Αυτό το άρθρο ισχύει για το Microsoft Dynamics NAV 2013 για όλες τις χώρες και όλες τις τοπικές ρυθμίσεις γλώσσας.

Επισκόπηση

Αυτή η αθροιστική ενημέρωση περιλαμβάνει όλες τις επείγουσες επιδιορθώσεις και τις ρυθμιστικές δυνατότητες που έχουν κυκλοφορήσει για το Microsoft Dynamics NAV 2013, συμπεριλαμβανομένων των επειγουσών επιδιορθώσεων και των ρυθμιστικών δυνατοτήτων που κυκλοφόρησαν σε προηγούμενες αθροιστικές ενημερώσεις.Αυτή η αθροιστική ενημέρωση αντικαθιστά τις αθροιστικές ενημερώσεις που κυκλοφόρησαν προηγουμένως. Θα πρέπει πάντα να εγκαθιστάτε την πιο πρόσφατη αθροιστική ενημέρωση.Ίσως χρειαστεί να ενημερώσετε την άδεια χρήσης μετά την εφαρμογή αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης για να αποκτήσετε πρόσβαση σε νέα αντικείμενα που περιλαμβάνονται σε αυτήν ή σε μια προηγούμενη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση (αυτό ισχύει μόνο για άδειες χρήσης πελατών). Για μια λίστα με τις αθροιστικές ενημερώσεις που κυκλοφόρησαν για το Microsoft Dynamics NAV 2013, ανατρέξτε στο θέμα κυκλοφόρησαν αθροιστικές ενημερώσεις για το Microsoft Dynamics nav 2013. Για μια πλήρη λίστα όλων των επειγουσών επιδιορθώσεων που κυκλοφόρησαν στις αθροιστικές ενημερώσεις για το Microsoft Dynamics NAV 2013, προβάλετε τις ακόλουθες σελίδες του CustomerSource και του συνεργατών:

CustomerSource

Επισκόπηση των εκδοθέντων επειγουσών επιδιορθώσεων εφαρμογών για το Microsoft Dynamics NAV 2013

Επισκόπηση των επειγουσών επειγουσών επιδιορθώσεων πλατφόρμας για το Microsoft Dynamics NAV 2013

PartnerSource

Επισκόπηση των εκδοθέντων επειγουσών επιδιορθώσεων εφαρμογών για το Microsoft Dynamics NAV 2013

Επισκόπηση των επειγουσών επειγουσών επιδιορθώσεων πλατφόρμας για το Microsoft Dynamics NAV 2013Οι αθροιστικές ενημερώσεις προορίζονται για νέους και υπάρχοντες πελάτες που χρησιμοποιούν το Microsoft Dynamics NAV 2013.ΣημαντικόΣυνιστάται να επικοινωνήσετε με το συνεργάτη του Microsoft Dynamics πριν από την εγκατάσταση επειγουσών επιδιορθώσεων ή ενημερώσεων. Είναι σημαντικό να επαληθεύσετε ότι το περιβάλλον σας είναι συμβατό με τις επείγουσες επιδιορθώσεις ή τις ενημερώσεις που εγκαθίστανται. Μια επείγουσα επιδιόρθωση ή μια ενημέρωση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα διαλειτουργικότητας με προσαρμογές και προϊόντα άλλων κατασκευαστών που λειτουργούν με τη λύση Microsoft Dynamics NAV.

Προβλήματα που επιλύονται σε αυτήν την αθροιστική ενημέρωση

Τα παρακάτω προβλήματα επιλύονται με αυτήν την αθροιστική ενημέρωση:

Επείγουσες επιδιορθώσεις πλατφόρμας

Σημείωση Ίσως χρειαστεί να μεταγλωττίσετε τα αντικείμενα στη βάση δεδομένων σας μετά την εφαρμογή αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης.

Αναγνωριστικό

Τίτλο

372264

Δεν είναι δυνατή η εύρεση του αναγνωριστικού VariableName.

374869

Η αλλαγή θέσης σε μια σελίδα λίστας δημιουργεί μη απαραίτητες εμφανίσεις.

374922

Τα πεδία επιλογής "εξαγωγή προσθέτων" του Excel είναι εσφαλμένα μετά το CU 24.

374952

Εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος "η μεταγλώττιση της μονάδας κώδικα XXX απέτυχε εξαιτίας ενός σφάλματος I/O στον παρακάτω υπολογιστή" όταν προσπαθείτε να εκτελέσετε μια διαδικασία ουράς έργων.

