Δημιουργία γραφικού SmartArt

Δημιουργήστε ένα Γραφικό SmartArt γρήγορα και εύκολα να κάνετε μια οπτική αναπαράσταση των πληροφοριών σας. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ πολλών διαφορετικών διατάξεων για να επικοινωνήσετε αποτελεσματικά το μήνυμα ή τις ιδέες σας. Γραφικά SmartArt μπορούν να δημιουργηθούν σε Excel, Outlook, PowerPoint και Word και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε Office.

Για μια επισκόπηση των Γραφικά SmartArt, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων για την επιλογή του καλύτερου τύπου γραφικού και διάταξης για την εμφάνιση των δεδομένων σας ή την παρουσίαση μιας ιδέας, ανατρέξτε στο θέμα "Επιλογή γραφικού SmartArt".

Εισαγωγή γραφικού SmartArt και προσθήκη κειμένου σε αυτό

 1. Από την καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Εικόνες, επιλέξτε SmartArt.

  Επιλογή "SmartArt" στην καρτέλα "Εισαγωγή"

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή γραφικού SmartArt, κάντε κλικ στον τύπο και στη διάταξη που θέλετε.

 3. Εισαγάγετε το κείμενο κάνοντας ένα από τα εξής:

  • Επιλέξτε [Κείμενο] στο παράθυρο "Κείμενο" και πληκτρολογήστε το κείμενό σας.

  • Αντιγράψτε το κείμενο από μια άλλη θέση ή ένα άλλο πρόγραμμα, επιλέξτε [Κείμενο] στο παράθυρο "Κείμενο" και επικολλήστε το κείμενό σας.

   Σημειώσεις: 

   • Εάν το παράθυρο "Κείμενο" δεν είναι ορατό, κάντε κλικ στο στοιχείο ελέγχου βέλους στην αριστερή πλευρά του γραφικού SmartArt.

   • Για να προσθέσετε κείμενο, όπως έναν τίτλο, σε τυχαία θέση κοντά ή επάνω από το γραφικό SmartArt, στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Κείμενο, κάντε κλικ στην επιλογή Πλαίσιο κειμένου για να εισαγάγετε ένα πλαίσιο κειμένου. Εάν θέλετε να εμφανίζεται μόνο το κείμενο στο πλαίσιο κειμένου, κάντε δεξιό κλικ στο πλαίσιο κειμένου, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση σχήματος ή Μορφοποίηση πλαισίου κειμένου και, στη συνέχεια, ορίστε τις ρυθμίσεις του πλαισίου κειμένου ώστε να μην έχει χρώμα φόντου ούτε περίγραμμα.

  • Κάντε κλικ σε ένα πλαίσιο του γραφικού SmartArt και έπειτα πληκτρολογήστε το κείμενό σας. Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή αφού προσθέσετε όλα τα πλαίσια που θέλετε.

Προσθήκη ή διαγραφή σχημάτων στο γραφικό SmartArt

 1. Κάντε κλικ στο γραφικό SmartArt στο οποίο θέλετε να προσθέσετε ένα άλλο σχήμα.

 2. Κάντε κλικ στο υπάρχον σχήμα που βρίσκεται πλησιέστερα στο σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε το νέο σχήμα.

 3. Από την περιοχή Εργαλεία SmartArt, στην καρτέλα Σχεδίαση και στην ομάδα Δημιουργία γραφικού, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα από την επιλογή Προσθήκη σχήματος.

  Το κουμπί "Προσθήκη σχήματος" στην ομάδα "Δημιουργία γραφικού"

  Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία SmartArt ή Σχεδίαση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το γραφικό SmartArt. Ίσως χρειαστεί να κάνετε διπλό κλικ στο γραφικό SmartArt για να ανοίξετε την καρτέλα Σχεδίαση.

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να εισαγάγετε ένα σχήμα μετά το επιλεγμένο σχήμα, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη σχήματος έπειτα από.

