Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Σημαντικό Η ενημερωμένη έκδοση που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base) έχει αντικατασταθεί από την ενημερωμένη έκδοση που περιγράφεται στο άρθρο 941600 της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base). Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

941600 Αθροιστική συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων για στοιχεία πυρήνα USB στα Windows Vista (US)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Microsoft έχει εκδώσει μια αθροιστική συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων για τα Windows Vista. Αυτή η συλλογή βοηθά στη δημιουργία μιας βασικής γραμμής ποιότητας που αφορά τα βασικά στοιχεία USB στο λειτουργικό σύστημα των Windows Vista. Αυτή η συλλογή αντικαθιστά τις ενημερώσεις κώδικα USB που είχαν κυκλοφορήσει στο παρελθόν και περιέχει πρόσθετες ενημερώσεις κώδικα USB υψηλής εφαρμοσιμότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πιο πρόσφατο Service Pack των Windows Vista, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

935791 Τρόπος λήψης του τελευταίου Service Pack των Windows Vista

Περισσότερες πληροφορίες

Ζητήματα που διορθώνει η συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων

Αυτή η συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων περιλαμβάνει τις ενημερώσεις κώδικα που περιέχονται στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

925528 Παρουσιάζονται σφάλματα διακοπής σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Windows, ο οποίος διαθέτει μνήμη RAM 2GB ή μεγαλύτερη και χρησιμοποιεί έναν ελεγκτή USB NVIDIA nForce (US)

929734 Ενδέχεται να αντιμετωπίσετε ζητήματα μετά την επαναφορά ενός υπολογιστή που βασίζεται στα Windows Vista από κατάσταση αναμονής ή αδρανοποίησης (US)

930568 Εμφανίζεται μήνυμα λάθους όταν προσπαθείτε να θέσετε έναν υπολογιστή που βασίζεται σε Windows Vista σε κατάσταση αναμονής ή αδρανοποίησης: "STOP 0x000000FE BUGCODE_USB_DRIVER"

929478 Μετά τη χρήση της λειτουργίας "Ασφαλής κατάργηση συσκευών υλικού" (Safely Remove Hardware) για την κατάργηση μιας ενσωματωμένης οπτικής μονάδας δίσκου από έναν φορητό υπολογιστή που βασίζεται στα Windows Vista, ενδέχεται να μην μπορείτε να συνδεθείτε πάλι με τη μονάδα δίσκου (US)

930570 Μήνυμα λάθους στη διαδικασία Usbhub.sys κατά την επαναφορά ενός υπολογιστή που βασίζεται στα Windows Vista από κατάσταση αναμονής ή αδρανοποίησης: "STOP 0x00000044" (US)

928631 Μια συσκευή USB ενδέχεται να μην λειτουργεί πλέον σωστά μετά την επαναφορά των Windows Vista από κατάσταση αναμονής ή αδρανοποίησης (US)

933433 Η ποιότητα εγγραφής είναι κακή όταν χρησιμοποιείτε ένα μικρόφωνο USB σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Windows Vista, ο οποίος έχει μνήμη RAM 4 GB ή μεγαλύτερη (US)

933442 Μια σύνθετη συσκευή USB δεν λειτουργεί εάν απενεργοποιήσετε και, στη συνέχεια, ενεργοποιήσετε τη συσκευή στη "Διαχείριση συσκευών" (Device Manager) σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί τα Windows Vista (US)

934633 Όταν συνδέσετε έναν εκτυπωτή USB συσκευής πολλαπλών λειτουργιών σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Windows Vista, δημιουργείται μια δεύτερη εμφάνιση του αντικειμένου εκτυπωτή και η πρώτη εμφάνιση δεν λειτουργεί πλέον (US)

934796 Μήνυμα λάθους σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Windows Vista, ο οποίος χρησιμοποιεί μια σύνθετη συσκευή USB: "STOP 0x000000FE" (US)

933824 Η δυνατότητα "Ασφαλής κατάργηση συσκευών υλικού" (Safely Remove Hardware) και η εντολή "Εξαγωγή" (Eject) της "Εξερεύνησης των Windows" (Windows Explorer) δεν λειτουργούν σωστά με μια συσκευή iPod της Apple, η οποία είναι συνδεδεμένη με έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Windows Vista (US)

935782 Μια συσκευή USB καθυστερεί πολύ να επανέλθει από την κατάσταση "επιλεκτικής αναμονή" σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Windows Vista, ο οποίος χρησιμοποιεί ελεγκτές USB UHCI (US)

935783 Όταν επαναφέρετε έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Windows Vista από κατάσταση αναμονής, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε απροσδόκητη συμπεριφορά από μια συσκευή USB (US)

Τα ακόλουθα ζητήματα δεν έχουν τεκμηριωθεί προηγουμένως σε κάποιο άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base).