Επείγουσες επιδιορθώσεις εφαρμογών

Αναγνωριστικό

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Τροποποιημένα αντικείμενα

375015

Μια σημείωση που στάλθηκε σε ένα τιμολόγιο αγοράς από έναν άλλο χρήστη έχει καταχωρηθεί και, στη συνέχεια, δημιουργεί διπλότυπες σημειώσεις στις ειδοποιήσεις μου.

Προγράμματος-πελάτη

COD 447 COD 5063 COD 5407 COD 5704 COD 5705 COD 5923 COD 5988 COD 80 COD 86 COD 87 COD 90 COD 900 COD 96 COD 97 TAB 904

374802

Η καταχώρηση κόστος αποθέματος σε μαζικές εργασίες γ/λ δεν καταχωρεί όλες τις υπόλοιπες αξιακές εγγραφές.

Απογραφή

REP 1002

374861

Μια εγγραφή καθολικού εισερχόμενου είδους που έχει συσχετιστεί με μια προηγούμενη εγγραφή καθολικού ειδών δεν είναι κόστος προσαρμοσμένη όταν η εγγραφή εξερχομένων σχετίζεται με ένα έργο.

Απογραφή

COD 22

Τοπικές επείγουσες επιδιορθώσεις εφαρμογών

BE-Βέλγιο

Αναγνωριστικό

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Τροποποιημένα αντικείμενα

374935

Όταν εκτυπώνετε την αναφορά Financial Λέτζερ, η πρώτη σελίδα ορίζεται σε 0 και ο τίτλος λείπει από τη βελγική έκδοση.

Οικονομικά

REP 11300 REP 11302 REP 11304

374936

Όταν εκτυπώνετε την αναφορά τιμολόγιο αγοράς ή πιστωτικό τιμολόγιο αγοράς και χρησιμοποιείτε ΦΠΑ αντίστροφης χρέωσης, η ενότητα ΦΠΑ στις αναφορές είναι εσφαλμένη στη βελγική έκδοση.

VAT/Sales Tax/Intrastat

COD 90 TAB 39

ES-Spain

Αναγνωριστικό

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Τροποποιημένα αντικείμενα

374792

Εάν τροποποιήσετε τη συναλλαγματική ισοτιμία στο αρχικό έγγραφο, αυτό λαμβάνεται υπόψη στα ποσά της εντολής πληρωμής αλλά όχι στις καταχωρημένες εγγραφές γ/λ όπου η συναλλαγματική ισοτιμία λαμβάνεται απευθείας από το νόμισμα της ισπανικής έκδοσης.

Οικονομικά

COD 7000000 REP 7000080 REP 7000099

IT-Italy

Αναγνωριστικό

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Τροποποιημένα αντικείμενα

374870

Όταν εκτελείτε την αναφορά πρόταση λογαριασμού πελάτη στη σελίδα "κάρτα χρέωσης πελάτη", το πεδίο "τραπεζικός λογαριασμός πελάτη" είναι κενό στην ιταλική έκδοση.

Διαχείριση μετρητών

REP 12176

374818

"Δεν ήταν δυνατή η εύρεση του αναγνωριστικού" τύπος υπολογισμού ΦΠΑ "." μήνυμα σφάλματος όταν προσπαθείτε να δημιουργήσετε μια νέα γραμμή στο παράθυρο διαλόγου "Παραμετροποίηση Καταχώρησης ΦΠΑ" στην ιταλική έκδοση.

VAT/Sales Tax/Intrastat

ΠΑΓΚ 473

374915

Όταν εκτελείτε το Calc. και καταχώρηση της αναφοράς διακανονισμού ΦΠΑ για μια περίοδο ΦΠΑ χωρίς εγγραφή, εισροές ή ποσά ΦΠΑ στην επόμενη περίοδο δεν εμφανίζονται στην αναφορά στην ιταλική έκδοση.

VAT/Sales Tax/Intrastat

ΚΑΡΤΈΛΑ "REP 20" 12135

374916

Όταν εκτελείτε το Calc. και να καταχωρήσετε την αναφορά εκκαθάρισης ΦΠΑ για μια περίοδο ΦΠΑ και έχετε έναν ΦΠΑ εξόδου ως αποτέλεσμα, το σύστημα εξακολουθεί να εισάγει ένα ποσό στο ΦΠΑ εισροών της επόμενης περιόδου, ακόμα και αν ο ΦΠΑ εξόδου ως μεγαλύτερο ποσό στην ιταλική έκδοση.

