Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 23 για το Microsoft Dynamics NAV 2013 (δομή 39671)

Αυτό το άρθρο ισχύει για το Microsoft Dynamics NAV 2013 για όλες τις χώρες και όλες τις τοπικές ρυθμίσεις γλώσσας.

Επισκόπηση

Αυτή η αθροιστική ενημέρωση περιλαμβάνει όλες τις επείγουσες επιδιορθώσεις και τις ρυθμιστικές δυνατότητες που έχουν κυκλοφορήσει για το Microsoft Dynamics NAV 2013, συμπεριλαμβανομένων των επειγουσών επιδιορθώσεων και των ρυθμιστικών δυνατοτήτων που κυκλοφόρησαν σε προηγούμενες αθροιστικές ενημερώσεις.Αυτή η αθροιστική ενημέρωση αντικαθιστά τις αθροιστικές ενημερώσεις που κυκλοφόρησαν προηγουμένως. Θα πρέπει πάντα να εγκαθιστάτε την πιο πρόσφατη αθροιστική ενημέρωση.Ίσως χρειαστεί να ενημερώσετε την άδεια χρήσης μετά την εφαρμογή αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης για να αποκτήσετε πρόσβαση σε νέα αντικείμενα που περιλαμβάνονται σε αυτήν ή σε μια προηγούμενη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση (αυτό ισχύει μόνο για άδειες χρήσης πελατών). Για μια λίστα με τις αθροιστικές ενημερώσεις που κυκλοφόρησαν για το Microsoft Dynamics NAV 2013, ανατρέξτε στο θέμα κυκλοφόρησαν αθροιστικές ενημερώσεις για το Microsoft Dynamics nav 2013. Για μια πλήρη λίστα όλων των επειγουσών επιδιορθώσεων που κυκλοφόρησαν στις αθροιστικές ενημερώσεις για το Microsoft Dynamics NAV 2013, προβάλετε τις ακόλουθες σελίδες του CustomerSource και του συνεργατών:

CustomerSource

Επισκόπηση των εκδοθέντων επειγουσών επιδιορθώσεων εφαρμογών για το Microsoft Dynamics NAV 2013

Επισκόπηση των επειγουσών επειγουσών επιδιορθώσεων πλατφόρμας για το Microsoft Dynamics NAV 2013

PartnerSource

Επισκόπηση των εκδοθέντων επειγουσών επιδιορθώσεων εφαρμογών για το Microsoft Dynamics NAV 2013

Επισκόπηση των επειγουσών επειγουσών επιδιορθώσεων πλατφόρμας για το Microsoft Dynamics NAV 2013Οι αθροιστικές ενημερώσεις προορίζονται για νέους και υπάρχοντες πελάτες που χρησιμοποιούν το Microsoft Dynamics NAV 2013.ΣημαντικόΣυνιστάται να επικοινωνήσετε με το συνεργάτη του Microsoft Dynamics πριν από την εγκατάσταση επειγουσών επιδιορθώσεων ή ενημερώσεων. Είναι σημαντικό να επαληθεύσετε ότι το περιβάλλον σας είναι συμβατό με τις επείγουσες επιδιορθώσεις ή τις ενημερώσεις που εγκαθίστανται. Μια επείγουσα επιδιόρθωση ή μια ενημέρωση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα διαλειτουργικότητας με προσαρμογές και προϊόντα άλλων κατασκευαστών που λειτουργούν με τη λύση Microsoft Dynamics NAV.

Προβλήματα που επιλύονται σε αυτήν την αθροιστική ενημέρωση

Τα παρακάτω προβλήματα επιλύονται με αυτήν την αθροιστική ενημέρωση:

Επείγουσες επιδιορθώσεις πλατφόρμας

Σημείωση Ίσως χρειαστεί να μεταγλωττίσετε τα αντικείμενα στη βάση δεδομένων σας μετά την εφαρμογή αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης.

Αναγνωριστικό

Τίτλο

362464

Κατεψυγμένη σελίδα

362990

Αργές επιδόσεις κατά την εκτύπωση σε απομακρυσμένο εκτυπωτή

Επείγουσες επιδιορθώσεις εφαρμογών

Αναγνωριστικό

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Τροποποιημένα αντικείμενα

362698

Ο πίνακας "αντίστροφη καταχώρηση" πρέπει να λειτουργεί όπως στο NAV 2009 SP1.

