Εισαγωγή

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) θεσπίστηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα την 1η Ιανουαρίου 2018. Ο νόμος περί ομοσπονδιακού διατάγματος αριθ. (8) του 2017 σχετικά με τον φόρο προστιθέμενης αξίας, περιγράφει το φορολογικό πεδίο εφαρμογής, τον συντελεστή, την ευθύνη για τη φορολογία, την παροχή αγαθών και υπηρεσιών σε όλες τις περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας σε ειδικές περιπτώσεις, της προμήθειας περισσότερων από ένα στοιχείων, της παροχής μέσω αντιπροσώπου, της προμήθειας από κρατικούς φορείς και των περιπτώσεων θεωρείταις προμήθειας. Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους κανονισμούς ΦΠΑ στην τοποθεσία web των Ομοσπονδιακών Φορολογικών Αρχών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Σημείωση: Εκτός από την παράδοση αυτής της ενημέρωσης στις λειτουργίες τοπικής προσαρμογής αναφορών ΦΠΑ των ΗΑΕ, η Microsoft θα συνεργαστεί με τις ομοσπονδιακές φορολογικές αρχές των ΗΑΕ για να λάβει διαπίστευση για παρόχους λογισμικού φορολογικής λογιστικής. 

Επισκόπηση

Η τυπική λειτουργικότητα του φόρου επί των πωλήσεων στο Microsoft Dynamics AX 2012 R3 for Finance and Operations πληροί το μεγαλύτερο μέρος των απαιτήσεων της νομοθεσίας για τον ΦΠΑ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Για την τοπική προσαρμογή του ΦΠΑ στα ΗΑΕ έχουν προστεθεί οι ακόλουθες βελτιώσεις ειδικά για τις χώρες/περιοχές, προκειμένου να εναρμονιστούν με τις απαιτήσεις των ΗΑΕ στον τομέα της αναφοράς ΦΠΑ:

 • Η ρύθμιση παραμέτρων του φόρου πωλήσεων στις γενικές παραμέτρους καθολικού επεκτάθηκε με πρόσθετα πεδία που απαιτούνται για την αναφορά ΦΠΑ.

 • Η λειτουργία Αντιστροφής χρέωσης ΦΠΑ έχει ενεργοποιηθεί για τα ΗΑΕ (ΑΕΕ) για τη σωστή καταγραφή φορολογητέων εγχώριων πράξεων εντός της επικράτειας του ΣΣΚ.

 • Οι διατάξεις εκτύπωσης τιμολογίων πωλήσεων και πιστωτικών σημειώσεων για συγκεκριμένες χώρες των ΗΑΕ έχουν προστεθεί με πρόσθετες στήλες και συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με τον ΦΠΑ.

 • Τιμολόγιο πωλήσεων και πιστωτικά τιμολόγια για τα ΗΑΕ εκτυπώνονται σε δύο γλώσσες, συμπεριλαμβανομένης της νέας αραβικής γλώσσας ar-AE για το περιβάλλον εργασίας χρήστη.

 • Η αναφορά δήλωσης ΦΠΑ εκτυπώνεται σε ηλεκτρονική μορφή αρχείου έτοιμη για αποστολή στην πύλη FTA e-TAX.

 • Η λειτουργικότητα του Τυπικού αρχείου ελέγχου έχει κοινοποιηθεί στις τοπικές λειτουργίες των ΗΑΕ. Απαιτείται από τις ομοσπονδιακές φορολογικές αρχές FTA αρχείο ελέγχου ΦΠΑ (FAF) μπορεί να εξαχθεί ανάλογα με την απαιτούμενη μορφή αρχείου διαχωρισμένων με κόμματα.

Ανατρέξτε στις λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την τυπική λειτουργικότητα του φόρου επί των πωλήσεων στις ακόλουθες συνδέσεις:

Ενεργοποίηση μεταφρασμένων λειτουργιών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Η συγκεκριμένη λειτουργικότητα για τη χώρα των ΗΑΕ ενεργοποιείται μέσω της περιοχής μεταφρασμένων λειτουργιών ρύθμισης παραμέτρων με ρύθμιση παραμέτρων νομικών οντοτήτων. Σε περίπτωση που η περιοχή μεταφρασμένων λειτουργιών εντοπιστεί χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση της εταιρείας, βεβαιωθείτε ότι στην κύρια διεύθυνση της νομικής οντότητας έχει οριστεί ο κωδικός χώρας σε ARE.

4294665

Ρύθμιση παραμέτρων φόρου πωλήσεων

Η Δήλωση ΦΠΑ και το αρχείο ελέγχου FAF απαιτούν πρόσθετες πληροφορίες που πρέπει να ρυθμιστούν με βάση τις παραμέτρους νομικών οντοτήτων. Ανοίξτε το γενικό λογιστικό >> γενικές παραμέτρους καθολικού >> το πεδίο Φόρος πωλήσεων και στην ενότητα Αναφορά φόρου πωλήσεων επιλέξτε τις ακόλουθες πληροφορίες:

Ρύθμιση αναφοράς ΦΠΑ

 • Όνομα υποκείμενου στον φόρο - Οι ηλεκτρονικές αναφορές ΦΠΑ απαιτούν το όνομα του υποκείμενου στον φόρο. Το όνομα στα Αγγλικά και τα Αραβικά θα συμπληρωθεί στις αναφορές. Ο ορισμός μέρους στο καθολικό βιβλίο διευθύνσεων χρησιμοποιεί το πεδίο "Γνωστό ως " για την εισαγωγή ονομάτων σε άλλη γλώσσα, όπως Αραβικά, σε περίπτωση που η γλώσσα περιβάλλοντος εργασίας χρήστη νομικών οντοτήτων έχει οριστεί στα Αγγλικά.