  • Όταν ο υπολογιστής επανέρχεται από κατάσταση αναμονής ή αδρανοποίησης, σταματά να ανταποκρίνεται και εμφανίζεται ένα μήνυμα διακοπής 0x9F σε μπλε οθόνη.

  • Ο υπολογιστής καθυστερεί να επανέλθει από κατάσταση αναμονής ή αδρανοποίησης.

  • Ο υπολογιστής καθυστερεί να επανέλθει από κατάσταση αναμονής ή αδρανοποίησης όταν χρησιμοποιείτε έναν ελεγκτή VIA.

  • Ο υπολογιστής σταματά να ανταποκρίνεται όταν χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων USB AuthenTec. Επίσης, εμφανίζεται ένα μήνυμα διακοπής 0xFE ή 0x9F.

  • Ο υπολογιστής σταματά να ανταποκρίνεται όταν χρησιμοποιείτε μια συσκευή ήχου USB Bluetooth.

  • Ο υπολογιστής καθυστερεί να επανέλθει από κατάσταση αναμονής ή αδρανοποίησης όταν χρησιμοποιείτε έναν ελεγκτή EHCI (Enhanced Host Controller Interface).

  • Ο υπολογιστής σταματά να ανταποκρίνεται όταν καταργήσετε μια συσκευή USB και εμφανίζεται ένα σφάλμα διακοπής 0xFE σε μπλε οθόνη.

  • Όταν ο υπολογιστής επανέρχεται από κατάσταση αναμονής ή αδρανοποίησης πολλές φορές, εμφανίζεται ένα σφάλμα διακοπής 0xFE σε μπλε οθόνη.

Πληροφορίες επείγουσας επιδιόρθωσης

Μια επείγουσα επιδιόρθωση που υποστηρίζεται είναι διαθέσιμη από τη Microsoft. Ωστόσο, αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση προορίζεται μόνο για τη διόρθωση του ζητήματος που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο. Εφαρμόστε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση μόνο σε συστήματα που αντιμετωπίζουν αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση ενδέχεται να υποβληθεί σε πρόσθετο έλεγχο. Επομένως, εάν αυτό το ζήτημα δεν σας επηρεάζει ιδιαίτερα, συνιστούμε να περιμένετε έως την επόμενη ενημερωμένη έκδοση λογισμικού που περιέχει αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση.

Εάν η επείγουσα επιδιόρθωση είναι διαθέσιμη για λήψη, υπάρχει μια ενότητα "Επείγουσα επιδιόρθωση διαθέσιμη για λήψη" (Hotfix download available) στην αρχή αυτού του άρθρου της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base). Εάν αυτή η ενότητα δεν εμφανίζεται, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη Πελατών της Microsoft (Microsoft Customer Service and Support) για να λάβετε την επείγουσα επιδιόρθωση.

Σημείωση Εάν προκύψουν επιπρόσθετα ζητήματα ή εάν απαιτηθεί αντιμετώπιση προβλημάτων, ίσως χρειαστεί να δημιουργήσετε μια ξεχωριστή αίτηση υπηρεσίας. Για πρόσθετες ερωτήσεις υποστήριξης και για θέματα που δεν αφορούν τη συγκεκριμένη επείγουσα επιδιόρθωση, θα ισχύσουν οι συνηθισμένες χρεώσεις υποστήριξης. Για μια πλήρη λίστα των αριθμών τηλεφώνου της Εξυπηρέτησης και Υποστήριξης Πελατών της Microsoft (Microsoft Customer Service and Support) ή για να δημιουργήσετε μια ξεχωριστή αίτηση υπηρεσίας, επισκεφθείτε την παρακάτω τοποθεσία της Microsoft στο Web:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportΣημείωση Η φόρμα "Επείγουσα επιδιόρθωση διαθέσιμη για λήψη" (Hotfix download available) εμφανίζει τις γλώσσες για τις οποίες είναι διαθέσιμη η επείγουσα επιδιόρθωση. Εάν δεν εμφανίζεται η γλώσσα σας, είναι επειδή δεν υπάρχει διαθέσιμη επείγουσα επιδιόρθωση για αυτήν τη γλώσσα.Σημαντικό Η ενημερωμένη έκδοση που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base) έχει αντικατασταθεί από την ενημερωμένη έκδοση που περιγράφεται στο άρθρο 941600 της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base). Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

941600 Αθροιστική συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων για στοιχεία πυρήνα USB στα Windows Vista (US)

Προϋποθέσεις

Δεν απαιτούνται προϋποθέσεις.Απαιτήσεις επανεκκίνησης

Πρέπει να ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή, αφού εφαρμόσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση.

