Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση Office 2013 για Δεκεμβρίου 2013

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα πακέτα αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το Δεκεμβρίου 2013 περιέχουν τις πιο πρόσφατες επείγουσες επιδιορθώσεις για το Microsoft Office 2013 και για τους διακομιστές Office 2013.

Συνιστάται να ελέγξετε τις επείγουσες επιδιορθώσεις πριν να αναπτύξετε σε περιβάλλον παραγωγής. Επειδή το build που είναι αθροιστικές, κάθε νέα έκδοση της ενημέρωσης κώδικα περιέχει όλες τις επείγουσες επιδιορθώσεις και όλες τις ασφαλείας διορθώνει που είχαν περιληφθεί σε προηγούμενου πακέτου ενημερωμένης έκδοσης. Συνιστούμε ότι μπορείτε να εξετάσουν την εφαρμογή της πιο πρόσφατης έκδοσης της ενημέρωσης κώδικα που περιέχει την επείγουσα επιδιόρθωση που χρειάζεστε.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Τρόπος απόκτησης των πακέτων αθροιστική ενημερωμένη έκδοση του Δεκεμβρίου 2013

Ένα σύνολο πακέτων υποστηριζόμενη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση είναι τώρα διαθέσιμη από τη Microsoft. Ωστόσο, κάθε πακέτο προορίζεται για τη διόρθωση μόνο τις εφαρμογές που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο. Εφαρμόστε τα πακέτα μόνο σε συστήματα που αντιμετωπίζουν τα συγκεκριμένα προβλήματα. Εάν δεν επηρεάζεστε σε μεγάλο βαθμό από οποιοδήποτε από αυτά τα προβλήματα, συνιστούμε να περιμένετε έως το επόμενο πακέτο ενημερωμένης έκδοσης που περιέχει τις επείγουσες επιδιορθώσεις σε αυτά τα πακέτα αθροιστική ενημερωμένη έκδοση.


Σημείωση Εάν προκύψουν πρόσθετα ζητήματα ή απαιτείται αντιμετώπιση προβλημάτων, ίσως χρειαστεί να δημιουργήσετε ξεχωριστή αίτηση υπηρεσίας. Οι συνηθισμένες χρεώσεις υποστήριξης θα ισχύει για πρόσθετες ερωτήσεις υποστήριξης και για θέματα που δεν αφορούν ένα πακέτο συγκεκριμένη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση. Για να δημιουργήσετε μια ξεχωριστή αίτηση εξυπηρέτησης, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Τα πακέτα που περιλαμβάνονται στην αθροιστική ενημερωμένη έκδοση του Δεκεμβρίου 2013

Μια σύνδεση σε ένα άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft που αναλύει κάθε επείγουσα επιδιόρθωση θα κυκλοφορήσει καθώς γίνεται διαθέσιμο το άρθρο. Για να αποκτήσετε μια συγκεκριμένη επείγουσα επιδιόρθωση, επικοινωνήστε με την υποστήριξη και ζητήστε την επείγουσα επιδιόρθωση με αναφορά στον αριθμό του άρθρου της Γνωσιακής βάσης.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Office 2013 θέματα που επιδιορθώνονται σε αυτά τα πακέτα αθροιστική ενημερωμένη έκδοση, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft.

Ενημερώσεις προγράμματος-πελάτη του Office 2013

Όνομα του πακέτου επείγουσας επιδιόρθωσης

Αριθμός άρθρου γνωσιακής βάσης

Το προϊόν

Access-x-none.msp

περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του 2013 πρόσβαση (Access-x-none.msp): 10 Δεκεμβρίου 2013

2013 πρόσβασης

Excel-x-none.msp

περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Excel 2013 (Excel-x-none.msp): 10 Δεκεμβρίου 2013

Excel 2013

Oart-x-none.msp

περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Office 2013 (Oart-x-none.msp): 10 Δεκεμβρίου 2013

Office 2013

Mso-x-none.msp

περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Office 2013 (Mso-x-none.msp): 10 Δεκεμβρίου 2013

Office 2013

Outexum-x-none.msp

περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Office 2013 (Outexum-x-none.msp): 10 Δεκεμβρίου 2013

Office 2013

Mso-x-none.msp; Msointl-<Language-Code>.msp

περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Office 2013 (Mso-x-none.msp; Msointl-< κωδικός γλώσσας > .msp): 10 Δεκεμβρίου 2013

Office 2013

Proof-tr-tr.msp

περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Office 2013 (απόδειξη-tr-tr.msp): 10 Δεκεμβρίου 2013

