μετά μια παραγγελία που έχει επισημανθεί ως ολοκληρωμένη

Έδρα λιανικής πώλησης

3133239

Η ενημέρωση κώδικα που παρέχεται για την επείγουσα επιδιόρθωση KB3108055 είναι εσφαλμένη

Έδρα λιανικής πώλησης

3120364

Προεπιλεγμένες διαστάσεις δεν έχουν ρυθμιστεί σωστά επί πιστώσει σειρά τιμολόγησης παραγγελίας πώλησης τηλεφωνικό κέντρο

Έδρα λιανικής πώλησης

3121892

Οι εκπτώσεις διαμορφωτή προϊόντων δεν εφαρμόζονται σωστά για να ρυθμίσετε τα ποσά γραμμής

Έδρα λιανικής πώλησης

3122986

"Πληρωμής δεν κατά τη σωστή κατάσταση: εξουσιοδότηση. Ματαιώθηκε η καταχώρηση"σφάλμα κατά την προσπάθεια για την ολοκλήρωση μιας παραγγελίας πώλησης κέντρο κλήσης και επιστροφής χρημάτων παραπάνω

Έδρα λιανικής πώλησης

3120016

Αυτόματη δημιουργία διεταιρικές παραγγελίες και άμεση απαλείφονται τιμές παράδοσης στην παραγγελία πώλησης όταν τροποποιηθεί σε POS

Έδρα λιανικής πώλησης

3127252

Κατηγορία χαρακτηριστικό ομάδες Πήγαμε μετά τη σύνδεση 2 το πολύ τύπους

Έδρα λιανικής πώλησης

3135700

Πωλήσεις τιμολογεί καταχωρημένο και λιανικής πώλησης δήλωση ακόμη ανοιχτές κατά την καταχώρηση της δήλωσης στη μαζική εργασία και "το ποσό στρογγυλοποίησης είναι μεγαλύτερη από το επιτρεπόμενο για το χώρο αποθήκευσης" μήνυμα σφάλματος

Έδρα λιανικής πώλησης

3128744

Κωδικοί προέλευσης που σχετίζεται με μη δημοσιευμένα καταλόγους μπορούν να συσχετιστούν με μια παραγγελία πώλησης

Έδρα λιανικής πώλησης

3133053

"Πεδίο 'πηγαίος κώδικας' πρέπει να συμπληρώνεται με ένα έγκυρο πηγαίο κώδικα" σφάλμα κατά τη δημιουργία ενός χρονοδιαγράμματος παράδοσης και διαχωρισμός ποσότητα, εάν πηγαίος κώδικας είναι απαραίτητη

Έδρα λιανικής πώλησης

3135469

Δεν μπορείτε να υποβάλετε πληρωμής με επιβαρύνσεις των παραγγελιών κέντρο επιστροφής κλήσης, όταν είναι απενεργοποιημένη η επιλογή "Ενεργοποίηση τιμής της παραγγελίας" για το τηλεφωνικό κέντρο

Έδρα λιανικής πώλησης

3133179

Συνολική έκπτωση εφαρμόζεται επίσης ως έκπτωση για παραγγελίες πώλησης κέντρο κλήσης

Έδρα λιανικής πώλησης

3135772

Γραμμή αγορών που προστέθηκαν κατά τη λήψη στοιχείων μέσω MPOS

Έδρα λιανικής πώλησης

3132762

Καταχώρηση δήλωση στη δέσμη διατηρεί σε κατάσταση σφάλματος, εάν η πρόταση έχει καταχωρηθεί με επιτυχία με προειδοποίηση ή Infolog μετά την εγκατάσταση της επείγουσας επιδιόρθωσης KB3078113

Έδρα λιανικής πώλησης

3131080

Δεν είναι δυνατό να καταχωρήσετε επίσημη δήλωση για λογαριασμό εξόδων

Έδρα λιανικής πώλησης

3133051

Δεν είναι δυνατό να αντιστοιχίσετε ένα στοιχείο σε μια συμπληρωματική κατηγορία όταν το στοιχείο έχει εκχωρηθεί σε έναν άλλο κόμβο από την ίδια ιεραρχία

Έδρα λιανικής πώλησης

3133241

Παραγγελία πώλησης κέντρο κλήσης δεν χρησιμοποιεί σωστά τους κωδικούς προέλευσης

Έδρα λιανικής πώλησης

3138572

Σειριακός αριθμός που λείπουν σε συναλλαγή επιστροφής στο MPOS κατά την εκτέλεση του έργου P

Έδρα λιανικής πώλησης

3139018

Επιστρέφει τιμή δημιουργήθηκε στο AX διαφορετική συμπεριφορά επιστροφής δαπανών για τα προϊόντα που χρησιμοποιούν κυλιόμενος μέσος των πωλήσεων και του προϊόντος λιανικής από POS

Έδρα λιανικής πώλησης

3137378

Σειρά tab για το αρχικό πεδίο προέλευσης είναι εσφαλμένη στη νέα φόρμα πελάτη μετά την εγκατάσταση της επείγουσας επιδιόρθωσης KB3115521

Έδρα λιανικής πώλησης

3136083

CDX δεν τον περιορισμό των δεδομένων τιμής με βάση datagroup

Έδρα λιανικής πώλησης

3137373

"MCRPaymentAdjustments κλάσης πρέπει να κληθεί με buffer" σφάλμα κατά την αλλαγή παράδοση υπόλοιπο ποσό κατώτερο που καταχωρήθηκε αρχικά για μερική παράδοση στο τηλεφωνικό κέντρο

Έδρα λιανικής πώλησης

3140253

Τιμολόγιο και πληρωμής κουπόνια αναπαράγονται όταν δύο μαζική εργασία εκτελούνται στην ίδια κατάσταση ταυτόχρονα

Έδρα λιανικής πώλησης

3139182

Κατηγορία πώλησης δεν συμπληρώνεται στις γραμμές πωλήσεων για λιανική πώληση

Έδρα λιανικής πώλησης

3140542

Εκπτώσεις λιανικής πώλησης δεν εμφανίζονται αν γίνει πρόσβαση μέσω της διαχείρισης πληροφοριών προϊόντος

Έδρα λιανικής πώλησης

3139585

Δεν οικονομικές διαστάσεις στις εγγραφές τεχνικών Προδιαγραφών για τη συγκρότηση του Κιτ

Έδρα λιανικής πώλησης

3140503

Ηλεκτρονική συναλλαγή πληρωμών με κάρτα δώρο δημιουργία παραγγελιών πώλησης με τον τύπο εκκαθάρισης "Κανένα"

Έδρα λιανικής πώλησης

3140247

Διαδικασία παραγγελίας αντικατάστασης υπολογίζει εσφαλμένα το συνολικό επιστροφής ανακεφαλαιωτικό

Έδρα λιανικής πώλησης

3140258

Πλήκτρο σε μια παραγγελία πώλησης για αντικατάσταση θα πρέπει να δείχνει το παράθυρο σύνοψης επιστροφής, αντί για το κανονικό τηλεφωνικό κέντρο σύνοψης "παραγγελία πώλησης"

Έδρα λιανικής πώλησης

3140255

Αρχική τιμή μονάδας, διαφορά τιμής και τα πεδία νομισματικής μονάδας είναι κενή κατά την εκτέλεση της έκθεσης "Τιμή παράκαμψης"

Έδρα λιανικής πώλησης

3138000

Δεν έχουν τηρηθεί, προτεραιότητες τιμολόγησης στο AX για προσαρμογές τιμών λιανικής πώλησης

Έδρα λιανικής πώλησης

3143111

"Πληρωμής δεν κατά τη σωστή κατάσταση: εξουσιοδότηση" σφάλμα όταν το τιμολόγιο πώλησης καταχώρησης για παραγγελία κέντρο κλήσεων, εάν η πληρωμή με λογαριασμό πελάτη σε λογαριασμό

Έδρα λιανικής πώλησης

3144813

Δεν είναι δυνατό να δημιουργήσετε έναν τιμοκατάλογο για ένα νέο ηλεκτρονικό κατάστημα

Έδρα λιανικής πώλησης

3148976

Τα πεδία σειρά αντικατάστασης με τη μορφή επιστροφής είναι μη τροποποιήσιμο που προκαλεί προβλήματα με τη διαδικασία ανταλλαγής έκδοσης

Έδρα λιανικής πώλησης

3145442

Κάρτα πρόσκλησης σε διαδικασία ανταγωνισμού διαφορετικό ποσό αναφέρεται στη δήλωση λιανικής πώλησης δεν μπορεί να δημιουργήσει ένα σωστό αντίστοιχο αποδεικτικό Γενικά

Έδρα λιανικής πώλησης

3147115

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "οι συναλλαγές στο αποδεικτικό χωρίς ισολογισμό" κατά την καταχώρηση μιας δήλωσης λόγω φόρου στρογγυλοποίηση με τη συναλλαγή εξόδων εάν ο φόρος υπολογίζεται

Έδρα λιανικής πώλησης

3147122

Αλληλογραφία παραλαβές, μην χρησιμοποιείτε το όνομα αρχείου που καθορίσατε στις παραμέτρους λιανικής πώλησης

Έδρα λιανικής πώλησης

3147127

Με μη αυτόματο τρόπο συναλλαγές προσφορών Banked και ασφαλή προσφορά συναλλαγές με διαφορετική ημερομηνία από τη δήλωση δεν καταχώρησης γ/λ

Έδρα λιανικής πώλησης

3147809

Δεν είναι δυνατό να δημιουργήσετε ένα χαρακτηριστικό για ένα υπάρχον ηλεκτρονικό κατάστημα

Έδρα λιανικής πώλησης

3149502

Σκοπός του χαρακτηριστικού SkipAggregation σε RetailTransactionTable

Έδρα λιανικής πώλησης

3150769

Δεν είναι δυνατό να ενεργοποιήσετε την "Εμφάνιση στατιστικά πωλήσεων" Εάν το ίδιο όνομα ενότητας με διαφορετική ράφι υπάρχει και δεν είναι δυνατό να δείτε τα στατιστικά στοιχεία σε συναλλαγές λιανικής πώλησης

Έδρα λιανικής πώλησης

3150776

Δικαιώματα ομάδας δεν αποθηκεύεται με τη μορφή παραμέτρων λιανικής κανάλι αναφορές εάν το Αναγνωριστικό της ομάδας δικαίωμα ξεκινά με μηδέν

Έδρα λιανικής πώλησης

3156413

Αρίθμηση γραμμών σε παραγγελίες πώλησης που δημιουργούνται από τον αγοραστή ώθησης δημιουργούνται εσφαλμένα

Έδρα λιανικής πώλησης

3157024

Δηλώσεις κενό λιανικής πώλησης που δημιουργείται κατά την εκτέλεση της μαζικής εργασίας "Υπολογισμός δήλωση"

Έδρα λιανικής πώλησης

3163328

Δεν είναι δυνατό να δημοσιεύσετε κατάλογο ηλεκτρονικό κατάστημα κατά το άνοιγμα των δύο διαφορετικά προϊόντα

Έδρα λιανικής πώλησης

3156441

Υπολογισμός εσφαλμένη φόρου για συναλλαγές πωλήσεων μετά την καταχώρηση μιας δήλωσης, συμπεριλαμβανομένης μιας κίνησης επιστροφής