VAT/Sales Tax/Intrastat

ΚΑΡΤΈΛΑ "REP 20" 12135

NA-Βόρεια Αμερική

Αναγνωριστικό

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Τροποποιημένα αντικείμενα

375095

"Το ποσό πρέπει να είναι θετικό στο όνομα του προτύπου εγγραφών στη γραμμή εγγραφών γ/λ = ' ', όνομα δέσμης εγγραφών = ' ', αριθμός Αρ. = ' 0 '" μήνυμα σφάλματος όταν μια μερική αποστολή ή τιμολόγιο έχει καταχωρηθεί με προπληρωμή κατά τη χρήση του φόρου Καναδά, της προπληρωμής συμπεριλαμβανομένου του φόρου και της προπληρωμής του 100% στην έκδοση Βορείου Αμερικής.

Προπληρωμές

COD 80 COD 90

NO-Νορβηγία

Αναγνωριστικό

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Τροποποιημένα αντικείμενα

374753

Η αναφορά πωλήσεις-πιστωτικό τιμολόγιο 2 εξακολουθεί να εμφανίζει τις πληροφορίες με εσφαλμένο τρόπο στη διάταξη μετά από ορισμένες διορθώσεις στη νορβηγική έκδοση.

Πωλήσεων

REP 10604 REP 10605

Τοπικές ρυθμιστικές δυνατότητες

ES-Spain

Αναγνωριστικό

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Τροποποιημένα αντικείμενα

134466

Η αναφορά 347 περιλαμβάνει διεθνή τιμολόγια-Microsoft Dynamics NAV 2013 R2-Ισπανία

ΦΠΑ

REP10707

IT-Italy

Αναγνωριστικό

Τίτλο

Λειτουργική περιοχή

Τροποποιημένα αντικείμενα

133962

Δήλωση πρόθεσης για εκτύπωση-Microsoft Dynamics NAV 2013 R2-Ιταλία

Φόρος

REP12194, PAG12161, COD12134

Επίλυση

Πώς μπορείτε να αποκτήσετε τα αρχεία ενημέρωσης του Microsoft Dynamics NAV

Αυτή η ενημέρωση είναι διαθέσιμη για μη αυτόματη λήψη και εγκατάσταση από το κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft.

Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση CU 28 για το Microsoft Dynamics NAV 2013

Ποιο πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων για λήψη

Αυτή η αθροιστική ενημέρωση έχει πολλά πακέτα επειγουσών επιδιορθώσεων. Επιλέξτε και κάντε λήψη ενός από τα παρακάτω πακέτα, ανάλογα με την έκδοση χώρας της βάσης δεδομένων Microsoft Dynamics NAV 2013:

Χώρα

Πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων

AT-Austria

Λήψη του πακέτου ATKB3075723

AU-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Λήψη του πακέτου AUKB3075723

BE-Βέλγιο

Λήψη του πακέτου BEKB3075723

CH-Ελβετία

Λήψη του πακέτου CHKB3075723

DE-Γερμανία

Λήψη του πακέτου DEKB3075723

DK-Δανια

Λήψη του πακέτου DKKB3075723

ES-Spain

Λήψη του πακέτου ESKB3075723

FI-Φινλανδία

Λήψη του πακέτου FIKB3075723

FR-Γαλλία

Λήψη του πακέτου FRKB3075723

IS-Ισλανδία

Λήψη του πακέτου ISKB3075723

IT-Italy

Λήψη του πακέτου ITKB3075723

NA-Βόρεια Αμερική

Λήψη του πακέτου NAKB3075723

NL-κάτω χώρες

Λήψη του πακέτου NLKB3075723

NO-Νορβηγία

Λήψη του πακέτου NOKB3075723

NZ-Νέα Ζηλανδία

Λήψη του πακέτου NZKB3075723

SE-Σουηδία

Λήψη του πακέτου SEKB3075723

UK-Ηνωμένο Βασίλειο

Λήψη του πακέτου GBKB3075723

Όλες οι άλλες χώρες

Λήψη του πακέτου W1KB3075723

Πώς μπορείτε να εγκαταστήσετε μια αθροιστική ενημερωμένη έκδοση του Microsoft Dynamics NAV 2013

Δείτε Πώς μπορείτε να εγκαταστήσετε μια αθροιστική ενημερωμένη έκδοση του Microsoft Dynamics NAV 2013.

Προϋποθέσεις

Πρέπει να έχετε εγκαταστήσει το Microsoft Dynamics NAV 2013 για να εφαρμόσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση.

Περισσότερες πληροφορίες

Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία ενημερώσεων λογισμικού και το Microsoft Dynamics NAV 2013.

Κατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα στα προϊόντα της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "ισχύει για".

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης >

Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες

Συμμετοχή στο Microsoft Insider >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×