  • Για να εισαγάγετε ένα σχήμα πριν από το επιλεγμένο σχήμα, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη σχήματος πριν από.

Σημειώσεις: 

 • Για να προσθέσετε ένα σχήμα από το παράθυρο "Κείμενο", κάντε κλικ στο υπάρχον σχήμα, μετακινήστε τον δρομέα του ποντικιού πριν ή μετά το κείμενο όπου θέλετε να προσθέσετε το σχήμα και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 • Για να διαγράψετε ένα σχήμα από το γραφικό SmartArt, κάντε κλικ στο σχήμα που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε το πλήκτρο DELETE. Για να διαγράψετε ολόκληρο το γραφικό SmartArt, κάντε κλικ στο περίγραμμα του γραφικού SmartArt και πατήστε DELETE.

 • Για να προσθέσετε ένα σχήμα όπως μια επεξήγηση ή μια γραμμή, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη σχημάτων.

Αλλαγή των χρωμάτων ενός ολόκληρου γραφικού SmartArt

Μπορείτε να εφαρμόσετε παραλλαγές χρωμάτων που προέρχονται από τα χρώματα θέματος στα σχήματα του γραφικού SmartArt.

 1. Κάντε κλικ στο γραφικό SmartArt.

 2. Από την περιοχή Εργαλεία SmartArt, στην καρτέλα Σχεδίαση και στην ομάδα Στυλ SmartArt, επιλέξτε Αλλαγή χρωμάτων.

  Το κουμπί "Αλλαγή χρωμάτων" στην καρτέλα "Εργαλεία SmartArt, Σχεδίαση"

  Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία SmartArt ή Σχεδίαση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει ένα γραφικό SmartArt. Ίσως χρειαστεί να κάνετε διπλό κλικ στο γραφικό SmartArt για να ανοίξετε την καρτέλα Σχεδίαση.

 3. Κάντε κλικ στην παραλλαγή χρώματος που θέλετε.

Εφαρμογή στυλ SmartArt σε γραφικό SmartArt

Το Στυλ SmartArt είναι ένας συνδυασμός από διάφορα εφέ, όπως ένα στυλ γραμμής, μια κλίση ή εμφάνιση 3-Δ, που μπορείτε να εφαρμόσετε στα σχήματα του γραφικού SmartArt για να δημιουργήσετε μια μοναδικά και επαγγελματικά σχεδιασμένη εμφάνιση.

 1. Κάντε κλικ στο γραφικό SmartArt.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία SmartArt, στην καρτέλα Σχεδίαση και στην ομάδα Στυλ SmartArt, κάντε κλικ στο επιθυμητό στυλ SmartArt.

  Για να δείτε περισσότερα στυλ SmartArt, κάντε κλικ στο κουμπί "Περισσότερα"Κουμπί "Περισσότερα".

Εισαγωγή ενός Γραφικό SmartArt και προσθήκη κειμένου σε αυτό

 1. Από την καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Εικόνες, επιλέξτε SmartArt.

  Εισαγωγή SmartArt από την κορδέλα

 2. Στο μενού τύπων που εμφανίζεται, τοποθετήστε το δείκτη του δείκτη στον τύπο που θέλετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια διάταξη.

 3. Εισαγάγετε το κείμενο κάνοντας ένα από τα εξής:

  • Επιλέξτε [Κείμενο] στο παράθυρο "Κείμενο" και πληκτρολογήστε το κείμενό σας.

  • Αντιγράψτε το κείμενο από μια άλλη θέση ή ένα άλλο πρόγραμμα, επιλέξτε [Κείμενο] στο παράθυρο "Κείμενο" και επικολλήστε το κείμενό σας.

   Σημειώσεις: 

   • Εάν το παράθυρο κειμένου δεν είναι ορατό, κάντε κλικ στο στοιχείο ελέγχου βέλους στην αριστερή πλευρά του Γραφικό SmartArt.