Έδρα λιανικής πώλησης

3156443

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "υπάρχει ήδη μια καρτέλα για ομάδα προϊόντων στο χώρο αποθήκευσης σήμανση 'Εμφανίζει στατιστικά πωλήσεων'" κατά την ίδια ενότητα όνομα με διαφορετικό ράφι που υπάρχει στον ίδιο χώρο αποθήκευσης

Έδρα λιανικής πώλησης

3157341

Κατάλογοι που έχουν δημιουργηθεί με καμία μετάφραση EN-US δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη συνάρτηση simulator Τιμολόγηση, όταν η γλώσσα του συστήματος είναι διαφορετική από EN-US

Έδρα λιανικής πώλησης

3158275

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Το πεδίο"Κωδικός προέλευσης"πρέπει να συμπληρωθεί με ένα έγκυρο πηγαίο κώδικα" κατά τη δημιουργία μιας εντολής παιδί συνέχειας με τον πηγαίο κώδικα απαιτείται σήμανση

Έδρα λιανικής πώλησης

3165247

Καταχώρηση δήλωση χάνει επιλογής

Έδρα λιανικής πώλησης

3158370

Πεδία επικεφαλίδας παραγγελίας πώλησης εξαφανίζονται κατά την ανανέωση με σύνοψης παραγγελία, Άνοιγμα

Έδρα λιανικής πώλησης

3159685

Λιανικής πώλησης τιμολόγιο συνολικό ΦΠΑ είναι εσφαλμένη

Έδρα λιανικής πώλησης

3158708

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ κωδικούς που επιλέχθηκαν για μη αυτόματη έκπτωση τοις εκατό τιμή παράκαμψης δεν αποθηκεύονται στον πίνακα MCRSalesLinePriceOverride

Έδρα λιανικής πώλησης

3162086

"InventSizeId πρέπει να συμπληρωθεί με" Προειδοποίηση όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία "Προσθήκη προϊόντων" στις εγγραφές καταμέτρησης, ακόμα και αν το μέγεθος έχει ήδη συμπληρωθεί

Έδρα λιανικής πώλησης

3159687

Δήλωση υπολογισμού ομαδοποιεί όλες τις συναλλαγές σε μία πρόταση κατά τη χρήση "Μία δήλωση ανά ημέρα"

Έδρα λιανικής πώλησης

3158683

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "η παραγγελία δεν μπόρεσαν να αποθηκευτούν αυτήν τη στιγμή" κατά την πληρωμή μετρητών γρήγορη POS πρόγραμμα-πελάτης

Έδρα λιανικής πώλησης

2990622

Δεν είναι δυνατό να επιλέξετε έναν τραπεζικό λογαριασμό, όπως η κάρτα αμοιβής κάρτα αμοιβής μετατόπιση λογαριασμού για έξοδα κάρτα καταχώρησης

Έδρα λιανικής πώλησης

2992401

Παρουσιάζεται ένα ζήτημα επιδόσεων κατά το κλείσιμο της φόρμας της ιεραρχίας κατηγοριών (EcoResCategory)

Έδρα λιανικής πώλησης

3162354

Παράλειψη μήνυμα σφάλματος στα ΑΡΙΣΤΕΡΆ.

Έδρα λιανικής πώλησης

3161479

Το σύστημα δεν υποστηρίζει το Microsoft Exchange Server 2016

Πωλήσεις και μάρκετινγκ

3124332

Δεν είναι δυνατό να εκτελέσετε διαδικασία επιστροφής χρημάτων για όλους τους πελάτες ταυτόχρονα όπως μπορείτε να κάνετε με cumulate πιστωτικά τζίρου

Πωλήσεις και μάρκετινγκ

3102540

Το πεδίο προέλευσης δεν συμπληρώνεται SysOutgoingEmailTable μέσω της μεθόδου SysEmailTable.sendEmail

Πωλήσεις και μάρκετινγκ

3104038

Σύνδεση στο διακομιστή Exchange θα αποτύχει αν το ψευδώνυμό σας τομέα είναι διαφορετική από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – ewsLogon

Πωλήσεις και μάρκετινγκ

3090408

"Παραγγελία πώλησης έχει ενημερωθεί από άλλο χρήστη" σφάλμα κατά την καταχώρηση τιμολογίων πώλησης με ένα είδος CW

Πωλήσεις και μάρκετινγκ

3120519

Δεδομένα που λείπουν, σημειώσεων ή εργασιών κατά το συγχρονισμό μεταξύ του Microsoft Exchange Server και Dynamics AX

Πωλήσεις και μάρκετινγκ

3084718

Παλιό πελάτη και διεύθυνση λαμβάνονται μετά την αλλαγή του Αναγνωριστικού συμβαλλόμενο μέρος για τη διεύθυνση παράδοσης

Πωλήσεις και μάρκετινγκ

3105943

DirPartyLookupGridView είναι αργή και να χρησιμοποιηθούν σε πολλαπλές αναζητήσεις

Πωλήσεις και μάρκετινγκ

3165353

Συμπληρωματική τιμών δεν συμπλήρωση από τη φόρμα συμφωνίες πώλησης

Πωλήσεις και μάρκετινγκ

3164186

Λάθος ημερομηνίες παράδοσης που μεταφέρονται από SOs POs όταν άμεση παράδοση

Πωλήσεις και μάρκετινγκ

3159902

Καταχώρηση στην ίδια εγγραφή συμφωνία τιμοκαταλόγου/εκπτώσεων εσφαλμένα για πολλές φορές

Πωλήσεις και μάρκετινγκ

3035328

Προεπιλεγμένη τοποθεσία και αποθήκη δεν έχουν συμπληρωθεί οι γραμμές των τιμών πώλησης, παραγγελίες πωλήσεων και τιμών έργου όταν χρησιμοποιείτε ένα εναλλακτικό προϊόν

Πωλήσεις και μάρκετινγκ

3166502

Στρογγυλοποίησης κανόνα θα αγνοηθεί για το ξένο νόμισμα στη φόρμα παραγγελιών πωλήσεων

Πωλήσεις και μάρκετινγκ

3167340

Ποσό του πιστωτικού τιμολογίου προμηθευτή για είδη με τιμή μονάδας μεγαλύτερη από ένα δεν είναι έγκυρο

Πωλήσεις και μάρκετινγκ

3117682

Αντιγράψατε εμπορικής συμφωνίας αποζημίωσης δεν θέτουν εγγραφές πιστωτικών τζίρου σε παραγγελία πώλησης

Πωλήσεις και μάρκετινγκ

3122256

Δέσμευση μαζική FEFO δεν χρησιμοποιείται κατά την αλλαγή Ποσ.

Πωλήσεις και μάρκετινγκ

3123393

Στοίβα ανίχνευση σφάλματος, όταν η διαίρεση χρονοδιάγραμμα παράδοσης στην παραγγελία πώλησης

Πωλήσεις και μάρκετινγκ

3121636

AOS διαρκεί ώρες για να σταματήσει λόγω μια πολύ μεγάλο αριθμό αρχείων TempDB πίνακα PriceDiscTableItemAccountRelationTmp

Πωλήσεις και μάρκετινγκ

3109671

εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "1.00 δεν είναι δυνατό να συλλεχθούν επειδή μόνο 0,00 είναι/είναι διαθέσιμες από τα αποθέματα" όταν προσπαθείτε να καταχωρήσετε το τιμολόγιο μιας εντολής RMA

Πωλήσεις και μάρκετινγκ

3093062

Kanban γραμμή δεν αντικαθίσταται με τη νέα ρύθμιση παραμέτρων κατά την αλλαγή της ρύθμισης παραμέτρων του είδους σε μια γραμμή παραγγελίας πώλησης με αυτόματη δέσμευση

Πωλήσεις και μάρκετινγκ

3124460

Συναλλαγματική ισοτιμία δεν θεωρείται όταν διαγράφεται μια Πιστ.

Πωλήσεις και μάρκετινγκ

3125059

Λάθος περιθώριο εκτίμησης επιστροφές σε ξένα νομίσματα

Πωλήσεις και μάρκετινγκ

3134067

Αποστολή μόνο η επιλογή δεν λειτουργεί στο περιβάλλον συλλογής

Πωλήσεις και μάρκετινγκ

3136648

Πολλοί έμπιστοι αξιώσεις σε ένα συμβόλαιο θα δημιουργήσει ένα μηδέν δολάριο συναλλαγή

Πωλήσεις και μάρκετινγκ

3132622

Το μέτρο πώλησης - έσοδα πωλήσεων δεν εμφανίζει σωστές τιμές

Πωλήσεις και μάρκετινγκ

3124738

Η δημιουργία στοιχείου λίστας είναι η δημιουργία στοιχείου λίστας για όλους τους πελάτες που έχουν ενεργοποιημένη την επιλογή "Ενεργοποίηση του στοιχείου λίστας"

Πωλήσεις και μάρκετινγκ

3132324

Εκπτώσεις με τύπο "Σταθερό Ποσό" είναι εμφάνιση θετικού ποσού στο φόρμα λεπτομερειών τιμή από μια επιστροφή πώλησης

Πωλήσεις και μάρκετινγκ

3129518

Ποσό επιστροφής χρημάτων για είδη με τιμή μονάδας μεγαλύτερη από 1 δεν είναι έγκυρη

Πωλήσεις και μάρκετινγκ

3138067

Προσομοίωση τιμές σε μια γραμμή πώλησης εισαγωγικά δεν ενημερώνει το πεδίο "νέες πωλήσεις τιμή ανά μονάδα" τις αιτίες εφαρμογή προσομοίωση τιμών για να σβήσετε το περιθώριο τιμών και εισφορών μονάδα δεν ενημερώνεται

Πωλήσεις και μάρκετινγκ

3137389

Νόμισμα εταιρεία χρήση εκπτώσεις προμηθευτή αντί νόμισμα προμηθευτή όταν έχει οριστεί η συμφωνία πιστωτικών τζίρου για τους προμηθευτές εξωτερικού

Πωλήσεις και μάρκετινγκ

3134978

Πεδίο αναφοράς πελάτη στις γραμμές ΚΛΠ δεν ενημερώνεται εάν πληκτρολογήσετε τιμή αναφοράς του πελάτη στην επικεφαλίδα ΚΛΠ

Πωλήσεις και μάρκετινγκ

3135271

Παραγγελία πώλησης δεν κατέχει καταργήθηκε από τη φόρμα παραγγελίας έχει στην κατοχή του, κατά την επιλογή για να καταργήσετε περιέχει

Πωλήσεις και μάρκετινγκ

3137350

Γραμμή επιβαρύνσεις δεν ενημερώνεται όταν αλλάζετε λειτουργία παράδοσης στην επικεφαλίδα ή γραμμή

Πωλήσεις και μάρκετινγκ

3145619

Λογαριασμό προβλέψεων πιστωτικών τζίρου δεν καταργείται κατά τη δημιουργία πιστωτικό τιμολόγιο για εκπτώσεις υποκείμενος στο με το πλαίσιο ελέγχου "Τιμές συμπεριλαμβάνουν φόρου πωλήσεων" σήμανση

Πωλήσεις και μάρκετινγκ

3137854

Το ποσό της επιστροφής χρημάτων στη φόρμα λεπτομερειών τιμή δεν διαιρείται από την τιμή μονάδας και πρέπει να αντικατοπτρίζουν το σωστό ποσό επιστροφής χρημάτων έναρξης

Πωλήσεις και μάρκετινγκ

3120519

Το πεδίο Περιγραφή σε συνάντηση δεν είναι επεξεργάσιμο (παλινδρόμησης από την επείγουσα επιδιόρθωση KB3120519)