 • Δηλωμένο όνομα - Πληροφορίες σχετικά με το άτομο που προετοιμάζει τη δήλωση ΦΠΑ θα συμπεριληφθούν στην ηλεκτρονική αναφορά.

 • Όνομα φορολογικής υπηρεσίας, Όνομα φορολογικού πράκτορα - Όνομα φορολογικής υπηρεσίας, Αριθμός φορολογικής υπηρεσίας, Όνομα φορολογικού παράγοντα και Αριθμός έγκρισης φορολογικού παράγοντα απαιτούνται στην ηλεκτρονική αναφορά σε περίπτωση που η αναφορά ΦΠΑ είναι από συμβεβλημένο φορολογικό πράκτορα - προμηθευτή.

 • Απαιτείται επιστροφή ΦΠΑ - Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή, εάν υπάρχει προθεσμία επιστροφής ΦΠΑ και η εταιρεία ζητήσει επιστροφή του ΦΠΑ.

 • Σχήμα περιθωρίου κέρδους - Η εταιρεία θα πρέπει να επισημάνει αυτή την επιλογή εάν δραστηριοποιείται σε ειδικό επιχειρηματικό σύστημα χρησιμοποιώντας το καθεστώς περιθωρίου κέρδους.

 • ΦΠΑ εκ μέρους άλλου ατόμου - Επισημάνετε αυτή την επιλογή εάν η εταιρεία σας λειτουργεί ως αντιπρόσωπος που πληρώνει ΦΠΑ εισαγωγής εκ μέρους άλλου υποκείμενου στον φόρο.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις απαιτήσεις αναφοράς ΦΠΑ από οδηγίες στην τοποθεσία web των Ομοσπονδιακών Φορολογικών Αρχών των ΗΑΕ στην ενότητα που αφορά το Έγγραφο απαιτήσεων για το λογισμικό φορολογικής λογιστικής.

Το αρχείο ελέγχου ΦΠΑ σε ΣΕΣ (FAF) απαιτεί πρόσθετη ρύθμιση για να συνεχιστεί η διαχείριση εκδόσεων των αρχείων που δημιουργούνται. Ανοίξτε το γενικό λογιστικό >> γενικές παραμέτρους καθολικού >> ακολουθίες αριθμών >> έκδοση FAF και επιλέξτε μια ακολουθία που σχετίζεται με τις εκδόσεις της δήλωσης FAF.

Αρίθμηση σειρών

Ρύθμιση παραμέτρων φορολογικής αρχής

Η ομοσπονδιακή φορολογική αρχή πρέπει να ρυθμιστεί ως φορολογική αρχή πωλήσεων. Μόλις ο λογαριασμός προμηθευτή συσχετιστεί με το σύστημα φορολογικών αρχών θα δημιουργήσει αυτόματες πληρωμές στον προμηθευτή πληρωτέες κατά τη διαδικασία διακανονισμού και στη συνέχεια οι πληρωμές μπορούν να αποδεσμευθούν από τον προμηθευτή (φορολογική αρχή). Μεταβείτε στο Γενικό λογιστικό βιβλίο >> Εγκατάσταση>> φόρος πωλήσεων >> φορολογικές αρχές πωλήσεων και ρυθμίστε τις πληροφορίες του γραφείου σε σεμνών πωλήσεων χρησιμοποιώντας πληροφορίες από το ακόλουθο παράδειγμα:

Φορολογική αρχή

Με τη ρυθμισμένη φορολογική αρχή μπορείτε να προχωρήσετε για να συσχετίσετε τις περιόδους διακανονισμού φόρου πωλήσεων με την φορολογική αρχή που μόλις ρυθμίσατε και τους κωδικούς φόρου πωλήσεων.

Ρύθμιση παραμέτρων κωδικών φόρου πωλήσεων

Η ηλεκτρονική αναφορά Δήλωσης ΦΠΑ βασίζεται στη διαμόρφωση της διάταξης της συγκεκριμένης αναφοράς για το φόρο επί των πωλήσεων των ΗΑΕ , η οποία θα πρέπει να ρυθμιστεί στην Φορολογική Αρχή και να μεταδοθεί στη διαμόρφωση των κωδικών φόρου πωλήσεων.

Για την εκτέλεση της διάταξης των αναφορών των ΗΑΕ που αντιπροσωπεύει την ηλεκτρονική δήλωση ΦΠΑ, είναι απαραίτητο να καθοριστούν κατάλληλοι αριθμοί κωδικών αναφοράς που να σχετίζονται με κάθε ποσό αναφοράς δήλωσης ΦΠΑ.