   • Για να προσθέσετε κείμενο, όπως έναν τίτλο, σε μια τυχαία θέση κοντά ή επάνω από το Γραφικό SmartArt, στην καρτέλα "Εισαγωγή", στην ομάδα "Κείμενο", κάντε κλικ στην επιλογή "Πλαίσιο κειμένου" για να εισαγάγετε μια πλαίσιο κειμένου. Εάν θέλετε να εμφανίζεται μόνο το κείμενο στο πλαίσιο κειμένου, κάντε δεξιό κλικ στο πλαίσιο κειμένου, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση σχήματος ή Μορφοποίηση πλαισίου κειμένου και, στη συνέχεια, ορίστε τις ρυθμίσεις του πλαισίου κειμένου ώστε να μην έχει χρώμα φόντου ούτε περίγραμμα.

  • Κάντε κλικ σε ένα πλαίσιο στην καρτέλα Γραφικό SmartArt και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το κείμενό σας. Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή αφού προσθέσετε όλα τα πλαίσια που θέλετε.

Προσθήκη ή διαγραφή σχημάτων στο γραφικό SmartArt

 1. Κάντε κλικ Γραφικό SmartArt στο οποίο θέλετε να προσθέσετε ένα άλλο σχήμα.

 2. Κάντε κλικ στο υπάρχον σχήμα που βρίσκεται πλησιέστερα στο σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε το νέο σχήμα.

 3. Στην καρτέλα "Σχεδίαση SmartArt", στην ομάδα "Δημιουργία γραφικού", κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή "Προσθήκη σχήματος".

  Προσθήκη ενός σχήματος σε ένα γραφικό SmartArt

  Εάν δεν βλέπετε την καρτέλα "Σχεδίαση SmartArt", βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το Γραφικό SmartArt. Ίσως χρειαστεί να κάνετε διπλό κλικ στο κουμπί Γραφικό SmartArt για να ανοίξετε την καρτέλα "Σχεδίαση SmartArt".

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να εισαγάγετε ένα σχήμα μετά το επιλεγμένο σχήμα, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη σχήματος έπειτα από.

  • Για να εισαγάγετε ένα σχήμα πριν από το επιλεγμένο σχήμα, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη σχήματος πριν από.

Σημειώσεις: 

 • Για να προσθέσετε ένα σχήμα ενώ χρησιμοποιείτε το παράθυρο κειμένου, κάντε κλικ σε ένα υπάρχον σχήμα, μετακινήστε το δρομέα πριν ή μετά το κείμενο όπου θέλετε να προσθέσετε το σχήμα και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 • Για να διαγράψετε ένα σχήμα από το Γραφικό SmartArt, κάντε κλικ στο σχήμα που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο DELETE. Για να διαγράψετε ολόκληρο το Γραφικό SmartArt, κάντε κλικ στο περίγραμμα του Γραφικό SmartArt και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο DELETE.

 • Για να προσθέσετε ένα σχήμα όπως μια επεξήγηση ή μια γραμμή, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη σχημάτων.

Αλλαγή των χρωμάτων ενός ολόκληρου γραφικού SmartArt

Μπορείτε να εφαρμόσετε παραλλαγές χρωμάτων που προέρχονται από το χρώματα θέματος στα σχήματα του Γραφικό SmartArt.

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Γραφικό SmartArt.

 2. Στην καρτέλα "Σχεδίαση SmartArt", στην ομάδα "Στυλ SmartArt", κάντε κλικ στην επιλογή "Αλλαγή χρωμάτων".

  Αλλαγή των χρωμάτων ενός γραφικού SmartArt

  Εάν δεν βλέπετε την καρτέλα "Σχεδίαση SmartArt", βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το Γραφικό SmartArt. Ίσως χρειαστεί να κάνετε διπλό κλικ στο κουμπί Γραφικό SmartArt για να ανοίξετε την καρτέλα "Σχεδίαση SmartArt".