Πωλήσεις και μάρκετινγκ

3142397

Εσφαλμένη πελάτη πιστωτικού ελέγχου κατά τη μείωση συσκευασίας αποκλίνουν ποσότητα

Πωλήσεις και μάρκετινγκ

3143509

Δεν είναι δυνατό να ακυρώσετε μια παραγγελία πώλησης με δελτία pack ακυρώθηκε

Πωλήσεις και μάρκετινγκ

3143854

Λανθασμένο αποτέλεσμα τη μεταφορά λίστα προορισμού εκστρατεία τη χρήση εκφράσεων

Πωλήσεις και μάρκετινγκ

3149597

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "XDS πολιτική DirRestrictViewPartyInAddressBook_Cust δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε πίνακα SalesLine επειδή η temp πίνακα στη μνήμη TmpPurchLinePrice" κατά την χρήση GAB ασφάλειας και τη δημιουργία μιας εντολής Αγοράς από ένα ΚΛΠ με την επείγουσα επιδιόρθωση KB3104537 εγκατάσταση

Πωλήσεις και μάρκετινγκ

3143839

Η έκθεση "Στατιστικά Customer\Item" τελειώνει με σφάλμα

Πωλήσεις και μάρκετινγκ

3146201

Γραμμή πώλησης με μετατροπή μονάδας οδηγεί σε false ποσότητες στις κινήσεις αποθέματος, όταν χρησιμοποιείτε ένα χρονοδιάγραμμα παράδοσης

Πωλήσεις και μάρκετινγκ

3147527

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "απαιτείται μια νομισματική μονάδα για τη μετατροπή για την ανάκτηση πληροφοριών Συν/γματικής Ισοτιμίας" όταν δημιουργείτε τη νέα παραγγελία πώλησης για αντικατάσταση για μια επιστροφή

Πωλήσεις και μάρκετινγκ

3149968

MCRMarginPercentStr δεν λαμβάνει υπόψη μετατροπής UnitID

Πωλήσεις και μάρκετινγκ

3149259

Ινδία/IND: Εσφαλμένη πωλήσεων και τα ποσά φόρου πωλήσεων εμφανίζεται στις εγγραφές επιβεβαίωσης προσφοράς πώλησης και αναφορά όταν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ η τιμή

Πωλήσεις και μάρκετινγκ

3149270

Κατεστραμμένες αναφορά σε εγγραφή στον πίνακα DocuRef για συσκευασία ΏΣΤΕ τα δελτία καθιστά αδύνατη τη χρήση των δεδομένων

Πωλήσεις και μάρκετινγκ

3149280

Δωρεάν χρέωση συμπληρωματικών στοιχείων έχουν τιμή συμφωνίας εμπορίου συμπληρώνεται κατά την επανάληψη του υπολογισμού ημερομηνιών παράδοσης

Πωλήσεις και μάρκετινγκ

3148975

Απαίτηση δικαιωμάτων δημιουργεί μηδέν δολάριο γραμμή με συνδυασμό παραμέτρων στοιχείου δεν πληροί τους όρους

Πωλήσεις και μάρκετινγκ

3150598

Γραμμή πώλησης με μετατροπή μονάδας οδηγεί σε false ποσότητες στις κινήσεις αποθέματος, όταν χρησιμοποιείτε ένα χρονοδιάγραμμα παράδοσης

Πωλήσεις και μάρκετινγκ

3154256

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Δεν μπορεί να αποδώσει την αναφορά στην οθόνη όταν εκτελείται σε λειτουργία μη πελάτη" όταν καταχωρείτε μια παραλαβή προϊόντων

Πωλήσεις και μάρκετινγκ

3157867

Συνολική έκπτωση Ψευδής δήλωση από κάποιον να εφαρμόσει για την παραγγελία πώλησης με μόνο αρνητική ποσότητα

Πωλήσεις και μάρκετινγκ

3158902

Λάθος ημερομηνίες παράδοσης που μεταφέρονται από SOs POs όταν άμεση παράδοση

Πωλήσεις και μάρκετινγκ

3160902

Η σημείωση της φόρμας δεν εκτυπώνεται στην έκθεση

Πωλήσεις και μάρκετινγκ

3150319

Μόλις δημιουργήσατε διεύθυνση για έναν πελάτη χρόνου αλλάζει πάντα σε "Επιχείρηση" και κύρια, παρόλο που αρχικά δημιουργηθεί ως "Παράδοση" διεύθυνση μόνο

Πωλήσεις και μάρκετινγκ

3159462

Εσφαλμένη ετικέτα "όνομα πελάτη" αντί για το όνομα προμηθευτή εμφανίζεται με τη μορφή προβολής εμπορικές συμφωνίες

Πωλήσεις και μάρκετινγκ

3155924

Ιταλία/ITA: Συσκευασίας ευθυγραμμίζεται προς τιμολόγηση δεν εμφανίζονται με τη μορφή "Μη τιμολογημένες δελτία συσκευασίας" για είδη τ / υ

Πωλήσεις και μάρκετινγκ

3167060

Η φόρμα "τρέχουσες τιμές και εκπτώσεις" δεν εμφανίζει τιμή πώλησης αν η εμπορική συμφωνία έχει μια τοποθεσία και αποθήκη σε αυτό

Πωλήσεις και μάρκετινγκ

3145322

Η αναφορά συμφωνίας γενική λογιστική λείπουν δεδομένα για την έκπτωση γραμμής καταχωρημένη παραγγελία πώλησης

Φόρος

3148113

Να μεταβείτε απευθείας στην το BOLs για φορτίο από το περιβάλλον προγραμματισμού φορτίο

Η υπηρεσία διαχείρισης μεταφοράς

3155939

Υπόδειγμα ΨΗΦΊΩΝ εκτύπωση παρέχει συνοψίζεται πληροφορίες όλες συνημμένης βάσης BOLs

Η υπηρεσία διαχείρισης μεταφοράς

3168056

"Τιμή συμβολοσειράς δεν μπορεί να μετατραπεί σε ημερομηνία τιμή του όρου" σφάλμα κατά το φιλτράρισμα η αντιστοιχία φορτίου σας χρεώνει και τιμολόγια φόρμας

Η υπηρεσία διαχείρισης μεταφοράς

3119277

Όλες οι ταχύτητες του επιλεγμένου φορέα αντιστοιχίζονται αντί για το επιλεγμένο φορέα ή το συνδυασμό υπηρεσία κατά την αντιστοίχιση ταχύτητα για τη δρομολόγηση

Η υπηρεσία διαχείρισης μεταφοράς

3120081

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "δεν υπάρχει στον κύριο λογαριασμό" όταν προσπαθείτε να δημιουργήσετε μια εγγραφή τιμολογίου AP από τιμολόγιο φορτίου TMS

Η υπηρεσία διαχείρισης μεταφοράς

3130315

Εσφαλμένη αποδεικτικό ανάθεσης σε AP τιμολόγιο εγγραφών που δημιουργούνται από τιμολόγιο φορτίου TMS όταν το φορτίο περιέχει πολλές γραμμές

Η υπηρεσία διαχείρισης μεταφοράς

3137351

Υπόδειγμα WMS ΨΗΦΊΩΝ (WMSBillofLading) δεν εκτυπώνει πληροφορίες για τα είδη και το βάρος για τεχνικές παιδί

Η υπηρεσία διαχείρισης μεταφοράς

3135544

Μορφή διαδρομής δεν ανανεώνονται με τον αναμενόμενο τρόπο κατά την αξιολόγηση με μη αυτόματο τρόπο

Η υπηρεσία διαχείρισης μεταφοράς

3137287

Εσφαλμένη διεύθυνση εμφανίζεται στη διακίνηση-αποστολή παραγγελίας και φόρτωσης κατά την επιλογή μιας εναλλακτικής διεύθυνσης για προς ή από την αποθήκη

Η υπηρεσία διαχείρισης μεταφοράς

3135156

Τεχνικές συμφωνημένη φορτίου δεν εμφανίζονται, εάν η διεύθυνση παράδοσης μιας παραγγελίας πώλησης δεν είναι έγκυρη

Η υπηρεσία διαχείρισης μεταφοράς

3137830

Εάν υπάρχουν πολλές αποστολές σε ένα φορτίο, εκτυπώνεται μόνο μία φορτωτική για το φορτίο

Η υπηρεσία διαχείρισης μεταφοράς

3149557

Εκτυπώνει πρωτότυπο ΨΗΦΊΩΝ χωρίς καμία πληροφορία από το υποκείμενο BOLs συνδεδεμένος

Η υπηρεσία διαχείρισης μεταφοράς

3150847

Εσφαλμένη διεύθυνση που εμφανίζεται για το Αναγνωριστικό της αποθήκης κατά την επιλογή νέα διεύθυνση στη διάθεσή σας δρομολόγηση ταχύτητα

Η υπηρεσία διαχείρισης μεταφοράς

3161484

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Αντιλογισμού εργασίας δημιουργεί αρνητική εργασίας δημιουργήθηκε ποσότητες περί γραμμών φορτώσεως πλοίων

Η υπηρεσία διαχείρισης μεταφοράς

3099921

Φόρος πωλήσεων συναλλαγές – αναφορά λεπτομερειών εμφάνιση αρχική τιμή αναφοράς εξόδων

Ταξιδίου και έξοδα

3073337

Το σύστημα θα πρέπει να εμποδίζει την υποβολή μιας ροής εργασίας πολλές φορές για TrvRequisitionTemplate (ταξίδια αναπλήρωσης) στην εταιρική πύλη (EP)

Ταξιδίου και έξοδα

3165996

"FormRun αντικείμενο δεν έχει προετοιμαστεί" σφάλμα κατά το άνοιγμα μιας εργασίας που έχει ανατεθεί στοιχείο που ξεκινά ως ένα ταξίδι αναπλήρωσης

Ταξιδίου και έξοδα

3140124

Ταξιδίου και έξοδα σφάλμα κατά την προσθήκη έξοδα συμφωνημένα πιστωτικής κάρτας από δύο διαφορετικά νομίσματα

Ταξιδίου και έξοδα


Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 11 για το Microsoft Dynamics AX 2012 R3 περιλαμβάνει τις ακόλουθες επείγουσες επιδιορθώσεις δυαδικό.

