Αυτό το άρθρο ισχύει για το Microsoft Dynamics NAV 2013 για όλες τις χώρες και όλες τις τοπικές ρυθμίσεις γλώσσας.

Επισκόπηση

Αυτή η αθροιστική ενημέρωση περιλαμβάνει όλες τις επείγουσες επιδιορθώσεις και τις ρυθμιστικές δυνατότητες που έχουν κυκλοφορήσει για το Microsoft Dynamics NAV 2013, συμπεριλαμβανομένων των επειγουσών επιδιορθώσεων και των ρυθμιστικών δυνατοτήτων που κυκλοφόρησαν σε προηγούμενες αθροιστικές ενημερώσεις.Αυτή η αθροιστική ενημέρωση αντικαθιστά τις αθροιστικές ενημερώσεις που κυκλοφόρησαν προηγουμένως. Θα πρέπει πάντα να εγκαθιστάτε την πιο πρόσφατη αθροιστική ενημέρωση.Ίσως χρειαστεί να ενημερώσετε την άδεια χρήσης μετά την εφαρμογή αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης για να αποκτήσετε πρόσβαση σε νέα αντικείμενα που περιλαμβάνονται σε αυτήν ή σε μια προηγούμενη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση (αυτό ισχύει μόνο για άδειες χρήσης πελατών). Για μια λίστα με τις αθροιστικές ενημερώσεις που κυκλοφόρησαν για το Microsoft Dynamics NAV 2013, επιλέξτε τον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

2842257 Κυκλοφόρησαν αθροιστικές ενημερώσεις για το Microsoft Dynamics NAV 2013Για μια πλήρη λίστα όλων των επειγουσών επιδιορθώσεων που κυκλοφόρησαν στις αθροιστικές ενημερώσεις για το Microsoft Dynamics NAV 2013, προβάλετε τις ακόλουθες σελίδες του CustomerSource και του συνεργατών:

CustomerSource

Επισκόπηση των εκδοθέντων επειγουσών επιδιορθώσεων εφαρμογών για το Microsoft Dynamics NAV 2013

Επισκόπηση των επειγουσών επειγουσών επιδιορθώσεων πλατφόρμας για το Microsoft Dynamics NAV 2013

PartnerSource

Επισκόπηση των εκδοθέντων επειγουσών επιδιορθώσεων εφαρμογών για το Microsoft Dynamics NAV 2013

Επισκόπηση των επειγουσών επειγουσών επιδιορθώσεων πλατφόρμας για το Microsoft Dynamics NAV 2013Οι αθροιστικές ενημερώσεις προορίζονται για νέους και υπάρχοντες πελάτες που χρησιμοποιούν το Microsoft Dynamics NAV 2013.ΣημαντικόΣυνιστάται να επικοινωνήσετε με το συνεργάτη του Microsoft Dynamics πριν από την εγκατάσταση επειγουσών επιδιορθώσεων ή ενημερώσεων. Είναι σημαντικό να επαληθεύσετε ότι το περιβάλλον σας είναι συμβατό με τις επείγουσες επιδιορθώσεις ή τις ενημερώσεις που εγκαθίστανται. Μια επείγουσα επιδιόρθωση ή μια ενημέρωση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα διαλειτουργικότητας με προσαρμογές και προϊόντα άλλων κατασκευαστών που λειτουργούν με τη λύση Microsoft Dynamics NAV.

Προβλήματα που επιλύονται σε αυτήν την αθροιστική ενημέρωση

Τα παρακάτω προβλήματα επιλύονται με αυτήν την αθροιστική ενημέρωση:

Επείγουσες επιδιορθώσεις πλατφόρμας

Αναγνωριστικό

Τίτλο

361265

Το πρόγραμμα-πελάτης των Windows παρουσιάζει σφάλμα σποραδικά.

361275

Η υπηρεσία NAV χρησιμοποιεί όλη τη διαθέσιμη CPU.

361396

Το πρόγραμμα-πελάτης των Windows δεν καταργεί τα στοιχεία φιλτραρίσματος, εάν χρησιμοποιούνται με διασυνοριακά φίλτρα μέσω της ιδιότητας TableRelation.

Σημείωση Ίσως χρειαστεί να μεταγλωττίσετε τα αντικείμενα στη βάση δεδομένων σας μετά την εφαρμογή αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης.

Επείγουσες επιδιορθώσεις εφαρμογών

Αναγνωριστικό

Τίτλος Γνωσιακής βάσης

Λειτουργική περιοχή Γνωσιακής βάσης

Τροποποιημένα αντικείμενα

361180

Δεν είναι δυνατή η αποστολή φαξ μέσω της μονάδας κώδικα 397

Διαχείριση

N/A

361340

Τα συνημμένα που αποστέλλονται όταν στέλνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τα τμήματα καταγραφής έχουν προσωρινά ονόματα αρχείων για τα σκουπίδια.