 3. Κάντε κλικ στην παραλλαγή χρώματος που θέλετε.

Εφαρμογή στυλ SmartArt σε Γραφικό SmartArt

Ένα στυλ SmartArt είναι ένας συνδυασμός διαφόρων εφέ, όπως στυλ γραμμής, λοξομορφής ή 3-Δ, τα οποία μπορείτε να εφαρμόσετε στα σχήματα του Γραφικό SmartArt για να δημιουργήσετε μια μοναδική και επαγγελματικά σχεδιασμένη εμφάνιση.

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Γραφικό SmartArt.

 2. Στην καρτέλα "Σχεδίαση SmartArt", στην ομάδα "Στυλ SmartArt", κάντε κλικ στο στυλ SmartArt που θέλετε.

  Για να δείτε περισσότερα στυλ SmartArt, κάντε κλικ στο κουμπί "Περισσότερα".

  Κάντε κλικ στο βέλος προς τα κάτω για να δείτε περισσότερες επιλογές στυλ γραφικών SmartArt

Εισαγωγή ενός Γραφικό SmartArt και προσθήκη κειμένου σε αυτό

 1. Στο μενού "Εισαγωγή", επιλέξτε "Γραφικό SmartArt".

 2. Στην καρτέλα SmartArt της κορδέλας, στην ομάδα "Εισαγωγή γραφικού SmartArt", επιλέξτε τον τύπο του γραφικού που θέλετε (Λίστα, Διεργασίακ.λπ.) και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια διάταξη.

 3. Εισαγάγετε το κείμενο κάνοντας ένα από τα εξής:

  • Επιλέξτε [Κείμενο] στο παράθυρο "Κείμενο" και πληκτρολογήστε το κείμενό σας.

  • Αντιγράψτε το κείμενο από μια άλλη θέση ή ένα άλλο πρόγραμμα, επιλέξτε [Κείμενο] στο παράθυρο "Κείμενο" και επικολλήστε το κείμενό σας.

   Σημειώσεις: 

   • Εάν το παράθυρο κειμένου δεν είναι ορατό, κάντε κλικ στο στοιχείο ελέγχου του προγράμματος επεξεργασίας στην αριστερή πλευρά του Γραφικό SmartArt.

   • Για να προσθέσετε κείμενο, όπως έναν τίτλο, σε μια τυχαία θέση κοντά ή επάνω από το Γραφικό SmartArt, στην καρτέλα "Εισαγωγή", στην ομάδα "Κείμενο", κάντε κλικ στην επιλογή "Πλαίσιο κειμένου" για να εισαγάγετε μια πλαίσιο κειμένου. Εάν θέλετε να εμφανίζεται μόνο το κείμενο στο πλαίσιο κειμένου, κάντε δεξιό κλικ στο πλαίσιο κειμένου, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση σχήματος ή Μορφοποίηση πλαισίου κειμένου και, στη συνέχεια, ορίστε τις ρυθμίσεις του πλαισίου κειμένου ώστε να μην έχει χρώμα φόντου ούτε περίγραμμα.

  • Κάντε κλικ σε ένα πλαίσιο στην καρτέλα Γραφικό SmartArt και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το κείμενό σας. Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή αφού προσθέσετε όλα τα πλαίσια που θέλετε.

Προσθήκη ή διαγραφή σχημάτων στο γραφικό SmartArt

 1. Κάντε κλικ Γραφικό SmartArt στο οποίο θέλετε να προσθέσετε ένα άλλο σχήμα.

 2. Κάντε control-κλικ στο υπάρχον σχήμα που βρίσκεται πιο κοντά στο σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε το νέο σχήμα.

 3. Στο μενού συντόμευσης, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή "Προσθήκησχήματος" και, στη συνέχεια, ορίστε την επιλογή εισαγωγής που θέλετε:

  • Για να εισαγάγετε ένα σχήμα μετά το επιλεγμένο σχήμα, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη σχήματος έπειτα από.