Αριθμός KB

Τίτλος

Περιοχή

3152076

Ινδία/IND: Πληρ. τόκων δεν επηρεάζει το κόστος αγοράς όπως περιγράφεται στην επείγουσα επιδιόρθωση KB3006787 μετά την εφαρμογή της επείγουσας επιδιόρθωσης KB3070453 και την επείγουσα επιδιόρθωση KB3072845

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3132063

Βραζιλία/ΑΓΚΎΛΗ: "528 – απόρριψη: ICMS ποσό διαφέρει από το στοιχείο, το βασικό ποσό και το ποσοστό φόρου" σφάλμα για την απευθείας εισαγωγή NF-e με ξένο νόμισμα

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3118173

Ηνωμένες Πολιτείες/ΗΠΑ: 2015 1099 αλλάζει για AX 2012 R3

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3097024

Πλήρες φύλλο λεπτομέρειες δεν εμφανίζονται κατά την αλλαγή Ημ/νία τιμολόγησης σε μια παραγγελία αγοράς

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3150033

Παραβλέπεται η ημερομηνία τιμολογίου που έχουν οριστεί στη φόρμα τιμολογίου προμηθευτή στο σύνολο του τιμολογίου

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3143685

Δεν είναι δυνατό να επιλέξετε εγκεκριμένες συναλλαγές μόνο που θα συμπεριληφθούν στην η ενηλικίωση αναφοράς

Πληρωτέοι λογαριασμοί

3153365

Η Νορβηγία / NOR: δεν υπάρχει πεδίο στις πωλήσεις γραμμή παραγγελίας, όταν δημιουργείτε μια παραγγελία πώλησης για τον πελάτη που δημιουργήθηκε και προσπαθήστε να εισαγάγετε πληροφορίες

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3165785

Απευθείας χρέωση SEPA δεν επιλέξετε εταιρεία τραπεζικού λογαριασμού

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3126123

Βέλγιο/BEL: "AifOutboundProcessingService-processRequest\AifRequestProcessor-processOutbound" σφάλμα κατά τη δημιουργία του αρχείου SEPA

Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3147499

Δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων για την οντότητα DB

Υποδομή εξαγωγής εισαγωγής δεδομένων

3122985

Οικονομικές διαστάσεις δεν αναφέρουν τις σωστές τιμές

Πλαίσιο

3152552

Έγγραφο συνημμένο σημεία στο ίδιο αρχείο αναφοράς για όλες τις παραγγελίες ποιότητας

Πλαίσιο

3164632

Υποστήριξη 2016 υπηρεσιών ενοποίησης του SQL Server για AX 2012 R3 έκδοση του framework εισαγωγή/εξαγωγή δεδομένων

Πλαίσιο

3106647

Βελτιώσεις δυνατοτήτων για τη λογιστική Εξερεύνηση προέλευσης και SDRIs

Πλαίσιο

3140814

Δεν γίνεται λήψη πολλών AOS εκκίνησης και κλείδωμα λόγω VSAssemblies ή XppIL καταλόγου

Πλαίσιο

3150743

Κλήση μικρότερος του φόντου άδεια χρήσης αποκλείει AOS ενημέρωση παλμών

Πλαίσιο

3141722

AOS δεν χειρίζεται TempDB πίνακες σωστά σε περίπτωση ανακατεύθυνσης συμπλέγματος SQL

Πλαίσιο

3174035

Αλλαγές σε ένα κάντε κλικ στο πρόγραμμα εγκατάστασης του LCS για την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 11

Πλαίσιο

3127006

Η παράμετρος 'Απαγόρευση της έγκρισης από τον υποβάλλοντα' δεν επιτρέπει υποβάλλοντος ολόκληρη ομάδα χρηστών από έγκριση

Πλαίσιο

3109581

Ζήτημα επιδόσεων όταν ανοίγετε τη φόρμα τιμολογίου προμηθευτή, εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή "Φιλτράρισμα με πλέγμα από προεπιλογή"

Πλαίσιο

3115519

Αλλαγές στο υπολογιζόμενων μελών και KPI αντικαθίστανται κατά την ενημέρωση ενός έργου

Πλαίσιο

3123050

Αποτυχία για να μεταβείτε στην τελευταία σελίδα της EP AxGridView μετά την αλλαγή του μεγέθους σελίδας

Πλαίσιο

3123803

Πολωνικά γράμμα "ą" (ALT + μια στα πολωνικά προγραμματισμού πληκτρολογίου) στο φίλτρο πεδίου σε σημεία (λίστα σελίδων) καταργεί το πεδίο περιεχομένου που έχετε εισαγάγει μέχρι τώρα

Πλαίσιο

3136597

Διακόπτεται η λειτουργία του AOS εκτελώντας την πρόταση Select που περιέχει πολλούς όρους ΣΥΝΔΈΣΜΟΥ

Πλαίσιο

3138527

Εγγραφή στο σχέδιο προϋπολογισμού του excel φύλλου εργασίας αντιγράφει την πρώτη γραμμή και δεν απεικονίζει τη γραμμή στην οποία έγιναν οι αλλαγές αφού φιλτράρισμα

Πλαίσιο

3134021

Το παράθυρο του πλαισίου λίστας ποσότητα εξακολουθεί να εμφανίζεται μετά την αλλαγή της τιμής του πλαισίου λίστας ποσότητα στη φόρμα καταχώρησης τιμολογίου

Πλαίσιο

3146655

Ενδιάμεση AOS αιφνίδια διακοπή λειτουργίας με εξαίρεση RPC μετά από "promptOnClient"

Πλαίσιο

3145161

Άδεια χρήσης μικρότερος εργασίας εμποδίζει την ενημέρωση παλμών AOS

Πλαίσιο

3146455

"Δεν μπορεί να εκτελέσει μια εντολή γλώσσα ορισμού δεδομένων σε (). Η βάση δεδομένων SQL έχει εκδώσει ένα σφάλμα"σφάλμα κατά τη διενέργεια ενός ευρετηρίου συμπίεσης στους πίνακες έχουν μεταβιβαστεί - AX 2012 R3 CU10

Πλαίσιο

3146099

"Η καθορισμένη τιμή είναι εκτός περιοχής" σφάλμα όταν AX πελάτη κατάρρευσης στην περίοδο λειτουργίας Remote Desktop Protocol (RDP)

Πλαίσιο

3147058

Διακόπτεται η λειτουργία του υπολογιστή-πελάτη κατά τον τερματισμό λειτουργίας του clr! COMPlusThrowBoot

Πλαίσιο

3160711

Σφάλμα κατά το άνοιγμα αρχείου του Excel που εξάγονται από τη λειτουργία "Εξαγωγή στο Microsoft Excel (δυναμική)" για τη θέση

Πλαίσιο

3155412

Δεν μπορεί να προσδιορίσει τις εξαιρέσεις διπλών μηνυμάτων

Πλαίσιο

3155303

AOS τυχαία διακόπτεται η λειτουργία του Ax32Serv! RoleDataArea::RoleDataArea

Πλαίσιο

3156705

AOS αιφνίδια διακοπή λειτουργίας του Ax32Serv! SqlBindItem:: "ανυσμάτων διαγραφή καταστροφέα"

Πλαίσιο

3168533

Διακόπτεται η υπηρεσία AOS στην Ax32Serv! SqlData::cvtCONTAINER

Πλαίσιο

3160861

Διακόπτεται η λειτουργία του υπολογιστή-πελάτη κατά το άνοιγμα πολλών φορμών

Πλαίσιο

3166436

Διακόπτεται η λειτουργία του AOS σε ορισμένες κλήσεις CLR κατά την καταγραφή ανιχνεύσεων διακομιστή με ενεργοποιημένη την επιλογή "Παράμετροι Xpp"

Πλαίσιο

3161115

Η δυνατότητα βελτίωσης να έχει το μέγεθος του πίνακα InMemory με δυνατότητα ρύθμισης παραμέτρων

Πλαίσιο

3168838

Ιδιότητα StringSize έχει οριστεί σε τιμολόγιο δεν αλλάζει όταν XPO εισάγει ως XPO

Πλαίσιο

3118784

"Προβλήματα κατά το συγχρονισμό του λεξικού δεδομένων SQL. Η λειτουργία απέτυχε"σφάλμα κατά το συγχρονισμό κατά την εκτέλεση μιας επιτόπιας αναβάθμισης από το AX2012 R2 να AX2012 R3

Πλαίσιο

3124214

Μαζικές εργασίες έχουν κολλήσει στην ακύρωση μέχρι να ολοκληρωθεί με επιτυχία η άλλη μια μαζική εργασία

Πλαίσιο

3099166

Επεξεργασία εγγραφής (Ctrl + Shift + E) δεν αποθηκεύει τις αλλαγές στη φόρμα λεπτομερειών προϊόντος εκδοθείσα

Πλαίσιο

3146578

Κλείσιμο μάζα οικονομική περίοδο

Γενική λογιστική

3135077

Να σας επιτρέψει με δικαιώματα για καταχώρηση εγγραφών σε περισσότερες από μία νομική οντότητα για να καταχωρήσετε εγγραφές χωρίς να χρειάζεται να αλλάξετε νομική οντότητα κύρια καταχώριση χρονικού (μη εταιρεία ή η νομική οντότητα ειδικές)

Γενική λογιστική

3135076

Σελίδα λίστας ισοζύγιο δεν εμφανίζει το ποσό της συναλλαγής κλεισίματος μετά την εκτέλεση Κλείσιμο του οικονομικού έτους

Γενική λογιστική

3162325

Σταθερό διαστάσεις δεν εφαρμόζονται σε παραστατικά προέλευσης κατά τη δημιουργία της διανομής

Γενική λογιστική

3152899

Κανόνες κατανομής στο λογαριασμό κατανομής μισθοδοσίας για έργο καταχώρηση φύλλου κατανομής χρόνου δεν λειτουργεί

Γενική λογιστική

3132744

Ινδία/IND: Δεν είναι δυνατό να ανακαλέσετε μια συναλλαγή μετά την εγκατάσταση της επείγουσας επιδιόρθωσης KB3079832 σε 2012 R3 CU8 (αναβάθμιση από 2012 R3-2012 R3 CU8)

Γενική λογιστική

3131230

SysCustomActionService είναι ανάγκη που θα σας επέτρεπε να προσθέσετε προσαρμοσμένες ενέργειες που υποστηρίζονται από το app έξοδα στο πίσω άκρο

Ανθρώπινο δυναμικό

3173610

Δεν είναι δυνατή η επιλογή επιτρέπεται εξαρτημένο κάλυψης χωρίς να τελειώνουν όφελος και να εγκαταστήσετε πάλι

Ανθρώπινο δυναμικό

3132818

Οικονομική διάσταση δεν ενημερώσετε γραμμές στην αναφορά εξόδων EP

Ανθρώπινο δυναμικό

3157865

Όλα διαθέτουν βελτιώσεις σε περιοχές λειτουργικές μονάδες ή τις δυνατότητες που περιλαμβάνονται στην αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 11

Υποδομή

3164415

Δυνατότητα αναφοράς πραγματική κατανάλωση από χέρι που πραγματοποιήθηκε συσκευή παραγωγής

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3120530

Συλλέγεται η δυνατότητα να στρογγυλοποιήσετε εργασίας για συλλογή της πρώτης ύλης στη μονάδα του υλικού

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3136656

Δεν είναι δυνατό να συνδυάσετε μια ΚΛΠ και α για να σε μία εξερχόμενη φορτίο

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3158477

Το πλαίσιο ελέγχου "Εμφάνιση κατάσταση αποθέματος" πρέπει να προστεθεί στο "Προσαρμογή σε" και στοιχεία μενού δημιουργίας εργασίας "Προσαρμογή-Out"

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3154754

Δυνατότητα προσθήκης χρειάζεται προσαύξηση TMS χρεώσεις φορτίου για μια παραγγελία αγοράς κατά τη στιγμή της παραλαβής του προϊόντος

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3155624

Πρέπει να εισαγάγετε το RMA για κάθε γραμμή που επιστρέφεται κατά την επεξεργασία μέσω φορητής συσκευής

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3152837

Λάβετε μια παλέτα με μεικτό προέλευσης documentline και να δηλώσετε αυτό χρησιμοποιώντας μία πινακίδα

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3162642

Χρειάζεται Τύπος παλέτας και ομάδες υποστήριξης για εισερχόμενη ροή στο WHS

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3153040

Ενεργοποίηση πολλαπλών νημάτων κατά την εκτέλεση του κύματος επιτρέπουν πολλές κύματα να εκτελείται παράλληλα στην ίδια αποθήκη και μια μεμονωμένη κυματομορφής παράλληλη εκτέλεση εκχώρησης

