Αυτό το άρθρο ισχύει για το Microsoft Dynamics NAV 2013 για όλες τις χώρες και όλες τις τοπικές ρυθμίσεις γλώσσας.

Επισκόπηση

Αυτή η αθροιστική ενημέρωση περιλαμβάνει όλες τις επείγουσες επιδιορθώσεις και τις ρυθμιστικές δυνατότητες που έχουν κυκλοφορήσει για το Microsoft Dynamics NAV 2013, συμπεριλαμβανομένων των επειγουσών επιδιορθώσεων και των ρυθμιστικών δυνατοτήτων που κυκλοφόρησαν σε προηγούμενες αθροιστικές ενημερώσεις.Αυτή η αθροιστική ενημέρωση αντικαθιστά τις αθροιστικές ενημερώσεις που κυκλοφόρησαν προηγουμένως. Θα πρέπει πάντα να εγκαθιστάτε την πιο πρόσφατη αθροιστική ενημέρωση.Ίσως χρειαστεί να ενημερώσετε την άδεια χρήσης μετά την εφαρμογή αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης για να αποκτήσετε πρόσβαση σε νέα αντικείμενα που περιλαμβάνονται σε αυτήν ή σε μια προηγούμενη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση (αυτό ισχύει μόνο για άδειες χρήσης πελατών). Για μια λίστα με τις αθροιστικές ενημερώσεις που κυκλοφόρησαν για το Microsoft Dynamics NAV 2013, επιλέξτε τον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

2842257 Κυκλοφόρησαν αθροιστικές ενημερώσεις για το Microsoft Dynamics NAV 2013Για μια πλήρη λίστα όλων των επειγουσών επιδιορθώσεων που κυκλοφόρησαν στις αθροιστικές ενημερώσεις για το Microsoft Dynamics NAV 2013, προβάλετε τις ακόλουθες σελίδες του CustomerSource και του συνεργατών:

CustomerSource

Επισκόπηση των εκδοθέντων επειγουσών επιδιορθώσεων εφαρμογών για το Microsoft Dynamics NAV 2013

Επισκόπηση των επειγουσών επειγουσών επιδιορθώσεων πλατφόρμας για το Microsoft Dynamics NAV 2013

PartnerSource

Επισκόπηση των εκδοθέντων επειγουσών επιδιορθώσεων εφαρμογών για το Microsoft Dynamics NAV 2013

Επισκόπηση των επειγουσών επειγουσών επιδιορθώσεων πλατφόρμας για το Microsoft Dynamics NAV 2013Οι αθροιστικές ενημερώσεις προορίζονται για νέους και υπάρχοντες πελάτες που χρησιμοποιούν το Microsoft Dynamics NAV 2013.ΣημαντικόΣυνιστάται να επικοινωνήσετε με το συνεργάτη του Microsoft Dynamics πριν από την εγκατάσταση επειγουσών επιδιορθώσεων ή ενημερώσεων. Είναι σημαντικό να επαληθεύσετε ότι το περιβάλλον σας είναι συμβατό με τις επείγουσες επιδιορθώσεις ή τις ενημερώσεις που εγκαθίστανται. Μια επείγουσα επιδιόρθωση ή μια ενημέρωση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα διαλειτουργικότητας με προσαρμογές και προϊόντα άλλων κατασκευαστών που λειτουργούν με τη λύση Microsoft Dynamics NAV.

Προβλήματα που επιλύονται σε αυτήν την αθροιστική ενημέρωση

Τα παρακάτω προβλήματα επιλύονται με αυτήν την αθροιστική ενημέρωση:

Επείγουσες επιδιορθώσεις πλατφόρμας

Αναγνωριστικό

Τίτλο

347032

Η σελίδα "πρόταση παραγγελίας γραμμών" δεν αποθηκεύει τιμές στο πρόγραμμα-πελάτη των Windows

351411

Το φιλτράρισμα στις ημερομηνίες μέσα σε μια σελίδα αίτησης δεν λειτουργεί με συνέπεια