  • Για να εισαγάγετε ένα σχήμα πριν από το επιλεγμένο σχήμα, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη σχήματος πριν από.

  Σημειώσεις: 

  • Για να προσθέσετε ένα σχήμα ενώ χρησιμοποιείτε το παράθυρο κειμένου, κάντε κλικ σε ένα υπάρχον σχήμα, μετακινήστε το δρομέα πριν ή μετά το κείμενο όπου θέλετε να προσθέσετε το σχήμα και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

  • Για να διαγράψετε ένα σχήμα από το Γραφικό SmartArt, κάντε κλικ στο σχήμα που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο DELETE. Για να διαγράψετε ολόκληρο το Γραφικό SmartArt, κάντε κλικ στο περίγραμμα του Γραφικό SmartArt και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο DELETE.

  • Για να προσθέσετε ένα σχήμα όπως μια επεξήγηση ή μια γραμμή, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη σχημάτων.

Αλλαγή των χρωμάτων ενός ολόκληρου γραφικού SmartArt

Μπορείτε να εφαρμόσετε παραλλαγές χρωμάτων που προέρχονται από το χρώματα θέματος στα σχήματα του Γραφικό SmartArt.

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Γραφικό SmartArt.

 2. Στην καρτέλα SmartArt, στην ομάδα Στυλ γραφικών SmartArt, κάντε κλικ στην επιλογή "Χρώματα".

 3. Κάντε κλικ στην παραλλαγή χρώματος που θέλετε.

Εφαρμογή στυλ SmartArt σε Γραφικό SmartArt

Ένα στυλ SmartArt είναι ένας συνδυασμός διαφόρων εφέ, όπως στυλ γραμμής, λοξομορφής ή 3-Δ, τα οποία μπορείτε να εφαρμόσετε στα σχήματα του Γραφικό SmartArt για να δημιουργήσετε μια μοναδική και επαγγελματικά σχεδιασμένη εμφάνιση.

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Γραφικό SmartArt.

 2. Στην καρτέλα SmartArt, στην ομάδα Στυλ γραφικών SmartArt, κάντε κλικ στο στυλ SmartArt που θέλετε.

  Για να δείτε περισσότερα στυλ SmartArt, κάντε κλικ στο κουμπί "Περισσότερα".

  Κάντε κλικ στο βέλος προς τα κάτω για να δείτε περισσότερες επιλογές στυλ γραφικών SmartArt

Στο PowerPoint για το Web, μπορείτε να προσθέσετε και να επεξεργαστείτε Γραφικά SmartArt.

Εισαγωγή γραφικού SmartArt και προσθήκη κειμένου σε αυτό

 1. Στην καρτέλα "Εισαγωγή", επιλέξτε SmartArt.

  Στην καρτέλα "Εισαγωγή", επιλέξτε SmartArt

 2. Στο αναπτυσσόμενο μενού, επιλέξτε τη διάταξη που θέλετε.

  Το γραφικό εισάγεται στη διαφάνεια. Ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου εμφανίζεται στα αριστερά του γραφικού. Κάθε στοιχείο κουκκίδας στο πρόγραμμα επεξεργασίας αντιστοιχεί σε ένα στοιχείο του γραφικού.

  Προσθήκη κειμένου στο γραφικό SmartArt στο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου στην αριστερή πλευρά
 3. Για να εισαγάγετε κείμενο, κάντε κλικ δίπλα σε μια κουκκίδα στο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το κείμενό σας ή επικολλήστε κείμενο που έχετε αντιγράψει από αλλού.

Προσθήκη ή διαγραφή σχημάτων στο γραφικό SmartArt

Μπορείτε να προσθέσετε σχήματα στο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου πατώντας το πλήκτρο Enter για να προσθέσετε ένα άλλο στοιχείο κουκκίδας.