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3153961

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "της ισάλου γραμμής δεν είναι έγκυρη" κατά την προσπάθεια αποδέσμευσης φορτίο το οποίο είναι μια μερική ποσότητα

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3163120

Εισάγει εγγραφές σε InventTransOriginTransfer από τη μέθοδο εγγραφής TransferRefId είναι αργή

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3164382

Εντοπίστε την τοποθέτηση θέσεις με βάση πινακίδων (για την παραγγελία αγοράς μεικτής LP και LP λήψη διεργασίες)

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3135592

Επιτρέποντας αρνητικό απόθεμα φυσικών και οικονομικών για συγκεκριμένες αποθήκες ελέγχονται τώρα από το configkey LogisticsBasic

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3145899

Όλα δημιουργούνται μαζική FEFO δέσμευσης είναι γραμμές πώλησης με το ίδιο στοιχείο

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3143506

Δεν είναι δυνατό να αλλάξετε τη μονάδα μέτρησης πωλήσεων συλλογή εργασίας

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3173151

Πρέπει να δημιουργήσετε εξαιρέσεις εργασίας με λήψη LP

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3135556

Διαδρομή με ρυθμό απόδοσης γραμμικά μειώνονται με τον αριθμό των οδηγών δρομολόγηση αναζήτηση

Απογραφή και διαχείριση αποθήκης

3159477

Ζητήματα επιδόσεων του προγραμματισμού απαιτήσεων ΥΛΙΚΏΝ με πολλαπλών νημάτων

Βασικού πλάνου

3089402

Κυκλικότητα ελέγχου σφάλματα κατά τη χρήση ρυθμιστεί στοιχεία ή χαρακτηριστικά στοιχεία

Βασικού πλάνου

3157469

"Προμηθευτή δεν έχει καθοριστεί" σφάλμα κατά τη δημιουργία μιας εντολής παραγωγής στο υπόδειγμα τον προγραμματισμό

Βασικού πλάνου

3145685

Δεν είναι δυνατό να προβάλετε παροχές σε εργάτη τερματισμοί

Μισθοδοσίας

3152303

Ηνωμένες Πολιτείες/ΗΠΑ: Παράκαμψη συνεισφορά σχέδιο συνταξιοδότησης όρια των εργαζομένων που χρησιμοποιούν τις επεξεργαστεί διατάξεις σχετικά με το σχέδιο

Μισθοδοσίας

3115880

Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα να αποκλείσετε τις κωδικούς από μια ομάδα κωδικούς φορολογικής.

Μισθοδοσίας

3160896

Διεταιρικές PO ή ΈΤΣΙ εναλλαγή PO από "Επαληθεύτηκε" σε "Εγκρίθηκε" λόγω εξόδων που δημιουργήθηκαν κατά την τιμολόγηση της παραγγελίας πώλησης

Την προμήθεια και προέλευση

3143566

Λειτουργίες που λείπουν στη φόρμα ποσότητα γραμμής

Την προμήθεια και προέλευση

3149609

Αναπλήρωση αγοράς δεν δεν προεπιλεγμένου έργου και νομική οντότητα πληροφορίες από την επικεφαλίδα, όταν η αγοραστική νομική οντότητα και το έργο είναι διαφορετική

Την προμήθεια και προέλευση

3138147

Αναγνωριστικό ρύθμισης παραμέτρων δεν σωστά επαναχρησιμοποιείται για ένα δευτερεύον στοιχείο

Το προϊόν

3163502

Σφάλμα ποσότητα πρέπει να μειώνεται το υπόλοιπο αναφερθεί ως τελική ποσότητα εάν παραγωγής δεν έχει λήξει ακόμα

Έλεγχος παραγωγής

3124753

Δυνατότητα για να επισημάνετε μια εντολή παραγωγής, όπως έληξε κατά την αναφορά ως ολοκληρωμένη σχετικά με το χέρι, που βρίσκονται στην κατοχή συσκευής

Έλεγχος παραγωγής

3158579

Χρειάζεται "Καθυστερημένη επιλογής" επιλογή για μαζική Τιμολόγηση στη λειτουργική μονάδα έργου

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3115840

Κακή επίδοση κατά τον υπολογισμό της ημερομηνίας λήξης του έργου δραστηριότητας (WorkCalendarCalculator::calcDuration)

Διαχείριση έργου και λογιστικής

3156333

Σταθερό διαστάσεις δεν εφαρμόζονται σε παραστατικά προέλευσης κατά τη δημιουργία της διανομής

Δημόσιος τομέας

3135442

Προσθέστε τη δυνατότητα να συμπεριλάβετε ή να εξαιρέσετε encumbrance κινήσεων κλεισίματος της φόρμας έρευνα ανάλυση προϋπολογισμού

Δημόσιος τομέας

3167153

"Οικονομική περίοδο δεν είναι ανοιχτό" σφάλμα κατά την ακύρωση δέσμευσης του γενικού προϋπολογισμού που δεν χρησιμοποιούνται

Δημόσιος τομέας

3136664

Επαναλαμβανόμενες εγγραφές καθολικού για προχωρημένους

Δημόσιος τομέας

3162414

Ερώτηση "Θέλετε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την παραλαβή" μετά την πληρωμή στον MPOS

Έδρα λιανικής πώλησης

3137975

Η λειτουργία καταλόγου αντιγραφής δεν αντιγράφει κάθε στοιχείο επιπέδου διαμορφώσεις για στοιχεία στον κατάλογο

Έδρα λιανικής πώλησης

3162984

Για όλα τα στοιχεία εκ νέου υπολογισμού των τιμών αυτόματα κατά το άνοιγμα το γραμμικό κώδικα και ετικέτες φόρμας

Έδρα λιανικής πώλησης

3146707

Νέους πελάτες που δημιουργούνται στο τηλεφωνικό κέντρο δεν συσχετίζονται με ένα βιβλίο διευθύνσεων πελατών

Έδρα λιανικής πώλησης

3166121

Πλήρης υλοποίηση της πίστης λιανικής πώλησης στο τηλεφωνικό κέντρο

Έδρα λιανικής πώλησης

3155502

MPOS θα πρέπει να στείλετε μηνύματα σε ενοποιημένη σύνδεση

Έδρα λιανικής πώλησης

3145146

Ταχυδρομικός κώδικας επικυρώνεται πάντα σε MPOS

Έδρα λιανικής πώλησης

3162951

Παλιό Αναγνωριστικό Shift (μαζική ID) έχει οριστεί σε συναλλαγή POS

Έδρα λιανικής πώλησης

3149865

"X έκθεση πρέπει να περιέχει τύπο προσφοράς ανάλυσης όπως Z-αναφορά"

Έδρα λιανικής πώλησης

3125819

Σας ζητά κωδικό πληροφοριών δεν εμφανίζονται όταν το ίδιο στοιχείο έχει προστεθεί πολλές φορές σε σύγχρονα POS

Έδρα λιανικής πώλησης

3106988

Ενεργοποίηση εκτεταμένης σύνδεσης δήλωσης στο MPOS

Έδρα λιανικής πώλησης

3147423

Δυνατότητα προεπιλογής ένα ποσό έναρξης για βάρδιες

Έδρα λιανικής πώλησης

3171503

Δεν υπάρχει ιδιότητα μητρώο που επιτρέπει την ταμία να αφήσετε ανοιχτό το Συρτάρι μετρητών όταν κλείνουν μια βάρδια

Έδρα λιανικής πώλησης

3146680

Πρέπει να εμποδίζει την επιλογή πολλών γραμμών με τη συνάρτηση lookup MPOS αποθέματος

Έδρα λιανικής πώλησης

3138667

Καθολική αναζήτηση στη βάση δεδομένων AX χρησιμοποιείται όταν Υπενθυμίζοντας και αποβίβαση μια παραγγελία πώλησης, εάν το στοιχείο δεν υπάρχει στη βάση δεδομένων τοπικών καναλιών με αποτέλεσμα την κακή απόδοση

Έδρα λιανικής πώλησης

3156063

Δημιουργία παραγγελίας πελάτη χωρίς RTS

Έδρα λιανικής πώλησης

3152999

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ σε κατάθεση POS (προπληρωμής), όταν είναι ενεργοποιημένη η "Φόρος πωλήσεων σε Προπληρωμή εγγραφών αποδεικτικό" στις παραμέτρους (αναλυτικό αντιδραστήριο)

Έδρα λιανικής πώλησης

3166870

Δεν είναι δυνατό να αντιστοιχίσετε καμία έκπτωση κατά τη χρήση της τιμής επιλογή override POS

Έδρα λιανικής πώλησης

3125825

Δυνατότητα να ορίσετε μια τιμή καναλιού ως υψηλότερη προτεραιότητα από τοπικές τιμής

Έδρα λιανικής πώλησης

3166821

Γραμμές πώλησης POS διαίρεση απροσδόκητα με βάση τις ποσότητες τυχαία

Έδρα λιανικής πώλησης

3140530

Τα νέα πεδία παραλαβή που προστέθηκαν από την επείγουσα επιδιόρθωση KB3033943 δεν υποστηρίζονται στο MPOS

Έδρα λιανικής πώλησης

3137712

Δυνατότητα αντίγραφο/διπλών προτύπων παραλαβής.

Έδρα λιανικής πώλησης

3133066

Αλλαγή γραμμής με 0 ποσό εμφανίζεται μετά την παραλαβή, όταν έχει οριστεί η παραλαβή εκτύπωσης δώρο "όπως απαιτείται"

Έδρα λιανικής πώλησης

3158030

Πάρα πολλά αποτελέσματα επιστρέφονται κατά την αναζήτηση για συναλλαγές με ημερομηνία στη λιανική POS

Έδρα λιανικής πώλησης

3136108

MPOS και EPOS σύνολα για όλες τις αναφορές που λείπουν

Έδρα λιανικής πώλησης

3147421

Προσθήκη στήλης "Κανάλι" λίστα AX παραγγελία πώλησης

Έδρα λιανικής πώλησης

3153234

Παρέχει τη δυνατότητα να εξαγάγετε ή να εισαγάγετε MPOS screenlayouts

Έδρα λιανικής πώλησης

3155427

Το σύστημα επιτρέπει τη δημιουργία πελάτη χωρίς RTS

Έδρα λιανικής πώλησης

3167455

Λείπει το Αναγνωριστικό στοιχείο στη Σχεδίαση διάταξης για MPOS.