353808

Η μεταγλώττιση ενός πίνακα που έχει εισαχθεί από ένα αρχείο κειμένου μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία εσφαλμένων ιδιοτήτων για τα αντικείμενα που λείπουν και αναφέρονται στην ιδιότητα TableRelation

355226

Διαφορετική συμπεριφορά μεταξύ του περιβάλλοντος ανάπτυξης και του προγράμματος-πελάτη των Windows

358567

Το φιλτράρισμα σε μια τιμή παρουσιάζει σφάλμα στο πρόγραμμα-πελάτη κατά την ορισμός μιας σχέσης πίνακα

358669

Τα δικαιώματα έμμεσου και αντικειμένου αγνοούνται από το φίλτρο ασφαλείας

358729

Εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος "η τιμή" ηη/μμ/εεεε 00:00:00 "δεν είναι έγκυρη ημερομηνία" όταν επιλέγετε το κουμπί "διερεύνηση" σε ένα σύνθετο πλαίσιο υποδιαστολής

358906

Σφάλμα μετάφρασης σε όλες τις μεταφρασμένες εκδόσεις όταν προσπαθείτε να προσθέσετε στήλες

358925

Η επανασύνδεση αποτυγχάνει από τις σελίδες αίτησης αναφοράς όταν έχει καθοριστεί χρονικό όριο αδρανούς προγράμματος-πελάτη σε μια παρουσία του NAV Server.

358963

Τα πεδία ημερομηνίας και ώρας στοιχίζονται αριστερά στην εβραϊκή έκδοση

358964

Το πλαίσιο επιλογής είναι στοιχισμένο αριστερά στην εβραϊκή έκδοση

358991

Η μέθοδος Call To dotNET δεν επιτρέπει τη χρήση περισσότερων από 20 παραμέτρων, αλλά απαιτεί 30

359008

"Ένα ή περισσότερα φίλτρα δεν είναι έγκυρα και θα αγνοηθούν. Θέλετε να συνεχίσετε; "το μήνυμα σφάλματος είναι παραπλανητικό, επειδή το αποτέλεσμα είναι ότι δεν εφαρμόζονται φίλτρα

359080

Η υπηρεσία Web μετατρέπει τα διαχωριστικά δεκαδικών σε εσφαλμένη τιμή

359090

Η ρύθμιση της ιδιότητας HideValue για ένα πεδίο σε FALSE σε μια σελίδα αποκρύπτει εσφαλμένα το πεδίο στην ενέργεια "μετάβαση σε"

359107

Μετάφραση εισαγωγών τροποποιεί τις ιδιότητες αντικειμένου παρόλο που δεν έχει εισαχθεί τίποτα

359134

Το βοηθητικό ή το περαιτέρω σε ένα στοιχείο ελέγχου αναλογίας παρουσιάζει σφάλμα στο πρόγραμμα-πελάτη των Windows

359149

Το στυλ προσοχής περικόπτει τους αριθμούς στα δεξιά

359231

Η σύνδεση του προγράμματος-πελάτη Web λήγει πολύ σύντομα

359352

Η συμπεριφορά επιλογής δεν είναι αξιόπιστη όταν χρησιμοποιείται με ακέραιες τιμές και SETTABLEVIEW

Σημείωση Ίσως χρειαστεί να μεταγλωττίσετε τα αντικείμενα στη βάση δεδομένων σας μετά την εφαρμογή αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης.

Επείγουσες επιδιορθώσεις εφαρμογών

Αναγνωριστικό

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Τροποποιημένα αντικείμενα

358647

"Δεν μπορείτε να καταχωρήσετε την απόσβεση, επειδή ο υπολογισμός βρίσκεται σε διαφορετικές περιόδους οικονομικού έτους, το οποίο δεν υποστηρίζεται." όταν καταχωρείτε μια απόσβεση φθίνουσας ισορροπίας

Οικονομικά

COD 5631

359027

Οι εισπρακτέοι λογαριασμοί ηλικίας υπολογίζουν εσφαλμένα εάν ο κωδικός νομίσματος συμφωνεί με τον κωδικό ΤΝ

