Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με τη Microsoft
Εισέλθετε ή δημιουργήστε ένα λογαριασμό.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε το λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Από προεπιλογή δεν λαμβάνετε τα ίδια αποτελέσματα από 'rxGlm' όπως κάνετε από 'glm'.

Στην πραγματικότητα πρέπει να ορίσετε τα ορίσματα 'dropFirst' στην τιμή TRUE και το 'dropMain' στην τιμή FALSE, καθώς και να αναπαραγάγετε τα αποτελέσματα από glm, επειδή
RevoScaleR θα χρησιμοποιήσει SAS διαφέρει από προεπιλογή αντί του R προεπιλογή διαφέρει.

 

Εδώ είναι ορισμένα δείγματα δεδομένων και κώδικα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη δοκιμή αυτό το ζήτημα που παρουσιάζει τον τρόπο για να λάβετε τις δύο λειτουργίες για να παράγει αποτελέσματα που ταιριάζουν:

basictestdata <- data.frame(  Factor1 = as.factor(c(1,1,1,1,2,2,2,2)), 
 Factor2 = as.factor(c(1,1,2,2,1,1,2,2)), 
 Discount = c(1,2,1,2,1,2,1,2), 
 Exposure = c(24000, 40000, 7000, 14000, 7500, 15000, 2000, 5600), 
 PurePrem = c(46,32,73,58,48,25,220,30))

GLM.1 <- glm(PurePrem ~ Factor1 * Factor2 - 1, 
 family = tweedie(var.power = 1.5, link.power = 0), 
 data = basictestdata, weights = Exposure 
 , offset = log(Discount))

rxGlm.1 <- rxGlm(PurePrem ~ Factor1 * Factor2 - 1 + offset(log(Discount)), 
 family = rxTweedie(var.power = 1.5, link.power = 0), 
 data = basictestdata, fweights = "Exposure", dropFirst = TRUE, dropMain = FALSE)

coef(GLM.1) 
coef(rxGlm.1)

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης >

Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ MICROSOFT 365 INSIDERS >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×