Έδρα λιανικής πώλησης

3050302

Το χρονικό όριο της αποσύνδεσης μητρώο δεν λειτουργεί σε όλες τις οθόνες σε POS λιανικής πώλησης

Έδρα λιανικής πώλησης

3010047

Λιανική POS χρησιμοποιεί την τιμή της συμφωνίας εμπορίου σε μια συναλλαγή επιστροφής για ένα προϊόν που έχει την τιμή που έχει ενσωματωθεί στο γραμμικό κώδικα

Έδρα λιανικής πώλησης

3110351

MPOS μπορεί να εγκατασταθεί σε WIN 10 μεγάλη διάρκεια κλάδο υπηρεσίας

Έδρα λιανικής πώλησης

3104672

Ρύθμιση βιβλίου διευθύνσεων πελάτη δεν θεωρείται κατά την αναζήτηση πελάτη στην POS

Έδρα λιανικής πώλησης

3119484

MPOS δεν διατηρεί τη ρύθμιση EFTTESTMODE για ΑΛΊΕΥΣΗ κατά την κλήση Dynamics Online υπηρεσίες πληρωμής

Έδρα λιανικής πώλησης

3127172

Επιστροφής στοιχείο έχει καταργηθεί από συναλλαγή στο MPOS, όταν χρησιμοποιείτε μια ομάδα infocode για να προσθέσετε έναν νέο πελάτη

Έδρα λιανικής πώλησης

3119126

Παραγγελίες εμφανίζονται με τη συλλογή και τη λήψη μορφή MPOS

Έδρα λιανικής πώλησης

3121874

Πληρωμή κατάθεση παραγγελίας πελάτη εμφανίζεται στο χώρο αποθήκευσης, όπου θα γίνει η συλλογή προς τα επάνω

Έδρα λιανικής πώλησης

3120009

Πεδία "Υπόλοιπο" και "Υπόλοιπη κατάθεση" δεν εμφανίζονται σε μια παραλαβή παραγγελίας πώλησης

Έδρα λιανικής πώλησης

3120897

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "το στοιχείο δεν επιλέχθηκε για σχολιασμό" όταν εισάγετε ένα είδος σε το POS με έναν τύπο πληροφοριών κώδικα του ορίου ηλικίας

Έδρα λιανικής πώλησης

3146391

Bluetooth χάσει ζεύγος μετά από αναστολή ή επαναφορά των MPOS

Έδρα λιανικής πώλησης

3122957

Χρόνος απόκρισης POS αυξάνει αναλογικά κατά τη σάρωση στοιχείων χωρίς παραλλαγές

Έδρα λιανικής πώλησης

3120959

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Δεν μπορούμε να επεξεργαστούμε αυτήν τη στιγμή" κατά την διεξαγωγή συναλλαγή που έχει δημιουργηθεί μέσω MPOS - CU10 γνωστό ζήτημα

Έδρα λιανικής πώλησης

3123064

Επαγγελματική λάθος ημερομηνία για συναλλαγή λιανικής πώλησης κατά την καταχώρηση μιας παραγγελίας πελάτη σε POS που είναι pegged σε παραγγελία αγοράς

Έδρα λιανικής πώλησης

3121966

Αναστολή συναλλαγές απώλεια δεδομένων όταν αποκατασταθεί η

Έδρα λιανικής πώλησης

3124302

X ή Z αναφορές δεν εμφανίζονται πάντα πιο πρόσφατες δηλώσεις καταμετρηθεί προσφορών

Έδρα λιανικής πώλησης

3124589

Υψηλό φόρτο στο χώρο αποθήκευσης διακομιστή λόγω συγχρονισμού χωρίς σύνδεση

Έδρα λιανικής πώλησης

3127235

Χώρος αποθήκευσης τηλεφώνου και τους σειριακούς αριθμούς που δεν εκτυπώνεται σε Εισπράξεις MPOS

Έδρα λιανικής πώλησης

3130030

Συνολικό ποσό έκπτωσης υπολογίζεται σωστά στις γραμμές POS όταν προστίθεται μια γραμμή επιστροφής

Έδρα λιανικής πώλησης

3126086

Ορισμένα αρχεία στο τέλος λείπουν κατά την εγκατάσταση ανάπτυξης μάζα λιανικής πώλησης σε μονάδα δίσκου διαφορετική από τη C

Έδρα λιανικής πώλησης

3125594

Τεράστια ταμειακών πληρωμών από το ποσό του κύριου παραθύρου EPOS πραγματοποιεί ασύγχρονη πελάτη αποτύχει με εξαίρεση υπερχείλισης

Έδρα λιανικής πώλησης

3126087

Δεν είναι δυνατό να δημιουργήσετε λίστα συλλογής στο POS για πελάτη γραμμές παραγγελίας με αποθήκη διαφορετική στη συνέχεια αποστολής αποθήκης που έχουν εκχωρηθεί για την αποθήκευση

Έδρα λιανικής πώλησης

3128652

Ομάδα πελατών δεν είναι απαιτούμενο πεδίο για τη δημιουργία ενός νέου πελάτη σε MPOS

Έδρα λιανικής πώλησης

3133039

Γραμμές αγορών MPOS εμφάνιση ακυρωμένης γραμμών

Έδρα λιανικής πώλησης

3131987

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Η λειτουργία δεν υποστηρίζεται" όταν χρησιμοποιείτε το κουμπί Clear ποσότητα σε MPOS

Έδρα λιανικής πώλησης

3132108

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Η λειτουργία δεν υποστηρίζεται" κατά τη χρήση του πελάτη Προσθήκη κουμπιού σε MPOS

Έδρα λιανικής πώλησης

3133049

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Η λειτουργία δεν υποστηρίζεται" κατά τη χρήση του κουμπιού "Προβολή προϊόντος Λεπτομέρειες" στο MPOS

Έδρα λιανικής πώλησης

3138002

Λανθασμένες τιμές εκτυπώνονται σε Εισπράξεις MPOS (συνεχίζεται η KB3127235 της επείγουσας επιδιόρθωσης)

Έδρα λιανικής πώλησης

3135447

MPOS δεν εμφανίζεται αναπτυσσόμενη λίστα χαρακτηριστικών εάν η RECID του χαρακτηριστικού είναι ένα μικρότερο αριθμό από του υποδείγματος

Έδρα λιανικής πώλησης

3133188

Τύπος πληρωμής αλλάζει σε δελτίο στη Σχεδίαση πλέγματος κουμπί

Έδρα λιανικής πώλησης

3128712

Αποδεικτικό για νέα παραγγελία του πελάτη δεν είναι ορατή πριν P-εργασία εκτελέστηκε σε MPOS

Έδρα λιανικής πώλησης

3133240

Έγκυρη τιμή μηδέν εγκατάστασης λιανικής πώλησης σε είδη που δεν λειτουργεί σε POS, όταν η τιμή καθορίζεται μόνο σε μια προώθηση και αλλάζει η ποσότητα από την ποσότητα στην προώθηση σε μία που δεν υπάρχει

Έδρα λιανικής πώλησης

3133321

Μερική αγροτικό παραγγελία πελάτη επιστροφής λειτουργίας σας ζητά ένα μήνυμα όπως "Καθορισμένες δεν βρέθηκε Αναγνωριστικό" σε MPOS

Έδρα λιανικής πώλησης

3133895

Δεν είναι δυνατό να καταχωρήσετε ποσά καταθέσεων σε POS για παραγγελίες πώλησης Delivered

Έδρα λιανικής πώλησης

3149894

Ζήτημα επιδόσεων του Async υπολογιστή-πελάτη συγχρονισμού πλήρη πίνακα

Έδρα λιανικής πώλησης

3136510

Επιτρέπεται να πωλούν μηδέν σε τιμές στοιχείων στο MPOS όταν ρυθμίζεται η μηδενική τιμή δεν είναι έγκυρη

Έδρα λιανικής πώλησης

3138939

Φίλτρο ημερομηνίας σε σύγχρονα POS (MPOS) Εμφάνιση εγγραφών δεν λειτουργεί για τις συναλλαγές που ανακτώνται από την έδρα λιανικής πώλησης (Υψηλή)

Έδρα λιανικής πώλησης

3140295

Δεν είναι δυνατό να κλείσετε shift στο MPOS όταν έχει οριστεί η παράμετρος "Απαιτείται εκκίνηση ποσό και δήλωση προσφοράς"

Έδρα λιανικής πώλησης

3137984

Καθαρό ποσό στον πίνακα "RetailTransactionSalesTrans" θα πρέπει να είναι το βασικό ποσό, εκτός από τους φόρους για φόρο στο κλειστό και αποκλειστική σενάρια στο MPOS

Έδρα λιανικής πώλησης

3140221

Τιμή παράκαμψης infocode εκτελεί ακόμα και όταν ακυρώνεται παράκαμψη τιμής

Έδρα λιανικής πώλησης

3138003

Λάθος προϊόντος διαστάσεων που εκτυπώνονται σε παραλαβές στο MPOS Εάν δεν μετατρέπονται

Έδρα λιανικής πώλησης

3137971

Ιδιότητες επέκτασης είναι μη σειριοποιημένο σωστά σε μια επέκταση RTS κλήσης (επεκτασιμότητας επηρεάζεται)

Έδρα λιανικής πώλησης

3154991

Κάποια ασυνέπεια, όταν χρησιμοποιούνται σε POS Αυτόμ.

Έδρα λιανικής πώλησης

3146406

Σύγχρονη παραλαβή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου POS με παραμέτρους δεν λειτουργεί όπως αναμένεται

Έδρα λιανικής πώλησης

3140252

Το πεδίο LineWasDiscount RetailTransactionSalesTrans δεν έχει σήμανση κατά τη χρήση μιας μη αυτόματης έκπτωσης

Έδρα λιανικής πώλησης

3137997

Δεν έχουν τηρηθεί, προτεραιότητες τιμολόγησης στο AX για την ομάδα τιμών πελατών

Έδρα λιανικής πώλησης

3145140

Διπλής οθόνης δεν λειτουργεί σε MPOS

Έδρα λιανικής πώλησης

3146055

Διαστάσεις προϊόντος πρέπει να εισαχθεί μετά τη σάρωση γραμμικό κώδικα με την καταμέτρηση εγγραφών σε MPOS

Έδρα λιανικής πώλησης

3142018

Λήξη του χρονικού ορίου που σχετίζονται με ITEMCHANNELTRADEAGREEMENTPRICEVIEW κατά την προσπάθεια ενημέρωσης της βάσης δεδομένων καναλιού

Έδρα λιανικής πώλησης

3144416

Επιστροφή ενσωματωμένη τιμή γραμμικού κώδικα δημιουργεί εξαίρεση στο το CRT τιμολόγησης κινητήρα και το στοιχείο δεν προστίθεται στη συναλλαγή (EPOS) ή προστίθεται ως μια θετική τιμή

Έδρα λιανικής πώλησης

3148476

Ο λογαριασμός εξόδων για το MPOS δεν λειτουργεί όταν το πεδίο "ΚΩΔ." περιέχει αλφαβητικούς χαρακτήρες

Έδρα λιανικής πώλησης

3144418

Το πεδίο δεν συμπληρώνεται αφού επιλέξετε το συγκεκριμένο ταχυδρομικό κώδικα, όταν προσθέτετε μια διεύθυνση πελάτη στην EPOS

Έδρα λιανικής πώλησης

3156073

Επιστροφή τιμής και ποσότητας είναι λάθος στο MPOS

Έδρα λιανικής πώλησης

3147560

Δεν μπορεί να βρει τον πελάτη του οποίου το όνομα περιέχει "θα" όταν χρησιμοποιείτε το "θα" ως λέξη-κλειδί για την αναζήτηση σε POS

Έδρα λιανικής πώλησης

3145181

Σφάλμα "Το χρήστη εάν δεν έχετε δικαίωμα" αφού ήδη έχει γίνει καταγραφή της πιστωτικής κάρτας και η συναλλαγή στο MPOS λαμβάνει σε κατάσταση "αποτυχόντα"

Έδρα λιανικής πώλησης

2986846

Βάση ΦΠΑ δεν υπολογίζεται σωστά μετά την παραλαβή κατά τη διενέργεια της συναλλαγής επιστροφής (συνέχιση των DAXSE 1693707)

Έδρα λιανικής πώλησης

3145141

Συν πληρωμές παραθύρου στη σελίδα εμφάνιση εγγραφών εξαντληθεί το περιβάλλον εργασίας Χρήστη όταν λαμβάνει συνολικά ποσά συναλλαγής μέσω 6 ψηφίων