Πληροφορίες αντικατάστασης επείγουσας επιδιόρθωσης

Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση δεν αντικαθιστά μια επείγουσα επιδιόρθωση που κυκλοφόρησε στο παρελθόν.

Πληροφορίες αρχείου

Η αγγλική έκδοση αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, αυτές μετατρέπονται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ζώνη ώρας (Time Zone) στο στοιχείο Ημερομηνία και ώρα (Date and Time) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).

Windows Vista, εκδόσεις που βασίζονται σε επεξεργαστή x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Update.mum

Not Applicable

3,410

11-May-2007

17:17

Not Applicable

Usbccgp.sys

6.0.6000.20596

73,216

11-May-2007

01:30

x86

Usbhub.sys

6.0.6000.20596

192,000

11-May-2007

01:30

x86

Hidclass.sys

6.0.6000.20596

38,912

11-May-2007

01:30

x86

Hidir.sys

6.0.6000.20596

21,504

11-May-2007

01:30

x86

Hidparse.sys

6.0.6000.20596

25,472

11-May-2007

01:30

Not Applicable

Hidusb.sys

6.0.6000.20596

12,288

11-May-2007

01:30

x86

Hccoin.dll

6.0.6000.20596

8,704

11-May-2007

02:40

x86

Usbd.sys

6.0.6000.20596

5,888

11-May-2007

01:30

Not Applicable

Usbehci.sys

6.0.6000.20596

38,400

11-May-2007

01:30

x86

Usbhub.sys

6.0.6000.20596

192,000

11-May-2007

01:30

x86

Usbohci.sys

6.0.6000.20596

19,456

11-May-2007

01:30

x86

Usbport.sys

6.0.6000.20596

224,768

11-May-2007

01:30

x86

Usbuhci.sys

6.0.6000.20596

23,040

11-May-2007

01:30

x86

X86_input.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20596_none_1eb7a6903c5857e9.manifest

Not Applicable

2,926

11-May-2007

17:18

Not Applicable

X86_usb.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20596_none_c94073bf2aacfb7d.manifest

Not Applicable

2,356

11-May-2007

17:18

Not Applicable

X86_usbport.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20596_none_bc0a6c3c1fc84964.manifest

Not Applicable

5,386

11-May-2007

17:18

Not Applicable

Windows Vista, εκδόσεις 64 bit

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Amd64_input.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20596_none_7ad64213f4b5c91f.manifest

Not Applicable

2,928

11-May-2007

17:22

Not Applicable

Amd64_usb.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20596_none_255f0f42e30a6cb3.manifest

Not Applicable

2,358

11-May-2007

17:22

Not Applicable

Amd64_usbport.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20596_none_182907bfd825ba9a.manifest

Not Applicable

5,388

11-May-2007

17:22

Not Applicable

Hccoin.dll

6.0.6000.20596

10,752

11-May-2007

03:29

x64

Update.mum

Not Applicable

3,410

11-May-2007

17:17

Not Applicable

Usbd.sys

6.0.6000.20596

7,552

11-May-2007

01:55

x64

Usbehci.sys

6.0.6000.20596

48,128

11-May-2007

01:55

x64

Usbhub.sys

6.0.6000.20596

267,264

11-May-2007

01:55

x64

Usbohci.sys

6.0.6000.20596

24,064

11-May-2007

01:55

x64

Usbport.sys

6.0.6000.20596

258,048

11-May-2007

01:55

x64

Usbuhci.sys

6.0.6000.20596

28,672

11-May-2007

01:55

x64

Hidclass.sys

6.0.6000.20596

48,640

11-May-2007

01:55

x64

Hidir.sys

6.0.6000.20596

25,600

11-May-2007

01:55

x64

Hidparse.sys

6.0.6000.20596

31,616

11-May-2007

01:55

x64

Hidusb.sys

6.0.6000.20596

15,872

11-May-2007

01:55

x64

Usbccgp.sys

6.0.6000.20596

95,744

11-May-2007

01:55

x64

Usbhub.sys

6.0.6000.20596

267,264

11-May-2007

01:55

x64


Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

824684 Περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού της Microsoft

Οδηγίες μετά την εγκατάσταση

Μετά την εγκατάσταση αυτής της συλλογής ή μιας νεότερης επείγουσας επιδιόρθωσης που βασίζεται σε τεχνολογία USB, ορισμένες συσκευές USB ενδέχεται να μην λειτουργούν πλέον μετά την επαναφορά των Windows Vista από κατάσταση αναμονής ή αδρανοποίησης. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

928631 Μια συσκευή USB ενδέχεται να μην λειτουργεί πλέον σωστά μετά την επαναφορά των Windows Vista από κατάσταση αναμονής ή αδρανοποίησης (US)

Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες ανεξάρτητες από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, σχετικά με τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×