Διαχείριση

COD 419COD 5052TAB 5062COD 139016

361137

Η διεταιρική καταχώρηση ανακτά τον αριθμό αναφοράς από το πεδίο Κωδ. και Κωδ. πεδία αλλά παραβλέπει τα πεδία "κωδικός χαρακτηριστικού" και "μονάδα μέτρησης".

Οικονομικά

COD 427 TAB 37 TAB 39

361138

Τα πεδία "αναφορά ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΟΎ συνεργάτη" και "τύπος αναφοράς ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΟΎ συνεργάτη" δεν είναι συνεπή σε κάθε οντότητα.

Οικονομικά

COD 427 TAB 37 TAB 39

361141

Το πεδίο "αναφορά ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΟΎ συνεργάτη" δεν έχει επικυρωθεί στο πεδίο "Αρ. αναφοράς". πεδίο "όταν επικυρωθεί το πεδίο" κωδικός χαρακτηριστικού ".

Οικονομικά

COD 427 TAB 37 TAB 39

361335

Η διεταιρική καταχώρηση ανακτά τον αριθμό αναφοράς από το πεδίο Κωδ. και Κωδ. πεδία αλλά παραβλέπει τα πεδία "κωδικός χαρακτηριστικού" και "μονάδα μέτρησης".

Οικονομικά

ΚΑΡΤΈΛΑ 37 TAB 39

361336

Το μέγεθος του πεδίου "Περιγραφή" στην αναφορά "αναλυτικό ισοζύγιο" είναι πολύ μικρό για να εμφανίσει ολόκληρη την περιγραφή του λογαριασμού.

Οικονομικά

REP 4

361357

Το πεδίο "ποσό για την εφαρμογή" στις σελίδες "εγγραφή καθολικού πελάτη" και "εγγραφή καθολικού προμηθευτή" παραμένει συμπληρωμένο σε διαφορετικά σενάρια όπου θα πρέπει να είναι κενό.

Οικονομικά

ΚΑΡΤΈΛΑ 81

361427

Μήνυμα σφάλματος "πρέπει να ακυρώσετε την υπάρχουσα έγκριση για αυτό το έγγραφο για να μπορέσετε να αλλάξετε το πεδίο" Εάν καταχωρήσετε μια παραγγελία πώλησης ή αγοράς προπληρωμής και χρησιμοποιήσετε ένα λογαριασμό γ/λ που έχει ρυθμιστεί για πλήρη ΦΠΑ.

Οικονομικά

ΚΑΡΤΈΛΑ 37 TAB 39

361566

Προπληρωμής. Ποσό σειράς χωρίς. Ο ΦΠΑ δεν μπορεί να είναι xxx. xx "μήνυμα σφάλματος όταν μειώνετε την ποσότητα σε μια μερικώς Απεσταλμένη παραγγελία πώλησης με προπληρωμή.

Οικονομικά

COD 442 COD 444

361539

Όταν δημιουργείτε μια SKU από ένα στοιχείο με πρότυπη μέθοδο κοστολόγησης, το πεδίο "κόστος μονάδας" στην κάρτα SKU δεν ενημερώνεται αναλόγως με το τρέχον πρότυπο κόστος.

Απογραφή

ΚΑΡΤΈΛΑ 5700

361637

"Κωδ. το μήνυμα σφάλματος XY δεν υπάρχει "όταν εκτελείτε τη μαζική εργασία προσαρμογή κόστους-εγγραφές ειδών.

Απογραφή

COD 361

361293

Όταν καταχωρείτε ένα τιμολόγιο αγοράς που συνδέεται με ένα έργο όπου είναι ενεργοποιημένη η επιλογή "τιμές με ΦΠΑ", τα πεδία "συνολικό κόστος" και "συνολικό κόστος (ΤΝ)" στη σελίδα "εγγραφές έργου" δεν είναι σωστά.

Εργασιών

COD 1004

361237

Ο μηχανισμός προγραμματισμού επαναλαμβάνεται στις ίδιες διαδοχικές ενέργειες, ακόμα και όταν εκτελούνται τα προτεινόμενα μηνύματα ενέργειας.

Κατασκευή

COD 99000854

361432

Η αξιακή εγγραφή και η εγγραφή καθολικού ειδών δεν είναι σωστές όταν χρησιμοποιείτε τη συνάρτηση αποδεικτικού αναίρεσης για μια παραγγελία αγοράς που συνδέεται με ένα έργο.