Έδρα λιανικής πώλησης

3147803

Το χρονικό όριο που σχετίζονται με ITEMCHANNELTRADEAGREEMENTPRICEVIEW κατά την προσπάθεια ενημέρωσης της βάσης δεδομένων καναλιού

Έδρα λιανικής πώλησης

3150797

Εμφάνιση όλες οι χαρακτηρισμοί στο πλαίσιο εισόδου αναζήτησης κατά την αναζήτηση κειμένου είναι κενό

Έδρα λιανικής πώλησης

3147121

Η σύνοψη μιας πιστωτικής κάρτας, υπολογίζεται το ποσό της έκθεσης Z είναι εσφαλμένη, εάν πολλούς τύπους των πιστωτικών καρτών που έχουν σχέση με την ίδια δήλωση προσφοράς

Έδρα λιανικής πώλησης

3145443

Μια συναλλαγή εξόδων και εσόδων, γίνεται μια συναλλαγή πώλησης, όταν κάνετε κλικ στο κουμπί "Ακύρωση προϊόν"

Έδρα λιανικής πώλησης

3147125

Συνάθροιση δεν λειτουργεί σωστά με ενσωματωμένη τιμή τους γραμμικούς κώδικες με αποτέλεσμα την παροχή ελεύθερων στοιχείων στους πελάτες

Έδρα λιανικής πώλησης

3147066

Δεν είναι δυνατό να καταγράφουν ένα ΚΛΠ σε POS όταν χρησιμοποιείται η ίδια αποθήκη για δύο χώρους αποθήκευσης

Έδρα λιανικής πώλησης

3147124

Μια εξαίρεση αναφοράς null δεν επιτρέπει σημαντικές λειτουργίες που εκτελείται όταν προστίθεται μια γραμμή με τη συναλλαγή όταν "προϊόντα συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων" και τα πλαίσια ελέγχου "Πρέπει να κλειδί στην τιμή μηδέν" είναι και τα δύο έχουν επισημανθεί

Έδρα λιανικής πώλησης

3147126

Η σημαία LineWasDiscounted δεν έχει ρυθμιστεί σωστά σε όλα τα σενάρια

Έδρα λιανικής πώλησης

3147806

Παλιό POS συναλλαγών δεν εκκαθαρίζονται κατά τη διάρκεια λειτουργιών τυφλά Κλείσιμο shift

Έδρα λιανικής πώλησης

3146330

Δεν είναι δυνατό να πωλεί στους εργαζομένους από POS και δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα πελάτη μεταξύ εταιρείας AX 2012 R3

Έδρα λιανικής πώλησης

3149492

Το πεδίο Infocode TransTime δεν ορίζονται σωστά στον πίνακα RetailTransactionInfoCodeTrans

Έδρα λιανικής πώλησης

3150222

Το κουμπί "πίσω" στο παράθυρο διαλόγου επιλογή χαρακτηριστικού στο MPOS είναι αόρατο

Έδρα λιανικής πώλησης

3146395

Είναι δυνατή η εκτύπωση γραμμικού κώδικα παραλαβής μπορεί να απευθυνθεί εκτυπωτών δικτύου

Έδρα λιανικής πώλησης

3146396

Θα πρέπει να σας ζητά να επιλέξετε εκτυπωτή δικτύου εάν μόνο μία ορίζεται

Έδρα λιανικής πώλησης

3147004

Οι τιμές X έκθεση αναδίπλωση περισσότερα από τρία ψηφία κατά την εκτύπωση σε εκτυπωτή δικτύου

Έδρα λιανικής πώλησης

3146105

Σταθμός στην αγορά υλικού δεν είναι δυνατό να παρατείνεται για να χρησιμοποιήσετε τη νέα συσκευή παροχής ενίσχυσης VeriFone

Έδρα λιανικής πώλησης

3155305

MPOS δεν πρέπει να σας ζητήσει να επιλέξετε μια παραλλαγή, εάν υπάρχει μόνο μία επιλογή

Έδρα λιανικής πώλησης

3154168

Εσφαλμένη φόρος υπολογίζεται με POS σε περίπτωση min και διαμόρφωση τιμών ανώτερο όριο για κωδικό φόρου πωλήσεων

Έδρα λιανικής πώλησης

3150221

Μη έγκυρη διεύθυνση σφάλμα κατά την απόπειρα αγροτικό παραγγελίας πελάτη στο χώρο αποθήκευσης

Έδρα λιανικής πώλησης

3149864

Η διεύθυνση του χώρου αποθήκευσης ρίχνει σε άλλα στοιχεία ελέγχου κατά τη δημιουργία μιας παραγγελίας πελάτη

Έδρα λιανικής πώλησης

3149861

Δέσμευση μετοχών πλήθος ακόμα ορατά ή επεξεργάσιμα στο MPOS

Έδρα λιανικής πώλησης

3154959

Η λειτουργία αναζήτησης εγγραφών εμφάνιση στο EPOS ματαιώνει τη λειτουργία χωρίς οποιαδήποτε ειδοποίηση όταν RTS λαμβάνει ένα τεράστιο μήνυμα από μέγιστο μέγεθος

Έδρα λιανικής πώλησης

3150491

Το κουμπί "Προβολή αναφορών" δημιουργεί μια συναλλαγή "Άνοιγμα συρτάρι" σε POS

Έδρα λιανικής πώλησης

3150768

Πληροφορίες επιπέδου συναλλαγή στις ιδιότητες PartnerData ή επέκταση χάνονται κατά τη μετατροπή μεταξύ λιανικής πώλησης και τις συναλλαγές CRT

Έδρα λιανικής πώλησης

3150772

POS παρουσιάσει σφάλμα κατά τον υπολογισμό τιμών ειδών, αν δεν έχει οριστεί η γλώσσα στο χώρο αποθήκευσης

Έδρα λιανικής πώλησης

3149862

Χρονικό όριο App μετά την κάρτα πληρωμών, επεξεργασία

Έδρα λιανικής πώλησης

3152302

Δεν υπάρχουν παραλλαγές μπορεί να αναζητηθεί ή να πωλούνται όταν ένα από τα κύρια προϊόντος δεν κυκλοφορεί

Έδρα λιανικής πώλησης

3151177

Μη αυτόματη VeriFone εγγραφή ενημέρωση για AX 2012 R3 MPOS

Έδρα λιανικής πώλησης

3152010

Κατά την επιλογή των "πολλών" συναλλαγές στη σελίδα συναλλαγής ανάκληση στο MPOS, υπενθυμίζεται συναλλαγή μόνο "ένα"

Έδρα λιανικής πώλησης

3152634

Όρια επιστροφής παραβλέπονται κατά την παράκαμψη τιμής

Έδρα λιανικής πώλησης

3158781

Ποσοστό φόρου αποδεικτικό έγγραφο υποσέλιδου δεν εκτυπώνονται

Έδρα λιανικής πώλησης

3156464

"Δεν μπορούμε να επεξεργαστούμε το αίτημά σας αυτήν τη στιγμή" σφάλμα κατά την προσθήκη προϊόντων στο καλάθι αγορών, εάν το ίδιο λόγο κωδικού συνδεδεμένος διπλάσιο με το προϊόν

Έδρα λιανικής πώλησης

3157401

Παράκαμψη "στη συλλογή γραμμών καλάθι δεν έχει όλα τα στοιχεία" σφάλμα κατά τη διενέργεια του φόρου στο επίπεδο συναλλαγών MPOS

Έδρα λιανικής πώλησης

3156171

Συρτάρι μετρητών δεν ανοίγει για τη λειτουργία "Blind Κλείσιμο shift" σε EPOS

Έδρα λιανικής πώλησης

3154893

Ορισμένες σφήνας πληκτρολογίου MSR δεν επιστρέφει δεδομένα παρακολούθησης της κάρτας σωστά και μερική εσφαλμένη κάρτα ανάγνωσης θα στέλνει δεδομένα κάρτα εσφαλμένη τη σύνδεση πληρωμής κατά τη χρήση του πληκτρολογίου σφήνας MSR για αποδοχή πιστωτικής κάρτας για σύγχρονη POS

Έδρα λιανικής πώλησης

3156456

Κωδικών συνδεδεμένων πληροφοριών δεν λειτουργεί σωστά κατά τη διαδικασία "Επιστροφή σιωπής" πραγματοποιούνται σε POS

Έδρα λιανικής πώλησης

3157402

Ενεργοποίηση συσκευής MPOS δεν πρέπει να βασίζεστε στο διακομιστή $metadata λιανικής πώλησης για να εξακριβώσετε αν είναι ενεργή

Έδρα λιανικής πώλησης

3157340

Γραμμικός κώδικας δεν εμφανίζεται κατά την αναζήτηση ενός στοιχείου στο το "Αναζήτηση ή εισαγάγετε ποσότητα" πεδίο POS

Έδρα λιανικής πώλησης

3158657

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Το καθορισμένο Αναγνωριστικό δεν βρέθηκε" κατά την επιλογή παραλαβής από άλλο χώρο αποθήκευσης στη φόρμα εμφάνιση εγγραφών

Έδρα λιανικής πώλησης

3154907

Απαιτείται infocode παρουσιάζει "Σφάλμα εφαρμογής" για συλλογή επάνω από την επιλογή αποθήκευσης στο απόθεμα αναζήτησης

Έδρα λιανικής πώλησης

3159330

Λογότυπο στο αποδεικτικό δεν είναι ορατό, όταν προσπαθείτε να εκτυπώσετε ξανά την παραλαβή από MPOS

Έδρα λιανικής πώλησης

3155301

Δεν είναι δυνατό να προσθέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου ή τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις με υπάρχοντα πελάτη

Έδρα λιανικής πώλησης

3157961

Εφαρμογή MPOS δεν αποσυνδεθείτε σωστά μετά την ολοκλήρωση μιας συναλλαγής

Έδρα λιανικής πώλησης

3156977

MPOS ποτέ χρησιμοποιεί την κατάσταση αποτελέσματα όταν εμφανίζονται οι γραμμές είδους της συσκευής

Έδρα λιανικής πώλησης

3161576

Περιβάλλον εργασίας Χρήστη εμφανίζει εσφαλμένη τιμή όταν χρησιμοποιείτε MPOS στα Δανικά

Έδρα λιανικής πώλησης

3158037

Προϊόν POS λεπτομέρειες αποτυγχάνει εάν το προϊόν είναι μη Ανάμικτο

Έδρα λιανικής πώλησης

3159344

Καμία αλλαγή τοπικών ρυθμίσεων για εκτύπωση παραλαβής MPOS

Έδρα λιανικής πώλησης

3161292

Βραζιλία/ΑΓΚΎΛΗ: QR Code δεν εκτυπώνονται στην έκθεση "DANFE ΕΚΠ-e" μετά την εφαρμογή της επείγουσας επιδιόρθωσης KB3142008

Έδρα λιανικής πώλησης

3157072

Παραλαβές λιανικής πώλησης που αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι Επανάληψη αποστολής κατά την προβολή των εγγραφών λιανικής πώλησης

Έδρα λιανικής πώλησης

3166488

Διορθώνει διάφορα ζητήματα πληρωμής πιστωτικής κάρτας για MPOS, EPOS, διακομιστή λιανικής πώλησης, και AX τηλεφωνικό κέντρο και A/R