Οικονομικά

ΚΑΡΤΈΛΑ 179

362971

Εάν επιλέξετε 1 ως συντελεστή στρογγυλοποίησης στη σελίδα "Επισκόπηση οικονομικής κατάστασης", το αποτέλεσμα στρογγυλοποιείται σωστά, αλλά εξακολουθεί να εμφανίζει δύο δεκαδικά ψηφία.

Οικονομικά

COD 7110 COD 7130 COD 7153 COD 8 COD 9200 ΠΑΓΚ 1130 ΠΑΓΚ 1131 ΠΑΓΚ 1132 ΠΑΓΚ 1133 ΠΑΓΚ 490 ΠΑΓΚ 866 ΠΑΓΚ 867 ΠΑΓΚ 9203 ΠΑΓΚ 9207 ΠΑΓΚ 9219 ΠΑΓΚ 9223 REP 9225 ΠΑΓΚ 9227 ΠΑΓΚ 9233 ΠΑΓΚ 9239 ΠΑΓΚ 9249 ΠΑΓΚ 9257 ΠΑΓΚ 9275 REP 25 REP 9277 REP 36 REP 37 REP 38 7112 REP 7151

363011

Εάν εισαγάγετε δεδομένα ενοποίησης με τη συνάρτηση "εισαγωγή βάσης δεδομένων", οι διαστάσεις που έχουν αντιστοιχιστεί σε διαφορετικό όνομα δεν εισάγονται.

Οικονομικά

COD 408 REP 90

363268

Εάν επιλέξετε 1 ως συντελεστή στρογγυλοποίησης στη σελίδα "Επισκόπηση οικονομικής κατάστασης", το αποτέλεσμα στρογγυλοποιείται σωστά, αλλά δεν έχει ευθυγραμμιστεί σωστά.

Οικονομικά

COD 7110 COD 7130 COD 7153 COD 8 COD 9200 ΠΑΓΚ 1130 ΠΑΓΚ 1131 ΠΑΓΚ 1132 ΠΑΓΚ 1133 ΠΑΓΚ 490 ΠΑΓΚ 866 ΠΑΓΚ 867 ΠΑΓΚ 9203 ΠΑΓΚ 9207 ΠΑΓΚ 9219 ΠΑΓΚ 9223 REP 9225 ΠΑΓΚ 9227 ΠΑΓΚ 9233 ΠΑΓΚ 9239 ΠΑΓΚ 9249 ΠΑΓΚ 9257 ΠΑΓΚ 9275 REP 25 REP 9277 REP 36 REP 37 REP 38 7112 REP 7151

362804

Μήνυμα σφάλματος "η διεκδίκηση απέτυχε: προφίλ αποθέματος" όταν εκτελείτε τη μαζική εργασία "Υπολογισμός αναγεννητικής σχεδίου".

Κατασκευή

COD 99000854

362838

Εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος "δεν έχετε το δικαίωμα να εκτελέσετε τη σημείωση τέλους γραμμή πίνακα στο HIST αναφοράς" όταν προσπαθείτε να καταχωρήσετε ένα τιμολόγιο πώλησης με άδεια χρήσης πελάτη.

Πωλήσεων

COD 12

363204

Η αναφορά πωλήσεις – πιστωτικό τιμολόγιο εμφανίζει ένα εσφαλμένα στρογγυλευμένο ποσό σε συνολικό ξένο νόμισμα.

Πωλήσεων

REP 207

363040

Εάν αλλάξετε διαστάσεις σε μια προπληρωμένη σύμβαση παροχής υπηρεσιών, θα χρησιμοποιηθούν λανθασμένες διαστάσεις όταν καταχωρείτε προπληρωμένες εγγραφές συμβολαίων τ/υ.

Υπηρεσία

REP 6032

363042

Εάν αλλάξετε τις διαστάσεις ενός κλειδωμένου συμβολαίου τ/υ, οι διαστάσεις θα αλλάξουν, παρόλο που λαμβάνετε ένα μήνυμα σφάλματος.