Μεταβείτε στο Γενικό λογιστικό >> Ρύθμιση >> Φόρος πωλήσεων >> Κώδικες αναφοράς εξωτερικού >> φόρου πωλήσεων και ρυθμίστε τους κωδικούς αναφοράς φόρου πωλήσεων και τους μεταγενέστερους κωδικούς φόρου πωλήσεων ανάλογα με τις οδηγίες από τον ακόλουθο πίνακα:

Κωδικός φόρου πωλήσεων

Κωδικός αναφοράς ΦΠΑ

Ρύθμιση αναφοράς

Περιγραφή

Συντελεστής ΦΠΑ

SRSAD

10

Πώληση>φορολογητέων πωλήσεων

Τυπικές αναλώσιμες προμήθειες στο Αμπού Ντάμπι

5

11

Πώληση>Πληρωτέο φόρο

SRSAD-A

15

Πώληση>Πληρωτέο φόρο

Τυπικές αναλώσιμες προμήθειες στο Αμπού Ντάμπι – Προσαρμογή

SRSD

20

Πώληση>φορολογητέων πωλήσεων

Τυπικές εκτιμημένες προμήθειες στο Ντουμπάι

5

21

Πώληση>Πληρωτέο φόρο

SRSD-A

25

Πώληση>Πληρωτέο φόρο

Τυπικές αναλώσιμες προμήθειες στο Ντουμπάι – Προσαρμογή

SRSS

30

Πώληση>φορολογητέων πωλήσεων

Τυπικές εκτιμημένες προμήθειες στο Sharjah

5

31

Πώληση>Πληρωτέο φόρο

SRSS-A

35

Πώληση>Πληρωτέο φόρο

Τυπικές αναλώσιμες προμήθειες σε Sharjah – Προσαρμογή

SRSA

40

Πώληση>φορολογητέων πωλήσεων

Τυπικές εκτιμημένες προμήθειες στην Ajman

5

41

Πώληση> Πληρωτέος Φόρος

SRSA-A

45

Πώληση> Πληρωτέος Φόρος

Τυπικές αναλώσιμες προμήθειες στην Ajman – Προσαρμογή

SRSRQ

50

Πώληση>φορολογητέων πωλήσεων

Τυπικές εκτιμημένες προμήθειες στο um Al Quwain

5

51

Πληρωτέος φόρος>πώλησης

SRSRQ-A

55

Πληρωτέος φόρος>πώλησης

Τυπικές εκτιμημένες προμήθειες σε um Al Quwain – Προσαρμογή

SRSRK

60

Πώληση>φορολογητέων πωλήσεων

Τυπικές εκτιμημένες προμήθειες στο Ras Al Khaimah

5

61

Πληρωτέος φόρος>πώλησης

SRSRK-A

65

Πληρωτέος φόρος>πώλησης

Τυπικές αναλώσιμες προμήθειες σε Ras Al Khaimah – Προσαρμογή

SRSF

70

Πώληση>φορολογητέων πωλήσεων

Τυπικές αναλώσιμες προμήθειες σε Fujairah

5

71

Πώληση> Πληρωτέος Φόρος

SRSF-A

75

Πληρωτέος φόρος>πώλησης

Τυπικές αναλώσιμες προμήθειες σε Fujairah – Προσαρμογή

TRPTS

80

Πώληση>φορολογητέων πωλήσεων

Επιστροφές φόρων που παρέχονται σε τουρίστες

5

81

Πώληση> Πληρωτέος Φόρος

TRPTS-A

85

Πληρωτέος φόρος>πώλησης

Επιστροφές φόρου που παρέχονται στους τουρίστες – Προσαρμογή

SSRCP-R

90

Αγορές>φορολογητέες αγορές

Προμήθειες που υπόκεινται στις διατάξεις αντίστροφης χρέωσης-Πωλήσεις

5

91

Αγορές>Φορολογητέα Εισπρακτέα

SSRCP-R-A

95

Αγορές>Φορολογητέα Εισπρακτέα

Προμήθειες που υπόκεινται στις διατάξεις αντίστροφης χρέωσης-Πωλήσεις – Προσαρμογή

ZRS

100

Πώληση> φορολογητέες πωλήσεις

Προμήθειες με μηδενική βαθμολογία

0

SOGSRC

110

Πώληση> φορολογητέες πωλήσεις

Προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών σε εγγεγραμμένους πελάτες σε άλλα κράτη εφαρμογής του ΣΣΚ