Έδρα λιανικής πώλησης

3160895

Ανοίγοντας τη φόρμα Παραγγελίες πελατών Δημιουργία σε EPOS είναι αργή όταν υπάρχουν ένα μεγάλο αριθμό εργαζομένων στο βιβλίο διευθύνσεων του χώρου αποθήκευσης

Έδρα λιανικής πώλησης

3160773

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Η λειτουργία δεν υποστηρίζεται" κατά τη χρήση πιστωτικό τιμολόγιο ως μέθοδος πληρωμής στο MPOS

Έδρα λιανικής πώλησης

3165230

Προσθήκη γραμμή σχολίων είναι η επαναφορά της τιμής που έχουν παρακαμφθεί αρχική

Έδρα λιανικής πώλησης

3162611

Δημιουργία επιστροφής προϊόντος επαναφέρει την τιμή που έχουν παρακαμφθεί αρχική

Έδρα λιανικής πώλησης

3164068

Η συνάρτηση ποσό συνολική έκπτωση δεν εφαρμόζεται κατά την επιστροφή των ειδών

Έδρα λιανικής πώλησης

3168311

Σχόλιο συναλλαγής επαναφέρει το ποσό εξόδων σε μηδέν σε λειτουργία βάσης δεδομένων απευθείας στο MPOS

Έδρα λιανικής πώλησης

3162598

ExtensionProperty για την οντότητα προϊόντων χάνεται όταν περνούν μέσα από ProductBuilder.AssembleProductsFromDatasets με το CRT

Έδρα λιανικής πώλησης

3161354

Τιμές σύνδεση περιορισμού αναζήτησης προϊόντος δεν μετατρέπονται σωστά κατά τη χρήση της γλώσσας καναλιού

Έδρα λιανικής πώλησης

3166556

Ποσότητα δεν λαμβάνονται υπόψη, κατά την εισαγωγή ποσότητα σε StringPad πριν από τη σάρωση με OPOS

Έδρα λιανικής πώλησης

3163029

Ecommerce αναιρείται από την επείγουσα επιδιόρθωση KB3145181

Έδρα λιανικής πώλησης

3166484

MPOS λειτουργία δεν υποστηρίζεται η λειτουργία "Αποσύνδεση"

Έδρα λιανικής πώλησης

3164394

MPOS αριθμό πωλήσεων παραλαβής δεν είναι συνεχής εάν εκκινεί κωδικό πληροφορίες στη στήλη "στο τέλος της συναλλαγής"

Έδρα λιανικής πώλησης

3169059

Πιστωτικό τιμολόγιο δεν ενημερώνονται σε Υψηλή, όταν προκύπτει σφάλμα στο δίκτυο κατά τη διάρκεια της πληρωμής σε POS

Έδρα λιανικής πώλησης

3168310

GetButtonGrids API επιστρέφει μεγάλες ποσότητες δεδομένων δεν απαιτείται ή εξουσιοδοτημένο

Έδρα λιανικής πώλησης

3168819

Αρνητική τιμή που επιστρέφεται από την κλίμακα σάς ζητά να εισάγετε βάρος

Έδρα λιανικής πώλησης

3168979

Εικόνες προϊόντων δεν εμφανίζονται όταν είναι διαφορετική από τη γλώσσα του Στρατηγείου γλώσσα χώρου αποθήκευσης

Έδρα λιανικής πώλησης

3075913

Όταν ένα δεύτερο προϊόν έχει σαρωθεί ή εισαχθεί κατά την επαλήθευση της ηλικίας, ενεργοποιείται το κουμπί "Ναι" και το δεύτερο προϊόν σαρωμένα δεν προστίθεται στη συναλλαγή

Έδρα λιανικής πώλησης

3141094

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Δεν επιτρέπεται για να εκτελέσετε αυτήν την ενέργεια" όταν ένα στοιχείο προστίθεται στην συναλλαγή χωρίς παράκαμψη τιμής εάν τιμή παράκαμψης είναι υποχρεωτικό για το προϊόν και δεν έχετε δικαίωμα για την αντικατάσταση τιμών

Έδρα λιανικής πώλησης

3120708

Δεν είναι δυνατό να τροποποιήσετε την ποσότητα μιας γραμμής καλάθι με προϊόντος X, που είναι συνδεδεμένη με μια γραμμή καλάθι με προϊόν Y στο MPOS

Έδρα λιανικής πώλησης

3082560

Γραμμικοί κώδικες με συνημμένο ποσότητα και ποσότητα που έχετε εισαγάγει σε POS δεν λειτουργούν μαζί

Έδρα λιανικής πώλησης

3146478

Δεν είναι δυνατό να εκτυπώσετε την παραλαβή δώρο για κάθε στοιχείο στη λίστα συναλλαγών

Έδρα λιανικής πώλησης

3091678

Δεν είναι δυνατό να εισαγάγετε περισσότερα από δύο χαρακτήρες μετά την τελεία στο πλαίσιο αναζήτησης στο αριθμητικό πληκτρολόγιο και κομμάτι συμβολοσειρά POS

Έδρα λιανικής πώλησης

3110367

Παραλαβή δεν εκτυπώνεται σε περίπτωση συναλλαγής κατάθεση λογαριασμού πελάτη στην MPOS

Έδρα λιανικής πώλησης

3121955

Πωλήσεων παραλαβή, αποδεικτικό ανάγνωσης και δώρο παραλαβής δεν μπορεί να εκτυπωθεί σε περίπτωση συναλλαγών παραγγελίας πελάτη σε MPOS

Έδρα λιανικής πώλησης

3115801

Σκληρό αναφορά του RetailProxy.dll στο MPOS broker προγράμματος-πελάτη

Έδρα λιανικής πώλησης

3107058

Ακυρωμένης στοιχεία γραμμής υπολογίζονται ως πωλήσεις σε εκθέσεις POS

Έδρα λιανικής πώλησης

3148224

Εικόνες τρεμοπαίζει κατά την επιλογή παραλλαγές στις λεπτομέρειες προϊόντος

Έδρα λιανικής πώλησης

3095937

Δεν πρέπει να παραμένει κωδικούς αιτιολογίας, εξετάζοντας το επόμενο στοιχείο

Έδρα λιανικής πώλησης

3132739

AXProxy δεδομένων στοιχείου πρόσβασης έργου πρέπει να προστεθεί με το SDK, έτσι ώστε να μπορείτε να προσαρμόσετε τα δεδομένα πρόσβαση επιπέδου που χρησιμοποιεί ο μηχανισμός τιμών στο AX

Έδρα λιανικής πώλησης

3119495

Ημερομηνία τύπος πληροφοριών κώδικα εντολών καταγράψετε σωστή ημερομηνία τιμή στο MPOS

Έδρα λιανικής πώλησης

3115800

Χρήση των ιδιωτικών διευθύνσεων στο AX για τη διεύθυνση του πελάτη που οδηγεί σε θέματα στα σύγχρονα POS

Έδρα λιανικής πώλησης

3122996

Προσθέστε τη δυνατότητα ελέγχου για λειτουργίες ακυρωμένες συρτάρι για MPOS

Έδρα λιανικής πώλησης

3100194

Ακυρωμένης στοιχεία γραμμής υπολογίζονται ως πωλήσεις σε εκθέσεις POS

Έδρα λιανικής πώλησης

3146061

Εμφανίζει "null" για τις γραμμές παραλαβής πιστωτικής κάρτας

Έδρα λιανικής πώλησης

3118501

Το ποσό πωλήσεων περιλαμβάνει φόρους επί της έκθεσης του X

Έδρα λιανικής πώλησης

3162354

Παράλειψη μήνυμα σφάλματος στα ΑΡΙΣΤΕΡΆ.

Έδρα λιανικής πώλησης

3161479

Το σύστημα δεν υποστηρίζει το Microsoft Exchange Server 2016

Πωλήσεις και μάρκετινγκ

3124332

Δεν είναι δυνατό να εκτελέσετε διαδικασία επιστροφής χρημάτων για όλους τους πελάτες ταυτόχρονα όπως μπορείτε να κάνετε με cumulate πιστωτικά τζίρου

Πωλήσεις και μάρκετινγκ

3134683

Ινδία/IND: Εσφαλμένη φόρος υπολογίζεται με POS σε περίπτωση min και διαμόρφωση τιμών ανώτερο όριο για κωδικό φόρου πωλήσεων

Πωλήσεις και μάρκετινγκ

3135387

Βραζιλία/ΑΓΚΎΛΗ: Sitef συναλλαγές με επιβεβαίωση από EPOS αφορά την ολοκλήρωση ΡΙΣΤΕΡΆ (μεταφορά ηλεκτρονικών κεφαλαίων πληρωμή) κατά τη χρήση POS λιανικής πώλησης

Πωλήσεις και μάρκετινγκ

3145322

Η αναφορά συμφωνίας γενική λογιστική λείπουν δεδομένα για την έκπτωση γραμμής καταχωρημένη παραγγελία πώλησης

Φόρος

3148113

Να μεταβείτε απευθείας στην το BOLs για φορτίο από το περιβάλλον προγραμματισμού φορτίο

Η υπηρεσία διαχείρισης μεταφοράς

3155939

Υπόδειγμα ΨΗΦΊΩΝ εκτύπωση παρέχει συνοψίζεται πληροφορίες όλες συνημμένης βάσης BOLs

Η υπηρεσία διαχείρισης μεταφοράς


Πληροφορίες άμεσης επιδιόρθωσηςΜια υποστηριζόμενη άμεση επιδιόρθωση είναι διαθέσιμη από τη Microsoft. Υπάρχει μια ενότητα "Διαθέσιμη λήψη άμεσης επιδιόρθωσης" στην αρχή αυτού του άρθρου της Γνωσιακής βάσης. Εάν αντιμετωπίζετε μια λήψη ζήτημα, την εγκατάσταση αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης, ή έχετε άλλες ερωτήσεις τεχνικής υποστήριξης, επικοινωνήστε με το συνεργάτη σας ή, αν συμμετέχουν σε ένα σχέδιο υποστήριξης απευθείας με τη Microsoft, μπορείτε να καλέσετε την τεχνική υποστήριξη της Microsoft Dynamics και να δημιουργήσετε μια νέα αίτηση υποστήριξης. Για να το κάνετε αυτό, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxΜπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τεχνική υποστήριξη για το Microsoft Dynamics μέσω τηλεφώνου χρησιμοποιώντας αυτές τις συνδέσεις για αριθμούς τηλεφώνου συγκεκριμένη χώρα. Για να το κάνετε αυτό, επισκεφθείτε μία από τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web:

Συνεργάτες

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+ContactsΟι πελάτες

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htmΣε ειδικές περιπτώσεις, οι χρεώσεις που υφίστανται κανονικά για κλήσεις υποστήριξης ενδέχεται να να ακυρωθούν, εάν έναν επαγγελματία τεχνικής υποστήριξης για το Microsoft Dynamics και σχετικά προϊόντα προσδιορίζει ότι μια συγκεκριμένη ενημερωμένη έκδοση θα επιλύσει το ζήτημά σας. Οι συνηθισμένες χρεώσεις υποστήριξης θα ισχύει για οποιαδήποτε πρόσθετες ερωτήσεις υποστήριξης και θέματα που δεν αφορούν τη συγκεκριμένη ενημερωμένη έκδοση.

Εάν είστε πελάτης και δεν έχετε συμφωνία υποστήριξης Premier με τη Microsoft, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το συνεργάτη σας για να αποκτήσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×