Υπηρεσία

ΚΑΡΤΈΛΑ 5965

Τοπικές επείγουσες επιδιορθώσεις εφαρμογών

AU-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Αναγνωριστικό

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Τροποποιημένα αντικείμενα

363070

"Δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της συναλλαγής, επειδή θα προκαλέσει ασυνέπειες στον πίνακα" εγγραφές γ/λ "..." μήνυμα σφάλματος κατά την ακύρωση μιας επιταγής που δημιουργήθηκε με τη συνάρτηση post με ημερομηνία ελέγχου στην αυστραλιανή έκδοση

Διαχείριση μετρητών

COD 12 COD 367

362801

Τα πεδία "υπόλοιπο μη πραγματοποιημένο WHT (ΤΝ)" σε μια καταχωρημένη παραγγελία αγοράς δεν προσαρμόζονται όταν εφαρμόζετε την καταχωρημένη εγγραφή μερικώς σε μια σημείωση αγοράς CR/ΕΠΊΘ. χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση συσχέτιση εγγραφών στην αυστραλιανή έκδοση.

Οικονομικά

COD 28040

BE-Βέλγιο

Αναγνωριστικό

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Τροποποιημένα αντικείμενα

363018

Εάν χρησιμοποιείτε την αντίστροφη χρέωση και τη βάση ΦΠΑ μειωμένες για εκπτώσεις πληρωμής, το σύστημα δημιουργεί εσφαλμένες εγγραφές ΦΠΑ στη βελγική έκδοση.

Οικονομικά

COD 90 TAB 39

ES-Spain

Αναγνωριστικό

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Τροποποιημένα αντικείμενα

363182

Οι τιμές διαστάσεων δεν ενημερώνονται σωστά στη σελίδα "ανάλυση ανά διαστάσεις" Εάν καταχωρήσετε και εφαρμόσετε ένα τιμολόγιο στο Cartera, ακόμα και αν το πεδίο "ενημέρωση με την καταχώρηση" είναι ενεργοποιημένο στην ισπανική έκδοση.

Οικονομικά

COD 7000006 REP 7000082 REP 7000084 REP 7000085 7000086 REP 7000087 REP 7000098

FR-Γαλλία

Αναγνωριστικό

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Τροποποιημένα αντικείμενα

363058

Αφού δημιουργήσετε ένα αρχείο SEPA από τη σελίδα "δελτίο πληρωμής", μπορείτε να προσθέσετε νέες γραμμές στη γαλλική έκδοση.

Διαχείριση μετρητών

ΚΑΡΤΈΛΑ 10866

NA-Βόρεια Αμερική

Αναγνωριστικό

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Τροποποιημένα αντικείμενα

363074

Η τράπεζα REC. Η δοκιμαστική αναφορά δεν εκτυπώνεται αυτόματα για τον επιλεγμένο τραπεζικό λογαριασμό, αλλά για την πρώτη συμφωνία τραπεζικού λογαριασμού στη λίστα της Βόρειας αμερικανικής έκδοσης.

Οικονομικά

ΠΑΓΚ 10120

363117

Αλλαγές στη μορφή ηλεκτρονικής πληρωμής για τον Καναδά στην έκδοση Βορείου Αμερικής.

Οικονομικά

COD10091

363113

Οι αναφορές "τιμολόγιο πώλησης" και "πιστωτικό τιμολόγιο πώλησης" δεν εμφανίζουν το πεδίο "Αριθμός ταχυδρομικής κάρτας" στην έκδοση Βορείου Αμερικής.

Πωλήσεων

REP 10073 REP 10074 REP 10075 REP 10077

NL-κάτω χώρες

Αναγνωριστικό

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Τροποποιημένα αντικείμενα

363152

Όταν πληρώνετε ένα τιμολόγιο αγοράς με έναν τραπεζικό λογαριασμό σε ξένο νόμισμα χρησιμοποιώντας το BTL91 ως το πρωτόκολλο εξαγωγής, τα δημιουργημένα αρχεία χρησιμοποιούν τον σωστό κωδικό νομισματικής μονάδας, αλλά το ποσό είναι στο ΤΝ στην ολλανδική έκδοση.

Διαχείριση μετρητών

REP 11000000

363155

Όταν πληρώνετε ένα τιμολόγιο αγοράς σε ξένο νόμισμα με έναν τραπεζικό λογαριασμό σε ξένο νόμισμα και χρησιμοποιείτε το BTL91 ως πρωτόκολλο εξαγωγής, το αρχείο που δημιουργήθηκε δεν περιέχει κανένα ποσό στην ολλανδική έκδοση.

Διαχείριση μετρητών

REP 11000000

362514

Δεν θα πρέπει να είναι δυνατή η προσθήκη γραμμών στη σελίδα τηλετράπεζας για διαφορετικό προμηθευτή από αυτόν που βρίσκεται στην κεφαλίδα της ολλανδικής έκδοσης.