Οικονομικά

REP 120

358750

Η τιμή στο πεδίο "εφαρμοζόμενο ποσό" στις σελίδες "συσχέτιση εγγραφών πελατών" και "συσχέτιση εγγραφών προμηθευτών" είναι εσφαλμένη κατά τη χρήση διαφορετικών νομισμάτων

Οικονομικά

ΠΑΓΚ 232 ΠΑΓΚ 233

359358

Το πεδίο "αναγνωριστικό αναφοράς καταχώρησης" λείπει στη σελίδα "πρότυπο εγγραφών κόστους" μετά τη δημιουργία του προτύπου αυτόματα

Οικονομικά

COD 1106

358321

Το πεδίο "μη διαθέσιμη ποσότητα" έχει εσφαλμένη τιμή στις γραμμές ελπιδοφόρων παραγγελιών

Απογραφή

COD 5790 COD 7171

358569

Ασυνεπής διαθεσιμότητα σε γραμμές με σειρά υποσχόμενες σε σύγκριση με τη γραμμή παραγγελίας πώλησης

Απογραφή

COD7171

358629

Ο χρόνος διεκπεραίωσης των εξερχόμενων αποθηκών αποθήκης για μια μεταφορά δεν θεωρείται σε έναν υπολογισμό που μπορεί να υποσχεθεί, όταν η αναπλήρωση απαιτεί μεταφορά από άλλη θέση όπου προστίθεται ο χρόνος διαχείρισης της εξερχόμενης αποθήκης

Απογραφή

ΚΑΡΤΈΛΑ 99000880

358953

Ο "έλεγχο διαθεσιμότητας" δεν εμφανίζεται όπου υπάρχει πρόβλημα διαθεσιμότητας με τα στοιχεία

Απογραφή

COD 311 COD 5531 COD 5701 COD 5790 COD 7171 COD 905 COD 915 COD 99000889 ΠΑΓΚ 342 ΠΑΓΚ 5530 ΠΑΓΚ 900 ΠΑΓΚ 9087 ΠΑΓΚ 917 ΠΑΓΚ 99000959 TAB 5530 5531 TAB 901 TAB 99000880

359025

Η αναφορά αποτίμησης αποθέματος συνυπολογίστηκε για τη βελτίωση των επιδόσεων και την αποφυγή άχρηστων εγγραφών στο DataSet

Απογραφή

REP 1001

359395

Προβλήματα επιδόσεων της μαζικής εργασίας "προσαρμογή κόστους-εγγραφές ειδών"

Απογραφή

COD 5895 COD 5896 COD 900 TAB 339 TAB 5802 COD 103420 COD 103512 COD 103513

358322

Η συνάρτηση υποσχόμενη σειρά δεσμεύεται σε μια ημερομηνία κατά την οποία το απόθεμα έχει δεσμευτεί για άλλη γραμμή πώλησης

Απογραφή

COD 353 COD 5400 COD 5530 COD 5790 COD 5830 COD 915 COD 99000854 COD 99000889 ΠΑΓΚ 9087 ΠΑΓΚ 917 ΠΑΓΚ 99000902 REP 707 TAB 246 ΚΑΡΤΈΛΑ 27 ΚΑΡΤΈΛΑ 5530 ΠΑΓΚ 353

358452

Εσφαλμένος υπολογισμός διαθεσιμότητας από τη συνάρτηση ATP/CTP κατά τον υπολογισμό για μια ξεχωριστή παραγγελία πώλησης

Απογραφή

COD 5790 COD 7171

359160

Οι διαστάσεις της εργασίας έργου δεν μεταφέρονται στη σελίδα "εγγραφές γ/λ έργου"

Εργασιών

ΚΑΡΤΈΛΑ 81

359274

Όταν μια τιμή πόρου εργασίας καθορίζεται με τύπο "όλα" ή "Πόρος" (ομάδα), το πεδίο "Κωδικός τύπου εργασίας" δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την εύρεση της τιμής σε μια γραμμή προγραμματισμού έργου

Εργασιών

COD 7000

358359

"Δεν είναι δυνατή η εγγραφή της τιμής 12/31/9999 05:59 PM στην ημερομηνία-ώρα λήξης πεδίου στον πίνακα Εντ. Γραμμή φασεολογίου παραγγελιών, επειδή η τιμή είναι πολύ μεγάλη ή το περιεχόμενο δεν είναι έγκυρο "μήνυμα σφάλματος