Μπορείτε να διαγράψετε σχήματα στο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, κάνοντας backspacing επάνω από το στοιχείο κουκκίδας που θέλετε να καταργήσετε.

Αλλαγή των χρωμάτων ενός ολόκληρου γραφικού SmartArt

Μπορείτε να εφαρμόσετε παραλλαγές χρωμάτων (που προέρχονται από το χρώματα θέματος της παρουσίασης) στα σχήματα του Γραφικό SmartArt.

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Γραφικό SmartArt.

 2. Στην κορδέλα, στην περιοχή Εργαλεία SmartArt,επιλέξτε "Αλλαγή χρωμάτων".

  Στην περιοχή "Εργαλεία SmartArt", επιλέξτε "Αλλαγή χρωμάτων" για να ανοίξετε τη συλλογή χρωμάτων

 3. Στο μενού που εμφανίζεται, επιλέξτε την παραλλαγή χρώματος που θέλετε.

Εφαρμογή στυλ SmartArt σε γραφικό

Ένα στυλ SmartArt είναι ένας συνδυασμός εφέ, όπως στυλ γραμμής, λοξομορφής ή 3-Δ, τα οποία μπορείτε να εφαρμόσετε στα σχήματα του Γραφικό SmartArt για να δημιουργήσετε μια επαγγελματική εμφάνιση.

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Γραφικό SmartArt.

 2. Στην κορδέλα, στην περιοχή "Εργαλεία SmartArt",επιλέξτε "Στυλ".

  Στην περιοχή "Εργαλεία SmartArt", επιλέξτε το βέλος "Περισσότερα στυλ" για να ανοίξετε τη συλλογή Στυλ SmartArt

 3. Στο μενού που εμφανίζεται, επιλέξτε το στυλ που θέλετε.

  Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού σε οποιαδήποτε επιλογή για να δείτε ένα όνομα περιγραφής για την επιλογή.

Αντιστροφή της σειράς των σχημάτων σε ένα γραφικό

Από προεπιλογή, τα σχήματα σε ένα γραφικό έχουν σειρά από αριστερά προς τα δεξιά (ή δεξιόστροφα, εάν το γραφικό είναι κυκλικό). 

Για να αντιστρέψετε τη σειρά των σχημάτων:

 1. Επιλέξτε το γραφικό.

 2. Στην κορδέλα, στην περιοχή Εργαλεία SmartArt,επιλέξτε από δεξιά προς τα αριστερά.

Αλλαγή του επιπέδου λίστας ενός στοιχείου

Το παράθυρο κειμένου λειτουργεί όπως μια διάρθρωση ή μια λίστα με κουκκίδες που αντιστοιχίζει πληροφορίες απευθείας στο Γραφικό SmartArt. Κάθε Γραφικό SmartArt καθορίζει τη δική του αντιστοίχιση μεταξύ των κουκκίδων στο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου και του συνόλου σχημάτων στο Γραφικό SmartArt.

Για να δημιουργήσετε εσοχή σε μια γραμμή στο παράθυρο κειμένου, επιλέξτε τη γραμμή στην οποία θέλετε να δημιουργήσετε εσοχή και, στη συνέχεια, στην περιοχή "Εργαλεία SmartArt",στην καρτέλα "Σχεδίαση", κάντε κλικ στην επιλογή "Υποβιβασμός".

Για να μειώσετε το επίπεδο λίστας, επιλέξτε τη γραμμή στην οποία θέλετε να δημιουργήσετε εσοχή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Προβιβάστε" (ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab).

Συμβουλές

 • Για να αλλάξετε το μέγεθος ολόκληρου του Γραφικό SmartArt, κάντε κλικ στο περίγραμμα του Γραφικό SmartArt και, στη συνέχεια, σύρετε τις λαβές αλλαγής μεγέθους προς τα μέσα ή προς τα έξω μέχρι το Γραφικό SmartArt να έχει το μέγεθος που θέλετε.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×