Αγορά

COD 5813 COD 5814 COD 5817

361150

"Το μήκος της συμβολοσειράς είναι NN, αλλά πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο των 40 χαρακτήρων. Value: XXXXXXXXX "μήνυμα σφάλματος όταν κάνετε προεπισκόπηση ενός καταχωρημένου πιστωτικού τιμολογίου πώλησης που έχει συσχετιστεί με ένα καταχωρημένο τιμολόγιο πώλησης όπου βρίσκεται το πεδίο Αρ. το πεδίο περιέχει 20 χαρακτήρες ή λιγότερους.

Πωλήσεων

REP 207 REP 407 REP 5912

361225

"Δεν μπορείτε να προσθέσετε μια νέα γραμμή είδους τ/υ επειδή το συμβόλαιο τ/υ έχει λήξει. Μήνυμα σφάλματος "ανανέωση της ημερομηνίας λήξης του συμβολαίου υπηρεσίας" όταν το πεδίο "ημερομηνία λήξης" σε ένα συμβόλαιο τ/υ είναι κενό.

Υπηρεσία

ΚΑΡΤΈΛΑ 5964

Τοπικές επείγουσες επιδιορθώσεις εφαρμογών

ES-Spain

Αναγνωριστικό

Τίτλος Γνωσιακής βάσης

Λειτουργική περιοχή Γνωσιακής βάσης

Τροποποιημένα αντικείμενα

361290

Οι τιμές "βάση" και "ποσό" ομαδοποιούνται εσφαλμένα για το ίδιο ποσοστό ΦΠΑ και περίοδο στην αναφορά δήλωσης του 340, όταν χρησιμοποιείτε τη ρύθμιση "μετρητά ΦΠΑ" στην ισπανική έκδοση.

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 10743

361321

Τα εθνικά τιμολόγια που περιέχουν μη φορολογητέο ΦΠΑ εξάγονται από την αναφορά "δημιουργία δήλωσης 349" στην ισπανική έκδοση.

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 10710

FI-Φινλανδία

Αναγνωριστικό

Τίτλος Γνωσιακής βάσης

Λειτουργική περιοχή Γνωσιακής βάσης

Τροποποιημένα αντικείμενα

361527

Η αρίθμηση σειράς καταχώρησης δεν ενημερώνεται στη σελίδα "εγγραφές ταμειακών εισπράξεων" κατά την εισαγωγή του αρχείου αναφοράς στη φινλανδική έκδοση.

Διαχείριση μετρητών

COD 32000000

FR-Γαλλία

Αναγνωριστικό

Τίτλος Γνωσιακής βάσης

Λειτουργική περιοχή Γνωσιακής βάσης

Τροποποιημένα αντικείμενα

361328

Όταν εκτυπώνετε την αναφορά εγγραφών και επιλέξατε μια περίοδο μεγαλύτερη του ενός μηνός, μόνο ο πρώτος μήνας εκτυπώνεται στην κεφαλίδα της γαλλικής έκδοσης.

Οικονομικά

REP 10801

361408

Όταν εκτελείτε την αναφορά "αναλυτικό ισοζύγιο γ/λ" με την επιλογή "μήνας", οι εκτυπωμένες πληροφορίες είναι λανθασμένες στη γαλλική έκδοση.

Οικονομικά

REP 10804

IT-Italy

Αναγνωριστικό

Τίτλος Γνωσιακής βάσης

Λειτουργική περιοχή Γνωσιακής βάσης

Τροποποιημένα αντικείμενα

361343

Το πεδίο "ποσό απόσβεσης" υπολογίζεται εσφαλμένα όταν χρησιμοποιείται ένα επιταχυνόμενο/μειωμένο ποσοστό απόσβεσης στην ιταλική έκδοση.

Πάγια περιουσιακά στοιχεία

COD 5616

361093

Η αναφορά λίστα λογαριασμών προμηθευτών εμφανίζει λανθασμένες πληροφορίες μετά την εφαρμογή μιας πληρωμής σε ένα τιμολόγιο στην ιταλική έκδοση.

Αγορά

REP 12116

361353

Η αναφορά "λίστα λογαριασμών πελατών" εμφανίζει λανθασμένες πληροφορίες μετά την εφαρμογή μιας πληρωμής σε ένα τιμολόγιο στην ιταλική έκδοση.

Πωλήσεων

REP 12117

361533

Εάν προσθέσετε μια συναλλαγή ΦΠΑ σε μια γραμμή πώλησης που δεν έχει ρυθμιστεί στη ρύθμιση καταχώρησης ΦΠΑ, λαμβάνετε ένα μήνυμα σφάλματος υπερχείλισης όταν προσπαθείτε να καταχωρήσετε το τιμολόγιο πώλησης στην ιταλική έκδοση.