Κατασκευή

COD 99000773 COD 99000774 COD 99000809 TAB 5405

358868

"Η θέση αποθήκης δεν υπάρχει. Πεδία και τιμές αναγνώρισης... " μήνυμα σφάλματος κατά την καταχώρηση εγγραφών δυναμικότητας μέσω των εγγραφών εξόδου για τη μη τελευταία λειτουργία

Κατασκευή

COD 22

359173

Η εφαρμογή σταματά να ανταποκρίνεται όταν επιλέγετε διαφορετικούς τύπους αλληλογραφίας μέσα σε γραμμές τμήματος

Μάρκετινγκ

COD 5054

359084

"Έγινε προσπάθεια για να αλλάξετε μια παλιά έκδοση μιας εγγραφής κεφαλίδας αγοράς. Η εγγραφή θα πρέπει πρώτα να διαβαστεί από τη βάση δεδομένων. Αυτό είναι ένα σφάλμα προγραμματισμού. "μήνυμα σφάλματος

Αγορά

COD 5813 COD 6620 TAB 39 ΚΑΡΤΈΛΑ 9055

358558

Σε ένα παραστατικό πωλήσεων ή αγορών, το ποσό συμπ. Το πεδίο "ΦΠΑ" συμπληρώνεται εσφαλμένα εάν αλλάξει το πεδίο "τιμές με ΦΠΑ" και χρησιμοποιηθεί η συνάρτηση Discount τιμολογίου

Πωλήσεων

TAB 36 TAB 37 TAB 38 39

358917

Η συνάρτηση filter Date δεν λειτουργεί στη σελίδα της κάρτας φίλτρου του εγγράφου προέλευσης

Πωλήσεων

ΠΑΓΚ 5786

358951

"Η εγγραφή γ/λ υπάρχει ήδη. Πεδία και τιμές αναγνώρισης: αριθμός καταχώρησης. μήνυμα σφάλματος = ' # # # # ' "όταν καταχωρείτε μια εντολή τ/υ με γραμμές είδους και κόστους χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση αποστολή & καταναλώνουν και είναι επιλεγμένο το πεδίο" Αυτόματη καταχώρηση κόστους "

Υπηρεσία

COD 5987

359256

Εσφαλμένη προδιαγραφή ποσού ΦΠΑ εάν χρησιμοποιείτε περισσότερους από έναν συντελεστές ΦΠΑ σε ένα πιστωτικό τιμολόγιο τ/υ

Υπηρεσία

ΚΑΡΤΈΛΑ 290

358840

Μια εγγραφή ΦΠΑ δημιουργείται απροσδόκητα όταν καταργείτε την εφαρμογή μιας πληρωμής

VAT/Sales Tax/Intrastat

COD 12

Τοπικές επείγουσες επιδιορθώσεις εφαρμογών

BE-Βέλγιο

Αναγνωριστικό

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Τροποποιημένα αντικείμενα

358578

Το Domiciliation Αρ. το πεδίο εξακολουθεί να υπάρχει στην καρτέλα πελάτη, παρόλο που δεν είναι πλέον απαραίτητο για τις άμεσες χρεώσεις SEPA στη βελγική έκδοση

Διαχείριση μετρητών

REP 2000021 REP 2000039 TAB 2000022

359005

Ο ΦΠΑ αντίστροφης χρέωσης με ΦΠΑ που δεν εκπίπτει δεν εμφανίζεται στην αναφορά δήλωσης ΦΠΑ στη βελγική έκδοση

Οικονομικά

COD 12COD 90

CH-Ελβετία

Αναγνωριστικό

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Τροποποιημένα αντικείμενα

359364

DataItem TableView στην αναφορά "λήψη καθολικού στοιχείων Enries" χρησιμοποιεί τον κωδικό χώρας/περιοχής της ΕΕ στις εκδόσεις του DACH