5

Es

120

Πώληση> φορολογητέες πωλήσεις

Απαλλασσόμενες προμήθειες

0

GITUAE

130

Πώληση>φορολογητέων πωλήσεων

Εμπορεύματα που εισάγονται στα ΗΑΕ

131

Πώληση>Πληρωτέο φόρο

ΓΚΙΤΟΥΑΕ-Α

135

Αγορές>Φορολογητέα Εισπρακτέα

Εμπορεύματα που εισάγονται στα ΗΑΕ – Προσαρμογή

5

A&AGIUAE

140

Πώληση>φορολογητέων πωλήσεων

Προσαρμογές και προσθήκες σε εμπορεύματα

141

Πώληση>Πληρωτέο φόρο

A&AGIUAE-A

145

Πώληση>Πληρωτέο φόρο

Προσαρμογές και προσθήκες σε εμπορεύματα – Προσαρμογή

5

SRE

150

Αγορές>φορολογητέες αγορές

Τυπικά βαθμολογημένα έξοδα

151

Αγορές>Φορολογητέα Εισπρακτέα

SRE-A

160

Αγορές>Φορολογητέα Εισπρακτέα

Τυπικά βαθμολογημένα έξοδα – Προσαρμογή

5

SSRCP

170

Πώληση>φορολογητέων πωλήσεων

Προμήθειες που υπόκεινται στις διατάξεις περί αντίστροφης χρέωσης

171

Πώληση>Πληρωτέο φόρο

-5

SSRCP-A

175

Πώληση>Πληρωτέο φόρο

Προμήθειες που υπόκεινται στις διατάξεις αντίστροφης χρέωσης – Προσαρμογή

GTTKOB

180

Πώληση>φορολογητέων πωλήσεων

Μεταβιβασθέντα εμπορεύματα στο Βασίλειο του Μπαχρέιν

181

Πώληση>Πληρωτέο φόρο

5

GTTKOB-A

185

Πώληση>Πληρωτέο φόρο

Εμπορεύματα που μεταβιβάζονται στο Βασίλειο του Μπαχρέιν – Προσαρμογή

GTTSOK

190

Πώληση>φορολογητέων πωλήσεων

Εμπορεύματα που μεταφέρονται στην πολιτεία του Κουβέιτ

191

Πώληση>Πληρωτέο φόρο

5

GTTSOK-A

195

Πώληση>Πληρωτέο φόρο

Εμπορεύματα που μεταβιβάζονται στην πολιτεία του Κουβέιτ – Προσαρμογή

GTTSOO

200

Πώληση>φορολογητέων πωλήσεων

Μεταβιβασθέντα εμπορεύματα στο Σουλτάνο του Ομάν

201

Πώληση>Πληρωτέο φόρο

5

GTTSOO-A

205

Πώληση>Πληρωτέο φόρο

Μεταβιβασθέντα εμπορεύματα στο Σουλτάνου του Ομάν – Προσαρμογή

GTTSOQ

210

Πώληση>φορολογητέων πωλήσεων

Μεταβιβασμένο εμπορεύματα στο κράτος του Κατάρ

5

211

Πώληση>Πληρωτέο φόρο

GTTSOQ-A

215

Πώληση>Πληρωτέο φόρο

Εμπορεύματα που μεταβιβάζονται στο κράτος του Κατάρ – Προσαρμογή

GTTKOSA

220

Πώληση>φορολογητέων πωλήσεων

Μεταβιβασμένο αγαθό στο Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας

221

Πώληση>Πληρωτέο φόρο

GTTKOSA-A

225

Πώληση>Πληρωτέο φόρο

Μεταβιβασμένο αγαθό στο Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας – Προσαρμογή

5

RVPKOB

230

Αγορές>φορολογητέες αγορές

Ανακτήσιμος ΦΠΑ που καταβλήθηκε στο Βασίλειο του Μπαχρέιν

231

Αγορές>Φορολογητέα Εισπρακτέα

RVPKOB-A

235

Αγορές>Φορολογητέα Εισπρακτέα

Ανακτήσιμος ΦΠΑ που καταβλήθηκε στο Βασίλειο του Μπαχρέιν – Προσαρμογή

5

RVPSOK

240

Αγορές>φορολογητέες αγορές

Ανακτήσιμος ΦΠΑ που καταβλήθηκε στην πολιτεία του Κουβέιτ

241

Αγορές>Φορολογητέα Εισπρακτέα

RVPSOK-A

245

Αγορές>Φορολογητέα Εισπρακτέα

Ανακτήσιμος ΦΠΑ που καταβλήθηκε στην πολιτεία του Κουβέιτ – Προσαρμογή

5

RVPSOO

250

Αγορές>φορολογητέες αγορές

Ανακτήσιμος ΦΠΑ που καταβλήθηκε στο Σουλτάνο του Ομάν

251

Αγορές>Φορολογητέα Εισπρακτέα

RVPSOO-A

255

Αγορές>Φορολογητέα Εισπρακτέα

Ανακτήσιμος ΦΠΑ που καταβλήθηκε στο Σουλτάνο του Ομάν – Προσαρμογή

5

RVPSOQ

260

Αγορές>φορολογητέες αγορές

Ανακτήσιμος ΦΠΑ που καταβλήθηκε στο κράτος του Κατάρ

261

Αγορές>Φορολογητέα Εισπρακτέα

RVPSOQ-A

265

Αγορές>Φορολογητέα Εισπρακτέα

Ανακτήσιμος ΦΠΑ που καταβλήθηκε στο κράτος του Κατάρ – Προσαρμογή

5

RVPKOSA

270

Αγορές>φορολογητέες αγορές

Ανακτήσιμος ΦΠΑ που καταβλήθηκε στο Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας

271

Αγορές>Φορολογητέα Εισπρακτέα

RVPKOSA-A

275

Αγορές>φορολογητέες αγορές

Ανακτήσιμος ΦΠΑ που καταβλήθηκε στο Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας – αναπροσαρμογή

5

Στο αποτέλεσμα, η ρύθμιση παραμέτρων των κωδικών αναφοράς φόρου πωλήσεων θα πρέπει να μοιάζει με την ακόλουθη εικόνα:

Κωδικοί αναφοράς

Ρυθμίστε τις παραμέτρους κωδικών φόρου πωλήσεων συσχετίζοντάς τους με τους σχετικούς κωδικούς αναφοράς φόρου πωλήσεων στην ενότητα Ρύθμιση αναφοράς για κάθε σχετικό κωδικό φόρου πωλήσεων της εταιρείας σας, ακολουθώντας οδηγίες από τη ρύθμιση της αναφοράς colum που παρέχεται στον παραπάνω πίνακα.