Οικονομικά

ΚΑΡΤΈΛΑ 11000003

362825

Δεν θα πρέπει να μπορείτε να προσθέσετε κλειστές καταχωρήσεις στη σελίδα τηλετράπεζας για έναν διαφορετικό προμηθευτή από αυτόν που βρίσκεται στην κεφαλίδα της ολλανδικής έκδοσης.

Οικονομικά

ΚΑΡΤΈΛΑ 11000003

362850

Όταν υποβάλετε τη δήλωση ενδοκρανιακής δήλωσης με τη δυνατότητα Digipoort, εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος στην ολλανδική έκδοση.

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 11408

SE-Σουηδία

Αναγνωριστικό

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Τροποποιημένα αντικείμενα

363106

Όταν κάνετε εξαγωγή του αρχείου SCE χρησιμοποιώντας τον τύπο 4, οι δεδουλευμένες συναλλαγές δεν αναφέρουν την ημερομηνία καταχώρησης στη σουηδική έκδοση.

Οικονομικά

REP 11207

Ρυθμιστικές δυνατότητες

Αναγνωριστικό

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Τροποποιημένα αντικείμενα

124528

Αλλαγές στην αναφορά Certificate of Supply για το Microsoft Dynamics NAV 2013

SCM

TAB780, REP780, PAG780

Τοπικές ρυθμιστικές δυνατότητες

IT-Italy

Αναγνωριστικό

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Τροποποιημένα αντικείμενα

125207

Ενημερώσεις στην αναφορά μαύρη λίστα για το Microsoft Dynamics NAV 2015

ΜΣΙ

COD12130, COD12131, REP12129, REP12193

Επίλυση

Πώς μπορείτε να αποκτήσετε τα αρχεία ενημέρωσης του Microsoft Dynamics NAV

Αυτή η ενημέρωση είναι διαθέσιμη για μη αυτόματη λήψη και εγκατάσταση από το κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft.

Αθροιστική ενημέρωση CU 23 για το Microsoft Dynamics NAV 2013

Ποιο πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων για λήψη

Αυτή η αθροιστική ενημέρωση έχει πολλά πακέτα επειγουσών επιδιορθώσεων. Επιλέξτε και κάντε λήψη ενός από τα παρακάτω πακέτα, ανάλογα με την έκδοση χώρας της βάσης δεδομένων Microsoft Dynamics NAV 2013:

Χώρα

Πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων

AT-Austria

Λήψη του πακέτου ATKB3035980

AU-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Λήψη του πακέτου AUKB3035980

BE-Βέλγιο

Λήψη του πακέτου BEKB3035980

CH-Ελβετία

Λήψη του πακέτου CHKB3035980

DE-Γερμανία

Λήψη του πακέτου DEKB3035980

DK-Δανια

Λήψη του πακέτου DKKB3035980

ES-Spain

Λήψη του πακέτου ESKB3035980

FI-Φινλανδία

Λήψη του πακέτου FIKB3035980

FR-Γαλλία

Λήψη του πακέτου FRKB3035980

IS-Ισλανδία

Λήψη του πακέτου ISKB3035980

IT-Italy

Λήψη του πακέτου ITKB3035980

NA-Βόρεια Αμερική

Λήψη του πακέτου NAKB3035980

NL-κάτω χώρες

Λήψη του πακέτου NLKB3035980

NO-Νορβηγία

Λήψη του πακέτου NOKB3035980

NZ-Νέα Ζηλανδία

Λήψη του πακέτου NZKB3035980

SE-Σουηδία

Λήψη του πακέτου SEKB3035980

UK-Ηνωμένο Βασίλειο

Λήψη του πακέτου GBKB3035980

Όλες οι άλλες χώρες

Λήψη του πακέτου W1KB3035980

Πώς μπορείτε να εγκαταστήσετε μια αθροιστική ενημερωμένη έκδοση του Microsoft Dynamics NAV 2013

Δείτε Πώς μπορείτε να εγκαταστήσετε μια αθροιστική ενημερωμένη έκδοση του Microsoft Dynamics NAV 2013.

Προϋποθέσεις

Πρέπει να έχετε εγκαταστήσει το Microsoft Dynamics NAV 2013 για να εφαρμόσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση.

Περισσότερες πληροφορίες

Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία ενημερώσεων λογισμικού και το Microsoft Dynamics NAV 2013.

Κατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα στα προϊόντα της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "ισχύει για".

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×