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 594

FI-Φινλανδία

Αναγνωριστικό

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Τροποποιημένα αντικείμενα

358000

Σφάλμα κατά το άνοιγμα ενός αρχείου αναφοράς Τράπεζας στο πρόγραμμα-πελάτη Web στη φινλανδική έκδοση

Διαχείριση μετρητών

REP 32000000

FR-Γαλλία

Αναγνωριστικό

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Τροποποιημένα αντικείμενα

358869

Η αναφορά Bill δεν εκτυπώνεται τίποτα στη γαλλική έκδοση

Διαχείριση μετρητών

ΠΑΓΚ 10868 ΠΑΓΚ 10869

IT-Italy

Αναγνωριστικό

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Τροποποιημένα αντικείμενα

359158

Όταν καταχωρείτε μια εντολή τ/υ για έναν πελάτη της ΕΕ, η ποσότητα και το ποσό δεν εμφανίζονται στη γραμμή Jounral Intrastat στην ιταλική έκδοση

Οικονομικά

REP 594

NA-Βόρεια Αμερική

Αναγνωριστικό

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Τροποποιημένα αντικείμενα

358644

Εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος "το ποσό πρέπει να είναι αρνητικό στο όνομα του προτύπου εγγραφών στη γραμμή εγγραφών" = ", όνομα δέσμης εγγραφών =", Αρ. = ' 0 ' "όταν προσπαθείτε να καταχωρήσετε ένα μερικό τιμολόγιο αγοράς στην έκδοση Βορείου Αμερικής

Αγορά

COD 398

358380

Το πεδίο Υπόχρεος ΦΠΑ μπορεί να αποεπιλεγεί στις εντολές και τα τιμολόγια τ/υ, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα ένα σφάλμα ασυνέπειας κατά την καταχώρηση στην έκδοση Βορείου Αμερικής

Υπηρεσία

ΚΑΡΤΈΛΑ 5902TAB 5902

NL-κάτω χώρες

Αναγνωριστικό

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Τροποποιημένα αντικείμενα

359126

Κατά την εισαγωγή ενός τραπεζικού αρχείου με πολλές γραμμές χρησιμοποιώντας τη λειτουργία CAMT και τη ρύθμιση της αυτόματης συμφιλίωσης, το σύστημα δεν μπορεί να συμβιβαστεί αυτόματα στην ολλανδική έκδοση

Διαχείριση μετρητών

COD 11000006

359184

Το αρχείο μεταφοράς πίστωσης SEPA και το αρχείο μεταφοράς χρέωσης SEPA απορρίπτονται από την τράπεζα, όταν η ετικέτα <InstdAmt> δεν περιέχει δεκαδικά ψηφία στην ολλανδική έκδοση

Διαχείριση μετρητών

REP 11000012 REP 11000013

359259

Όταν εκτυπώνετε την επισκόπηση της πρότασης και τις αναφορές επισκόπησης ιστορικού πληρωμών, ο Κωδικός IBAN στη γραμμή δεν εμφανίζεται σωστά στην ολλανδική έκδοση

Διαχείριση μετρητών

REP 11000001 REP 11000002

359360

Εάν μετονομάσετε έναν τραπεζικό λογαριασμό πελάτη, τα συστήματα μετονομάζουν όλο τον τραπεζικό λογαριασμό με τον ίδιο κωδικό στον πίνακα εντολής Direct Debit στην ολλανδική έκδοση

Διαχείριση μετρητών

ΚΑΡΤΈΛΑ 1230

359492

Κατά την εισαγωγή ενός τραπεζικού αρχείου με IBAN μεγαλύτερο από 20 charaters χρησιμοποιώντας τη λειτουργία CAMT και τη ρύθμιση της αυτόματης συμφιλίωσης, το σύστημα δεν μπορεί να συμβιβαστεί αυτόματα στην ολλανδική έκδοση

Διαχείριση μετρητών

COD 11000006

359509

Εσφαλμένη τιμή του VATIdentificationNumberNLFiscalEntityDivision στο SBR-Digipoort