Κωδικός φόρου πωλήσεων

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη ρύθμιση παραμέτρων του φόρου πωλήσεων στηνενότητα τεκμηρίωσης σχετικά με τους φόρους.

Ρύθμιση αντίστροφης χρέωσης ΦΠΑ

Στις περιπτώσεις που ένας Φορολογητέος Πελάτης υποχρεούται να καταβάλει φόρο για μια προμήθεια που λαμβάνεται από έναν προμηθευτή που δεν είναι κάτοικος, ο ΦΠΑ θα πρέπει να υπολογίζεται και να καταβάλλεται στις φορολογικές αρχές βάσει αντίστροφης χρέωσης ΦΠΑ. Ο πελάτης πρέπει να υπολογίσει και να αναφέρει τον φόρο παραγωγής για τον φόρο προμήθειας και τον σχετικό φόρο εισόδου.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αντίστροφης χρέωσης, είναι απαραίτητο να επιλέξετε Την επιλογή Αντίστροφη χρέωση στο >> >> φόρμα Ρύθμισηλογαριασμών με πληρωτέες παραμέτρους (δείτε το στιγμιότυπο οθόνης παρακάτω).

Παράμετροι AP

Πριν ορίσετε την ομάδα φόρου πωλήσεων για αντίστροφη χρέωση, θα πρέπει να ορίσετε δύο κωδικούς φόρου πωλήσεων: έναν για τον φόρο επί των πωλήσεων εισόδου και έναν άλλο για το φόρο πωλήσεων εξόδου. Ο κωδικός φόρου πωλήσεων εξόδου πρέπει να ρυθμιστεί με αρνητική τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση κωδικών φόρου πωλήσεων.

Είναι απαραίτητο να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Αντίστροφη χρέωση στη γραμμή με τον αρνητικό φορολογικό συντελεστή πωλήσεων (δείτε το στιγμιότυπο οθόνης παρακάτω) στην ομάδα φόρου πωλήσεων αντίστροφης χρέωσης. 

Ομάδες φόρου πωλήσεων

Κατά την καταχώρηση της γραμμής τιμολογίου με την ομάδα φόρου αντίστροφης χρέωσης, το σύστημα θα δημιουργήσει δύο συναλλαγές φόρου επί των πωλήσεων: μία με κατεύθυνση φόρου εισπρακτέων φόρων και άλλη με κατεύθυνση φόρου πληρωτέου φόρου πωλήσεων

Αντιστροφή συναλλαγών ΦΠΑ

Λήψη και ρύθμιση παραμέτρων ηλεκτρονικών αναφορών

Η εφαρμογή της αναφοράς ΦΠΑ για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα βασίζεται σε ρυθμίσεις παραμέτρων ηλεκτρονικών αναφορών. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις δυνατότητες και τις έννοιες της δυνατότητας δημιουργίας αναφορών με δυνατότητα ρύθμισης παραμέτρων στην τοποθεσία Web ηλεκτρονικής αναφοράς .

Για να χρησιμοποιήσετε τη δήλωση ΦΠΑ και τη λειτουργικότητα του αρχείου ελέγχου FAF στην τοπική προσαρμογή των ΗΑΕ, πρέπει να εγκατασταθούν οι ακόλουθες ρυθμίσεις παραμέτρων:

Όνομα ρύθμισης παραμέτρων

Τύπος ρύθμισης παραμέτρων

Δήλωση ΦΠΑ model.version.4.xml

Μοντέλο δεδομένων

Δήλωση ΦΠΑ Excel (AE).version.4.1.xml

Μορφή εξόδου MS Excel για συγκεκριμένα ΗΑΕ

Τυπικό αρχείο ελέγχου (SAF-T).version.6.xml

Μοντέλο δεδομένων

Αρχείο ελέγχου ΦΠΑ ΣΕΣ (AE).version.6.5.xml

Μορφή εξόδου αρχείου ελέγχου FTA ΗΑΕ CSV

Για να κάνετε λήψη αυτών των ρυθμίσεων παραμέτρων, ανοίξτε πρώτα http://lcs.dynamics.com/ και, αφού συνδεθείτε στην πύλη, κάντε κλικ στην επιλογή Κοινόχρηστη βιβλιοθήκη διαθέσιμων στοιχείων:

Κοινόχρηστη βιβλιοθήκη διαθέσιμων στοιχείων LCS

Στην επιλογή Κοινόχρηστη βιβλιοθήκη διαθέσιμων στοιχείων , επιλέξτε ρυθμίσεις παραμέτρων GER και κάντε κλικ στην επιλογή Λήψη όλων:

Διαμορφώσεις GER

Καθορίστε τη διαδρομή όπου θα πρέπει να αποθηκευτεί το αρχείο zip με όλα τα αρχεία ρύθμισης παραμέτρων GER, εξαγάγετε όλες τις ρυθμίσεις παραμέτρων. Δημιουργήστε νέο φάκελο και μετακινήστε μόνο τις απαιτούμενες ρυθμίσεις παραμέτρων σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα.

