Απενεργοποίηση File and Printer Sharing για πρόσθετη ασφάλεια

Εάν αυτό το άρθρο δεν περιγράφει το θέμα που αφορά το υλικό σας, ανατρέξτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web, για να προβάλετε περισσότερα άρθρα σχετικά με το υλικό:

http://support.microsoft.com/default.aspx/w98?sid=460

Σύνοψη

Κατά την προσπάθειά σας να συνδεθείτε στο Internet χρησιμοποιώντας το δίκτυο μέσω τηλεφώνου, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα:

Αρχείων και εκτυπωτών εκτελείται στη σύνδεση TCP/IP που θα χρησιμοποιηθεί για πρόσβαση στο Internet. Άλλοι χρήστες στο Internet μπορεί να είναι σε θέση να προσπελάσουν τα αρχεία σας. Θέλετε τα Windows να απενεργοποιήσετε αρχείων και εκτυπωτών στη σύνδεση TCP/IP με το Internet;

Περισσότερες πληροφορίες

Αυτό το μήνυμα είναι ότι η απενεργοποίηση του στοιχείου δικτύου και εκτυπωτή κοινής χρήσης αρχείων ενώ την έχετε ανοιχτή σας σύνδεση δικτύου μέσω τηλεφώνου αποτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα αρχεία, εκτυπωτές και δίκτυο υπενθύμιση ασφαλείας. Εάν το στοιχείο αρχείων και εκτυπωτών είναι ενεργοποιημένη για τη στοίβα μετάδοσης Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) που είναι συνδεδεμένο με τον προσαρμογέα τηλεφωνικών κλήσεων, εξωτερικούς χρήστες του Internet μπορούν να έχουν πρόσβαση στον υπολογιστή σας ή στο δίκτυο. ΣΗΜΕΊΩΣΗ: η Microsoft συνιστά μη ενεργοποίηση του στοιχείου αρχείου και κοινή χρήση εκτυπωτή με σύνδεση δικτύου μέσω τηλεφώνου. Για να απενεργοποιήσετε το στοιχείο αρχείο και κοινή χρήση εκτυπωτών για τον προσαρμογέα τηλεφωνικών κλήσεων:

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, επιλέξτε Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας ελέγχουκαι στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στο δίκτυο.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί TCP/IP -> προσαρμογέας τηλεφωνικών κλήσεων, κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητεςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα συνδέσεις .

 3. Κάντε κλικ για να καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου αρχείων και εκτυπωτών , κάντε κλικ στο κουμπί OKκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 4. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 • Αυτό απενεργοποιεί το στοιχείο και εκτυπωτή κοινής χρήσης αρχείων μόνο για τον προσαρμογέα δικτύου μέσω τηλεφώνου. Κοινή χρήση αρχείων τοπικού δικτύου ή κοινής χρήσης εκτυπωτή δεν επηρεάζεται.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως πρέπει να κάνετε κοινή χρήση αρχείων και εκτυπωτών μέσω του ίδιου προσαρμογέα δικτύου που χρησιμοποιείται για πρόσβαση στο Internet. Ενεργοποίηση File and Printer Sharing χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο TCP/IP μπορεί να εκθέσει τα κοινόχρηστα αρχεία ή κοινόχρηστους εκτυπωτές στο Internet. Ένα συνηθισμένο παράδειγμα αυτό το σενάριο παρουσιάζεται με καλωδιακό μόντεμ ή μόντεμ DSL συνδέσεις όπου η συσκευή ευρείας ζώνης είναι συνδεδεμένη απευθείας σε ένα διανομέα που χρησιμοποιεί κάθε υπολογιστή για σύνδεση στο οικιακό δίκτυο, όπως στο ακόλουθο παράδειγμα:

Internet συνδέεται με μια ευρείας ζώνης συσκευή συνδεδεμένη με διανομέα που συνδέεται με οικιακοί υπολογιστέςΓια να ρυθμίσετε ένα δίκτυο για να κάνετε ασφαλή κοινή χρήση αρχείων και εκτυπωτών σε έναν προσαρμογέα δικτύου που είναι εκτεθειμένη στο Internet, αποσυνδέστε αρχείων και εκτυπωτών σε σύνδεσης TCP/IP στον προσαρμογέα εκτεθειμένα:

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, επιλέξτε Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας ελέγχουκαι στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στο δίκτυο.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί TCP/IP -> προσαρμογέας δικτύου, κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητεςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα συνδέσεις .

 3. Κάντε κλικ για να καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου αρχείων και εκτυπωτών , κάντε κλικ στο κουμπί OKκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.

 4. Εγκατάσταση του πρωτοκόλλου NetBEUI. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, επιλέξτε Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας ελέγχουκαι στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στο δίκτυο.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη, κάντε κλικ στο πρωτόκολλο, σύμφωνα με τους κατασκευαστές, κάντε κλικ στην επιλογή Microsoft και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο πρωτόκολλο NetBEUI.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.

Οι διαδικασίες αυτές θα πρέπει να επαναλαμβάνεται σε υπολογιστές που πρέπει να κάνετε κοινή χρήση αρχείων ή να αποκτήσετε πρόσβαση σε κοινόχρηστα αρχεία, αλλά του οποίου προσαρμογέα εκτίθεται στην Internet.Another λύση είναι η εγκατάσταση κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet, εάν εκτελείτε τα Windows 98 Δεύτερη έκδοση που παρέχει προστασία όπως τεκμηριώνεται στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

241570 δυνατότητες ασφαλείας της σύνδεσης στο Internet κοινή χρήσηΓια να εγκαταστήσετε την Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (ICS):ΣΗΜΕΊΩΣΗ: κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet θα πρέπει να εγκατασταθεί μόνο στον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε στο Internet. Αυτός ο υπολογιστής ονομάζεται κεντρικός υπολογιστής. Οι άλλοι υπολογιστές στο τοπικό δίκτυο (LAN) που χρησιμοποιούν τον κεντρικό υπολογιστή για να συνδεθούν στο Internet ονομάζονται υπολογιστές-πελάτες. Τα προγράμματα Internet σε υπολογιστές-πελάτες πρέπει να ρυθμιστεί για να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας ένα τοπικό ΔΊΚΤΥΟ.

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, επιλέξτε Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας ελέγχου και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων.

 2. Στην καρτέλα Εγκατάσταση των Windows , κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία Internetκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Λεπτομέρειες.

 3. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet , κάντε κλικ στο κουμπί OKκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να εκτελέσετε τον Οδηγό κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις της Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

230140 απαιτείται μόνο μία σύνδεση στο Internet κεντρικό υπολογιστή κοινής χρήσης σε ένα τοπικό ΔΊΚΤΥΟ

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×