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 11404

Ρυθμιστικές δυνατότητες

DE-Γερμανία

Αναγνωριστικό

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Τροποποιημένα αντικείμενα

103239

Βελτίωση επιδόσεων GDPDU

Οικονομικά

COD 11000 COD 419 ΠΑΓΚ 11002 ΠΑΓΚ 11004 PAG11008 ΠΑΓΚ 11009 ΠΑΓΚ 11027 REP 11015 TAB 11003 11004 TAB 11005 TAB 11006

IT-Italy

Αναγνωριστικό

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Τροποποιημένα αντικείμενα

100752

Μεταφορά πίστωσης SEPA του CBI-NAV 2013

Διαχείριση μετρητών

COD 1221 COD 1223 COD 1231 TAB 1226 XML 1000 XML 12100

101642

Αναφορά μεταφοράς δεδομένων ΦΠΑ-κωδικοί διορισμού/ενδιάμεσες τιμές για το Spesometro

VAT/Sales Tax/Intrastat

COD 419 COD 12130 COD 12131 COD 744 ΠΑΓΚ 12120 ΠΑΓΚ 740 ΠΑΓΚ 743 REP 12129 REP 12193 740 REP 741 TAB 12126 TAB 740 743 TAB

Επίλυση

Πώς μπορείτε να αποκτήσετε τα αρχεία ενημέρωσης του Microsoft Dynamics NAV

Αυτή η ενημέρωση είναι διαθέσιμη για μη αυτόματη λήψη και εγκατάσταση από το κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft.

Αθροιστική ενημέρωση CU 15 για το Microsoft Dynamics NAV 2013

Ποιο πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων για λήψη

Αυτή η αθροιστική ενημέρωση έχει πολλά πακέτα επειγουσών επιδιορθώσεων. Επιλέξτε και κάντε λήψη ενός από τα παρακάτω πακέτα, ανάλογα με την έκδοση χώρας της βάσης δεδομένων Microsoft Dynamics NAV 2013:

Χώρα

Πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων

AT-Austria

Λήψη του πακέτου ATKB2971745

AU-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Λήψη του πακέτου AUKB2971745

BE-Βέλγιο

Λήψη του πακέτου BEKB2971745

CH-Ελβετία

Λήψη του πακέτου CHKB2971745

DE-Γερμανία

Λήψη του πακέτου DEKB2971745

DK-Δανια

Λήψη του πακέτου DKKB2971745

ES-Spain

Λήψη του πακέτου ESKB2971745

FI-Φινλανδία

Λήψη του πακέτου FIKB2971745

FR-Γαλλία

Λήψη του πακέτου FRKB2971745

IS-Ισλανδία

Λήψη του πακέτου ISKB2971745

IT-Italy

Λήψη του πακέτου ITKB2971745

NA-Βόρεια Αμερική

Λήψη του πακέτου NAKB2971745

NL-κάτω χώρες

Λήψη του πακέτου NLKB2971745

NO-Νορβηγία

Λήψη του πακέτου NOKB2971745

NZ-Νέα Ζηλανδία

Λήψη του πακέτου NZKB2971745

SE-Σουηδία

Λήψη του πακέτου SEKB2971745

UK-Ηνωμένο Βασίλειο

Λήψη του πακέτου GBKB2971745

Όλες οι άλλες χώρες

Λήψη του πακέτου W1KB2971745

Πώς μπορείτε να εγκαταστήσετε μια αθροιστική ενημερωμένη έκδοση του Microsoft Dynamics NAV 2013

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης μιας αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

2834770 Πώς μπορείτε να εγκαταστήσετε μια αθροιστική ενημερωμένη έκδοση του Microsoft Dynamics NAV 2013

Προϋποθέσεις

Πρέπει να έχετε εγκαταστήσει το Microsoft Dynamics NAV 2013 για να εφαρμόσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία ενημερώσεων λογισμικού, επιλέξτε τον παρακάτω αριθμό άρθρου για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή βάση της Microsoft:

824684 Περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερώσεων λογισμικού της MicrosoftΓια περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Microsoft Dynamics NAV 2013, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία Web της Microsoft:

Microsoft Dynamics NAV 2013

Κατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα στα προϊόντα της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "ισχύει για".

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×