Στην εφαρμογή, μεταβείτε στη Διαχείριση οργανισμού >> Ρύθμιση >> Ηλεκτρονική δημιουργία αναφορών >> Ηλεκτρονικές ρυθμίσεις παραμέτρων αναφορών. Επιλέξτε φάκελο με επιλεγμένες ρυθμίσεις παραμέτρων και κάντε κλικ στο κουμπί Φόρτωση για αποστολή των απαιτούμενων ρυθμίσεων παραμέτρων για τη δήλωση ΦΠΑ και τη δήλωση FAF. 

Ρυθμίσεις παραμέτρων φόρτωσης

Αρχείο ηλεκτρονικής αναφοράς δήλωσης ΦΠΑ

Για να δημιουργήσετε μια αναφορά δήλωσης ΦΠΑ σε μορφή Excel, χρησιμοποιήστε την τυπική διαδικασία για την αναφορά του φόρου πωλήσεων για την περίοδο αναφοράς διακανονισμού για τον διακανονισμό φόρων και την εκτύπωση της αναφοράς δήλωσης ΦΠΑ.

Για να δημιουργήσετε δήλωση ΦΠΑ μετά την ολοκλήρωση του διακανονισμού για μια περίοδο μεταβείτε στο θέμα : Γενικέςαναφορές καθολικού >>  >> εξωτερικές >> πληρωμές φόρου πωλήσεων επιλέξτε την απαιτούμενη πληρωμή φόρου πωλήσεων και πατήστε το κουμπί Δήλωση ΦΠΑ στο παράθυρο ενεργειών.

Εκτύπωση δήλωσης ΦΠΑ

Ακολουθήστε το παράθυρο διαλόγου αναφοράς δήλωσης ΦΠΑ και συμπληρώστε τις απαιτούμενες πληροφορίες.

Παράθυρο διαλόγου "Δήλωση ΦΠΑ"

Αποθηκεύστε και επαληθεύστε το περιεχόμενο των δεδομένων που έχουν αναφερθεί μέσα στο υπολογιστικό φύλλο του Excel. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις των λογιστικών συστημάτων ΣΕΣ, δεν είναι δυνατή η επεξεργασία του αρχείου ηλεκτρονικής αναφοράς μετά τη δημιουργία του από το σύστημα. Σε περίπτωση που πρέπει να γίνουν διορθώσεις των δεδομένων που έχουν αναφερθεί, αυτό πρέπει να γίνει στο σύστημα.

Μετά τις διορθώσεις, προχωρήστε στη δημιουργία νέου αρχείου αναφοράς. Μετά την επιτυχή επικύρωση προχωρήστε στη διαδικασία αποστολής αρχείων στην πύλη ηλεκτρονικής φορολόγησης σε ΣΕΣ χρησιμοποιώντας διαδικασίες που αφορούν συγκεκριμένα την εγγραφή της εταιρείας σας σε ΣΕΣ.

Σημείωση: Πριν από την εκτέλεση της δημιουργίας δήλωσης ΦΠΑ και επίσης του αρχείου FAF, βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει τον κατάλογο για το χώρο αποθήκευσης αρχείων συστήματος στη Διαχείριση συστήματος >> στις Παραμέτρους συστήματος >> Χώρος αποθήκευσης αρχείων. Διαφορετικά, δεν θα μπορείτε να κάνετε λήψη αρχείων που έχουν δημιουργηθεί από το σύστημα.

Χώρος αποθήκευσης αρχείων

Δημιουργία αρχείου ελέγχου ΦΠΑ ΣΕΣ

Σε περίπτωση που έχει ζητηθεί αρχείο ελέγχου ΦΠΑ ΣΕΣ, ακολουθήστε τις ερωτήσεις του παραθύρου διαλόγου μετά την εκτέλεση της δημιουργίας αρχείου ελέγχου FAF στο General Ledger >> πληρωμές φόρου πωλήσεων >> δήλωση FAF.

Παράθυρο διαλόγου "Συνήθεις ερωτήσεις"

Σε περίπτωση που αναμένατε μεγάλο όγκο συναλλαγών είναι το πεδίο εφαρμογής της περιόδου ελέγχου, μπορείτε να αποφασίσετε να παραδώσετε για έλεγχο FAT πολλά αρχεία. Εξετάστε το ενδεχόμενο να εκτελέσετε τη δημιουργία αρχείων FAF στο παρασκήνιο με τη μαζική επεξεργασία και τη διαίρεση των ελεγμένων περιόδων σε μικρότερα χρονικά διαστήματα, μήνες ή ημέρες.