Office 2013

Excelpp-x-none.msp

περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Office 2013 (Excelpp-x-none.msp): 10 Δεκεμβρίου 2013

Office 2013

Outlook-x-none.msp

περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Outlook 2013 (Outlook-x-none.msp): 10 Δεκεμβρίου 2013

Outlook 2013

Powerpoint-x-none.msp

περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του PowerPoint 2013 (Powerpoint-x-none.msp): 10 Δεκεμβρίου 2013

Το PowerPoint 2013

Project-x-none.msp

περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του 2013 έργου (Project-x-none.msp): 10 Δεκεμβρίου 2013

2013 έργου

Spd-x-none.msp; Spdcoreintl-<Language-Code>.msp

περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του SharePoint Designer 2013 (Spd-x-none.msp; Spdcoreintl-< κωδικός γλώσσας > .msp): 10 Δεκεμβρίου 2013

Του SharePoint Designer 2013

Spdevsdk-x-none.msp

περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του SharePoint Server 2013 προγράμματος-πελάτη στοιχεία SDK (Spdevsdk-x-none.msp): 10 Δεκεμβρίου 2013

SDK στοιχεία του SharePoint Server 2013 προγράμματος-πελάτη

Word-x-none.msp

περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Word 2013 (Word-x-none.msp): 10 Δεκεμβρίου 2013

Το Word 2013

Συνάθροιση ενημερώσεων για SharePoint Foundation 2013 και 2013 διακομιστή του SharePoint

Όνομα του πακέτου επείγουσας επιδιόρθωσης

Αριθμός άρθρου γνωσιακής βάσης

Το προϊόν

Πακέτο διακομιστή του SharePoint

περιγραφή του πακέτου αθροιστική ενημερωμένη έκδοση του SharePoint Server 2013 (διακομιστής-πακέτο SharePoint): 10 Δεκεμβρίου 2013

2013 διακομιστή του SharePoint

Πακέτο διακομιστή SharePoint Foundation

περιγραφή του πακέτου αθροιστική ενημερωμένη έκδοση του SharePoint Foundation 2013 (διακομιστής-πακέτο SharePoint Foundation): 10 Δεκεμβρίου 2013

Του SharePoint Foundation 2013

Ενημερωμένες εκδόσεις μεμονωμένου διακομιστή

Όνομα του πακέτου επείγουσας επιδιόρθωσης

Αριθμός άρθρου γνωσιακής βάσης

Το προϊόν

Wacserver-x-none.msp

περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Office Web Apps διακομιστή 2013 (Wacserver-x-none.msp): 10 Δεκεμβρίου 2013

Office Web Apps διακομιστή 2013

Projectserverwfe-x-none.msp

περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Project Server 2013 (Projectserverwfe-x-none.msp): 10 Δεκεμβρίου 2013

Project Server 2013

Coreserver-x-none.msp

περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του SharePoint Server 2013 (Coreserver-x-none.msp): 10 Δεκεμβρίου 2013

2013 διακομιστή του SharePoint

Coreserver-x-none.msp; Projectserverwfe-x-none.msp

περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του SharePoint Server 2013 (Coreserver-x-none.msp; Projectserverwfe-x-None.msp): 10 Δεκεμβρίου 2013

2013 διακομιστή του SharePoint

Coreservermui-.msp; Coreserver-x-none.msp

περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του SharePoint Server 2013 (Coreservermui-.msp; Coreserver-x-None.msp): 10 Δεκεμβρίου 2013

2013 διακομιστή του SharePoint

Sts-x-none.msp

περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του 2013 διακομιστή του SharePoint (Sts-x-none.msp): 10 Δεκεμβρίου 2013

2013 διακομιστή του SharePoint

Wss-x-none.msp; Wssmui-<Language-Code>.msp

περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του SharePoint Server 2013 (Wss-x-none.msp; Wssmui-< κωδικός γλώσσας > .msp): 10 Δεκεμβρίου 2013

2013 διακομιστή του SharePoint

Acsrvwfe-x-none.msp

περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του SharePoint Server 2013 (Acsrvwfe-x-none.msp): 10 Δεκεμβρίου 2013

2013 διακομιστή του SharePoint

Xlsrvwfe-x-none.msp; Xlsrvmui-<Language-Code>.msp

περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του SharePoint Server 2013 (Xlsrvwfe-x-none.msp; Xlsrvmui-< κωδικός γλώσσας > .msp): 10 Δεκεμβρίου 2013

2013 διακομιστή του SharePoint

Προϋποθέσεις

Προϋποθέσεις για τα μεμονωμένα πακέτα αναφέρονται στα αντίστοιχα άρθρα της Γνωσιακής βάσης.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×