VAT/Sales Tax/Intrastat

COD 12174

NA-Βόρεια Αμερική

Αναγνωριστικό

Τίτλος Γνωσιακής βάσης

Λειτουργική περιοχή Γνωσιακής βάσης

Τροποποιημένα αντικείμενα

361114

"Η συναλλαγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί καθώς θα προκαλέσει ασυνέπειες στον πίνακα" εγγραφές γ/λ "..." μήνυμα σφάλματος όταν καταχωρείτε ένα τιμολόγιο αγοράς με μια τιμή που αξιολογείται στο πεδίο "επαρχιακός φορολογικός Κωδικός περιοχής" στην έκδοση Βορείου Αμερικής.

Αγορά

COD 90

NL-κάτω χώρες

Αναγνωριστικό

Τίτλος Γνωσιακής βάσης

Λειτουργική περιοχή Γνωσιακής βάσης

Τροποποιημένα αντικείμενα

361529

Μετά την επεξεργασία μιας πρότασης πληρωμής με τη λειτουργία τηλετραπεζικής, οι καταχωρημένες διαστάσεις του πελάτη αντικαθίστανται από τις διαστάσεις του τραπεζικού λογαριασμού στην ολλανδική έκδοση.

Διαχείριση

ΚΑΡΤΈΛΑ 11000000

Ρυθμιστικές δυνατότητες

BE-Βέλγιο

Αναγνωριστικό

Τίτλος Γνωσιακής βάσης

Λειτουργική περιοχή Γνωσιακής βάσης

Τροποποιημένα αντικείμενα

120547

ΝΑ Νέα διαδικασία για την υποβολή των δηλώσεων Intrastat

Intrastat

REP593, PAG311, COD6224

Επίλυση

Πώς μπορείτε να αποκτήσετε τα αρχεία ενημέρωσης του Microsoft Dynamics NAV

Αυτή η ενημέρωση είναι διαθέσιμη για μη αυτόματη λήψη και εγκατάσταση από το κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft.

Αθροιστική ενημέρωση CU 20 για το Microsoft Dynamics NAV 2013

Ποιο πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων για λήψη

Αυτή η αθροιστική ενημέρωση έχει πολλά πακέτα επειγουσών επιδιορθώσεων. Επιλέξτε και κάντε λήψη ενός από τα παρακάτω πακέτα, ανάλογα με την έκδοση χώρας της βάσης δεδομένων Microsoft Dynamics NAV 2013:

Χώρα

Πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων

AT-Austria

Λήψη του πακέτου ATKB3013213

AU-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Λήψη του πακέτου AUKB3013213

BE-Βέλγιο

Λήψη του πακέτου BEKB3013213

CH-Ελβετία

Λήψη του πακέτου CHKB3013213

DE-Γερμανία

Λήψη του πακέτου DEKB3013213

DK-Δανια

Λήψη του πακέτου DKKB3013213

ES-Spain

Λήψη του πακέτου ESKB3013213

FI-Φινλανδία

Λήψη του πακέτου FIKB3013213

FR-Γαλλία

Λήψη του πακέτου FRKB3013213

IS-Ισλανδία

Λήψη του πακέτου ISKB3013213

IT-Italy

Λήψη του πακέτου ITKB3013213

NA-Βόρεια Αμερική

Λήψη του πακέτου NAKB3013213

NL-κάτω χώρες

Λήψη του πακέτου NLKB3013213

NO-Νορβηγία

Λήψη του πακέτου NOKB3013213

NZ-Νέα Ζηλανδία

Λήψη του πακέτου NZKB3013213

SE-Σουηδία

Λήψη του πακέτου SEKB3013213

UK-Ηνωμένο Βασίλειο

Λήψη του πακέτου GBKB3013213

Όλες οι άλλες χώρες

Λήψη του πακέτου W1KB3013213

Πώς μπορείτε να εγκαταστήσετε μια αθροιστική ενημερωμένη έκδοση του Microsoft Dynamics NAV 2013

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης μιας αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

2834770 Πώς μπορείτε να εγκαταστήσετε μια αθροιστική ενημερωμένη έκδοση του Microsoft Dynamics NAV 2013

Προϋποθέσεις

Πρέπει να έχετε εγκαταστήσει το Microsoft Dynamics NAV 2013 για να εφαρμόσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία ενημερώσεων λογισμικού, επιλέξτε τον παρακάτω αριθμό άρθρου για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή βάση της Microsoft:

824684 Περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερώσεων λογισμικού της MicrosoftΓια περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Microsoft Dynamics NAV 2013, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία Web της Microsoft:

Microsoft Dynamics NAV 2013

Κατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα στα προϊόντα της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "ισχύει για".

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×