Εκτύπωση τιμολογίου πωλήσεων σε διάταξη ΗΑΕ

Με το πακέτο λειτουργιών τοπικής προσαρμογής των ΗΑΕ περιλαμβάνονται εκτυπώσεις τιμολογίου πωλήσεων και πιστωτικών σημειώσεων σε διάταξη που καθορίζεται στις απαιτήσεις ΣΕΣ για λογιστικά συστήματα. Ανατρέξτε στο ακόλουθο παράδειγμα εκτύπωσης τιμολογίου δωρεάν κειμένου:

Τιμολόγιο πωλήσεων

Επιπλέον, έγινε εκτύπωση σε δύο γλώσσες. Το σύστημα θα εκτυπώσει δύο εκτυπώσεις τιμολογίου πωλήσεων, πρώτα στη γλώσσα του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη και ταυτόχρονα δεύτερη εκτύπωση ανάλογα με τη ρύθμιση της γλώσσας ενός πελάτη σε περίπτωση που αυτές οι δύο γλώσσες είναι διαφορετικές.

Για να επιτύχετε συνεπή αποτελέσματα εκτύπωσης, άλλα δεδομένα στο σύστημα θα πρέπει να ρυθμιστούν χρησιμοποιώντας μεταφράσεις όπως Όνομα, Περιγραφή στοιχείων σε διαφορετικές γλώσσες. Επιπλέον, οι περιγραφές του φόρου πωλήσεων και ο κώδικας απαλλαγής θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη για τη ρύθμιση με μεταφράσεις.

Τροποποίηση ρυθμίσεων παραμέτρων ηλεκτρονικών αναφορών για το AX 2012 R3

Η ενότητα γενικής ηλεκτρονικής αναφοράς στο AX 2012 R3 επιτρέπει στους χρήστες να εκτελούν ρυθμίσεις παραμέτρων αναφοράς που έχουν προετοιμαστεί στο Πρόγραμμα σχεδίασης παραμέτρων ηλεκτρονικής αναφοράς. Ο σχεδιαστής ρύθμισης παραμέτρων επιτρέπει στους χρήστες να ορίζουν δομές ηλεκτρονικής μορφής και, στη συνέχεια, περιγράφει τον τρόπο συμπλήρωσης αυτών των δομών χρησιμοποιώντας δεδομένα και αλγόριθμους που υπάρχουν στο AX 2012 R3. Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια γλώσσα τύπου που είναι παρόμοια με τη γλώσσα του Excel για το μετασχηματισμό δεδομένων. Για να γίνει η αντιστοίχιση βάσης δεδομένων σε μορφή πιο διαχειρίσιμη, επαναχρησιμοποιήσιμη και ανεξάρτητα από τις αλλαγές μορφής, παρουσιάζεται μια έννοια ενδιάμεσου μοντέλου δεδομένων. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την τεκμηρίωση της μελέτης, πώς μπορείτε να δημιουργήσετε μια ρύθμιση παραμέτρων ηλεκτρονικής αναφοράς.

Σε περίπτωση που αποφασίσετε σχετικά με την αλλαγή ρυθμίσεων παραμέτρων, χρειάζεστε τη σχεδίαση ρύθμισης παραμέτρων. Ο σχεδιαστής είναι διαθέσιμος στο Dynamics 365 for Finance and Operations fall 2017 release (v.7.3). Εάν δεν έχετε πρόσβαση στην έκδοση 7.3, η παρακάτω σύνδεση θα σας κατευθύνει στο πρόγραμμα εκμάθησης που σας παρέχει τα απαραίτητα βήματα για την εγγραφή στη δοκιμαστική έκδοση του Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (Dynamics AX).

Μάθετε πώς μπορείτε να εγγραφείτε για τη δοκιμαστική έκδοση στην τοποθεσία: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/dev-tools/sign-up-preview-subscription

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: αυτή η προσφορά δοκιμαστικής έκδοσης δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για δραστηριότητες παραγωγής/ ζωντανής μετάδοσης.

Προϋποθέσεις:

 • Καθολικός διαχειριστής του μισθωτή του O365 ΠΡΕΠΕΙ να είναι το άτομο που εκτελεί την εγγραφή για την προσφορά παρακάτω.

 • Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα περιήγησης In-Private ή Incognito για να βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί σωστά με τα διαπιστευτήρια του O365.

 • Εάν δεν έχετε υπάρχοντα μισθωτή AAD/O365, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω σύνδεση για να δημιουργήσετε ένα μισθωτή για τη διάρκεια της δοκιμαστικής έκδοσης.

Αφού λάβετε την προσφορά Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations συνδεδεμένη με τον μισθωτή AAD/O365 για την ανάπτυξη μιας παρουσίας του Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations στο Azure, πρέπει να έχετε μια συνδρομή Microsoft Azure για να την αναπτύξετε στο cloud.  Επίσης, θα μπορείτε να κάνετε λήψη ενός τοπικού VHD (εικονικού σκληρού δίσκου) που περιέχει το Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations.  Η δυνατότητα ανάπτυξης/λήψης του Dynamics 365 for Finance and Operations εντοπίζεται στο έργο Υπηρεσιών κύκλου ζωής που θα δημιουργηθεί για εσάς όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγγραφής.

Ο καθολικός διαχειριστής του οργανισμού θα πρέπει να κάνει κλικ στα εξής: https://portal.microsoftonline.com/Signup/MainSignUp.aspx?OfferId=AA972CC1-91DB-4CF9-94A1-4A9163ED50C9&pc=6cc7f567-e72c-45a5-b89a-10e8145b7d00&dl=ERP_INSTANCE_SKUΑυτός ο κωδικός δοκιμαστικής προσφοράς θα λήξει σε 18 μήνες.  

Μπορείτε να κατεβάσετε το δωρεάν αντίγραφο της εικονικής μηχανής με πλήρη ανάπτυξη του Dynamics 365 for Finance and Operations fall 2017 release (v.7.3) από το LCS. Συνδεθείτε στο https://lcs.dynamics.com/ και μεταβείτε στη βιβλιοθήκη κοινόχρηστων περιουσιακών στοιχείων, επιλέξτε τύπος πόρου: VHD με δυνατότητα λήψης και λήψη δίσκου VM με ανάπτυξη της έκδοσης 7.3.

Λήψη VHD

Δημιουργήστε νέα εικονική μηχανή και επισυνάψτε το VHD που λάβατε. Αποκτήστε πρόσβαση στο περιβάλλον χρησιμοποιώντας κανόνες όπως οποιαδήποτε άλλη Εικονική μηχανή επίδειξης που παρέχεται από τη Microsoft. Βρείτε τη συντόμευση εργαλείου παροχής χρηστών στην εικονική μηχανή υπολογιστή και αποκτήστε πρόσβαση σε επίδειξη παρουσίας του Dynamics 365 for Finance and Operations χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που σχετίζεται με το λογαριασμό Azure και τη συνδρομή. 

Με το Dynamics 365 for Finance and Operations να κυκλοφορεί το φθινόπωρο του 2017 (v.7.3) σε κατάσταση λειτουργίας ανάπτυξης, προχωρήστε στην ανάπτυξη άμεσης επιδιόρθωσης τοπικής προσαρμογής των ΗΑΕ με όπως περιγράφεται στις πληροφορίες για άμεσες επιδιορθώσεις της KB 4134799

Το περιβάλλον που έχει ρυθμιστεί με τον παραπάνω τρόπο θα σας δώσει την ευκαιρία να προσαρμόσετε τις παραμέτρους ηλεκτρονικών αναφορών μέσω του ενσωματωμένου εργαλείου σχεδίασης παραμέτρων στο χώρο εργασίας ηλεκτρονικών αναφορών του Dynamics 365 for Finance and Operations. 

Πληροφορίες άμεσης επιδιόρθωσης

Τρόπος απόκτησης των αρχείων ενημερώσεων του Microsoft Dynamics AX

Αυτή η ενημέρωση είναι διαθέσιμη για μη αυτόματη λήψη και εγκατάσταση από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft.

Προϋποθέσεις

Για να εφαρμόσετε αυτήν την άμεση επιδιόρθωση, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει ένα από τα ακόλουθα προϊόντα:

 • Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Απαίτηση επανεκκίνησης

Πρέπει να επανεκκινήσετε την υπηρεσία Application Object Server (AOS) μετά την εφαρμογή της άμεσης επιδιόρθωσης.

Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα κατά τη λήψη, την εγκατάσταση αυτής της άμεσης επιδιόρθωσης ή έχετε άλλες ερωτήσεις τεχνικής υποστήριξης, επικοινωνήστε με το συνεργάτη σας ή, εάν έχετε εγγραφεί σε ένα πρόγραμμα υποστήριξης απευθείας με τη Microsoft, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τεχνική υποστήριξη για το Microsoft Dynamics και να δημιουργήσετε ένα νέο αίτημα υποστήριξης. Για να το κάνετε αυτό, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία Web της Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με την τεχνική υποστήριξη για το Microsoft Dynamics μέσω τηλεφώνου χρησιμοποιώντας αυτές τις συνδέσεις για συγκεκριμένους αριθμούς τηλεφώνου χώρας. Για να το κάνετε αυτό, επισκεφτείτε μία από τις ακόλουθες τοποθεσίες web της Microsoft:

Εταίρους

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Τους πελάτες

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

Σε ειδικές περιπτώσεις, οι χρεώσεις που προκύπτουν συνήθως για κλήσεις υποστήριξης ενδέχεται να ακυρωθούν, αν ένας Επαγγελματίας τεχνικής υποστήριξης για το Microsoft Dynamics και τα σχετικά προϊόντα καθορίσει ότι μια συγκεκριμένη ενημέρωση θα επιλύσει το πρόβλημά σας. Το συνηθισμένο κόστος υποστήριξης θα ισχύει για τυχόν πρόσθετες ερωτήσεις και ζητήματα υποστήριξης που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τη συγκεκριμένη ενημέρωση.

Περισσότερες πληροφορίες

Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο "FAST PUBLISH" που δημιουργήθηκε απευθείας μέσα από τον οργανισμό υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιέχονται εδώ παρέχονται ως έχουν ως απάντηση σε αναδυόμενα ζητήματα. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διαθέτοντάς το, τα υλικά μπορεί να περιλαμβάνουν τυπογραφικά λάθη και μπορούν να αναθεωρηθούν ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Ανατρέξτε στους Όρους χρήσης για άλλα ζητήματα.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης >

Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες

Συμμετοχή στο Microsoft Insider >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×